EL PLE DE L’AJUNTAMENT D’ONDARA APROVA PER UNANIMITAT EL REGLAMENT REGULADOR DE L’ÚS I LA NORMALITZACIÓ DEL VALENCIÀ, I AMB EL VOT EN CONTRA DEL PP LA MODIFICACIÓ DE LA TAXA DE LES ESCOLES ESPORTIVES

La sessió va servir per a que l’Equip de Govern PSPV-Compromís fera balanç dels100 primers dies de govern de la nova legislatura

Ondara, 29.09.23. L’Ajuntament d’Ondara va celebrar ahir dijous 28 de setembre la sessió ordinària del ple de la corporació municipal corresponent al mes de setembre, que va servir, en finalitzar l’ordre del dia, per a que tant l’Alcalde, José Ramiro, com cadascun dels Regidors i Regidores de l’Equip de Govern PSPV-Compromís donaren compte i feren un repàs de les accions dels cent primers dies de govern des del començament de la nova legislatura 2023-2027. José Ramiro va destacar essencialment l’enfocament dirigit a les persones del govern municipal, amb accions com la Jornada dirigida a la Gent Gran i taller de ment activa; l’aula «PAC» contra l’abandó escolar; les accions formatives «Ondara et forma» per adults; la creació de seccions femenines de futbol en l’Ondarense; la col·laboració amb associacions del poble en diferents actes; la redacció del primer Pla de Responsabilitat Social, i la presentació a un projecte europeu d’agermanament sota el paraigües de la solidaritat, segons va ressaltar l’Alcalde.

En el que respecta als punts de l’ordre del dia, es va aprovar per unanimitat (vots a favor de PSPV-Compromís i PP) el Reglament Municipal Regulador de l’Ús i la Normalització del Valencià. Les finalitats del reglament són fer del valencià la llengua usual de l’Administració municipal; garantir el dret de la ciutadania d’adreçar-se a l’Ajuntament d’Ondara en valencià, tant oralment com per escrit i a ser atesa en valencià, i promoure l’ús del valencià en tots els àmbits de la vida ciutadana, segons va destacar el Regidor de Normalització Lingüística, Jordi Dominguis. Entre altres qüestions, el reglament comprèn la creació de l’Oficina o Agència de Promoció de l’Ús del Valencià, com a departament tècnic de l’Ajuntament d’Ondara, així com el requisit lingüístic dels llocs de treball (per a garantir les exigències lingüístiques legals i socials, el personal al servei de l’Administració local (o òrgans dependents) haurà de posseir un coneixement lingüístic simètric (valencià-castellà), adequat a les funcions que ha d’exercir).

D’altra banda, en la sessió plenària es va aprovar, amb els vots en contra del PP, la modificació de l’Ordenança fiscal Reguladora de la taxa per activitats de les Escoles Esportives Municipals a partir de 2024, el que suposarà l’increment de la taxa. La quota serà la fixada en la tarifa següent: Futbol 220,00 €/curs, Bàsquet 220,00 €/curs, Gimnàstica rítmica 220,00 €/curs, Tennis (2 dies/setmana) 220,00 €/curs, Pilota 200,00 €/curs, Tennis Taula (1 dies/setmana) 200,00 €/curs, i Multiesport 100,00 €/curs. S’establiran les bonificacions següents: del 10% a famílies amb dos germans inscrits en alguna activitat (aquest apartat serà d’aplicació únicament al germà menor); bonificació del 10% a les persones amb qualsevol grau de discapacitat, i es bonificarà amb un 10% als subjectes passius titulars del Carnet Jove i els subjectes passius amb la condició de família nombrosa i/o monoparental. Des de l’Ajuntament, el Regidor d’Esports, Lluís Fornés, va argumentar que des de la seua arribada es va fer un informe sobre els costs de les Escoles, i havien constatat que tot havia pujat molt (autobusos, llum, aigua,, segurs, federacions…). Des de 2016 no s’havien tocat els preus, però ara és necessari perquè s’ha comprovant que l’Ajuntament paga el 75% del cost per usuari en alguns esports, provocant un important desfase econòmic respecte els ingressos i les despeses de les escoles esportives. Després de realitzar un estudi detallat sobre les despeses de les escoles esportives i la despesa per xiquet/ta en cada esport, i comparar-ho amb la resta de la comarca, s’ha arribat a la conclusió que és necessari aplicar un augment en les quotes que les famílies aporten. Al respecte, el portaveu del PP, Àlex Hernández, va argumentar el vot en contra demanant que «es polisca aquesta mesura, es podrien buscar altres solucions com buscar sponsors, cobrar més als usuaris de fora d’Ondara, etc». Va indicar que si es negociava aquest punt podrien plantejar-se votar a favor dels pressuposts de 2024. També va concretar que la pujada de la taxa era del 70% i això suposava un gran cost per a moltes famílies (sobretot tenint en compte que hi ha famílies amb problemes econòmics per la pujada dels interessos); en canvi, la recaptació que aconseguiria l’Ajuntament amb aquesta mesura seria de 50.000 euros i eixa quantia es podria traure d’un altre lloc, segons va considerar Hernández. Concloent que «ara serem de les més cares de la comarca».

