L’AJUNTAMENT D’ONDARA ANUNCIA LES NORMES D’ÚS DE LA PISTA 3X3 DEL CARRER FURS

Ondara, 29.06.23. Per tal de regular els usos de la nova pista 3×3 del carrer Furs, l’Ajuntament d’Ondara ha publicat aquesta setmana les normes d’ús d’una instal·lació que pretén acostar l’esport i així facilitar l’esbarjo dels diferents segments d’edat que integren els barris del municipi. Entre les normes destacades, el document incideix en la importància dels horaris de la infraestructura: de dilluns a divendres, de 10 a 14:00 hores i, pel que fa a la vesprada, de 17 a 22:00 hores; així mateix, dissabte, diumenge i festius tindran aquest mateix horari d’ús.

D’altra banda, una de les altres condicions importants que subratlla la normativa de l’espai és la cura i respecte a les instal·lacions i l’entorn de les mateixes, així com al veïnat de la zona. A més, tal com assenyala el cartell publicat, pel que fa als menors que en facen ús, la responsabilitat serà en tot moment dels pares i mares dels menors. Segons resumeix el document, l’incompliment d’aquestes normes pot suposar l’expulsió de la pista i la sanció oportuna que la Policia Local d’Ondara estime en cas d’incidència greu o reincidència. Altres indicacions importants dins la normativa són també el nombre màxim de persones simultànies a la pista (un màxim de 8 persones), així com la prohibició de jugar quan hi haja altes temperatures que posen en risc la salut d’usuaris i usuàries.

L’AJUNTAMENT D’ONDARA FA ONEJAR A LA FAÇANA DEL CONSISTORI LA BANDERA DE L’ORGULL PER REIVINDICAR LA DIVERSITAT SEXUAL EN EL DIA I MES DEL COL·LECTIU LGTBIQ+

Ondara, 28.06.23. Des de principis de juny i especialment en la jornada de hui dimecres 28 de juny, Dia de l’Orgull LGTBIQ+ a nivell internacional, l’Ajuntament d’Ondara s’ha sumat a la reivindicació de la diversitat sexual engalanant el balcó de l’edifici consistorial amb la policromada bandera que representa els valors de llibertat d’un col·lectiu que reivindica cada 28 de juny els seus drets en recordatori als històrics disturbis que tingueren lloc a Stonewall, al Green Village novaiorqués, el 28 de juny de 1969.

Junt a l’esmentada bandera, al balcó del Saló de Plens també oneja la pancarta Viu amb orgull. Ondara contra la LGTBIfòbia. Els drets LGTBI són drets humans. Un panell que es consensuà des de la Comissió d’Igualtat de l’Ajuntament d’Ondara i que complementa el gruix de mesures reivindicatives que s’han dut a terme durant la passada legislatura en matèria LGTBI.

Si més no, tenint en compte la transversalitat d’aquesta efemèride, el proper dimecres 5 de juliol Ondara acollirà les primeres Jornades sobre diversitat afectivo-sexual i diversitat de gènere organitzades per la MASSMA (Mancomunitat de Serveis Socials de la Marina Alta) i el Servei Jove d’Atenció a les Sexualitats. Unes jornades que s’estructuraran un dues parts: per una part, un bloc destinat principalment a membres de la comunitat educativa i personal que treballa amb adolescents i joves (Auditori Municipal, de 8:30 a 18:30 hores); i, complementàriament, una segona part destinada a famílies i població en general (Casa de Cultura, 19:30 hores). El programa per al primer segment serà presentat en l’obertura de la jornada per la regidora d’Igualtat de l’Ajuntament d’Ondara Nerea Mallol i, pel que fa a la programació, hi destacarà la intervenció del sociòleg especialitzat en gènere i sexualitat Miquel Missé.

Iniciatives enfocades a la dignificació de la causa LGTBIQ+, així com a l’estudi de les circumstàncies socials i vitals de totes les persones i sensibilitats que conformen l’ampli ventall del col·lectiu.

ONDARA APROVA EN EL PRIMER PLE DE LA NOVA LEGISLATURA 2023-2027 L’ORGANIGRAMA DE LA CORPORACIÓ, LES DEDICACIONS I RÈGIM RETRIBUTIU

Ondara, 28.06.23. L’Ajuntament d’Ondara va celebrar ahir la primera sessió plenària de la nova legislatura; un ple extraordinari motivat per l’aprovació de l’Organigrama de la Corporació Municipal 2023-2027 (segons Article 38 ROF.), i pel sorteig dels membres per a les taules electorals de les Eleccions Generals del 23 de juliol.

En el ple s’han constituït els Grups Polítics Municipals (PSPV, PP, i Compromís) i la Junta de Portaveus, en la que estan representats els 3 grups més l’Alcalde. La portaveu del PSPV serà Rosa Ana Marí; del PP serà Álex Hernández; i de Compromís, Nerea Mallol.

També s’ha donat compte dels Decrets de l’Alcaldia- Presidència sobre Tinents d’Alcalde, Membres Junta de Govern, Delegacions a Junta de Govern i Delegacions a Regidors. El 1er tinent d’alcaldia serà Jordi Dominguis, la 2a tinent d’alcaldia Raquel Mengual, el 3r tinent d’alcalde Lluís Fornés i la 4a, Rosa Ana Marí. El portaveu de l’Equip de Govern serà Jordi Dominguis.

En la sessió ha sigut aprovat el Règim Retributiu de la Corporació 2023-2027, incloent-hi les dedicacions, indemnitzacions per assistències, i les dotacions a grups polítics. L’Alcalde, José Ramiro, disposarà d’una dedicació del 100% amb un sou brut anual de 48.000 euros. Cal esmentar, no obstant això, que José Ramiro, en ser Diputat Provincial d’Alacant aquesta legislatura, en el moment que prenga possessió com a Diputat, previsiblement renunciarà a aquesta dedicació per l’Ajuntament, i percebrà el corresponent salari com a Diputat. Per l’Ajuntament d’Ondara percebran una dedicació parcial del 50% Raquel Mengual, Miguel Gomis, Jordi Ruíz-Orejon, i Nerea Mallol, amb un sou anual brut de 24.000 euros. La dedicació per al regidor Jordi Dominguis passa a l’empresa municipal SINMA, en ser el Conseller Delegat, amb un sou anual brut de 24.000 euros i una dedicació del 50%.

