EL PLE D’ONDARA APROVA AMB ELS VOTS A FAVOR DE L’EQUIP DE GOVERN I CIUTADANS, I EN CONTRA DEL PP, LA SOL·LICITUD D’AJUDES A L’IVACE PER A LA FASE II DE L’AVINGUDA D’ALACANT I ÀREA MARJALS

La resta de punts de l’orde del dia van ser aprovats per unanimitat

Ondara, 28.02.20. El ple de l’Ajuntament d’Ondara celebrat ahir va aprovar, amb els vots a favor de l’Equip de Govern PSPV-Compromís i de Ciutadans, i en contra del PP, la sol·licitud de subvenció a la Generalitat Valenciana (IVACE – Institut Valencià de Competitivitat Empresarial), per a les obres de Millora de les condicions d’Àrea Marjals i Avinguda d’Alacant (Fase II). Amb aquesta petició, l’Ajuntament d’Ondara vol comptar amb els recursos necessaris per a impulsar la segona fase de les obres de millora dels polígons i àrees industrials (la primera fase de la qual es va executar en 2019 amb fons de l’IVACE, en l’Avinguda d’Alacant i Sector Marjals 5, 6 i 7). En aquest cas, el ple va aprovar ahir la sol·licitud de subvenció per a emprendre les accions descrites en la Memòria tècnica de millora, modernització i dotació d’infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics 2020, de millora de les condicions de l’àrea Marjals i Avinguda d’Alacant Fase II, per a sufragar un projecte previst per a realitzar-se en la present anualitat 2020. El pressupost total del projecte, incloent-hi la seua redacció, ascendeix a 199.121 euros.

vot equip gov i ciutadnsvot pp

El portaveu del PP, Álex Hernández, va argumentar el vot en contra del seu grup indicant que desconeixen com quedarà finalment el projecte, i que la primera fase de l’Ivace en Avinguda d’Alacant no els va agradar gens. A més va expressar el desig del seu partit, de que les obres es consensuen amb els propietaris de la zona. Hernández va indicar que el sentit final del seu vot sobre aquest tema podria canviar si finalment el projecte és consensuat.

alex hernandez

Joan Costa, de Ciutadans, va indicar que des del seu grup recolzarien aquesta iniciativa perquè és bo que vinguen com més subvencions, millor. No obstant això, va retraure a l’Equip de Govern que no els convidaren a la visita que va realitzar el Conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball de la Generalitat Valenciana, Rafael Climent González, que el passat 7 de febrer va acudir a Ondara per a visitar precisament les actuacions de millora i modernització subvencionades per l’Ivace en els polígons industrials d’Ondara.

joan costa 2

L’Alcalde, José Ramiro, va assegurar que es buscarà el consens amb aquest projecte de Millora de les condicions d’Àrea Marjals i Avinguda d’Alacant ( Fase II). L’objectiu del projecte, la memòria del qual es va aprovar ahir, és completar l’actuació realitzada en 2018 2019 i finalitzar la previsió d’ampliació de voreres en l’Avinguda d’Alacant, regenerant aquesta vegada la zona de vianants, per a dotar a l’avinguda d’una vorera ampla d’acord amb les dimensions de l’espai que disposarà, inclús d’enjardinaments puntuals i que afavorirà així la connexió de vianants entre el casc i el polígon, millorant les condicions ambientals i paisatgistes, i plantejant recorreguts biosaludables que comuniquen amb altres espais inclús fora de l’àrea, facilitant la connexió amb al sòl rústic i, finalment, comunicant amb altres recorreguts existents. D’altra banda, també es pretén complementar en l’Avinguda d’Alacant les actuacions necessàries en els carrers adjacents, millorant les seues condicions circulatòries i ambientals, mitjançant la millora de senyalització, implantació de cicle-carril i millora de la zona verda del parc Marjals, (incloent la millora de la zona de jocs, dotant-la d’una superfície d’amortiment de cautxú, inexistent actualment).

jose ramiro

Amb aquestes actuacions, es vindria a fer un salt generalitzat a les condicions del polígon, que, junt amb el gran canvi realitzat en l’actuació anterior, suposaria dotar a l’àrea d’unes condicions que vindrien a beneficiar tant la població d’Ondara en general com als usuaris dels serveis existents en la zona. Sobre aquest tema, en finalitzar el ple, va prendre la paraula un dels empresaris de la zona, reclamant que hi haja un compromís amb una data perquè s’execute l’actuació.

public

La resta de punts de l’ordre del dia del ple van ser aprovats per unanimitat de tots els grups polítics, Equip de Govern PSPV-Compromís, PP i Ciutadans.


 unanimitat (1)unanimitat (2)

