ONDARA ELEVA A PLE LA REDACCIÓ D’UN REGLAMENT REGULADOR DE LES ASSIGNACIONS ECONÒMIQUES ALS GRUPS POLÍTICS

També passa pel ple ordinari d’aquest dijous la moció per a declarar 2024 com a Any Estellés a Ondara, i l’ordenança per a la neteja de parcel·les

Ondara, 23.01.24. L’Ajuntament d’Ondara celebra aquest dijous 25 de gener la primera sessió d’enguany del ple de la corporació municipal, i entre els punts de l’ordre del dia destaca la iniciativa per a la redacció d’un reglament regulador de les assignacions econòmiques als grups polítics, i la iniciativa per a la redacció de l’ordenança municipal reguladora de la neteja, conservació, arbratge i tancament de solars i parcel·les. També s’eleva a ple la moció per a declarar 2024 com a Any Estellés a Ondara.

Respecte a la redacció d’un reglament regulador de les assignacions econòmiques als grups polítics, l’objectiu de la norma és dotar a través d’un reglament de l’eina jurídica adequada que permeta un major control d’aquests fons públics per part de l’Ajuntament d’Ondara, sota el principi de transparència que regeix l’actuació de l’Administració Pública. La Llei Orgànica 3/2015 de 30 de març de control de l’activitat econòmica financera dels Partits Polítics diu que les assignacions percebudes per aquests han d’estar sotmeses a les obligacions de comptabilitat i control i al compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social dels seus comptes. Igualment, les administracions públiques hauran de fer públic el detall de les subvencions abonades. No obstant això, la regulació assenyalada no preveu un règim de control intern d’aquesta mena de fons públics, més enllà de la posada a disposició del Ple dels registres comptables respecte a la seua aplicació. Considerant que la normativa general d’aplicació no desenvolupa prou el règim del destí dels fons i la seua justificació, la seua regulació per part de l’Ajuntament d’Ondara, conforme la doctrina del Tribunal de Comptes quant al règim de justificació de les assignacions, resulta viable i convenient, tant per a reforçar la transparència i la rendició de comptes com a eixos del govern obert, com per a previndre les eventuals responsabilitats per a les persones que integren els grups polítics municipals. Per això es porta a ple la iniciativa amb la proposta d’acord de redactar d’un reglament regulador de les assignacions econòmiques als grups polítics.

D’altra banda, quant a la iniciativa per a la redacció de l’ordenança municipal reguladora de la neteja, conservació, arbratge i tancament de solars i parcel·les, se sol·licitarà als Serveis Municipals competents, en raó de la matèria, l’elaboració d’aquesta ordenança. L’objectiu de l’ordenança és regular els requisits materials i formals encaminats a la neteja i tancament de solars, així com la sanció per l’incompliment del deure legal de conservació, i l’execució subsidiària com a resposta municipal davant la inactivitat d’alguns propietaris. La iniciativa pretén evitar les conseqüències de la inobservança ciutadana de les mínimes condicions d’adorn públic, seguretat i salubritat en els solars i terrenys, sovint envaïts per rosegadors, insectes, enderrocs i males herbes; i de solucionar, per un altre, els problemes de convivència ciutadana que aquestes inaccions comporten. La deficient situació de neteja i tancament dels solars té una gran transcendència pública, com es demostra pels escrits que es formulen a l’Ajuntament reclamant l’actuació municipal en aquesta matèria. Les diferents normatives que existeix fins ara estan incompletes, per la mancança d’un règim sancionador. El fonament de la present Ordenança radica en la necessitat d’adequar el manteniment, neteja i tancament de les parcel·les a les circumstàncies i realitats de la convivència ciutadana en l’actualitat.

A més, s’elevarà a aprovació pel ple declarar l’any 2024 com a Any Estellés amb motiu del centenari del naixement de l’escriptor (el 4 de setembre de 1924 a Burjassot va nàixer Vicent Andrés Estellés; un dels poetes, escriptors i periodistes valencians més destacats del segle XX). Dins dels acords s’emmarca impulsar des de l’Àrea de Cultura i la Unitat de Normalització Lingüística una agenda d’activitats dirigides a reivindicar i promocionar la figura d’Estellés, coordinada amb les entitats que treballen per la seua memòria; crear i facilitar als municipis valencians recursos didàctics i educatius per al coneixement de l’obra d’Estellés en centres educatius i biblioteques municipals, i instar al Consell de la Generalitat a declarar l’any Estellés i a organitzar i coordinar un cicle d’activitats on participen totes les institucions i entitats implicades. Segons ha informat la Regidora de Cultura, Nerea Mallol, «Ondara és, junt amb Dénia, les 2 úniques poblacions de la comarca que s’han adherit a aquesta iniciativa». Per a la Regidora de Cultura, «Estellés és patrimoni cultural fet història, és part de tot allò que ens caracteritza com a poble valencià, per això és voluntat de l’Ajuntament d’Ondara enaltir la seua figura i el seu llegat; és un goix adherir-nos a aquesta iniciàtica col·lectiva que té aquests mateixos objectius, i treballarem des de la Regidoria de Cultura i des de la de Normalització Lingüística, de la que és regidor Jordi Dominguis, per dur a terme diferents activitats, de branques culturals diverses (música, ball, poesia, cinema…) per rendir-li homenatge».

