Comunicat Compromís Ondara – Pujada IBI

**Comunicat Compromís Ondara**

Coneixem de primera mà la situació de moltes famílies al nostre poble, perquè també són les nostres. Però tenim clar que retallant en serveis essencials com els serveis socials, la seguretat, la formació, la cultura, etc. no generarem més benestar per a la gent del nostre poble.

El passat dijous 26 d’octubre es va celebrar el Ple de la Corporació Municipal. Un Ple molt difícil per a nosaltres, perquè vam haver de prendre la decisió d’apujar l’impost de l’IBI i de diferents taxes com la de la brossa. Hem hagut de prendre esta decisió perquè l’augment de la inflació també ha passat factura a les finances municipals. La inflació és un fet que escapa a les decisions que puguem prendre des de l’Ajuntament.

La decisió que hem pres és la de mantindre a l’Ajuntament com el principal actor en tots els àmbits. L’Ajuntament és qui més diners destina en serveis socials, en cultura, en esports, en seguretat, en promoció econòmica, en l’associacionisme del nostre poble, qui més ocupació genera i un llarguíssim etcètera. Per això hem volgut mantindre unes finances equilibrades.

El PP diu que hauria preferit que no apujarem els impostos. El que no ha arribat a dir és d’on vol retallar. Quins serveis llevaria, quines accions socials deixaria de fer, quanta promoció econòmica podríem estalviar-nos, si l’Ajuntament disposa de menys capacitat de despesa.

També ens compara amb altres pobles que encara no han apujat els seus impostos. Però és incapaç d’explicar-nos per què municipis insígnia del PP com Benissa i Benidorm han fet unes pujades tan grans que, al seu costat, les nostres semblen irrisòries.

Durant l’última campanya electoral Compromís Ondara vam defensar que calia créixer d’una manera equilibrada, mantenint el que tenim i sense hipotecar el futur. I ens seguim refermant en el mateix pensament. Per açò esta pujada no servirà per a finançar cap projecte faraònic que després siga insostenible. I per suposat, com portàvem en el nostre programa, les polítiques públiques s’han d’avaluar per poder conèixer quin és el seu retorn social i econòmic. Perquè els diners de tots s’han d’utilitzar bé. Aquest és el nostre compromís per a superar esta situació complicada. Fent costat sempre als nostres veïns.

**Comunicat Compromís Ondara**

NOTA DE PREMSA DEL PP D’ONDARA * PUJADA IBI

**Nota de premsa PP Ondara **

Dijous passat 26 d’Octubre, es va celebrar el ple ordinari del nostre ajuntament. En este ple hi havien molts punts importants que marcaven el futur del nostre municipi, per exemple, la nova pujada de l’IBI o la del fem. Des del PP d’Ondara votem en contra d’este sense sentit. Nosaltres pensem que els diners on millor estan és en la butxaca del contribuent. Amb això no volem dir que no cal pagar impostos, clar que sí, però ningú s’explica com fa uns mesos, just abans d’eleccions, es baixen 3 punts el tipus impositiu de l’IBI i ara després d’eleccions es pugen 10 punts. Realment sí sabem perquè és, i els veïns també, no fa falta ser massa astut per a saber que són mesures populistes a la recerca de vots que després s’esvaeixen a principis de legislatura. També haurien d’explicar (PSPV I COMPROMIS) perquè quan el PP va fer la reforma cadastral, que suposava una pujada del rebut de l’IBI ells es van posar com una fera, oposant-se en tot i alarmant als veïns i veïnes del que suposaria això, i després resulta que, després de 8 anys de govern del PSPV I COMPROMIS ingressant una mitjana de 1,5 milions d’euros anuals més que en temps del PP, ara no tenen suficient i ho pugen més. Tampoc tenen bastant amb la pujada de fa dos anys del fem, la tornen a pujar, i no poc, la pugen un 24%. La pregunta és, perquè pobles com Pedreguer, el Verger, Gata, Dénia, Beniarbeig, Teulada, etc… no pugen els impostos? tots aboquen els residus al mateix lloc i els costa el mateix, tots tenen despeses i inverteixen en infraestructures i no pugen l’IBI. En realitat tot té una explicació, és simplement la gestió dels quals governen si és bona, no tens problemes financers i no has de pujar impostos ni taxes. Al contrari, si fas una mala gestió, has de pujar l’IBI, el fem, les quotes de les escoles esportives, etc…Quan gestiones bé, et pots permetre el luxe de construir un espai juvenil i pagar-lo sense que hages de pujar res, i si gestiones malament, han de pagar els veïns eixe espai. Nosaltres pensem que si no pots pagar-ho i finalment són els veïns els que han de pagar, s’hauria de fer una consulta popular per a veure si realment ho volen. El mateix diem amb l’edifici de Català, edifici que pagarem durant anys i que al nostre parer no hi havia necessitat. Venen temps difícils, molt difícils i hem d’ajudar a la gent que més ho necessita, no podem seguir amb esta mena de política excloent, que portara a molta gent a passar-ho malament.

NOTA DE PRENSA DEL PP DE ONDARA * SUBIDA IBI

**Nota de premsa PP Ondara **

El pasado Jueves 26 de Octubre, se celebro el pleno ordinario de nuestro ayuntamiento. En este pleno habían muchos puntos importantes que marcaran el futuro de nuestro municipio, por ejemplo, la nueva subida del IBI o la de la basura. Desde el PP de Ondara votamos en contra de este sin sentido. Nosotros pensamos que el dinero donde mejor esta es en el bolsillo del contribuyente. Con esto no queremos decir que no hay que pagar impuestos, claro que si, pero nadie se explica como hace unos meses, justo antes de elecciones, se bajo 3 puntos el tipo impositivo del IBI y ahora después de elecciones se suben 10 puntos. Realmente si sabemos porque es, y los vecinos también, no hace falta ser un lince para saber que son medidas populistas en busca de votos que luego se desvanecen a principios de legislatura.

También tendrían que explicar (PSPV I COMPROMIS) porque cuando el PP hizo la reforma catastral, que suponía una subida del recibo del IBI ellos se pusieron como una fiera, oponiéndose en todo y alarmando a los vecinos y vecinas de lo que supondría esto, y luego resulta que tras 8 años de gobierno del PSPV I COMPROMIS ingresando una media de 1,5 millones de euros anuales mas que en tiempos del PP, ahora no tienen suficiente y lo suben mas.

Tampoco tienen bastante con la subida de hace dos años de la basura, la vuelven a subir, y no poco, la suben un 24%.