En el ple també es va aprovar per unanimitat (vots a favor de PSPV-Compromís i PP) la modificació del règim retributiu de la corporació, en tindre l’Alcalde dedicació com a Diputat Provincial. D’aquesta manera s’incorpora que en tant que l’Alcalde, José Ramiro, ostente càrrec amb dedicació parcial en l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, la dedicació de l’Alcalde en l’ Ajuntament d’Ondara serà reduïda en el mateix percentatge, de tal manera que la suma dels dos percentatges serà de 100% de dedicació. José Ramiro té aprovada actualment una dedicació del 75% de Diputació; per tant, la seua retribució en l’Ajuntament serà d’un 25%, o siga 12.000 euros bruts a l’any (cal recordar que la seua dedicació exclusiva del 100% era de 48.000 euros bruts a l’any; i en passar a tindre dedicació del 75% de Diputació, s’alliberaran 36.000 euros bruts anuals del sou de l’Alcalde, reduint així la despesa en sous dels regidors/es).

Un altre assumpte aprovat per unanimitat al ple va ser la Modificació de l’Ordenança reguladora de la Convivència Ciutadana a l’Espai Públic d’Ondara. L’objectiu de la modificació és l’encomanament del procediment sancionador d’aquesta ordenança a SUMA, per una major agilització dels tràmits. En l’apartat econòmic, el PP es va abstindre en els punts de modificacions de crèdit, i de reconeixement extrajudicial de crèdits.

En les mocions polítiques presentades per l’Equip de Govern, el PP va votar en contra, d’una banda, en la moció sobre l’inici del curs escolar, i d’altra, en la moció sobre la pujada del rebut de l’aigua a la Comunitat Valenciana. La moció sobre l’inici del curs escolar va estar presentada pel Regidor de Compromís, Lluís Fornés, que va argumentar que «el curs que ha començat amb un nivell de caos generalitzat en diferents fronts, i que sense cap dubte estem davant el pitjor inici de curs en molts anys de la Conselleria d’Educació». La moció va acordar que l’Ajuntament d’Ondara mostrara la seua condemna al caos de gestió educativa mostrat pel govern de la Generalitat Valenciana; que l’Ajuntament d’Ondara mostra la seua solidaritat amb els i les docents afectats pel caos del procés d’adjudicació; que l’Ajuntament d’Ondara mostra el seu compromís per mantenir i fomentar una educació pública de qualitat i amb garanties per a totes les parts implicades; que l’Ajuntament d’Ondara demana la dimissió de la directora general de Personal Docent de la Generalitat Valenciana pel perjudici generat a milers de professionals de l’educació i que l’Ajuntament d’Ondara demana al president de la Generalitat, Carlos Mazon, una intervenció en l’organigrama de la Conselleria que evite futures situacions com les que s’han viscut recentment en la gestió educativa. El PP va votar en contra d’aquesta moció, i la Regidora del PP, Aurora Orts, va argumentar que «la falta de previsió del govern del Botànic va generar una fallada informàtica en l’adjudicació del places, perquè va deixar el sistema informàtic sense actualitzar», assegurant que «per la seua deixadesa (del govern del Botànic) i la seua falta de previsió, s’ha generat un caos administratiu que ha de solucionar ara el govern del PP», al que s’ha sumat també «els nous processos d’estabilització de places». Assegurant que el PP «treballa per a solucionar el problema informàtic i el procés d’adjudicació de places», i que «l’anterior govern va abandonar els seus llocs de treball en veure que el seu projecte fracassava».

D’altra banda, es va aprovar, amb els vots en contra del PP, la moció sobre la pujada del rebut de l’aigua. Segons l’exposició de motius, que va ser llegida per l’Alcalde, José Ramiro, «la Generalitat Valenciana ha decidit pujar el rebut de l’aigua a 2 milions de famílies al no prorrogar la suspensió del cànon de sanejament que estava en vigor des del mes d’agost de 2022 ni establir mesures compensatòries tal com s’establia en el decret llei 19/2022, de 30 de desembre del Consell. Lamentablement, l’actual Govern de la Generalitat ha ignorat les dificultats de les empreses i les famílies treballadores valencianes per a arribar a fi de mes provocades pels alts preus de l’energia, dels aliments o la pujada de les hipoteques a conseqüència de la guerra a Ucraïna. És el mateix Govern que ha decidit suprimir impostos per valor de més de 350 milions d’euros a les famílies amb majors rendes i patrimonis. D’una banda, ha baixat els impostos a les 24.000 persones amb majors patrimonis i ha pujat el rebut de l’aigua a 2 milions de famílies de la Comunitat Valenciana. Per les raons exposades, l’Ajuntament d’Ondara insta a la Generalitat Valenciana a: 1. Paralitzar la pujada del rebut de l’aigua. 2. Prorrogar la suspensió del cànon de sanejament fins al 31 de desembre de 2023. 3. Abans del venciment, valorar la situació econòmica i, en el supòsit de no continuar amb la pròrroga, condonar el pagament del cànon de sanejament a les famílies amb rendes inferiors a 30.000€ (o superior en el cas de persones amb discapacitat, víctima de violència de gènere, que es trobe en situació de dependència, famílies monoparentals, en funció del nombre de descendents o adoptats, l’existència d’ascendents a càrrec o de pensionistes) i a la resta, prorratejar eixe pagament durant 60 mesos sense interessos». Al respecte, el PP va argumentar el vot en contra, segons va indicar el Regidor Agustín Vaquer, perquè «aquesta moció és un pamflet propagandista ple d’inexactituds ». Va detallar que «aquesta situació és degut a la mesura estrela del govern del Botànic, perquè el que es va presentar com una suspensió i exempció del pagament del cànon de l’aigua, en realitat ha sigut un engany; la lletra xicoteta de la mesura mostra que l’anunciada suspensió era en realitat una pròrroga encoberta que ara els ciutadans estan començat a pagar; deixar de cobrar no és el mateix que ajornar i ara resulta que paguem doble cànon: el del rebut habitual i el que el Botànic va ajornar»; matisant que «en el decret del Botànic de 2022 es deixava clar que es tractava d’un ajornament de les quotes, que s’exigiria en les factures posteriors des de l’1 agost de 2023 fins a 31 de gener 2025» És a dir, l’actual govern de la Generalitat Valenciana no ha pujat el rebut de l’aigua »va, assegurar el regidor del PP.

