L’AJUNTAMENT D’ONDARA ELEVA A PLE L’ADHESIÓ A LA XARXA DE ENTITATS LOCALS AGENDA 2030 I A LA XARXA ESPANYOLA DE CIUTATS SALUDABLES

També s’eleva a aprovació la metodologia per al procés de pressupostos participatius

Ondara, 31.03.22. La corporació municipal d’Ondara celebra ple ordinari aquest dijous 31 de març, i entre els punts de l’ordre del dia, destaca l’adhesió de l’Ajuntament d’Ondara a la Xarxa Espanyola de Ciutats Saludables i a la Xarxa d’Entitats Locals per desenvolupar els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030.Des de l’Ajuntament d’Ondara es consideren molt interessants aquestes adhesions, i ara més que mai degut a la crisi sanitària d’aquests dos últims anys, entenent que l’adhesió és una dinamització sistemàtica del poble d’Ondara ja que s’inclou en aquestes dues entitats per a millorar el benestar i qualitat de vida de la ciutadania d’Ondara.

Respecte a l’adhesió d’Ondara a la Xarxa de ciutats saludables, s’eleva al ple aprovar l’adhesió de l’Ajuntament d’Ondara a la Xarxa Espanyola de Ciutats Saludables i de complir els seus fins estatutaris, i en conseqüència, es compromet a tindre elaborat una anàlisi de situació i un pla de salut per a Ondara o el compromís d’elaborar-lo; i complir amb les obligacions i exercir els drets establits en les Normes de Funcionament i Organització de la Xarxa Espanyola de Ciutats Saludables i, especialment, la d’abonar a la FEMP la quota de soci titular de la Xarxa que cada any corresponga a aquesta Entitat Local en funció del número dels seus habitants (que en el present exercici ascendeix a 500 euros). Cal esmentar que la Xarxa Espanyola de Ciutats Saludables és la Secció de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FVMP) dedicada a la promoció i protecció de la salut i al benestar dels ciutadans, en concordança amb els principis d’actuació corresponents al projecte “Healthy Cities”, de l’Organització Mundial de la Salut. Des de la seva constitució l’any 1988 la Xarxa Espanyola de Ciutats Saludables ha centrat les seves actuacions en Assegurar la intercomunicació de les ciutats participants en matèria de promoció i protecció de la salut; Fomentar la col·laboració i l’acció conjunta de les ciutats participants en matèria de promoció i protecció de la salut; o Difondre la informació rellevant sobre la Xarxa Espanyola de Ciutats Saludables, les Xarxes Autonòmiques i la Xarxa Europea, entre altres. El total de municipis inscrits a nivell nacional en aquesta xarxa és de 286, representant a uns 24.352.150 d’habitants.

Respecte a la incorporació de l’Ajuntament d’Ondara a Xarxa d’Entitats Locals per a l’Agenda 2030, es porta a ple el compromís de l’Ajuntament a treballar en l’aprovació d’un Pla d’Actuació o Estratègia Local, en el qual s’elabore una anàlisi de situació i un pla de localització i implementació dels ODS de l’Agenda 2030; a complir amb les obligacions i exercir els drets que s’estableixen en les Normes de Funcionament de la Xarxa, i assumir la Declaració de l’Agenda 2030 aprovada en el XII Ple de la FEMP. La Xarxa d’Entitats Locals per a l’Agenda 2030 és una Xarxa de la FEMP en la qual s’integren, de manera voluntària, els Governs Locals que es comprometen a implementar els ODS de l’Agenda 2030 de manera transversal en les seves polítiques públiques locals i provincials. Entre els principals objectius de la Xarxa destaca la Coordinació d’actuacions entre els Governs Locals permetent aconseguir millors resultats en la implementació de l’Agenda 2030 en els municipis i províncies, a través de la localització i desenvolupament dels ODS en l’àmbit local; Promoure el coneixement, sensibilització i implantació dels ODS de l’Agenda 2030 mitjançant l’enfortiment institucional i la implicació dels diferents actors locals; Actuar com a fòrum d’intercanvi i experiències entre els Governs Locals que integren la Xarxa; i Treballar amb els Governs Locals línies d’actuació concretes després de la crisi provocada pel COVID-19 per a donar una resposta en el territori alineada amb l’Agenda 2030.