Respecte al règim d’indemnitzacions per la concurrència efectiva a les sessions d’òrgans col·legiats dels que formen part, serà de 100 euros per assistència a plens, juntes de Govern, i consell d’administració de societats municipals; per a la resta dels òrgans serà 50 euros (comissions informatives, comissió especial de comptes, junta de portaveus, consell escolar municipal, consell agrari local, mesa de negociació empleats municipals, mesa de contractació, comissió d’avaluació ambiental i territorial). Els membres de la corporació amb alguna dedicació no percebran les dites indemnitzacions. D’altra banda, quant a l’assignació econòmica als grups polítics municipals, serà de 35 euros al mes per grup, i de 35 euros al mes per regidor integrant del grup.

Aquest punt ha sigut votat en contra pel PP. El portaveu del PP, Álex Hernández, ha indicat que «no estem d’acord amb la pujada. Com ja ho havíem manifestat en moltes ocasions durant la passada legislatura ja no ens semblava bé que l’alcalde guanyara 40.000 euros bruts a l’any i ara, amb la pujada de 8.000 euros més, és obvi que no estem d’acord». Hernández ha afegit que «s’ha passat d’una despesa de vora 120.000 euros a 168.000 euros sense tindre en compte les assistències als plenaris, a les juntes de govern o als consells d’administració». En aquest sentit el portaveu del PP va voler manifestar la disconformitat del seu partit sobre la pujada «excessiva» de les juntes de govern perquè, segons ells, «és un simple tràmit que no suposa cap tipus de feina. Per tots els motius que hem explicat el nostre vot serà en contra». José Ramiro, Alcalde d’Ondara, va contestar i va dir que no sabia d’on treia els números Álex Hernández perquè «jo encara no tinc els números de l’exercici del 2024. Encara no sé si tindré un sou a la Diputació d’Alacant. S’està aprovant el Règim Retributiu, que no significa que siguen despeses en el pressupost del 2024. Si jo tinc dedicació exclusiva a la Diputació d’Alacant els 48.000 euros bruts deixaran de ser una despesa perquè serà zero. Vorem a final d’any quina serà eixa despesa que crec que no serà un augment desmesurat ni exagerat». Sobre el que es cobrarà per assistència a juntes de govern, José Ramiro va dir que «s’han augmentat a 100 euros aquelles que tinguen poder de decisió i que suposen una gran responsabilitat». Álex Hernández va replicar i va afirmar que «segons vas manifestar sota jurament quan vas declarar en relació a la denúncia sobre la regidora Raquel Mengual, que les juntes de govern eren un tràmit ja que prèviament Intervenció havia aprovat el pagament de factures i que no es lligen tots els expedients administratius que arriben a les Juntes de Govern. Per tant, si dius aquestes coses en una declaració sota jurament estàs contestant-me quan dic que cobrar 100 euros per assistència a les Juntes de Govern són massa diners pel que feu». Ramiro va concloure el punt amb la següent afirmació: «el que es valora és la responsabilitat d’aprovar les coses. Confie plenament en els treballadors municipals sobre tots els expedients que ens arriben».

El ple també ha aprovat, en aquest cas per unanimitat, la periodicitat de les sessions del Ple de la Corporació, que serà l’últim dijous del mes (al desembre serà el tercer dijous).

Quant a les delegacions d’àrees i serveis municipals de què s’ha donat compte, són les següents:

ÀREA DE GOVERNACIÓ I RÈGIM INTERIOR

SEGURETAT CIUTADANA, POLICIA LOCAL I PROTECCIÓ CIVIL

Reservat a l’Alcaldia: José Ramiro Pastor.

PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS

Regidora delegada: Rosa Ana Marí Blasco.

COMPRES I CONTRACTACIÓ

Regidora delegada: Nerea Mallol Lorenzo.

RÈGIM JURÍDIC I INTERIOR

Regidora delegada: Nerea Mallol Lorenzo.

PERSONAL

Regidora delegada: Nerea Mallol Lorenzo.

MODERNITZACIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ

Reservat a l’Alcaldia: José Ramiro Pastor.

MANTENIMENT D’INFRAESTRUCTURES

Regidor delegat: Miguel Gomis Sancho.

ÀREA DE FINANCES I HISENDA

HISENDA

Regidor delegat: Jordi Ruiz-Orejón Zamora.

La delegació d’Hisenda comprèn expressament: Pressupost municipal, Ordenances fiscals i Tresoreria.

PATRIMONI MUNICIPAL

Regidor delegat: Lluis Fornés Gasquet.

ÀREA DE DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I GESTIÓ ESTRATÈGICA

PROMOCIÓ ECONÒMICA I TURISME

Regidora delegada: Raquel Mengual Bisquert.

Comprèn expressament: Empresa, Comerç, Turisme i Indústria.

FORMACIÓ I OCUPACIÓ

Regidora delegada: Raquel Mengual Bisquert.

COMUNICACIÓ

Regidora delegada: Raquel Mengual Bisquert.

FONS EUROPEUS

Regidor delegat: Jordi Dominguis Vidal.

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

EDUCACIÓ

Regidora delegada: Rosa Ana Marí Blasco.

ESPORTS

Regidor delegat: Lluis Fornés Gasquet.

DEMOCRÀCIA PARTICIPATIVA I ASSOCIACIONISME

Regidor delegat: Miguel Gomis Sancho.

TRANSPARÈNCIA

Reservat a l’Alcaldia: José Ramiro Pastor.

INFÀNCIA I JOVENTUT

Regidor delegat: Jordi Ruiz-Orejón Zamora.

CULTURA

Regidora delegada: Nerea Mallol Lorenzo.

La delegació de Cultura comprèn expressament: Foment de la Cultura, Història Local i Agermanaments.

LLENGUA

Regidor delegat: Jordi Dominguis Vidal.

FESTES I TRADICIONS

Regidor delegat: Jordi Ruiz-Orejón Zamora.

MAJORS

Regidor Delegat: Jordi Ruiz-Orejón Zamora.

La delegació de Majors comprèn expressament: Majors, Residència i Centre de Dia.

RESIDENTS ESTRANGERS

Regidora delegada: Raquel Mengual Bisquert.

IGUALTAT I DONA

Regidora delegada: Nerea Mallol Lorenzo.