ONDARA CELEBRA PLE ORDINARI AQUEST DIJOUS 25 DE GENER 2024

  • La sessió es podrà seguir en directe a temps real pel canal de YouTube de l’Ajuntament d’Ondara en l’enllaç següent:

https://www.youtube.com/c/ondara/live

  • Posteriorment, el ple es podrà visualitzar en el canal oficial de l’Ajuntament, disponible mitjançant l’enllaç:

https://www.youtube.com/user/OndaraOficial

Ondara, 23.01.24. L’Ajuntament d’Ondara celebra ple ordinari de la Corporació Municipal aquest dijous 25 de gener de 2024 a les 20:30 hores, sent aquesta la primera sessió de l’enguany. L’ordre del dia és el següent:

ORDRE DEL DIA

1. APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR (21 DE DESEMBRE DE 2023).

2.EXP. PLENS/2024/1. DECRETS DE L’ALCALDIA PRESIDÈNCIA I REGIDORIA DE CONTRACTACIÓ. DONAR COMPTE.

3.EXP 153/2024. REGLAMENT MUNICIPAL. INICIATIVA PER A LA REDACCIÓ DE L’ ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA NETEJA, CONSERVACIÓ, ARBRATGE I VALLAT DE SOLARS I PARCEL·LES

4.EXP. 152/2024. REGLAMENT MUNICIPAL. INICIATIVA PER A LA REDACCIÓ DEL REGLAMENT REGULADOR DE LES ASSIGNACIONS ECONÒMIQUES ALS GRUPS POLÍTICS.

5.EXP. 169/2024. MATÈRIA 1001. MOCIÓ PER A DECLARAR L’ANY 2024 COM A ANY ESTELLÉS A ONDARA.

6.EXP. PLENS/2024/1. INFORMES DE L’ALCALDIA PRESIDÈNCIA.

7.EXP. PLENS/2024/1. PRECS I PREGUNTES.

LA CONSELLERA DE JUSTÍCIA I INTERIOR VISITA L’AJUNTAMENT D’ONDARA I INAUGURA L’OFICINA DE SUPORT AL JUTJAT DE PAU

La Conselleria ha dotat de funcionariat al servei de l’administració de justícia per a fer les tasques que fins ara venien fent treballadors municipals en el Jutjat de Pau d’Ondara

Ondara, 18.01.24. Aquest matí, la Consellera de Justícia i Interior, Elisa Núñez, ha visitat l’Ajuntament d’Ondara i ha inaugurat l’oficina de suport al Jutjat de Pau. La Consellera ha sigut rebuda per l’Alcalde d’Ondara, José Ramiro; membres de la Corporació Municipal; la Jutgessa de Pau d’Ondara, Juana Peris; i el cap de la Policia Local, Toni Galiano. Per part de Conselleria, han participat en la visita i recepció institucional Cristina Gil Fabregat, directora general de Justícia, i Eduardo Ruiz Navarro secretari autonòmic de Justícia. A continuació, Elisa Núñez ha signat al Llibre d’Honor de l’Ajuntament d’Ondara i ha mantingut una reunió amb l’Alcalde d’Ondara, José Ramiro. Des de l’Ajuntament d’Ondara s’ha obsequiat a la Consellera amb un exemplar de la Carta Pobla d’Ondara.

La Consellera de Justícia i Interior, Elisa Núñez, ha visitat les dependències del Jutjat de Pau, ubicades en la planta baixa de l’Ajuntament d’Ondara. D’aquesta manera s’ha donat per inaugurada l’oficina de suport al Jutjat de Pau d’Ondara, que és una de les 5 oficines que Justícia obri enguany 2024 de suport als jutjats de pau a Catral, Nàquera, Ondara, Turís i Moncofa. Les oficines de suport d’aquestes cinc localitats, que en 2023 van superat els 7.000 habitants, com és el cas d’Ondara, han entrat en funcionament aquest passat dia 15 de gener 2024. Les oficines són ara ateses per funcionaris dels cossos de l’Administració de Justícia, mentre que les instal·lacions i els mitjans instrumentals del jutjat de pau estan a càrrec de cada ajuntament. La consellera ha indicat que des de Justícia s’ha dotat de suport informàtic i personal als jutjats d’aquests 5 municipis, i ha avançat també que des del seu departament s’està duent a terme projecte digitalització tots els Registres Civils, i Ondara es troba en aquest projecte, que té una duració de 2 anys.

Elisa Núñez ha manifestat que “és un gran avanç i un compromís amb la ciutadania, ja que es pot facilitar l’accés de la justícia als ciutadans”. La Conselleria de Justícia assumix el cost dels sistemes informàtics i del personal. El cost de personal que assumix la Conselleria de Justícia, ascendix a la quantitat de 73.127,43 euros anuals per a cada un d’aquests jutjats de pau. Aquesta xifra preveu el salari per al funcionari del cos de gestió amb funcions de secretari de jutjat de pau i per al del cos d’auxili judicial. La Conselleria de Justícia dota així de funcionariat al servei de l’administració de justícia per a fer les tasques que fins ara venien fent treballadors municipals. En el cas de l’oficia d’Ondara, compta des d’ara amb dos treballadores de Justícia, una que fa les tasques de gestora processal i assumeix les funcions de secretaria, i una altra funcionària que fa les funcions d’auxili judicial. Les funcions que es faran al jutjat de pau d’Ondara seran les mateixes que venien desenvolupant-se fins ara, amb la diferència de que les faran dos funcionàries de l’administració de justícia directament. Quant al personal treballador de l’Ajuntament que prestava servei al Jutjat de Pau, les 2 persones s’han reubicat en altres serveis municipals que necessitaven un reforç, donant resposta així a les necessitats organitzatives d’altres àrees.