Es va aprovar la iniciativa per a la redacció del Reglament Municipal Regulador del Consell Local d’Infància i Adolescència (després d’haver-se aprovat en el ple de gener la sol·licitud de subvencions per a posar en marxa aquest Consell). També va eixir avant per unanimitat el Reglament del Consell Agrari Municipal, que va ser exposat pel Regidor d’Agricultura, Pere Picornell. Ara hi haurà termini d’exposició per a presentar al·legacions. A més, es va aprovar per unanimitat la Moció del Dia Internacional de la Dona, 8 de març, que va ser llegida per la Regidora de Benestar Social, Mª Carmen Velázquez ** (Acords al final).

mcarmen velazquez

I la moció en defensa del camp valencià, detallada per Pere Picornell, va tancar els punts de l’orde del dia que van ser aprovats per unanimitat.

unanimitat (3)

En l’apartat d’informes de les Regidories, Mar Chesa, Regidora d’Esports, va informar sobre la celebració a Ondara de l’última etapa de la Volta la Marina 2020, el diumenge 8 de març, coincidint amb el Dia de la Dona. El Regidor de Medi Ambient, Pere Picornell, va informar del canvi d’arbratge en l’Avinguda Doctor Fleming. La Regidora de Patrimoni, Raquel López, va convidar als presents a participar en les III Jornades de Patrimoni, que se celebren aquest cap de setmana a Ondara, i que tracten sobre el món romà.

raquel lopez   pere picornell

El Regidor delegat de SINMA, Francesc Giner, va informar de la retirada de tres illes de contenidors soterrats, que s’han hagut de retirar per les deficiències i problemes de salubritat i higiènics, causats per les pluges. Al final la millor solució és llevar-los i deixar-los de forma aèria, en alguns dels casos. Altres sí que s’han pogut reparar. Respecte d’això, des de Ciutadans, Joan Costa va indicar que es podria buscar una altra solució, perquè llevar-los també té un cost, però cal planificar-ho.

francesc giner  debat

La Regidora de Benestar, Mª Carmen Velázquez, va informar de la posada en marxa, des d’aquesta setmana, d’un servei dirigit a pacients oncològics i les seues famílies, amb recursos que se’ls ofereixen, en col·laboració amb l’AECC. El Regidor de Manteniment, Miguel Gomis, va informar del canvi de totes les xarxes de les porteries del camp de futbol a partir d’aquesta setmana.

miguel gomis

L’Alcalde, José Ramiro, va explicar que l’adquisició del Molí Coví està pendent del nou mesurament requerit per la CHJ. També va informar sobre l’inici de les obres del pla financerament sostenible de 2019 (Adolfo Suárez i canvi de llums); i va aprofitar per a recordar que el pròxim 5 de març tindrà lloc a Dénia la manifestació comarcal convocada per la Xarxa de Dones de la Marina Alta amb motiu del dia de la dona. A pregunta del regidor del PP Jaume Femenia, va respondre que les obres del Centre de Dia ja estan en marxa una altra vegada, una vegada resolts els problemes dels fonaments, i que el temps previst d’execució és d’11 mesos.

**ACORDS MOCIÓ 98 DE MARÇ:

PRIMER: Commemorar el dia 8 de març com a Dia Internacional de la Dona i promoure activitats dirigides a reforçar el principi d’igualtat entre homes i dones, sumant-nos al lema de l’ONU «soc de la generació de la igualtat».

SEGON: Instar el Govern a la presentació i aprovació d’una Llei d’Igualtat Laboral, entre homes i dones, a fi de garantir de manera efectiva el dret a la conciliació, així com les mesures que facen possible la igualtat en l’ocupació.

TERCER: Com a Ajuntament ens comprometem elaborar polítiques d’igualtat de caràcter transversal i en el pressupost a avaluar i fer el seguiment dels acords presos en matèria d’igualtat a través de plans d’igualtat tant per a la ciutadania com per a les plantilles municipals i donar-ne compte periòdicament a aquest ple.

QUART: Impulsar polítiques que fomenten la conciliació, la corresponsabilitat així com la no discriminació de la dona, per a propiciar l’eliminació de polítiques que encara es donen de forma encoberta en determinades professions en què les dones embarassades són penalitzades pel simple fet de ser mares i avaluades amb un «rendiment anormal».

CINQUÉ: Propiciar des de les diferents àrees municipals, que totes les persones, quan així ho necessiten, compten amb l’atenció necessària mitjançant els serveis públics, perquè les tasques de la cura familiar no suposen una desigualtat a l’hora de la integració efectiva de la dona en la vida laboral i/o en la seua carrera professional.

SISÉ: Demanar al Govern espanyol la ratificació del Conveni 189 de l’OIT (Organització Internacional del Treball) per a la dignificació del treball a la llar i les cures.