ÀREA DE SERVEIS SOCIOSANITARIS

ATENCIÓ SOCIAL

Regidor delegat: Nerea Mallol Lorenzo.

La delegació d’Atenció Social comprèn expressament: Coordinació amb la MASSMA, relació i col·laboració amb associacions assistencials, Protecció i Atenció Social, Solidaritat i Dependència.

SANITAT

Regidor Delegat: Jordi Ruiz-Orejón Zamora.

ÀREA DE SOSTENIBILITAT I MEDI AMBIENT

AGENDA 2030

Regidor delegat: Jordi Dominguis Vidal.

URBANISME, MOBILITAT URBANA I PATRIMONI URBÀ

Reservat a l’Alcaldia: José Ramiro Pastor.

La delegació d’Urbanisme comprèn expressament: Territori, Planejament, Gestió i Disciplina Urbanística, Trànsit i via pública urbana i Protecció, recuperació i rehabilitació del Patrimoni arquitectònic.

AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, TERME MUNICIPAL I RECURSOS HÍDRICS

Regidor delegat: Miguel Gomis Sancho.

La delegació d’Agricultura i Medi Ambient comprèn expressament: Agricultura, Medi Ambient, Gestió Integral de Residus, Entorn Rural, Camins, Recuperació de Terme Municipal, Neteja i/o explotació de parcel·les agrícoles, Banc de Terres, Consell Agrari i Comunitat de Regants.

PARCS, JARDINS, ESPAIS NATURALS I BENESTAR ANIMAL

Regidor delegat: Miguel Gomis Sancho.

La delegació de Parcs, Jardins, Espais Naturals i Benestar Animal comprèn expressament: Parcs urbans, Jardins Municipals, Foment d’espais verds i arbratge, paisatges, Àrea Recreativa Molí Coví, Barrancs, Riu Girona, Serra de Segària, Relació amb entitats protectores d’animals i tot el Benestar Animal.

MANTENIMENT PÚBLIC I SERVEIS

Regidor delegat: Miguel Gomis Sancho.

La delegació de Manteniment Públic i Serveis comprèn expressament: Pluvials, enllumenat, aigua potable, gas, clavegueram, etc.

HABITATGE

Regidor delegat: Jordi Dominguis Vidal.

EMPRESA MUNICIPAL. SINMA

Conseller Delegat: Jordi Dominguis Vidal

Secretaria: Jordi Ruiz-Orejón Zamora (Regidor d’Hisenda).
D’altra banda, en el ple s’ha aprovat el nomenament dels representantsde la Corporació en els següents Òrgans Col·legiats i Organismes. L’aprovació ha eixit avant per unanimitat.

MANCOMUNITAT COMARCAL DE LA MARINA ALTA:

Alcalde: José Ramiro Pastor

Vocal: Jordi Dominguis Vidal

Vocal: Raquel Mengual Bisquert

MANCOMUNITAT DE SERVEIS SOCIALS DE LA MARINA ALTA DE LA MARINA ALTA:

Alcalde: José Ramiro Pastor

Vocal: Nerea Mallol Lorenzo

CONSORCI PER A L’ABASTIMENT I SANEJAMENT D’AIGÜES DELS MUNICIPIS DE LA MARINA ALTA:

Titular: José Ramiro Pastor

Suplent: Miguel Gomis Sancho

Suplent: Jordi Dominguis Vidal

CONSORCI PROVINCIAL PER AL SERVEI DE PREVENCIÓ I EXTINCIÓ D’INCENDIS I SALVAMENT D’ALACANT.

Titular: José Ramiro Pastor

Suplent: Miguel Gomis Sancho

Suplent: Jordi Dominguis Vidal

CONSORCI PER A L’EXECUCIÓ DE LES PREVISIONS DEL PLAN ZONAL DE RESIDUS 6, ÀREA DE GESTIÓ A1.

Titular: José Ramiro Pastor

Suplent: Miguel Gomis Sancho

Suplent: Jordi Dominguis Vidal

SOCIETAT DE RECICLATGE DE RESIDUS MARINA ALTA, S.A.:

Titular: José Ramiro Pastor

Suplent: Miguel Gomis Sancho

Suplent: Jordi Dominguis Vidal

PATRONAT DE LA UNED:

Titular: José Ramiro Pastor

Suplent: Rosa Ana Marí Blasco

Suplent: Jordi Dominguis Vidal

CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL:

President: José Ramiro Pastor

La Regidora d’Educació: Rosa Ana Marí Blasco

COMPROMÍS: Lluis Fornés Gasquet

PSPV-PSOE: Raquel Mengual Bisquert

PARTIT POPULAR: Agustí Vaquer

CONSELL LOCAL AGRARI:

President: José Ramiro Pastor

COMPROMÍS: Jordi Dominguis Vidal

PSPV-PSOE: Miguel Gomis Sancho

PARTIT POPULAR: Aurora Orts

JUNTA LOCAL DE PROTECCIÓ CIVIL:

President: José Ramiro Pastor

Regidor: Jordi Dominguis Vidal

JUNTA LOCAL DE SEGURETAT:

President: José Ramiro Pastor

Regidor: Jordi Dominguis Vidal

MESA DE CONTRACTACIÓ MEMBRES DE LA CORPORACIÓ:

President: José Ramiro Pastor

Regidor d’Hisenda: Jordi Ruiz-Orejón Zamora

Regidora de Contractació: Nerea Mallol Lorenzo

MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓ EMPLEATS MUNICIPALS:

Titulars:

President: José Ramiro Pastor

Regidora de Personal: Nerea Mallol Lorenzo

Regidor: Jordi Ruiz-Orejón Robles

Suplents:

Regidor: Raquel Mengual Bisquert

Regidor: Jordi Dominguis Vidal

I s’han creat i determinat la Composició de les Comissions Municipals amb el vot favorable de totes les formacions polítiques.

Àrea Econòmica: COMISSIÓ INFORMATIVA CENTRAL (i ESPECIAL DE COMPTES): Hisenda, Patrimoni, Recursos Humans, Comerç, Industria, Contractació, Resta que no corresponga a altra Comissió.

  • Titulars:

President: José Ramiro Pastor.

