ONDARA CELEBRA PLE ORDINARI AQUEST DIJOUS 28 D’OCTUBRE 2021

La sessió es podrà seguir en directe a temps real pel canal de YouTube de l’Ajuntament d’Ondara en l’enllaç següent:

https://www.youtube.com/c/ondara/live

Posteriorment, el ple es podrà visualitzar en el canal oficial de l’Ajuntament, disponible mitjançant l’enllaç:

https://www.youtube.com/user/OndaraOficial

Ondara, 26.10.21. L’Ajuntament d’Ondara celebra ple ordinari de la Corporació Municipal aquest dijous 28 d’octubre de 2021 a les 20:30 hores. L’ordre del dia és el següent:

ORDRE DEL DIA

1. EXP. PLENS/2021/9. APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR (30 DE SETEMBRE DE 2021).

2. EXP. PLENS/2021/10. DECRETS DE L’ALCALDIA PRESIDÈNCIA. DECRETS REGIDOR DELEGAT TERRITORI, PLANEJAMENT I DISCIPLINA URBANÍSTICA. DONAR COMPTE.

3.EXP. 1569/2021. MATÈRIA 2000. PROPOSTA NOMENAMENT JUTGE/JUTGESSA DE PAU TITULAR I SUBSTITUT/A.

4.EXP. 2227/2021. MATÈRIA 2005. APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ REGLAMENT PER A LA CONCESSIÓ CONDECORACIONS, HONORS I DISTINCIONS DE L’AJUNTAMENT D’ONDARA.

5.EXP. 2228/2021.MATÈRIA 2005. NORMATIVA MUNICIPAL. REGLAMENT MUNICIPAL EDIFICIS MUNICIPALS (AUDITORI I PLAÇA DE BOUS).

6.EXP. 2218/2021. MATÈRIA 4020. ORDENANCES FISCALS. MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS 2022. APROVACIÓ PROVISIONAL.

7. EXP. PLENS/2021/10. INFORMES DE L’ALCALDIA PRESIDÈNCIA.

8. EXP. PLENS/2021/10. PRECS I PREGUNTES.

Nota premsa Ciutadans Ondara: Ciudadanos de Ondara exige al equipo de gobierno más respeto por la historia y los bienes de relevancia local

Joan Costa ha criticado que “inmuebles de mucho valor histórico como El Llavador, Molí Nou, la Plaça de Bous y L’Alberca están todavía en fase de tramitación»

*Nota premsa Ciutadans Ondara*

Ondara, jueves 21 de octubre de 2021. El portavoz del grupo Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Ondara, Joan Costa, ha reclamado al equipo de Gobierno formado por PSOE y Compromís “más respeto e interés por la historia y los bienes de relevancia local del municipio”. Según el edil, “hay una larga lista de inmuebles de mucho valor histórico como El Llavador, Molí Nou, la Plaça de Bous y L’Alberca que están todavía en fase de tramitación»

Costa ha detallado que en el Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano “están a la espera de tramitación seis de los doce bienes solicitados, algo inaudito teniendo en cuenta que la última fecha de adjudicación de Bien de Relevancia Local data del 13 de febrero del año 2007”.

El edil exigirá al gobierno local que explique qué se ha hecho en todos estos y ha apuntado que “con esa gestión, todo indica que no están interesados en tramitar y proteger a estos bienes”.

El portavoz de Cs ha explicado que los únicos inmuebles protegidos y considerados BRL corresponden a la iglesia parroquial, el Convent Minims (Ajuntament) y los cuatro retablos cerámicos de las calles Mare dels Desemparats y Virtuds y partidas Vinyals y Pedregals. “Estos seis representan la mitad de los solicitados, muy pocos teniendo en cuenta el amplio patrimonio de gran valor histórico que tiene el pueblo de Ondara”, ha asegurado.

*Nota premsa Ciutadans Ondara*

Ciutadans d’Ondara exigeix a l’equip de govern més respecte per la història i els Béns de Rellevància Local

Joan Costa ha criticat que “immobles de molt de valor històric com El Llavador, Molí Nou, la Plaça de Bous i L’ Alberca estan encara en fase de tramitació»

Ondara, dijous 21 d’octubre de 2021. El portaveu del grup Ciutadans (Cs) a l’Ajuntament d’Ondara, Joan Costa, ha reclamat a l’equip de Govern format per PSOE i Compromís “més respecte i interés per la història i els béns de rellevància local del municipi”. Segons l’edil, “hi ha una llarga llista d’immobles de molt de valor històric com El Llavador, Molí Nou, la Plaça de Bous i L’ Alberca que estan encara en fase de tramitació»

Costa ha detallat que en l’Inventari General del Patrimoni Cultural Valencià “estan a l’espera de tramitació sis dels dotze béns sol·licitats, una cosa inaudita tenint en compte que l’última data d’adjudicació de Bé de Rellevància Local data del 13 de febrer de l’any 2007”.

L’edil exigirà al govern local que explique què s’ha fet en tots aquests i ha apuntat que “amb aquesta gestió, tot indica que no estan interessats a tramitar i protegir aquests béns”.

