LA CELEBRACIÓ DE SANT JAUME CENTRA EL DEBAT DEL PLE DE JULIOL D’ONDARA

Ondara, 23.07.21. L’Ajuntamentd’Ondara va celebrar ahir dijous 22 de juliol el ple ordinari d’aquest mes, en el que es van aprovar, per unanimitat de tots els grups polítics, els dos únics punts de l’orde del dia: la determinació de les festes locals d’Ondara per a 2022, que seran el dilluns 11 de juliol de 2022, festivitat de la Soledat, i dimarts 26 de juliol 2022, festivitat de Santa Anna; i la moció sobre les noves tarifes elèctriques aplicades des del passat 1 de juny de 2021. Finalment es va deixar sobre la taula la moció sobre Aprosdeco, en haver informat la dita associació que finalment tenen el compromís de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives per a abonar-los la quantitat que els deu per la gestió del Centre Ocupacional i Centre de Dia «La Xara» per a persones amb diversitat funcional intel·lectual.

En el ple d’anit va sorgir el tema de les celebracions de Sant Jaume, que tindran lloc des d’avui 23 de juliol i fins al diumenge 1 d’agost, a excepció de les quatre soltes de vaquetes que estaven previstes per a passada la mitjanit, en haver-se autoritzat el toc de queda a Ondara (des del dilluns 26 de juliol) des de les 1h i fins a les 6h, segons va explicar el Regidor de Festes i Tradicions, Miguel Gomis. Tampoc se celebraran les partides de pilota del torneig de penyes de Sant Jaume al Trinquet Municipal, en compliment de la normativa, perquè es juga sense mascareta (en canvi, si que se celebraran les partides de professionals), tal com va indicar l’Alcalde, José Ramiro. Gomis va informar que ja està tot a punt per a poder gaudir amb seguretat de Sant Jaume. Així mateix, va explicar que des del divendres 16 de juliol, es van obrir les entrades a públic general i es van esgotar ràpidament. Va dir que hi haurà actes per a tots els públics, a més dels actes taurins, i va donar les gràcies a la Penya Taurina per preparar els actes. Va afirmar que “confiem en els nostres treballadors, que han demostrat durant més d’1 any que es poden fer actes segurs”, però va demanar “trellat” a la gent, una vegada acabats els esdeveniments que pot controlar l’Ajuntament.

El portaveu del grup municipal del PP, Álex Hernández, va preguntar quina seria la xifra d’incidència que començaria a preocupar l’equip de govern per a cancel·lar els actes prevists per a festes. Per al PP, el problema és que “no podem garantir el que passe després”. Va afirmar que “esperem que la gent tinga trellat i siga responsable. Visca Sant Jaume” . Prèviament al ple, des del grup municipal popular, ja havien manifestat públicament que demanaven a l’Equip de Govern que se suspenguen, almenys temporalment, les festes populars, per l’actual situació sanitària de la comarca i principalment d’Ondara.

L’Alcalde, José Ramiro, va respondre que a l’hora de plantejar qualsevol acte, no hi ha una incidència mínima, sinó una normativa que marca el que es pot fer. De fet, la incidència ha pujat aquest mes, sense haver-se celebrat actes de Sant Jaume de moment. També va assegurar que només es faran els actes que s’adapten a la que marca la normativa; per això no hi haurà espectacles taurins passades les 12 de la nit (perquè hi ha toc de queda); ni se celebrarà de moment el torneig de penyes de pilota, que s’ajornarà. A més, va insistir en el fet que a l’hora de plantejar els actes, fa mesos, ja es va tindre en compte la limitació d’aforament i es va reduir inclús més del que marca la normativa actual. Va aprofitar per a recordar que Sant Jaume suposa un punt de reactivació econòmica per als sectors cultural i taurí, que tan malament ho estan passant amb la pandèmia.

Per la seua banda, el portaveu de Ciutadans, Joan Costa, es va mostrar partidari de la idea del PP de suspendre les festes; va indicar que “recolzem la idea del PP, tenim molt que perdre i molt poc que guanyar, ens agradaria ser notícia per coses bones i positives”; va matisar que entenia que des de l’Equip de Govern s’estaven recolzant tots els sectors, però va incidir en que “hi ha molt perill en aquesta setmana en un període d’auge del covid, és un risc important, i esperem que no passe res”.