ONDARA APROVA UN PRESSUPOST MUNICIPAL 2024 DE 8.500.000 EUROS AMB EL VOT EN CONTRA DEL PP

Una partida de 30.000 euros serà per ajudes socials per a aquelles famílies que no puguen fer front a la puja d’impostos i taxes

Ondara, 22.12.23. L’Ajuntament d’Ondara va aprovar ahir en el ple ordinari de desembre el Pressupost Municipal de 2024, bases d’execució i plantilla de personal. Un punt que va ser votat a favor per l’Equip de Govern PSPV-Compromís i en contra del PP. El Regidor d’Hisenda, Jordi Ruíz-Orejón, va explicar les bases del document. El Pressupost General per a l’exercici 2024 de l’Ajuntament d’Ondara ascendeix a 8.500.000 euros, la qual cosa suposa un increment de 675.000 euros (+8,63%) respecte al pressupost de la present anualitat 2023 (que ascendia a 7.825.000 euros). En el que respecta al pressupost de l’empresa municipal SINMA és de 2.223.000 euros per a 2024 (el que suposa un augment de +153.000 euros respecte 2023, que era de 2.070.000 euros). L’aportació d’aquest exercici de l’Ajuntament cap a l’empresa municipal s’incrementa en 100.000 euros, quedant una partida d’1.850.000 euros. Per al Regidor d’Hisenda, «és un pressupost fruit del treball complex i responsable».

Segons va informar Jordi Ruíz-Orejón, en el servei de recaptació, transferit a SUMA s’incrementen les previsions en 70.000 euros. En el capítol de personal, a banda de l’increment que marcaran els PGE per a tot el funcionariat, previsiblement el 2,5 % de la massa salarial i l’adaptació degut a l’increment SMI de les escoles-taller d’ocupació que s’ha de contemplar, s’ha reforçat diferents figures tècniques, a més de la transformació d’altres (ampliació de jornada de l’arquitecta i creació del lloc de treball d’enginyer industrial en plantilla, a més d’un auxiliar administratiu). Dites transformacions suposen un increment en el Capítol de Personal, quantificat en +233.000 euros, un 8,2% respecte al 2023.

D’altra banda, el Regidor d’Hisenda ha destacat que s’ha proveït una partida de 30.000 euros d’ajudes socials per a aquelles famílies amb baixos recursos econòmics que no puguen fer front a la puja d’impostos i taxes realitzada en el present exercici, complint així el compromís de l’equip de govern en ajudar als qui més o necessiten. Dita partida serà ampliada en cas que siga necessari durant l’any 2024.

En el cas de les inversions, en 2024 la partida és de 360.000 euros; principalment per l’aportació municipal dels projectes d’inversió Planifica 2024-2028 (Diputació d’Alacant) s’han consignat 237.500 euros, incrementant en 95.000 dit capítol respecte l’exercici anterior: 119.000 euros que es destinaran a la millora de carrers de la zona Tossals; 56.000 euros per habilitació d’espais al parc Tossals, i 62.500 euros per a millora de la mobilitat urbana.

L’Alcalde d’Ondara, José Ramiro, va indicar que el que es busca amb el pressupost de 2024 és no tindre que disposar del romanent de tresoreria; es busca l’estabilitat pressupostària amb liquiditat, a través dels impostos i taxes. Ramiro va indicar que «l’Equip de Govern vol mantindre la contenció pressupostària però sense comptar amb romanents de tresoreria que afecten directament a la liquiditat de l’entitat, dins de les circumstàncies econòmiques externes als comptes públics, com poden ser la inflació i augment de preus tant de subministres, com de serveis i obres» afegint que «es manté la filosofia de l’equip de govern en la contenció pressupostària». A més, va recordar que ja en els plens de setembre i octubre es van realitzar modificacions de diferents ordenances fiscals per a assegurar els ingressos necessaris sense comptar amb romanents de tresoreria».

Per la seua banda, el portaveu del PP, Àlex Hernández, va fer una dissertació de les diferents partides pressupostàries per argumentar el vot en contra del seu grup. Va indicar que l’augment en 2024 respecte al pressupost de 2023 en el cas del capítol 1 (despeses en personal) és de 233.000 euros; en el capítol 2 (despeses corrents) l’increment és de 283.000 euros; en el 4 (transferències corrents) és de + 57.000; en el 6 (inversions reals) de més de 95.000 euros i en el 9 (passius financers) +7.000 euros. En el cas dels ingressos, l’increment en la recaptació d’impostos directes ascendeix a 411.000; en impostos indirectes es baixa la recaptació respecte 2023 a 75.000 euros; mentre s’augmenta en la de taxes en 269.000 euros u en transferències corrents en 70.000 euros. Davant d’això, Àlex Hernández es va preguntar on està l’augment de la despesa de 675.000 euros en 2024.

Segons va indicar Hernández, “el gasto de personal puja en 233.000 euros, dels quals el 55% son a causa de 3 noves places de funcionaris». Al respecte va dir que el PP pensa que «en aquests temps hauríem d’haver continuat en la mateixa fórmula de gestió administrativa per a estalviar 130.000 euros». El gasto en regidories, reparacions, materials, combustibles, etc…, ha pujat, segons Àlex Hernández, en 283.000 euros, dels quals el 35% va destinat a les regidories, un total de 100.000 euros que es podrien haver estalviat «quan estem asfixiant als veïns del poble amb taxes». Al respecte, l’Alcalde va puntualitzar que s’ha pujat no 100.000 sinó 10.000 euros la despesa en regidories; un 1,5%.

