COMUNICAT POLICIA LOCAL ONDARA – SETMANA SANTA 2023

Des de la Policia Local d’Ondara s’informa que amb motiu de la celebració dels actes de la Setmana Santa 2023, estarà prohibit l’estacionament als carrers per on discorren els diferents actes.

També s’informa que es restringirà el trànsit de vehicles durant la celebració dels actes pels carrers i adjacents per on passen les processons. D’altra banda, en la mesura del possible, es podrà donar pas als vehicles en aquells llocs on resulte adient, sempre que no es comprometa de cap manera la seguretat de l’acte.

Es prega respecten la senyalització

Disculpen les molèsties

ONDARA APROVA PER UNANIMITAT TOTS ELS PUNTS DE L’ORDRE DEL DIA DEL PLE ORDINARI DE MARÇ

Ondara, 31.03.23. El ple ordinari celebrat ahir per la Corporació Municipal d’Ondara va aprovar per unanimitat de totes les forces polítiques, Equip de Govern (PSPV-Compromís), PP i Ciutadans, tots els punts de l’ordre del dia, entre els quals es trobava la proposta de la Regidoria d’Igualtat per l’adhesió de l’Ajuntament d’Ondara a la Xarxa se Municipis Lliures de Tracta i Prostitució. Aquest acord, que va ser presentant per la Regidora d’Igualtat, Raquel Mengual, inclou impulsar la creació d’una Mesa contra la tracta i la prostitució; la creació i/o seguiment de normativa municipal relativa a la prostitució i l’explotació sexual; també que l’Ajuntament d’Ondara es compromet a utilitzar amb les víctimes de tràfic i prostitució, els mateixos protocols ja adoptats en casos de violència de gènere, i a seguir establint mesures de prevenció i de sensibilització amb campanyes que informen a la ciutadania que la prostitució equival a la violència de gènere, entre altres acords adoptats.

En la sessió també es va aprovar per unanimitat una declaració d’impacte territorial d’una vivenda; així com un reconeixement extrajudicial de crèdits i una modificació de crèdit amb càrrec al romanent de tresoreria per valor de 350.500 euros, que, segons va detallar la Regidoria d’Hisenda, Raquel López, principalment es destinarà per a sufragar la part que assumirà l’Ajuntament d’Ondara d’excés del cost de les obres de Construcció de la Casa de la Música i Arts Escèniques (l’Ajuntament d’Ondara realitzarà una aportació de 256.800,65 euros més del que estava previst, degut a l’increment dels preus que s’ha produït des de la redacció de la Memòria Valorada).

D’altra banda, al ple es va aprovar la modificació de l’inventari de Béns, i es va donar compte, per part del Secretari- Interventor Municipal, Juan Noguera, de la liquidació del pressupost de l’Ajuntament d’Ondara de 2022, que dóna com a resultat un romanent de tresoreria de 2.630.056 euros.

En la sessió, en l’apartat d’informes d’Alcaldia, José Ramiro va explicar els detalls de l’estat de l’edifici del Cafè Sendra, en el qual es troba l’emissora de ràdio municipal, sent un edifici compartit per tres propietaris; un d’ells el propi Ajuntament. Davant del mal estat i deteriorament de la façana s’ha tractat d’arribar a un acord econòmic amb els altres propietaris, sense èxit, en no haver aconseguit un acord econòmic en el preu de compravenda del local de la planta baixa i soterrani, segons el document tècnic de taxació. Per aquest motiu, de moment no es va a poder realitzar una actuació en l’immoble. No obstant això, segons va avançar l’Alcalde, el següent pas serà la constitució de la propietat horitzontal per a poder emprendre un projecte de rehabilitació integral de l’edifici que incloga façana, goteres, pilars i ascensor.

En l’apartat del plecs i preguntes, el portaveu del PP, Àlex Hernández, va demanar solucions a les queixes veïnals que (va dir) els havien arribat per la baixada de la lluminositat dels fanals del centre del poble, des que es van canviar les lluminàries la setmana passada. Respecte d’això, tant l’Alcalde José Ramiro com el Regidor de Serveis, Pere Picornell, van explicar que s’han estat fent proves aquests dies en haver canviat més de 250 lluminàries, indicant que, quan finalitzen els treballs i les proves, els fanals es quedaran amb els «lumens» que indica el projecte dels tècnics de l’Ajuntament. Van indicar, no obstant això, que amb el canvi de les lluminàries hi haurà un estalvi energètic del 70%.