Nota Premsa PP i Cs Ondara: L’Oposició a Ondara (PP i Cs) exigeixen a l’Equip de Govern (PSOE+Compromis) una solució seriosa i decent per als propietaris dels terrenys del Conveni del Recinte Firal Municipal

*Nota de prensa PP y Cs Ondara*

La Oposición en Ondara (PP y Cs) exigen al Equipo de Gobierno (PSOE+Compromis) una solución seria y decente  para los propietarios de los terrenos del Convenio del Recinto Ferial Municipal

Alex Hernandéz y Joan Costa, el dia 21 de Julio se reunieron con los propietarios del Convenio Urbanístico que firmó el Ayuntamiento de Ondara en el año 2010, el cual se basaba en que se redactaría un nuevo Plan General de Ordenación Urbana y que dichos terrenos pasarían a ser urbanizables para realizar una zona donde ubicar un Recinto Ferial Municipal.

Los propietarios discrepan e indican que “el pasado 5 de Julio de 2021, recibieron una carta amenazadora (burofax) del Ayuntamiento de Ondara , en la cual les indicaba que “ tienen dos soluciones,  de revertir o devolver el terreno a la propiedad o bien que el Ayuntamiento le comprase la parcela siempre a precio (innegociable) de su Tasación a   contestar por escrito y antes del 31 de Julio. (Casi nada…)

“Con esta arrogancia y con la poca voluntad de llegar a acuerdos con todos los propietarios estos son ejemplos muy claros y con opciones más propias de otros regímenes no democráticos” exponen los portavoces de los Partidos Políticos PP y Cs.

*Nota premsa PP i Cs Ondara*

L’Oposició a Ondara (PP i Cs) exigeixen a l’Equip de Govern (PSOE+Compromis) una solució seriosa i decent per als propietaris dels terrenys del Conveni del Recinte Firal Municipal

Alex Hernandéz i Joan Costa, el dia 21 de Juliol es van reunir amb els propietaris del Conveni Urbanístic que va signar l’Ajuntament d’Ondara l’any 2010, el qual es basava en el fet que es redactaria un nou Pla General d’Ordenació Urbana i que aquests terrenys passarien a ser urbanitzables per a realitzar una zona on situar un Recinte Firal Municipal.

Els propietaris discrepen i indiquen que “el passat 5 de Juliol de 2021, van rebre una carta amenaçadora (burofax) de l’Ajuntament d’Ondara , en la qual els indicava que “ tenen dues solucions, de revertir o retornar el terreny a la propietat o bé que l’Ajuntament li comprara la parcel·la sempre a preu (innegociable) de la seua Taxació a contestar per escrit i abans del 31 de Juliol. (Quasi res…)“Amb aquesta arrogància i amb la poca voluntat d’arribar a acords amb tots els propietaris aquests són exemples molt clars i amb opcions més pròpies d’altres règims no democràtics” exposen els portaveus dels Partits Polítics PP i Cs..

ONDARA ELEVA A PLE UNA MOCIÓ SOBRE LES NOVES TARIFES ELÈCTRIQUES

El ple també demanarà a la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives que abone a l’entitat APROSDECO la quantitat que li deu per la gestió del Centre Ocupacional i Centre de Dia «La Xara»

A més, s’acordaran els festius locals de 2021 i, prèviament al ple, es constituirà el Consell Agrari Municipal, després de diversos anys sense celebrar-se

Ondara, 21.07.21. L’Ajuntament d’Ondara celebra aquest dijous 22 de juliol el ple ordinari d’aquest mes, i en l’ordre del dia figura la determinació de les festes locals d’Ondara per a 2022, que seran el dilluns 11 de juliol de 2022, festivitat de la Soledat, i dimarts 26 de juliol 2022, festivitat de Santa Anna.

Cal destacar que al ple es debatrà la moció que s’enviarà a Generalitat mitjançant la qual, l’Ajuntament d’Ondara se suma a les peticions de diferents institucions que en les últimes setmanes han demanat a la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives que abone a l’entitat Aprosdeco la quantitat que li deu per la gestió del Centre Ocupacional i Centre de Dia «La Xara» per a persones amb diversitat funcional intel·lectual; un deute que, segons la moció que s’elevarà al ple d’Ondara, supera els 650.000 euros i compromet la continuïtat de l’activitat de l’associació. L’Ajuntament d’Ondara corrobora que la prolongació en el temps de la situació d’impagament del deute que Conselleria té amb Aprosdeco comporta que els treballadors i treballadores de l’entitat deixen de percebre el sou que els correspon i posa en perill la continuïtat d’un servei bàsic per a persones especialment vulnerables i les seues famílies. La moció també posa en valor la labor que ha desenvolupat APROSDECO al llarg de quasi mig segle, “no sols en l’atenció a les persones amb diversitat funcional intel·lectual, oferint recursos de millora de la qualitat de vida i integració social i laboral, sinó també de suport a les famílies, tan necessitades d’un suport efectiu i diari en la tasca de cuidar persones vulnerables”. Així mateix, s’assenyalen els valors que regeixen l’activitat de l’entitat: “el compromís ètic amb la tasca que desenvolupa i les persones que assistix, la dignificació i normalització en la societat de les persones amb diversitat funcional intel·lectual, el treball per a la millora de la seua qualitat de vida; l’actitud positiva cap a la discapacitat i el suport decisiu i encoratjador per a les famílies, i l’absoluta transparència en la gestió”. Per tot això, l’Ajuntament d’Ondara sol·licitarà a Conselleria que liquide immediatament el deute pendent amb l’associació, “un referent en la Marina Alta en el seu àmbit d’actuació i imprescindible per a la nostra comarca, que no compta amb cap altre recurs de característiques semblants”.