SETÉ: Com a Ajuntament ens comprometem i encoratgem la resta de les institucions a seguir treballant per la igualtat i en avançar en el desenvolupament de les polítiques per la igualtat i contra la violència masclista i de gènere. Manifestem la importància del Pacte d’Estat contra la violència d e gènere, i la dotació i continuïtat pressupostària per garantir la seua aplicació. Manifestem la importància cívica i política del Pacte Valencià contra la violència de gènere i masclista i la dotació i continuïtat pressupostària per a garantir la seua aplicació. El nostre Ajuntament està adherit / te previst adherir-se a aquest pacte i és compromet a aplicar-lo i a actuar d’acord amb les seues propostes.

HUITÉ: Com a Ajuntament, ens adherim a l’acord a què s’ha arribat en les Corts Valencianes el passat 30 de gener, pel qual es reforça l’acord del Pacte Valencià contra la violència de gènere i masclista e i per tant, ens comprometem també a continuar fent valdre les mesures d’aquest Pacte, a més mostrem el nostre rebuig a qualsevol tipus de posicionament polític que negue l’existència de la violència de gènere i masclista o que propugne la minoració de les mesures de protecció de les dones. Cal recordar que la violència contra les dones és un tema que ha sigut objecte d’un pacte d’Estat.

NOVÉ: Declarar el nostre poble un municipi contra la violència masclista i lliure de tracta i de prostitució.

DESÉ: Exigir a les Administracions Públiques un finançament suficient per tal de portar a terme les polítiques d’igualtat així com les polítiques educatives i les socials. Ens calen unes polítiques àmplies, no és tracta de resoldre situacions d’especial precarietat de caràcter assistencialista sinó de garantir els drets de la ciutadania, i és urgent que desaparega la discriminació que patim en el finançament. Ens cal doncs, reclamar, amb l’objectiu de millorar l’Estat del Benestar al nostre país, una reforma urgent de l’actual model de finançament autonòmic i local.

ONZÉ: Facilitar espais per a les activitats programades per les associacions per la Vaga mundial de dones del dia 8 de març convocada a nivell mundial pel Moviment Feminista.

DOTZÉ: Donar trasllat dels presents acords a la Generalitat Valenciana, i especialment a la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, als grups parlamentaris de les Corts Valencianes, al Ministeri de Presidència, Relacions amb les Corts i Igualtat del Govern d’Espanya i als diferents grups parlamentaris del Congrés i del Senat, així com que es publicite per les vies habituals i es comunique al teixit associatiu de la nostra població.

LA PENYA TAURINA D’ONDARA REGALA A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL UN EXEMPLAR DEL LLIBRE “TESORO BRAVO DEL MEDITERRÁNEO”

El llibre va ser presentat dijous passat en el marc d’una xerrada taurina

Ondara, 27.02.20. La Penya Taurina d’Ondara ha donat a la Biblioteca Municipal d’Ondara un exemplar de l’obra “Tesoro Bravo del Mediterráneo”, signat pel seu autor, Isaac Álvarez. La donació ha sigut realitzada a l’Alcalde d’Ondara, José Ramiro, i al Regidor de Festes i Tradicions, Miguel Gomis, per part del president de la Penya Taurina d’Ondara, Paco Tormo, i d’un dels integrants de la Penya, Antonio Gómez. “Tesoro Bravo del Mediterráneo” és el primer llibre de la història dedicat a les ramaderies de l’àmbit Mediterrani, i des d’ara es pot consultar per tots els usuaris de la Biblioteca d’Ondara.

donacio llibre taurino (1)donacio llibre taurino (2)

Cal destacar que aquest llibre va ser presentat dijous passat 20 de febrer a la Casa de Cultura d’Ondara, en el marc d’una interessant xerrada taurina organitzada per la Penya Taurina d’Ondara, que va comptar amb més d’un centenar d’assistents. En la presentació van participar els ramaders David, d’Els Coves, i Bartolo, de la ramaderia La Paloma. L’acte va ser moderat per l’empresari taurí d’Art i Emoció, Javi González “Viza”,i va comptar també amb la participació de l’aficionat taurí Joan Cabrera i Javier Gómez, membre de l’Associació Cultural Taurina Joia Llevantina d’Ondara. A més, durant la jornada, Isaac Álvarez va presentar el seu llibre “Tesoro Bravo del Mediterráneo”.

xerrada taurina (1) xerrada taurina (2)

El Regidor de Festes i Tradicions d’Ondara, Miguel Gomis, va assistir a la presentació i va qualificar el llibre com “un gran treball sobre les ramaderies del nostre territori que cuiden fins al malcriament als seus animals i fan eterna la festa dels bous, més si cap en la nostra Joia Levantina”.

