IX AVANT EL CONVENI PER A TINDRE UNA GRAN ZONA ESCOLAR UNIFICADA AL COSTAT DEL SANCHIS GUARNER SENSE EL SUPORT DE PP I CIUTADANS

1

Ondara, 29.05.20. El ple de l’Ajuntament d’Ondara, reunit ahir de forma telemàtica amb motiu de l’estat d’alarma, va aprovar amb els vots a favor de l’Equip de Govern PSPV-Compromís, en contra del PP i l’abstenció de Ciutadans, el conveni per a poder obtenir en un futur els terrenys annexos al col·legi de primària Sanchis Guarner, amb l’objectiu final de construir allí el col·legi d’infantil, i tindre així escoleta, infantil i primària en una mateixa gran àrea escolar. Si bé des del PP i des de Ciutadans es van mostrar favorables al projecte i van exposar que més avant el seu vot podria ser favorable, ambdós grups van expressar matisacions per a no votar ahir el projecte a favor.

2

Com va explicar l’Alcalde, José Ramiro, l’Equip de Govern d’Ondara té previst procedir a la concentració de les dotacions escolars municipals (infantil i primària) en una mateixa zona, de manera que s’acabe amb l’actual dispersió que crea problemes de mobilitat, seguretat viària i coordinació a les famílies amb xiquets i xiquetes en edat escolar. Es considera que la zona adequada per a concentrar aquestes dotacions és Alfatares, on ja es troben l’escoleta d’infantil i l’edifici del CEIP Sanchis Guarner (primària). Això suposaria que l’actual edifici de Marjals s’unificara al costat del Sanchis Guarner i evitar així que continue dividit com fins ara, amb tots els inconvenients que això comporta. Per a fer açò possible fa falta que, d’una banda, es procedisca a modificar el PGOU de 1989 per a fer viable aquesta unificació o concentració de sòl dotacional amb finalitat docent o educativa. Però, d’altra banda, perquè aquest projecte puga fer-se realitat, és necessari que la indústria existent en l’actualitat, Vibroaspre (adscrita a la fabricació de blocs de formigó) i ubicada al costat de la zona d’ampliació del CEIP Sanchis Guarner, es trasllade (és una exigència de la Conselleria d’Educació que una dotació docent no pot estar ubicada al costat d’una indústria d’eixes característiques). Amb aquesta finalitat es van obrir negociacions amb els propietaris de Vibroaspre perquè l’empresa es traslladara a un altre lloc de forma voluntària, i al mateix temps, l’Ajuntament d’Ondara poguera adquirir els corresponents terrenys. Una vegada aprovada la modificació, es procediria a la urbanització de la zona i a la construcció del nou centre a través del Pla Edificant de la Generalitat Valenciana. La primera fase del projecte ha començat amb el pas pel ple, del Conveni amb l’empresa Vibroaspre S.L., que té com a objecte instrumentar la cooperació entre l’Ajuntament d’Ondara i la mercantil Vibroaspre S.A, amb vista a la possible adquisició pel consistori de les finques que la mercantil està disposada a transmetre-li, en tant l’Ajuntament du a terme l’activitat necessària per a verificar la viabilitat del projecte que pretén desenvolupar i la necessitat del seu emplaçament en el dit àmbit, consistent en la qualificació, obtenció i gestió d’un àmbit dotacional d’equipament, que comprèn les esmentades finques, i que requereix les corresponents actuacions amb totes les possibles Administracions implicades per al seu informe favorable, autorització o aprovació, si és el cas.

3 4

Des del PP, el seu portaveu, Álex Hernández, va justificar el vot en contra del seu grup perquè consideren que abans de signar el conveni, caldria donar altres passos, com tenir un informe favorable del Consell Escolar demanant aquesta necessitat del nou centre educatiu al costat del Sanchis Guarner; un informe tècnic amb la peritatge de les parcel·les, i un informe favorable d’accessos per l’òrgan competent, perquè consideren que hauria d’estar estudiat el problema del trànsit. Va indicar que des del PP estan d’acord amb el projecte, i que el seu “no” es podria transformar en un “si” quan estiguen tots els informes. També va justificar que és important saber el preu que costarà comprar eixa empresa, i que no apareix en el conveni.

