EL PLE DE L’AJUNTAMENT D’ONDARA APROVA PER UNANIMITAT LA DECLARACIÓ INSTITUCIONAL EN SOLIDARITAT AMB EL POBLE PALESTÍ

Ondara, 03.04.24. L’Ajuntament d’Ondara va celebrar el passat dimecres 27 de març la sessió plenària ordinària corresponent al mes de març, i entre els punts de l’ordre del dia, va destacar l’aprovació, per unanimitat de totes les forces polítiques (Equip de Govern PSPV-Compromís, i PP), de la Declaració Institucional de Solidaritat amb el poble Palestí. La declaració institucional va ser la següent: «L’Ajuntament d’Ondara, al costat de la plataforma comarcal ‘Moviment per la Pau’ de la Marina Alta, ens solidaritzem amb la població de Gaza i manifestem el nostre total compromís amb la pau i els drets humans, des de la condemna absoluta a qualsevol acció de terrorisme, com la que va acabar amb la vida de 260 israelians el passat mes d’octubre. No podem tampoc deixar de manifestar la nostra enèrgica repulsa cap al genocidi sistemàtic d’una població indefensa i innocent sotmesa des de fa dècades». La moció va ser llegida per la Regidoria de Protocol, Rosa Ana Marí. En recolzament d’aquesta declaració institucional, van assistir al ple representants de la plataforma comarcal «Moviment per la Pau» de la Marina Alta, els quals van donar les gràcies a l’Ajuntament d’Ondara per l’aprovació de la moció de solidaritat amb el poble palestí.

D’altra banda, en el ple ordinari del mes de març (que es va celebrar en dimecres i no en dijous com és habitual per coincidir amb les dates de la Setmana Santa), també es van aprovar per unanimitat altres punts de l’ordre del dia. Un d’ells és el reglament regulador de les assignacions econòmiques als grups polítics, que va ser aprovat de forma inicial per unanimitat. L’objectiu és dotar a través d’un reglament de l’eina jurídica adequada que permeta un major control d’aquests fons públics per part de l’Ajuntament d’Ondara, sota el principi de transparència que regeix l’actuació de l’Administració Pública.

També es va aprovar per unanimitat l’ordenança municipal reguladora de la neteja, conservació, arbratge i tancament de solars i parcel·les. L’objectiu de l’ordenança és regular els requisits materials i formals encaminats a la neteja i tancament de solars, així com la sanció per l’incompliment del deure legal de conservació, i l’execució subsidiària com a resposta municipal davant la inactivitat d’alguns propietaris. Segons va informar el Regidor de l’àrea, Miguel Gomis, el més important d’aquesta ordenança és que està inclòs el règim sancionador. Gomis va aprofitar per agrair totes les aportacions fetes pel Consell Agrari a l’elaboració de l’ordenança.

Per unanimitat es va aprovar al ple de març també la modificació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament d’Ondara, en aplicació dels requisits lingüístics. Segons va informar el Regidor de Normalització Lingüística, Jordi Dominguis, es tractava d’una mesura acordada en Mesa de Negociació, per tal d’actualitzar el requisit lingüístic al nou Marc Comú Europeu de Referència de les Llengües. El PP va votar a favor, segons el seu portaveu, Àlex Hernández, per tractar-se d’un punt pactat per la mesa de negociació dels sindicats.

En la sessió de març també es va aprovar per unanimitat la iniciativa per a la redacció del Reglament pel qual es regula prestació de serveis en modalitat no presencial a l’Ajuntament d’Ondara, per tal de regular la prestació per part dels empleats i de les empleades municipals de les funcions pròpies dels seus llocs de treball fora de les dependències de l’Ajuntament d’Ondara, a través de les noves tecnologies de la informació i de la comunicació, mitjançant la modalitat anomenada de teletreball o treball a distància. A més, es va aprovar per unanimitat la rectificació de l’Inventari municipal de béns i drets pertanyents al municipi d’Ondara, referit a data 31-12-2023. I, amb el vot en contra del PP, en el ple es van aprovar dos punts de reconeixement extrajudicial de crèdits.

Publicado en Actualitat, Política.