xerrada taurina (3)

EL CENTRE D’INFORMACIÓ JUVENIL D’ONDARA ÉS PUNT DE FORMULACIÓ DE SOL·LICITUDS PER A LES AJUDES AL LLOGUER JOVE 2020

 INFOGRAFIA

Ondara, 26.02.20. L’Alcalde d’Ondara i responsable de l’àrea de Joventut, José Ramiro, acompanyat pel Tècnic de Joventut d’Ondara, Pedro Gil, han presentat el nou servei que presta, des d’ara, el Centre d’Informació Juvenil d’Ondara.

lloguer jove

El CIJ d’Ondara és punt de formulació de sol·licituds per a les ajudes al Lloguer Jove 2020, impulsades per la Vicepresidència Segona i Conselleria de Vivenda i Arquitectura Bioclimàtica de la Generalitat Valenciana. A fi de fer arribar aquestes ajudes a la ciutadania i fer-les més pròximes, des de GVA han donat la possibilitat que els Ajuntaments habiliten treballadors públics per a col·laborar amb les persones sol·licitants en la formulació de les seues sol·licituds. D’aquesta manera, el Tècnic de Joventut d’Ondara ha sigut habilitat per a tramitar des d’Ondara aquestes sol·licituds per a les Ajudes al Lloguer Jove 2020. En concret, se subvencionen els rebuts del lloguer de l’1 de gener al 31 de desembre de 2020, per als menors de 35 anys, amb una quantia de fins al 50% de la renda de lloguer.

El termini per a presentar les sol·licituds és del 27 de febrer al 31 de març 2020. Les persones interessades poden acudir al Centre d’Informació Juvenil d’Ondara (Casa de Cultura) de dilluns a divendres de 9 a 14 hores. Poden obtenir més informació per correu (joventut@ondara.org ).

Les bases completes de les ajudes es poden consultar en la Guia Informativa de les Ajudes al Lloguer de Vivenda GVA:

Guía_informativa_de_las_ayudas_al_alquiler_de_viviendas_2020_Vcia

 

https://www.habitatge.gva.es/documents/20558636/169604985/Gu%C3%ADa_informativa_de_las_ayudas_al_alquiler_de_viviendas_2020_Vcia.pdf/

BENESTAR SOCIAL D’ONDARA POSA EN MARXA UN SERVEI DE RECURSOS PER A PACIENTS ONCOLÒGICS I FAMILIARS

CARTEL RECURSOS AECC 1

Es prestarà a partir de demà 27 de febrer, en col·laboració amb l’AECC, un de cada dos dijous de 9 a 14 hores al Centre Social d’Ondara

Ondara, 26.02.20. La Regidoria de Benestar Social d’Ondara, dirigida per Mª Carmen Velázquez, ha impulsat la posada en marxa d’un nou servei a Ondara, dirigit a pacients oncològics i els seus familiars. Alguns dels recursos que s’oferiran en dit servei són: préstec de material ortoprotèsic (peluques, pròtesi, caminadors…); informació sobre les ajudes disponibles (discapacitat, incapacitats, SS.SS…); atenció psicològica grupal i individual; pisos i residències per l’Estat; deshabituació tabàquica; ajudes econòmiques, informació sobre voluntariat…

Aquest nou servei es prestarà per als pacients de càncer i les seues famílies, amb la col·laboració de la Junta Local d’Ondara d’AECC. El servei estarà assistit per la treballadora social d’AECC, Nuria Martínez, un dijous de cada dos, en el Centre Social d’Ondara en horari de 9 a 14 hores. Les persones interessades poden sol·licitar cita prèvia en el telèfon 629274101. Demà dijous 27 de febrer comença a oferir-se aquest nou servei de recurs per a pacients oncològics a Ondara.

D’altra banda, la Regidora de Benestar Social, Mª Carmen Velázquez, ha anunciat que el dijous 12 de març s’oferirà una xerrada informativa sobre aquest servei. Serà a les 18 hores a la Casa de Cultura d’Ondara.

ONDARA PORTA A PLE LA SOL·LICITUD D’AJUDES A L’IVACE PER A LA FASE II DE MILLORA DE L’AVINGUDA D’ALACANT I ÀREA MARJALS

7. 393.2020 PLANOL ANNEX A MEMÒRIA_01

ivace fase I (1)ivace fase I (2)

L’objectiu del projecte, pressupostat en 199.121 euros, és completar l’actuació realitzada en 2018-2019 que va ser sufragada per l’Ivace

Ondara, 26.02.20. L’Ajuntament d’Ondara celebra aquest dijous 27 de febrer ple ordinari, i entre els assumptes de l’ordre del dia, destaca la sol·licitud de subvenció a la Generalitat Valenciana (IVACE – Institut Valencià de Competitivitat Empresarial), per a les obres de Millora de les condicions d’Àrea Marjals i Avinguda d’Alacant (Fase II). Amb aquesta petició, l’Ajuntament d’Ondara vol comptar amb els recursos necessaris per a impulsar la segona fase de les obres de millora dels polígons i àrees industrials (la primera fase de la qual es va executar en 2019 amb fons de l’IVACE, en l’Avinguda d’Alacant i Sector Marjals 5, 6 i 7).