pp en contra

Per la seua banda, el portaveu de Ciutadans, Joan Costa, va assegurar que estaran a favor de “totes les decisions que siguen bones per al poble”, i que aquesta idea, ben desenvolupada, «és interessant». No obstant això, consideren que l’equip de govern “hauria de tenir les coses més estudiades i ser més realistes, perquè hi ha convenis a estudiar com la prolongació de la O-30”. Tampoc saben si, a hores d’ara, faria falta aquest projecte de nova escola a Ondara, quan ja hi ha escola d’infantil, col·legi d’infantil, col·legi de primària i institut. En tot cas, creuen que aquest conveni “hauria d’estar més nugat i més estudiat; caldria especificar més els costs, els terrenys a adquirir…”.

ciutadans abstencio

L’Alcalde d’Ondara, José Ramiro, va matisar que el que es portava al ple era un “projecte inicial; que suposa un primer pas per a un projecte important per al poble com és la unificació dels centres escolars i”, que sorprèn que una “cosa important per al poble, que no comporta cost, i que el que fem és donar un primer pas per a saber si volem el centre educatiu allí”, no compte amb el suport de l’oposició. Va exposar que “el que vol l’Equip de Govern amb aquest conveni és que l’empresa, en tres anys vista, no venga els terrenys i done l’oportunitat a l’Ajuntament a gestionar-ho tot” per a poder construir allí el centre. José Ramiro va recalcar que “és un conveni per a arrancar el projecte, que només parla de que hi ha una intenció per part de l’Ajuntament per a dur-ho a terme, però va retraure que “està clar que és un projecte només de l’Equip de Govern, pel vot de l’oposició”.

equip govern

NOTA DE PREMSA PP ONDARA : El PP critica que l’Alcalde demana comprar una empresa privada i oculta el preu en el ple

** NOTA DE PREMSA PP ONDARA

El PP critica que l’Alcalde demana comprar una empresa privada i oculta el preu en el ple.

En el ple d’anit, es va presentar en un punt del ordre del dia el conveni urbanístic amb una empresa local per a adquirir el dret a la compra per a poder en un futur ( si Conselleria d’Educació el veu favorable), construir un col·legi d’infantil i unificar les actuals escoles del poble. Segons el que es va dir en la comissió informativa a la qual van acudir els representants de cada partit polític, el preu de compra ronda els 2 milions d’euros, dada que curiosament no consta en el conveni que ahir es volia aprovar. En primer lloc, cal recordar que no es pot aprovar una construcció d’un col·legi sense els pertinents informes favorables de tots els òrgans competents, finalment si tot va bé, Conselleria d’Educació pot començar a estudiar la seua viabilitat. Amb això volem dir que és un procés llarg i molt costós, ´´PERÒ NO PODEM COMENÇAR LA CASA PER LA TEULADA´´. Ramiro vol tancar l’acord amb la indústria que està instal·lada en la parcel·la que linda amb la parcel·la de l’ajuntament que està dotada per a la construcció del col·legi, vol fer això abans de saber si podrà o no construir el col·legi. “QUE PRESSA TÉ ?’’El portaveu del PP, ÀLEX HERNÁNDEZ, deixà clar que si aquest projecte és una petició del poble el PP el recolzarà però que aquest conveni no podia ser aprovat pel seu partit perquè no te sentit. “No podem començar la casa per la teulada, primer cal tindre els informes favorables de tots els òrgans pertinents i després ja podrem negociar amb la indústria”. Hernández va insistir perquè l’alcalde anunciara al poble el valor de la parcel·la que vol adquirir i no va rebre resposta. ´´no es pot votar a favor d’un conveni urbanístic que no té una taxació econòmica ´´Hernández va acabar la seua intervenció dirigint-se a un alcalde que es va veure superat en totes les intervencions de l’oposició ´´amb els teus diners pots fer el que vulgues sense donar explicacions, però amb els diners del poble no ´´.

pp en contra

Votació del PP en el ple – Dijous 28 maig 2020

** NOTA DE PREMSA PP ONDARA

El PP critica que el Alcalde pide comprar una empresa privada y oculta el precio en el pleno.

En el pleno de anoche, se presento en un punto del dia el convenio urbanístico con una empresa local para adquirir el derecho a la compra para poder en un futuro ( si Conselleria de Educación lo ve favorable), construir un colegio de infantil y unificar las actuales escuelas del pueblo.

