L’ADL D’ONDARA INFORMA DE LES AJUDES DEL LABORA PER A EMPRESES INNOVADORES 2022

Ondara, 22.03.22. L’ADL-AFIF d’Ondara informa:

Ahir es van publicar al DOGV les següents ajudes:

La Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball ha convocat les subvencions de foment d’ocupació dirigides a les persones emprenedores, més concretament, a les persones aturades inscrites en LABORA que creen llocs de treball mitjançant l’activitat empresarial independent, és a dir, sempre que es constituïsquen en autònoms o professionals per compte propi des de l’1 de gener de 2022 i fins al 30 de juny de 2022.

Es manté com a imprescindible que el projecte empresarial tinga caràcter innovador i reunir condicions de viabilitat tècnica, econòmica i financera, la qual cosa precisarà l’informe de qualsevol de les entitats incloses en el Mapa d’Entitats de l’Ecosistema Emprenedor de la Comunitat Valenciana.

Les ajudes van des dels 2.500 € fins als 4.500 € segons el col·lectiu d’emprenedors (aturats en general, menors de 30 anys o majors de 45, persones amb diversitat funcional, etc.) incrementant-se les quantitats en cas de dones en 500€.

Les sol·licituds hauran de presentar-se en el termini de dos mesos de la data d’inici que conste en la declaració d’alta en el Cens d’Obligats Tributaris i data màxima el 30 de juny de 2022.

Les persones interessades en aquestes ajudes poden obtindre tota la informació a l’ADL-AFIC Ondara, contactant al 965766250 o al correu electrònica: adl@ondara.org

https://labora.gva.es/va/ciutadania/busque-ajudes-subvencions/ajudes-foment-de-l-ocupacio

CURS PER A L’OBTENCIÓ DEL CARNET DE MANIPULADOR DE PRODUCTES FITOSANITARIS NIVELL BÀSIC EN ONDARA

L’ADL d’Ondara informa del curs per a l’obtenció del carnet de manipulador de productes fitosanitaris nivell bàsic (CURS ASAJA ALACANT) que s’impartirà els dies 28, 29 i 30 de març, i 5, 6 i 7 d’abril 2022 a la Casa de Cultura d’Ondara, en horari de 16:00 hores a 20:30 hores (27 hores totals, 100% presencial)

Per a més informació i inscripcions:

965766250

adlauxiliar@ondara.org

*ADL ONDARA*

L’ADL D’ONDARA INFORMA DE LA CONVOCATÒRIA D’AJUDES DESTINADES A LA DIGITALITZACIÓ D’EMPRESES DEL SEGMENT I (ENTRE 10 I MENYS DE 50 EMPLEATS), DINS DEL PROGRAMA KIT DIGITAL

A partir del 15 de març podran accedir al tràmit del programa Kit Digital els empreses d’entre 10 i fins a 49 treballadors amb mes de 6 mesos d’antiguitat.

Els ajudes d’aquesta Convocatòria tenen la consideració de subva vèncer directa i consistiran en disposicions dineràries destinades a finançar l’adopció d’una o diverses solucions de digitalització dels disponibles en el Catàleg de Solucions de Digitalització. El termini estarà obert durant 6 mesos.

Els persones interessades poden trobar informació a:

https://sede.red.gob.es/es/procedimientos/convocatoria-de-ayudas-destinadas-la-digitalizacion-de-empresas-del-segmento-i-entre

Las persones interessades en aquestes ajudes pot acudir a l’ADL-AFIC Ondara, cridar al 965766250 o per correu electrònic a adl@ondara.org

L’ADL D’ONDARA INFORMA DE LES SUBVENCIONS PER A FOMENTAR LA CONTRACTACIÓ INDEFINIDA DE PERSONES JOVES QUALIFICADES (AVALEM JOVES) EN EL MARC DEL SISTEMA NACIONAL DE GARANTIA JUVENIL

ECOGJU 2022 – Subvencions per a fomentar la contractació indefinida de persones joves qualificades (Avalem Joves) en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil: https://labora.gva.es/es/avalem-joves

https://labora.gva.es/es/empreses/busque-ajudes-subvencions/ajudes-foment-de-l-ocupacio/-/asset_publisher/eLgUuSsd70Zp/content/ecogju-2022-subvenciones-para-fomentar-la-contratacion-indefinida-de-personas-jovenes-cualificadas-avalem-joves-en-el-marco-del-sistema-nacional-de-ga?redirect=https%3A%2F%2Flabora.gva.es%2Fes%2Fempreses%2Fbusque-ajudes-subvencions%2Fajudes-foment-de-l-ocupacio%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_eLgUuSsd70Zp%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D2%26p_p_col_count%3D3