Quant als canvis en algunes regidories, el portaveu del PP va dir que en la de Majors baixa un 40% mentre en la de Turisme puja un 500%; i va demanar explicacions de per què una regidoria que històricament sempre ha tingut una partida pressupostària de 8000 euros, ara té 40.000 euros. Al respecte, José Ramiro va argumentar que en el cas dels Majors, és perquè el programa de medicació es passa a la Regidoria de Sanitat; i en cas de Turisme, va avançar que és per a continuar promocionant el poble, perquè turisme és cultura, patrimoni i festes, i es faran accions al llarg de l’any. Continuant amb altres regidories, el portaveu popular va indicar que regidories com festes Populars, festes o Cultura pugen un poc, i pensen que «ara no és el moment».

Per al PP, «un altre gasto de capítol 2 que nosaltres hauríem estalviat és el d’assessorament jurídic», partida amb una dotació de 25.000 euros que per al PP «són completament evitables si es fan les coses bé, per exemple, en 2014 el pressupost executat del govern del PP en aquesta partida era de 5000 euros», va recordar. Al respecte l’Alcalde va indicar que era per a fer front als tribunals al que es volen aprofitar de l’Ajuntament d’Ondara, i per a defendre els interessos dels veïns i veïnes d’Ondara; va posar com exemple els casos de les obres de l’Espai Jove i dels terrenys del pavelló; amb unes sentències que han donat la raó a l’Ajuntament.

Un dels principals punts del debat plenari va ser el tema de les escoles esportives. Àlex Hernández va apostar per la recuperació de la gestió publica de les escoles esportives per mitjà de SINMA, indicant que «paguem a l’empresa concessionària uns 230.000 euros dels quals 130.000 euros són per a pagar nòmines i seguretat social, i 100.000 euros aproximadament és el que l’empresa es queda per la gestió, una gestió que sempre ha fet SINMA», apostant perquè siga SINMA qui gestione les escoles esportives de nou en compte d’una empresa externa; i dotant a SINMA dels recursos necessaris per a això, en entendre que l’empresa sempre es porta un benefici, i que d’aquesta manera es podria haver estalviat l’increment de les taxes de les escoles per a les famílies. Al respecte, José Ramiro va indicar que es podria estudiar però que és inviable tota la gestió de les escoles esportives per part de SINMA, i que en qualsevol cas no seria un estalvi de 100.000 euros. També va avançar que el més important per a l’empresa SINMA «és recuperar la gestió de l’aigua en el municipi». Per la seua part, el Regidor d’Esports, Lluís Fornés, va assegurar que l’empresa que gestiona les nòmines dels entrenadors no es queda 100.000 euros i que es veuria en les factures.

D’altra banda, des del PP es van referir a la reducció d’ingressos de 75.000 euros en concepte d’imposts de la construcció, indicant que «cal treballar-ho en campanyes i bonificacions per atraure la nova construcció i la reforma a Ondara, perquè a més d’ingressar més, també repercutiria en el preu del lloguer en el nostre poble, beneficiant als inquilins».

Per a Àlex Hernández, en resum del gasto que consideren des del PP «innecessari», «si sumem les xifres que hem detallat com a partides que pensem que podíem estalviar i les que podríem ingressar de més per impostos sobre la construcció, podríem arribar a tindre 457.000 euros per a invertir en altres coses molt importants»; com per exemple «haver invertit més en les escoles esportives, baixant la quota en conte de pujar-la i millorar els seus serveis; no haver baixat un 10% el gasto en manteniment d’edificis respecte a l’any passat (tenim moltes deficiències que millorar en el nostre patrimoni, com en l’edifici de la ràdio, i tenim fer-ho ja); podríem haver evitat la pujada de la taxa de recollida del fem; podríem haver contractat a un sanitari per a les nostres escoles; o podríem haver esmenat les deficiències del centre de dia i adaptar-ho per a poder obrir les seues portes en 2024». Per tant, va dir, el seu vot era en contra, i esperen que durant l’any «es puguen treballar les coses de millor forma i que puguem aprovar per unanimitat les suficients modificacions de crèdit per a transformar aquests pressupostos». Cal indicar que quant al Centre de Dia, l’Alcalde va ressaltar que el redactor del projecte el contracta la Diputació i va negar que les deficiències tècniques estiguen derivades de la gestió municipal.

ONDARA PROPOSA UN PRESSUPOST MUNICIPAL DE 8.500.000 EUROS EN L’EXERCICI 2024

Ondara, 20.12.23. L’Ajuntament d’Ondara celebra aquest dijous 21 de desembre 2023 el ple ordinari del mes, i entre els punts de l’ordre del dia destaca l’aprovació provisional del Pressupost Municipal de 2024, bases d’execució i plantilla de personal. El Pressupost General per a l’exercici 2024 de l’Ajuntament d’Ondara ascendeix a 8.500.000 euros, la qual cosa suposa un increment de 675.000 euros (+8,63%) respecte al pressupost de la present anualitat 2023 (que ascendia a 7.825.000 euros). Però, comparativament amb el pressupost final de l’anualitat 2023, una vegada incorporats els romanents de tresoreria, el de 2024 és de 85.000 euros menys; el que suposa que «l’Equip de Govern vol mantindre la contenció pressupostària però sense comptar amb romanents de tresoreria que afecten directament a la liquiditat de l’entitat, dins de les circumstàncies econòmiques externes als comptes públics, com poden ser la inflació i augment de preus tant de subministres, com de serveis i obres» segons ha justificat l’Alcalde d’Ondara, José Ramiro.

