ONDARA APROVA EN PLE L’ORDENANÇA REGULADORA DE FESTES, DESPRÉS DEL PROCÉS PARTICIPATIU PER A ARREPLEGAR LES PROPOSTES DE LA CIUTADANIA

Al ple també es va aprovar per unanimitat la moció del 8M, Dia de la Dona, i el Conveni de col·laboració en el projecte “Espais Sense Fum”

Ondara, 29.02.24. El ple ordinari de l’Ajuntament d’Ondara es va celebrar ahir dimecres 28 de febrer en lloc de l’últim dijous de mes (com sol ser habitual) pel fet que hui dijous es lliuren els premis comarcals CEDMA; i entre les empreses guardonades, destaquen dos d’Ondara: Servicolor i TwelveBeauty. Motiu pel qual, la corporació, segons va informar l’Alcalde, José Ramiro, va acordar celebrar la sessió plenària en dimecres, per a poder recolzar a les empreses locals en aquesta cita destacada de hui.

Quant a l’ordre del dia, el ple va aprovar ahir provisionalment per unanimitat de totes les forces polítiques (Equip de Govern PSPV-Compromís i PP) la modificació de l’Ordenança reguladora de festes del poble d’Ondara. Aquesta modificació se sotmetrà a informació pública durant trenta dies hàbils, dins dels quals les persones interessades podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimen oportunes. El Regidor de Festes i Tradicions, Jordi Ruiz, va indicar que per tal de recollir les propostes de la ciutadania, durant les últimes setmanes s’ha realitzat un procés participatiu, amb un qüestionari online on presentar propostes, i reunions presencials, amb la participació, entre altres, de representants de les penyes i membres de la Comissió de Festes, en les quals s’han arreplegat les propostes i suggeriments per incorporar-les a l’ordenança que es va elevar a ple. L’objectiu de l’Ajuntament d’Ondara en promoure aquest Reglament és “refermar les nostres tradicions i aconseguir alhora una major participació popular en la programació i desenvolupament de la festa, així com fer possible que els festeigs es desenvolupen d’una manera compatible amb la convivència respectuosa i el civisme” segons va destacar Jordi Ruiz. Des del PP, el seu portaveu, Àlex Hernández, va argumentar el seu vot a favor perquè «està bé que hi haja una normativa i estiguen regulades les situacions que es puguen donar en les festes».

L’ordenança de festes que tenia fins ara l’Ajuntament d’Ondara fou aprovada al 2016, i amb aquesta modificació, pretenen recollir-se les diferents realitats que han anat succeint-se en els últims anys al voltant de les festes i principalment de les Festes Populars de Sant Jaume. El Regidor de Festes i Tradicions, Jordi Ruiz, va detallar, quant a les principals modificacions de l’ordenança de festes, que incideix en la necessitat de realitzar la programació «amb molta cura per tal de tenir un equilibri entre la festa i el descans del veïnat de les zones afectades així com vetllar també pel benestar animal quedant, totalment prohibit el llançament de coets i petards en via pública que no estiguen prèviament autoritzats per l’Ajuntament d’Ondara». Pel que fa a les festes de Sant Jaume, s’ha modificat allò referen a la edat dels quintos i les quintes, reflectint que seran els i les joves que compleixen 19 anys l’any en curs de les festes.

Una altra novetat és que anualment s’haurà de demanar l’autorització d’instal·lació de garitos abans del 31 de maig. Aquesta sol·licitud d’autorització es farà online i hi constaran dos responsables per garito que hauran de ser majors d’edat i ciutadans o ciutadanes empadronades a Ondara mínim 6 mesos abans de la sol·licitud. Aquesta sol·licitud es farà anualment, per poder actualitzar les dades de les penyes, dur un control per a l’organització del muntatge de garitos, i control dels espais disponibles. Aquesta autorització haurà d’estar en el garito i exhibir-se en el cas que alguna autoritat la demane (en el cas que un garito no estiga autoritzat serà clausurat immediatament).

També es regula el màxim de garitos que l’Ajuntament d’Ondara pot autoritzar; el màxim serà determinat per les condicions tècniques i de seguretat que s’establiran des de l’àrea tècnica i la de seguretat ciutadana de l’Ajuntament d’Ondara, i en el cas d’arribar a aquest màxim, existirà una llista d’espera (es regula el seu funcionament al text de l’ordenança). A més, una vegada instal·lats els garitos, abans de les festes, hauran de presentar per registre d’entrada una declaració responsable (el model de la qual serà enviada als responsables autoritzats del garito per correu electrònic). Aquesta declaració responsable recollirà que el garito compleix amb les característiques de seguretat necessàries per al correcte funcionament de les festes. A més, en aquest registre, també es presentarà el justificant de pagament de la taxa de muntatge. Una altra modificació és la que respecta a les taxes que es paguen per l’ocupació de via pública amb garitos. Des d’ara, anualment se publicarà el preu públic del cost de cada garito, que estarà basat en les despeses de l’any anterior, dividit pel total de garitos previstos en l’anualitat de l’any en curs. El preu públic anual vindrà marcat per les despeses generades l’any anterior en concepte de: connexió elèctrica, habilitació de zones de garitos, aigua potable, servei de neteja, manteniment i seguretat ciutadana. En aquest sentit, es remarca la necessitat de conscienciar a totes i tots en fer un ús responsable dels recursos energètics i d’aigua, així com col·laborar amb la neteja i el civisme en la via pública.