La pregunta es, porque pueblos como Pedreguer, Vergel, Gata, Denia, Beniarbeig, Teulada, etc… no suben los impuestos? todos vierten los residuos al mismo sitio y les cuesta lo mismo, todos tienen gastos e invierten en infraestructuras y no suben el IBI. En realidad todo tiene una explicación, es simplemente la gestión de los que gobiernan, si es buena, no tienes problemas financieros y no tienes que subir impuestos ni tasas, al contrario, si haces una mala gestión, tienes que subir el IBI, la basura, las cuotas de las escuelas deportivas, etc…

Cuando gestionas bien, te puedes permitir el lujo de construir un espacio juvenil y pagarlo sin que tengas que subir nada, si gestionas mal y tienen que pagar los vecinos ese espacio. Nosotros pensamos que si no puedes pagar y finalmente son los vecinos los que tienen que pagar, se tendría que hacer una consulta popular para ver si realmente lo quieren. Lo mismo decimos con el edificio de Catala, edificio que pagaremos durante años y que a nuestro parecer no había necesidad.

Vienen tiempos difíciles, muy difíciles y tenemos que ayudar a la gente que mas lo necesita, no podemos seguir con este tipo de política excluyente que llevara a mucha gente a pasarlo mal.

**Nota de premsa PP Ondara **

L’AJUNTAMENT D’ONDARA APROVA LA MODIFICACIÓ DE L’IMPOST DE L’IBI AMB 2 ABSTENCIONS DINS DE L’EQUIP DE GOVERN

La modificació de l’impost de Béns Immobles (IBI), que suposarà una pujada del 14% dels rebuts de l’IBI de Bens Immobles Urbans del poble respecte al 2023, ix endavant amb els 5 vots en contra del PP, 2 abstencions (una del PSPV i una de Compromís) i 6 vots a favor de l’Equip de Govern

Ondara, 27.10.23. «No ens agrada la pujada, anem a demostrar el descontent dels partits i dels col·lectius amb abstencions, però necessitem aprovar això». Aquestes eren les paraules de l’Alcalde d’Ondara, José Ramiro, ahir en el ple ordinari d’octubre, sessió en què es va aprovar la modificació de diverses ordenances fiscals reguladores de taxes i imposts municipals. Concretament, va argumentar així el punt de la modificació de l’ordenança fiscal de l’IBI. Aquesta modificació de l’impost de Béns Immobles (IBI), que suposarà una pujada del 14% dels rebuts de l’IBI de Bens Immobles Urbans del poble respecte al 2023, va ser aprovada amb els 5 vots en contra del PP, 2 abstencions (una del PSPV, Raquel Mengual, i una de Compromís, Nerea Mallol) i 6 vots a favor de l’Equip de Govern.

En el que respecta a la modificació de l’ordenança fiscal de l’IBI, el tipus de gravamen serà per a Béns Immobles Urbans 0,74 %; per a Béns Immobles Rústics 0,85 %; i per a Béns Immobles de característiques especials: 1,30 %. El tipus impositiu actual en Béns Immobles Urbans és 0,64 (perquè en octubre de 2022 va baixar del 0,67 al 0,64; això, segons va reconèixer José Ramiro, «tal volta va ser un error, perquè es van deixar d’ingressar 90.000 euros en aquest concepte enguany»). L’ajust del 14% possibilitarà un increment dels ingressos municipals de 330.000 euros en 2024. José Ramiro va argumentar la necessitat de quadrar un pressupost que permeta afrontar aquest pròxim exercici projectes sense pèrdua de subvencions supramunicipals, al mateix temps que s’ajusten totes les despeses municipals el màxim possible, perquè en els darrers anys (2021,2022 i 2023) s’ha tingut que anar gastant bona part del romanent de tresoreria per a fer front a increments de preus que afectaven a subvencions, entre altres operacions. No obstant això, José Ramiro va matisar i va insistir en què no volien fer aquesta pujada, però que era necessària. De fet, va argumentar el descontent dels partits de l’Equip de Govern amb aquesta pujada, que van demostrar amb 2 abstencions; una dins del PSPV i una de Compromís.

També la portaveu de Compromís, Nerea Mallol, va recalcar que no estaven d’acord amb la pujada de l’IBI però que «és necessària eixa pujada, per molt que ens dolga i que no ens agrade, per tot el que ha dit l’Alcalde: hi ha menys ingressos per plusvàlues, llicències d’obra, etc. Ens agrada? No, però hem de fer-ho; no podem fer una altra cosa, perquè, sinó, comprometem l’estabilitat pressupostària de l’Ajuntament». També el Regidor de Compromís, Jordi Dominguis, va argumentar que «no ens queda una altra, perquè les fonts de finançament de l’Ajuntament són les que són», indicant que l’Ajuntament té que continuar fent promoció econòmica i labor social, i que no es pot deixar de fer inversions ni descapitalitzar l’Ajuntament.

El portaveu del PP, Àlex Hernández, va acusar a l’Equip de Govern de «no haver gestionat bé i no haver tingut bona previsió». Va argumentar que la mesura de l’any passat de rebaixar l’IBI «va ser electoralista», també que no queden estalvis «no només per haver de pagar aportacions per fer projectes subvencionats, sinó que també moltes despeses de regidories han anat tirant de la caixa de romanent que hi havia». Ara, va dir, «no queden estalvis i, en canvi, tenim edificis com l’Espai Català o Espai Jove que cal mantenir, i això comporta gastos». En canvi, va posar com a exemple altres pobles com Pedreguer, El Verger, Xàbia, Gata o Teulada, on no puja l’IBI. Per contra, va esmentar que Ondara té, per exemple, un Centre Comercial que ingressa a les arques municipals grans quantitats en concepte d’IBI. El PP, finalment, va votar en contra de la modificació de l’IBI.

Cal indicar que la principal novetat de l’ordenança de l’IBI és que s’aplicarà un recàrrec del 50% de la quota líquida de l’impost per a aquells béns immobles d’ús residencial que es troben desocupats permanentment. En el cas de béns immobles d’ús residencial desocupats per un període superior a dos anys, el recàrrec podrà aconseguir el 100%.

Amb els vots en contra del PP i a favor de l’Equip de Govern PSPV-Compromís es va aprovar la modificació de la Taxa del Servei d’Arreplegada, Tractament i eliminació de residus Sòlids Urbans augmentarà la quota de les vivendes residencials a 139,8 (actualment la quota és de 112,5 euros), el que suposa un increment de la taxa d’un 24,3% (27,3 euros al any, o 2,2 euros al mes). El motiu de l’actualització de la taxa ve derivat exclusivament per l’increment del preu del tractament dels residus en la planta del Campello. Al respecte, el Regidor de SINMA; Jordi Dominguis, va matisar que, tot i que s’ha reduït en els darrers quatre anys el cost de la recollida dels residus per part de SINMA en 5,05 euros per tona (gestió que fa directament l’Ajuntament d’Ondara per mitjà de l’empresa municipal), i que s’ha mantingut el cost per tona en la planta de transferències de Dénia, la pujada es deu a l’augment del preu (en més d’un 50%) del tractament dels residus en la planta del Campello. Cal indicar, no obstant això, que la pujada serà assumida, en part, pel propi Ajuntament d’Ondara; atès que dels 150,79 euros de cost per vivenda, 139,8 euros seran abonats pels rebuts que paguen els usuaris, i la resta serà assumit pel consistori. El portaveu del PP, Àlex Hernández, va argumentar que en altres pobles que també fan el tractament en la planta del Campello, no es repercuteix aquest cost en els veïns, afegint que cal buscar millors ingressos sense pujar la quota a les famílies.

