Nota de premsa PP Ondara: EL GOVERN D’ONDARA (PSPV/ COMPROMIS) PUJA UN 25% LA TAXA DE FEM

Nota de premsa PP Ondara: EL GOVERN D’ONDARA (PSPV/ COMPROMIS) PUJA UN 25% LA TAXA DE FEM

Nota de premsa PP Ondara**

El govern d’Ondara (PSPV/COMPROMIS) aproven en ple la pujada d’un 25% la taxa de fem per a tots els habitatges del municipi, locals, indústries, etc… Segons l’alcalde d’Ondara, José Ramiro, el cost del fem és molt superior a l’ingressat per les taxes i és l’ajuntament d’Ondara el que assumia el dèficit del servei.

El Partit Popular ha votat en contra d’aquesta mesura abusiva e innecessària ja que segons ha explicat Àlex Hernández l’any 2015 quan governava el PP el seu cost era molt inferior (180.000€ menys) i oferien el mateix servei als seus veïns. Hernández ha destapat el sobre cost en personal de 127.000€ que té actualment l’empresa pública respecte a anys anteriors i d’ací la pujada de les taxes.

«NO PODEM PAGAR ELS CIUTADANS LES MALES GESTIONS DE L’EQUIP DE GOVERN’’.

Nota de premsa PP Ondara**

EL GOBIERNO DE ONDARA (PSPV/ COMPROMIS) SUBE UN 25% LA TASA DE BASURA

El gobierno de Ondara (PSPV/COMPROMIS) aprueban en pleno la subida de un 25% la tasa de basura para todas las viviendas del municipio, locales, industrias, etc… Según el alcalde de Ondara, José Ramiro, el coste de la basura es muy superior a lo ingresado por las tasas y es el ayuntamiento de Ondara el que asumía el déficit del servicio.

El Partido Popular ha votado en contra de esta medida abusiva e innecesaria ya que según explico Àlex Hernández en el año 2015 cuando gobernaba el PP su coste era muy inferior (180.000€ menos) y ofrecían el mismo servicio a sus vecinos.

Hernández destapo el sobre coste en personal de 127.000€ que tiene actualmente la empresa pública respecto a años anteriores y de ahí la subida de las tasas.

«NO PODEMOS PAGAR LOS CIUDADANOS LAS MALAS GESTIONES DEL EQUIPO DE GOBIERNO’’.

Nota de premsa Ciutadans Ondara: Ciutadans s’oposa a la pujada del 25% de la taxa de fem a Ondara

Nota de premsa Ciutadans Ondara: Ciutadans s’oposa a la pujada del 25% de la taxa de fem a Ondara

• Joan Costa afirma que “en aquests moments crítics per a veïns, autònoms i empreses el que es necessita és millor gestió i no recaptar més”

Nota de premsa Ciutadans Ondara

Ondara, divendres 30 Octubre 2020. El portaveu de Ciutadans (Cs) a l’Ajuntament d’Ondara, Joan Costa, ha manifestat la seua oposició a la pujada del 25% de la taxa de fem en el municipi. “En aquests moments crítics per a veïns, autònoms i empreses el que es necessita és millor gestió i no recaptar més”, ha remarcat.

L’edil ha rebutjat “una pujada en la qual els habitatges passaran de pagar 90 euros a haver d’abonar 112,50 euros i els bars de menys de 100 m² de 300 a 375,00 euros”. Costa ha criticat que “és un increment exagerat que mostra poca sensibilitat amb la situació de crisi que vivim”.

Joan Costa ha afirmat que “potser l’equip de Govern, en una falta de previsió, es va afanyar a cancel·lar els préstecs bancaris de l’Ajuntament en el setembre passat, quan potser no era el millor moment, i ara tots els veïns ens hem de fer càrrec de la pujada d’impostos”.

El portaveu de Cs ha assenyalat que “aquest no és el camí” i ha defensat “altres vies abans de prendre una decisió que implique majors càrregues fiscals. Urgeix perseguir el frau i revisar el sistema impositiu per a tindre més ajudes que impostos”, ha conclòs.