Finalment, es regula la ocupació de garitos autoritzats per l’Ajuntament en via pública amb persones menors d’edat. La modificació de l’ordenança indica que sempre que els garitos estiguen ocupats, hauran d’haver persones majors d’edat que se’n puguen responsabilitzar dels possibles successos, així com de la vigilància i del benestar dels xiquets, xiquetes i adolescents menors d’edat. En el cas que ocórrega algun succés, revisió o inspecció i hi hagen tant sols persones menors d’edat, sense supervisió de cap adult responsable, la responsabilitat última recaurà sobre les persones responsables que consten a l’autorització del garito, i es podrà procedir al tancament del garito. Aquest succés es considerarà una infracció molt greu. Pel que fa a les infraccions, les sancions seran de 750€ per a infraccions lleus; de 1.500€ per a infraccions greus; i de 3.000€ per a infraccions molt greus. A més, es sancionarà la reincidència per reiterades sancions en un mateix o diferents períodes de festes, amb la prohibició de muntatge de garito de dos anys. Aquestes modificacions de l’ordenança es van aprovar per unanimitat.

D’altra banda, en el ple, es va aprovar per unanimitat el Conveni de col·laboració en el projecte “Espais Sense Fum” entre la Seu Provincial d’Alacant de l’Associació Espanyola contra el Càncer i l’Excel·lentíssim Ajuntament d’Ondara. Segons va informar la Regidora de Promoció Econòmica, Raquel Mengual, l’Ajuntament d’Ondara col·laborarà en la difusió de la campanya de prevenció de l’Associació Espanyola Contra el Càncer, l’objecte del qual és visibilitzar la condició d’Espais Sense Fum dels establiments o instal·lacions públiques i/o privades. El conveni tindrà una duració de 2 anys.

Per urgència va passar pel ple la moció del 8M, Dia Internacional de la Dona, que es commemora el 8 de març. Una moció que va ser llegida per la Regidoria d’Igualtat, Nerea Mallol, i que va ser votada per unanimitat de totes les forces polítiques. La moció proposa assenyalar l’origen del masclisme en la societat, també demana desenvolupar programes de conciliació, d’educació sexual i menstrual en les aules, i protocols per a abordar la violència masclista en espais públics. En la moció s’insta a continuar avançant en igualtat des de les polítiques públiques, incorporant la perspectiva de gènere, en especial en els pressuposts i en les inversions institucionals; i promoure vivenda pública assequible amb especial atenció a les dones maltractades i a les seues filles i fills.

Respecte al punt de sol·licitar a l’IVACE la inclusió de la Fase IV dels projectes de Millora de les condicions de l’àrea Marjals-Avinguda d’Alacant i Polígon Industrial Marjals 5, 6 i 7 en la convocatòria per a Projectes d’Inversió per a la Millora, Modernització i Dotació d’Infraestructures i Serveis en Polígons, Àrees industrials i enclavaments tecnològics, anualitat 2024; i l’aprovació de les memòries tècniques dels dos projectes, aquest punt va ser aprovat per l’Equip de Govern amb l’abstenció del PP.

LA XXVIII CAMPANYA DE TEATRE A LES ESCOLES DE LA MACMA ARRIBA A ONDARA

Ondara, 29.02.24. Un any més, la MACMA coordina la XXVIII Campanya de teatre a les escoles des de febrer del 2024. Enguany, l’obra adaptada serà ‘Alícia al país de les meravelles’, una obra de literatura fantàstica creada per Lewis Carroll l’any 1865. La companyia encarregada de dur-la a terme serà L’Oracle de l’est.

La Regidora de Cultura d’Ondara, Nerea Mallol, ha anunciat que aquesta obra serà representada als centres escolars d’Ondara; concretament al Col·legi Marjals el 6 de març, i al CEIP Sanchis Guarner el 6 i 7 de maig. Com a Regidora de Cultura, ha destacat «em sembla un gran treball i molt important aquesta campanya que es porta any rere any, fomentant en els més menuts besants culturals com el teatre».

A més a més, la MACMA s’ha preparat la pàgina web on els equips docents poden trobar des de lectures recomanades per treballar aquesta novel·la infantil en el centre educatiu, fins a unitats didàctiques, recursos lliures, jocs i fitxes imprimibles.

 • La representació de l’obra al Marjals serà el dia 06/03/2024

09:30 – 10:30 – infantil

10:30 – 11:30 – infantil

12:00 – 13:00 – infantil

 • La representació de l’obra al CEIP Sanchis Guarner serà el dia 06/05/24

09:15 – 10:15 1r Primària

10:15 – 11:15 2n Primària

12:00 – 13:00 3r Primària

13:00 – 14:00 4t Primària

 • i el 07/05/24

09:15 – 10:15 5t Primària

10:15 – 11:15 6t Primària

REGIDORIA DE CULTURA * AJUNTAMENT D’ONDARA

LA SETMANA SANTA D’ONDARA 2024 COMPTARÀ AMB ACTES TOTS ELS DIES

Enguany es compleix el 30 Aniversari de la representació per primera vegada de La Passió pels carrers d’Ondara

Ondara, 29.02.24. Enguany 2024, Ondara tornarà a gaudir de la seua Setmana Santa; un acte de gran tradició i arrelament en la població, que Ondara anhela celebrar any rere any. La Setmana Santa d’Ondara és una de les més vistoses i emblemàtiques de tota la comarca.