El ple també eleva a aprovació la moció sobre les noves tarifes elèctriques aplicades des del passat 1 de juny de 2021. En la moció, tots els grups polítics municipals de l’Ajuntament d’Ondara acorden instar el govern espanyol a exigir la transparència dels costs reals de producció, transport i distribució de l’electricitat, en les empreses del sector elèctric, efectuar el control públic d’aquestes i publicar anualment tota aquesta informació. A més, s’insta al govern espanyol a modificar el sistema de fixació del preu de l’electricitat, per a eliminar el sistema marginalista actual i aplicar un sistema basat en el cost real de cadascuna de les fonts de producció d’energia, en la proporció en què cada tipus de fonts d’energia participa en la negociació de les tarifes elèctriques; així com instar el govern espanyol a prendre les mesures convenients per a reduir l’impacte de l’increment de costs de l’energia elèctrica derivats del nou sistema de tarifació per als xicotets consumidors, que realitzen activitats econòmiques que no poden traslladar els seus consums d’energia cap a franges de consum amb preus més baixos (com és el cas del xicotet comerç o les persones que teletreballen). Així mateix, en la moció, l’Ajuntament d’Ondara acorda instar el govern espanyol a demanar a la Comissió Nacional de Mercats i la Competència, que investigue les causes reals de la pujada dels preus majoristes i actue amb urgència per revertir els abusos que hagen pogut realitzar les empreses elèctriques implicades; i a impulsar un canvi en el sistema de tarifació, en que s’eliminen els trams fixos, on les persones usuàries paguen en funció del que consumixen, aplicant tarifes per blocs de consum que seguisquen el principi de progressivitat, reconeguen el caràcter de ben essencial de l’electricitat i el dret a l’energia, garantint l’accés i l’assequibilitat d’una quantitat bàsica d’energia elèctrica, i penalitzant els consums excessius. També s’insta a establir, de manera efectiva i permanent, la prohibició de tall de subministrament elèctric en vivendes en els casos d’impagament com a conseqüència de les condicions de vulnerabilitat de les persones afectades. D’altra banda, s’acorda instar al Consell de la Generalitat Valenciana i a les diputacions provincials, a continuar desenvolupant les diverses iniciatives de suport financer i tècnic a les entitats locals, per a millorar l’eficiència i l’estalvi energètic en les edificacions i serveis municipals, impulsar l’autoconsum amb abocament d’excedents a la xarxa i les comunitats energètiques locals, així com la resta de programes actualment en marxa en aquesta matèria.

CONSTITUCIÓ DEL CONSELL AGRARI MUNICIPAL

Prèviament a la realització del ple, se celebrarà a l’Ajuntament d’Ondara la sessió de constitució del Consell Agrari Municipal, que feia anys que no es convocava i els estatuts de la qual estaven desactualitzats. Ara, una vegada actualitzats novament els seus estatuts i els seus membres, es constituirà novament aquest òrgan, mitjançant una sessió en l’ordre del dia de la qual figura (a més la seua constitució), també el desenvolupament de l’article 7 respecte a les Convocatòries; l’Informe de futures propostes d’activitats del Consell i torn obert de paraules.

El Consell Agrari Municipal és un òrgan de caràcter consultiu que assumeix les relacions amb el sector agrari, que articula la participació de les organitzacions professionals agràries i els sindicats de treballadors agraris, i que reconeix l’important paper que aquestes compleixen en la vertebració democràtica del món rural, així com per al millor desenvolupament de les competències agràries municipals pròpies o delegades. Entre les funcions del Consell Agrari Municipal d’Ondara es troben avaluar la realitat agrària del municipi, els seus problemes i necessitats; assessorar als restants òrgans de l’Ajuntament en matèria agrària, així com en la prestació dels serveis d’interès agrari que estan atribuïts o puguen atribuir-se al municipi; i proposar les mesures que propicien el desenvolupament rural i la millora de les rendes i de les condicions de vida dels agricultors, ramaders i treballadors del sector agropecuari.