En el Pressupost General de l’Ajuntament, segons argumenta l’Alcalde d’Ondara, José Ramiro, es manté la filosofia de l’equip de govern en la contenció pressupostària; a més, vista l’evolució pressupostària i la necessitat de garantir a mig-llarg termini l’estabilitat econòmica-financera de l’Ajuntament, tenint en compte la contínua inflació en els preus que afecta a totes les partides pressupostàries, la possible incapacitat d’utilització dels romanents de tresoreria, i la restauració de les regles fiscals, «ja en els plens de setembre i octubre es van realitzar modificacions de diferents ordenances fiscals per a assegurar els ingressos necessaris equiparables al pressupost del pressupost vigent, el del 2023, sense comptar amb romanents de tresoreria» tal com recorda l’Alcalde.

En el que respecta al pressupost de l’empresa municipal SINMA és de 2.223.000 euros per a 2024 (el que suposa un augment de +153.000 euros respecte 2023, que era de 2.070.000 euros). En el camí d’enfortiment de l’empresa municipal, l’aportació d’aquest exercici de l’Ajuntament cap a l’empresa municipal s’incrementa en 100.000 euros, quedant una partida d’1.850.000 euros.

Ingressos. Segons ha detallat l’Alcalde, en l’apartat d’ingressos, l’increment del pressupost municipal de 2024 es concentra en diferents partides. Pel que fa al Capítol I (Impostos directes) s’ha incrementat en 411.000 euros, vora el 60% de l’augment d’ingressos (4,8 % del total del pressupost) la partida d’Impost sobre Béns Immobles Urbana. Dit increment, ve degut en 50.000 euros per la previsió de major recaptació per l’impost d’increment de valors de terrenys (plusvàlua) i la resta afectada per la modificació realitzada de l’ordenança fiscal de l’IBI respecte al tipus de gravamen d’urbana, passant del 0,64 al 0,74, i a l’ordenança de l’IVTM. Pel que fa a les activitats empresarials, s’ha volgut tindre prudència per l’estancament d’altes d’activitats del darrer any, reduint la partida en -25.000 euros. Respecte al Capítol III (Taxes i altres impostos), l’augment d’ingressos és aproximadament el 40 % (3,2 % del total del pressupost), 269.000 euros. Les partides més significatives que s’han modificat són la recollida d’escombraires, en +100.000 euros; +28.000 euros en recaptació d’activitats educatives de les escoles d’estiu; +23.000 euros i +20.000 euros de la taxa d’expedició de documents i d’aprofitament del vol, cables i postes, respectivament. A més, la delegació de la gestió d’expedients sancionadors a SUMA preveu dos increments dels dits expedients i recàrrecs quantificats en +79.000 euros. I finalment, l’actualització de la taxa de les escoles esportives preveu una recaptació de +72.500 euros respecte a l’any 2023.

En el cas de les inversions, en 2024 la partida és de 360.000 euros. En aquest capítol, l’aportació municipal dels projectes d’inversió Planifica 2024-2028 (Diputació d’Alacant), per a fer front a les aportacions municipals que corresponen al pla d’inversions de la Diputació d’Alacant dels propers anys, s’han consignat 237.500 euros, incrementant en 95.000 dit capítol respecte l’exercici anterior. La distribució de les inversions queda així: la més destacada per 2024 són els 119.000 euros que es destinaran a la millora de carrers de la zona Tossals; 56.000 euros per habilitació d’espais al parc Tossals, i 62.500 euros per a millora de la mobilitat urbana. Fora dels Plans Planifica, es preveuen 39.500 euros per a pla de pluvials i 40.000 euros per inversions en edificis municipals, entre altres. La resta de partides del capítol correspondran a diferents inversions que es coordinaran amb la resta de subvencions de les diferents administracions supramunicipals, no determinant-les de manera nominativa en el pressupost.

Quant a l’apartat de despeses, en l’ajust de la despesa corrent i de regidories, l’increment de tot el Capítol és de 183.000 euros (un 4,5 %). Cal remarcar que en el servei de recaptació de SUMA s’incrementen les previsions en 60.000 euros; la partida d’escoles esportives s’unifica en totes les seues despeses arribant a una quantitat de 270.000 euros, (separant-la de la despesa corrent de la regidoria d’esports que es queda amb 35.000 euros). A més, les despeses de l’escola d’estiu s’incrementen en 23.000 euros.

Continuant amb les despeses, dins de la planificació de recursos humans de l’Ajuntament, en 2024 continuen en el pactat a la Mesa General de Negociació a l’hora de transformar llocs de treball per a fer un equip de treballadors i treballadores més robust i estructurat. A banda de l’increment que marcaran els PGE per a tot el funcionariat, previsiblement el 2,5 % de la massa salarial i l’adaptació degut a l’increment SMI de les escoles-taller d’ocupació que s’ha de contemplar, s’ha reforçat diferents figures tècniques, a més de la transformació d’altres, com pot ser l’ampliació de jornada de l’arquitecta i creació del lloc de treball d’enginyer industrial en plantilla, a més d’un auxiliar administratiu per a tasques de suport en diferents àrees. Dites transformacions suposen un increment en el Capítol de Personal, quantificat en +233.000 euros, un 8,2% respecte al 2023.