El portaveu de Cs ha explicat que els únics immobles protegits i considerats BRL corresponen a l’Església Parroquial, el Convent Minims (Ajuntament) i els quatre retaules ceràmics dels carrers Mare dels Desemparats i Virtuds i partides Vinyals i Pedregals. “Aquests sis representen la meitat dels sol·licitats, molt pocs tenint en compte l’ampli patrimoni de gran valor històric que té el poble d’Ondara”, ha assegurat.

*Nota premsa Ciutadans Ondara*

ONDARA APROVA PER UNANIMITAT EL REGLAMENT MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I L’AJUDA ECONÒMICA FAMILIAR PER A DESPESES UNIDES A LA VIVENDA

La moció del Comitè d’Empresa de Marina Salut sobre la compra d’accions de Ribera Salut va eixir avant amb el vot en contra de l’oposició (PP i Ciutadans)

Ondara, 01.10.21. L’Ajuntament d’Ondara va celebrar ahir dijous 30 de setembre la sessió plenària ordinària del mes; la primera sessió des de l’inici de la pandèmia amb una certa normalitat, atès que tots els regidors i regidores van posar assentar-se en el seu lloc habitual, i a més el ple va estar obert al públic, amb aforament limitat.

En el ple va destacar l’aprovació, per unanimitat de tots els grups polítics (Equip de Govern PSPV-Compromís, PP i Ciutadans), de diversos punts de l’orde del dia. Es van aprovar per unanimitat les bases per a la convocatòria de l’ajuda econòmica familiar per a despeses unides a la vivenda, dirigida a persones amb baix nivell de renda. L’import de l’ajuda serà de 100 euros per a cada unitat familiar. També es va aprovar per unanimitat el Reglament Municipal de Participació Ciutadana d’Ondara, que segons va indicar el Regidor de l’àrea Miguel Gomis, pretén formalitzar una nova modalitat de presa de decisions basada en la participació dels veïns i veïnes d’Ondara, arreplegar el seu dret a la participació plena i en condicions igualitàries, així com potenciar un teixit associatiu ric, plural i dinàmic. Destaca en aquest punt la participació per mitjà d’un butlletí informatiu municipal. D’altra banda, es va aprovar per unanimitat la moció presentada per tots els grups per a donar suport a la declaració del 25 d’octubre com a Dia del Comerç Local. I també per unanimitat va eixir avant la modificació del Pla Institucional de Comunicació (2017) per a actualitzar-ho.

La moció del Comitè d’Empresa de Marina Salut sobre la compra d’accions de Marina Salut S.A per part de Ribera Salut S. A. va ser aprovada amb els vots a favor de l’Equip de Govern PSPV-Compromís i en contra de l’oposició, PP i Ciutadans. La moció presentada al ple de l’Ajuntament d’Ondara acordava el següent: Demanar al Govern de la Generalitat Valenciana que no autoritze la compra per part de Ribera Salut de les accions corresponents a DKV, en compliment de la Llei 10/2014, de la Generalitat, de Salut de la Comunitat Valenciana, així com que sancione amb les mesures establides la no-comunicació a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de la transacció accionarial; mitjançant la impugnació de la dita compra en via judicial i sol·licitant a l’òrgan judicial competent les mesures cautelars pertinents perquè no desplegue cap efecte immediat el procés de compravenda d’accions pretès per “Ribera Salut, S.A.”; que la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública exigisca a la concessionària el compliment íntegre de les clàusules administratives i tècniques, perquè duga a terme les inversions descrites en elles; així com garantisca la prestació dels serveis com en qualsevol altra àrea de la sanitat pública; posant en marxa, així mateix, els procediments sancionadors convenients pels constants incompliments dels termes de la concessió sanitària a la Marina Alta; que el Govern de la Generalitat Valenciana pose en marxa ja el procés de reversió del departament de salut de Dénia iniciant els tràmits, comunicacions i normes perquè arribat el moment es complisquen els estàndards de seguretat jurídica, eficàcia i legalitat, duent a terme de manera efectiva la integració del dit departament en el sistema públic de salut valencià; sol·licitar als grups polítics a les Corts Valencianes que es pronuncien sobre la finalització de la concessió sanitària a la Marina Alta al compliment del seu termini, i al voltant de la no aprovació de cap pròrroga de la mateixa; i que es trasllade dels acords als Grups Parlamentaris de les Corts Valencianes.

La moció va ser defesa per l’Alcalde, José Ramiro, el qual va recalcar la importància que tota la Marina Alta “estiga en contra de que una empresa vaja a guanyar diners amb la salut en la comarca”. El portaveu del PP, Àlex Hernández, va indicar que no estaven “en contra de la reversió de la sanitat en la comarca, però sí en contra de la moció perquè està mal plantejada”. Va assegurar que el PP vol “una sanitat pública de qualitat, independentment del tipus de gestió”. “El que volem és tindre la millor atenció: la sanitat pública és millor, però no sabem amb quina gestió”, va dir. Per al PP, amb la moció presentada al ple “es pretén que el Govern de la Generalitat no autoritze la compra de les accions, i això no es pot demanar, perquè segons el dictamen de la CNMC (Comissió Nacional dels Mercats i la Competència), està avalada l’operació de compra d’accions, i la resolució de la CNMC ratifica que la Conselleria no és competent per a comprar eixes accions”. A més, respecte al segon punt dels acords (l’exigència de compliment de les inversions), Hernández va justificar que segons una auditoria de la pròpia Conselleria, aquesta “empresa hi ha invertit el 120 %”, havent complit allò que s’ha acordat en la concessió, per la qual cosa “no se li pot exigir que es complisca, quan ja s’ha complit”. A més, tal com va afirmar Hernández, el dilluns en les Corts Valencianes, PSPV, Compromís i Podem van presentar una proposta per a la reversió de la sanitat en la comarca però quan finalitze la concessió, en 2024, i com en 2023 hi ha eleccions, des del PP consideren que aquesta moció és “electoralista”. Des de Ciutadans, Joan Costa es va sumar als arguments del PP per a votar en contra.