L’EFICIENT GESTIÓ DE L’EMPRESA MUNICIPAL SINMA ONDARA PROPÍCIA UN INCREMENT DE RECURSOS PROPIS DEL 52% DE 2021 A 2023

Les xifres avalen la bona gestió realitza per l’empresa municipal, que cada vegada assumeix més funcions i personal

Ondara, 31.03.23. El Conseller Delegat de l’empresa municipal SINMA, Francesc Giner, ha informat detalladament, en el ple ordinari celebrat ahir 30 de març, sobre les tasques i gestions realitzades per l’empresa municipal des de 2020, oferint també les dades de la gestió econòmica de SINMA en aquests tres últims exercicis. Un model que revela unes xifres que avalen i demostren la bona gestió realitza any rere any per l’empresa municipal d’Ondara, que cada vegada assumeix més funcions i personal. Actualment SINMA té una plantilla de personal integrada per 67 treballadors, la qual cosa dóna una idea de la magnitud assolida per l’empresa municipal.

Una xifra important de la gestió econòmica de l’empresa municipal, segons les dades aportades per Francesc Giner, és la reducció de l’aportació econòmica de l’Ajuntament d’Ondara a SINMA, any rere any, davant de l’increment dels recursos propis de l’empresa. En 2021, l’aportació de l’Ajuntament d’Ondara va ser del 88,5% del total, i els recursos propis de l’empresa suposaven l’11,5%. En 2022, l’aportació de l’Ajuntament va ser el 86,2% del total, i els recursos propis de l’empresa el 13,8%. Per al present exercici 2023, els recursos generats per la pròpia empresa ascendeixen al 15,5% del pressupost, enfront del 84,5% de l’aportació municipal, sent el pressupost total de SINMA en 2023 de 2.070.000 euros. Aquestes dades donen com a resultat que l’increment dels recursos propis de l’empresa respecte al total del pressupost de SINMA ha sigut del 4% des de 2021 a 2023, i que en, termes generals, s’han incrementat els recursos propis un 52,5% en aquest mateix període, com ha informat el Conseller delegat.

En l’apartat econòmic destaca, així mateix, la rendibilitat que s’ha aconseguit en SINMA, amb l’eficient gestió de l’empresa municipal, donat que el percentatge d’optimització dels recursos de l’empresa ha sigut del 7,5% en 2021; 8,1% en 2022, i s’estima siga del 8% enguany 2023. En 2021 aquest import (que es va destinar íntegrament a inversions extraordinàries i despeses sense ampliació de crèdit ni romanents) va ser de 138.000 euros, i en 2022, va ser de 155.700 euros.

La bona gestió econòmica ha vingut aparellada a l’augment de serveis, funcions, tasques i personal que ha assumit l’empresa SINMA en els últims exercicis. SINMA gestiona actualment diverses àrees municipals d’Ondara, com la recollida de residus i neteja viària; piscina; ràdio; brigada; escoleta; neteja; i manteniment d’edificis. En el que respecta la recollida de residus i neteja viària, des de 2020 a 2023, SINMA ha efectuat inversions per valor de 362.000 euros a càrrec de la pròpia empresa municipal. El regidor delegat de SINMA, Francesc Giner, ha destacat que s’ha implantat la 5ª fracció orgànica; també s’han cobert i ampliat les instal·lacions del RSU/punt net del carrer Tomas Edison; s’han adquirit 4 nous vehicles per ampliar i renovar la flota, a més d’escometre altres accions. Quant a la piscina municipal d’Ondara, la inversió realitzada en inversions i manteniment ha sigut de 293.000 euros (amb fons propis) en aquests 3 anualitats. Destaca que ja és una realitat el projecte de cobriment i climatització de la piscina exterior, amb les consegüents millores estructurals necessàries i la seua posterior gestió d’activitats, el que ha permès que l’oferta de cursos i activitats haja augmentat considerablement.

En l’Escoleta Infantil Municipal Mestra Joaquina Gavilà, de 2020 a 2023 la inversió realitzada per SINMA ascendeix a 34.000 euros. A nivell d’instal·lacions, s’han ampliat els patis i s’han fet totes les millores correctives exteriors en les instal·lacions; també s’ha creat una nova aula amb la redistribució d’espais, i s’ha creat un hort urbà. Francesc Giner ha explicat que algunes de les principals millores de l’Escoleta es refereixen a l’àmbit laboral, i és que la totalitat de la plantilla actual és gestionada per SINMA, incloses les treballadores de reforç. En l’àmbit educatiu, per al curs 2023/2024 s’obrirà una nova aula per a xiquets de 0 a 2 anys, sent un servei totalment nou en Ondara (fins ara no existia eixa oferta).