Quant al suport a les entitats socials i comarcals d’àmbit assistencial, tot i la manca de recursos econòmics s’ha conservat l’aportació de les subvencions a associacions locals, i comarcals d’àmbit assistencial, arribant a una quantia econòmica de 183.900 euros (aproximadament 9.000 euros més que en 2023). Dins d’eixes partides, s’ha redistribuït les aportacions, ajustant-les a cadascuna de les seues necessitats, a més de proveir una partida de 30.000 euros d’ajudes socials per a aquelles famílies amb baixos recursos econòmics que no puguen fer front a la puja d’impostos i taxes realitzada en el present exercici, complint així el compromís de l’equip de govern d’ajudar als qui més ho necessiten. Dita partida serà ampliada en cas que siga necessari durant l’any 2024.

ONDARA CELEBRA EL PLE ORDINARI DEL PRESSUPOST GENERAL 2024 AQUEST DIJOUS 21 DE DESEMBRE 2023

La sessió es podrà seguir en directe a temps real pel canal de YouTube de l’Ajuntament d’Ondara en l’enllaç següent:

https://www.youtube.com/c/ondara/live

Posteriorment, el ple es podrà visualitzar en el canal oficial de l’Ajuntament, disponible mitjançant l’enllaç:

https://www.youtube.com/user/OndaraOficial

Ondara, 19.12.23. L’Ajuntament d’Ondara celebra ple ordinari de la Corporació Municipal aquest dijous 21 de desembre de 2023 a les 20:30 hores. L’ordre del dia és el següent:

ORDRE DEL DIA

1.EXP. PLENS/2023/16. APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR (30 DE NOVEMBRE DE 2023).

2.EXP. PLENS/2023/17. DECRETS DE L’ALCALDIA PRESIDÈNCIA I REGIDORIA DE CONTRACTACIÓ. DONAR COMPTE.

3. EXP. 3086/2023.CONSELLERIA DE JUSTÍCIA I INTERIOR. APROVACIÓ AMB ESMENES DE LA CARTOGRAFIA REFERIDA DE D’INTERFÍCIE URBANA FORESTAL EN EL TERME MUNICIPAL D’ONDARA, DE CONFORMITAT AMB ALLÒ QUE DISPOSA LA DISPOSICIÓ ADDICIONAL SETENA DEL DECRET LEGISLATIU 1/2021, DE 18 DE JUNY , DEL CONSELL, PEL QUAL S’APROVA EL TEXT REFÓS DE LA LOTUP.

4.EXP. 3122/2023. MATÈRIA 4009. PRESSUPOST. RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS. APROVACIÓ.

5. EXP 2977/2023. PRESSUPOST. APROVACIÓ PROVISIONAL PRESSUPOST GENERAL 2024. BASES D’EXECUCIÓ I PLANTILLA DE PERSONAL.

6.EXP. PLENS/2023/17. INFORMES DE L’ALCALDIA PRESIDÈNCIA.

7.EXP. PLENS/2023/17. PRECS I PREGUNTES.

ONDARA APROVA PER UNANIMITAT EL PROJECTE DE LA CASA DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES

Ondara, 01.12.23. El ple ordinari de l’Ajuntament d’Ondara va aprovar ahir dijous 30 de novembre, per unanimitat de tots els grups polítics (Equip de Govern PSPV-Compromís i Partit Popular), tots els punts de l’ordre del dia, a excepció d’un reconeixement extrajudicial de crèdits en què el PP es va abstindre.

Quant als punts que van ser aprovats amb els vots favorables de tots els grups municipals, destaca l’aprovació del Projecte d’Obra: Construcció de la Casa de Música i Arts Escèniques, que està subvencionada per la Diputació d’Alacant, i s’ubicarà en una parcel·la municipal de 1.160 m², en la zona urbana de Tossals. En ella es pretén alçar un edifici de dues plantes amb una superfície construïda total d’uns 530², amb la que es doblegarà l’espai de l’Aulari de Música, on actualment s’imparteixen les ensenyances musicals a Ondara. En concret, el ple va aprovar el projecte de construcció de l’obra, redactat per la Diputació Provincial d’Alacant (Àrea de Cooperació), amb un Pressupost base d’execució de 997.700 euros i un termini d’execució de les obres de 14 mesos.

El ple també va aprovar per unanimitat la moció sobre el funcionament de la ITV de la comarca, ubicada a Ondara. En la moció (aprovada prèviament pel ple de l’Ajuntament de Dénia) l’Ajuntament d’Ondara insta a la Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme al fet que prenga les mesures necessàries perquè la ITV de la comarca funcione adequadament de manera immediata, i que es done trasllat de la moció als Ajuntaments de la comarca perquè puguen unir esforços per a aconseguir urgentment aquest objectiu comú. L’estació d’ITV d’Ondara no ofereix cites ni al novembre ni al desembre; ni per internet, ni per telèfon, ni físicament. Per a més endavant (mes de gener) tampoc hi ha cites disponibles ni opcions, la qual cosa suposa un caos per als usuaris del servei. Aquesta comarca necessita una Estació d’ITV que funcione, que es puguen aconseguir cites ràpidament, i per aquestes raons, el ple va aprovar la moció per instar a la Conselleria a prendre mesures de manera immediata.

Un altre assumpte aprovat per unanimitat al ple va ser la Modificació de l’Ordenança reguladora de la Convivència Ciutadana a l’Espai Públic d’Ondara, per adequar-la a la nova Llei de Benestar Animal. També es va aprovar l’encomanament del procediment sancionador d’aquesta ordenança a SUMA, per una major agilització dels tràmits.