Grup Municipal Socialista PSPV-PSOE: Jordi Ruiz-Orejón Zamora, Rosa Ana Marí Blasco

Grup Municipal Partit Popular: Alejandro Hernández Giner, Jaume Femenía

Grup Municipal Compromís per Ondara: Nerea Mallol Lorenzo

  • Suplents:

President: Miguel Gomis Sancho, Raquel Mengual Bisquert

Grup Municipal Socialista PSPV-PSOE: Raquel Mengual Bisquert

Grup Municipal Partit Popular: Amanda García

Grup Municipal Compromís per Ondara: Lluis Fornés Gasquet

Àrea Territori: COMISSIÓ INFORMATIVA URBANISME: Ordenació del Territori, Urbanisme, Medi Ambient, Obres públiques, Serveis Municipals, matèries que afecten al territori.

  • Titulars:

President: José Ramiro Pastor.

Grup Municipal Socialista PSPV-PSOE: Rosa Ana Marí Blasco, Miguel Gomis Sancho

Grup Municipal Partit Popular: Alejandro Hernández Giner, Jaume Femenía

Grup Municipal Compromís per Ondara: Jordi Dominguis Vidal

  • Suplents:

President Raquel Mengual Bisquert

Grup Municipal Socialista PSPV-PSOE: Jordi Ruiz-Orejón Zamora

Grup Municipal Partit Popular: Amanda García

Grup Municipal Compromís per Ondara: Lluis Fornés Gasquet

Àrea Social: COMISSIÓ INFORMATIVA SOCIO-CULTURAL: Servicis Socials, Educació, Cultura, Esports; altres matèries socials.

  • Titulars:

President: José Ramiro Pastor.

Grup Municipal Socialista PSPV-PSOE: Rosa Ana Marí Blasco, Jordi Ruiz-Orejón Zamora

Grup Municipal Partit Popular: Alejandro Hernández Giner, Aurora Orts

Grup Municipal Compromís per Ondara: Lluis Fornés Gasquet

  • Suplents:

President Raquel Mengual Bisquert

Grup Municipal Socialista PSPV-PSOE: Miguel Gomis Sancho

Grup Municipal Partit Popular: Amanda García

Grup Municipal Compromís per Ondara: Jordi Dominguis Vidal

ONDARA ACOLLIRÀ LES I JORNADES SOBRE DIVERSITAT AFECTIVO-SEXUAL I DIVERSITAT DE GÈNERE ORGANITZADES PER LA MASSMA I EL SERVEI JOVE D’ATENCIÓ A LES SEXUALITATS

Ondara, 27.06.23. El proper dimecres 5 de juliol Ondara acollirà les primeres Jornades sobre diversitat afectivo-sexual i diversitat de gènere organitzades per la MASSMA (Mancomunitat de Serveis Socials de la Marina Alta) i el Servei Jove d’Atenció a les Sexualitats. Unes jornades que s’estructuraran un dues parts: per una part, un bloc destinat principalment a membres de la comunitat educativa i personal que treballa amb adolescents i joves; i, complementàriament, una segona part destinada a famílies i població en general.

Així mateix, la part dirigida a personal professional que treballa amb adolescents i joves es durà a terme de 8:30 a 18:30 hores a l’Auditori Municipal d’Ondara. El programa per a aquest segment comptarà amb diferents xarrades, intervencions i taules d’experiències, precedides per la presentació de la jornada, la qual anirà a càrrec de la regidora d’Igualtat de l’Ajuntament d’Ondara Nerea Mallol. Pel que fa al gruix de la programació, hi destacarà la intervenció del sociòleg especialitzat en gènere i sexualitat Miquel Missé. Escriptor de diferents llibres, actualment està implicat en diferents línies de treball que van des de la investigació, la consultoria, la pedagogia i la comunicació amb l’objectiu de promoure una cultura crítica amb el gènere. A més, treballa com a consultor i formador independent assessorant institucions públiques en l’àmbit de les polítiques per la diversitat sexual i de gènere principalment a l’àmbit municipal.

La participació a aquesta primera part de la jornada serà lliure i només caldrà que faça inscripció el personal docent que estiga interessat en rebre l’acreditació del CEFIRE. En aquest cas, caldrà fer la inscripció fins al 28 de juny mitjançant l’enllaç següent: https://cefire.edu.gva.es/sfp/index.php?seccion=edicion&id=11165143.

La segona part de la jornada, el mateix dia 5 de juliol, es desenvoluparà a la Casa de la Cultura d’Ondara a les 19:30 hores: espai on tindrà lloc la xerrada per a famílies i població en general, “Pensar la diversitat de gènere en la infància” a càrrec del mateix Miquel Missé. Aquesta serà una xerrada participativa on el sociòleg especialitzat en gènere i sexualitat donarà des del seu punt de vista personal i professional aquelles claus que contribuïsquen a fer una reflexió sobre la diversitat de gènere ja des de la infància.

L’ESCOLA MUNICIPAL DE PILOTA D’ONDARA OBTÉ UNA PLATA I DOS BRONZES A L’AUTONÒMIC DE LLARGUES

L’Escola Municipal de Pilota d’Ondara, coordinada per Juanma Garrido i entrenada per Arnau Oliver i Raül Blasco, va obtindre una plata i dos bronzes a l’autònomic de llargues que es va disputar a La Nucía el passat cap de setmana. Els 3 equips s’havien classificat per a la fase final i els 3 van obtindre medalla.

L’equip benjamí, format per Guiu, Andre, Gerard i Vicent, va obtindre la medalla de bronze després de véncer Gata per 6 a 3. El cadet, format per Arnau, Andreu, José Miguel, Éric i Joan, van obtindre la medalla plata després de perdre en la final contra l’Escola de Beniarbeig-El Verger. I l’equip juvenil, format per Àlex, Mateu, Terrades, Marc i Enric) es van endur el bronze després de véncer La Nucía.

En general el balanç és molt positiu perquè, com va dir el coordinador Juanma Garrido, «els títols estan molt cars». Després de la celebració d’estes finals conclouen totes les competicions per equips. L’Escola Municipal de Pilota d’Ondara vol felicitar a tots els seus membres, xiquets i famílies, per l’esforç que s’ha realitzat durant tota la temporada.