L’Alcalde, José Ramiro, va dir que quedava clar que l’Equip de Govern “vol una sanitat pública de qualitat i de gestió directa”, i a l’oposició “li dóna igual que siga directa o que una empresa vullga guanyar diners amb la nostra salut”. “Nosaltres volem una gestió directa, 100% pública, i a vosaltres vos dóna igual qui gestione la nostra sanitat; com un concertat en educació; i eixos són els vostres ideals com partit neoliberal”, va asseverar Ramiro.

En el ple també va ser aprovada, amb el vot en contra de Ciutadans, una modificació de crèdits. La Proposta d’Iniciació de concessió Honors i Distincions a Personal de la Policia Local d’Ondara es va aprovar amb els vots a favor de l’Equip de Govern PSPV-Compromís, l’abstenció del PP i el vot en contra de Ciutadans.

ONDARA ELEVA A PLE EL REGLAMENT MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I L’AJUDA ECONÒMICA FAMILIAR PER A DESPESES UNIDES A LA VIVENDA

També es debatrà la moció del Comitè d’empresa de Marina Salut sobre la compra d’accions de Ribera Salut

Ondara, 30.09.21. L’Ajuntament d’Ondara celebra hui dijous 30 de setembre la sessió plenària ordinària corresponent a aquest mes, i entre els punts de l’ordre del dia destaca l’aprovació de les bases per a la convocatòria de l’ajuda econòmica familiar per a despeses unides a la vivenda, dirigida a persones amb baix nivell de renda. L’objectiu és aprovar les bases per a regular de la concessió d’ajudes de caràcter social dirigides a recolzar econòmicament els veïns i veïnes del municipi d’Ondara amb un nivell de renda baix, per a col·laborar amb les despeses unides a la vivenda habitual. El crèdit pressupostari disponible per a la concessió de la totalitat d’aquestes ajudes serà el previst en el pressupost municipal de l’exercici 2021, per import de 20.700,00 euros. Segons ha avançat l’Alcalde d’Ondara, José Ramiro, l’import de l’ajuda serà de 100 euros per a cada unitat familiar (només es concedirà una ajuda per vivenda). Per a accedir a aquesta ajuda, la persona sol·licitant ha de ser la propietària de la vivenda habitual i titular del rebut de l’IBI i s’haurà d’estar empadronat en l’esmentat domicili. El valor màxim cadastral de la vivenda habitual serà de 50.000 euros, i els ingressos íntegres anuals de tots els membres de la unitat familiar o de convivència, no podran superar els límits següents: d’1 a 2 persones 15.817,20 euros; de 3 a 4 persones 18.189,78 euros, i més de 4 persones 22.144,08 euros.

En el ple també es porta a aprovació provisional el Reglament Municipal de Participació Ciutadana d’Ondara. El Reglament de Participació Ciutadana d’Ondara, tal com ha avançat el Regidor de Participació Ciutadana, Miguel Gomis, pretén formalitzar una nova modalitat de presa de decisions basada en la participació dels veïns i veïnes d’Ondara, arreplegar el seu dret a la participació plena i en condicions igualitàries, així com potenciar un teixit associatiu ric, plural i dinàmic. Aquest reglament s’ha impulsat per a sistematitzar iniciatives en pro de la participació ciutadana a Ondara, dotar-les d’una normativa de funcionament clara i útil, garantint la incidència real sobre la presa de decisions i ratificant el compromís de l’Ajuntament d’Ondara amb el foment del Govern Obert, la constant implicació dels veïns i les veïnes en els assumptes comunitaris, l’apoderament ciutadà i els principis de transparència, la participació i la informació pública. Entre altres punts, el Reglament de Participació Ciutadana regula capítols referents al Registre Municipal de Participació Ciutadana; al Dret de les ciutadanes i ciutadans d’Ondara a la participació (dret a la informació, dret de petició, dret de proposta, dret a la iniciativa ciutadana, torn de paraula en els plens, dret a l’audiència pública, bústia de suggeriments); a la Participació de la Ciutadania Organitzada (Associacions, entitats, etc) per mitjà del foment de l’associacionisme; el Registre Municipal d’Associacions; la Taula d’Entitats; el dret a tindre un espai en la web municipal; les ajudes econòmiques o els deures de les entitats. També es regulen en aquest reglament els processos de Participació Ciutadana a través d’òrgans de coordinació com el Consell de Participació Ciutadana o els Consells Sectorials; també a través de l’Enquesta Ciutadana; l’Assemblea Ciutadana i els Pressuposts Participatius; així com estructurant altres mecanismes i metodologies de participació. Una vegada aprovat el Reglament municipal es publicarà al Butlletí Oficial de la Província i tauler d’anuncis de l’Ajuntament, perquè es puguen presentar reclamacions o suggeriments.