Nota de premsa Ciutadans Ondara

Ciudadanos se opone a la subida del 25 % de la tasa de basura en Ondara

• Joan Costa afirma que “en estos momentos críticos para vecinos, autónomos y empresas lo que se necesita es mejor gestión y no recaudar más”

Ondara, viernes 30 Octubre 2020. El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Ondara, Joan Costa, ha manifestado su oposición a la subida del 25% de la tasa de basura en el municipio. “En estos momentos críticos para vecinos, autónomos y empresas lo que se necesita es mejor gestión y no recaudar más”, ha remarcado.

El edil ha rechazado “una subida en la que las viviendas pasarán de pagar 90 euros a tener que abonar 112,50 euros y los bares de menos de 100 m2 de 300 a 375.00 euros”. Costa ha criticado que “es un incremento exagerado que muestra poca sensibilidad con la situación de crisis que vivimos”.

Joan Costa ha afirmado que “quizá el equipo de Gobierno, en una falta de previsión, se apresuró a cancelar los préstamos bancarios del Ayuntamiento en el pasado septiembre, cuando quizá no fuese el mejor momento, y ahora todos los vecinos nos debemos hacer cargo de la subida de impuestos”.

El portavoz de Cs ha señalado que “ese no es el camino” y ha defendido “otras vías antes de tomar una decisión que implique mayores cargas fiscales. Urge perseguir el fraude y revisar el sistema impositivo para tener más ayudas que impuestos”, ha concluido.

ONDARA APROVA EN EL PLE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA D’ARREPLEGADA DE BROSSA

Després de 16 anys sense pujar la taxa, suposarà un increment de la quota de 6 cèntims al dia per a vivendes residencials

Ondara, 30.10.20. L’Ajuntament d’Ondara va aprovar anit, en sessió plenària ordinària, la modificació provisional de l’ordenança d’arreplegada, tractament i eliminació de residus sòlids urbans. El punt va eixir avant amb els vots a favor de l’Equip de Govern (PSPV-Compromís) i en contra de l’oposició, PP i Ciutadans.

La Taxa del Servei d’Arreplegada, Tractament i eliminació de residus Sòlids Urbans augmentarà la quota de les vivendes residencials a 112,5 euros (actualment la quota és de 90 euros), el que suposa un increment de la taxa del 25%. Aquest percentatge s’aplicarà proporcionalment a la resta d’immobles que són objecte del pagament de la taxa (comerços, restauració, etc). La pujada real de la taxa de fem serà de 1,8 euros al mes (suposa un increment diari de 6 cèntims per vivenda). A pesar de l’increment, aquesta pujada no permetrà aconseguir l’autofinançament del servei, i per tant, la diferència continuarà sent assumida per l’Ajuntament d’Ondara; de fet, segons s’indica en l’informe tècnic – econòmic de l’àrea d’Intervenció, la pujada hauria de ser d’un 33%, (taxa de 119,92 euros) perquè el servei aconseguira autofinançar-se al 100%. Però des de l’Equip de Govern d’Ondara s’ha optat per no realitzar eixa pujada i aplicar una més atenuada per a no afectar les famílies, de manera que amb la pujada se sufragarà el 95,2% del servei, segons va explicar al ple el Regidor delegat de SINMA, Francesc Giner. Des de l’Equip de Govern també s’ha anunciat que s’aprovaran ajudes i bonificacions en la taxa (que estaran previstes en els Pressuposts Municipals de 2021) per a aquells que ho necessiten.

Per a la modificació de l’ordenança, s’ha tingut de referència l’informe tècnic – econòmic de l’àrea d’Intervenció sobre la proposta d’actualització de les Tarifes de la Taxa. La modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa es considera equilibrada i correctament quantificat el seu cost, detallat en l’estudi econòmic, segons ha indicat l’Alcalde d’Ondara, José Ramiro, el qual ha matisat que, inclús amb la pujada de la taxa de fem, “el preu del rebut del fem per a la ciutadania d’Ondara continuarà sent inferior al de municipis veïns”. També ha recalcat que en 2021 s’aplicaran bonificacions per a les persones que ho necessiten; i que, a més, en la modificació pressupostària del pròxim mes de novembre, s’aprovarà la devolució de part de la taxa de 2020 a bars i restaurants, dins del Pla de Reactivació Econòmica Local. Així mateix, ha recordat que SUMA ofereix la possibilitat de fraccionar el pagament de la taxa en 6 mesos, per a aquells que preferisquen no abonar-ho en un pagament anual.