En aquest cas, es porta a ple per a la seua aprovació la sol·licitud de subvenció per a emprendre les accions descrites en la Memòria tècnica de millora, modernització i dotació d’infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics 2020, de millora de les condicions de l’àrea Marjals i Avinguda d’Alacant Fase II, per a sufragar un projecte previst per a realitzar-se en la present anualitat 2020. El pressupost total del projecte, incloent-hi la seua redacció, ascendeix a 199.121 euros.

ivace fase I (3)

L’objectiu del projecte és completar l’actuació realitzada en 2018 – 2019 i finalitzar la previsió d’ampliació de voreres en l’Avinguda d’Alacant, regenerant aquesta vegada la zona de vianants, per a dotar a l’avinguda d’una vorera ampla d’acord amb les dimensions de l’espai que disposarà, inclús d’enjardinaments puntuals i que afavorirà així la connexió de vianants entre el casc i el polígon, millorant les condicions ambientals i paisatgistes, i plantejant recorreguts biosaludables que comuniquen amb altres espais inclús fora de l’àrea, facilitant la connexió amb al sòl rústic i, finalment, comunicant amb altres recorreguts existents. D’altra banda, també es pretén complementar en l’Avinguda d’Alacant les actuacions necessàries en els carrers adjacents, millorant les seues condicions circulatòries i ambientals, mitjançant la millora de senyalització, implantació de cicle-carril i millora de la zona verda del parc Marjals, (incloent la millora de la zona de jocs, dotant-la d’una superfície d’amortiment de cautxú, inexistent actualment).

Amb aquestes actuacions, es vindria a fer un salt generalitzat a les condicions del polígon, que, junt amb el gran canvi realitzat en l’actuació anterior, suposaria dotar a l’àrea d’unes condicions que vindrien a beneficiar tant la població d’Ondara en general com als usuaris dels serveis existents en la zona.

JOAN MESTRE I FORNÉS PRESENTA EL SEU NOU POEMARI A ONDARA

** Nota premsa Ocell **

IMG-20200225-WA0007IMG-20200225-WA0005

La Casa de Cultura d’Ondara acollí el passat divendres 21 de febrer la presentació del nou poemari de Joan Mestre, Cambra de creixement. Es tracta del tercer treball d’un poeta “singular i generós”, tal com destacà l’escriptor Jovi Seser en la introducció d’un llibre que ha estat editat per l’Associació Cultural Ocell amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Ondara. No debades, en la presentació de l’acte, Seser valorà “la importància de fomentar el talent local amb projectes que dignifiquen la trajectòria d’aquells que, a més de tindre moltes coses per contar, compten amb el reconeixement i el recolzament d’una associació cultural amb el recorregut d’Ocell”.

IMG-20200225-WA0006  IMG-20200225-WA0004

En relació al treball presentat, el propi autor manifestà l’orgull de sentir-se tan ben acompanyat pels assistents que ompliren la sala d’actes de la Casa de Cultura ondarenca. Joan Mestre i Fornés llegí tot seguit una selecció de poemes del recull i comptà també amb la presència de Majo MJ com a rapsoda convidada per compartir amb el públic els seus versos. Cal esmentar que el volum el composen seixanta sonets distribuïts en quatre apartats que tenen un especial vincle entre les arrels i la recerca del passat que forja els versos. Pel que fa a les properes presentacions del llibre, Cambra de creixement serà presentat a març a Pedreguer.

** Nota premsa Ocell **

ONDARA ACOLLIRÀ EL 8 DE MARÇ L’ÚLTIMA ETAPA DE LA VOLTA LA MARINA 2020, COINCIDINT AMB LA COMMEMORACIÓ DEL DIA DE LA DONA

Ondara, 25.02.20. Ondara acollirà el diumenge 8 de març la huitena i última etapa de la Volta la Marina 2020, organitzada per Volta la Marina amb la col·laboració de la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament d’Ondara i el club local Club Ciclista Segària. L’esdeveniment esportiu ha sigut presentat aquest matí a la Plaça de Bous d’Ondara, per l’Alcalde d’Ondara, José Ramiro; la Regidora d’Esports, Mar Chesa; el representant de l’organització de la Volta, Antonio Molina, i la vicepresidenta del Club Ciclista Segària, Mònica Torres.

