ONDARA CELEBRA PLE ORDINARI AQUEST DIMECRES 27 DE MARÇ 2024

ONDARA CELEBRA PLE ORDINARI AQUEST DIMECRES 27 DE MARÇ 2024

La sessió es podrà seguir en directe a temps real pel canal de YouTube de l’Ajuntament d’Ondara en l’enllaç següent:

https://www.youtube.com/c/ondara/live

Posteriorment, el ple es podrà visualitzar en el canal oficial de l’Ajuntament, disponible mitjançant l’enllaç:

https://www.youtube.com/user/OndaraOficial

Ondara, 26.03.24. L’Ajuntament d’Ondara celebra ple ordinari de la Corporació Municipal aquest dimecres 27 de març de 2024 a les 19:00 hores. L’ordre del dia és el següent:

ORDRE DEL DIA

1.ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. APROVACIÓ (PENDENT DE REDACCIÓ).

2.EXP. PLENS/2024/3. DECRETS DE L’ALCALDIA PRESIDÈNCIA I REGIDORIA DE CONTRACTACIÓ. DONAR COMPTE.

3.EXP 885/2024. MATÈRIA. CORPORACIÓ 2023-2027. RENÚNCIA REGIDORA DEL GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS NEREA MALLOL LORENZO.

4. EXP 146/2024. MATÈRIA 4009. PRESSUPOST. RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS. OPERACIONS PENDENTS d’APLICAR AL PRESSUPOST (OPA). APROVACIÓ

5. EXP. 765/2023. MATÈRIA 4009. PRESSUPOST. RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS. APROVACIÓ.

6. EXP. 76/2024 MATÈRIA 4009. PRESSUPOST GENERAL. LIQUIDACIÓ PRESSUPOST GENERAL 2023. DONAR COMPTE.

7. EXP 246/2024. MATÈRIA 4009. RECTIFICACIÓ ANUAL DE l’INVENTARI DE BÉNS A DATA 31.12.2023.

8. EXP 626/2024. MATÈRIA 4009: PLA PRESSUPOSTARI 2025-2027. DONAR COMPTE.

9. EXP. 1615/2021. MATÈRIA 2200. RRHH. PROPOSTA MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L’AJUNTAMENT D’ONDARA. REQUISITS LINGÜÍSTICS. APROVACIÓ.

10. EXP 152/2024. MATÈRIA: NORMATIVA MUNICIPAL. REGLAMENT MUNICIPAL REGULADOR DELS ASSIGNACIONS ECONÒMIQUES ALS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS DE’ L’AJUNTAMENT D’ONDARA. APROVACIÓ PROVISIONAL.

11. EXP 872/2024. MATÈRIA 2005: NORMATIVA. REGLAMENT MUNICIPAL. INICIATIVA PER A LA REDACCIÓ DEL REGLAMENT REGULADOR PEL QUAL ÉS REGULA LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN MODALITAT NO PRESENCIAL A L’AJUNTAMENT D’ONDARA.

12. EXP 153/2024. MATÈRIA: NORMATIVA MUNICIPAL. ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA NETEJA, CONSERVACIÓ, ARBRATGE I TANCAMENT DE SOLARS I PARCEL·LES. APROVACIÓ PROVISIONAL.

13.EXP. 876/2024.MATÈRIA 1001. MOCIÓ. DECLARACIÓ INSTITUCIONAL EN SOLIDARITAT AMB EL POBLE PALESTÍ

14.EXP. PLENS/2024/3. INFORMES DE D’ALCALDIA PRESIDÈNCIA.

15.EXP. PLENS/2024/3. PRECS I PREGUNTES.

Publicado en Actualitat, Política.