També s’eleva a aprovació pel ple ordinari del mes de març la metodologia per al procés de pressupostos participatius i la calendarització proposada pel Consell de Participació Ciutadana d’Ondara, donant així un pas més per a engegar el procés (cal destacar que enguany 2022 es destinaran 50.000 euros als projectes que presente la ciutadania per a ser impulsats amb Pressuposts participatius). Una vegada aprovada la Metodologia per al Procés de Pressupostos participatius 2022, es publicarà als portals de transparència i participació propis de l’Ajuntament d’Ondara i als específics de Pressupostos participatius. Segons recull el Reglament Municipal de Participació Ciutadana d’Ondara (aprovat pel ple i publicat com a definitiu al BOP d’Alacant de 21 de desembre de 2021), el Ple Municipal serà l’encarregat de ratificar la metodologia del procés de Pressupostos participatius, la qual es va acordar al Consell de Participació Ciutadana del 8 de març de 2022, en què es van consensuar les aportacions a considerar per a la Metodologia per al Procés de Pressupostos participatius, així com la calendarització i els òrgans que han d’intervindre en cada moment del procés.

En l’ordre del dia del ple també es troba l’aprovació del nou Conveni-tipus de col·laboració entre la Generalitat Valenciana, a través de la Vicepresidència Segona i la Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, i l’Ajuntament d’Ondara per a la cessió dels drets de tanteig i retracte (data de febrer de 2022). El document tindrà una durada inicial de quatre anys, i quant a la resta del document, és idèntic al conveni aprovat en octubre de 2020 que va estar vigent fins al passat 26 de gener de 2022.

COMUNICAT POLICIA LOCAL ONDARA – SETMANA SANTA 2022

Des de la Policia Local d’Ondara s’informa que amb motiu de la celebració de la Setmana Santa d’Ondara 2022, estarà prohibit l’estacionament als carrers per on discorren els diferents actes.

També s’informa que es restringirà el trànsit de vehicles durant la celebració dels actes pels carrers i adjacents per on passen les processons.

D’altra banda, en la mesura del possible, es podrà donar pas als vehicles en aquells llocs on resulte adient, sempre que no es comprometa de cap manera la seguretat de l’acte.

Es prega respecten la senyalització

Disculpen les molèsties

LA CREMÀ DE LA FALLA DE PAMIS S’AJORNA AL DISSABTE 30 D’ABRIL

En aquesta nova data, la cremà no coincidirà amb les dates de Setmana Santa, Pasqua i Sant Vicent

Ondara, 29.03.22. Des de la Regidoria de Festes i Tradicions d’Ondara, que dirigeix Miguel Gomis, s’ha informat del nou ajornament de la cremà de la falla de Pamis, que estava prevista per a aquest dissabte 2 d’abril. En compte d’aquesta data, s’ha optat per traslladar la cremà al dissabte 30 d’abril. El motiu és que les últimes pluges del mes de març han impedit que els fallers de Pamis hagen pogut acabar i muntar la falla per a la cremà d’aquesta setmana. Així, s’ha considerat com nova data prevista per a la cremà el dissabte dia 30 d’abril, amb l’objectiu de no coincidir amb les pròximes dates de Setmana Santa, Pasqua i Sant Vicent, segons ha confirmat Miguel Gomis.

Cal esmentar que la falla de Pamis és un monument faller fet de forma completament artesanal pels mateixos veïns, i està realitzada per Miguel Tormo, Manolo Collado, José Manuel Lozano, Amado Quintero, i Ramón Morera, amb la col·laboració dels veïns i veïnes de la pedania de Pamis. Els veïns de Pamis porten temps treballant en els arreglaments de la seua falla, que és la mateixa que es va quedar per cremar en 2020, si bé han hagut de realitzar millores en haver passat dos anys des de la seua creació (la falla de Pamis de 2020 es va quedar sense plantar a pocs dies de la cremà, i en 2021 no va haver-hi falla per les restriccions per la pandèmia).

Enguany, la falla de Pamis recrea la Torre del Rellotge d’Ondara, amb un gran monument que arribarà els 9 metres d’altura. La falla està feta de fusta, cartó, suro i pintura, de forma completament artesanal i ecològica. Les previsions de pluja van afectar a la plantà de la Falla de Pamis 2022, perquè la part superior de la falla, el Campanar de la Torre del Rellotge, va tot forrat de cartó i no podria col·locar-se en cas de pluja. Per aquest motiu, la cremà de la falla de Pamis no es va produir el passat 19 de març, i es va ajornar alguns dies en funció de la climatologia, prenent en un principi com nova data el 2 d’abril. Ara, s’ha comunicat que la nova data serà el 30 d’abril, a causa dels impediments per a muntar i acabar la falla per les últimes pluges.