Aquesta convocatòria té per objecte la concessió de subvencions per a fomentar la contractació indefinida inicial a jornada completa de persones joves majors de 16 anys que tinguen una qualificació professional reconeguda pel sistema de formació professional per a l’ocupació o del sistema educatiu i figuren inscrites com a beneficiàries en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

S’entendrà que la persona jove compta amb una qualificació professional quan es trobe en possessió d’alguna de les següents titulacions:

a) Llicenciatura o diplomatura universitària, enginyeria superior o tècnica, arquitectura o arquitectura tècnica.

b) Grau universitari.

c) Estudis de postgrau universitari.

d) Doctorat.

e) Tècnic o tècnic superior de Formació Professional reglada, de la formació professional específica.

f) Altres titulacions oficialment reconegudes com a equivalents a les anteriors, sense que tinguen tal consideració els títols d’Educació Secundària Obligatòria ni de Batxillerat.

g) Certificat de professionalitat.

Qui pot sol·licitar-ho? Interessats/Sol·licitants

Pot ser beneficiària d’aquestes ajudes qualsevol entitat ocupadora, incloses les persones treballadores autònomes, amb centre de treball a la Comunitat Valenciana.

REQUISITS DE LES CONTRACTACIONS:

· La contractació de la persona jove s’ha d’efectuar després de la publicació de l’extracte d’aquesta convocatòria de subvencions per a l’exercici 2022.

· La contractació ha de representar un increment net de la plantilla en comparació amb la plantilla mitjana de les persones treballadores en situació d’alta en els trenta dies naturals anteriors a la subscripció del contracte, o el manteniment d’aquest quan el lloc haja quedat vacant arran de la baixa voluntària, discapacitat sobrevinguda, mort, jubilació per motius d’edat o acomiadament disciplinari o per causes objectives no declarat improcedent de la persona treballadora.

· En tot cas, hi ha d’haver una correspondència entre la titulació de la persona jove i el lloc de treball exercit, que haurà de tindre una adequació al nivell d’estudis cursats i al grup de cotització que corresponga a aquest nivell.

Quantia de l’ajuda / Procediment de pagament

L’import de la subvenció ascendirà a 25.200 euros.

Si la persona contractada concorre, addicionalment, en la condició de dona o de persona amb diversitat funcional, l’import ascendirà a 26.600 euros.

Si es tracta d’una persona amb diversitat funcional severa; d’una persona jove que es trobe sota la guarda o la tutela de la Generalitat, o complisca una mesura judicial derivada de la responsabilitat penal de persones menors d’edat, o que haja estat en alguna d’aquestes dues situacions, en algun període durant els tres anys anteriors a la majoria d’edat, o d’una dona jove víctima de violència sobre la dona, l’import ascendirà a 28.000 euros.

La liquidació de les ajudes es farà una vegada justificades, amb la documentació presentada juntament amb la sol·licitud i les condicions establides, i es lliurarà d’una sola vegada l’import de l’ajuda després que es dicte la resolució de concessió.

Termini de presentació

El termini per a la presentació de sol·licituds s’iniciarà el dia 2 de març de 2022 i finalitzarà el 31 de maig de 2022. Amb caràcter addicional a aquest termini general, les sol·licituds s’han de presentar en el termini de dos mesos des de la contractació objecte de la subvenció.

Las persones interessades en aquestes ajudes pot acudir a l’ADL-AFIC Ondara, cridar al 965766250 o per correu electrònic a adl@ondara.org

COMPRAR AL COMERÇ LOCAL D’ONDARA TÉ PREMI

Se sortejaran 100 carros de la compra dins de la campanya de promoció local “El comerç és vida”

Ondara, 21.01.22. “Comprant al comerç local fas una Ondara millor. El comerç és vida”. Sota aquesta premissa, l’Ajuntament d’Ondara, a través de la Regidoria de Promoció Econòmica que dirigeix l’Alcalde, José Ramiro, comença des de demà una nova fase de la campanya de promoció del comerç local, amb la col·laboració d’ACO, l’associació de comerciants i empresaris d’Ondara.

Comprar al comerç local d’Ondara té premi, i des de demà dissabte 22 de generi i fins a finals de febrer 2022, amb la intenció de fidelitzar als clients del comerç local d’Ondara, es van a sortejar 100 carros de la compra entre les persones que realitzen compres en els establiments locals adherits a la campanya. La clientela podrà participar en el sorteig dels carros realitzant una compra mínima de 20 euros.

Llistat comerços participants:

Upi Ondara informática

Autoescola Ondara

Eclipse estètica, tattoo i piercing

Motos mahiques

Maxima bikes

Solertech tinta & toner

Dilatando Mentes

Somriures

Piensos felix

Rebost de Mari

Autoescola Bahia

Floristeria BLAU

Galas Mobles

D’Estarca Cortines

Ondara Òptics.