AQUEST DIJOUS 29 DE JUNY TINDRÀ LLOC LA REUNIÓ INFORMATIVA SOBRE LES ESCOLES D’ESTIU EDUCATIVA I MULTIESPORTIVA

LA CASA DE CULTURA ACOLLIRÀ DES DE LES 19.00 HORES AQUEST ENCONTRE INFORMATIU AMB LES FAMÍLIES

Ondara, 26.06.23. Des de les regidories d’Educació i Esports s’informa a les famílies interessades de la convocatòria d’una reunió informativa amb l’organització de les escoles d’estiu així com amb l’empresa que es farà càrrec enguany de realitzar el curs. Aquesta reunió es realitzarà el proper dijous 29 de juny de 2023 a la Casa de Cultura i pretén informar les famílies de com estan plantejades les diferents modalitats, Educativa i Multiesportiva, així com on es duran a terme, organització i funcionament diari, canals de comunicació, etc. Aquesta reunió es convoca en dos torns per aquest dijous: per una part a les 19.00 hores per a l’Escola Educativa i a les 20:00 hores per a l’Escola Multiesportiva. Des de les esmentades regidories també s’ha recordat que per al mes d’agost encara queden places lliures i que l’aplicació romandrà oberta fins al 21 de juliol per poder inscriure l’alumnat en aquest període. 

ONDARA CELEBRA EL DIMARTS 27 DE JUNY EL PLE EXTRAORDINARI DE L’ORGANIGRAMA DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL 2023-2024 I DEL SORTEIG DELS MEMBRES TAULES ELECCIONS GENERALS

Ondara, 23.06.23. L’Ajuntament d’Ondara celebrarà el pròxim dimarts 27 de juny de 2023 a les 20:30 hores la sessió extraordinària del Ple de la Corporació Municipal. La justificació de la sessió extraordinària és el Sorteig dels membres de les Taules per a les Eleccions Generals del 23 de juliol, i l’aprovació de l’Organigrama de la Corporació Municipal 2023-2027. Article 38 ROF.

ORDRE DEL DIA

1. EXP. 1599/2023. SORTEIG PÚBLIC PER A LA DESIGNACIÓ DELS MEMBRES DE LES TAULES ELECTORALS ELECCIONS GENERALS 23 JULIOL 2023.

2. EXP. 1591/2023. CONSTITUCIÓ DE GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS I JUNTA DE PORTAVEUS.

3. EXP.1577/2023. DONAR COMPTE DECRET DE L’ALCALDIA PRESIDÈNCIA: TINENTS D’ALCALDE.

4. EXP.1578/2023. DONAR COMPTE DECRET DE L’ALCALDIA PRESIDÈNCIA: MEMBRES JUNTA DE GOVERN.

5. EXP.1579/2023. DONAR COMPTE DECRET DE L’ALCALDIA PRESIDÈNCIA: DELEGACIONS DE L’ALCALDIA EN LA JUNTA DE GOVERN.

6. EXP.1580/2023.DONAR COMPTE DECRETS DE L’ALCALDIA PRESIDÈNCIA: DELEGACIONS A REGIDORS.

7.- EXP. 1582/2023. NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN ÒRGANS COL·LEGIATS I ORGANISMES.

8.- EXP. 1587/2023. CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS MUNICIPALS.

9.- EXP.1584/2023. RÈGIM RETRIBUTIU CORPORACIÓ 2023-2027. DEDICACIONS, INDEMNITZACIONS PER ASSISTÈNCIES, DOTACIÓ A GRUPS POLÍTICS.

10.- EXP. 1581/2023. PERIODICITAT DE LES SESSIONS DEL PLE DE LA CORPORACIÓ.

ONDARA CELEBRARÀ UNES MAGNÍFIQUES FESTES EN HONOR A LA SOLEDAT EN EL CENTENARI DE LA PATRONA

  • Tindran lloc del 5 al 10 de juliol 2023, organitzades per una nombrosíssima Comissió Soledat 2023, integrada per 51 persones en total
  • L’acte de Coronació de les Regines serà un espectacle visual i sonor amb música en directe de la Universal Chamber Orchestra “Una Coronació de Pel·lícula”

Ondara, 23.06.23. Fa just un segle i tal com establia el decret pontificide juny de 1923, el Papa Pius XI declarava canònicament a la Verge de la Soledat com a patrona d’Ondara. Una fita històrica dins el calendari religiós i patrimonial del municipi d’Ondara, el qual viurà del 6 al 10 de juliol 2023 les seues Festes Patronals en Honor a la Soledat, les quals cobren una transcendent i especial rellevància enguany en commemorar-se l’esmentat solemne Centenari de la Mare de Déu de la Soledat com a patrona de la vila. I és que, si bé els actes centrals commemoratius van començar al juny, serà durant les pròximes Festes Patronals de juliol quan es desenvoluparan els actes més tradicionals dels festejos, tals com la Coronació, la cavalcada de carrosses, les revetles o els actes religiosos: misses, Ofrena, i Processó.

Els membres de Comissió de la Soledat Ondara 2023 han sigut els impulsors i organitzadors d’aquests festejos, havent realitzat un gran esforç durant tot l’any. El seu esforç ha sigut agraït per l’Alcalde d’Ondara, José Ramiro; i pel Regidor de Festes i Tradicions de la passada legislatura, Miguel Gomis, els quals han aprofitat per a demanar la màxima participació i convidar a tot el poble a gaudir de les festes i a participar en tots els actes programats, que amb motiu del Centenari seran molt emotius, vistosos i participatius.