L’Ajuntament d’Ondara, per mitjà de la Regidoria de Festes i Tradicions que dirigeix Miguel Gomis, col·labora en aquesta iniciativa, aportant la infraestructura, mesures de seguretat i material necessari per a la plantà. Per a la cremà, hi haurà un castell de focs artificials, patrocinat per la Regidoria de Festes i Tradicions de l’Ajuntament d’Ondara, i es comptarà amb els bombers, ambulància i efectius de seguretat necessaris.

ONDARA CELEBRA PLE ORDINARI AQUEST DIJOUS 31 DE MARÇ 2022

La sessió es podrà seguir en directe a temps real pel canal de YouTube de l’Ajuntament d’Ondara en l’enllaç següent:

https://www.youtube.com/c/ondara/live

Posteriorment, el ple es podrà visualitzar en el canal oficial de l’Ajuntament, disponible mitjançant l’enllaç:

https://www.youtube.com/user/OndaraOficial

Ondara, 28.03.22. L’Ajuntament d’Ondara celebra ple ordinari de la Corporació Municipal aquest dijous 31 de març de 2022 a les 20:30 hores. L’ordre del dia és el següent:

ORDRE DEL DIA

ORDRE DEL DIA

1. EXP. PLENS/2022/2. APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR (24 DE FEBRER DE 2022).

2. EXP. PLENS/2022/4. DECRETS DE L’ALCALDIA PRESIDÈNCIA. DONAR COMPTE.

3.- EXP 680/2022.MATÈRIA 1001.METODOLOGIA PER AL PROCÉS DE PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS ANUALITAT 2022.APROVACIÓ.

4.- EXP.690/2022.MATÈRIA 1001.PROPOSTA SOL·LICITUD D’ADHESIÓ A LA XARXA ESPANYOLA DE CIUTATS SALUDABLES. APROVACIÓ.

5.- EXP. 693/2022.MATÈRIA 1001.PROPOSTA SOL·LICITUD D’ADHESIÓ A LA XARXA D’ENTITATS LOCALS PER A DESENVOLUPAR ELS ODS DE L’AGENDA 2030.

6.- EXP. 481/2022.MATÈRIA 4009. PRESSUPOST GENERAL. PLA PRESSUPOSTARI 2023-2025. DONAR COMPTE. APROVACIÓ.

7.- EXP 527/2022.MATERIA 4009. PRESSUPOST. RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS. APROVACIÓ.

8.- EXP. 1941/2020.MATÈRIA 1402. ORGANISMES PÚBLICS. GENERALITAT VALENCIANA. CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA VICEPRESIDÈNCIA SEGONA I LA CONSELLERIA D’HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA, I L’AJUNTAMENT D’ONDARA PER A LA CESSIÓ DELS DRETS DE TANTEIG I RETRACTE. APROVACIÓ

9. EXP. PLENS/2022/4. INFORMES DE L’ALCALDIA PRESIDÈNCIA.

10. EXP. PLENS/2022/4. PRECS I PREGUNTES.

AQUEST ABRIL 2022, CONTINUA LA “CULTURA SEGURA” EN ONDARA, LA JOIA DE LA CULTURA

A l’abril es commemora l’efemèride del Dia Internacional del Llibre amb propostes variades per a totes les edats

La Regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Ondara, dirigida per Raquel Mengual, ha donat a conèixer l’agenda cultural d’Ondara per aquest mes d’abril de 2022, sempre amb els preceptius protocols de seguretat, a la Casa de Cultura, Plaça de Bous, Plaça Major, Torre del Rellotge, i l’Auditori Municipal, dins del projecte «La Joia de la Cultura» per a oferir «cultura segura». Cal destacar que aquest mes d’abril, Ondara commemora l’efemèride del Dia Internacional del Llibre amb propostes variades per a totes les edats.

Per motius de seguretat i aforament, per als actes culturals d’Ondara caldrà reservar l’entrada a la Casa de Cultura d’Ondara o en la web de gestió d’esdeveniments locals: www.agendaondara.es .