D’altra banda, en l’apartat econòmic, es va aprovar per unanimitat una modificació de crèdits, fent transferències de crèdits d’algunes partides a unes altres abans de finalitzar l’any, segons va explicar el Regidor d’Hisenda, Jordi Ruíz-Orejón. Entre les modificacions destaca l’increment de la partida de camins per condicionar amb 7.000 euros més el Camí Xàbia; 20.000 euros per a la creació del nou aparcament al costat de l’Escoleta; 18.000 euros per la renovació de la caldera del poliesportiu; o 25.000 euros per gestions administratives de SUMA; en canvi, es va llevar de la partida d’ambulàncies 20.000 euros perquè en ser any electoral, no s’havien fet alguns actes. Aquest punt va comptar amb el vot a favor del PP, i el seu portaveu, Àlex Hernández, va indicar que estaven d’acord sobretot amb el nou aparcament.

Al ple es van aprovar per unanimitat tres plans municipals: el Pla territorial municipal d’Emergències; Pla d’actuació municipal front al risc d’Incendis Forestals; i el Pla d’actuació municipal front al Risc d’Inundacions. Així mateix, es va aprovar de forma provisional la modificació del Reglament de Règim Intern de l’Escoleta Infantil Municipal, per adaptar-ho als canvis en la normativa, segons va indicar la Regidora d’Educació, Rosa Ana Marí.

Per urgència, també va passar pel ple i va ser aprovada per unanimitat la moció del 25 de novembre, que va ser llegida per la Regidoria d’Igualtat, Nerea Mallol. Va començar llegint el nom de les 6 dones que han estat assassinades al País Valencià fins al dia de hui; 54 en tot l’estat espanyol. Va expressar el rebuig a la violència cap a les dones, i va reafirmar el compromís de l’Ajuntament d’Ondara contra la violència masclista.

ONDARA PROPOSA AL PLE L’APROVACIÓ DE LA MOCIÓ PER A INSTAR A LA CONSELLERIA QUE PRENGA LES MESURES NECESSÀRIES PERQUÈ LA ITV DE LA COMARCA FUNCIONE ADEQUADAMENT DE MANERA IMMEDIATA

Ondara, 29.11.23. L’Ajuntament d’Ondara eleva al ple ordinari d’aquest dijous 30 de novembre la proposta de moció sobre el funcionament de la ITV de la comarca, ubicada a Ondara. En la moció (que ja ha estat aprovada prèviament pel ple de l’Ajuntament de Dénia) l’Ajuntament d’Ondara insta a la Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme al fet que prenga les mesures necessàries perquè la ITV de la comarca funcione adequadament de manera immediata, i que es done trasllat de la moció als Ajuntaments de la comarca perquè puguen debatre i aprovar-la, unint esforços per a aconseguir urgentment aquest objectiu comú.

Segons es detalla en la moció que es presenta al ple, «fa temps que resulta molt complicat per als ciutadans de la comarca aconseguir una cita per a passar la ITV del seu vehicle, però en els últims mesos s’ha convertit en una cosa impossible». «Les persones amb menys capacitat econòmica mantenen el seu vehicle com poden, així com una gran majoria de professionals autònoms que a més han de passar el control cada sis mesos. Però a tots els resulta molt difícil aconseguir una cita per a passar la ITV del seu vehicle, havent d’acudir a altres estacions amb menys col·lapse fora de la comarca, la qual cosa suposa per a molts una pèrdua d’hores del seu treball». L’estació d’ITV d’Ondara no ofereix cites ni al novembre ni al desembre; ni per internet, ni per telèfon, ni físicament. Per a més endavant (mes de gener) tampoc hi ha cites disponibles ni opcions, la qual cosa suposa un caos per als usuaris del servei. Aquesta comarca necessita una Estació d’ITV que funcione, que es puguen aconseguir cites ràpidament, i per aquestes raons, presenten al ple de la corporació la moció per instar a la Conselleria a prendre mesures de manera immediata.

ONDARA ELEVA A PLE L’APROVACIÓ DEL PROJECTE D’OBRA PER A LA CONSTRUCCIÓ DE LA CASA DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES

El projecte té un pressupost base de 997.700 euros i un termini d’execució de les obres de 14 mesos

Ondara, 29.11.23. Ondara dóna un pas més endavant per a la creació del nou edifici polivalent de música i art. L’Ajuntament d’Ondara celebra aquest dijous 30 de novembre el ple ordinari corresponent al mes de novembre, i, entre els punts de l’ordre del dia, destaca l’Aprovació del Projecte d’Obra: Construcció de la Casa de Música i Arts Escèniques. Pla Inversions I Financiació en Infraestructures Pla Provincial COYS 2020-2023. La Construcció de la casa de la musica i arts escèniques està subvencionada per la Diputació d’Alacant, i s’ubicarà en una parcel·la municipal de 1.160 m², en la zona urbana de Tossals, al carrer Enric Valor nº13; una parcel·la reservada per a l’ús dotacional docent. En ella es pretén alçar un edifici de dues plantes amb una superfície construïda total d’uns 530², amb la que es doblegarà l’espai de l’Aulari de Música, on actualment s’imparteixen les ensenyances musicals a Ondara.