Des de l’Equip de Govern s’ha argumentat que era necessària l’actualització de la taxa d’arreplegada de residus sòlids urbans d’Ondara per diversos motius. D’una banda, la taxa de fem no s’ha pujat a Ondara des de fa 16 anys. Des de 2004, quan la taxa era de 100 euros per vivenda, i fins a enguany 2020, que és de 90 euros, la taxa ha estat sempre en un tram entre 84 euros (en 2015) i 100 euros. Però fa ja anys que la taxa ha quedat infravalorada i amb el seu pagament no s’assumeix el que costa el servei realment. El cost de prestació del servei a Ondara (segons dades de 2019) és de 734.000 euros; mentre que el que es recapta via el pagament de la taxa són 580.000 euros (la diferència es recapta actualment a través d’altres imposts municipals). La infravaloració de la taxa es deu a l’increment dels costs del tractament del fem i als cànons de la planta de transferències d’El Campello (per exemple, en 2021, el cost del tractament del fem en la planta del Campello s’incrementarà un 37% per tona), sumat als nous serveis que s’han anat incorporant fins a la data, així com a les millores que s’aplicaran en 2021, com ha detallat el Regidor delegat de SINMA, Francesc Giner. Per al pròxim exercici, ha avançat que està previst que SINMA (empresa municipal que gestiona el servei) pose en marxa millores com la implantació de la 5a fracció orgànica (el conegut com a “contenidor marró”); el servei d’arreplegada d’orgànics porta a porta en restauració i en el casc històric; o l’adquisició de vehicles ecològics. Així com millores en les instal·lacions; modernització i informatització del punt de recollida; ampliació del servei d’arreplegada de voluminosos, o la creació de la planta de compostatge al costat del punt de recollida, entre altres.

El PP, a través del seu portaveu, Álex Hernández, va argumentar el seu vot en contra de la modificació de la taxa, indicant que el govern d’Ondara aprova en ple la pujada d’un 25% de la taxa de fem per a totes les vivendes del municipi, locals, indústries, etc; la qual cosa consideren des del PP “una mesura abusiva i innecessària” ja que segons va explicar, l’any 2015, “quan governava el PP el seu cost era molt inferior (180.000 euros menys) i oferien el mateix servei als seus veïns”. Hernández va fer insistència, segons va remarcar en “el sobre cost en personal de 127.000 euros que té actualment l’empresa pública respecte a anys anteriors i d’ací la pujada de les taxes”, concloent que “no podem pagar els ciutadans les males gestions de l’equip de govern”.

El portaveu de Ciutadans, Joan Costa, va expressar el “no rotund” del seu grup a la pujada de la taxa, i va preguntar que per què no van fer la pujada en 2015 quan van entrar al govern. També va dir que no els pareixia ètica la pujada en aquests moments de pandèmia, quan les empreses d’Ondara ho estan passant malament i està havent-hi baixes, “aquest no és el moment propici”, va indicar. A més, va remarcar que per què no s’usa el “matalaf” econòmic que té l’Ajuntament per a pagar la pujada del fem, ja que al setembre es va anunciar que Ondara havia cancel·lat tots els seus préstecs.

D’altra banda, el ple d’anit es va aprovar, amb l’abstenció de PP i Ciutadans, la proposta de pagament dels terrenys del pavelló cobert municipal (construït en 2010). La proposta proposa el pagament en metàl·lic dels terrenys, per un valor de 16.979,52 euros, donada la impossibilitat material i la inviabilitat legal del compliment del conveni urbanístic subscrit en 2006 per a entregar a la mercantil propietària dels terrenys del pavelló (Residencial BTB, S.L.), una parcel·la amb les condicions i aprofitament en el PAI del Sector Xopar. Tant el PP com Ciutadans es van abstenir de la votació. Des del PP van argumentar la seua abstenció en què l’oferta econòmica era “sectària” i que volien que es pagara “el més just”, i des de Ciutadans en què “la valoració econòmica és de rialla, i no pareix justa”. L’Alcalde, José Ramiro, va destacar que s’havien seguit les recomanacions d’advocats i tècnics per a realitzar aquesta proposta.