Respecte a la Brigada de Manteniment, la gestió de totes les competències de la Brigada les ha assumit totalment SINMA. Destaca l’adquisició d’un nou camió bolquet multifuncional i un vehicle elèctric. Quant a la neteja d’edificis municipals, és un encàrrec de gestió nou, ja que SINMA ha assumit la neteja de la piscina i pavelló municipal, l’Escoleta municipal Mestra Joaquina Gavilà, Ràdio la Veu d’Ondara, Col·legi Públic Sanchis Guarner, Col·legi públic Marjals, instal·lacions de SINMA i de la Brigada, Espai Català, Espai Jove, Aulari de música, instal·lacions del Parc de Segària, instal·lacions PFQB, Protecció civil, i ascensors de la passarel·la del Centre Comercial. Per a la Ràdio municipal, la Veu d’Ondara, es va adquirir la taula de mescles de directe i es van fer les reformes i obres necessàries per poder fer les emissions. La inversió en la ràdio amb fons propis de SINMA de 2020 a 2023 ha sigut de 23.000 euros. En l’apartat de Manteniment d’edificis i consergeria, cal destacar que s’ha creat aquest nou departament en SINMA, i quant als serveis generals, una de les novetats és el trasllat de les oficines administratives de SINMA a l’Espai Català, i s’han creat els departaments d’enginyeria tècnica i de contractació. S’ha creat la plataforma comarcal d’empreses municipals de la Marina Alta, en què està integrada SINMA, que també s’ha integrat en l’Associació Valenciana d’Empreses Municipals, així com en la nacional (AVS).

PROGRAMACIÓ AGENDA ONDARA ABRIL 2023

Dilluns 3, IES Xebic

LLEGIM ALS POBLES: Trobada de l’escriptor Silvestre Vilaplana amb l’alumnat de tercer de l’IES Xebic.

Dimarts 4 i Dimecres 5, CEIP Sanchis Guarner

TEATRE INFANTIL “THE GOOD WOLF” I “MUNCHAUSEN”: Teatre en anglès per a l’alumnat d’Infantil i Primària del CEIP Sanchis Guarner.

Del dimecres 5 fins al dia 30 d’abril, Casa de Cultura

EXPOSICIÓ “LLEGIM?”: una exposició de la Fundació Bromera per a fomentar la lectura.

Dimecres 5, Casa de Cultura, 18:00 hores

L’HORA DEL CONTE: amb Rosa Serra, M. José Pedro i Adriana Ruiz.

Del 14 al 16, Edifici El Prado, Plaça de bous i voltants

FESTIVAL ARERÊ: Festival Internacional de Cultura Afro-Brasilera i al Voltant del Món del Tambor. Col·labora: Ajuntament d’Ondara. Més informació i events: www.arerefest.com o a les xarxes socials del festival.

Dimecres 19, Casa de cultura, 18.00 hores

L’HORA DEL CONTE: amb M. Carmen Almiñana.

Dimecres 19, Casa de cultura, 20.00 hores

XERRADA TALLER: “Les meues experiències viatjant sola” per Carmen Roselló. Taller d’empoderament per a viatjar sola … o sol.

Dijous 20, Casa de Cultura, 20:00 hores

CINEMA “EL RETABLO DE LAS MARAVILLAS”: apuntes para una pelicula sobre El Quijote. Director: Guillermo G.PEYDRÓ. Organitza: La Jalea del Montgó.

Divendres 21, Casa de cultura, 20.00 hores

CONTA HISTÒRIES PER ADULTS : ESPECIAL MES DEL LLIBRE

«Quasi, narració oral a ritme de swing i jazz». A càrrec d’Eva Andújar, Ricardo Belda i Ester Andújar.

Dissabte 22, 10.00 hores, Des del Prado

RUTA TEATRALITZADA. A càrrec de l’Escola Municipal de Teatre.

Organitza: Regidoria de Patrimoni.

Diumenge 23, Moll del Prado, CELEBRACIÓ DIA DEL LLIBRE

11.00 hores – Paradeta i firma de llibres a càrrec de Dilatando Mentes, llibreria i editorial d’Ondara.