Según lo que se dijo en la comisión informativa a la que acudieron los representantes de cada partido politico, el precio de compra ronda los 2 millones de euros, dato que curiosamente no esta en el convenio que ayer se queria aprobar.

En primer lugar, cabe recordar que no se puede aprobar una construcción de un colegio sin los pertinentes informes favorables de todos los órganos competentes, finalmente si todo va bien, Conselleria de Educación puede empezar a estudiar su viabilidad. Con esto queremos decir que es un proceso largo y muy costoso, ´´PERO NO PODEMOS EMPEZAR LA CASA POR EL TEJADÓ´´. Ramiro quiere cerrar el acuerdo con la industria que esta instalada en la parcela que linda con la parcela del ayuntamiento que esta dotada para la construcción del colegio, quiere hacer esto antes de saber si podrá o no construir el colegio. “QUE PRISA TIENE ?’’

El portavoz del PP, ALEX HERNANDEZ, dejo claro que si este proyecto es una petición del pueblo el PP lo apoyara pero que este convenio no podía ser aprobado por su partido porque carece de sentido. “No podemos empezar la casa por el tejado, primero hay que tener los informes favorables de todos los órganos pertinentes y luego ya podremos negociar con la industria”. Hernández insistió para que el alcalde anunciara al pueblo el valor de la parcela que quiere adquirir y no recibió respuesta. ´´no se puede votar a favor de un convenio urbanístico que no tiene una tasación económica ´´ . Hernández concluyó su intervención dirigiéndose a un alcalde que se vio superado en todas las intervenciones de la oposición ´´con tu dinero puedes hacer lo que quieras sin dar explicaciones, pero con el dinero del pueblo no ´´.

GVA INFORMA: Tota la Comunitat Valenciana passa dilluns 1 de juny a la Fase 2

GVA informa:

 Tota la Comunitat Valenciana passa dilluns 1 de juny a la Fase 2

? Gràcies a l’esforç de la societat valenciana, seguim avançant en la desescalada
? #AmbPrudència, respectem les recomanacions de les autoritats sanitàries

 

 

*** Info La Moncloa:

Què es pot fer a partir de la fase 2 ⤵️

https://www.lamoncloa.gob.es/covid-19/Documents/23052020_Plan_Transicion_Guia_Fase2.pdf

 

Mapa de transició a la nova normalitat- Situació de cada territori a Espanya segons els criteris de valoració de la seua capacitat estratègica per al procés de transició. En vigor a partir del dilluns 1 de juny de 2020: ⤵️

https://www.lamoncloa.gob.es/covid-19/Paginas/mapa-fases-desescalada.aspx?fbclid=IwAR3gyw9E2qBP5El5xRjpTD4p-Vm6-iIz-lvrhNkqNHswqqBf1aJw_0CxwcA

HUI COMENÇA EL REPARTIMENT DE PACKS HIGIÈNICS PER A TOTES LES LLARS D’ONDARA

divendres

Ondara, 29.05.20. A partir de hui divendres 29 de maig, començarà a realitzar-se per part de l’Ajuntament d’Ondara l’anunciat repartiment, casa per casa, d’un pack higiènic, compost per màscares higièniques reutilitzables per a tota la família; guants, gel hidroalcohòlic, i un premi per als xiquets i xiquetes. Cada paquet de productes estarà personalitzat en funció de les persones que visquen en eixa llar i les seues respectives edats.

El repartiment començarà hui, per part de personal de l’Ajuntament. El repartiment es realitzarà casa per casa, i per a això es comunicarà amb antelació els dies i hores de repartiment en cada zona.