La Comissió Soledat 2023 està integrada per 51 persones en total, sent la Comissió més nombrosa dels últims temps. Està integrada pels dos Festers d’Honor, Anna Betlem Castellano Noguera i Pedro Català Moncho; els 16 integrants de la Comissió de Festes 2023: Pedro Manuel Arcos Sánchez, Pilar Garrido Bordes, Jessica Ruth Richelet, Luis Marcelo Arrua, Ruben Lorca Gutiérrez, Rosa Doménech Martí, Jorge Dimech Pérez, Sonia Valero Giner, Fani Ivars Ferrando, José Javier Doménech, Rosa Anna Marí Blasco, Silvia Ginestar Devesa, Natalia Mateu Femenía, Jose Antonio Soldevila Moll, Jose Vicente Noguera Puigcerver, Julio Moreno Bahamonde. La Cort d’Honor Major està integrada per 21 joves: Emma Fernández Mateu (Regina Major), Mariana Wael Tadros (Primera Dama d’honor), Laura Ortolà Ivars (Segona Dama d’honor), Andrea Almiñana Montealegre, Miriam Pérez Llácer, Adrián Vega Sienra, Laura Gimeno Vives, César Brigido Moya, Anastasia Chebenyak Popova, Carolina Checa Castro, Miquel Romans Moreno, Verónica Raga Cuadros, Carla Caselles Martínez, Xavi Capellino Domenech, Laura Garcia Fornés, Maia Ortolà Ginestar, Maria Álvarez Pastor, Judith Martí Sanchis, Àlex Mut Martínez, Juan Luis Rodriguez Berruez, i Pau Gilabert Costa. La Cort d’Honor Infantil la componen 12 xiquetes i xiquets: Anne Dimech Valero (Regina Infantil), Àlvaro Lorca Domenech (Acompanyant regina), Sofía Chebenyak Popova, Carla Morell Peiró (1a Dama d’Honor), Cesc Ramiro Gavilà, Anna Pineda Moisa (2a Dama d’Honor), Beatriz Silva Ribeiro, Cristian Beteta Higón, Jose García Sepúlveda, Irene Doménech Ródenas, Mireia Salort Iseger, El·la Mestre González.

Com a novetat en la programació d’enguany, el dimecres 5 de juliol hi haurà una antesala dels principals actes amb la recuperació del cant d’albaes; a la vesprada, i acompanyats pel grup “Nit antològiques de cant d’estil”, es visitaran diversos llocs del poble, recitant el cant d’albaes, dirigit a la persona més major; recent nascuda; Regines i Festers d’Honor del poble. Ja el dijous 6 de juliol donaran començament les Festes del Centenari a la nit, amb la Concentració de les Regines, Corts d’Honor, Festers i autoritats a l’edifici de l’Ajuntament per procedir a l’encesa de llums i al primer volteig de la nova campana Verge de Soledat, fabricada amb motiu del centenari, i la gran campana restaurada Maria, donant així inici a les festes, i a continuació s’oferirà el Concert de festes a càrrec de la Unió Musical d’Ondara, a la Plaça Major.

L’acte de Coronació serà el divendres 7 de juliol a les 23 hores, amb la Coronació de les dues Regines, la Major, Emma Fernández Mateu i la Infantil, Anne Dimech Valero, que estaran acompanyades de les Corts d’Honor Infantil i Major i acompanyants Soledat 2023. La Coronació d’enguany serà molt especial, “Una Coronació de Pel·lícula” amenitzada per la Universal Chamber Orchestra amb espectacle visual i sonor.

Enguany destaquen la revetla de dissabte 8 de juliol amb Vértigo i diumenge 9 de juliol amb l’espectacle “The Talent”. Hi haurà sopars populars el dissabte i el diumenge. La cavalcada de carrosses, comparses i cavalcadures del dissabte 8 de juliol comptarà amb grans premis (Premis carrosses: 1r-500€, 2n-400€, 3r-300€; Premis comparses: 1r-400€, 2n-300€, 3r-200€; Premis cavalcadures: 1r-300€, 2n-200€, 3r-100€), i estarà amenitzada per la U.M. d’Ondara, la Xaranga TRMN2 BAND, el grup de percussió Ondarattack i D’Ondara, colla de dolçaines i tabals. Per al públic infantil, el dissabte 11 al matí hi haurà parc infantil i festa de l’espuma en la zona del Prado.

Les Festes de la Soledat 2023 comptaran amb els seus tradicionals actes religiosos, tals com les misses i l’Ofrena de flora del diumenge 9 de juliol a la Ntra. Patrona, la Mare de Déu de la Soledat, a l’interior de la Plaça de Bous. Una vegada finalitzada l’ofrena, es dispararà una mascletà nocturna de la pirotècnia Ricasa. A continuació, trasllat de la Mare de Déu de la Soledat fins l’Església Parroquial de Santa Anna, on es cantarà l’himne a la Patrona. Ja el dilluns 10 de juliol, dia de la Patrona, els actes religiosos marcaran l’activitat de les festes, al matí amb la Missa Solemne en honor a la Mare de Déu de la Soledat, a l’Església Parroquial de Santa Anna, cantada pel “Coro capilla Santísima Virgen de la Soledad” amb l’assistència de les Regines, Corts, Acompanyants, Comissió de Festes 2023 i Autoritats. En finalitzar, es procedirà a la primera ofrena sonora amb pirotècnia aèria i terrestre, amb el volteig de la campana dedicada a la Mare de Déu de la Soledat, acompanyada d’una gran traca al voltant del casc històric. A continuació, s’oferirà un Vi d’Honor a l’eixida de l’Església Parroquial. A la vesprada, se celebrarà la Solemne processó en honor a la Ntra Patrona, la Mare de Déu de la Soledat, per l’itinerari de costum, en què ondarencs i ondarenques rendeixen homenatge a la seua patrona, que estarà acompanyada per la U.M. d’Ondara, l’Associació Musical La Piedad d’Oliva i D’Ondara, Colla de dolçaines i tabals. En arribar la Santíssima imatge de la Mare de Déu al Convent, hi haurà un llançament de focs artificials des del Moll del Prado. La processó finalitzarà a l’interior de la capella amb el Cant de l’Himne a la Patrona i llançament de 21 salves. Seguidament, es nomenarà la nova Comissió de Festes del proper any 2024.

Els membres de la Comissió de Festes Soledat 2023 han volgut aprofitar per a fer una crida a tota la ciutadania d’Ondara, per tal que participe en els actes que han programat amb tanta il·lusió.

Programa festes en honor a la Mare de Déu de la Soledat (Ondara 2023)

DIMECRES, 5 JULIOL

20:00 h. Eixida des del Convent acompanyats pel grup “Nit antològiques de cant d’estil”. Es visitaran diversos llocs del poble, recitant el cant d’albaes, dirigit a la persona més major; recent nascuda; Regines i Festers d’Honor del poble.

DIJOUS, 6 JULIOL

22:00 h. Concentració de les Regines, Corts d’Honor, Festers i autoritats a l’edifici de l’Ajuntament per procedir a l’encesa de llums i primer volteig de la nova campana Verge de Soledat, fabricada amb motiu del centenari, i la gran campana restaurada Maria, donant així inici a les festes.