30º ANIVERSARI DE LA PASSIÓ

Els actes començaran el dissabte 23 de març (vespra de Diumenge de Rams) a les 22:30 hores amb l’emblemàtica representació teatral de La Passió d’Ondara pels carrers i places del poble, un acte que es realitza íntegrament en valencià i que escenifica a l’aire lliure la Passió i Mort de Jesucrist. Aquesta representació està organitzada conjuntament per l’Associació La Passió d’Ondara, la Parròquia Santa Anna, la Junta Central de Confraries i el col·lectiu Júniors M.D, amb la col·laboració de la Regidoria de Festes i Tradicions de l’Ajuntament d’Ondara. Així, entre els participants es troben integrants de tots aquests grups parroquials i, en total, hi participen al voltant d’unes 80 persones de totes les edats: unes quaranta-cinc com a actors/actrius principals i la resta com a figurants i grup de dansa. La Passió es representarà el dissabte 23 de març de 2024 (la vespra de Diumenge de Rams) a les 22:30 hores en diverses localitzacions del nucli urbà d’Ondara (començarà en el Prado). Enguany 2024 es compleix el 30 Aniversari de la representació per primera vegada de La Passió pels carrers d’Ondara. (En cas que el temps no acompanye, La Passió no se suspendria, sinó que es realitzarà en l’interior del Prado).

Igual que en anys anteriors, s’escenificaran un total de set escenes amb màxim detall, prenent com a emplaçaments carrers, places i edificis municipals del nucli urbà d’Ondara, el que li dota d’un encant especial a aquesta obra. Així, la primera escena és el Sant Sopar i es desenvoluparà dins de l’edifici del Prado. La segona escena és l’oració en l’hort de les oliveres i tindrà lloc a l’exterior, al moll del Prado. A continuació, l’escenografia es traslladarà a l’interior de la Plaça de Bous d’Ondara, on es representarà la compareixença de Jesús davant del Sanedrí. El juí davant de Pilat, la quarta escena, es recrearà en la Placeta de les Escoles, i Jesús davant d’Herodes, la cinquena escena, serà en la Plaça Major. La sisena escena correspondrà a la condemna a mort de Jesús i es tornarà a representar en la Placeta de les Escoles. Finalment, la setena i darrera escena, la crucifixió i mort de Jesús, tornarà a escenificar-se en el Moll del Prado. Cal remarcar que un element característic de La Passió d’Ondara, a més de ser en valencià, és que el públic està plenament integrat en l’obra, de manera que va seguint els actors en cadascuna de les escenes, formant també part de la història.

Aquesta tradició es considera com un reclam cultural i turístic, sent un esdeveniment amb gran acollida tant a Ondara com en la resta de la comarca. Tant és així, que aquest 2024 es compleixen 30 anys de la primera representació teatral que es va realitzar al carrer a la població. La Passió d’Ondara té el seu origen en l’escenificació de les catorze estacions del Via Crucis que feien els xiquets i xiquetes i educadors del moviment Júniors M.D. des de l’any 1987. Va ser al 1992 quan es va decidir representar els últims moments de la vida de Jesucrist en una obra a banda de la celebració del Via Crucis, en un recinte tancat com era l’antic cinema Victòria (hui Auditori Municipal); i dos anys després, al 1994, fou quan es va decidir traure al carrer la representació de La Passió, evolucionant al llarg dels anys l’estructura de l’obra fins a com la coneguem hui en dia.

SETMANA SANTA 2024

L’endemà, el diumenge 24 de març, l’edifici del Prado d’Ondara tornarà a acollir la missa del Diumenge de Rams a les 12 hores; acte que se celebrarà a cobert, donat el caràcter multitudinari de l’esdeveniment. En la Setmana Santa d’Ondara participen un total de set Confraries: Confraria de la Soledat, Confraria de la Dolorosa, Confraria del Crist de l’Agonia i les Set Paraules, Confraria de la Verònica, Confraria del Sepulcre, Confraria de la Pietat i Confraria de Jesús Natzarè. De nou, la Setmana Santa d’Ondara comptarà amb actes i processons tots els dies. A les Processons d’Ondara (hi ha quatre: el dilluns, dimarts, dimecres i divendres) assisteixen centenars de persones de tota la Marina Alta, i entre elles destaca especialment la Processó del Sant Enterrament, que se celebrarà el Divendres Sant, dia 29 de març a les 22:00 hores amb eixida des del Convent. A Ondara se celebren, a més a més, actes destacats i propis de la Setmana Santa d’aquesta població, com l’Encontre, que té lloc el Diumenge de Pasqua 31 de març a les 8 hores a la Plaça Major.

PROGRAMA DE QUARESMA, DOLORS I SETMANA SANTA ONDARA 2024

DURANT TOTA LA QUARESMA

18:30h. Dilluns, dimarts i dimecres, “dia Crucis” a l’Església Parroquial.

Dijous, Exposició del Santíssim Sagrament a l’Església Parroquial, amb l’oració de «Vespres».

10:00h. Divendres, Missa a la Capella del Santíssim Crist de l’Agonia i Cant Miserere. 19:30h. Dissabtes, Sant Rosari a l’Església Parroquial.