GRAN PARTICIPACIÓ EN EL CURS DE MANIPULADOR DE PRODUCTES FITOSANITARIS IMPARTIT PER L’AJUNTAMENT D’ONDARA I ASAJA

Ondara, 28.09.23. L’Ajuntament d’Ondara (Regidores de Formació i Agricultura i Medi Ambient) i ASAJA Alacant estan impartint en l’Espai Català d’Ondara un Curs de manipulador de productes fitosanitaris de nivell bàsic amb una durada de 25 hores presencials, dividides en 6 jornades en horari de 16 a 20:30 hores, del 25 de setembre al 4 d’octubre. Aquest curs ha tingut molt bona acceptació, i compta amb un total de 23 persones participants. De fet, en novembre es tornarà a impartir amb altres 23 persones, donada l’alta demanda dels usuaris d’aquest curs de formació de Manipulador de Plaguicides.

La introducció i benvinguda al curs, el passat 25 de setembre va comptar amb la presència del Regidor d’ Agricultura i Medi Ambient, Miguel Gomis, i la Regidora de Formació, Raquel Mengual.

**AJUNTAMENT D’ONDARA **

L’AJUNTAMENT D’ONDARA ELEVA A PLE L’APROVACIÓ PROVISIONAL DEL REGLAMENT REGULADOR DE L’ÚS I LA NORMALITZACIÓ DEL VALENCIÀ

Passa també pel ple la modificació de la taxa de les Escoles Esportives i la modificació del règim retributiu de la corporació, en tindre l’Alcalde dedicació com a Diputat Provincial

Ondara, 27.09.23. L’Ajuntament d’Ondara celebra aquest dijous 28 de setembre la sessió ordinària del ple de la corporació municipal amb un extens ordre del dia en el que destaca l’aprovació provisional del Reglament Municipal Regulador de l’Ús i la Normalització del Valencià, i sotmetre la modificació del Reglament proposada a informació pública en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament d’Ondara, en la seu electrònica i en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant durant trenta dies hàbils, dins dels quals les persones interessades podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimen oportunes. Les finalitats del reglament són fer del valencià la llengua usual de l’Administració municipal; garantir el dret de la ciutadania d’adreçar-se a l’Ajuntament d’Ondara en valencià, tant oralment com per escrit i a ser atesa en valencià, i promoure l’ús del valencià en tots els àmbits de la vida ciutadana. Entre altres qüestions, el reglament comprèn la creació de l’Oficina o Agència de Promoció de l’Ús del Valencià, com a departament tècnic de l’Ajuntament d’Ondara, així com el requisit lingüístic dels llocs de treball (per a garantir les exigències lingüístiques legals i socials, el personal al servei de l’Administració local (o òrgans dependents) haurà de posseir un coneixement lingüístic simètric (valencià-castellà), adequat a les funcions que ha d’exercir).

D’altra banda, en la sessió plenària es debatrà la modificació de l’Ordenança fiscal Reguladora de la taxa per activitats de les Escoles Esportives Municipals a partir de 2024, el que suposarà l’increment de la taxa. La quota serà la fixada en la tarifa següent: Futbol 220,00 €/curs, Bàsquet 220,00 €/curs, Gimnàstica rítmica 220,00 €/curs, Tennis (2 dies/setmana) 220,00 €/curs, Pilota 200,00 €/curs, Tennis Taula (1 dies/setmana) 200,00 €/curs, i Multiesport 100,00 €/curs. S’establiran les bonificacions següents: del 10% a famílies amb dos germans inscrits en alguna activitat (aquest apartat serà d’aplicació únicament al germà menor); bonificació del 10% a les persones amb qualsevol grau de discapacitat, i es bonificarà amb un 10% als subjectes passius titulars del Carnet Jove i els subjectes passius amb la condició de família nombrosa i/o monoparental. Des de l’Ajuntament s’argumenta que des de fa 8 anys (novembre de 2015) que no s’incrementen aquestes taxes, i que s’ha fet un estudi dels costos de les escoles esportives, comprovant que es quadruplica el cost per usuari respecte al que abonen els usuaris per la taxa, provocant un important desfase econòmic respecte els ingressos i les despeses de les escoles esportives. Després de realitzar un estudi detallat sobre les despeses de les escoles esportives i la despesa per xiquet/ta en cada esport, i comparar-ho amb la resta de la comarca, s’ha arribat a la conclusió que és necessari aplicar un augment en les quotes que les famílies aporten, perquè el cost total de les escoles és molt elevat; la part que es recapta de les quotes dels esportistes és molt baixa, i la resta ho aporta tot l’Ajuntament, o siga, tot el poble; de forma que per al 2024 es produirà aquest increment en la taxa.