PRESENTACIO VOLTA (2)

La XXXIV Volta la Marina 2020 consta de 8 etapes: 12 gener – Parcent, 19 gener – Xaló, 26 gener – Xàbia, 2 febrer – Barxeta, 9 febrer – Dénia, 16 febrer – Benidorm, 1 març – Pedreguer; i 8 març, última etapa a Ondara. A Ondara es tancarà la Volta la Marina 2020 amb el retorn d’aquesta prova al calendari en el recorregut de 2013. El circuit té 66,98 km i inclou els passos per les localitats de Beniarbeig, Sanet, Ràfol, Sagra, Tormos, Orba i Benidoleig, amb bucle en aquests últims i el curt però intens Portet dels Sorells, on podria decidir-se el vencedor de la Volta amb el posterior final cap a la meta en l’Avinguda Doctor Fleming d’Ondara, segons ha detallat Antonio Molina.

En coincidir la data, 8 de març, amb el Dia Internacional de la Dona, l’esdeveniment començarà a les 10 hores amb una volta d’honor per a les dones que han participat en la present edició de la XXXIV Volta la Marina, així com de totes aquelles que vullguen participar pels carrers d’Ondara. Per a això, es concentraran a les 9:45 hores enfront de la Plaça de Bous, segons ha avançat la vicepresidenta del Club Ciclista Segària, Mònica Torres. A continuació, després de la volta d’honor, a les 10:15 hores tindrà lloc l’eixida oficial de la volta des de l’Av. Doctor Fleming. En acabar la cursa, es donaran els premis en la Plaça de Bous d’Ondara als primers classificats de la prova, així com als guanyadors de la general final de la Marina Alta 2020. A més, hi haurà un premi especial als tres primers locals, gentilesa del CC Segària.

La Regidora d’Esports, Mar Chesa, recalcat que des de l’Ajuntament d’Ondara s’està donant tot el suport a aquest acte, afirmant “estem d’enhorabona amb la tornada a Ondara d’aquest esdeveniment, i volem que es torne a consolidar”, i destacant el fet de que siga Ondara precisament la població que aculla l’última etapa, per a commemorar el Dia de la Dona.

volta ciclista

CRÒNIQUES ESCOLA MUNICIPAL DE BÀSQUET D’ONDARA – JORNADA 22 FEBRER 2020

ALEVÍ FEMENÍ

CARCAIXENT 31- 45 EEM ONDARA

El darrer dissabte les alevines es van desplaçar a Carcaixent per disputar el partit de la lligueta IR. El partit va començar amb molts nervis i imprecisions tant en atac com en defensa. Encara que el marcador era prou favorable aquest equip aleví no es va conformar només en tancar el marcador. En començar el segon quart les nostres alevines van fer un joc molt fluït repartint joc a tot l’equip. La segona part de l’encontre va ser calcada a la primera sense donar opció a l’equip local en cap moment. Al final de l’encontre les jugadores més noves van tindre opció de jugar bona cosa de minuts. Bé, un altre encontre més que demostra que aquesta generació ens donarà molt bones alegries. La setmana que ve comencem la tornada de la segona fase davant el conjunt de Pedreguer. Vull donar les gràcies als pares i mares per l’ànim acompanyant a l’equip allá on va. Sempre amunt equip!.

IMG-20200222-WA0000-1

ALEVÍ MASCULÍ

EEM ONDARA 52- 64 C.B.TERRALFAS

Jornada 7 de lliga que ens enfrontava a l’equip d’Alfaç del Pi, encontre que jugarem en casa el dissabte 22 a les 9:30 del matí.

Durant el primer temps es notava la superioritat de l’equip visitant, que mostrava molt bona mecànica de tir anotant 5 triples des de la línea de 6,25, nombres 13 i 23, amb molt bon treball atacante les nostres ajudes defensives, el que va Fer que en el descanso el resultat fora d’una diferència molt gran 23-44. En el segón temps vam aconseguir un canvi de dinàmica del partit, guanyant-lo 29-20, destacant el gran treball defensiu en les segones ajudes i l’encert de cara a cistella, en concreto en el cinqué quart amb un parcial a favor de 18-4. Va ser una victòria perdre només de 12 punts davant un equip com aquest

Aquest es el camí per a seguir treballant equip!!

INFANTIL MASCULÍ B

C.B.PAIDOS DÉNIA 28-44 EEM ONDARA

Segona victòria consecutiva que dona força a l’equip per a enfrontar la segona volta de la lliga.