23 DE FEBRER i 8 DE MARÇ

19:30h. Xerrades Quaresmals, en el Local Parroquial.

1 DE MARÇ – SOPAR DE LA FAM

21:00h. A l’edifici de “El Prado”, en favor de la campanya de Mans Unides.

14 DE MARÇ – TRASLLAT DE LA MARE DE DEU DE LA SOLEDAT

19:00h. Missa a la Capella de la Mare de Déu de la Soledat.

20:00h. Solemne Trasllat de la Imatge de la Patrona d’Ondara a l’Església Parroquial.

15 DE MARÇ – CELEBRACIÓ DEL SAGRAMENT DE LA PENITÈNCIA

19:00h. Missa a l’Església Parroquial.

20:00h. Confessions a càrrec de diversos sacerdots per a joves confrares i feligresos a l’Església Parroquial.

DEL 16 AL 21 DE MARÇ – SEPTENARI DE DOLORS

20:00h. Missa amb predicació de Dolors a l’Església Parroquial.

A continuació, cant dels Dolors de la Mare de Déu.

22 DE MARÇ – DIVENDRES DE DOLORS

20:00h. Missa i predicació de Dolors. A continuació, cant dels Dolors de la Mare de Déu.

En acabar, Trasllat de la Imatge de la Patrona d’Ondara a la seua Capella.

23 DE MARÇ – REPRESENTACIÓ DE LA PASSIÓ

22:30h. Inici de la representació a l’edifici «El Prado».

24 DE MARÇ – DIUMENGE DE RAMS

11:30h. Benedicció de rams a la Capella del Santíssim Crist i processó de Palmes.

Trajecte: Jose Iturbi, 9 d’Octubre, Sant Joan de Déu, Trinitat, Roser, Major, Sant Vicent, Convent, edifici «El Prado».

12:00h. Missa Solemne de Diumenge de Rams a l’edifici “El Prado”.

25 DE MARÇ – DILLUNS SANT

21:00h. PROCESSÓ DE LA SEXTA ESTACIÓ.

Eixida des de la Capella de la Mare de Déu de la Soledat del Pas de la Verònica sense la Santa Faç, acompanyat per la Colla de Dolçaina La Xopena, Confraria de la Soledat de la Verge, Confraria de la Dolorosa i Confraria del Crist de l’Agonia i de les Set Paraules.

Trajecte: Virtuts, Sant Antoni, Sant Cristòfol, Sant Benet, Sol, creuament amb Dénia.

Eixida de l’Església del Pas de Jesús de Natzaret, acompanyat de les Confraries del Sant Sepulcre i Crist Ressuscitat i Confraria de la Pietat.

Trajecte: Església, Sant Joan, Sant Josep, Roser i Sol, creuament amb Dénia.

A l’encreuament del carrer Sol amb Dénia: Representació de la Sexta Estació del «la Crucis».- “La Verònica eixuga el rostre de Jesús”. En el moment de l’Encontre, la Verònica eixugarà el rostre de Jesús de Natzaret i se li col·locarà la Santa Faç a les seues mans, seguit d’una pregària i reflexió. Després de l’encontre seguiran amb ordre: Confraria de la Soledat de la Verge, Confraria de la Dolorosa, Confraria del Crist de l’Agonia i les Set Paraules, Confraria del Sepulcre, Confraria de la Pietat, Confraria de la Verònica i Confraria de Jesús de Natzaret.

Trajecte: Dénia, Llibertat, Roser, Major, Sant Vicent i Convent.

26 DE MARÇ – DIMARTS SANT

21:00h. PROCESSÓ DE L’ENCONTRE DOLORÓS amb el Pas del Crist de l’Agonia i el Pas de la Dolorosa, que contemplarà amb dolor, l’agonia i sofriment del seu fill fins la mort.

Primerament, eixirà de l’Ermita del Crist la imatge i Confraria de la Dolorosa.

Trajecte: José Iturbi, plaça 9d’octubre, Sant Lluis, Av. Alacant encreuament Verge dels Desemparats, la Pau encreuament Sol, Verge del Roser fins l’encreuament amb carrer Santíssima Trinitat.

A continuació, eixirà la imatge i la Confraria del Santíssim Crist de l’Agonia i les Set Paraules. Trajecte: Menéndez Pidal, Pizarro, Dr. Albalat, plaça 9 d’Octubre, Sant Joan de Déu, La Pau encreuament Santíssima Trinitat fins encreuament amb Verge del Roser.

A l’encreuament del carrer Verge del Roser amb Santíssima Trinitat: Encontre Dolorós. Contemplació de la presència de Maria als peus de la Creu en l’Agonia i crucifixió de Jesús. Pregària i reflexió. Després de l’encontre seguiran amb ordre: la Confraria del Sant Sepulcre i Crist Ressuscitat, Confraria de la Pietat, Confraria de Jesús de Natzaret, Confraria de la Verònica, Confraria de la Soletat de la Verge, Confraria de la Dolorosa (acompanyada per la Banda del Sant Sepulcre d’Oliva) i Confraria del Crist de l’Agonia i les Set Paraules (acompanyada per la Banda de la Confraria de la Dolorosa d’Oliva).

Trajecte: Verge del Roser, Major, Sant Vicent i Convent.

27 DE MARÇ – DIMECRES SANT

21:00h. PROCESSO DE L’AMARGURA.