Cal indicar que el Consell Agrari Municipal d’Ondara estarà integrat pels membres següents: com a representants d’empreses agràries, Pedro Mut Ribes i Juan Giner Ginestar; com a representants de llauradors professionals, Antonio Carrió Frasés i Raúl Fornés Giner; com a representant d’AVA (Associació Valenciana d’Agricultors), Salvador Pérez Bolufer; i com a representant de la Comunitat de Regants, José Antonio Gil Mejías. També s’integren en el Consell Agrari Municipal l’Alcalde d’Ondara, José Ramiro; el representant del grup municipal del PSPV-PSOE, Miguel Gomis; el del grup municipal de Compromís, Pere Picornell; el del grup municipal del PP, Jaume Femenia; el del grup municipal Ciutadans, Joan Costa; i finalment, el secretari Municipal de l’Ajuntament d’Ondara, Juan Noguera, que no té dret de vot.

ONDARA CELEBRA PLE ORDINARI AQUEST DIJOUS 22 DE JULIOL 2021 A LES 20:30 HORES

La sessió es podrà seguir en directe a temps real pel canal de YouTube de l’Ajuntament d’Ondara en l’enllaç següent:

https://www.youtube.com/c/ondara/live

Posteriorment, el ple es podrà visualitzar en el canal oficial de l’Ajuntament, disponible mitjançant l’enllaç:

https://www.youtube.com/user/OndaraOficial

Ondara, 19.07.21. L’Ajuntament d’Ondara celebra aquest dijous 22 de juliol de 2021 a les 20:30 hores el ple ordinari del mes de juliol. L’ordre del dia és el següent:

ORDRE DEL DIA

1. EXP. PLENS/2021/7. APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR (25 DE JUNY DE 2021).

2. EXP. PLENS/2021/8. DECRETS DE L’ALCALDIA PRESIDÈNCIA. DONAR COMPTE.

3. EXP. 1564/2021. MATÈRIA 5712. FESTES LOCALS 2022. APROVACIÓ.

4.- EXP. 1581/20210. MATÈRIA 1001. MOCIÓ SOBRE LES NOVES TARIFES ELÈCTRIQUES APLICADES A PARTIR DE L’1 DE JUNY DE 2021.

5. EXP. PLENS/2021/8. INFORMES DE L’ALCALDIA PRESIDÈNCIA.

6. EXP. PLENS/2021/8. PRECS I PREGUNTES.

EL PP DE ONDARA PIDE EL APLAZAMIENTO DE LAS FIESTAS DE SANT JAUME 2021

El próximo 23 de Julio empiezan las fiestas populares de Sant Jaume y el Partido Popular de Ondara, consciente de la actual situación sanitaria de la comarca y principalmente de Ondara, pide al equipo de gobierno que se suspendan, al menos temporalmente, las fiestas populares. El portavoz del PP Àlex Hernández ha declarado: “Somos conscientes de la actual situación sanitaria, el COVID 19 vuelve a atacar con fuerza en nuestra comarca y principalmente en nuestro municipio con varios contagios, nuestra responsabilidad es velar por la seguridad de los ciudadanos” “Es una situación muy difícil e incómoda para nosotros pero creo que debemos tomar una decisión valiente y lo que la gente ahora puede criticar, seguro que luego lo agradecerá”. Hernández también pide acordar una fecha entre todas las fuerzas políticas y así celebrar unas fiestas seguras en las que, él asegura, “el pueblo de Ondara se merece unas fiestas seguras y en condiciones y no medias fiestas peligrosas”

ONDARA ELEVA AL PLE ORDINARI DE JUNY UNA MOCIÓ PER A INSTAR EL GOVERN DE L’ESTAT A QUÈ RETIRE EL PLA PER A IMPLANTAR PEATGES A PARTIR DE 2024

També passa per ple la moció pel dia de l’orgull LGTBI+

Ondara, 23.06.21. L’Ajuntament d’Ondara celebra ple ordinari aquest divendres 25 de juny a les 13:30 hores; sessió que ha canviat la seua data i horari habitual en tractar-se aquest dijous 24 de juny d’un dia festiu autonòmic. En l’ordre del dia del ple destaca la moció que s’eleva a ple per a instar el govern de l’Estat a què retire el pla per a implantar peatges en les carreteres a partir de 2024, i la moció pel dia de l’orgull LGTBI+.