DIVENDRES 29 DE MAIG – HORARI A REPARTIR A PARTIR DE LES 17 HORES: (Atenció: a les cases que no estiguen, es deixarà un paper indicant que poden anar a arreplegar el pack al Prado de dilluns a divendres de 10.00-13.00 i de 17.30-19.30 hores**)

CARRERS:

  • Avinguda Alacant

  • Carrer Alcalde Salvador Cabrera

  • Carrer Alfatares

  • Partida Alfatares

  • Carrer Antic Camp de futbol

  • Carrer Antonio Ramos Carratalà

  • Carrer Ausiàs March

  • Partida Benicarrac

  • Carrer Berenguer de Palau

  • Carrer Blasco Ibáñez

NEGOCIS SEGURS ENFRONT DEL COVID 19 – MESURES A ADOPTAR EN EL SECTOR COMERÇ, SERVEIS I HOSTALERIA

ℹ️➡️ NEGOCIS SEGURS ENFRONT DEL COVID 19 – MESURES A ADOPTAR EN EL SECTOR COMERÇ, SERVEIS I HOSTALERIA

El dimecres 3 de juny de 15:30 a 17 hores s’oferirà una sessió webinar gratuïta per al sector comercial, serveis i hostaler del municipi d’Ondara per a tindre els seus negocis segurs davant el COVID-19.
? Inscripcions en adl@ondara.org

** REGIDORIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I COMERÇ – AJUNTAMENT D’ONDARA **

JORNADA NEGOCIS-SEGURS-ENFRONT COVID-19

ONDARA PLANTEJARÀ A FOMENT LA CREACIÓ D’UN RAMAL PER A ACCEDIR DES DE L’EST (DÉNIA) CAP AL SUD (DIRECCIÓ ALACANT) DESPRÉS DE L’ELIMINACIÓ DE L’ACCÉS DES DE LA CV725 A LA N332 PER LA RETIRADA DEL PEATGE

reunio foment acces n332 (1) reunio foment acces n332 (11)

Ondara, 26.05.20. Ahir, representants de l’Ajuntament d’Ondara (l’Alcalde, José Ramiro; el Regidor de Serveis, Pere Picornell, el de Manteniment d’Infraestructures, Miguel Gomis, i el d’Urbanisme, Francesc Giner; així com tècnics municipals), van mantindre una reunió de treball amb tècnics de Foment per a abordar diverses qüestions d’interès per al municipi, relacionades amb els accessos i carreteres. Entre elles, es va analitzar el tema de l’impacte que ha tingut la recent eliminació, la setmana passada, de l’accés des de la CV-725 cap al sud (en direcció Alacant, Pedreguer, Gata, Xàbia…), amb la retirada del peatge de l’AP-7.

reunio foment acces n332 (9) reunio foment acces n332 (7)

Respecte d’això, José Ramiro ha detallat que després de la visita al lloc, s’ha plantejat com a possible solució la realització del ramal que falta perquè els vehicles que vinguen des de l’est (Dénia) puguen anar cap al sud (direcció Pedreguer – Alacant). Es tracta d’una solució que és viable tant tècnica com econòmicament, i que consistiria a crear la quarta “fulla” que faltaria en l’encreuament de carreteres que es forma en eixe lloc; de manera que, venint des de Dénia, on anteriorment era l’entrada al peatge, es crearia un ramal cap a la dreta, girant per damunt dels terrenys municipals que estan en la zona posterior del parc comercial (per darrere del Fosters Hollywood), per a incorporar-se a la N-332 en direcció a Alacant.

vista aerea

En aquest sentit, José Ramiro ha avançat la intenció de l’Ajuntament d’Ondara de reunir-se amb les poblacions afectades al respecte (Pedreguer, Gata de Gorgos, Xàbia, etc… ) per a fer una petició formal conjunta, i instar a Foment a implementar eixa solució i així, iniciar el procés.

A més, en la reunió, des d’Ondara es va exposar als tècnics de Foment la problemàtica generada la setmana passada pel tancament de l’encreuament cap a Pedreguer des de Dénia, que ha motivat el col·lapse de trànsit en la rotonda elevada del Centre Comercial, que s’ha agreujat amb la redirecció del trànsit dels que vénen des de Dénia cap a Alacant. Des de Foment s’ha confirmat que tot el que afecte el vial de l’antiga autopista – peatge “serà inviable, ja que qualsevol mesura, com nous accessos, eixides o rotondes, suposa una variació o disminució de la capacitat de la via i segons la normativa actual són projectes que directament es deneguen”. La solució viable al col·lapse de la rotonda elevada, segons es va informar, passaria per la realització de possibles modificacions entre la rotonda de la ITV i la del centre comercial, fent una anàlisi de trànsit corresponent i proposant diferents ramals per a accedir al centre comercial, o, directament, per a la incorporació a la N332 i així evitar la pujada a la rotonda, per a aconseguir més fluïdesa en totes les direccions. Des de l’Ajuntament d’Ondara s’efectuarà una proposta concreta per a presentar-la davant de Foment i avançar en eixa solució “necessària per al poble”, ha assegurat Ramiro, el qual ha avançat que des de l’àrea tècnica ja s’han posat mà a l’obra per a presentar la proposta a demarcació de Carreteres. En la reunió s’ha tractat també en tema de la cessió gratuïta de la caseta del peatge per al municipi d’Ondara, com s’ha fet en altres poblacions; un procediment que s’inicia a petició de l’Ajuntament a Foment una vegada es determine el seu futur ús.