En la sessió plenària es van aprovar per unanimitat diversos punts: una transferència de crèdits; el conveni de col·laboració entre la Generalitat i l’Ajuntament d’Ondara per a la cessió dels drets de tanteig i retracte (amb l’objectiu de construir un parc públic de vivendes); i el pla de cremes agrícoles del municipi d’Ondara. També es va aprovar, amb l’abstenció del PP i Ciutadans, la moció presentada pels grups municipals de PSPV i Compromís de suport a la proposta sobre el Fons Valencià de Cooperació Municipal de la Comunitat Valenciana.

Nota premsa MACMA: La MACMA publica les noves guies d’infraestructures i recursos culturals

27/10/2020
La MACMA publica les noves guies d’infraestructures i recursos culturals

La MACMA –Mancomunitat Cultural de la Marina Alta– ha enllestit aquesta setmana la gestió i compilació de les guies d’infraestructures i recursos culturals: dos projectes en què l’entitat ha treballat durant els dos darrers anys per tal de refermar un document fonamental pel que fa a la vertebració i difusió dels actius culturals de la comarca. Es tracta d’unes guies que cohesionen tant el gruix de recursos culturals com d’infraestructures municipals de la comarca: sens dubte, les bases que defineixen i basteixen el perfil de la gestió cultural de la Marina Alta.

En primer lloc, la guia de recursos culturals aglutina a aquelles i aquells professionals de la Cultura dels municipis de la comarca que operen dins del territori comarcal. En aquest sentit, el document reuneix els i les artistes dels diferents àmbits musicals, dramàtics o de la dansa, entre d’altres. Grups de música, grups de teatre, solistes, bandes, així com la resta de professionals de la Cultura que consten en l’agenda de les regidories de Cultura de la Marina Alta completen un directori de gran vàlua tant per a la dinamització de les empreses culturals com per facilitar la tasca d’accés a la informació per part dels tècnics i tècniques de l’àrea. D’altra banda, la guia d’infraestructures recull tots aquells recursos municipals on es desenvolupa l’activitat cultural: des d’auditoris a cases de Cultura, tot passant pels museus, les sales d’exposició o les biblioteques: emplaçaments públics que són l’eix de la gestió cultural en els 33 municipis de la Marina Alta.

Ambdues guies estan publicades a la web de la Mancomunitat www.macma.org i completen el projecte de difusió dels valors culturals comarcals que s’encetà amb el 20é aniversari de la Mancomunitat. Un projecte que s’ha basat en el consens i la participació dels actius implicats i que consolida l’abast vertebrador i dinamitzador de la MACMA.

Aquest projecte posarà el seu punt i final amb les Jornades Municipals “Gestió Cultural en temps de pandèmia” en la que diferents taules rodones permetran participar als i les assistents en la reflexió i anàlisi conjunta de la realitat comarcal. A més a més, els i les assistents tindran accés al material de projectes culturals que els diferents col·lectius i professionals culturals facilitaran incentivant així el paper fonamental i estructural de consumir cultura de proximitat, de Km 0 i sobretot de qualitat. Tot aquest projecte ha sigut possible gràcies a l’obtenció d’una ajuda específica per al foment de la participació ciutadana i associacionisme de la Conselleria de Participació, transparència, cooperació i qualitat democràtica.

Enllaços a les guies recentment publicades online:

https://www.macma.org/guia-de-recursos-comarcals/
https://www.macma.org/guia-d-infraestructures-comarcals/

** Nota premsa MACMA **

ELS PROPIETARIS D’IMMOBLES QUE NO SIGUEN VIVENDES I ELS HAGEN COBRAT EL REBUT DE FEM PODEN ACUDIR A L’AJUNTAMENT D’ONDARA PER A REVISAR LA SEUA SITUACIÓ

En aquelles propietats a què se’ls va detectar una incidència en 2016 als efectes de la revaloració cadastral, SUMA està passant al cobrament el rebut de fem, després d’haver sigut donades d’alta en el Cadastre com a vivenda

Ondara, 28.10.20. L’Ajuntament d’Ondara ha detectat que alguns propietaris d’immobles estan acudint a reclamar pel cobrament del rebut de la taxa de fem per part de SUMA.