En el ple també es donarà compte de la modificació del règim retributiu de la corporació, en tindre l’Alcalde dedicació com a Diputat Provincial. D’aquesta manera s’incorpora que en tant que l’Alcalde, José Ramiro, ostente càrrec amb dedicació parcial en l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, la dedicació de l’Alcalde en l’ Ajuntament d’Ondara serà reduïda en el mateix percentatge, de tal manera que la suma dels dos percentatges serà de 100% de dedicació. Al respecte, cal esmentar que José Ramiro té aprovada actualment una dedicació del 75% de Diputació; per tant, la seua retribució en l’Ajuntament serà d’un 25%, o siga 12.000 euros bruts a l’any (cal recordar que la seua dedicació exclusiva del 100% era de 48.000 euros bruts a l’any; i en passar a tindre dedicació del 75% de Diputació, s’alliberaran 36.000 euros bruts anuals del sou de l’Alcalde, reduint així la despesa en sous dels regidors/es).

Un altre assumpte que s’eleva a ple serà la Modificació de l’Ordenança reguladora de la Convivència Ciutadana a l’Espai Públic d’Ondara. L’objectiu de la modificació serà l’encomanament del procediment sancionador d’aquesta ordenança a SUMA, per una major agilització dels tràmits. Així, es proposa l’aprovació de la modificació de l’Ordenança reguladora de la Convivència Ciutadana a l’Espai Públic d’Ondara, d’acord amb el model d’ordenança elaborat per SUMA de la Diputació Provincial d’Alacant.

A l’ordre del dia del ple de setembre també es troben modificacions de crèdit, reconeixement extrajudicial de crèdits, moció sobre l’inici del curs escolar i sobre la pujada del rebut de l’aigua a la Comunitat Valenciana, entre altres punts.

LES REGIDORIES DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I EDUCACIÓ POSEN EN MARXA LA CAMPANYA «ONDARA, UNA HISTÒRIA DE COMERÇ»

S’ha creat una ruta històric comercial d’Ondara, recuperant la memòria comercial del poble i donant-la a conèixer a les noves generacions

Ondara, 27.09.23. Aquest matí ha estat presentada en l’Espai Català d’Ondara la nova campanya de comerç local dirigida als escolars, impulsada per les Regidories de Promoció Econòmica i Educació de l’Ajuntament d’Ondara. La campanya «Ondara, una història de comerç. Descobreix els comerços d’Ondara que van ser referent a la comarca» s’ha presentat amb la presència de la Regidora de Promoció Econòmica i Turisme, Raquel Mengual; la Regidora d’Educació, Rosa Ana Marí; el responsable de la campanya, Pedro Reig de Coto Consulting, i la tècnica ADL d’Ondara, Ana Cotaina.

«Ondara, una història de comerç. Descobreix els comerços d’Ondara que van ser referent a la comarca» és una iniciativa que es desenvoluparà del 2 al 25 d’octubre, i va dirigida als escolars de 6 a 12 anys. L’objectiu de la campanya és crear una ruta històric – comercial d’Ondara, que done valor al poble, recuperant la memòria comercial del poble, perquè no cal oblidar que «Ondara ha sigut tot un referent comercial a la Marina Alta durant la història». Per això, des de l’Ajuntament d’Ondara s’ha impulsat aquesta iniciativa que té diferents vessants (comercial, turística, educativa), i que es vertebrarà per mitjà d’una ruta per 15 comerços locals històrics; alguns d’ells ja tancats, i altres encara oberts, que disposaran d’una placa amb un codi QR, que aportarà tota la informació sobre el comerç, història i fotos antigues.

Per realitzar la ruta, a manera de gimcana, els xiquets i xiquetes hauran d’arreplegar el «kit d’explorador» a la Casa de Cultura d’Ondara, i en cada comerç que visiten, obtindran una peça per completar un puzle (per realitzar el recorregut és necessari un dispositiu mòbil amb connexió a internet; motiu pel qual aquesta iniciativa es planteja per a fer de forma conjunta per les famílies). En completar el recorregut de tots els comerços i portar el puzle complet a la Casa de Cultura, els participants obtindran un premi segur, consistent en un «pop-it» electrònic, i entraran al sorteig de 10 tablets. Es pot obtindre més informació en la web de la campanya i d’Ondara Activa: www.ondaractiva.com/historia-comercial .