La taxa de l’Escola Infantil Municipalno va ser una actualització de les quanties econòmiques, ja que aquest servei ara s’autofinança amb les quotes actuals, sinó quees va modificar per arreplegar la novetat de la incorporació aquest curs de l’alumnat de 0-1 anys, i per arreplegar el cost per a les famílies que no tramiten el bo infantil en els trams de 1-2 anys i 0-1 anys. Aquest punt va eixir endavant per unanimitat de tots els grups, Equip de Govern PSPV-Compromís i PP. També es van aprovar per unanimitat els preus de la piscina municipal, que tindran un increment d’aproximadament un 30% en 2024 per tal d’incloure les noves activitats que es desenvolupen en les instal·lacions (nova piscina coberta exterior, nous cursets i activitats, dotació i obertura del gimnàs, etc.) i perquè fa 11 anys que no s’actualitzen.

Quant a la modificació de l’ordenança reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, es va fer un recés per tal d’incorporar la proposta del PP i així, es va aprovar per unanimitat. Cal indicar que des de 2006 no es modificava aquesta taxa, i en l’ordenança es proposava inicialment un increment del 10% lineal. Finalment, eixa pujada no serà lineal i es va ajustar perquè els vehicles més modests, així com camions i furgones de treball (per afavorir als autònoms) no patisquen eixe increment. Així, la pujada del 10% es veurà reduïda en funció de la potència i classes de vehicles (Turismes, Autobusos, Camions, Tractors, etc). Per als turismes: de menys de 8 cavalls fiscals (CVF), i de 8 fins a 11,99 CVF, la pujada serà del 5%; i de 12 fins a 15,99 CVF, serà del 8%. En camions de menys de 1.000Kg, la pujara serà del 6%, i de 1.000 a 3.000kg, del 8%.

Es van aprovar per unanimitat la taxa d’expedició de documents administratius i l’ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.

L’AJUNTAMENT D’ONDARA ELEVA A APROVACIÓ PEL PLE AQUESTA SETMANA LA MODIFICACIÓ DE DIVERSES ORDENANCES FISCALS MUNICIPALS

La modificació comprèn l’impost de Béns Immobles (IBI); de l’increment dels terrenys de naturalesa urbana; de vehicles; i la taxa de l’Escola Infantil Municipal; de tractament i arreplega de residus sòlids urbans; de preus de la piscina municipal; i d’expedició de documents administratius

Ondara, 26.10.23. L’Ajuntament d’Ondara celebra aquest dijous 26 d’octubre la sessió plenària ordinària corresponen al mes d’octubre, i en l’ordre del dia destaca la modificació de diverses ordenances fiscals reguladores de taxes i imposts municipals. La modificació que s’eleva a ple comprèn la taxa de l’Escola Infantil Municipal; de tractament i arreplega de residus sòlids urbans; de preus de la piscina municipal; d’expedició de documents administratius; de l’impost de vehicles; de l’impost de Béns Immobles (IBI), i de l’impost de l’increment dels terrenys de naturalesa urbana. Els motius, segons ha explicat l’Alcalde d’Ondara, José Ramiro, han sigut diversos, entre els que estan l’actualització de l’ordenança a normativa; la inclusió d’epígrafs que no existien a l’hora d’aplicar els corresponents pagaments, o l’actualització de les taxes, que es fa necessària en el context actual d’augments dels preus dels materials o els serveis per l’increment de l’IPC, i també a causa de la incorporació de millores en instal·lacions o serveis municipals.

En el que respecta a la modificació de l’ordenança fiscal de l’IBI, el tipus de gravamen serà per a Béns Immobles Urbans 0,74 %; per a Béns Immobles Rústics 0,85 %; i per a Béns Immobles de característiques especials: 1,30 %. Cal esmentar que el tipus impositiu actual en Béns Immobles Urbans és 0,64 (en octubre de 2022 va baixar del 0,67 al 0,64). Ara, l’aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal de l’IBI suposarà una pujada d’un 14% dels rebuts de l’IBI de Bens Immobles Urbans del poble respecte al 2023 (un 9% respecte al rebut del 2022). L’ajust possibilitarà un increment dels ingressos municipals de 330.000 euros en 2024. El motiu de l’ajust de l’impost ve determinat, segons informa l’Alcalde, José Ramiro, per la necessitat de quadrar un pressupost que permeta afrontar aquest pròxim exercici projectes sense pèrdua de subvencions supramunicipals, al mateix temps que s’ajusten totes les despeses municipals el màxim possible.

La principal novetat de l’ordenança de l’IBI és que s’aplicarà un recàrrec del 50% de la quota líquida de l’impost per a aquells béns immobles d’ús residencial que es troben desocupats permanentment. S’exigirà als subjectes passius d’aquest tribut, que siguen titulars de 4 o més immobles d’ús residencial en el terme municipal que es troben desocupats per un període de 2 anys, i es reportarà el 31 de desembre, liquidant-se anualment, una vegada constatada la desocupació de l’immoble i que no concorre cap causa justificativa de les previstes legalment. En el cas de béns immobles d’ús residencial desocupats per un període superior a dos anys, el recàrrec podrà aconseguir el 100%.

La modificació de la Taxa del Servei d’Arreplegada, Tractament i eliminació de residus Sòlids Urbans augmentarà la quota de les vivendes residencials a 139,8 (actualment la quota és de 112,5 euros), el que suposa un increment de la taxa d’un 24,3% (27,3 euros al any, o 2,2 euros al mes). El motiu de l’actualització de la taxa ve derivat exclusivament per l’increment del preu del tractament dels residus en la planta del Campello. Al respecte, cal matisar que, tot i que s’ha reduït en els darrers quatre anys el cost de la recollida dels residus per part de SINMA en 5,05 euros per tona (gestió que fa directament l’Ajuntament d’Ondara per mitjà de l’empresa municipal), i que s’ha mantingut el cost per tona en la planta de transferències de Dénia, la pujada es deu a l’augment del preu (en més d’un 50%) del tractament dels residus en la planta del Campello. Cal indicar, no obstant això, que la pujada serà assumida, en part, pel propi Ajuntament d’Ondara; atès que dels 150,79 euros de cost per vivenda, 139,8 euros seran abonats pels rebuts que paguen els usuaris, i la resta serà assumit pel consistori. El percentatge del 24,3% s’aplicarà proporcionalment a la resta d’immobles que són objecte del pagament de la taxa (comerços, restauració, indústries, oficines, locals comercials, farmàcies, tallers, supermercats, estancs, gasolineres, cines, bars, restaurants, hotels, clíniques, guarderies o temples de culte, entre altres; com a novetat s’incorpora l’epígraf de «casinos» i «hotels», degut a les noves llicències d’obertura que s’han concedit). Per a la modificació de l’ordenança, s’ha tingut de referència l’informe tècnic – econòmic sobre la proposta d’actualització de les Tarifes de la Taxa. L’anterior modificació de la taxa es va realitzar fa 3 anys, a l’octubre de 2020.