Des de l’Ajuntament d’Ondara es recorda a la ciutadania que en 2016 i 2017, la Direcció General del Cadastre va realitzar el municipi d’Ondara un procés de revaloració cadastral. Amb aquest procés, el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques pretenia que es regularitzaren a efectes cadastrals i fiscals els immobles (edificis, cases, pisos, xalets, piscines, terrasses, etc…) que no estaven donats d’alta en el Cadastre, o que, estant donats d’alta, havien experimentat alguna modificació o ampliació, que tampoc s’arreplegava en aquest registre administratiu (per exemple, cases d’apers o casetes agrícoles en un principi, que posteriorment s’havien convertit en vivendes). En aquest procés es van regularitzar unes 300 propietats.

En el rebut de fem que SUMA està passant al cobrament enguany 2020 (i que engloba els últims 4 anys), ja s’ha contrastat i aplicat la taxa de fem a totes aquelles propietats que van ser regularitzades pel Cadastre, i que després de la revisió, compten actualment com a “vivendes”, i per tant, són objecte del pagament de la taxa de recollida i i tractament de residus sòlids urbans, igual que totes les vivendes d’Ondara.

No obstant això, des de l’Ajuntament d’Ondara s’indica que les persones que consideren que el cobrament del fem a la seua propietat és un error ja que no es tracta d’una vivenda, poden acudir a l’Oficina Tècnica Municipal de l’Ajuntament d’Ondara, a fi que el departament tècnic puga realitzar la corresponent inspecció per a determinar si hi ha una incidència, i si no es tracta d’una propietat habilitada com a vivenda, i així poder tramitar que es tracta d’un error, en cas necessari. Per a més informació, els veïns poden dirigir-se a les oficines de l’Ajuntament d’Ondara, o per telèfon al 965766000.

AQUESTA TARDOR , CONNECTA’T A LA CULTURA EN FAMÍLIA – FESTIVAL D’ARTS ESCÈNIQUES TARDOR 2020 – PROGRAMACIÓ CULTURAL ONDARA NOVEMBRE 2020

La Regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Ondara continua aquesta tardor oferint la programació cultural a la Plaça de Bous d’Ondara, com a projecte “Ondara, la Joia de la Cultura” per a acollir esdeveniments culturals en un espai per a fer “cultura segura”. Els esdeveniments també se celebraran a l’Auditori Municipal d’Ondara, seguint el protocol establit per a evitar contagis per covid-19.

Cal destacar per al mes de novembre que Ondara estarà inclosa en el Festival d’Arts Escèniques Tardor 2020 de la Diputació Provincial d’Alacant, amb actuacions de teatre, màgia i circ.

Programació Cultural Ondara – Novembre 2020

Connecta’t a la Cultura en Família Festival d’Arts Escèniques Tardor 2020

Diumenge, 8

19.30h – Auditori

Teatre

“Esclafit Teatre” presenta “@Rita_Trobador?” **

Majors de 15 anys

Diumenge, 15

18.30h – Auditori

Teatre Familiar

“Tarannà Teatre” presenta “La història de Ferdinand” **

Dimecres, 18

17.30h – Plaça de Bous

Conta Contes

Monipoppins presenta “Contes a la Plaça”

Dijous, 19

17.30h – Plaça de Bous

Espectacle de Màgia

El “Mag Lucky” **

Divendres, 20

17.30h – Plaça de Bous

Titelles amb música en directe

“Titelles La Matallina” presenta “Històries de Ratolins”

Dissabte, 21

12.30h – Plaça de Bous

Música

Concert a càrrec de “Crazy Covers”

17.30h – Plaça de Bous

Teatre Familiar

“L’Estranya Companyia” presenta “Tirant d’Aventures”

Diumenge, 22

12.30h – Plaça de Bous

Música

Concert a càrrec de la “Banda Infantil i Juvenil d’Ondara”

18.30h – Auditori

Teatre i Circ

El Fedito presenta “Oyun” **

Dimecres, 25

18h – Casa Cultura

L’hora del conte “la palmera cocotera” a càrrec de Montse Moncho i Edurne llull

Dissabte, 28

17h – Plaça de Bous

Música

Concert a càrrec de l’Agrupació “Ntra. Sra. de la Pietat d’Oliva”

Diumenge, 29

12.30h – Plaça de Bous

Música

Concert de Santa Cecilia a càrrec de la “Unió Musical d’Ondara”

18.30h – Auditori

Musical

Inefable presenta “No más bullying”

** L’Esclafit Teatre, El Mag Lucky, Tarannà i El Fedito estan dins del Festival d’Arts Escèniques Tardor 2020 de la Diputació Provincial d’Alacant.