L’avanç de la programació cultural d’Ondara per al mes d’abril de 2022 és el següent :

PROGRAMACIÓ CULTURAL ABRIL 2022

Del 31 de març al 28 d’abril, Torre del Rellotge

EXPOSICIÓ D’ESCULTURES “Musas y guerreras” de l’artista Chemi Galiano. Visites: Horari Casa Cultura

De l’1 al 29, Casa Cultura

EXPOSICIÓ “Lenguaje geométrico” de Consuelo San Mauro, recicladora artística. Visites: Horari Casa Cultura

Dissabte, 2

12h – Casa Cultura

PRESENTACIÓ LLIBRE – DIA INTERNACIONAL DE L’AUTISME “Veo, imito y aprendo”, llibre escrit per Mari Carmen Aranda i Nacho Mexía i il.lustrat per Daniela Mexía

19.30h – Plaça de Bous

CONCERT MÚSICA CONFRARE A CÀRREC DE L’AGRUPACIÓ MUSICAL NTRA. SRA. DE LA PIETAT D’OLIVA

Dimecres, 6

18h – Casa de Cultura

L’Hora del Conte. “L’esquirol” a càrrec de Rosa Serra

Dilluns, 11

9.30h – Auditori

TEATRE INFANTIL EN ANGLÈS. “e-Motion” a càrrec de “Luminaria Teatro y Danza

Dimarts, 12

9.30h – Auditori

TEATRE INFANTIL EN ANGLÈS “Trapped” a càrrec de “Luminaria Teatro y Danza

18h – Casa Cultura

Audicions de piano. Alumnes de l’Escola de Música Gonzalo Ortolà d’Ondara

19h – Casa Cultura

Audicions de vent fusta. Alumnes Escola de Música Gonzalo Ortolà

Dimecres, 13

18h – Casa de Cultura

L’Hora del Conte “La vella quaresma i…” a càrrec de Sole Mulet

Divendres, 22

20h – Casa de Cultura

CONTACONTES PER ADULTS Fran Pintadera ens presenta ¡Qué bueno que viniste! Amb la col·laboració de Bodegues Aguilar

Dimarts, 26

17h i 18h – Casa Cultura

TALLERS DE BEBETECA a càrrec de Sara Sareta (Prèvia inscripció)

Dimecres, 27

17.30h – Plaça Major

ENCONTRE amb els Primers Lectors i lliurament d’un llibre. A continuació “Les Rodamons” ens acompanyaran amb la seua màgica obra “Un mag despistat. La música i les paraules”

Dijous 28

18h – Plaça Major

TEATRE FAMILIAR “L’ànima dels llibres” a càrrec de Desbaratats Teatre

Divendres 29

20h – Casa Cultura

PRESENTACIÓ LLIBRE. ELVIRA CAMBRILS ens presenta el seu llibre “Aire”

ENTRADA GRATUÏTA

Per motius de seguretat i aforament cal reservar l’entrada a la Casa de Cultura o www.agendaondara.es

REGIDORIA DE CULTURA * AJUNTAMENT D’ONDARA

#Ondara

#CulturaSegura

LA REGIDORIA DE CULTURA D’ONDARA IMPULSA UN CICLE PER A POTENCIAR L’ANIMACIÓ LECTORA EN PERSONES ADULTES

El «Cicle de Contahistòries per adults – Els adults comptem si tu ens contes» comença el 22 d’abril, i tindrà una sessió mensual durant els mesos d’abril, maig i juny

Ondara, 28.03.22. Coincidint amb la commemoració, aquest mes d’abril, de l’efemèride del Dia Internacional del Llibre , des de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Ondara es llança una nova iniciativa amb l’objectiu de potenciar l’animació a la lectura de les persones adultes, que es vindrà a sumar a les propostes que ofereix Cultura, mes a mes, per a fomentar la lectura entre la ciutadania. Es tracta del “Cicle de Contahistòries per adults – Els adults comptem si tu ens contes”, que començarà el 22 d’abril, i tindrà una sessió mensual durant els mesos d’abril, maig i juny. Posteriorment, es reprendrà després de l’estiu.

