ONDARA ELEVA A PLE LA REDACCIÓ D’UN REGLAMENT REGULADOR DE LES ASSIGNACIONS ECONÒMIQUES ALS GRUPS POLÍTICS

També passa pel ple ordinari d’aquest dijous la moció per a declarar 2024 com a Any Estellés a Ondara, i l’ordenança per a la neteja de parcel·les

Ondara, 23.01.24. L’Ajuntament d’Ondara celebra aquest dijous 25 de gener la primera sessió d’enguany del ple de la corporació municipal, i entre els punts de l’ordre del dia destaca la iniciativa per a la redacció d’un reglament regulador de les assignacions econòmiques als grups polítics, i la iniciativa per a la redacció de l’ordenança municipal reguladora de la neteja, conservació, arbratge i tancament de solars i parcel·les. També s’eleva a ple la moció per a declarar 2024 com a Any Estellés a Ondara.

Respecte a la redacció d’un reglament regulador de les assignacions econòmiques als grups polítics, l’objectiu de la norma és dotar a través d’un reglament de l’eina jurídica adequada que permeta un major control d’aquests fons públics per part de l’Ajuntament d’Ondara, sota el principi de transparència que regeix l’actuació de l’Administració Pública. La Llei Orgànica 3/2015 de 30 de març de control de l’activitat econòmica financera dels Partits Polítics diu que les assignacions percebudes per aquests han d’estar sotmeses a les obligacions de comptabilitat i control i al compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social dels seus comptes. Igualment, les administracions públiques hauran de fer públic el detall de les subvencions abonades. No obstant això, la regulació assenyalada no preveu un règim de control intern d’aquesta mena de fons públics, més enllà de la posada a disposició del Ple dels registres comptables respecte a la seua aplicació. Considerant que la normativa general d’aplicació no desenvolupa prou el règim del destí dels fons i la seua justificació, la seua regulació per part de l’Ajuntament d’Ondara, conforme la doctrina del Tribunal de Comptes quant al règim de justificació de les assignacions, resulta viable i convenient, tant per a reforçar la transparència i la rendició de comptes com a eixos del govern obert, com per a previndre les eventuals responsabilitats per a les persones que integren els grups polítics municipals. Per això es porta a ple la iniciativa amb la proposta d’acord de redactar d’un reglament regulador de les assignacions econòmiques als grups polítics.

D’altra banda, quant a la iniciativa per a la redacció de l’ordenança municipal reguladora de la neteja, conservació, arbratge i tancament de solars i parcel·les, se sol·licitarà als Serveis Municipals competents, en raó de la matèria, l’elaboració d’aquesta ordenança. L’objectiu de l’ordenança és regular els requisits materials i formals encaminats a la neteja i tancament de solars, així com la sanció per l’incompliment del deure legal de conservació, i l’execució subsidiària com a resposta municipal davant la inactivitat d’alguns propietaris. La iniciativa pretén evitar les conseqüències de la inobservança ciutadana de les mínimes condicions d’adorn públic, seguretat i salubritat en els solars i terrenys, sovint envaïts per rosegadors, insectes, enderrocs i males herbes; i de solucionar, per un altre, els problemes de convivència ciutadana que aquestes inaccions comporten. La deficient situació de neteja i tancament dels solars té una gran transcendència pública, com es demostra pels escrits que es formulen a l’Ajuntament reclamant l’actuació municipal en aquesta matèria. Les diferents normatives que existeix fins ara estan incompletes, per la mancança d’un règim sancionador. El fonament de la present Ordenança radica en la necessitat d’adequar el manteniment, neteja i tancament de les parcel·les a les circumstàncies i realitats de la convivència ciutadana en l’actualitat.

A més, s’elevarà a aprovació pel ple declarar l’any 2024 com a Any Estellés amb motiu del centenari del naixement de l’escriptor (el 4 de setembre de 1924 a Burjassot va nàixer Vicent Andrés Estellés; un dels poetes, escriptors i periodistes valencians més destacats del segle XX). Dins dels acords s’emmarca impulsar des de l’Àrea de Cultura i la Unitat de Normalització Lingüística una agenda d’activitats dirigides a reivindicar i promocionar la figura d’Estellés, coordinada amb les entitats que treballen per la seua memòria; crear i facilitar als municipis valencians recursos didàctics i educatius per al coneixement de l’obra d’Estellés en centres educatius i biblioteques municipals, i instar al Consell de la Generalitat a declarar l’any Estellés i a organitzar i coordinar un cicle d’activitats on participen totes les institucions i entitats implicades. Segons ha informat la Regidora de Cultura, Nerea Mallol, «Ondara és, junt amb Dénia, les 2 úniques poblacions de la comarca que s’han adherit a aquesta iniciativa». Per a la Regidora de Cultura, «Estellés és patrimoni cultural fet història, és part de tot allò que ens caracteritza com a poble valencià, per això és voluntat de l’Ajuntament d’Ondara enaltir la seua figura i el seu llegat; és un goix adherir-nos a aquesta iniciàtica col·lectiva que té aquests mateixos objectius, i treballarem des de la Regidoria de Cultura i des de la de Normalització Lingüística, de la que és regidor Jordi Dominguis, per dur a terme diferents activitats, de branques culturals diverses (música, ball, poesia, cinema…) per rendir-li homenatge».

Publicado en Actualitat, Política.