Partit molt igualat durant tota la primera part, 26-25 en el marcador per a l’equip de Paidos. A banda d’igualat, també va ser un partit molt intens, amb molt de contacte el que mostrava les ganes i l’esforç que feien ambdós equips per endur-se els dos punts.

La segona part va començar molt bé per al nostre equip que s’esforçava en defensa per a deixar a Paidos en 0 punts en 3 quarts consecutius, el que va permetre que s’adelantarem en el marcador i arribar així al resulta final del partit.

Destacar el gran treball dels jugador gran de l’equip que cada vegada que agafaven un rebot es trobaven a 2 jugadors pràcticament penjats del braços.

Molt bona feina i a enfrontar la segona volta amb coratge i bona feina.

A seguir treballant equip!

IMG-20200222-WA0007

IMG-20200222-WA0006 IMG-20200222-WA0008

INFANTIL MASCULÍ A

EEM ONDARA 37-77 ELCHE BASKET CLUB

Continuem en les mateixes sensacions de competir durant gran part del partit, però les segones parts se’ns fan molt llargues per la falta de jugadors, el cansament físic i la poca aportació d’alguns jugadors que passen desapercebuts per la pista. Ens visitava el líder del grup, l’Elx Bàsquet Club, equip amb jugadors de gran envergadura, físics i molt de ritme. Durant la primera part del partit va estar igualada encara que amb xicotetes rentes per als visitants arribant al descans per baix en el marcador dels 10 punts de diferència per als d’Elx. Després del descans un mal quint període ens porta a encaixar un gran parcial. El següent els nostres son capaços de competir igualant el quart en tanteig, però els dos últims degut al cansament, l’Elx ho aprofita amb nombrosos contraatacs arribant al marcador final. En definitiva, sensacions creuades on els nostres tornen a competir demostrant que l’equip podria fer més, però que ens falten forces al final dels partits degut a l’alt ritme que imprimeixen els rivals d’aquesta lliga Preferent. Esperem recuperar als lesionats i treballar als entrenaments amb més ritme per poder arribar a competir millor els últims quarts de partit.

CADET FEMENÍ B

CB PICASSENT 15 – 30 EEM ONDARA

Comode partit de les ondarenques contra les colistes que varen estar tot el partit en zona. A pesar d’això, es va notar la intensitat en el joc del conjunt groguet que aprofità els contra-atacs i les entrades a cistella per a sumar punts i treure faltes a les rivals

CADET FEMENÍ A

EEM ONDARA 41 – 1 EEM GATA

Partit comode per a les locals les quals aprofitaren per a treballar el joc de passe i les finalitzacions en contra-atac.

JUNIOR MASCULÍ

C.B.XÀBIA 48-45 ESCOLES ESPORTIVES ONDARA

L´equip júnior masculí no realitzà un bon partit a Xàbia i la derrota fou la conseqüència llògica a la falta d´encert. El partit d´anada fou un dels millors dels ondarencs amb una gran intensitat en defensa i sense deixar que els millors jugadors del Xàbia entraren en joc. Els nostres començaren amb la intenció de repetir eixe treball però rapidament es vegué que el partit seria diferent ja que el Xàbia s´apoderava de la majoria de rebots i els donava segones opcions per anotar facilment. A més, els percentatges d´encert eren dolents i la defensa molt fluixa.Tot i això el nostres arribaren al descans per davant al tanteig 24-25.

A la segona part, el Xàbia es posà a defendre en zona i els nostres no trobaren solucions per anotar acabant quasi tots els atacs en tirs triples que malauradament no entraren. A falta de 5 minuts el Xàbia aconseguí un avantatge de 9 punts i els ondarencs intentaren una última remontada que quasi aconsegueixen tenint fins i tot l´últim tir del partit per a portar el partit a la prórroga.

En resum, partit marcat pel 5/33 en triples, els 18 rebots de més que agafaren els xabiencs i la major intensitat en defensa dels locals que s´endugueren una merescuda victòria.

Jugaren i anotaren: Andreu, Alberto 2, Joan Soler, Genís 8, Pau 15, Arturo, Adrian 12, Rubén 2, Joan Crespo, Sergi 6.