En l’ordre del dia del ple d’Ondara també figura la moció del Comitè d’Empresa de Marina Salut sobre la compra d’accions de Marina Salut S.A per part de Ribera Salut S. A. Amb aquesta moció, l’Ajuntament d’Ondara recolza la petició del Comitè d’Empresa Marina Salut després de la recent operació accionarial per la que Ribera Salut es queda amb el 100% de la UTE que gestiona la sanitat de la Marina Alta, Marina Salut. En la moció es demana a la Conselleria de Sanitat que adopte mesures cautelars per a paralitzar l’operació i actue amb contundència enfront dels socis de Marina Salut, imposant-li sancions per no haver demanat permís per a dur a terme eixa transacció accionarial. També se li insta a Conselleria a què inicie sense més demora el procediment per a revertir la gestió del departament de salut de Dénia quan finalitze el contracte al gener de 2024; i que li exigisca a la concessionària que complisca amb les inversions pendents en la comarca i que garantisca la prestació de serveis com qualsevol altra àrea de la sanitat pública, executant sancions si persisteixen aquests incompliments.

Un altre punt de l’ordre del dia del ple fa referència a la Proposta d’Iniciació de concessió Honors i Distincions a Personal de la Policia Local. Des de la direcció del cos de Policia Local d’Ondara s’ha proposat als funcionaris de carrera de la Policia Local d’Ondara, Juan Bta. Gasquet Llull, Rafael Fernando Sousa Parra, Teresa Lloret Cambrils i Antonio Galiano Viciano, per a la Creu al Mèrit Policial de Distintiu Blanc de la Generalitat pels seus 25 anys de servei actiu, sense que consten antecedents desfavorables en el seu expedient personal per qualsevol tipus de delicte, falta o infracció disciplinària. Es proposa la concessió de la Creu al Mèrit Policial de Distintiu Blanc a l’empara del Decret 124/2013, de 20 de setembre, del Consell, pel qual es regulen les distincions i condecoracions que es concedeixen per la Generalitat al personal dels Cossos de Policia Local de la Comunitat Valenciana.

ONDARA CELEBRA PLE ORDINARI AQUEST DIJOUS 30 DE SETEMBRE 2021

La sessió es podrà seguir en directe a temps real pel canal de YouTube de l’Ajuntament d’Ondara en l’enllaç següent:

https://www.youtube.com/c/ondara/live

Posteriorment, el ple es podrà visualitzar en el canal oficial de l’Ajuntament, disponible mitjançant l’enllaç:

https://www.youtube.com/user/OndaraOficial

Ondara, 28.09.21. L’Ajuntament d’Ondara celebra aquest dijous 30 de setembre de 2021 a les 20:30 hores. L’ordre del dia és el següent:

ORDRE DEL DIA

1. EXP. PLENS/2021/8. APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR ( 22 DE JULIOL DE 2021).

2. EXP. PLENS/2021/9. DECRETS DE L’ALCALDIA PRESIDÈNCIA. DONAR COMPTE.

3. EXP. 1554/2021. MATÈRIA 4009. PRESSUPOST GENERAL. INFORME SEGON TRIMESTRAL D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL 2021. DONAR COMPTE.

4. EXP. 1555/2021. MATÈRIA 4009.PRESSUPOST GENERAL. INFORME MOROSITAT I PMP 2 ER TRIMESTRE 2021. DONAR COMPTE.

5. EXP. 1870/2021. MATÈRIA 4002 PRESSUPOST. LÍNIES PRESSUPOST 2022. DONAR COMPTE.

6. EXP. 1973/2021. MATÈRIA 4002. PRESSUPOST. MODIFICACIÓ DE CRÈDIT PRESSUPOST 2021.TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT. APROVACIÓ INICIAL.

7. EXP 1936/2021. MATÈRIA 4000. SUBVENCION. BASES I CONVOCATÒRIA DE L’AJUDA ECONÒMICA FAMILIAR PER A DESPESES UNIDES A L’HABITATGE, PER A PERSONES AMB NIVELL DE RENDA BAIX. APROVACIÓ.

8. EXP 1977/2021. HONORS. PROPOSTA INICIACIÓ CONCESSIÓ HONORS I DISTINCIONS PERSONAL DE LA POLICIA LOCAL.

9. EXP 285/2021. MATÈRIA 2005. NORMATIVA MUNICIPAL. REGLAMENT MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA D’ONDARA. APROVACIÓ PROVISIONAL.

10. EXP. 2078/2021. MATÈRIA 1000. INSTITUCIONAL. MODIFICACIONS AL PLA DE COMUNICACIÓ INSTITUCIONAL DE L’AJUNTAMENT D’ONDARA (2017). APROVACIÓ.