Pel que fa a la moció dels peatges, es recorda que al maig d’enguany es va saber que el govern de l’Estat ha adquirit el compromís amb la Comissió Europea d’implantar peatges en les carreteres a partir de l’any 2024, començant amb les autopistes i autovies i estenent la mesura a tota la xarxa estatal de carreteres. Aquesta mesura està inclosa dins del paquet de reformes que ha acordat el govern amb la Unió Europea per a poder rebre els fons europeus de reconstrucció. Davant d’aquesta circumstància, en el ple de l’Ajuntament d’Ondara es debatrà la moció per a instar el Govern de l’Estat a què retire immediatament el pla para a implantar peatges en tota la xarxa estatal de carreteres a partir de l’any 2024; que presente un pla de xoc amb finançament suficient per a la millora de tota la xarxa de rodalies de l’Estat, amb especial èmfasi en aquelles línies encara sense electrificar i en les que arrosseguen una desinversió històrica, i ampliant-la en aquelles zones on es considere necessari; que redacte el projecte del tren de la costa entre Dénia i Gandia per a accelerar la seua execució; i que accelere la inversió i els treballs d’execució de tots els trams del Corredor Mediterrani per a complir tots els compromisos adquirits en quant a la seua posada en marxa abans de l’any 2025.

D’altra banda, s’eleva a ple la moció que presenta el col·lectiu comarcal “+ Visibles Col·lectiu LGTBI” amb motiu del Dia de l’Orgull LGTBI+ (que es commemora mundialment el 28 de juny), que inclou entre els seus acords que l’Ajuntament d’Ondara realitze una denúncia pública i explícita contra la lgtbifòbia, i condemnar qualsevol tipus de violència que atempte contra la diversitat i els drets de la comunitat LGTBI+, així com impulsar des de l’Ajuntament mesures concretes contra la discriminació per raó de l’orientació sexual o identitat de gènere, i promoure el respecte a la diversitat. Al mateix temps que establir el compromís d’impulsar campanyes de sensibilització i promoció dels mecanismes de suport i respecte que visibilitzen la diversitat sexual treballant amb els centres educatius, altres administracions i també els centres de majors, en la mesura que la nova normalitat sanitària ho permeta. També visibilitzar la realitat LGTBI+ posant en funcionament un conjunt de mesures explícites enfocades a aquest objectiu o comprometre’s a ampliar-les en el cas d’existir ja, materialitzades en la celebració de totes les dates importants del calendari LGTBI+, incorporant aquells símbols que representen aquestes efemèrides de la conquista de drets socials; desenvolupament i implementació en el municipi d’un Pla de Diversitat elaborat a partir d’una estructura transversal i amb perspectiva de gènere; adquisició de bibliografia LGTBI+ per a la biblioteca pública; formació en diversitat per a tot el personal públic i per a aquelles empreses públiques i privades que presten serveis d’alguna manera a la ciutadania a través del consistori, així com desenvolupar clàusules socials inclusives en els barems de les licitacions públiques en la mesura del possible; i formació en delictes d’odi per a Policia Local i tots els Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat existents al municipi, amb la creació, en la mesura del possible, d’una Unitat de Policia especialitzada en la diversitat adscrita a la lluita contra la discriminació sexual i els delictes d’odi que tinga àmbit d’actuació comarcal; entre altres mesures arreplegades en la moció.

En l’ordre del dia del ple també es troba una modificació de crèdits; l’aprovació del lloguer de l’edifici Casa Català per al seu ús administratiu; l’aprovació del nomenament dels membres del Consell Agrari Municipal; l’aprovació definitiva del Pla Local de prevenció d’incendis forestals d’Ondara; i l’aprovació de la modificació dels estatuts de la Macma.

Nota de premsa enviada per Ciutadans Ondara «Cs demana a la Generalitat que intervinga per a frenar les obres que comprometen la conservació de la Plaça de Bous d’Ondara»

*Nota de premsa Ciutadans Ondara*

Cs pide a la Generalitat que intervenga para frenar unas obras que comprometen la conservación de la Plaza de Toros de Ondara

  • La diputada Rosa Menor ha reclamado “el reconocimiento de este inmueble con la figura de Bien de Interés Cultural”

Alicante, viernes 18 de junio. El grupo de Ciudadanos (Cs) en Les Corts ha pedido a la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte que inicie medidas de protección de la Plaza de Toros de Ondara “para evitar que unas obras emprendidas por el Ayuntamiento pongan en peligro este edificio emblemático”.

Así se ha manifestado la diputada Rosa Menor, quien a través de una proposición no de Ley presentada en Les Corts ha reclamado que se finalicen los trámites para su declaración como Bien de Relevancia Local y se inicie el proceso de reconocimiento de este inmueble con la figura de Bien de Interés Cultural (BIC) para garantizar su protección.

Menor ha alertado de que la corporación municipal de Ondara “ha emprendido, sin diálogo previo con las formaciones políticas representadas en el Ayuntamiento, una reforma de ampliación de las puertas de acceso que afectan a la estructura de la Plaza de Toros comprometiendo el edificio”.