En la taxa de l’Escola Infantil Municipalno s’actualitzen quanties econòmiques, ja que aquest servei s’autofinança amb les quotes actuals, sinó quees modifica per arreplegar la novetat de la incorporació aquest curs de l’alumnat de 0-1 anys. Cal ressaltar que l’Escoleta Municipal d’Ondara ara s’autofinança per mitjà de les quotes que abonen les famílies i dels bons infantils autonòmics, i que no hi ha aportació econòmica del propi Ajuntament per a mantenir aquest servei. Segons s’indica en l’ordenança, l’alumnat de 2-3 anys tindrà l’assistència gratuïta dins de les ajudes que aporta la Generalitat Valenciana, així com la matricula, que també és totalment gratuïta (únicament es farà un pagament a l’inici del curs de 20 euros en concepte de material). L’alumnat de 1-2 anys i 0-1 anys, pagarà 90 euros al mes en concepte d’assistència (sempre i quan hagen tramitat l’ajuda del bo infantil), a més de 20 euros en concepte de matricula a l’inici del curs, i altres 20 euros a l’inici del curs en concepte de material. Cal recalcar que en els trams de 1-2 anys i 0-1 anys, existeix la subvenció del bo infantil que s’ha de tramitar personalment a l’inici del curs per poder abonar només els 90 euros mensuals d’assistència; aquest bo infantil complementarà el pagament de l’assistència mensual i de la resta (fins el cost total de l’alumne), es farà càrrec l’Ajuntament d’Ondara. En cas de no tramitar la subvenció del bo infantil, que es denegue el bo, o de matricular a l’alumne fora dels terminis acordats sense aquesta subvenció, augmentarà a un mínim de 120 €/mes i un màxim de 280 €/mes l’assistència de l’alumne al centre. El servei de menjador estarà disponible durant tot el curs amb un preu de 4,50 euros diaris i un màxim de 80 euros mensuals, segons arreplega l’ordenança.

Quant als preus de la piscina municipal, tindran un increment d’aproximadament un 30% en 2024 per tal d’incloure les noves activitats que es desenvolupen en les instal·lacions (nova piscina coberta exterior, nous cursets i activitats, dotació i obertura del gimnàs, etc.). La necessitat d’actualitzar les tarifes d’activitats pel 2024 ve determinada també perquè fa 11 anys que no s’actualitzen (des de 2012). En aquest període, el cost del servei, al igual que el cost de la vida, ha pujat, mentre es mantenien els imports de les taxes, provocant un increment del dèficit acumulat del servei de la piscina, motiu pel qual s’ha optat per incrementar la taxa, amb l’objectiu reduir el dèficit. Quant als preus per 2024, la sessió de bany lliure a l’hivern passarà de 2,50 a 3,25 euros; i es posarà com a novetat un bo de 10 entrades, que tindrà un preu de 25 euros. Un abonament anual tindrà un cost de 135 euros (ara és 101 euros). L’increment també inclourà als abonaments trimestrals, anuals, cursets i resta de serveis.

Quant a la modificació de l’ordenança reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, cal indicar que des de 2006 no es modificava aquesta taxa. En l’ordenança es proposa una quota en funció de la potència i classes de vehicles (Turismes, Autobusos, Camions, Tractors, etc) que és la següent en els turismes: de menys de 8 cavalls fiscals (CVF)16,66 euros; de 8 fins a 11,99 CVF 45,74 euros; de de 12 fins a 15,99 CVF 110,79 euros; de 16 fins a 19,99 CVF 147,86 euros i de 20 CVF endavant 184,80 euros. L’ordenança manté la bonificació del 75% en funció de la classe de carburant que consumisca el vehicle (els vehicles elèctrics, de piles de combustible o d’emissions directes nul·les tindran bonificació del 75% els cinc primers anys, i els vehicles híbrids tindran bonificació del 75% els tres primers anys); del 75% en funció de les característiques del motor dels vehicles i la seua incidència en el medi ambient (75% per a emissions de CO2 menors de 120 grams per quilòmetre recorregut, durant els 3 primers anys); i del 50% per als vehicles històrics.

La taxa d’expedició de documents administratius no s’actualitzava des de 2005. Ara es modifica per incloure tots els conceptes de documents que s’expedeixen i els seus corresponents preus, com per exemple Certificacions, Informes Urbanístics i Informes Tècnics 60,00 euros; Certificats d’inexistència de disciplina urbanística 30,00; Certificats per a la inscripció registral de declaració obra nova 50,00; Certificat de Compatibilitat Urbanística 50,00; Certificats del Padró Municipal d’Habitants / Volants 1,00; Certificats Cadastrals Telemàtics ( per delegació GTC) 3,00, o Informes / Atestats de la Policia Local 75,00 euros, entre altres documents, fins arribar als 22 tipus diferents de documents.

Per últim, quant a l’ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, la modificació és realitza per a adaptar a normativa estatal. El tipus de gravamen de l’impost queda fixat en el 30 % per a qualsevol període de generació. Es concedirà una bonificació del 75% de la quota de l’impost, en les transmissions de terrenys, i en la transmissió o constitució de drets reals de gaudi limitatius del domini, realitzades a títol lucratiu per causa de mort a favor dels descendents i adoptats, els cònjuges i els ascendents i adoptants, i també es concedirà una bonificació del 75% en terrenys, sobre els quals es desenvolupen activitats econòmiques que siguen declarades d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de l’ocupació que justifiquen tal declaració.

ONDARA CELEBRA PLE ORDINARI AQUEST DIJOUS 26 D’OCTUBRE 2023

La sessió es podrà seguir en directe a temps real pel canal de YouTube de l’Ajuntament d’Ondara en l’enllaç següent:

https://www.youtube.com/c/ondara/live

Posteriorment, el ple es podrà visualitzar en el canal oficial de l’Ajuntament, disponible mitjançant l’enllaç:

https://www.youtube.com/user/OndaraOficial

Ondara, 24.10.23. L’Ajuntament d’Ondara celebra ple ordinari de la Corporació Municipal aquest dijous 26 d’octubre de 2023 a les 20:30 hores. L’ordre del dia és el següent:

ORDRE DEL DIA

1.EXP. PLENS/2023/14. APROVACIÓ DE L’ACA ANTERIOR (28 DE SETEMBRE DE 2023).

2.EXP. PLENS/2023/15. DECRETS DE L’ALCALDIA PRESIDÈNCIA I REGIDORIA DE CONTRACTACIÓ. DONAR COMPTE.