11.-EXP. 2052/2021. MATÈRIA 1001. MOCIÓ COMITÉ D’EMPRESA MARINA SALUD SOBRE LA COMPRA D’ACCIONS DE “MARINA SALUD, S.A.” PER “RIBERA SALUD, S.A.”

12.- EXP. 2053/2021. MATÈRIA 1001. MOCIÓ PER DONAR SUPORT A LA DECLARACIÓ DEL DIA 25 D’OCTUBRE COM A DIA DEL COMERÇ LOCAL.

13.- EXP. PLENS/2021/9. INFORMES DE L’ALCALDIA PRESIDÈNCIA.

14.- EXP. PLENS/2021/9. PRECS I PREGUNTES.

Nota de premsa Ciutadans Ondara – Joan Costa: “La mala gestió de l’equip de govern li va a costar als veïns d’Ondara més de 63.000 euros”

Joan Costa: «La mala gestión del equipo de gobierno le va a costar a los vecinos de Ondara más de 63.000 euros»

El portavoz de Cs ha denunciado el sobrecoste de obras y el incumplimiento de los compromisos con la ciudadanía

Ondara, jueves 9 de septiembre de 2021. El portavoz de Ciudadanos (Cs) en Ondara, Joan Costa, ha denunciado que «la mala gestión del equipo de Gobierno les va a costar a los vecinos de Ondara más de 63.000 euros por sobrecoste de obras como el Espai Jove».

Según ha relatado Costa, «esta obra comenzó en febrero de 2018 con la compra de la finca que ocupará la edificación y a día de hoy sigue sin estar abierto el recinto ni se espera a corto plazo». Ha lamentado que durante este periodo «se haya aprobado en junta de Gobierno abonar a la mercantil que ejecuta la obra otros 63.244 euros».

El portavoz de Cs ha denunciado que «es una cantidad muy importante y, además, se produce este sobrecoste después de que el alcalde, José Ramiro, defendiera a capa y espada que esos extras del Espai Jove no le iban a costar ni un euro a los vecinos, pero ahora esa mala gestión la pagaremos todos».

Costa ha recordado además los más de 11.000 euros de gastos adicionales pagados en facturas emitidas los meses de febrero y marzo de 2021 para adquirir equipación como una mesa de tenis y un futbolín, mobiliario de oficina, un piano y otros artículos. «Muchos gastos ya pagados que no se conocían previamente, cuando se presentó el proyecto, y que además aún siguen sin estar en uso por la demora que tiene esta obra», ha criticado y ha añadido que «esto no es precisamente un ejemplo de política útil, sino todo lo contrario».

**Nota de premsa Ciutadans Ondara**

Joan Costa: «La mala gestió de l’equip de govern li costarà als veïns d’Ondara més de 63.000 euros»

El portaveu de Cs ha denunciat el sobrecost d’obres i l’incompliment dels compromisos amb la ciutadania

Ondara, dijous 9 de setembre de 2021. El portaveu de Ciutadans (Cs) a Ondara, Joan Costa, ha denunciat que «la mala gestió de l’equip de Govern els costarà als veïns d’Ondara més de 63.000 euros per sobrecost d’obres com el Espai Jove».

Segons ha relatat Costa, «aquesta obra va començar al febrer de 2018 amb la compra de la finca que ocuparà l’edificació i hui dia segueix sense estar obert el recinte ni s’espera a curt termini». Ha lamentat que durant aquest període «s’haja aprovat en junta de Govern abonar a la mercantil que executa l’obra altres 63.244 euros».

El portaveu de Cs ha denunciat que «és una quantitat molt important i, a més, es produeix aquest sobrecost després que l’alcalde, José Ramiro, defensara aferrissadament que aqueixos extres del Espai Jove no li anaven a costar ni un euro als veïns, però ara aqueixa mala gestió la pagarem tots».

Costa ha recordat a més els més de 11.000 euros de despeses addicionals pagades en factures emeses els mesos de febrer i març de 2021 per a adquirir equipament com una taula de tennis i un futbolí, mobiliari d’oficina, un piano i altres articles. «Moltes despeses ja pagades que no es coneixien prèviament, quan es va presentar el projecte, i que a més encara segueixen sense estar en ús per la demora que té aquesta obra», ha criticat i ha afegit que «això no és precisament un exemple de política útil, sinó tot el contrari».

**Nota de premsa enviada per Ciutadans Ondara**

LA CELEBRACIÓ DE SANT JAUME CENTRA EL DEBAT DEL PLE DE JULIOL D’ONDARA

Ondara, 23.07.21. L’Ajuntamentd’Ondara va celebrar ahir dijous 22 de juliol el ple ordinari d’aquest mes, en el que es van aprovar, per unanimitat de tots els grups polítics, els dos únics punts de l’orde del dia: la determinació de les festes locals d’Ondara per a 2022, que seran el dilluns 11 de juliol de 2022, festivitat de la Soledat, i dimarts 26 de juliol 2022, festivitat de Santa Anna; i la moció sobre les noves tarifes elèctriques aplicades des del passat 1 de juny de 2021. Finalment es va deixar sobre la taula la moció sobre Aprosdeco, en haver informat la dita associació que finalment tenen el compromís de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives per a abonar-los la quantitat que els deu per la gestió del Centre Ocupacional i Centre de Dia «La Xara» per a persones amb diversitat funcional intel·lectual.