Menor ha considerado “imprescindible actuar para preservar y mantener la esencia de este inmueble histórico que forma parte del patrimonio local y es sin duda un atractivo fundamental para la comarca que debe postularse como Bien de Interés Cultural”.

La diputada ha reivindicado además la necesidad de garantizar medidas de protección de una Plaza de Toros “con un gran valor cultural por sus singulares características y relevancia”. Para ello, ha pedido que la Dirección General de Cultura y Patrimonio de la Generalitat lleve a cabo las acciones necesarias “para salvaguardar esta joya levantina evitando daños estructurales irreparables producidos por las obras y velando para que las actividades culturales que se realicen en el edificio respeten el patrimonio histórico y artístico”.

Rosa Menor ha visitado recientemente la Plaza de Toros de Ondara para comprobar la situación del inmueble y el avance de las obras, acompañada por los diputados autonómicos Fernando Llopis y Toni Woodward y por el portavoz de Cs en el municipio, Joan Costa.

Cs demana a la Generalitat que intervinga per a frenar les obres que comprometen la conservació de la Plaça de Bous d’Ondara

• La diputada Rosa Menor ha reclamat “el reconeixement d’aquest immoble amb la figura de Bé d’Interés Cultural”

Alacant, divendres 18 de juny. El grup de Ciutadans (Cs) en Les Corts ha demanat a la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport que inicie mesures de protecció de la Plaça de Bous d’Ondara “per a evitar que unes obres empreses per l’Ajuntament posen en perill aquest edifici emblemàtic”.

Així s’ha manifestat la diputada Rosa Menor, qui a través d’una proposició no de Llei presentada en Les Corts ha reclamat que es finalitzen els tràmits per a la seua declaració com a Bé de Rellevància Local i s’inicie el procés de reconeixement d’aquest immoble amb la figura de Bé d’Interés Cultural (BIC) per a garantir la seua protecció.

Menor ha alertat que la corporació municipal d’Ondara “ha emprés, sense diàleg previ amb les formacions polítiques representades a l’Ajuntament, una reforma d’ampliació de les portes d’accés que afecten l’estructura de la Plaça de Bous comprometent l’edifici”.

Menor ha considerat “imprescindible actuar per a preservar i mantindre l’essència d’aquest immoble històric que forma part del patrimoni local i és sens dubte un atractiu fonamental per a la comarca que ha de postular-se com a Bé d’Interés Cultural”.

La diputada ha reivindicat a més la necessitat de garantir mesures de protecció d’una Plaça de Bous “amb un gran valor cultural pels seus singulars característiques i rellevància”. Per a això, ha demanat que la Direcció General de Cultura i Patrimoni de la Generalitat duga a terme les accions necessàries “per a salvaguardar aquesta joia llevantina evitant danys estructurals irreparables produïts per les obres i vetlant perquè les activitats culturals que es realitzen en l’edifici respecten el patrimoni històric i artístic”.

Rosa Menor ha visitat recentment la Plaça de Bous d’Ondara per a comprovar la situació de l’immoble i l’avanç de les obres acompanyada pels diputats autonòmics Fernando Llopis Toni Woodward i pel portaveu de Cs en el municipi, Joan Costa.

*Nota de premsa Ciutadans Ondara*

ONDARA CELEBRA PLE ORDINARI AQUEST DIVENDRES 25 DE JUNY A LES 13:30 HORES

La sessió es podrà seguir en directe a temps real pel canal de YouTube de l’Ajuntament d’Ondara en l’enllaç següent:

https://www.youtube.com/c/ondara/live

Posteriorment, el ple es podrà visualitzar en el canal oficial de l’Ajuntament, disponible mitjançant l’enllaç:

https://www.youtube.com/user/OndaraOficial

Ondara, 22.06.21. L’Ajuntament d’Ondara celebra aquest divendres 25 de juny de 2021 a les 13:30 hores el ple ordinari del mes de maig. L’ordre del dia és el següent:

ORDRE DEL DIA

1. EXP. PLENS/2021/6. APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR (27 DE MAIG DE 2021).

2. EXP. PLENS/2021/7. DECRETS DE L’ALCALDIA PRESIDÈNCIA. DONAR COMPTE.

3.- EXP. 1378/2021. MATÈRIA 4002. PRESSUPOST. MODIFICACIÓ DE CRÈDIT PRESSUPOST 2021.

4.- EXP. 423/2021. MATÈRIA 2400. CONTRACTACIONS. PATRIMONI. LLOGUER EDIFICI PER A ÚS ADMINISTRATIU. APROVACIÓ.