Les sessions tindran lloc el 22 d’abril, 27 de maig i 30 de juny, a les 20 hores en la Casa de Cultura d’Ondara. La iniciativa naix amb l’objectiu d’oferir activitats de foment de la lectura no només per a infants (que està coberta amb els contacontes setmanals per a xiquetes i xiquets), i aquestes activitats se complementen amb el Club de Lectura d’Ondara. D’una banda, amb el «Cicle de Contahistòries per adults» s’aconseguix donar a conèixer contes per a persones adultes, i d’altra, es transmet el plaer d’escoltar històries narrades i dramatitzades per part de professionals. La temàtica de les històries, així com l’estil de les intervencions, són molt variades i depenen de la persona encarregada de l’espectacle; sempre intentant cobrir distintes vessants: històries, contes, faules, llegendes… Les sessions per als pròxims tres mesos són les següents:

¡QUÉ BUENO QUE VINISTE!! – FRAN PINTADERA – 22 D’ABRIL

En aquest espectacle es contaran històries entorn del vi. Hi haurà relats eròtics d’eixos que ens trauen els colors, i brindis perquè el públic faça els cors. Ah! I també embarbussament si és que algú s’anima, després de la segona copa, a tractar de repetir-los. I, sobretot, hi haurà humor en bona companyia perquè, com diu el refrany: El vi i l’amic fan més suportable el camí. Gaudirem de l’espectacle amb una copa de vi de la terra, gentilesa de Bodegues Aguilar d’Ondara.

YAYERÍAS – FÉLIX ALBO – 27 DE MAIG

Un secret de família, el silenciós soroll d’un cementeri en la nit, el record d’un besoncle, el tacte suau d’un amor ocult, un poble de 213 habitants… Un foraster, la veu ronca d’un enterrador, un grill, un mussol, l’udol planyívol d’un gos llunyà i una vetla en un xicotet poble d’interior. Quins més elements es necessiten per a donar sentit a un espectacle com “Yayerías”?

“Yayerías” és un espectacle absurd sobre l’emoció i la tendresa. El reflex de tot allò que tenim en comú fins i tot sense haver-ho viscut. Una mirada sobre els nostres propis estereotips socials i comportaments. Tots els elements que apareixen en les dues històries van component l’atmosfera única en la qual respiren tots els seus personatges.

EL VELATORI DEL TIO BATISTE – ALMUDENA FRANCÉS – 30 DE JUNY

Una sessió de contes construïts a partir del que m’han contat les dones de Penàguila. Un Macondo valencià en el que tot pot passar. La història de Batiste, un home que va morir tres voltes i no el van soterrar mai.

REGIDORIA DE CULTURA * AJUNTAMENT D’ONDARA

ONDARA COMMEMORA EL DIA MUNDIAL DEL TEATRE AMB “AMIC FRANKIE”, UNA OBRA PER A TOTS ELS PÚBLICS

Ondara, 28.03.22. Ahir diumenge 27 de març es commemorava el Dia Mundial del Teatre, sent el 60 aniversari d’aquesta efemèride. Des de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Ondara, dirigida per Raquel Mengual, es va oferir a l’Auditori Municipal, per a celebrar el Dia del Teatre, una obra de teatre familiar: “Amic Frankie”, que va anar a càrrec de J.M. Gestió Teatral; un meravellós espectacle teatral i musical que va omplir de gom a gom l’Auditori amb un acte en què grans i menuts van gaudir molt.

El 27 de març de 2022 se celebra el Dia Mundial del Teatre, una data en què es posa en valor el missatge cultural de les arts escèniques i la seua capacitat per a servir com a instrument d’enteniment. Una data per a posar en valor la dramatúrgia, impulsada per l’Institut Internacional de Teatre de la UNESCO en 1961. L’objectiu d’aquest dia és el de donar a conèixer al món la dramatúrgia i, per a això, es representen al llarg del món múltiples representacions teatrals per a tots els gusts i totes les edats.

REGIDORIA DE CULTURA * AJUNTAMENT D’ONDARA

#CulturaSegura

#Ondara

SENSE INCIDÈNCIES DESTACABLES PER LES ÚLTIMES PLUGES A ONDARA

Ondara, 28.03.22. Les últimes pluges registrades a la Marina Alta aquest final de mes de març, han propiciat imatges dels rius i barrancs d’Ondara com feia temps que no es veien, en el cas del riu Girona al seu pas pel terme municipal d’Ondara, amb gran cabal; l’Assut (amb una presa amb cascades d’aigua), i el llit de l’Alberca al seu pas pel nucli urbà.