En el ple d’anit va sorgir el tema de les celebracions de Sant Jaume, que tindran lloc des d’avui 23 de juliol i fins al diumenge 1 d’agost, a excepció de les quatre soltes de vaquetes que estaven previstes per a passada la mitjanit, en haver-se autoritzat el toc de queda a Ondara (des del dilluns 26 de juliol) des de les 1h i fins a les 6h, segons va explicar el Regidor de Festes i Tradicions, Miguel Gomis. Tampoc se celebraran les partides de pilota del torneig de penyes de Sant Jaume al Trinquet Municipal, en compliment de la normativa, perquè es juga sense mascareta (en canvi, si que se celebraran les partides de professionals), tal com va indicar l’Alcalde, José Ramiro. Gomis va informar que ja està tot a punt per a poder gaudir amb seguretat de Sant Jaume. Així mateix, va explicar que des del divendres 16 de juliol, es van obrir les entrades a públic general i es van esgotar ràpidament. Va dir que hi haurà actes per a tots els públics, a més dels actes taurins, i va donar les gràcies a la Penya Taurina per preparar els actes. Va afirmar que “confiem en els nostres treballadors, que han demostrat durant més d’1 any que es poden fer actes segurs”, però va demanar “trellat” a la gent, una vegada acabats els esdeveniments que pot controlar l’Ajuntament.

El portaveu del grup municipal del PP, Álex Hernández, va preguntar quina seria la xifra d’incidència que començaria a preocupar l’equip de govern per a cancel·lar els actes prevists per a festes. Per al PP, el problema és que “no podem garantir el que passe després”. Va afirmar que “esperem que la gent tinga trellat i siga responsable. Visca Sant Jaume” . Prèviament al ple, des del grup municipal popular, ja havien manifestat públicament que demanaven a l’Equip de Govern que se suspenguen, almenys temporalment, les festes populars, per l’actual situació sanitària de la comarca i principalment d’Ondara.

L’Alcalde, José Ramiro, va respondre que a l’hora de plantejar qualsevol acte, no hi ha una incidència mínima, sinó una normativa que marca el que es pot fer. De fet, la incidència ha pujat aquest mes, sense haver-se celebrat actes de Sant Jaume de moment. També va assegurar que només es faran els actes que s’adapten a la que marca la normativa; per això no hi haurà espectacles taurins passades les 12 de la nit (perquè hi ha toc de queda); ni se celebrarà de moment el torneig de penyes de pilota, que s’ajornarà. A més, va insistir en el fet que a l’hora de plantejar els actes, fa mesos, ja es va tindre en compte la limitació d’aforament i es va reduir inclús més del que marca la normativa actual. Va aprofitar per a recordar que Sant Jaume suposa un punt de reactivació econòmica per als sectors cultural i taurí, que tan malament ho estan passant amb la pandèmia.

Per la seua banda, el portaveu de Ciutadans, Joan Costa, es va mostrar partidari de la idea del PP de suspendre les festes; va indicar que “recolzem la idea del PP, tenim molt que perdre i molt poc que guanyar, ens agradaria ser notícia per coses bones i positives”; va matisar que entenia que des de l’Equip de Govern s’estaven recolzant tots els sectors, però va incidir en que “hi ha molt perill en aquesta setmana en un període d’auge del covid, és un risc important, i esperem que no passe res”.

Nota Premsa PP i Cs Ondara: L’Oposició a Ondara (PP i Cs) exigeixen a l’Equip de Govern (PSOE+Compromis) una solució seriosa i decent per als propietaris dels terrenys del Conveni del Recinte Firal Municipal

*Nota de prensa PP y Cs Ondara*

La Oposición en Ondara (PP y Cs) exigen al Equipo de Gobierno (PSOE+Compromis) una solución seria y decente  para los propietarios de los terrenos del Convenio del Recinto Ferial Municipal

Alex Hernandéz y Joan Costa, el dia 21 de Julio se reunieron con los propietarios del Convenio Urbanístico que firmó el Ayuntamiento de Ondara en el año 2010, el cual se basaba en que se redactaría un nuevo Plan General de Ordenación Urbana y que dichos terrenos pasarían a ser urbanizables para realizar una zona donde ubicar un Recinto Ferial Municipal.

Los propietarios discrepan e indican que “el pasado 5 de Julio de 2021, recibieron una carta amenazadora (burofax) del Ayuntamiento de Ondara , en la cual les indicaba que “ tienen dos soluciones,  de revertir o devolver el terreno a la propiedad o bien que el Ayuntamiento le comprase la parcela siempre a precio (innegociable) de su Tasación a   contestar por escrito y antes del 31 de Julio. (Casi nada…)

“Con esta arrogancia y con la poca voluntad de llegar a acuerdos con todos los propietarios estos son ejemplos muy claros y con opciones más propias de otros regímenes no democráticos” exponen los portavoces de los Partidos Políticos PP y Cs.