Eixida des de la Capella del Cementeri del Pas del Sant Sepulcre, acompanyat per la Confraria de la Dolorosa, Confraria del Crist de l’Agonia i les Set Paraules, Confraria de la Verònica.

Eixida de la Capella de la Mare de Déu de la Soledat del Pas de la Pietat, acompanyat per la Unió Musical d’Ondara, Confraria de la Soledat de la Verge i Confraria de Jesús de Natzaret.

Trajecte: Sant Vicent, Sant Joan, Dénia, creuament Sol.

La processó anirà amb la llum dels ciris i, en arribar a l’encreuament del carrer Sol amb Dénia, pregària i reflexió del Sisè Dolor en el que Jesús és baixat de la creu i Maria rep el cos sense vida del seu Fill fins ser col locat al Sepulcre.

Després de l’encontre seguiran amb ordre: Confraria de la Soledat de la Verge, Confraria de la Dolorosa, Confraria del Crist de l’Agonia i les Set Paraules, Confraria de la Verònica, Confraria de Jesús de Natzaret, Confraria de la Pietat i Confraria del Sant Sepulcre i Crist Ressuscitat.

Recorregut des de Sol a Sant Benet, Sant Cristôfol, Sant Antoni, Virtuts i Convent.

28 DE MARÇ – DIJOUS SANT

20:00h. Missa “in Coena Domini” a l’Església Parroquial.

Reserva del Santíssim Sagrament en el Monument, on serà vetlat ininterrompudament pels fidels fins els Sants Oficis de Divendres Sant.

L’Església romandrà oberta tota la nit.

23:00h. Hora Santa, davant del Monument.

29 DE MARÇ – DIVENDRES SANT

07:00h. “Via Crucis” des de l’Església Parroquial al Cementeri.

Trajecte: Lluís Santonja, plaça Major, Sant Benet, Roda, Llibertat, Mare de Déu del Roser, Sant Jaume, Dénia, Cementeri. En cas de pluja no se celebrarà.

18:00h. Sants Oficis de la Mort del Senyor a l’Església Parroquial.

22:00h. Processó General del Sant Soterrament, des del Convent.

Trajecte: Convent, Sant Vicent, Major, Roser, Sol, Sant Benet, Sant Cristòfol, Virtuts, Convent.

30 DE MARÇ – DISSABTE DE GLÒRIA

20:30h. Solemne Vigília Pasqual a l’Església Parroquial.

31 DE MARÇ – DIUMENGE DE PASQUA

08:00h. Encontre del Ressuscitat amb sa Mare a la Plaça Major.

A continuació, Processó fins l’Església Parroquial i Missa Solemne del Dia de Pasqua.

L’AJUNTAMENT D’ONDARA IMPULSA EL PROGRAMA DE BENESTAR EMOCIONAL ALS CENTRES EDUCATIUS

Les Regidories de Benestar, Educació i Sanitat presenten aquesta iniciativa dirigida a cuidar de la salut mental de la població més jove

Ondara, 27.02.24. L’Ajuntament d’Ondara, a través de les Regidories de Benestar, Educació i Sanitat, ha impulsat un programa de Benestar Emocional dirigit als centres educatius (IES Xebic i CEIP Sanchis Guarner) que es desenvoluparà al llarg de les pròximes setmanes de març i abril, amb sessions els dies 10, 12 de març, i 18 i 25 d’abril. Els Regidors de Serveis Socials, Nerea Mallol; Educació, Rosa Ana Marí; i Sanitat, Jordi Ruiz, han presentat aquesta iniciativa dirigida a cuidar de la salut mental de la població més jove.

El programa, amb els recursos i assessorament d’AMADEM, començarà els dies 10 i 12 de març amb un taller a l’IES Xebic per a 1er d’ESO, consistent en una dinàmica participativa sobre Salut Mental: Autoconeixement, control de la impulsivitat i resistència a la frustració. El dia 18 d’abril, a l’IES Xebic, es comptarà amb la Bústia de Salut Mental (en l’hora del pati) i amb la xerrada participativa «Vesprades en família» per a famílies d’Educació Secundària. També hi haurà una bústia online per deixar consultes, que es resoldran o es derivaran als especialistes pertinents. El 25 d’abril, al CEIP Sanchis Guarner, es realitzarà per a l’alumnat de 5è de Primària una dinàmica participativa en gestió d’emocions: conèixer les emocions; identificar-les, i aprendre a regular-les.

En la presentació del programa de Benestar Emocional, Nerea Mallol ha manifestat que «la salut mental era una qüestió de primer ordre en els nostres programes electorals i tot que en Serveis Socials hi ha diferents programes, pensàvem que era important ampliar l’oferta, en aquest cas, a la població més jove». Per la seua banda, Rosa Ana Marí, com a Regidora d’Educació, ha recalcat el fet de que està «en costant contacte amb els centres docents per facilitar qualsevol recurs que implique una millora en el seu desenvolupament, i aquest programa servirà per a donar-los eines per enfrontar i gestionar qüestions emocionals». Jordi Ruíz, com a Regidor de Sanitat, ha insistit en que «la salut mental és un problema molt important i malauradament, és costós accedir a professionals de forma pública, per això amb aquest programa pretenem anar un pas més enllà i donar una resposta adequada». Des de les tres Regidories, Benestar, Educació i Sanitat, han mostrat la seua esperança en que el pròxim any es puga repetir i ampliar a més cursos.