3.EXP 2201 / 2023.DECLARACIÓ EN SITUACIÓ INDIVIDUALITZADA DE MINIMITZACIÓ D’IMPACTE TERRITORIAL EN PARTIDA HORTETES DE PAMIS, POLÍGON 7, PARCEL·LA 126.

4.EXP.2698/2023. MATÈRIA 3000. APROVACIÓ PROJECTE PROPOSTA DE DIGITALITZACIÓ PER AL SERVEI D’AIGUA POTABLE I CLAVEGUERAM D’ONDARA A PRESENTAR A LA SEGONA CONVOCATÒRIA DEL PERTE DE DIGITALITZACIÓ DE L’AIGUA

5.EXP. 2237/2023. 4020. ORDENANCES FISCALS. MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS A L’ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL. APROVACIÓ PROVISIONAL.

6.EXP. 2230/2023. MATÈRIA 4020. ORDENANCES FISCALS. MODIFICACIÓ DE LA TAXA DE REPLEGA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS. APROVACIÓ PROVISIONAL

7.EXP. 2231/2023. 4020. ORDENANCES FISCALS. MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE LA PISCINA MUNICIPAL, SALA DE FITNESS I PISTES DE PÀDEL. APROVACIÓ PROVISIONAL.

8.EXP. 2273/2023. 4020. ORDENANCES FISCALS. MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA D’EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS. APROVACIÓ PROVISIONAL.

9.EXP. 2232/2023. ORDENANCES. MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA. APROVACIÓ PROVISIONAL.

10.EXP. 2228/2023. MATÈRIA 4020. ORDENANCES FISCALS. MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL IBI. APROVACIÓ PROVISIONAL

11.EXP. 2233/2023. MATÈRIA 4020. ORDENANCES FISCALS: ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA.

12.EXP. 2560/2023. MATÈRIA 4009. PRESSUPOST. RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS. APROVACIÓ

13.EXP 2716/2023. MATERIA: PARTICIPACIÓ. CONSELL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA. DONAR COMPTE

14.EXP. PLENS/2023/15. INFORMES DE L’ALCALDIA PRESIDÈNCIA.

15.EXP. PLENS/2023/15. PRECS I PREGUNTES.

EL PLE DE L’AJUNTAMENT D’ONDARA APROVA PER UNANIMITAT EL REGLAMENT REGULADOR DE L’ÚS I LA NORMALITZACIÓ DEL VALENCIÀ, I AMB EL VOT EN CONTRA DEL PP LA MODIFICACIÓ DE LA TAXA DE LES ESCOLES ESPORTIVES

La sessió va servir per a que l’Equip de Govern PSPV-Compromís fera balanç dels100 primers dies de govern de la nova legislatura

Ondara, 29.09.23. L’Ajuntament d’Ondara va celebrar ahir dijous 28 de setembre la sessió ordinària del ple de la corporació municipal corresponent al mes de setembre, que va servir, en finalitzar l’ordre del dia, per a que tant l’Alcalde, José Ramiro, com cadascun dels Regidors i Regidores de l’Equip de Govern PSPV-Compromís donaren compte i feren un repàs de les accions dels cent primers dies de govern des del començament de la nova legislatura 2023-2027. José Ramiro va destacar essencialment l’enfocament dirigit a les persones del govern municipal, amb accions com la Jornada dirigida a la Gent Gran i taller de ment activa; l’aula «PAC» contra l’abandó escolar; les accions formatives «Ondara et forma» per adults; la creació de seccions femenines de futbol en l’Ondarense; la col·laboració amb associacions del poble en diferents actes; la redacció del primer Pla de Responsabilitat Social, i la presentació a un projecte europeu d’agermanament sota el paraigües de la solidaritat, segons va ressaltar l’Alcalde.

En el que respecta als punts de l’ordre del dia, es va aprovar per unanimitat (vots a favor de PSPV-Compromís i PP) el Reglament Municipal Regulador de l’Ús i la Normalització del Valencià. Les finalitats del reglament són fer del valencià la llengua usual de l’Administració municipal; garantir el dret de la ciutadania d’adreçar-se a l’Ajuntament d’Ondara en valencià, tant oralment com per escrit i a ser atesa en valencià, i promoure l’ús del valencià en tots els àmbits de la vida ciutadana, segons va destacar el Regidor de Normalització Lingüística, Jordi Dominguis. Entre altres qüestions, el reglament comprèn la creació de l’Oficina o Agència de Promoció de l’Ús del Valencià, com a departament tècnic de l’Ajuntament d’Ondara, així com el requisit lingüístic dels llocs de treball (per a garantir les exigències lingüístiques legals i socials, el personal al servei de l’Administració local (o òrgans dependents) haurà de posseir un coneixement lingüístic simètric (valencià-castellà), adequat a les funcions que ha d’exercir).

D’altra banda, en la sessió plenària es va aprovar, amb els vots en contra del PP, la modificació de l’Ordenança fiscal Reguladora de la taxa per activitats de les Escoles Esportives Municipals a partir de 2024, el que suposarà l’increment de la taxa. La quota serà la fixada en la tarifa següent: Futbol 220,00 €/curs, Bàsquet 220,00 €/curs, Gimnàstica rítmica 220,00 €/curs, Tennis (2 dies/setmana) 220,00 €/curs, Pilota 200,00 €/curs, Tennis Taula (1 dies/setmana) 200,00 €/curs, i Multiesport 100,00 €/curs. S’establiran les bonificacions següents: del 10% a famílies amb dos germans inscrits en alguna activitat (aquest apartat serà d’aplicació únicament al germà menor); bonificació del 10% a les persones amb qualsevol grau de discapacitat, i es bonificarà amb un 10% als subjectes passius titulars del Carnet Jove i els subjectes passius amb la condició de família nombrosa i/o monoparental. Des de l’Ajuntament, el Regidor d’Esports, Lluís Fornés, va argumentar que des de la seua arribada es va fer un informe sobre els costs de les Escoles, i havien constatat que tot havia pujat molt (autobusos, llum, aigua,, segurs, federacions…). Des de 2016 no s’havien tocat els preus, però ara és necessari perquè s’ha comprovant que l’Ajuntament paga el 75% del cost per usuari en alguns esports, provocant un important desfase econòmic respecte els ingressos i les despeses de les escoles esportives. Després de realitzar un estudi detallat sobre les despeses de les escoles esportives i la despesa per xiquet/ta en cada esport, i comparar-ho amb la resta de la comarca, s’ha arribat a la conclusió que és necessari aplicar un augment en les quotes que les famílies aporten. Al respecte, el portaveu del PP, Àlex Hernández, va argumentar el vot en contra demanant que «es polisca aquesta mesura, es podrien buscar altres solucions com buscar sponsors, cobrar més als usuaris de fora d’Ondara, etc». Va indicar que si es negociava aquest punt podrien plantejar-se votar a favor dels pressuposts de 2024. També va concretar que la pujada de la taxa era del 70% i això suposava un gran cost per a moltes famílies (sobretot tenint en compte que hi ha famílies amb problemes econòmics per la pujada dels interessos); en canvi, la recaptació que aconseguiria l’Ajuntament amb aquesta mesura seria de 50.000 euros i eixa quantia es podria traure d’un altre lloc, segons va considerar Hernández. Concloent que «ara serem de les més cares de la comarca».