Intercanvi de llibres i taller de txapes a càrrec de la biblioteca municipal i el club de lectura.

Jocs infantils gegants.

Exposició “LLEGIM” de la fundació Bromera.

12:00 hores – actuació de la Nànets Band Rock, la pallassa Pupetes i el seu nou espectacle “Drets”. Vine a gaudir sense parar de cantar, ballar, riure i llegir!

TEATRE FAMILIAR: “DOROTEA I EL MÓN DELS LLIBRES”, a càrrec de la companyia Lola Carmela, Auditori Municipal, 19:00 hores.

Dimarts 25, Casa de cultura, 18.30 hores

XERRADA AECC “LA SANG COM A REFLEX DE LA MALALTIA”. Xerrada organitzada per la Junta Local de l’AECC d’Ondara.

Dimecres 26, Casa de cultura, 18.00 hores

L’HORA DEL CONTE: amb Monipoppins.

Divendres 28, Casa de cultura, 20.00 hores

PRESENTACIÓ DE LLIBRE POEMARI . Josep Vicent Cabrera presenta “Circulació en la boira”.

Diumenge 30, Eixida des del Prado a les 8.30 hores,

VIATGE A ALACANT. VISITA AL MARQ: «Los guerreros de Xi’an. El legado de las dinastias Quin y Han».

Organitza: Regidoria de Patrimoni. Més informació Casa de cultura.

REGIDORIA DE CULTURA * AJUNTAMENT D’ONDARA

ONDARA RECUPERARÀ A SETEMBRE ELS CURSOS DE CULTURA

Ondara, 30.03.23. L’Ajuntament d’Ondara i l’Associació d’Ames de Casa han arribat a un acord per a que Ondara recupere els Cursos per adults que tanta acceptació tenien i que van deixar d’impartir-se arran de la pandèmia (després va haver-hi dificultats contractuals de cursos i professorat i no es van poder reprendre).

L’Alcalde d’Ondara, José Ramiro, s’ha reunit aquesta setmana amb la nova Junta Directiva de l’Associació d’Ames de Casa d’Ondara, presidida per Ximi Vives, a fi de concretar els detalls de l’acord, i ha anunciat que els Cursos de Cultura per a adults tornaran a impartir-se en instal·lacions municipals, impulsats i gestionats per les Ames de Casa, en col·laboració amb l’Ajuntament d’Ondara. Una notícia que es considera molt positiva per l’Ajuntament d’Ondara, ja que la recuperació d’aquests cursos era una demanda ciutadana, segons ha destacat Ramiro. De fet, hi ha persones d’Ondara, usuàries d’aquests cursos, que van haver d’acudir a poblacions veïnes per a poder participar en aquest tipus de formació.

Segons han destacat després de la reunió, els cursos tornaran a partir de setembre de 2023, amb la duració anteriorment establida (setembre-maig), sent, en alguns casos, els mateixos cursos i professors que s’oferien fins a 2020.

TORNA EL CICLE DE CAFÈS EMPRENEDORS – ONDARA ACTIVA DINS DEL PROGRAMA D’IMPULS A L’EMPRENEDORIA LOCAL

Les sessions es realitzen en el flamant Espai Català, que centralitza en una mateixa ubicació tots els serveis relacionats amb la promoció econòmica i l’ocupació local d’Ondara

Ondara, 30.03.23. L’Ajuntament d’Ondara torna a impulsar aquesta temporada «Cafés Emprenedors»: un cicle de xerrades informals d’empresaris locals per a emprenedors locals, dins del programa d’impuls per a la creació d’empreses “Ondara Activa” de la Regidoria de Promoció Econòmica de l’Ajuntament d’Ondara, que dirigeix l’Alcalde, José Ramiro. Els ponents aborden la seua trajectòria i visió del comerç i de l’empresariat local. L’objectiu del programa “Ondara Activa” és incrementar la taxa de creació d’empreses a Ondara a través de l’autoocupació i vincular l’empresariat local amb el foment de l’emprenedoria.

La primera de les sessions d’aquesta temporada de Cafès Emprenedors va tindre lloc ahir dimecres 29 de març, al flamant nou Espai Català d’Ondara; edifici que s’ha convertit, amb la seua reforma, en el punt neuràlgic per a la promoció econòmica, l’empresa i l’ocupació local. En l’Espai Català s’ubiquen (des d’octubre de 2022) tots els serveis municipals de promoció econòmica local, ADL, empresa, comerç, ocupació LABORA, coworking i viver d’empreses, “Ondara Activa”, empresa municipal SINMA, empresa d’aigües, i altres serveis municipals, centralitzant així en una mateixa ubicació tots els serveis relacionats amb la promoció econòmica i l’ocupació local.