reunio foment acces n332 (4) reunio foment acces n332 (8)

No obstant aquests assumpte, l’Alcalde, José Ramiro, ha indicat que la reunió es va convocar fa setmanes no pel tema de l’accés a la N-332, que ha sorgit ara, sinó per a abordar altres qüestions d’interès per al municipi. Concretament; d’una banda, la problemàtica d’acumulació d’aigua en parcel·les del centre comercial i parcel·les de Foment. Al que s’ha proposat com a solució la canalització de l’aigua que s’acumula, amb una canonada en línia recta per les parcel·les de Foment fins el barranquet del Centre Comercial, evitant així l’acumulació amb l’aigua que també ve de l’altre costat d’autopista. D’altra banda, el tema de la il·luminació de l’entrada del poble per l’Avinguda d’Alacant, que venia connectada a la il·luminació del peatge de l’autopista, i que, l’últim any de concessió, va ser desconnectat per Aumar. Des de Foment s’ha proposat com a solució el canvi de titularitat del contracte amb la companyia subministradora de llum perquè, a partir d’ara, siga l’Ajuntament qui gestiona la connexió de llums de l’entrada del poble, ja que Foment té orde de mantindre les seues instal·lacions elèctriques apagades.

reunio foment acces n332 (12)

LA JUNTA DE PORTAVEUS D’ONDARA CORROBORA QUE DES DE 2021 LA QUINTADA DE SANT JAUME SIGA LA DELS JOVES QUE COMPLISQUEN 19 ANYS

Ondara, 26.05.20. El Regidor de Festes i Tradicions d’Ondara, Miguel Gomis, ha anunciat que en la Junta de Portaveus celebrada ahir a l’Ajuntament d’Ondara, es va abordar, com ja es va anunciar al seu dia després de la suspensió de les Festes Populars de Sant Jaume de 2020, el tema de la composició de la Quintada a partir de l’any que ve 2021.

Els portaveus de tots els grups polítics amb representació municipal (PSPV, PP, Compromís i Ciutadans) van acordar corroborar la proposta presentada per la Regidoria de Festes, que va traslladar la voluntat manifestada pels quintos i quintes d’enguany, de que la quintada de 2021 estiga integrada pels i les joves que compliran 19 anys, i quedar-se així per a anys venidors. D’aquesta manera, la proposta compta ja amb el vistiplau municipal.

Segons va detallar Miguel Gomis, en la reunió celebrada amb els representants de la Quintada 2020 per a abordar aquest assumpte, aquests van exposar, en l’apartat de PROS per a ser els quintos de 2021, que així tindrien el paper que els correspon com a protagonistes reals de les festes, al no haver pogut ser quintos enguany per la suspensió dels festejos populars. A més, els prequintos també tindrien el seu any de festa. A partir d’ara, quan arribe Sant Jaume, tots els quintos i quintes tindran 18 i 19 anys; no com fins ara que molts tenien 17 i eren menors d’edat; de manera que no tindran problemes, per exemple, a l’hora d’obrir un compte bancari; al mateix temps que s’evitarien problemes dels participants en les entrades de bous sent menors. També és convenient per a que al “garito” que els cedeix l’Ajuntament, siguen tots majors d’edat. Sense oblidar que quan són quintos en complir els 18 anys, es concentra en un mateix any selectivitat, exàmens de segon de batxillerat i, per a molts, també traure’s el permís de conduir. En l’apartat dels CONTRES no s’ha trobat cap inconvenient a canviar l’edat de la quintada. Motiu pel qual, s’ha acordat que a partir de 2021, la quintada de les Festes de Sant Jaume estiga integrada pels que complisquen 19 anys.