L’aforament als actes és limitat i per a això s’hauran d’arreplegar invitacions gratuïtes prèviament a la Casa de Cultura d’Ondara, o per correu electrònic en joiacultura@ondara.org .

Tota la informació, programació, sol·licitud d’entrades gratuïtes i protocol de seguretat en: lajoiadelacultura.ondara.org

REGIDORIA DE CULTURA * AJUNTAMENT D’ONDARA

LA III CURSA SOLIDÀRIA (VIRTUAL) D’ONDARA A BENEFICI DE l’AECC VA ACONSEGUIR RECAPTAR 1.540 EUROS

Van participar 300 persones, i tota la recaptació es destinarà íntegrament a l’AECC per a la investigació de la lluita contra el càncer

Ondara, 27.10.20. La III Cursa Solidària d’Ondara a benefici de l’Associació Espanyola Contra el Càncer es va celebrar de forma virtual a Ondara durant els dies 22, 23, 24 i 25 d’octubre de 2020. Un esdeveniment solidari organitzat per la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament d’Ondara i la Junta Local de l’AECC, amb la col·laboració del Club d’Atletisme d’Ondara, que va aconseguir el seu objectiu: recaptar fons per a la lluita contra el càncer. Es van recaptar un total de 1.540 euros que han sigut lliurats simbòlicament en un gran xec a nom d’AECC.

Aquest matí s’ha realitzat en la Casa de Cultura d’Ondara (amb la participació de la Regidora d’Esports, Mar Chesa; el president del Club d’Atletisme d’Ondara, Miguel Moreno; i la presidenta de la Junta Local d’Ondara de l’AECC, Mª Carmen Bisquert), el lliurament del xec amb la recaptació obtinguda, que es destinarà íntegrament a l’AECC provincial per a investigació contra el càncer, com ha concretat Mª Carmen Bisquert. En total, s’ha aconseguit recaptar 1.540 euros, gràcies a les aportacions de les 300 persones participants. A totes elles, des de l’organització se’ls ha agraït el seu gest solidari.

Mar Chesa ha reconegut l’esforç realitzat per la Junta Local de l’AECC en l’organització de la cursa, així com ha expressat el seu agraïment a totes les persones que han col·laborat. La presidenta de la Junta Local, Mª Carmen Bisquert, ha afirmat que estan satisfets amb la resposta de la ciutadania, ja que malgrat la pandèmia, i de ser virtual, la cursa ha comptat amb més de 300 participants, el que suposa quasi la mitat de participants respecte a les edicions anteriors; i ha aprofitat per a agrair a la Regidoria d’Esports i al Club d’Atletisme d’Ondara l’organització d’aquesta cursa virtual.

ONDARA CELEBRA PLE ORDINARI AQUEST DIJOUS 29 D’OCTUBRE

La sessió es podrà seguir en directe a temps real pel canal de YouTube de l’Ajuntament d’Ondara en l’enllaç següent:

https://www.youtube.com/c/ondara/live

Ondara, 27.10.20. L’Ajuntament d’Ondara celebra aquest dijous 29 d’octubre de 2020 la sessió plenària ordinària corresponent al mes d’octubre. La sessió es podrà seguir en directe a temps real pel canal de YouTube de l’Ajuntament d’Ondara en l’enllaç següent:

https://www.youtube.com/c/ondara/live

Posteriorment, el ple es podrà visualitzar en el canal oficial de l’Ajuntament, disponible mitjançant l’enllaç:

https://www.youtube.com/user/OndaraOficial

Quant a l’orde del dia, és el següent:

Ple Ordinari Ajuntament d’Ondara – Dijous 29 octubre, 20:30 hores

ORDRE DEL DIA

1. EXP. PLENS/2020/7. Aprovació de l’acta anterior (24 de setembre de 2020).

2. EXP. PLENS/2020/8. Decrets de l’Alcaldia Presidència. Decrets Regidor Delegat Territori, Planejament i Disciplina Urbanística. Donar compte.

3. EXP. 1962/2020. MATÈRIA 4002. PRESSUPOST GENERAL. MODIFICACIÓ DE CRÈDITS. TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT. APROVACIÓ PROVISIONAL.