En el marc d’aquesta nova dotació municipal, ahir 29 de març es va oferir la primera de les sessions de la nova etapa de «Cafès Emprenedors – Ondara Activa», amb la interessant xerrada a càrrec de Pepe Crespo, empresari d’èxit, que va compartir els seus valuosos coneixements i experiències per a ajudar als emprenedors locals a impulsar els seus projectes. En aquesta ocasió, Pepe Crespo va impartir la ponència “Clarificar antes de planificar: Sé el SERPA de tu negocio”, per aprendre com establir metes clares i realistes, així com les claus per a planificar i estructurar un negoci de manera eficient i efectiva; va ser, segons els assistents, una bona oportunitat d’adquirir ferramentes útils per a portar l’emprenedoria al següent nivell.

Les xerrades de “Cafès emprenedors” van dirigides a emprenedors locals, empresaris i comerciants d’Ondara, i en elles podran conèixer les històries dels empresaris ondarencs comptades i compartides per ells. Les pròximes sessions del cicle s’efectuaran el dimecres 26 d’abril (a càrrec de Nando Gil i Oyer Corazón, de Hecho&Co), i el dimecres 31 de maig, ambdós de 15:30 a 17 hores a L’Espai Català.

Les persones interessades a assistir poden obtindre més informació i inscriure’s en la web https://ondaractiva.com/ o en l’oficina d’ADL-AFIC d’Ondara, ubicada a l’Espai Català, en el telèfon 965766250.

REGIDORIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA – AJUNTAMENT D’ONDARA

EL CLUB DE LECTURA D’ONDARA LLIG EL LLIBRE DE POEMES DE FRANCISCO CEJUDO «UN LUGAR DE RESIDENCIA»

El passat 21 de març va ser el Dia Mundial de la Poesia, i el Club de Lectura d’Ondara aquest mes ha llegit el llibre de poemes de Francisco Cejudo «Lugar de residendia».

L’autor va acompanyar als membres del Club de Lectura local, i junt a ell, van treballar les seues poesies i fins i tot van recitar algunes acompanyats pel propi Francisco Cejudo. Des del Club de Lectura d’Ondara consideren aquesta experiència com «molt enriquidora», i assenyalen que és la primera vegada que lligen poesia.

Comunicat Grup Municipal Socialista: La candidatura socialista de José Ramiro integra l’experiència i renom de Vicent Sarrià

**Comunicat Grup Municipal Socialista d’Ondara**

PSPV-PSOE Ondara 28/03/2023

La candidatura socialista de José Ramiro integra l’experiència i renom de Vicent Sarrià

Actual diputat al Congrés, Sarrià és una de les grans figures del socialisme valencià i estatal

A dos mesos de les eleccions municipals, el PSPV-PSOE ondarenc continua desvetllant els nous noms i rostres amb què els progressistes concorreran a la gran cita del 28M. Una de les darreres i destacades incorporacions és la de l’actual diputat socialista al Congrés Vicent Sarrià. Nascut a València el 1967, cal recordar que tota la seua família materna és d’Ondara. Treballador en excedència de RTVE a la Comunitat Valenciana, a la qual va entrar a treballar el 1988, va iniciar la seua activitat política des de l’associacionisme juvenil sent President del Consell Valencià de la Joventut. Pel que fa a la seua dilatada trajectòria institucional, ha estat diputat a les Corts Valencianes, Tinent d’alcalde d’Urbanisme a la Ciutat de València i actualment és diputat al Congrés. En aquests moments, a més, és Portaveu Adjunt de Vivenda i Vice-president de la Comissió de Control de RTVE. «Per a mi és un honor que l’agrupació socialista ondarenca haja comptat amb mi i és alhora una satisfacció donar suport a una gran candidatura i a un gran alcalde com José Ramiro que, sense dubte, ha fet una gran labor en aquestos sis anys per als veïns i veïnes d’Ondara, tal com ha fet Ximo Puig al capdavant de la Generalitat Valenciana. Per descomptat, suposa un compromís personal des de la meua responsabilitat com a diputat al Congrés i, per tant, implica un compromís igualment ferm amb el poble d’Ondara» ha expressat Sarrià quant a la integració a la llista ondarenca.