Cal esmentar que es van tallar els accessos a tots els barrancs, i que no es van registrar incidències ressenyables a causa de la crescuda de rius i barrancs a Ondara, segons es confirma des de la Policia Local d’Ondara.

“AJUDA’NS A FER UNA ONDARA MILLOR”; LA CAMPANYA DE PARTICIPACIÓ PER A ANIMAR A LA CIUTADANIA A PROPOSAR SUGGERIMENTS O PRESENTAR QUEIXES PELS CANALS OFICIALS

L’Ajuntament d’Ondara vol animar que les veïnes i veïns del poble presenten queixes, propostes i suggeriments sobre qüestions d’índole municipal que siguen modificables o esmenables pel propi consistori, a través dels seus diferents departaments municipals. Amb aquesta mesura, segons recalca l’Alcalde d’Ondara, José Ramiro, es pretén animar a la ciutadania a què si el que busquen és una solució real (en compte d’únicament repercussió en diferents fòrums) que acudisquen directament a qui té la potestat de resoldre els problemes, en el cas que siguen una competència municipal, i notifique la incidència, queixa, proposta en qüestió, tenint el compromís de l’Ajuntament de donar una resposta. Així mateix, es recorda a la població que les xarxes socials no són el canal més oportú per a fer arribar queixes, comentaris o propostes a l’Ajuntament d’Ondara.

Des de la Regidoria de Participació Ciutadana d’Ondara , dirigida per Miguel Gomis, s’ha posat en marxa la campanya “Ajuda’ns a fer una Ondara millor”, que es concreta en un fullet tríptic a l’abast de la ciutadania en els diferents edificis i espais municipals.

Aquesta campanya consisteix, d’una banda, a informar la població sobre el canal oportú per a transmetre a l’Ajuntament d’Ondara les queixes o suggeriments que es consideren. Aquest canal és el Registre d’Entrada, que pot ser tant físic (oficina del Registre d’Entrada, en l’Ajuntament d’Ondara, amb horari de 8:30 a 14 hores), com amb certificat electrònic a través del https://ondara.sedelectronica.es/ , en el tràmit “queixes i suggeriments”. En presentar per Registre d’Entrada, el ciutadà tindrà el compromís de l’Ajuntament d’Ondara que es donarà una resposta en un temps prudencial i es derivarà la proposta, queixa o suggeriment al departament que corresponga.

D’altra banda, sota l’epígraf “Quin problema tens?”, la campanya també inclou informació sobre els principals telèfons d’interès: Policia Local (092), SINMA (965085045), Ajuntament (965766000), Serveis Socials (965587667), Emergències (112) i altres incidències (Centre de Salut, fugues d’aigua, talls de llum, etc). Amb això es pretén donar una resposta ràpida i una atenció directa a alguns dels principals problemes que puga tenir un ciutadà, i s’anima que ho notifiquen a través d’aquests telèfons.

A més, des de l’Ajuntament d’Ondara es recorda a la ciutadania que els membres de l’Equip de Govern d’Ondara estan a la seua disposició perquè contacten directament amb ells/elles en els casos oportuns; i per a això el seu contacte (correu electrònic, telèfon) està a disposició de tota la població en la web institucional de l’Ajuntament d’Ondara. Aquesta part del fullet, amb les frases “T’escoltem, l’equip de govern està amb tu”; “trasllada’ns les teues propostes o queixes, estem a la teua disposició”, inclou les formes de contacte amb cadascú dels 8 membres de l’Equip de Govern d’Ondara:

LA SETMANA SANTA D’ONDARA 2022 COMPTARÀ AMB ACTES TOTS ELS DIES

El dissabte 9 d’abril es representarà La Passió pels carrers i places d’Ondara, i Diumenge de Rams (10 d’abril) se celebrarà dins del Prado

Ondara, 24.03.22. Enguany 2022, Ondara tornarà a tindre Setmana Santa. L’última edició va ser la de 2019 (ja que en 2020 i 2021 no es va poder celebrar per la pandèmia). Així, el poble tornarà a gaudir de la seua Setmana Santa; un acte de gran tradició i arrelament en la població, que Ondara anhela celebrar novament amb normalitat, després de 2 anys de restriccions.