AJUNTAMENT D’ONDARA * REGIDORIES BENESTAR * EDUCACIÓ * SANITAT

ONDARA INSTAL·LA 30 APARCABICIS AL CASC URBÀ

Es tracta d’un total de 30 aparcabicis, que donaran servei per a 180 bicicletes

Ondara, 27.02.24. Ahir dilluns 26 de febrer va començar la instal·lació d’aparcabicis per tot el casc urbà d’Ondara. Serà un total de 30 aparcabicis, que donaran servei per a 180 bicicletes. S’estan instal·lant principalment en aquelles zones on s’ha trobat deficiència i, en especial, per a donar servei als edificis públics i zones on s’ha observat concentració de bicicletes, segons el projecte de l’Oficina Tècnica de l’Ajuntament d’Ondara.

L’actuació forma part d’una subvenció de l’IVACE anomenada «Ajudes en matèria de mobilitat sostenible» amb càrrec al pressupost de l’exercici 2022, amb un cost total de 18.825,18 € dels quals l’IVACE subvenciona 15.558 € corresponents al total de l’actuació excepte l’IVA. La instal·lació es farà en la seua totalitat durant aquesta la setmana.

Entre altres ubicacions, els aparcabicis s’estan col·locant al costat de la piscina i IES Xebic; al costat del parc del carrer Nacions Sense Estat; en l’encreuament dels carrers Segària i Joaquina Gavilà; als carrers Palmera; Doctor Barraquer; davant la Plaça de Bous; a la placeta de les Escoles; Plaça del Convent; al costat de l’Alberca en diversos emplaçaments al seu pas pel casc urbà (junt als parcs principalment); Aulari de Música Els Pins; Plaça Nou d’Octubre; carrer Sant Jaume; al costat del parc Montgó i del Centre de Salut; al carrer Lepanto junt al CEIP Sanchis Guarner; a l’aparcament de la O-30; al parc de Caixa d’Estalvis; al costat del Col·legi Marjals i del parc infantil Marjals; entre altres emplaçaments.

ONDARA ELEVA A PLE DEMANAR A L’IVACE SUBVENCIÓ PER A LA FASE IV DE LA MILLORA DE LES CONDICIONS DE L’ÀREA MARJALS I AV. ALACANT I POLÍGON INDUSTRIAL MARJALS 5-6-7

Ondara, 27.02.24. L’Ajuntament d’Ondara celebra aquest dimecres 28 de febrer el ple ordinari corresponent a aquest mes, i entre els punts de l’ordre del dia destaca sol·licitar a l’Institut Valencià de Competició Empresarial (IVACE) la inclusió de la Fase IV dels projectes de Millora de les condicions de l’àrea Marjals-Avinguda d’Alacant i Polígon Industrial Marjals 5, 6 i 7 en la convocatòria per a Projectes d’ Inversió per a la Millora, Modernització i Dotació d’Infraestructures i Serveis en Polígons, Àrees industrials i enclavaments tecnològics, anualitat 2024; i així mateix facultar a l’Alcaldia Presidència per tal que sol·licite la màxima subvenció possible per a la quarta fase d’aquests dos projectes. Per això passarà pel ple d’aquest dimecres l’aprovació de les memòries tècniques dels dos projectes.

Respecte a la Memòria Tècnica «Millora de les Condicions de l’àrea Marjals i Av. Alacant» Fase IV, inclou millores en la mobilitat urbana consistents en instal·lació d’aparca-patinets i ampliació de la xarxa de ciclo-carril, millora de la xarxa contra incendis mitjançant la instal·lació d’hidrants, millora de la zona verda del polígon, millora viària consistents en renovacions de voreres, asfaltat i optimització d’aparcaments i al ferm de la via i senyalització horitzontal i vertical per millorar l’accessibilitat universal, amb un pressupost estimat de 199.699,73 euros.

Quant a la Memòria Tècnica «Millora al Polígon Industrial Marjals 5, 6 i 7», Fase IV, consisteix en l’ampliació de la dotació per a la vigilància mitjançant circuit tancat de televisió (CCTV), millores en la mobilitat urbana consistents en adequació l’habilitació d’aparcaments per a patinets, millora de l’enllumenat en la zona d’accés de vianants amb solucions energèticament eficients, millora de la zona verda del polígon i regeneració paisatgística, amb creació de zones bio-saludables i senyalització horitzontal i vertical per millorar l’ accessibilitat universal, amb un pressupost estimat de 199.886,92 euros.

PROGRAMACIÓ I FIRA FEMINISTA D’ONDARA

PROGRAMACIÓ I FIRA FEMINISTA D’ONDARA

Els dies 8, 9 i 10 de març de 2024 Ondara acollirà diversos actes i activitats emmarcats en la I Fira Feminista que se celebrarà al Prado i a la Casa de Cultura 📚🎶🚲⚽🏀⚾🏆🎙

Ondara, 27.02.24. Ondara acollirà els dies 8, 9 i 10 de març de 2024 la I Fira Feminista en el Prado i la Casa de Cultura, amb motiu del Dia de la Dona 8 M. La iniciativa està organitzada per les Regidories d’Igualtat i d’Esports de l’Ajuntament d’Ondara. La Regidora d’Igualtat, Nerea Mallol ha detallat que la programació “s’ha posat en marxa amb l’objectiu de donar suport i visibilitzar el feminisme i crear una xarxa intergeneracional local i comarcal al respecte”.