reunio sant jaume (9)

**Foto d’arxiu : reunió amb representants de col.lectius de Sant Jaume***

ONDARA CELEBRA AQUEST DIJOUS 28 DE MAIG EL PLE ORDINARI PER VIDEOCONFERÈNCIA

La sessió es podrà seguir en directe a temps real pel canal de YouTube de l’Ajuntament d’Ondara en l’enllaç següent:

https://www.youtube.com/c/ondara/live

Ondara, 26.05.20. L’Ajuntament d’Ondara celebra aquest dijous 28 de maig la sessió plenària ordinària corresponent al mes d’abril. Una sessió que s’efectuarà per videoconferència, amb motiu de l’estat d’alarma. Igual que en l’anterior sessió plenària celebrada també durant l’estat d’alarma, el sistema que s’utilitzarà perquè els 13 regidors de l’Ajuntament d’Ondara estiguen presents en la sessió de forma telemàtica serà Cisco Webex Meeting (sistema legislat perquè els plens realitzats per aquest mitjà tinguen validesa legal).

La sessió es podrà seguir en directe a temps real pel canal de YouTube de l’Ajuntament d’Ondara en l’enllaç següent:

https://www.youtube.com/c/ondara/live

Posteriorment, el ple es podrà visualitzar en el canal oficial de l’Ajuntament, disponible mitjançant l’enllaç:

https://www.youtube.com/user/OndaraOficial

Quant a l’orde del dia, és el següent:

Ple Ordinari Ajuntament d’Ondara

Dijous 28 de maig, 20:30 hores

ORDRE DEL DIA

1.- EXP. PLENS/2020/3. Aprovació de l’acta anterior (30 d’abril de 2020).

2.- EXP. PLENS/2020/4. Decrets de l’Alcaldia Presidència. Donar compte.

3.- EXP. 754/2020. 4002 PRESSUPOST GENERAL. Informe Morositat i PMP 1º Trimestre 2020. Donar compte.

4.- EXP. 755/2020. 4002 PRESSUPOST GENERAL. Informe d’execució del Pressupost General, 1º Trimestre. Donar compte.

5.-EXP 552/2020. PATRIMONI. Conveni de l’Ajuntament per a l’adquisició de Terrenys.

6.- EXP. PLENS/2020/4. Informes de l’Alcaldia Presidència.

7.- EXP. PLENS/2020/4. Precs i Preguntes.

ONDARA DÓNA EL PRIMER PAS PER A TINDRE UNA GRAN ZONA ESCOLAR UNIFICADA AL COSTAT DEL SANCHIS GUARNER

Passa per ple el conveni per a poder obtindre en un futur els terrenys annexos al col·legi de primària, amb l’objectiu final de construir allí el col·legi d’infantil, i tindre així escoleta, infantil i primària en una mateixa gran àrea escolar

Ondara, 25.05.20. L’Ajuntament d’Ondara donarà aquesta setmana un gran pas per a convertir en realitat un dels principals projectes del govern local per a l’actual legislatura: la unificació dels centres d’educació infantil i primària. En el ple ordinari d’aquesta setmana (que se celebrarà de forma telemàtica aquest dijous 28 de maig), s’inclourà en l’ordre del dia, previ pas per la comissió informativa d’avui, el conveni amb què començarà l’operació per a unificar els col·legis d’infantil i primària. L’Alcalde d’Ondara, José Ramiro, ha qualificat el projecte com “un projecte de legislatura que cohesionarà les instal·lacions docents i millorarà la vida de les famílies amb alumnat de distints nivells”.