En el ple també es va aprovar per unanimitat (vots a favor de PSPV-Compromís i PP) la modificació del règim retributiu de la corporació, en tindre l’Alcalde dedicació com a Diputat Provincial. D’aquesta manera s’incorpora que en tant que l’Alcalde, José Ramiro, ostente càrrec amb dedicació parcial en l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, la dedicació de l’Alcalde en l’ Ajuntament d’Ondara serà reduïda en el mateix percentatge, de tal manera que la suma dels dos percentatges serà de 100% de dedicació. José Ramiro té aprovada actualment una dedicació del 75% de Diputació; per tant, la seua retribució en l’Ajuntament serà d’un 25%, o siga 12.000 euros bruts a l’any (cal recordar que la seua dedicació exclusiva del 100% era de 48.000 euros bruts a l’any; i en passar a tindre dedicació del 75% de Diputació, s’alliberaran 36.000 euros bruts anuals del sou de l’Alcalde, reduint així la despesa en sous dels regidors/es).

Un altre assumpte aprovat per unanimitat al ple va ser la Modificació de l’Ordenança reguladora de la Convivència Ciutadana a l’Espai Públic d’Ondara. L’objectiu de la modificació és l’encomanament del procediment sancionador d’aquesta ordenança a SUMA, per una major agilització dels tràmits. En l’apartat econòmic, el PP es va abstindre en els punts de modificacions de crèdit, i de reconeixement extrajudicial de crèdits.

En les mocions polítiques presentades per l’Equip de Govern, el PP va votar en contra, d’una banda, en la moció sobre l’inici del curs escolar, i d’altra, en la moció sobre la pujada del rebut de l’aigua a la Comunitat Valenciana. La moció sobre l’inici del curs escolar va estar presentada pel Regidor de Compromís, Lluís Fornés, que va argumentar que «el curs que ha començat amb un nivell de caos generalitzat en diferents fronts, i que sense cap dubte estem davant el pitjor inici de curs en molts anys de la Conselleria d’Educació». La moció va acordar que l’Ajuntament d’Ondara mostrara la seua condemna al caos de gestió educativa mostrat pel govern de la Generalitat Valenciana; que l’Ajuntament d’Ondara mostra la seua solidaritat amb els i les docents afectats pel caos del procés d’adjudicació; que l’Ajuntament d’Ondara mostra el seu compromís per mantenir i fomentar una educació pública de qualitat i amb garanties per a totes les parts implicades; que l’Ajuntament d’Ondara demana la dimissió de la directora general de Personal Docent de la Generalitat Valenciana pel perjudici generat a milers de professionals de l’educació i que l’Ajuntament d’Ondara demana al president de la Generalitat, Carlos Mazon, una intervenció en l’organigrama de la Conselleria que evite futures situacions com les que s’han viscut recentment en la gestió educativa. El PP va votar en contra d’aquesta moció, i la Regidora del PP, Aurora Orts, va argumentar que «la falta de previsió del govern del Botànic va generar una fallada informàtica en l’adjudicació del places, perquè va deixar el sistema informàtic sense actualitzar», assegurant que «per la seua deixadesa (del govern del Botànic) i la seua falta de previsió, s’ha generat un caos administratiu que ha de solucionar ara el govern del PP», al que s’ha sumat també «els nous processos d’estabilització de places». Assegurant que el PP «treballa per a solucionar el problema informàtic i el procés d’adjudicació de places», i que «l’anterior govern va abandonar els seus llocs de treball en veure que el seu projecte fracassava».

D’altra banda, es va aprovar, amb els vots en contra del PP, la moció sobre la pujada del rebut de l’aigua. Segons l’exposició de motius, que va ser llegida per l’Alcalde, José Ramiro, «la Generalitat Valenciana ha decidit pujar el rebut de l’aigua a 2 milions de famílies al no prorrogar la suspensió del cànon de sanejament que estava en vigor des del mes d’agost de 2022 ni establir mesures compensatòries tal com s’establia en el decret llei 19/2022, de 30 de desembre del Consell. Lamentablement, l’actual Govern de la Generalitat ha ignorat les dificultats de les empreses i les famílies treballadores valencianes per a arribar a fi de mes provocades pels alts preus de l’energia, dels aliments o la pujada de les hipoteques a conseqüència de la guerra a Ucraïna. És el mateix Govern que ha decidit suprimir impostos per valor de més de 350 milions d’euros a les famílies amb majors rendes i patrimonis. D’una banda, ha baixat els impostos a les 24.000 persones amb majors patrimonis i ha pujat el rebut de l’aigua a 2 milions de famílies de la Comunitat Valenciana. Per les raons exposades, l’Ajuntament d’Ondara insta a la Generalitat Valenciana a: 1. Paralitzar la pujada del rebut de l’aigua. 2. Prorrogar la suspensió del cànon de sanejament fins al 31 de desembre de 2023. 3. Abans del venciment, valorar la situació econòmica i, en el supòsit de no continuar amb la pròrroga, condonar el pagament del cànon de sanejament a les famílies amb rendes inferiors a 30.000€ (o superior en el cas de persones amb discapacitat, víctima de violència de gènere, que es trobe en situació de dependència, famílies monoparentals, en funció del nombre de descendents o adoptats, l’existència d’ascendents a càrrec o de pensionistes) i a la resta, prorratejar eixe pagament durant 60 mesos sense interessos». Al respecte, el PP va argumentar el vot en contra, segons va indicar el Regidor Agustín Vaquer, perquè «aquesta moció és un pamflet propagandista ple d’inexactituds ». Va detallar que «aquesta situació és degut a la mesura estrela del govern del Botànic, perquè el que es va presentar com una suspensió i exempció del pagament del cànon de l’aigua, en realitat ha sigut un engany; la lletra xicoteta de la mesura mostra que l’anunciada suspensió era en realitat una pròrroga encoberta que ara els ciutadans estan començat a pagar; deixar de cobrar no és el mateix que ajornar i ara resulta que paguem doble cànon: el del rebut habitual i el que el Botànic va ajornar»; matisant que «en el decret del Botànic de 2022 es deixava clar que es tractava d’un ajornament de les quotes, que s’exigiria en les factures posteriors des de l’1 agost de 2023 fins a 31 de gener 2025» És a dir, l’actual govern de la Generalitat Valenciana no ha pujat el rebut de l’aigua »va, assegurar el regidor del PP.