22:30 h. Concert de festes a càrrec de la Unió Musical d’Ondara, a la Plaça Major. La Regina major farà lliurament d’un corbatí a la bandera de la Unió Musical. Al descans, s’oferirà un refrigeri de sorbet granissat, cava gentilesa de Vinalia Vinoteca i coca maria.

DIVENDRES, 7 JULIOL

12:00 h. Toc de l’Àngelus i volteig general de campanes. A continuació, llançament de 21 Salves en honor a la nostra patrona en el seu 100 aniversari.

12:45 h. Visita de la Comissió de la Soledat 2023 al cementiri parroquial, acompanyada per dolçaina i tabal. En arribar, pregària en memòria de tots els difunts d’Ondara i ofrena d’una corona de llorer.

19:00 h. Recollida de les Regines i les seues Corts d’Honor, acompanyades per la Unió Musical d’Ondara.

21:30 h. Recepció de les Regines Major i Infantil, Corts d’Honor, Regines i Dames d’Honor 2022, Rector, Autoritats Locals, Associacions i Regines i Autoritats d’altres pobles a l’edifici de l’Ajuntament. En acabar, passacarrer fins la Plaça de Bous acompanyats per la U.M. d’Ondara.

23:00 h. “Una Coronació de Pel·lícula” amenitzada per la Universal Chamber Orchestra amb espectacle visual i sonor. Acte on es coronaran les Regines Major i Infantil Soledat 2023, acompanyades de les seues Corts d’Honor i acompanyants, a la Plaça de Bous, amb la participació de la Regina i Dames d’Honor 2022 i l’assistència del Sr. Rector, Autoritats, Regines de pobles veïns, convidats i poble en general.


DISSABTE, 8 JULIOL

8:00 h. Despertà acompanyada per la dolçaina i tabal.

11:30 h. Parc infantil aquàtic i festa de l’espuma, per a xiquetes i xiquets, al recinte del Prado. Hi haurà monitors de vigilància.

12:00 h. Passacarrer de la Comissió, Regines, Corts d’Honor i acompanyants per la zona del casc antic d’Ondara, fins al recinte del Prado, acompanyats per la Xaranga “Me’n fot”. T’esperem a l’hora del vermut als voltants del Prado.

19:00 h. Gran desfilada de carrosses, comparses i cavalcadures, acompanyats per la banda juvenil de la U.M. d’Ondara, la Xaranga TRMN2 BAND, el grup de percussió Ondarattack i D’Ondara, colla de dolçaines i tabals.

Premis carrosses: 1r-500€, 2n-400€, 3r-300€

Premis comparses: 1r-400€, 2n-300€, 3r-200€

Premis cavalcadures: 1r-300€, 2n-200€, 3r-100€

El jurat es reserva el dret de deixar deserts els premis que crega oportuns.

Eixida des del Col·legi Sanchis Guarner i, seguint l’itinerari de costum, finalitzarà al Prado, on s’efectuarà el lliurament de premis.

22:30 h. Sopar popular al voltant del Prado. La Comissió facilitarà sopar, taules i cadires als assistents. El vi serà gentilesa de Bodega Aguilar. Hi haurà servei de “mojitos” en acabar el sopar.

Els tiquets per poder assistir al sopar els repartirà, anticipadament, la Comissió de Festes 2023.

00:00 h. Espectacular revetlla a càrrec de l’orquestra Vértigo, davant del Prado.

DIUMENGE, 9 JULIOL

9:00 h. Santa Missa a l’Església Parroquial Santa Anna.

10:30 h. Recollida de les Regines, Corts, acompanyants, Festers i Autoritats a càrrec de la TRMN2 Band.

12:00 h. Missa de malalts i impedits en honor a la Mare de Déu dels Desemparats, al Temple Parroquial Santa Anna, cantada pel “Cor Parroquial”. Comptarem amb l’assistència dels majors de la Residència Mare de Déu de la Soledat i i tindrem l’administració del Sagrament de la unció de malalts a qui ho sol·licite.

A continuació, visita a la residència “Mare de Déu de la Soledat”, per oferir un obsequi als nostres majors acompanyats per la xaranga TRMN2 Band.

18:30 h. Recollida de les Regines, Corts d’Honor, acompanyants, Comissió de Festes i Autoritats, a càrrec de la U.M. d’Ondara, fins a l’Església parroquial de Santa Anna.

19:30 h. Concentració a l’Església Parroquial de Santa Anna de veïnat, Comissions altres anys, associacions del poble, altres col·lectius, Regines 2023 amb les seues Corts i Acompanyants, Comissió de Festes 2023, Sr. Rector i Autoritats, per dirigir-se a l’Ofrena. Es seguirà l’itinerari en direcció a l’interior de la Plaça de Bous.

20:00 h. Ofrena de flors a la Ntra. Patrona, la Mare de Déu de la Soledat, a l’interior de la Plaça de Bous. Una vegada finalitzada l’ofrena, es dipararà una mascletà nocturna de la pirotècnia Ricasa. A continuació, solemne trasllat de la Mare de Déu de la Soledat fins l’Església Parroquial de Santa Anna, on es cantarà l’himne a la Nostra Patrona.

22:30 h. Sopar Popular acompanyat de l’espectacle “The Talent”. La Comissió facilitarà sopar, taules i cadires als assistents. Després del sopar, s’oferirà un pastís gegant. El vi i cava serà gentilesa de Bodegas Leopoldo.

Per poder gaudir totes i tots de l’espectacle, les taules i cadires ja estaran preparades i no es podran efectuar moviments. Per reservar l’espai, es repartiran tiquets anticipadament per la Comissió de Festes 2023.

DILLUNS, 10 JULIOL. Festa de la Stma. Mare de Déu de la Soledat

8:00 h. Volteig general de campanes.

9:00 h. Santa Missa de l’Aurora, a l’Església Parroquial de Santa Anna.

10:00 h. Recollida de les Regines, Corts, Acompanyants, Festers i Autoritats, a càrrec de la xaranga TRMN2 BAND i la U.M. d’Ondara.

10:30 h. Santa Missa a l’Església Parroquial de Santa Anna.