*Nota premsa PP i Cs Ondara*

L’Oposició a Ondara (PP i Cs) exigeixen a l’Equip de Govern (PSOE+Compromis) una solució seriosa i decent per als propietaris dels terrenys del Conveni del Recinte Firal Municipal

Alex Hernandéz i Joan Costa, el dia 21 de Juliol es van reunir amb els propietaris del Conveni Urbanístic que va signar l’Ajuntament d’Ondara l’any 2010, el qual es basava en el fet que es redactaria un nou Pla General d’Ordenació Urbana i que aquests terrenys passarien a ser urbanitzables per a realitzar una zona on situar un Recinte Firal Municipal.

Els propietaris discrepen i indiquen que “el passat 5 de Juliol de 2021, van rebre una carta amenaçadora (burofax) de l’Ajuntament d’Ondara , en la qual els indicava que “ tenen dues solucions, de revertir o retornar el terreny a la propietat o bé que l’Ajuntament li comprara la parcel·la sempre a preu (innegociable) de la seua Taxació a contestar per escrit i abans del 31 de Juliol. (Quasi res…)“Amb aquesta arrogància i amb la poca voluntat d’arribar a acords amb tots els propietaris aquests són exemples molt clars i amb opcions més pròpies d’altres règims no democràtics” exposen els portaveus dels Partits Polítics PP i Cs..

ONDARA ELEVA A PLE UNA MOCIÓ SOBRE LES NOVES TARIFES ELÈCTRIQUES

El ple també demanarà a la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives que abone a l’entitat APROSDECO la quantitat que li deu per la gestió del Centre Ocupacional i Centre de Dia «La Xara»

A més, s’acordaran els festius locals de 2021 i, prèviament al ple, es constituirà el Consell Agrari Municipal, després de diversos anys sense celebrar-se

Ondara, 21.07.21. L’Ajuntament d’Ondara celebra aquest dijous 22 de juliol el ple ordinari d’aquest mes, i en l’ordre del dia figura la determinació de les festes locals d’Ondara per a 2022, que seran el dilluns 11 de juliol de 2022, festivitat de la Soledat, i dimarts 26 de juliol 2022, festivitat de Santa Anna.

Cal destacar que al ple es debatrà la moció que s’enviarà a Generalitat mitjançant la qual, l’Ajuntament d’Ondara se suma a les peticions de diferents institucions que en les últimes setmanes han demanat a la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives que abone a l’entitat Aprosdeco la quantitat que li deu per la gestió del Centre Ocupacional i Centre de Dia «La Xara» per a persones amb diversitat funcional intel·lectual; un deute que, segons la moció que s’elevarà al ple d’Ondara, supera els 650.000 euros i compromet la continuïtat de l’activitat de l’associació. L’Ajuntament d’Ondara corrobora que la prolongació en el temps de la situació d’impagament del deute que Conselleria té amb Aprosdeco comporta que els treballadors i treballadores de l’entitat deixen de percebre el sou que els correspon i posa en perill la continuïtat d’un servei bàsic per a persones especialment vulnerables i les seues famílies. La moció també posa en valor la labor que ha desenvolupat APROSDECO al llarg de quasi mig segle, “no sols en l’atenció a les persones amb diversitat funcional intel·lectual, oferint recursos de millora de la qualitat de vida i integració social i laboral, sinó també de suport a les famílies, tan necessitades d’un suport efectiu i diari en la tasca de cuidar persones vulnerables”. Així mateix, s’assenyalen els valors que regeixen l’activitat de l’entitat: “el compromís ètic amb la tasca que desenvolupa i les persones que assistix, la dignificació i normalització en la societat de les persones amb diversitat funcional intel·lectual, el treball per a la millora de la seua qualitat de vida; l’actitud positiva cap a la discapacitat i el suport decisiu i encoratjador per a les famílies, i l’absoluta transparència en la gestió”. Per tot això, l’Ajuntament d’Ondara sol·licitarà a Conselleria que liquide immediatament el deute pendent amb l’associació, “un referent en la Marina Alta en el seu àmbit d’actuació i imprescindible per a la nostra comarca, que no compta amb cap altre recurs de característiques semblants”.