L’AJUNTAMENT D’ONDARA ELEVA A PLE L’APROVACIÓ PROVISIONAL DEL REGLAMENT REGULADOR DE L’ÚS I LA NORMALITZACIÓ DEL VALENCIÀ

Passa també pel ple la modificació de la taxa de les Escoles Esportives i la modificació del règim retributiu de la corporació, en tindre l’Alcalde dedicació com a Diputat Provincial

Ondara, 27.09.23. L’Ajuntament d’Ondara celebra aquest dijous 28 de setembre la sessió ordinària del ple de la corporació municipal amb un extens ordre del dia en el que destaca l’aprovació provisional del Reglament Municipal Regulador de l’Ús i la Normalització del Valencià, i sotmetre la modificació del Reglament proposada a informació pública en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament d’Ondara, en la seu electrònica i en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant durant trenta dies hàbils, dins dels quals les persones interessades podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimen oportunes. Les finalitats del reglament són fer del valencià la llengua usual de l’Administració municipal; garantir el dret de la ciutadania d’adreçar-se a l’Ajuntament d’Ondara en valencià, tant oralment com per escrit i a ser atesa en valencià, i promoure l’ús del valencià en tots els àmbits de la vida ciutadana. Entre altres qüestions, el reglament comprèn la creació de l’Oficina o Agència de Promoció de l’Ús del Valencià, com a departament tècnic de l’Ajuntament d’Ondara, així com el requisit lingüístic dels llocs de treball (per a garantir les exigències lingüístiques legals i socials, el personal al servei de l’Administració local (o òrgans dependents) haurà de posseir un coneixement lingüístic simètric (valencià-castellà), adequat a les funcions que ha d’exercir).

D’altra banda, en la sessió plenària es debatrà la modificació de l’Ordenança fiscal Reguladora de la taxa per activitats de les Escoles Esportives Municipals a partir de 2024, el que suposarà l’increment de la taxa. La quota serà la fixada en la tarifa següent: Futbol 220,00 €/curs, Bàsquet 220,00 €/curs, Gimnàstica rítmica 220,00 €/curs, Tennis (2 dies/setmana) 220,00 €/curs, Pilota 200,00 €/curs, Tennis Taula (1 dies/setmana) 200,00 €/curs, i Multiesport 100,00 €/curs. S’establiran les bonificacions següents: del 10% a famílies amb dos germans inscrits en alguna activitat (aquest apartat serà d’aplicació únicament al germà menor); bonificació del 10% a les persones amb qualsevol grau de discapacitat, i es bonificarà amb un 10% als subjectes passius titulars del Carnet Jove i els subjectes passius amb la condició de família nombrosa i/o monoparental. Des de l’Ajuntament s’argumenta que des de fa 8 anys (novembre de 2015) que no s’incrementen aquestes taxes, i que s’ha fet un estudi dels costos de les escoles esportives, comprovant que es quadruplica el cost per usuari respecte al que abonen els usuaris per la taxa, provocant un important desfase econòmic respecte els ingressos i les despeses de les escoles esportives. Després de realitzar un estudi detallat sobre les despeses de les escoles esportives i la despesa per xiquet/ta en cada esport, i comparar-ho amb la resta de la comarca, s’ha arribat a la conclusió que és necessari aplicar un augment en les quotes que les famílies aporten, perquè el cost total de les escoles és molt elevat; la part que es recapta de les quotes dels esportistes és molt baixa, i la resta ho aporta tot l’Ajuntament, o siga, tot el poble; de forma que per al 2024 es produirà aquest increment en la taxa.

En el ple també es donarà compte de la modificació del règim retributiu de la corporació, en tindre l’Alcalde dedicació com a Diputat Provincial. D’aquesta manera s’incorpora que en tant que l’Alcalde, José Ramiro, ostente càrrec amb dedicació parcial en l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, la dedicació de l’Alcalde en l’ Ajuntament d’Ondara serà reduïda en el mateix percentatge, de tal manera que la suma dels dos percentatges serà de 100% de dedicació. Al respecte, cal esmentar que José Ramiro té aprovada actualment una dedicació del 75% de Diputació; per tant, la seua retribució en l’Ajuntament serà d’un 25%, o siga 12.000 euros bruts a l’any (cal recordar que la seua dedicació exclusiva del 100% era de 48.000 euros bruts a l’any; i en passar a tindre dedicació del 75% de Diputació, s’alliberaran 36.000 euros bruts anuals del sou de l’Alcalde, reduint així la despesa en sous dels regidors/es).

Un altre assumpte que s’eleva a ple serà la Modificació de l’Ordenança reguladora de la Convivència Ciutadana a l’Espai Públic d’Ondara. L’objectiu de la modificació serà l’encomanament del procediment sancionador d’aquesta ordenança a SUMA, per una major agilització dels tràmits. Així, es proposa l’aprovació de la modificació de l’Ordenança reguladora de la Convivència Ciutadana a l’Espai Públic d’Ondara, d’acord amb el model d’ordenança elaborat per SUMA de la Diputació Provincial d’Alacant.

A l’ordre del dia del ple de setembre també es troben modificacions de crèdit, reconeixement extrajudicial de crèdits, moció sobre l’inici del curs escolar i sobre la pujada del rebut de l’aigua a la Comunitat Valenciana, entre altres punts.

ONDARA CELEBRA PLE ORDINARI AQUEST DIJOUS 28 DE SETEMBRE 2023

La sessió es podrà seguir en directe a temps real pel canal de YouTube de l’Ajuntament d’Ondara en l’enllaç següent:

https://www.youtube.com/c/ondara/live

Posteriorment, el ple es podrà visualitzar en el canal oficial de l’Ajuntament, disponible mitjançant l’enllaç:

https://www.youtube.com/user/OndaraOficial

Ondara, 26.09.23. L’Ajuntament d’Ondara celebra ple ordinari de la Corporació Municipal aquest dijous 28 de setembre de 2023 a les 20:30 hores. L’ordre del dia és el següent:

ORDRE DEL DIA

1.EXP. PLENS/2023/11, EXP.PLENS/2023/12 I EXP.PLENS/2023/13. APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS (13 I 27 DE JULIOL 2023 I 10 D’AGOST DE 2023).

2.EXP. PLENS/2023/14. DECRETS DE L’ALCALDIA PRESIDÈNCIA I REGIDORIA DE CONTRACTACIÓ. DONAR COMPTE.

3. EXP. 1793/2023. MATÈRIA 4009. INFORME MOROSITAT I PMP TRIMESTRAL 2023.

4. EXP. 1794/2023. MATÈRIA 4009.PRESSUPOST. EXECUCIÓ PRESSUPOST. DONAR COMPTE.

5. EXP. 2227/2023. MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA A L’ESPAI PÚBLIC D’ONDARA. APROVACIÓ.

6. EXP. 2254/2023. MATÈRIA 4009. PRESSUPOST GENERAL.MODIFICACIÓ DE CRÈDITS. SUPLEMENT DE CRÈDIT I CRÈDIT EXTRAORDINARI AMB CÀRREC AL ROMANENT DE PROVISIONAL.