Mapa3D-1_01

El Govern Municipal d’Ondara té previst procedir a la concentració de les dotacions escolars municipals (infantil i primària) en una mateixa zona, de manera que s’acabe amb l’actual dispersió que crea problemes de mobilitat, seguretat viària i coordinació a les famílies amb xiquets i xiquetes en edat escolar. Es considera que la zona adequada per a concentrar aquestes dotacions és la zona d’Alfatares, on ja es troben l’escoleta d’infantil i l’edifici del CEIP Sanchis Guarner (primària). Això suposaria que l’actual edifici de Marjals s’unificara al costat del Sanchis Guarner i evitar així que continue dividit com fins ara, amb tots els inconvenients que això comporta. Per a fer açò possible fa falta que, d’una banda, es procedisca a modificar el PGOU de 1989 per a fer viable aquesta unificació o concentració de sòl dotacional amb finalitat docent o educativa. Però, d’altra banda, perquè aquest projecte puga fer-se realitat, és necessari que la indústria existent en l’actualitat, Vibroaspre (adscrita a la fabricació de blocs de formigó) i ubicada al costat de la zona d’ampliació del CEIP Sanchis Guarner es trasllade. És una exigència de la Conselleria d’Educació que una dotació docent no pot estar ubicada al costat d’una indústria d’eixes característiques; per això, per a fer viable el projecte urbanístic, és necessari que la indústria existent es trasllade en un altre lloc. Amb aquesta finalitat es van obrir negociacions amb els propietaris de Vibroaspre perquè l’empresa es traslladara en un altre lloc de forma voluntària, i al mateix temps l’Ajuntament d’Ondara poguera adquirir els corresponents terrenys.

El projecte començarà amb la negociació i adquisició dels terrenys annexos al col·legi Sanchis Guarner. Aquest primer pas precedeix a la modificació urbanística per a fer d’aquests terrenys sòl dotacional per a Educació. L’Ajuntament haurà de realitzar una modificació puntual del pla general per a reordenar la zona, millorar les parcel·les i adequar-les a les necessitats educatives i convertir el sòl industrial en sòl dotacional educatiu. La dita modificació haurà de passar els tràmits autonòmics. Una vegada aprovada definitivament la modificació, es procediria a la urbanització de la zona i a la construcció del nou centre a través del Pla Edificant de la Generalitat Valenciana. Segons ha confirmat l’Alcalde, José Ramiro, en els primers contactes mantinguts amb la Conselleria d’Educació, es va confirmar el suport de Conselleria al projecte i la futura construcció del nou centre amb el Pla Edificant.

Amb la realització de la iniciativa, afirma, es consolidaria una àrea docent única en la qual s’inclouria igualment l’actual Escola Infantil Municipal amb alumnat de 0 a 3 anys, (que està al costat del col·legi de primària). Un pla d’unificació que pretén aglutinar els centres en una mateixa àrea urbana i així facilitar i millorar la vida de les famílies amb alumnat de distints nivells que, fins ara, arrepleguen als fills i filles en dos diferents ubicacions com són els col·legis Sanchis Guarner i Marjals. La primera fase del projecte ha començat avui, amb el pas per la Comissió Informativa de l’Ajuntament d’Ondara, prèvia al ple, del Conveni amb l’empresa Vibroaspre S.L (mercantil propietària dels terrenys contigus al Sanhis Guarner); conveni que serà elevat a aprovació pel Ple d’aquest dijous. Després d’això, s’iniciaran els contactes amb les diferents Conselleries i es realitzarà l’estudi urbanístic preliminar sobre la nova urbanització dels carrers.

El Conveni que s’eleva al ple permet aconseguir la satisfacció d’un interès públic (com és l’ampliació del sòl qualificat com dotacional en la zona descrita del municipi, a fi de concentrar i augmentar l’oferta educativa d’Ondara) alhora que s’ofereix facilitar les condicions per a l’eixida de la indústria de la seua actual ubicació. Atès que la viabilitat del projecte municipal exigeix la modificació de l’ordenació vigent, i que la dita modificació pot implicar i involucrar a diferents Administracions, i atès que la mercantil Vibroaspre S.A tampoc pot escometre el trasllat de la seua activitat i desmantellament de les seues finques a curt termini, segons manifesta, se subscriu el Conveni que té com a objecte instrumentar la cooperació entre l’Ajuntament d’Ondara i la mercantil Vibroaspre S.A, amb vista a la possible adquisició pel consistori de les finques que la mercantil està disposada a transmetre-li, en tant l’Ajuntament duu a terme l’activitat necessària per a verificar la viabilitat del projecte que pretén desenvolupar i la necessitat del seu emplaçament en el dit àmbit, consistent en la qualificació, obtenció i gestió d’un àmbit dotacional d’equipament, que comprèn les esmentades finques, i que requereix les corresponents actuacions amb totes les possibles Administracions implicades per al seu informe favorable, autorització o aprovació, si és el cas.