La programació començarà el divendres 8 de març amb el concert de Meritxell Gené, a les 20:30 hores a la Casa de Cultura d’Ondara (concert emmarcat en el programa del Festival Barnasants 2024). Al llarg de tot el cap de setmana, dissabte 9 i diumenge 10 de març, el Prado acollirà la Fira Feminista, amb activitats infantils i conta-contes amb perspectiva de gènere; tallers, i stands i parades de col·lectius feministes i associacions de dones.

El dissabte 9 de març, entre les activitats previstes, destaca la inauguració amb música de la batucada Ondaratack; la xerrada «25 anys de feminismes a la Marina Alta» a càrrec de la Xarxa de Dones de la Marina Alta; el concert del cor de dones de la UMO; vermut feminista i monòleg «Made in patriarcado», que anirà a càrrec de la tècnica d’Igualtat de la MASSMA, Maricela Romero; i un dinar de germanor al Prado (organitzen Festers de la Soledat 2024). Després del dinar, es realitzarà el passeig amb perspectiva de gènere, en què es tindran en compte les respostes i dades obtingudes al qüestionari online posat en marxa per Igualtat sobre la percepció de la seguretat de les dones a Ondara. Els actes d’eixe dia també inclouran el podcast «DeParkineo» i el concert de JazzWoman, cantant valenciana que fusiona diferents tipus de música.

Per al diumenge 10 de març, els actes de la Fira Feminista inclouran el taller de collage «Tres voltes rebel»; un taller de defensa personal; i la xerrada d’Irene Ballester (al Prado); i per la vesprada, com a cloenda de la I Fira Feminista d’Ondara, tindrà lloc a la Casa de Cultura el lliurament dels primers premis «Amb Veu de Dona» per reconèixer a una dona o col·lectius de dones del poble; després, els actes culminaran amb el Concert Quatre Sons «Música en clau de dona».

L’apartat esportiu femení (en les disciplines de ciclisme, bàsquet, futbol i pilota) tindrà un gran protagonisme en els actes del 8M; amb la I Trobada esportiva de Fémines, segons ha donat a conèixer el Regidor d’Esports, Lluís Fornés. El dissabte 9 de març hi haurà un partit de bàsquet femení a la vesprada; i el diumenge 10 de març, a les 10 hores començarà la IV Volta a la Marina Fémines; a les 12 hores, partit de futbol femení de l’equip femení de l’Ondarense; i a les 17 hores, partida de raspall femení al trinquet Municipal.

* AJUNTAMENT D’ONDARA *

ONDARA CELEBRA EL CONSELL AGRARI MUNICIPAL PER ABORDAR LA PROBLEMÀTICA DELS PORCS SENGLARS I LES APORTACIONS A L’ORDENANÇA DE NETEJA DE PARCEL·LES

Ondara, 27.02.24. L’Ajuntament d’Ondara va acollir el passat 22 de febrer la celebració del Consell Agrari Municipal. El Regidor d’Agricultura, Medi Ambient, Terme Municipal i Recursos Hídrics, Miguel Gomis, ha informat que en la sessió (la primera que es convoca enguany, havent sigut la darrera el 18 d’octubre de 2023) es van abordar diversos assumptes d’interès, com les últimes actuacions efectuades front a les destrosses agràries produïdes pels porcs senglars. El Regidor de l’àrea, Miguel Gomis, va donar compte de les reunions mantingudes, en l’àmbit comarcal, per la problemàtica que està causant la proliferació de porcs senglars. S’han realitzat dos reunions en Els Poblets i una en Xàbia; a més de les dos batudes que ha fet l’Associació de Caçadors d’Ondara (10 de febrer en Alfatares i 24 de febrer en Vinyals). En les reunions, des de l’Ajuntament d’Ondara es va proposar demanar a la Conselleria d’Agricultura perquè reconeguen i qualifiquen als porcs senglars com una plaga, i que des de Control de Plagues aporten solucions.

D’altra banda, un altre problema és el dels terrenys erms que hi han en Ondara, on s’amaguen els porcs senglars. Per això, al ple del passat mes de gener, es va aprovar la iniciativa per a la creació d’una Ordenança de Neteja, impulsada per la Regidoria de Medi Ambient (dirigida per Miguel Gomis) i pel Conseller Delegat de l’empresa municipal SINMA, Jordi Dominguis. Es tracta d’una ordenança municipal de neteja, conservació, arbratge i tancament de solars i parcel·les, que done resposta a part de la problemàtica. Des de l’Ajuntament es considera que la neteja de parcel·les al municipi, especialment les de caràcter rústic, suposen un problema de convivència ciutadana i salubritat; i que la normativa vigent no compta amb un règim sancionador ni recull bona part del la problemàtica actual. En la reunió del Consell Agrari Municipal de la setmana passada, es van abordar les aportacions dels membres del Consell per a l’elaboració d’aquesta ordenança municipal. El fonament de l’ordenança radica en la necessitat d’adequar el manteniment, neteja i tancament de les parcel·les a les circumstàncies i realitats de la convivència ciutadana en l’actualitat. En el Consell Agrari es van aportar idees molt interessants per afegir a aquesta ordenança, segons va indicar Miguel Gomis.