Sobre el valor i simbologia de la nova incorporació, Ramiro ha destacat de Sarrià la seua important trajectòria política, així com la seua pertinença familiar i sentimental al municipi. «Per a la família socialista ondarenca és tot un orgull el fet de comptar amb una figura i contribució de la mida de Vicent Sarrià: un il·lustre socialista i, per suposat, un grandíssim ondarenc d’esperit» ha resumit el candidat socialista a l’alcaldia d’Ondara.

**Comunicat Grup Municipal Socialista d’Ondara**

ONDARA CELEBRA PLE ORDINARI AQUEST DIJOUS 30 DE MARÇ 2023

La sessió es podrà seguir en directe a temps real pel canal de YouTube de l’Ajuntament d’Ondara en l’enllaç següent:

https://www.youtube.com/c/ondara/live

Posteriorment, el ple es podrà visualitzar en el canal oficial de l’Ajuntament, disponible mitjançant l’enllaç:

https://www.youtube.com/user/OndaraOficial

Ondara, 28.03.23. L’Ajuntament d’Ondara celebra ple ordinari de la Corporació Municipal aquest dijous 30 de març de 2023 a les 20:30 hores. L’ordre del dia és el següent:

ORDRE DEL DIA

1.EXP. PLENS/2023/2 i PLENS/2023/3. APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS (23/FEBRER/2023 I 13/MARÇ/2023).

2.EXP. PLENS/2023/4. DECRETS DE L’ALCALDIA PRESIDÈNCIA I REGIDORIA D’HISENDA. DONAR COMPTE.

3.EXP. 139/2023.MATÈRIA 2300. PATRIMONI. RECTIFICACIÓ INVENTARI DE BÉNS A DATA 31.12.2022.

4.EXP. 577/2023. MATÈRIA 4009. PRESSUPOST. RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS. APROVACIÓ.

5.EXP 803/2023. MATÈRIA 4009. PRESSUPOST GENERAL. MODIFICACIÓ DE CRÈDITS. SUPLEMENT DE CRÈDIT AMB CÀRREC AL ROMANENT DE TRESORERIA. APROVACIÓ PROVISIONAL.

6.- EXP. 47/2023. MATÈRIA 4009. PRESSUPOST GENERAL. LIQUIDACIÓ PRESSUPOST GENERAL 2022. DONAR COMPTE.

7.EXP. 1650/2022. DECLARACIÓ RESPONSABLE. MINIMITZACIÓ D’IMPACTE TERRITORIAL.

8.EXP: 739/2023. REGIDORIA D’IGUALTAT. ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT D’ONDARA A LA XARXA DE MUNICIPIS LLIURES DE TRACTA I PROSTITUCIÓ. APROVACIÓ.

9.EXP. PLENS/2023/2. INFORMES DE L’ALCALDIA PRESIDÈNCIA.

10.EXP. PLENS/2023/2. PRECS I PREGUNTES.

GRAN ASSISTÈNCIA A LA NOVA SESSIÓ DEL CICLE CONTAHISTÒRIES PER ADULTS, CELEBRADA DIVENDRES PASSAT A ONDARA DE LA MÀ DE MÒNICA PALACIOS

Ondara, 27.03.23. El passat divendres, 24 de març, va tornar a Ondara l’aclamat cicle Contahistòries per adults, una iniciativa impulsada per la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Ondara amb l’objectiu de potenciar l’animació a la lectura, donar a conèixer contes per a persones adultes i transmetre el plaer d’escoltar històries narrades i dramatitzades per part de professionals.

Aquesta tercera sessió d’enguany 2023 va anar a càrrec de Mònica Palacios, amb «Serps, pomes i altres pecats del paradís» . Aquesta sessió estava emmarcada al programa que sota el lema «Març amb nom de Dona», ha impulsat la Regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament d’Ondara, dirigida per Raquel Mengual, amb la finalitat de commemorar, aquest mes, l’efemèride del 8 de març, Dia Internacional de la Dona. La Casa de Cultura d’Ondara es va omplir de públic, i totes les persones van gaudir molt amb aquesta proposta lúdica i cultural.

La pròxima sessió del “Cicle de Contahistòries per adults” serà el divendres 21 d’abril.

REGIDORIA DE CULTURA * AJUNTAMENT D’ONDARA