IMG-20200221-WA0020IMG-20200221-WA0016 IMG-20200221-WA0018

PROGRAMACIÓ CULTURAL ONDARA – MARÇ 2020

PROGRAMACIÓ MARÇ 2020

 CARTELL MARÇ web

Diumenge, 1

8.30h – PÀRQUING DEL MAS I MAS

VIATGE A ALACANT (Lucentum) I A CAMPELLO (Illeta dels Banyets)

Dimecres, 4

18h – Casa de Cultura

L’HORA DEL CONTE. Valeria i Amparo Martí contaran “La cebra camila”

Divendres, 6

17h – Casa de Cultura

PROJECCIÓ I COL·LOQUI del documental “Amamantar, el verdadero significado de la lactancia materna” d’Edulacta

19h – Casa de Cultura

CONCERT “Unidas en un mismo latido” a càrrec de “Voces de Gaia”

Diumenge, 8

19h – Auditori

TEATRE “Amigues” a càrrec de “Tramant Teatre”

Preu: 5€

Venta: Casa de Cultura i Taquilla de l’Auditori

CARTELL AMIGUES

Dimecres 11

18h – Casa de Cultura

L’HORA DEL CONTE. “Sin pan no hay bocadillo” a càrrec dels alumnes del “PFQB”

Dijous 12

18h – Casa Cultura

XERRADA INFORMATIVA “Recursos sociales para pacientes oncológicos y familiares”

Organitza: Regidoria de Sanitat i Junta Provincial d’Alacant de l’AECC (Associació Espanyola contra el càncer)

Diumenge, 15

10 a 14h – El Prado

CHARLA ONDARA

XIX TROBADA I EXPOSICIÓ DE BOIXETS

Dimecres, 18

18h – Casa de Cultura

L’HORA DEL CONTE. Montse i Edurne contaran “La mona i la palmera cocotera”

Dissabte, 21

20h – Auditori

CONCERT D’INTERCANVI BANDES JUVENILS. “Banda de la Escuela Municipal de Música y Danza de Villanueva de la Cañada (Madrid) i “Banda Juvenil d’Ondara”

Dimecres, 25

18h – Casa de Cultura

L’HORA DEL CONTE. A càrrec de MONI POPPINS

Divendres, 27

20h – Casa de Cultura

PRESENTACIÓ del Llibre de Belén Mateos Járrega “Giuliano Gemma: una tierra, una espada y una pistola.

Introducció a càrrec de Maite Aranda i José Ángel de Dios, de Dilatando Mentes Editorial (Ondara)

Dissabte, 28

20h – Auditori

CONCERT DE PRIMAVERA. A càrrec de la “Unió Musical d’Ondara”

Diumenge, 29

9h – Plaça Major

ZUMBA amb Esther Calatayud per a escalfar motors i a continuació….

CAMINATA A SEGÀRIA

Inscripció 2€ – Casa Cultura

Dimarts 31

19h – Casa de Cultura

XERRADA D’EMPODERAMENT “Dona, tu pots!!”

A càrrec d’Ana Miguel López, coach personal i ejecutiva. Terapèuta sistèmica

EIXIDES CENTRE EXCURSIONISTA

Diumenge, 8

7h – Mas i mas de l’eixida cap al Verger

MONTGÓ” (Dénia)

Diumenge, 22

7h – Mas i mas de l’eixida cap al Verger

PONOIG” (Polop)

ONDARA CELEBRA PLE ORDINARI EL DIJOUS 27 DE FEBRER 2020

Ondara, 25.02.20. L’Ajuntament d’Ondara celebrarà el dijous 27 de febrer de 2020 a les 20:30 hores una sessió ordinària del Ple de la corporació Municipal amb el següent Ordre del Dia:

ORDRE DEL DIA

1.- EXP. PLENS/2020/1. Aprovació de L’Acta anterior (30 de gener 2020).

2.- EXP. PLENS/2020/2. Decrets de l’Alcaldia Presidència. Donar compte.

3.-EXP. 39/2020. 4002 PRESSUPOST GENERAL. Informe Morositat i PMP 4º Trimestre 2020. Donar compte.

4.- EXP. 40/2020. 4002 PRESSUPOST GENERAL. Informe trimestral

d’execució del Pressupost General. Donar compte.

5.- EXP. 304/2020. 2005.Reglament Municipal. Iniciativa per a la redacció del Reglament Municipal Regulador del Consell Local d’Infància i Adolescència.

6.- EXP. 1536/2019.200 Reglament Municipal. Reglament del Consell Agrari Municipal. Aprovació provisional.

7.- EXP. 393/2020. 3002 SUBVENCIONS. Sol·licitud Subvenció Generalitat Valenciana (IVACE), de les obres de la Memòria Tècnica Millora de les Condicions de l’Àrea Marjals i Avinguda d’Alacant (Fase II ). Ratificació.

8.- EXP. 426/2020. MATÈRIA 1001. MOCIÓ DIA INTERNACIONAL DE LA DONA, 8 DE MARÇ DE 2020.

9.- EXP. 447/2020. MOCIÓ. PROPOSTA EN DEFENSA DEL CAMP VALENCIÀ

10.- EXP. PLENS/2020/2. Informes de l’Alcaldia Presidència.

11.- EXP. PLENS/2020/2. Precs i Preguntes.