12:00 h. Missa solemne en honor a la Mare de Déu de la Soledat, a l’Església Parroquial de Santa Anna, cantada pel “Coro capilla Santísima Virgen de la Soledad” amb l’assistència de les Regines, Corts, Acompanyants, Comissió de Festes 2023 i Autoritats. En finalitzar, es procedirà a la primera ofrena sonora amb pirotècnia aèria i terrestre, amb el volteig de la campana dedicada a la Mare de Déu de la Soledat, acompanyada d’una gran traca al voltant del casc històric. A continuació, s’oferirà un Vi d’Honor a l’eixida de l’Església Parroquial, on estan convidats tots els veïns i veïnes de la vila d’Ondara i Autoritats.

17:30 h. Partida de pilota al trinquet, a benefici de la Residència Mare de Déu de la Soledat

19:00 h. Recollida de les Regines, Corts, Acompanyants, Comissió i Autoritats per la U.M. d’Ondara i l’Associació Musical La Piedad d’Oliva.

21:00 h. Solemne processó en honor a la Ntra Patrona, la Mare de Déu de la Soledat, per l’itinerari de costum, acompanyada per la U.M. d’Ondara, l’Associació Musical La Piedad d’Oliva i D’Ondara, Colla de dolçaines i tabals.

En arribar la Santíssima imatge de la Mare de Déu al Convent, hi haurà un llançament de focs artificials des del Moll del Prado. La processó finalitzarà a l’interior de la capella amb el Cant de l’Himne a la nostra Patrona i llançament de 21 salves.

Seguidament, es nomenarà la nova Comissió de Festes del proper any 2024.

Agraïm la col·laboració de tots els veïns i veïnes que desitgen engalanar els carrers i balconades, així com obsequiar amb pètals de flors al pas de la Santíssima imatge de la Mare de Déu.

DIMARTS, 11 JULIOL

20:00 h. Santa Missa de rèquiem a la capella del Cementeri Parroquial, en sufragi de tots els difunts d’Ondara.

DIUMENGE, 16 JULIOL (PROGRAMACIÓ DEL CENTENARI)

19:00 h. Al llançament de les 21 salves, Solemne Processó de Trasllat de la Mare de Déu de la Soledat al Cementeri Parroquial d’Ondara.

Una vegada aplegada la imatge al Camp Sant, tindrà lloc la Santa Missa de Rèquiem, a la Capella exterior, en sufragi de tots els difunts d’Ondara que han venerat i fet possible la Fe i estima del nostre poble a la seua Patrona.

En aquest acte, tindrà lloc la benedicció d’un retaule de ceràmica commemoratiu de la imatge de la Soledat.

En finalitzar, Solemne Processó de Trasllat i tornada de la imatge al Convent, donant per finalitzat tots els actes commemoratius del Centenari.

Notes: La Comissió de Festes es reserva el dret de modificar o suspendre la programació, quan les circumstàncies així ho requereixen. Es recorda que està expressament prohibit l’ús de petards, coets, trons o qualsevol altre artefacte sorollós fora de llocs i horaris habilitats a aquest efecte. En cap cas, la Comissió de Festes es fa responsable dels accidents o danys materials o personals, que puguen ocórrer durant les celebracions dels actes programats. Gràcies anticipades per la seua col·laboració i Bones Festes!

DES DEL 22 DE JUNY ES POT PROCEDIR AL PAGAMENT DE LES TAXES DELS GARITOS DE SANT JAUME 2023

Ondara, 22.06.23. Segons ha informat el Regidor de Festes i Tradicions de l’Ajuntament d’Ondara de la passada legislatura, Miguel Gomis, des d’avui 22 de juny 2023 ja es pot procedir al pagament de les taxes per instal·lació de garitos en les Festes Populars de Sant Jaume 2023, que tindran com sempre dos trams de pagament: 40 euros per a aquells que no tinguen aire condicionat, i 60 euros per als que disposen d’aparell d’aire condicionat.

De nou, enguany es procedirà al pagament a través del següent compte bancari: ES68 3058 2613 0127 3200 0013 (CajaMar). El pagament de la taxa per instal·lació de garitos es podrà realitzar des del dijous 22 de juny, i es recomana fer el pagament abans del 13 de juliol de 2023, indicant el nom de la penya o quintada, el de la persona que realitza l’ingrés, i núm. de telèfon de contacte. Es recomana que les penyes tinguen el justificant del pagament en el garito durant les festes.

REGIDORIA DE FESTES I TRADICIONS * AJUNTAMENT D’ONDARA

CLOENDA DEL PFQB 2022-2023 D’ONDARA

* Comunicat PFQB Ondara 2022-2023 *

El 15 de juny vam realitzar la Cloenda del PFQB Ocupació Domèstica de l’Ajuntament d’Ondara 2022-2023, ha sigut un acte molt emotiu, de comiat i molta estima. L’alumnat ha rebut els Certificats d’Assistència al PFQB i els Certificats de la Formació en Centres de Treball (que acrediten les hores que han assistit tant al programa, com a les empreses, on s’han format) de part de l’equip docent: Marta Morant, Clara Ortolà i Laura Mañas. Tanmateix, els Consells Orientadors que els indiquen tots els passos a seguir per continuar el seu itinerari formatiu. I com a record, han rebut una foto grupal de tot l’alumnat i l’equip docent que ha format part d’aquest curs 2022-2023.

Aquest programa és un trampolí que els enlaira i això és el que hem fet, impulsar-los cap amunt, per aconseguir tot allò que es proposen i, sobretot, per a creure sempre en ells mateixos i en les seues possibilitats.

Aleshores, en aquesta línia, dir que han convalidat les proves d’accés a Cicles formatius de grau mitjà amb les notes del PFQB; han fet la sol·licitud d’admissió als Cicles formatius de grau mitjà que desitgen cursar; s’han inscrit al LABORA Dénia i al Sistema de Garantia Juvenil; i, a més, han repartit currículums per buscar feina aquest estiu.

Per últim, explicar que hem acomiadat aquest curs amb una eixida estiuenca al riu Bullent i a la Marjal Pego-Oliva, on hem gaudit de bona companyia i d’un paisatge meravellós. Ha segut un plaer, poder treballar amb ells i elles durant aquest curs, ens emportem una mica de cadascú i amb alegria i enyorança, els acomiadem.

Gràcies per fer possible que tot allò que programem, vaja endavant. Ara toca descansar i gaudir dels resultats aconseguits. Fins ací, el PFQB 2022-2023.

* Comunicat PFQB Ondara 2022-2023 *