5.- EXP. 1255/2021. MATÈRIA 8601. CONSELL LOCAL AGRARI. NOMENAMENT DE MEMBRES DEL CONSELL AGRARI MUNICIPAL. APROVACIÓ.

6.- EXP 711/2020.MATÈRIA 8600.AGRICULTURA I MEDI AMBIENT. PLA LOCAL REDUÏT DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DEL MUNICIPI D’ONDARA.(PLPIF). APROVACIÓ DEFINITIVA

7.- EXP. 1965/2020. MATÈRIA 1201. ENTITATS. MACMA. APROVACIÓ MODIFICACIÓ ESTATUTS MANCOMUNITAT CIRCUIT CULTURA COMARCAL DE LA MARINA ALTA.

8.- EXP. 1365/2021. MATÈRIA 1001. MOCIÓ PEL DIA DE L’ORGULL LGTBI+.

9.- EXP. 1380/2021. MATÈRIA 1001. MOCIÓ PER A INSTAR AL GOVERN DE L’ESTAT A QUE RETIRE EL PLA PER A IMPLANTAR PEATGES A LES CARRETERES A PARTIR DE 2024.

10. EXP. PLENS/2021/7. INFORMES DE L’ALCALDIA PRESIDÈNCIA.

11. EXP. PLENS/2021/7. PRECS I PREGUNTES.

Nota premsa Ciutadans Ondara: Cs Ondara s’oposa a les obres que s’estan realitzant en la Plaça de Bous i demana la preservació de l’edifici històric

*Nota de premsa Ciutadans Ondara*

Cs Ondara se opone a las obras que se están realizando en la Plaza de Toros y pide que la preservación del edificio histórico

·  Joan Costa ha cuestionado que se lleve a cabo “una reforma estructural” por el interés del inmueble y pide que se busquen otros emplazamientos más idóneos para celebrar actividades culturales

Ondara, viernes 28 de mayo de 2021. El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Ondara, Joan Costa, ha manifestado su desacuerdo con las obras que se están llevando a cabo en la Plaza de Toros del municipio. Ha argumentado que “no se entiende que se haga una reforma estructural en un edificio histórico que deberíamos defender como Bien de Interés Cultural”.  

Costa ha criticado la intervención en el coso taurino impulsada por los grupos municipales de PSOE y Compromís, a los que ha pedido que “si quieren anular la actividad taurina que lo digan abiertamente, como en Catalunya”. 

El portavoz de Cs ha defendido “mantener la esencia de la Plaza de Toros” y ha pedido al equipo de Gobierno que “si el objetivo es adecuarla para diversos actos culturales, que busquen otra ubicación”. Según el edil, “no es el sitio adecuado, se pueden postular otros enclaves para hacer una obra moderna y al aire libre, tipo auditorio, como en otros municipios como Benidorm, y así podríamos preservar esta joya levantina”.

Cs Ondara s’oposa a les obres que s’estan realitzant en la Plaça de Bous i demana que la preservació de l’edifici històric

• Joan Costa ha qüestionat que es duga a terme “una reforma estructural” per l’interés de l’immoble i demana que es busquen altres emplaçaments més idonis per a celebrar activitats culturals

Ondara, divendres 28 de maig de 2021. El portaveu de Ciutadans (Cs) a l’Ajuntament d’Ondara, Joan Costa, ha manifestat el seu desacord amb les obres que s’estan duent a terme en la Plaça de Bous del municipi. Ha argumentat que “no s’entén que es faça una reforma estructural en un edifici històric que hauríem de defensar com a Bé d’Interés Cultural”.

Costa ha criticat la intervenció en la plaça de bous impulsada pels grups municipals de PSOE i Compromís, als quals ha demanat que “si volen anul·lar l’activitat taurina que ho diguen obertament, com a Catalunya”.

El portaveu de Cs ha defensat “mantindre l’essència de la Plaça de Bous” i ha demanat a l’equip de Govern que “si l’objectiu és adequar-la per a diversos actes culturals, que busquen una altra ubicació”. Segons l’edil, “no és el lloc adequat, es poden postular altres enclavaments per a fer una obra moderna i a l’aire lliure, tipus auditori, com en altres municipis com Benidorm, i així podríem preservar aquesta joia llevantina”.