PROGRAMACIÓ AGENDA ONDARA MARÇ 2024

PROGRAMACIÓ AGENDA ONDARA MARÇ 2024

 • Divendres 1 de març, Casa de cultura, 20.00 hores

PRESENTACIÓ “Cremareu aquesta carta” de Tomàs Llopis

Presentarà l’acte Núria Gómez

 • Divendres 1 de març, Edifici El Prado, 21.00 hores

SOPAR DE LA FAM A favor de Mans Unides.

Donatiu 7€. Organitza i venda de tiquets: Parròquia Santa Anna d’Ondara

 • Diumenge 3 de març, Casa de cultura, 18.30hores

TEATRE PÚBLIC FAMILIAR “El cau de l’unicorn” presenta “El fantasma mentider”

 • Dimecres 6 de març, Casa de Cultura, 18.00h

L’HORA DEL CONTE A càrrec de Chelo Berenguer

 • Dijous 7 de març, Casa de cultura, 20.00 hores

XERRADA “Dones Creadores: FRIDA KHALO” A càrrec de l’escriptora i llicenciada en Belles Arts Anna Moner

Frida Khalo és, sens dubte, un dels personatges més fascinants del segle XX. A partir dels seus famosos autoretrats veurem que la seua carrera pictòrica és producte d’una immensa capacitat de superació física. Descobrirem el dolo que hi ha darrere de les pintures de l’artista. Entendrem per què Frida Khalo, una dona captivadora, envoltada de misteri, reivindicativa i batalladora, es va eregir en protagonista dels quadres que pintava.

 • Divendres 8 de març, Casa de cultura, 20.00h

FESTIVAL BARNASANTS PAÍS VALENCIÀ Concert Mertixell Gené.

 • Dissabte 9 i Diumenge 10 de març, Edifici El Prado

I FIRA FEMINISTA A ONDARA

Concerts, tallers, xerrades, activitats infantils i contacontes, activitats esportives fèmines, premis “En veu de dona”, etc. Tota la programació a www.agendaondara.es

 • Dissabte 9 de març, Auditori Municipal, 19.00h

MÚSICA “Concert de Primavera” a càrrec de “Unió Musical d’Ondara”

 • Dimecres 13 de març, Casa de Cultura, 17.30hores

L’HORA DEL CONTE “Llegim i compartim” amb Mireia Bazu

 • Divendres 15 de març, Casa de Cultura, 20.00h

CONTAHISTÒRIES PER ADULTS “Amb veu de Dona”. Textos escrits per dones i que poden ser llegits per dones… i per homes.

 • Dissabte 16 de març, Plaça de les escoles, 18.00h

CONCERT BANDA INFANTIL I JUVENIL DE LA UMO. Les nostres joventuts musicals. Concert de música festera. Amb la col·laboració dels xiquets/es de ball modern de les activitats de l’AMPA.

 • Dissabte 16 de març, Casa de Cultura, 20.00h

PRESENTACIÓ “Argila i calç” a càrrec de l’autora, Elvira Cambrils

Introdueix l’acte Jovi Lozano

 • Dimecres, 20 de març, Casa de Cultura, 20.00h

L’HORA DEL CONTE “Les Rodamons” presenten “La flautista ratolina”

 • Del 22 de març al d’abril, Casa de Cultura

CICLE MEMÒRIA DEMOCRÀTICA. Organitza: Regidoria de Patrimoni i IES Xebic d’Ondara

 • EXPOSICIÓ “Entre el silencio y la Tierra” d’Eloy Ariza

Inauguració: Divendres 22 de març a les 19h

Presentació a càrrec de Teresa Llopis. Visites: Horari de Casa de Cultura

 • Dissabte, 23 de març, Des de l’Edifici El Prado, 22.30h

REPRESENTACIÓ “LA PASSIÓ D’ONDARA”

Inici: Interior de l’Edifici El Prado amb recorregut per diferents carrers i places del casc antic.

 • Del 24 al 31 de març

SETMANA SANTA D’ONDARA.

 • Dissabte 30 de març, Pavelló Municipal d’Esports, 18.00H

Campionat Arts Marcials mixtes (MMA)

Col·labora: Regidoria d’Esports de l’Ajuntament d’Ondara.

 • Dimecres 27de març, Auditori Municipal

TEATRE ESCOLAR EN ANGLÈS

“BeE yourself” per a Infantil i Primer cicle de primària

“Quest for superheroe” per a Segon i Tercer cicle de primària

A càrrec de la Cia. Luminària

REGIDORIA DE CULTURA * AJUNTAMENT D’ONDARA

Lliurament de Trofeus II Marxa Cicloesportiva l’Àguila de Segària – Ondara 24 febrer 2024

Organitzada per Trifitness31 i el Club Ciclista Segària, amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Ondara el dissabte 24 de febrer de 2024.

La prova, de 122 km, va tindre eixida i meta a la Plaça de Bous d’Ondara i va recòrrer les poblacions d’Ondara, La Xara, Pedreguer, Gata de Gorgos, El Poble Nou de Benitatxell, Moraira, Benissa, Pinós, Xaló, Orba, Pego i Ràfol

Classificacions: https://www.runatica.com/event/ii-marcha-ciclodeportiva-la-aguila-2024/clas/122K

Fotos: Eventos Sports

ÀLBUM FINAL: https://photos.app.goo.gl/1roooWWfo4UPpDfw5