De moment són 15 els comerços històrics d’Ondara que estan inclosos en la campanya «Ondara, una història de comerç», si bé la intenció és poder anar afegint i incorporant a més comerços que estiguen interessats en aquesta iniciativa, ja que encara que concloga la campanya, les plaques amb la informació romandran en els establiments, proposant així una ruta turística – comercial que perdurarà en el temps. Els comerços inclosos en la primera fase de «Ondara, una història de comerç» són Casa Rosita Grimalt, Ca la Baixaeta, Tejidos Bosch, Català la Moda, Ca Paquitina, Papereria Iñareta, Bodegas Leopoldo, Bodegas Aguilar, Ferreteria Llúzar, Carnisseria Alberto Picó, Tejidos Català, Mercat Municipal, Mobles Escrivà i La Drogueria. La Regidoria de Promoció Econòmica, Raquel Mengual, ha assegurat que els comerciants han trobat fascinant aquesta proposta i han participat molt gustosament, aportant tota la informació, fotos i història del seu comerç.

Des de la Regidoria d’Educació s’ha donat suport a aquesta iniciativa entre els escolars, i la ruta «Ondara, una història de comerç» serà realitzada per l’alumnat de 3er i 4t de primària del Col·legi Sanchis Guarner, tal com ha detallat Rosa Ana Marí. El premi per cada aula que complete la ruta serà de 250 euros en material (que s’adquirirà als comerços locals), a més del pop-it per cada alumne.

**AJUNTAMENT D’ONDARA**

**ONDARA ACTIVA**

PROGRAMACIÓ AGENDA ONDARA OCTUBRE 2023

PROGRAMACIÓ AGENDA ONDARA OCTUBRE 2023
Dimecres 4 d’octubre, Casa de Cultura, 17.30h
L’HORA DEL CONTE I TALLERLes Rodamons” presenten “ La mocadorà A continuació “Taller del mocador”
Dijous 6 d’octubre, Col·legi Sanchis Guarner
L”Estrananya Companyia representarà “El tresor perdut d’En Jaume I”
Divendres 6 d’octubre, Casa de cultura, 20.30 hores
LLIURAMENT “VI PREMI Composició per a Dolçaina i piano. Vila d’Ondara” amb la interpretació per part de Josep Alemany i David Gonzàlez de les obres presentades en aquesta edició
Dissabte 7 d’octubre, Plaça de Bous, 18.30 hores

ACTUACIÓ de la “Muixeranga Segària”, la Muixeranga “Valls del Vinalopó” i “Nova Muixeranga d’Algemesí”, acompanyats per la dolçaina “Canya Badà”
A continuació ACTUACIÓ del “Grup de Danses de Pedreguer”
Dissabte 7 d’octubre, Plaça de Bous, 23.00 hores
ACTUACIÓ del Grup Valencià “Va de dones”
Diumenge 8 d’octubre, Plaça de Bous, 18.30 hores
Dani Miquel presenta el seu espectacle “Volem”
Diumenge, 9 d’octubre

11h – Plaça 9 d’octubre PASSACARRER pel poble amb d’Ondara Colla de dolçaines i tabals acompanyats per les “Ballaores d’Ondara”
12h – Plaça del Convent LLIURAMENT DEL “II PREMI D’HONOR VILA D’ONDARA”. Ofrena d’una corona de llorer al Claustre de l’Ajuntament iactuació de les “Ballaores d’Ondara” i de la “Muixeranga de la Marina Alta” acompanyades per d’Ondara Colla de dolçaines i tabals.
19h – Plaça de bous ACTUACIÓ de “Smoking Souls” i “Colomet” Entrada lliure
Dimarts, 10d’octubre, Col·legi Marjals
L”Estrananya Companyia representarà “Balls del poble”
Dimecres 11, Casa de cultura, 17.30h
L’HORA DEL CONTE Foment a la lectura “Llegim junts…” amb Mireia Bazu
Del Dimecres 11 al Dilluns 16, Casa de cultura
EXPOSICIÓ DE DIBUIX ESCOLAR Exposició III edició Concurs de Dibuix 9 d’Octubre Amb els dibuixos de l’alumnat del CEIP Sanchis Guarner
Dissabte 14 d’octubre, Casa de cultura, 19.30h
PRESENTACIÓ del llibre “Torturades” A càrrec de Gemma Pasqual i Escrivà, autora Introduirà l’acte Trini Soldevila Organitza: Associació cultural OCELL
Dimecres 18 d’octubre, Casa de cultura, 17.30h
L’HORA DEL CONTE Amb Xelo Castellano
Divendres 20 d’octubre, Centre Social, 21h
FESTA D’ESTELLÉS Sopar i en acabar RECITANTS D’ONDARA i CONCERT DE PAU ALABAJOS
Dissabte 21 d’octubre, Auditori Municipal, 11.30h
III TROBADA DE CLUBS DE LECTURA DE LA MARINA Amb l’escriptora valenciana ANNA MONER Comentarem el llibre “La mirada de vidre”
Dimecres 25, Casa de cultura, 17.30h
L’HORA DEL CONTE Monipoppins presenta “Joana sense por i el butoni”
Divendres 27 d’octubre, Casa de cultura, 20.00 hores
CONTAHISTÒRIES PER ADULTSSENTIR la nit en blanc” a càrrec d’Eva Andújar
Dissabte 28 d’octubre, Auditori Municipal, 20.30h
CONCERTMarinae Ensemble”, orquestra de cambra, presenta “Colors Musicals”
Diumenge 29 d’octubre, Auditori Municipal, 19h
TEATRE PÚBLIC FAMILIAR La companyia “Disparatario” presenta “La Maria no té por”