Sultana estética y spa

Bodasyflores

Mobles Escriva

Cler Interiores

Academia Lola Jordá

Torres Calçats

Monverd

Fornes ASSESSORS

Calçats Dora

Vinalia vinoteca ondara

Admin. Loteria

Ca Paquitina

FarmaOndara

Bodega Aguilar

Passicos la mercería

Mobles Ortolà

Coses de casa i regals «La Furiona»

Nina estetica i bellesa

Grupo Marti Axa seguros

Blat y Farina

Carniceria Alberto Picó

APP INFORMATICA ONDARA

Mamiquexulo

Electrodomesticos Euronics

Esports Colau

Nexo Ondara

Gaspar Fotògrafs

Viatges Ondara

Pastisseria Victoria

Luansa

REGIDORIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA * AJUNTAMENT D’ONDARA

COMENÇA A IMPARTIR-SE A ONDARA EL NOU TALLER D’OCUPACIÓ PER A RESTAURAR EL MOLÍ COVÍ I MILLORAR ELS PARCS DURANT 1 ANY, QUE COMPTA REP UNA SUBVENCIÓ DEL LABORA DE 482.716 EUROS

En total s’han contractat a 20 persones (més 4 persones en l’equip directiu i docent) que van començar el passat 30 de desembre

Durant 12 mesos rebran formació i realitzaran treballs per a la restauració, adequació i conservació de l’antic Molí Coví, i per al condicionament i millora dels parcs públics d’Ondara

Ondara, 03.01.22. L’Ajuntament d’Ondara, a través de l’oficina ADL-AFIC d’Ondara, ha gestionat i aconseguit una subvenció de 482.716,80 euros concedida pel Labora – Servei Valencià d’Ocupació i Formació (Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball) per a la realització d’un nou programa mixt d’ocupació i formació en el municipi: el Taller d’Ocupació denominat “Ondara, apostem pel teu futur VI”, per a la restauració, adequació i conservació de l’antic Molí Coví, i per al condicionament i millora dels parcs públics d’Ondara. Aquest taller tindrà una durada de 12 mesos i va començar el passat 30 de desembre 2021. La setmana passada es va dur a terme, amb la presència de la Regidora de Personal i d’Hisenda, Raquel López, la reunió organitzativa amb les persones que han sigut seleccionades.

El Taller d’Ocupació “Et Formem: Ondara apostem pel teu futur VI”, ha suposat la contractació de 20 alumnes i 4 formadors (en l’equip docent i directiu), que han sigut contractats per l’Ajuntament d’Ondara, i seleccionats a través d’un grup mixt de treball Labora – Ajuntament. L’objectiu del taller és la millora de la qualificació professional de la persona beneficiària, i al mateix temps, afavorir l’aprenentatge d’un ofici que facilite la seua inserció laboral.

Les persones contractades participaran durant 1 any en aquest taller d’ocupació, en el que rebran la formació de dues especialitats formatives. Un grup de 10 persones que estaran en el certificat nivell 1: Operacions auxiliars d’obra i cobertes i en el certificat nivell 2: Fàbriques d’obra; i un altre grup de 10 persones estaran en el nivell 2: Activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria i instal·lació i manteniment de jardins i zones verdes. Les persones contractades realitzaran diferents labors per a la restauració, adequació i conservació de l’antic Molí Coví, i per a la millora dels parcs públics d’Ondara en el departament de parcs i jardins municipal. L’equip docent compta amb 4 integrants: 1 director, 1 docent per cadascuna de les 2 especialitats, i 1 docent de suport.

L’AJUNTAMENT D’ONDARA CONTRACTA DURANT 1 ANY A 11 PERSONES GRÀCIES A LA SUBVENCIÓ DE 205.759 EUROS PER ALS PROGRAMES EMPUJU I ECOVID

Dilluns que ve 20 de desembre començaran a treballar per a l’Ajuntament

Ondara, 16.12.21. L’Ajuntament d’Ondara, per mitjà de l’ADL-AFIC d’Ondara, ha gestionat i aconseguit la concessió d’ajudes de la Generalitat Valenciana – Labora -Servei Valencià d’Ocupació i Formació per un total de 205.759 euros, que seran destinats a la contractació d’onze persones (dins dels programes EMPUJU i ECOVID), per a prestar els seus serveis en les instal·lacions i dependències municipals d’Ondara durant un any. Aquest matí s’ha celebrat a l’Ajuntament d’Ondara, amb la presència de la Regidora de Personal i d’Hisenda, Raquel López, la reunió organitzativa amb les 11 persones que han sigut seleccionades pel Labora -Servei Valencià d’Ocupació i Formació per a cobrir els llocs de treball per als quals s’ha concedit la subvenció, atés que dilluns que ve 20 de desembre començaran a treballar a Ondara, amb un contracte de 12 mesos de duració a jornada completa.