*Nota de premsa Ciutadans Ondara*

EL PLE D’ONDARA APROVA, AMB EL VOT A FAVOR DE L’EQUIP DE GOVERN I CIUTADANS I EN CONTRA DEL PP, EL LLOGUER DE L’EDIFICI CASA CATALÀ PER A CREAR UN ESPAI MUNICIPAL DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ I EMPRESA

En el nou “Espai Català” s’ubicaran pròximament tots els serveis municipals de promoció econòmica local, ADL, empresa, comerç, ocupació LABORA, coworking i viver d’empreses, “Ondara Activa”, empresa municipal SINMA, empresa d’aigües, SUMA i altres serveis municipals

Ondara, 28.05.21. L’Ajuntament d’Ondara va aprovar anit en el ple ordinari del mes de maig un acord de lloguer amb opció a compra de l’edifici Casa Català, a fi de transformar-ho en un espai municipal, “l’Espai Català” per a la promoció econòmica, l’empresa i l’ocupació local. Aquest punt de l’ordre del dia va eixir avant amb els vots a favor de l’Equip de Govern PSPV-Compromís i Ciutadans, i el contra del Partit Popular.

En concret, en el ple es va aprovar el contracte de lloguer de l’immoble per 20.400 euros/anuals (més IVA) per un termini de 15 anys, amb opció de compra de l’edifici per 306.000 euros a partir de l’1 de gener de 2026 (quan hagen passat un mínim de 4 anys des de l’efectivitat del seu lloguer). Des de l’Ajuntament d’Ondara, segons va avançar l’Alcalde, José Ramiro, es realitzarà una habilitació de 750 m2 de l’immoble per a ús municipal (planta baixa i pati posterior, entresòl i primera planta), amb possibilitat d’habilitar les plantes superiors per a altres serveis segons necessitats, amb una inversió de 180.000 euros dins d’aquesta mateixa anualitat de 2021, (ja es compta amb una partida pressupostària a aquest efecte dins del Pressupost Municipal 2021). Amb aquesta operació s’aconseguirà unificar els lloguers que paga mensualment l’Ajuntament d’Ondara per a l’ús de diferents dependències on s’ubiquen diversos serveis i oficines municipals, que es traslladaran al nou Espai Català. En el nou “Espai Català” s’ubicaran pròximament tots els serveis municipals de promoció econòmica local, ADL, empresa, comerç, ocupació LABORA, coworking i viver d’empreses, “Ondara Activa”, empresa municipal SINMA, empresa d’aigües, SUMA i altres serveis municipals. Centralitzant en una mateixa ubicació “Espai Català” tots els serveis relacionats amb la promoció econòmica i l’ocupació local. L’objectiu és donar un gran impuls a la promoció econòmica local durant l’actual exercici.

Des del PP, el seu portaveu Álex Hernández va indicar que estaven a favor de crear un viver d’empreses i de coworking a Ondara, però que no estaven d’acord amb la ubicació en l’edifici Català; la qual cosa va motivar el vot en contra del seu grup. Va assegurar que el cost els pareixia “una inversió desorbitada per als temps que corren”, i com a alternativa per a ubicar aquest projecte van proposar l’edifici protegit en el carrer Església cantó amb Roser, “que té un interès cultural i on es podria instaurar aquest tipus de servei”, i “a més defèn els interessos patrimonials d’Ondara”. Respecte d’això va aprofitar per a puntualitzar que hi ha patrimoni que està caient a trossos, com l’edifici del Sendra.

Per la seua banda, el portaveu de Ciutadans, Joan Costa, que va votar a favor d’aquest punt, va incidir en que li pareixia bé “perquè necessitem aquest espai per a centralitzar el tema d’empresa i coworking, i és benvingut, per això votem a favor”, però va ressenyar com a part negativa que “ens haguera agradat ser un poc més partícips del projecte”, dient que s’hauria de facilitar més informació a l’oposició per a saber-ho amb més antelació.

José Ramiro va assegurar que s’ha optat pel local que era la millor opció, el més accessible, que té una trajectòria comercial en el poble i que a més es pot ampliar per a dotar-lo amb més serveis (altres locals eren finits i no es podien ampliar). Sobre l’edifici del Sendra, va matisar que per a arreglar-ho cal fer-ho accessible i posar un ascensor, per la qual cosa faria falta una gran inversió. Actualment, s’està en procés de constitució de la comunitat de propietaris de l’immoble, situat al carrer Roser, a fi de valorar els danys i proposar una reparació integral de l’edifici.

D’altra banda, en la sessió plenària la resta de punt de l’ordre del dia es van aprovar per unanimitat de tots els grups polítics, Equip de Govern PSPV-Compromís, PP i Ciutadans. En l’apartat econòmic es va aprovar el compte general del Pressupost Municipal de 2020; en urbanisme es va aprovar l’adhesió de l’Ajuntament d’Ondara a l’Agència Valenciana de Protecció del Territori; i en infraestructures es va aprovar el projecte d’obra de renovació de l’EBAR dels sectors 5, 6 i 7 de Marjals, i autorització de la seua execució a l’empresa concessionària de l’aigua, “ Aguas de Valencia”.