ONDARA CELEBRA PLE ORDINARI AQUEST DIJOUS 28 DE SETEMBRE 2023

La sessió es podrà seguir en directe a temps real pel canal de YouTube de l’Ajuntament d’Ondara en l’enllaç següent:

https://www.youtube.com/c/ondara/live

Posteriorment, el ple es podrà visualitzar en el canal oficial de l’Ajuntament, disponible mitjançant l’enllaç:

https://www.youtube.com/user/OndaraOficial

Ondara, 26.09.23. L’Ajuntament d’Ondara celebra ple ordinari de la Corporació Municipal aquest dijous 28 de setembre de 2023 a les 20:30 hores. L’ordre del dia és el següent:

ORDRE DEL DIA

1.EXP. PLENS/2023/11, EXP.PLENS/2023/12 I EXP.PLENS/2023/13. APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS (13 I 27 DE JULIOL 2023 I 10 D’AGOST DE 2023).

2.EXP. PLENS/2023/14. DECRETS DE L’ALCALDIA PRESIDÈNCIA I REGIDORIA DE CONTRACTACIÓ. DONAR COMPTE.

3. EXP. 1793/2023. MATÈRIA 4009. INFORME MOROSITAT I PMP TRIMESTRAL 2023.

4. EXP. 1794/2023. MATÈRIA 4009.PRESSUPOST. EXECUCIÓ PRESSUPOST. DONAR COMPTE.

5. EXP. 2227/2023. MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA A L’ESPAI PÚBLIC D’ONDARA. APROVACIÓ.

6. EXP. 2254/2023. MATÈRIA 4009. PRESSUPOST GENERAL.MODIFICACIÓ DE CRÈDITS. SUPLEMENT DE CRÈDIT I CRÈDIT EXTRAORDINARI AMB CÀRREC AL ROMANENT DE PROVISIONAL.

7. EXP. 1584/2023. MATÈRIA 2003 CORPORACIÓ 2023-2027. RÈGIM DEDICACIÓ I RETRIBUTIU.

8. EXP. 2229/2023. 4020. ORDENANCES FISCALS. MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER ACTIVITATS DE LES ESCOLES ESPORTIVES MUNICIPALS. APROVACIÓ PROVISIONAL.

9. EXP. 2030/2023. MATÈRIA 4009. PRESSUPOST. RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS. APROVACIÓ

10. EXP. 1970/2023 MATÈRIA. 4009 PRESSUPOST. LÍNIES FONAMENTALS PRESSUPOST 2024.

11.EXP. 1887/2023. MATÈRIA 2005. REGLAMENT REGULADOR DE L’ÚS I LA NORMALITZACIÓ DEL VALENCIÀ. APROVACIÓ PROVISIONAL.

12. EXP. 2354/23. MATÈRIA 1001.MOCIÓ INICI CURS ESCOLAR 2023- 2024.

13. EXP. 2434/23. MATÈRIA 1001.MOCIÓ SOBRE LA PUJADA DEL REBUT DE L’AIGUA A LA COMUNITAT VALENCIANA.

14.EXP. PLENS/2023/14. INFORMES DE L’ALCALDIA PRESIDÈNCIA.

15.EXP. PLENS/2023/14. PRECS I PREGUNTES.

LA FEDERACIÓ DE PILOTA VALENCIANA ORGANITZA AQUEST DIUMENGE 1 D’OCTUBRE A ONDARA UNA TROBADA FEMENINA PER LA PROMOCIÓ DE LA PILOTA GROSSA

Ondara, 25.09.23. La Federació de Pilota Valenciana, amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Ondara, organitza una trobada femenina de Pilota Grossa aquest diumenge 1 d’octubre al trinquet d’Ondara i carrers adjacents, entre les 9 i les 13 hores. Cal destacar que aquesta és la primera Trobada Femenina de Pilota Grossa que impulsa la Federació de Pilota, perquè, si bé anteriorment s’han realitzat trobades femenines d’altres modalitats (com galotxetes, raspall o llargues), aquesta és la primera ocasió que es realitza de pilota grossa; modalitat que cada dia guanya més adeptes en ser una modalitat que permet la participació de persones de diferent nivell i condició física.

La Trobada Femenina de Pilota Grossa ha estat presentada per la Regidoria d’Igualtat d’Ondara, Nerea Mallol; el Regidor d’Esports, Lluís Fornés, i la vicepresidenta de les modalitats en recuperació de la Federació de Pilota Valenciana, Bea Gavilà. A aquesta activitat, que ja ha tancat el termini d’inscripcions, podia apuntar-se qualsevol jugadora interessada en practicar aquesta modalitat tan divertida i que any rere any va creixent dins del món de la pilota valenciana. Aquest diumenge 1 d’octubre de 9 a 13 hores, se celebraran partides de la modalitat, on totes les participants tindran l’oportunitat de conèixer la pilota grossa, guiades per dones i homes que ja la practiquen i per tècnics de la Federació de Pilota Valenciana. Serà una magnífica jornada de germanor al voltant de la Pilota Grossa. Les partides es disputaran tant al Trinquet de Pilota Grossa d’Ondara com als carrerons dels voltants, on ja es van jugar anteriors trobades de Pilota Grossa en 2021 i 2022.