La Setmana Santa d’Ondara és una de les més vistoses i emblemàtiques de tota la comarca. Els actes començaran el dissabte 9 d’abril, amb la representació de La Passió pels carrers i places d’Ondara. Aquesta emblemàtica representació teatral a l’aire lliure, que es realitza íntegrament en valencià, escenifica la Passió i Mort de Jesucrist. La Passió és un acte organitzat conjuntament per la Parròquia Santa Anna, la Junta Central de Confraries, i el col·lectiu Júniors M.D, amb la col·laboració de la Diputació Provincial d’Alacant i de la Regidoria de Festes i Tradicions de l’Ajuntament d’Ondara. La Passió es representarà el dissabte 9 d’abril de 2022 (la vespra de Diumenge de Rams) a les 22:30 hores en diverses localitzacions del nucli urbà d’Ondara (començarà en el Prado).

L’endemà, el diumenge 10 d’abril, l’edifici del Prado d’Ondara tornarà a acollir la missa del Diumenge de Rams; acte que se celebrarà a cobert, donat el caràcter multitudinari de l’esdeveniment. En la Setmana Santa d’Ondara participen un total de set Confraries: Confraria de la Soledat, Confraria de la Dolorosa, Confraria del Crist de l’Agonia i les Set Paraules, Confraria de la Verònica, Confraria del Sepulcre, Confraria de la Pietat i Confraria de Jesús Natzarè. De nou, la Setmana Santa d’Ondara comptarà amb actes i processons tots els dies. A les Processons d’Ondara (hi ha quatre: el dilluns, dimarts, dimecres i divendres) assisteixen centenars de persones de tota la Marina Alta, i entre elles destaca especialment la Processó del Sant Enterrament (Divendres Sant, 15 d’abril). A Ondara se celebren, a més a més, actes destacats i propis de la Setmana Santa d’aquesta població, com l’Encontre, que té lloc el Diumenge de Pasqua 17 d’abril a les 8 hores.

PROGRAMA SETMANA SANTA ONDARA 2022

DURANT TOTA LA QUARESMA

18:30h. Dilluns, dimarts i dimecres, “Via Crucis” a l’Església Parroquial.

Dijous, Exposició del Santíssim Sagrament a l’Església Parroquial.

10:00h. Divendres, Missa a la Capella del Santíssim Crist de l’Agonia i Cant Miserere.

19:30h. Dissabtes, Sant Rosari a l’Església Parroquial.

31 DE MARÇ – TRASLLAT DE LA MARE DE DÉU DE LA SOLEDAT

19:00h. Missa a la Capella de la Mare de Déu de la Soledat.

20:00h. Solemne Trasllat de la Imatge de la Patrona d’Ondara a l’Església Parroquial.

1 D’ABRIL – CELEBRACIÓ DEL SAGRAMENT DE LA PENITÈNCIA

19:00h. Missa a l’Església Parroquial.

20:00h. Confessions a càrrec de diversos sacerdots per a joves confrares i feligresos a l’Església Parroquial.

DEL 2 AL 7 D’ABRIL – SEPTENARI DE DOLORS

20:00h. Missa amb predicació de Dolors a l’Església Parroquial.

A continuació, cant dels Dolors de la Mare de Déu.

8 D’ABRIL – DIVENDRES DE DOLORS

20:00h. Missa i predicació de Dolors. A continuació, cant dels Dolors de la Mare de Déu.

En acabar, Trasllat de la Imatge de la Patrona d’Ondara a la seua Capella.

9 D’ABRIL – REPRESENTACIÓ DE LA PASSIÓ

22:30h. Inici de la representació a l’edifici “El Prado”.

10 D’ABRIL – DIUMENGE DE RAMS

11:30h. Benedicció de rams a la Capella del Santíssim Crist i processó de Palmes.

Trajecte: José Iturbi, 9 d’Octubre, Sant Joan de Déu, Trinitat, Roser, Major, Sant Vicent, Convent, edifici “El Prado”.

12:00h. Missa Solemne de Diumenge de Rams a l’edifici “El Prado”.

11 D’ABRIL – DILLUNS SANT

21:00h. PROCESSÓ DEL SILENCI.

Eixida des de la Capella de la Mare de Déu de la Soledat del Pas de la Verònica, acompanyat per la Colla de Dolçaina La Xopena, Confraria de la Soledat de la Verge, Confraria de la Dolorosa i Confraria del Crist de l’Agonia i de les Set Paraules.