7. EXP. 1584/2023. MATÈRIA 2003 CORPORACIÓ 2023-2027. RÈGIM DEDICACIÓ I RETRIBUTIU.

8. EXP. 2229/2023. 4020. ORDENANCES FISCALS. MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER ACTIVITATS DE LES ESCOLES ESPORTIVES MUNICIPALS. APROVACIÓ PROVISIONAL.

9. EXP. 2030/2023. MATÈRIA 4009. PRESSUPOST. RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS. APROVACIÓ

10. EXP. 1970/2023 MATÈRIA. 4009 PRESSUPOST. LÍNIES FONAMENTALS PRESSUPOST 2024.

11.EXP. 1887/2023. MATÈRIA 2005. REGLAMENT REGULADOR DE L’ÚS I LA NORMALITZACIÓ DEL VALENCIÀ. APROVACIÓ PROVISIONAL.

12. EXP. 2354/23. MATÈRIA 1001.MOCIÓ INICI CURS ESCOLAR 2023- 2024.

13. EXP. 2434/23. MATÈRIA 1001.MOCIÓ SOBRE LA PUJADA DEL REBUT DE L’AIGUA A LA COMUNITAT VALENCIANA.

14.EXP. PLENS/2023/14. INFORMES DE L’ALCALDIA PRESIDÈNCIA.

15.EXP. PLENS/2023/14. PRECS I PREGUNTES.

ONDARA APROVA EN PLE EXTRAORDINARI DEMANAR SUBVENCIÓ PER LA DIGITALITZACIÓ DELS SISTEMES D’AIGUA POTABLE I CLAVEGUERAM, I ELS FESTIUS LOCALS DE 2024

Ondara, 10.08.23. L’Ajuntament d’Ondara ha celebrat hui 10 d’agost una sessió extraordinària del ple de la Corporació Municipal, amb la motivació de complir els terminis reglamentaris. La sessió ha aprovat per unanimitat de totes les forces polítiques (Equip de Govern PSPV-Compromís, i Partit Popular) els dos punts de l’ordre del dia. D’una banda, s’han aprovat, a proposta de la Regidoria de Festes i Tradicions que dirigeix Jordi Ruíz-Orejon, els següents dies de Festes Locals per a 2024: dilluns 8 de juliol de 2024, festivitat de la Mare de Déu de la Soledat, i divendres 26 de juliol de 2024, festivitat de Santa Anna.

D’altra banda, s’ha aprovat (també per unanimitat) la memòria del projecte “Digitalització dels sistemes d’Aigua Potable i Clavegueram d’Ondara” redactat per l’empresa concessionària de l’explotació d’aigua potable i clavegueram en el municipi d’Ondara “Aguas de Valencia SL.” amb un pressupost de licitació de 340.030,33 euros (IVA exclòs). L’acord del ple inclou demanar l’ajuda (la qual serà presentada directament per la concessionària dels serveis d’abastiment d’aigua potable i clavegueram en el municipi d’Ondara, Aguas de Valencia) davant la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, segons la convocatòria d’ajudes per a la digitalització del Cicle Urbà de l’aigua en municipis menors de 20.000 habitants de la Comunitat Valenciana, en el Marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PERTE digitalització del Cicle de l’Aigua) publicada en Diari Oficial de la Generalitat número 9626, de data 27 de juny de 2023. En el ple s’ha aprovat la participació de l’Ajuntament d’Ondara en l’esmentat procediment, com a titular dels serveis de sanejament i proveïment d’aigua potable, per si mateix a través de l’entitat concessionària de l’explotació d’aigua potable i clavegueram en el municipi d’Ondara ,“Aguas de Valencia .SL.” , en qualitat de beneficiària; s’ha acceptat expressament el procediment i s’ha aprovat la sol·licitud d’ajuda. Cada subvenció podrà cobrir fins al 100% del pressupost base de licitació (exclòs IVA). En cas que la subvenció no supere el 100% el cost del projecte, aquest serà assumit per l’empresa concessionària Aguas de Valencia.SL. amb càrrec a les tarifes del servei, en tant al fet que és l’empresa concessionària la beneficiària de les ajudes sol·licitades. De forma que l’Ajuntament d’Ondara no cal que efectue cap reserva de crèdit per a fer front al finançament a la part no subvencionada del projecte presentat en aquesta convocatòria d’ajudes.

JOSÉ RAMIRO, ALCALDE D’ONDARA, PREN POSSESSIÓ DEL CÀRREC COM A DIPUTAT PROVINCIAL PEL PSPV-PSOE

Ondara, 1.08.23. La Diputació d’Alacant va celebrar el passat divendres 21 de juliol de 2023 la sessió constitutiva de la corporació provincial per a la legislatura 2023-2027 en la qual va resultar elegit com a nou president de la institució el popular Toni Pérez, alcalde de Benidorm.

Pel que fa al conjunt de la corporació, un total de 31 diputats conformen la nova entitat provincial representant quatre grups polítics: 16 pel Partit Popular; 13 pel PSOE; 1 per Vox i 1 per Compromís. En aquest sentit, l’alcalde d’Ondara i alhora secretari comarcal del PSPV-PSOE José Ramiro va prendre possessió del seu càrrec en la sessió en què es procedí a l’elecció per votació de la Presidència. L’acte comptà amb l’assistència de més de 450 convidats, entre ells el president de la Generalitat, Carlos Mazón, a més de diputats, senadors, alcaldes i representants de l’àmbit econòmic, social, acadèmic, cultural i militar de la província.

Pel que fa a la designació i nou càrrec de l’alcalde ondarenc, cal recordar que el passat 14 de juny l’executiva del PSPV-PSOE d’Alacant decidia entre les propostes comarcals la llista dels 13 regidors i regidores que serien els futurs integrants del grup socialista dins l’organisme provincial. Per partits judicials, José Ramiro va ser el diputat designat pel que fa a la comarca de la Marina Alta dins un llistat que va ser ratificat per unanimitat per l’executiva socialista. Ramiro pren així el relleu del regidor de Dénia, Óscar Mengual, el qual va ser el representant provincial dels socialistes a la Diputació alacantina durant la passada legislatura.

Alcalde d’Ondara des de 2017, José Ramiro va prendre possessió per tercera vegada com a alcalde del municipi el passat 17 de juny de 2023 en l’acte de constitució de la nova Corporació Municipal ondarenca per a la legislatura 2023-2027. Enginyer Informàtic i Professor d’Ensenyament Secundari, en la passada legislatura l’alcalde ondarenc ja va treballar i apostar pels interessos de la comarca com a President de la MACMA (Mancomunitat Comarcal de la Marina Alta), entitat que encara presideix en funcions. Per al nou diputat, el nomenament com a diputat provincial «és una oportunitat i alhora una responsabilitat major per tal de seguir treballant per als nostres veïns i veïnes amb la mateixa perseverança de sempre i amb uns objectius clars de voluntat i orientació públiques».