Cal recordar que al 2018 es va inaugurar la remodelació del Trinquet de Pilota Grossa d’Ondara, després de la realització de les obres de millora, amb les quals es va recuperar aquesta instal·lació esportiva municipal per a la pràctica de la modalitat de “pilota grossa”; un joc de pilota valenciana que es practicava antigament en el “trinquetet” d’Ondara, que data de 1872. El trinquet de “pilota grossa” d’Ondara és un dels més antics de tota la Comunitat Valenciana en què es practicava aquesta modalitat de joc centenària (va ser molt popular durant el s. XVIII i XIX). Des de la seua reforma i posada en funcionament, el trinquet de Pilota Grossa d’Ondara té una gran activitat i és escenari de trobades i campionats. Ara, aquest diumenge seran les dones les protagonistes en realitzar-se la trobada femenina.

El Regidor d’Esports, Lluís Fornés ha destacat que l’Ajuntament d’Ondara sempre col·labora en tot allò que proposa la Federació de Pilota per potenciar l’esport autòcton. També ha aprofitat per recordar que l’Ajuntament d’Ondara va adquirir recentment el segon trinquetet per ampliar les instal·lacions dedicades a la pilota. Per la seua banda, la Regidoria d’Igualtat, Nerea Mallol, ha indicat que «l’esport constituïx un motor de canvi i ajuda a promoure la igualtat entre homes i dones», considerant que «aquest tipus d’iniciatives, com la trobada femenina de pilota grossa, són fonamentals i molt necessàries en aquests moments, i més si es tracten d’esports més minoritaris», expressant la seua satisfacció perquè es faça aquesta primera trobada a Ondara, i apostant perquè es facen més trobades per fomentar l’esport femení.

JA ES CONEIXEN LES OBRES FINALISTES DEL VII PREMI DE COMPOSICIÓ PER A DOLÇAINA I PIANO VILA D’ONDARA 2023

Les obres finalistes seran interpretades el 6 d’octubre per Josep Alemany i David Gonzàlez a la Casa de Cultura d’Ondara

Ondara, 25.09.23. La Regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Ondara informa que reunit el jurat del VII Premi de Composició per a Dolçaina i Piano Vila d’Ondara, s’ha acordat que les obres «Dhansak» i «Sinèrgies» siguen les finalistes del Premi d’enguany. Les obres finalistes seran interpretades per Josep Alemany Ortolà i David Gonzàlez a la Casa de Cultura d’Ondara, el divendres dia 6 d’octubre de 2023 a les 20:30 hores. Al descans d’aquest concert, els assistents votaran per atorgar un premi especial del públic amb dotació econòmica.

Com en edicions anteriors, el primer premi està patrocinat per l’Ajuntament d’Ondara amb una dotació econòmica de 1.250 euros; mentre que el Premi del Públic, concedit per la Federació Valenciana de Dolçainers i Tabaleters, tindrà una dotació de 500 euros.

Des de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Ondara s’agraeix la seua participació als compositors que han participat en aquesta 7ª edició per la seua gran labor en el camp de la música i especialment en el d’aquest instrument tan representatiu com és la dolçaina. El jurat valora i destaca l’elevat nivell de totes les obres presentades enguany, i agraeix a tots el gran treball fet. Els autors podran passar a retirar els treballs no premiats a l’Ajuntament d’Ondara. Passats dos mesos des de la publicació de la resolució del jurat, els treballs es destruiran.

REGIDORIA DE CULTURA*AJUNTAMENT D’ONDARA

L’ESCOLA MUNICIPAL DE PILOTA D’ONDARA ARREPLEGA 11 TROFEUS AUTONÒMICS DELS JECV 2022-2023

Ondara, 25.09.23. L’Escola Municipal de Pilota d’Ondara va participar dissabte passat 23 de setembre a València en la celebració del XXXII Dia de la Pilota Valenciana, que va comptar amb el lliurament, en L’Alqueria del Bàsket de València, dels trofeus als millors equips de les fases finals Autonòmiques dels XLI Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana (que lliura la Federació de Pilota Valenciana) en les diferents modalitats.

L’Escola Municipal de Pilota d’Ondara ha aconseguit en la temporada 2022-2023 un total de 11 guardons, tenint com a coordinador a Juanma Garrido, i com a entrenadors a Arnau Oliver i Raül Blasco. Des de la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament d’Ondara, dirigida per Lluís Fornés, es va posar a disposició de l’escola un autobús per a acudir a València a arreplegar els trofeus.