Trajecte: Virtuts, Sant Antoni, Sant Cristòfol, Sant Benet, Sol, creuament amb Dénia.

Eixida de l’Església del Pas de Jesús de Natzaret, acompanyat de les Confraries del Sant Sepulcre i Crist Ressuscitat i Confraria de la Pietat.

Trajecte: Església, Sant Joan, Sant Josep, Roser i Sol, creuament amb Dénia.

Després de l’encontre seguiran amb ordre: Confraria de la Soledat de la Verge, Confraria de la Dolorosa, Confraria del Crist de l’Agonia i les Set Paraules, Confraria del Sepulcre, Confraria de la Pietat, Confraria de la Verònica i Confraria de Jesús de Natzaret.

Trajecte: Dénia, Llibertat, Roser, Major, Sant Vicent i Convent.

12 D’ABRIL – DIMARTS SANT

21:00h. TRASLLAT del Pas del Crist de l’Agonia i el Pas de la Dolorosa, des de la Capella del Stm. Crist de l’Agonia fins la Capella de la Mare de Déu de la Soledat, acompanyats per la Confraria del Sant Sepulcre i Crist Ressuscitat, Confraria de la Pietat, Confraria de Jesús de Natzaret, Confraria de la Verònica, Confraria de la Soledat de la Verge, Confraria de la Dolorosa (acompanyada per la Banda del Sant Sepulcre d’Oliva) i Confraria del Crist de l’Agonia i les Set Paraules (acompanyada per la Banda de la Confraria de la Dolorosa d’Oliva).

Trajecte: José Iturbi, 9 d’octubre, Sant Joan de Déu, Trinitat, Roser, Major, Sant Vicent i Convent.

13 D’ABRIL – DIMECRES SANT

21:00h. PROCESSÓ DE L’AMARGURA.

Eixida des de la Capella del Cementeri del Pas del Sant Sepulcre, acompanyat per la Confraria de la Dolorosa, Confraria del Crist de l’Agonia i les Set Paraules, Confraria de la Verònica.

Trajecte: Dénia creuament Sol.

Eixida de la Capella de la Mare de Déu de la Soledat del Pas de la Pietat, acompanyat per la Unió Musical d’Ondara, Confraria de la Soledat de la Verge i Confraria de Jesús de Natzaret.

Trajecte: Sant Vicent, Sant Joan, Dénia, creuament Sol.

Després de l’encontre seguiran amb ordre: Confraria de la Soledat de la Verge, Confraria de la Dolorosa, Confraria del Crist de l’Agonia i les Set Paraules, Confraria de la Verònica, Confraria de Jesús de Natzaret, Confraria de la Pietat i Confraria del Sant Sepulcre i Crist Ressuscitat.

Recorregut des de Sol a Sant Benet, Sant Cristòfol, Sant Antoni, Virtuts i Convent.

14 D’ABRIL – DIJOUS SANT

20:00h. Missa “In Coena Domini” a l’Església Parroquial.

Reserva del Santíssim Sagrament en el Monument, on serà vetlat ininterrompudament pels fidels fins els Sants Oficis de Divendres Sant.

L’Església romandrà oberta tota la nit.

23:00h. Hora Santa, davant del Monument.

15 D’ABRIL – DIVENDRES SANT

07:00h. “Vía Crucis” des de l’Església Parroquial al Cementeri.

Trajecte: Luis Santonja, plaça Major, Sant Benet, Roda, Llibertat, Mare

de Déu del Roser, Sant Jaume, Dénia, Cementeri.

En cas de pluja no se celebrarà.

18:00h. Sants Oficis de la Mort del Senyor a l’Església Parroquial.

22:00h. Processó General del Sant Soterrament, des del Convent.

Trajecte: Convent, Sant Vicent, Major, Roser, Sol, Sant Benet, Sant Cristòfol, Virtuts, Convent.

16 D’ABRIL – DISSABTE DE GLÒRIA

20:30h. Solemne Vigília Pasqual a l’Església Parroquial.

17 D’ABRIL – DIUMENGE DE PASQUA

08:00h. Encontre del Ressuscitat amb sa Mare a la Plaça Major.

A continuació, Processó fins l’Església Parroquial i Missa Solemne del Dia de Pasqua.