En concret, al ple de novembre s’eleva l’aprovació del projecte de construcció de l’obra denominada «Construcció de la Casa de Música i Arts Escèniques», redactat per la Diputació Provincial d’Alacant (Àrea de Cooperació), amb un Pressupost base d’execució de 997.700 euros i un termini d’execució de les obres de 14 mesos. Aquest projecte se sotmetrà a informació pública pel període de vint dies mitjançant anunci en el tauler d’edictes, en la seu electrònica de l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant. Cal esmentar que aquesta obra estarà subvencionada per la Diputació d’Alacant, dins del Pla Planifica, Pla d’Inversions i Finançament en Infraestructures de la província de l’Alacant.

Actualment existeix al municipi una instal·lació (Aulari de Música) que ofereix alguns dels usos que es pretenen en el nou edifici. Però la dita instal·lació ofereix problemes de funcionalitat tant per l’espai existent, com per la pròpia configuració de l’edifici que no s’ajusta a les necessitats. Per tant, la solució proposada pretén cobrir les necessitats existents quant a superfície i quant a programa i configuració de la instal·lació; sent un edifici que acollirà les escoles de música, teatre, agrupacions musicals, etc.

Quant al projecte, es pretén la construcció d’un edifici de 2 plantes que ocuparà únicament part de la parcel·la. Les condicions urbanístiques de la parcel·la permeten posteriors ampliacions. L’edifici estarà ordenat amb uns eixos de circulació nord-sud i est-oest. En el centre, i segons l’eix est-oest, se situarà una banda de comunicacions verticals amb l’escala i un gran ascensor per a poder pujar pianos i instruments de grans mides, i tots els espais servidors del Centre, com són els lavabos masculins, femenins i adaptats. Enfront dels lavabos es posarà una zona de taquilles i màquines vending, quedant així en una zona discreta i protegida. Així mateix, aquesta banda es repetirà en totes les plantes, la qual cosa ajudarà a ordenar l’edifici íntegrament. Aquesta banda es disposa en la zona nord de l’edifici, i en la zona sud es disposa el programa funcional pròpiament dit, amb el Hall, un despatx i un arxiu, i a continuació, un corredor nord-sud que comunicarà amb la futura cafeteria i que disposarà d’un magatzem gran i lavabos en el costat est, i dels ja mencionats arxiu, despatx i aula en el costat oest. El costat sud es completa amb un espai disponible per a albergar en ell una futura cantina. En la zona del Hall es deixarà preparat un pas que comunique amb les futures sales polivalents, situades en l’extrem nord de la parcel·la.

ONDARA CELEBRA PLE ORDINARI AQUEST DIJOUS 30 DE NOVEMBRE 2023

La sessió es podrà seguir en directe a temps real pel canal de YouTube de l’Ajuntament d’Ondara en l’enllaç següent:

https://www.youtube.com/c/ondara/live

Posteriorment, el ple es podrà visualitzar en el canal oficial de l’Ajuntament, disponible mitjançant l’enllaç:

https://www.youtube.com/user/OndaraOficial

Ondara, 28.11.23. L’Ajuntament d’Ondara celebra ple ordinari de la Corporació Municipal aquest dijous 30 de novembre de 2023 a les 20:30 hores. L’ordre del dia és el següent:

ORDRE DEL DIA

1.EXP. PLENS/2023/15. APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR (26 D’OCTUBRE DE 2023).

2.EXP. PLENS/2023/16. DECRETS DE L’ALCALDIA PRESIDÈNCIA I REGIDORIA DE CONTRACTACIÓ. DONAR COMPTE.

3.EXP. 2537/2023 MATÈRIA 4009. INFORME MOROSITAT I PMP

TERCER TRIMESTRAL 2023. DONAR COMPTE.

4. EXP. 2538/2023. MATÈRIA 4009. PRESSUPOST. EXECUCIÓ PRESSUPOST. DONAR COMPTE.

5. EXP 2227/2023. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA A L’ESPAI PÚBLIC D’ONDARA.

6. EXP. 2938/2023. MATÈRIA 4009. PRESSUPOST. RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS. APROVACIÓ.

7.EXP. 2976/2023. MATÈRIA 4009. PRESSUPOST GENERAL. MODIFICACIÓ DE CRÈDITS TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT. APROVACIÓ PROVISIONAL.

8.EXP. 2952/2023. ACTUACIONS PREPARATÒRIES. APROVACIÓ PROJECTE OBRA: CONSTRUCCIÓ DE LA CASA DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES. PLA INVERSIONS I FINANCIACIÓ EN INFRAESTRUCTURES PLA PROVINCIAL COYS 2020-2023.

9. EXP. 2945/2023. MATÈRIA. G0188. APROVACIÓ PLA TERRITORIAL MUNICIPAL D’EMERGÈNCIES PTME.

10.EXP. 2946/2023. MATÈRIA. G0188. APROVACIÓ PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL FRONT AL RISC D’INCENDIS FORESTALS (PAM IF).

11. EXP. 2947/2023. MATÈRIA. G0188. APROVACIÓ PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL FRONT AL RISC D’INUNDACIONS (PAM IN).

12.EXP. 2957/2023. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DE L’ESCOLETA INFANTIL MUNICIPAL

13.EXP.2856/2023. MATÈRIA 1001.MOCIÓ PER A INSTAR A LA CONSELLERIA D’INNOVACIÓ, INDÚSTRIA, COMERÇ I TURISME AL FET QUE PRENGA LES MESURES NECESSÀRIES PERQUÈ LA ITV DE LA COMARCA FUNCIONE ADEQUADAMENT DE MANERA IMMEDIATA

14.EXP. PLENS/2023/16. INFORMES DE L’ALCALDIA PRESIDÈNCIA.

15.EXP. PLENS/2023/16. PRECS I PREGUNTES.