L’equip Benjamí d’Ondara ha aconseguit 4 trofeus; quatre bronzes en one wall parelles, escala i corda, raspall i llargues. L’equip cadet ha aconseguit en aquesta temporada també 4 trofeus: una plata en llargues, i 3 bronzes en one wall parelles, frontó parelles, raspall. L’equip juvenil ha aconseguit plata en one wall parelles, i bronze en raspall i llargues.

Tant l’Alcalde d’Ondara, José Ramiro, com el Regidor d’Esports, Lluís Fornés, han felicitat els integrants de l’Escola Municipal de Pilota d’Ondara i als seus entrenadors, pels èxits aconseguits durant tota la passada temporada 2022-2023. Lluís Fornés va acompanyar els integrants de l’escola en el lliurament de premis del Dia de la Pilota, i va expressar el seu orgull perquè l’escola d’Ondara haguera collit tants èxits esportius. També ha animat els integrants de l’Escola per a continuar així en la nova temporada que ja ha donat inici en l’Escola Municipal de Pilota d’Ondara, tenint de nou com a coordinador a Juanma Garrido, i com a entrenador a Raül Blasco.

REGIDORIA D’ESPORTS * AJUNTAMENT D’ONDARA

LA VI CURSA SOLIDÀRIA D’ONDARA A BENEFICI DE L’AECC SE CELEBRARÀ EL 22 D’OCTUBRE 2023

Les inscripcions (5 euros) es poden realitzar en www.somesport.com , i tota la recaptació es destinarà íntegrament a l’AECC per a la investigació de la lluita contra el càncer

Ondara, 22.09.23. Hui ha sigut presentada a la Casa de Cultura d’Ondara la VI Cursa Solidària d’Ondara a benefici de l’Associació Espanyola Contra el Càncer, que se celebrarà el diumenge 22 d’octubre 2023. En la presentació de l’esdeveniment esportiu solidari han participat l’Alcalde d’Ondara, José Ramiro; el Regidor d’Esports, Lluís Fornés; l’Oficial de la Policia Local, Desi Torres; la presidenta de la Junta Local d’Ondara de l’AECC, Mª Carmen Bisquert; i els representants del Club d’Atletisme Ondara, el seu president Miguel Moreno; Mª José Català i Juan Ginestar.

Les inscripcions es poden realitzar fins al 19 d’octubre a la web de www.somesport.com , i també de forma presencial en negocis locals: Calçats Dora, La Furiona, Esports Colau, Somriures, Naturalmente (herbolari), Ondara Òptics, Perruqueria Antonia Domènech, i Allianz Seguros. El preu de la inscripció, 5 euros, es destinarà íntegrament a benefici de l’Associació Espanyola Contra el Càncer. Des de l’organització es treballa amb una previsió d’alta participació, esperant arribar a més de mil inscripcions.

L’eixida VI Cursa Solidària d’Ondara serà a les 9:30 hores del diumenge 22 d’octubre des del Prado (igual que l’any passat)); l’arribada també serà al Prado. Abans, a les 9 hores, hi haurà primer un escalfament per a animar la cursa; a continuació es realitzarà el lliurament del xec en favor d’AECC i es llegirà el manifest. Posteriorment, en finalitzar la cursa, també es realitzarà una animació per a tots els participants. La cursa tindrà un recorregut de 4.2 km de circuit urbà per a caminants, mentre que per a corredors el recorregut s’augmenta fins als 7 km. La cursa transcorrerà per les partides Xebics, Mollons i Alfatares (els corredors arribaran fins a Torrecarrals). L’arreplegada dels dorsals es podrà realitzar el divendres 20 d’octubre de 18 a 21 hores al Decathlon d’Ondara; el dissabte 21 d’octubre de 18 a 20 al Decathlon; i el mateix dia de la cursa, diumenge 22 d’octubre, abans de l’eixida de la cursa.

El Regidor d’Esports, Lluís Fornés, ha agraït l’esforç realitzat per la Junta Local de l’AECC en l’organització de la cursa; ha destacat la col·laboració del Club d’Atletisme d’Ondara, i ha fet una crida a la solidaritat, ja que tota la recaptació que s’aconseguisca en aquest esdeveniment esportiu, es destinarà íntegrament a l’AECC per a la investigació de la lluita contra el càncer, tal com ha recalcat la presidenta de la Junta Local, Mª Carmen Bisquert, qui ha animat a la ciutadania a inscriure’s i participar en aquesta carrera solidària. Lluís Fornés ha agraït també la col·laboració de Policia Local, Protecció Civil, i Ondara Custom Club en la celebració de la cursa.

La Junta Local d’AECC s’ha bolcat en l’esdeveniment i ha aconseguit la col·laboració, mitjançant patrocini, de més 150 empreses locals i comarcals, que han posat el seu granet d’arena i contribuït econòmicament en la cursa solidària. La presidenta de la Junta Local, Mª Carmen Bisquert, ha agraït a tots ells la seua aportació i ha animat a la ciutadania a inscriure’s i participar en la carrera solidària. Ha recalcat l’agraïment a la Regidoria d’Esports i al Club d’Atletisme d’Ondara per possibilitar que la cursa siga una realitat, mostrant la seua esperança en què siga novament un èxit i se superen els mil participants.

REGIDORIA D’ESPORTS * AJUNTAMENT D’ONDARA