El ple també eleva a aprovació la moció sobre les noves tarifes elèctriques aplicades des del passat 1 de juny de 2021. En la moció, tots els grups polítics municipals de l’Ajuntament d’Ondara acorden instar el govern espanyol a exigir la transparència dels costs reals de producció, transport i distribució de l’electricitat, en les empreses del sector elèctric, efectuar el control públic d’aquestes i publicar anualment tota aquesta informació. A més, s’insta al govern espanyol a modificar el sistema de fixació del preu de l’electricitat, per a eliminar el sistema marginalista actual i aplicar un sistema basat en el cost real de cadascuna de les fonts de producció d’energia, en la proporció en què cada tipus de fonts d’energia participa en la negociació de les tarifes elèctriques; així com instar el govern espanyol a prendre les mesures convenients per a reduir l’impacte de l’increment de costs de l’energia elèctrica derivats del nou sistema de tarifació per als xicotets consumidors, que realitzen activitats econòmiques que no poden traslladar els seus consums d’energia cap a franges de consum amb preus més baixos (com és el cas del xicotet comerç o les persones que teletreballen). Així mateix, en la moció, l’Ajuntament d’Ondara acorda instar el govern espanyol a demanar a la Comissió Nacional de Mercats i la Competència, que investigue les causes reals de la pujada dels preus majoristes i actue amb urgència per revertir els abusos que hagen pogut realitzar les empreses elèctriques implicades; i a impulsar un canvi en el sistema de tarifació, en que s’eliminen els trams fixos, on les persones usuàries paguen en funció del que consumixen, aplicant tarifes per blocs de consum que seguisquen el principi de progressivitat, reconeguen el caràcter de ben essencial de l’electricitat i el dret a l’energia, garantint l’accés i l’assequibilitat d’una quantitat bàsica d’energia elèctrica, i penalitzant els consums excessius. També s’insta a establir, de manera efectiva i permanent, la prohibició de tall de subministrament elèctric en vivendes en els casos d’impagament com a conseqüència de les condicions de vulnerabilitat de les persones afectades. D’altra banda, s’acorda instar al Consell de la Generalitat Valenciana i a les diputacions provincials, a continuar desenvolupant les diverses iniciatives de suport financer i tècnic a les entitats locals, per a millorar l’eficiència i l’estalvi energètic en les edificacions i serveis municipals, impulsar l’autoconsum amb abocament d’excedents a la xarxa i les comunitats energètiques locals, així com la resta de programes actualment en marxa en aquesta matèria.

CONSTITUCIÓ DEL CONSELL AGRARI MUNICIPAL

Prèviament a la realització del ple, se celebrarà a l’Ajuntament d’Ondara la sessió de constitució del Consell Agrari Municipal, que feia anys que no es convocava i els estatuts de la qual estaven desactualitzats. Ara, una vegada actualitzats novament els seus estatuts i els seus membres, es constituirà novament aquest òrgan, mitjançant una sessió en l’ordre del dia de la qual figura (a més la seua constitució), també el desenvolupament de l’article 7 respecte a les Convocatòries; l’Informe de futures propostes d’activitats del Consell i torn obert de paraules.

El Consell Agrari Municipal és un òrgan de caràcter consultiu que assumeix les relacions amb el sector agrari, que articula la participació de les organitzacions professionals agràries i els sindicats de treballadors agraris, i que reconeix l’important paper que aquestes compleixen en la vertebració democràtica del món rural, així com per al millor desenvolupament de les competències agràries municipals pròpies o delegades. Entre les funcions del Consell Agrari Municipal d’Ondara es troben avaluar la realitat agrària del municipi, els seus problemes i necessitats; assessorar als restants òrgans de l’Ajuntament en matèria agrària, així com en la prestació dels serveis d’interès agrari que estan atribuïts o puguen atribuir-se al municipi; i proposar les mesures que propicien el desenvolupament rural i la millora de les rendes i de les condicions de vida dels agricultors, ramaders i treballadors del sector agropecuari.

Cal indicar que el Consell Agrari Municipal d’Ondara estarà integrat pels membres següents: com a representants d’empreses agràries, Pedro Mut Ribes i Juan Giner Ginestar; com a representants de llauradors professionals, Antonio Carrió Frasés i Raúl Fornés Giner; com a representant d’AVA (Associació Valenciana d’Agricultors), Salvador Pérez Bolufer; i com a representant de la Comunitat de Regants, José Antonio Gil Mejías. També s’integren en el Consell Agrari Municipal l’Alcalde d’Ondara, José Ramiro; el representant del grup municipal del PSPV-PSOE, Miguel Gomis; el del grup municipal de Compromís, Pere Picornell; el del grup municipal del PP, Jaume Femenia; el del grup municipal Ciutadans, Joan Costa; i finalment, el secretari Municipal de l’Ajuntament d’Ondara, Juan Noguera, que no té dret de vot.

ONDARA CELEBRA PLE ORDINARI AQUEST DIJOUS 22 DE JULIOL 2021 A LES 20:30 HORES

La sessió es podrà seguir en directe a temps real pel canal de YouTube de l’Ajuntament d’Ondara en l’enllaç següent:

https://www.youtube.com/c/ondara/live

Posteriorment, el ple es podrà visualitzar en el canal oficial de l’Ajuntament, disponible mitjançant l’enllaç:

https://www.youtube.com/user/OndaraOficial

Ondara, 19.07.21. L’Ajuntament d’Ondara celebra aquest dijous 22 de juliol de 2021 a les 20:30 hores el ple ordinari del mes de juliol. L’ordre del dia és el següent:

ORDRE DEL DIA

1. EXP. PLENS/2021/7. APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR (25 DE JUNY DE 2021).

2. EXP. PLENS/2021/8. DECRETS DE L’ALCALDIA PRESIDÈNCIA. DONAR COMPTE.

3. EXP. 1564/2021. MATÈRIA 5712. FESTES LOCALS 2022. APROVACIÓ.

4.- EXP. 1581/20210. MATÈRIA 1001. MOCIÓ SOBRE LES NOVES TARIFES ELÈCTRIQUES APLICADES A PARTIR DE L’1 DE JUNY DE 2021.

5. EXP. PLENS/2021/8. INFORMES DE L’ALCALDIA PRESIDÈNCIA.

6. EXP. PLENS/2021/8. PRECS I PREGUNTES.