4. EXP. 1937/2020. MATÈRIA 4020. ORDENANCES FISCALS. MODIFICACIÓ DE LA TAXA DE REPLEGA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS. APROVACIÓ PROVISIONAL.

5. EXP. 1941/2020. MATÈRIA 1402.ORGANISMES PÚBLICS. GENERALITAT VALENCIANA. CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA VICEPRESIDÈNCIA SEGONA I LA CONSELLERIA D’HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA, I L’AJUNTAMENT D’ONDARA PER A LA CESSIÓ DELS DRETS DE TANTEIG I RETRACTE. APROVACIÓ.

6.- EXP. 1523/2018. MATÈRIA 2010. CONVENIS. PROPOSTA DE PAGAMENT DE TERRENYS EN PAVELLÓ COBERT

7.- EXP.1762/20. MATÈRIA 8600.AGRICULTURA I MEDI AMBIENT. APROVACIÓ PLA LOCAL DE CREMES DEL MUNICIPI D’ONDARA.

8.- EXP. 1957/2020. MATÈRIA 1001. MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS PSOE-PSPV I COMPROMIS DE L’AJUNTAMENT D’ONDARA DE SUPORT A LA PROPOSTA SOBRE EL FONS DE COOPERACIÓ MUNICIPAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA

9.- EXP. PLENS/2020/8. INFORMES DE L’ALCALDIA PRESIDÈNCIA.

10.- EXP. PLENS/2020/8. PRECS I PREGUNTES.

LA CASA DE CULTURA D’ONDARA VA ACOLLIR LA PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “EL ROBATORI DE BENIMASSOT”, DE MANEL ARCOS

Ondara, 26.10.20. Divendres passat 23 d’octubre va tindre lloc a la Casa de Cultura d’Ondara la presentació del llibre «El robatori de Benimassot» de Manel Arcos. Amb aquesta presentació es va abordar el fenomen del bandolerisme. Una presentació emmarcada en la programació de la Regidoria de Cultura d’Ondara per al mes d’octubre.

L’acte va comptar amb les intervencions de Manel Arcos i Martínez; periodista, escriptor i investigador valencià d’història contemporània, conegut pels seus assajos sobre el bandolerisme valencià del segle XIX i per la divulgació d’aquest fenomen; i de Toni Ortolà, pintor i autor de la il·lustració de portada del llibre, en la cinquena edició de l’obra més exitosa de l’autor.

La presentació de «El robatori de Benimassot» de Manel Arcos va comptar amb la presència de la Regidora de Cultura d’Ondara, Raquel Mengual, la qual va manifestar que «sempre és un plaer rebre a la Casa de la Cultura al periodista i escriptor Manel Arcos, apassionat de la història de la nostra terreta, que ens va presentar el seu ‘best seller’» i va donar les gràcies als/les assistents per donar suport a l’escriptor, a la literatura i en definitiva, a la cultura, reafirmant que «la cultura és segura».

El llibre “El robatori de Benimassot” detalla un curiós assalt perpetrat per la Companyia de Segrestadors de la Marina, liderada per Josep de la Tona de Pedreguer. En la novel·la s’acosta al públic la singular història succeïda a Benimassot en 1874. Més de 30 bandolers van irrompre en l’església quan tots els veïns acudien a missa per a robar als més rics. Mentre tots els veïns romanien retinguts al temple, els roders van acompanyar u per un als potentats fins a les seues cases per a arramblar amb tot, aconseguint un fabulós botí sense vessar ni una gota de sang.

REGIDORIA DE CULTURA * AJUNTAMENT D’ONDARA

PRESENTACIÓ OFICIAL DE L’ONDARENSE TEMPORADA 2020-2021

Ahir diumenge 25 d’octubre, va tindre lloc al Poliesportiu Municipal Vicent Zaragoza d’Ondara la presentació de la temporada 2020-2021 de la Unió Esportiva Ondarense, que aquesta temporada juga en el grup 7 de Primera Regional, i a continuació es va jugar el partit de lliga contra la U.D Oliva.

L’acte de presentació va comptar amb tot l’equip, jugadors i personal tècnic, i amb la presència de l’Alcalde d’Ondara, José Ramiro, i la Regidora d’Esports, Mar Chesa, que van recolzar l’equip en aquesta nova temporada.

Després de la presentació, ahir es va jugar el segon partit de lliga amb el resultat següent : Ondarense 1 – Oliva 3.