La Generalitat Valenciana ha concedit dos tipus d’ajudes. D’una banda, s’ha concedit una subvenció de 70.000 euros (programa Emcuju) per a la contractació durant 12 mesos de 3 persones menors de 30 anys amb qualificació. L’ajuda és per a contractar 3 joves durant 1 any, a jornada completa: un auxiliar administratiu, un tècnic de gestió econòmica i un tècnic de gestió.

D’altra banda, s’ha concedit una subvenció de 135.759,75 euros (programa ECOVID) per a la contractació durant 12 mesos de 8 persones durant 1 any, a jornada completa: un auxiliar administratiu, una orientadora laboral, dos netejadores i 4 conserges per a instal·lacions municipals.

Les 11 persones contractades començaran el dilluns 20 de desembre 2021 i tindran contracte durant 1 any, fins al dia 19 de desembre de 2022.

EL PROGRAMA FORMATIU “ONDARA ACTIVA” VISITA ALE-HOP

Fins hui 26 de novembre s’està reprenent el programa “Ondara Activa” amb classes presencials; visita a empreses locals i comarcals, i amb el recurs de la nova web https://ondaractiva.com/

Ondara 26.11.21. La nova edició del programa d’impuls local per a la creació i consolidació d’empreses “Ondara Activa” 2021, organitzat per la Regidoria de Promoció Econòmica i Comerç de l’Ajuntament d’Ondara, s’està desenvolupant del 15 al 26 de novembre. Es tracta de la 4a edició d’aquesta iniciativa. El programa formatiu Ondara Activa torna a apostar per la formació d’emprenedors, per l’empresa i el comerç. “Ondara Activa” 2021 s’està desenvolupant amb classes presencials adaptades a les condicions sanitàries, tutories per a crear empreses i com a novetat, visita a les pròpies instal·lacions d’empreses comarcals per a conèixer la seua experiència: Ale-hop, Alondra, Garmol i Servicolor.

Ahir, els integrants del programa van acudir a visitar les instal·lacions de l’empresa Ale-hop (en Ondara)). Dilluns van visitar Servicolor; dimarts Alondra; ahir dijous van anar a Ale-hop i hui divendres, aniran a Garmol.

La posada en marxa de la nova web d’Ondara Activa, www.ondaractiva.com és una de les principals novetats de la quarta edició del programa Ondara Activa 2021. El Programa formatiu Ondara Activa 2021 “Crea o consolida el teu negoci a Ondara” és un servei gratuït de formació i mentorització per a desenvolupar un projecte emprenedor o consolidar un negoci amb majors garanties d’èxit.

EL PROGRAMA FORMATIU “ONDARA ACTIVA” VISITA ALONDRA

Fins al 26 de novembre s’està reprenent el programa “Ondara Activa” amb classes presencials; visita a empreses locals i comarcals, i amb el recurs de la nova web https://ondaractiva.com/

Ondara 24.11.21. La nova edició del programa d’impuls local per a la creació i consolidació d’empreses “Ondara Activa” 2021, organitzat per la Regidoria de Promoció Econòmica i Comerç de l’Ajuntament d’Ondara, s’està desenvolupant del 15 al 26 de novembre. Es tracta de la 4a edició d’aquesta iniciativa. El programa formatiu Ondara Activa torna a apostar per la formació d’emprenedors, per l’empresa i el comerç. “Ondara Activa” 2021 s’està desenvolupant amb classes presencials adaptades a les condicions sanitàries, tutories per a crear empreses i com a novetat, visita a les pròpies instal·lacions d’empreses comarcals per a conèixer la seua experiència: Ale-hop, Alondra, Garmol i Servicolor.

Ahir, els integrants del programa van acudir a visitar les instal·lacions de l’empresa Alondra (empresa radicada a Beniarbeig, dedicada al mobiliari infantil). Dilluns van visitar Servicolor, dijous aniran a Ale-hop i el divendres, a Garmol.

La posada en marxa de la nova web d’Ondara Activa, www.ondaractiva.com és una de les principals novetats de la quarta edició del programa Ondara Activa 2021. El Programa formatiu Ondara Activa 2021 “Crea o consolida el teu negoci a Ondara” és un servei gratuït de formació i mentorització per a desenvolupar un projecte emprenedor o consolidar un negoci amb majors garanties d’èxit.

EL PROGRAMA FORMATIU “ONDARA ACTIVA” VISITA SERVICOLOR

Fins al 26 de novembre s’està reprenent el programa “Ondara Activa” amb classes presencials; visita a empreses locals i comarcals, i amb el recurs de la nova web https://ondaractiva.com/

Ondara 23.11.21. La nova edició del programa d’impuls local per a la creació i consolidació d’empreses “Ondara Activa” 2021, organitzat per la Regidoria de Promoció Econòmica i Comerç de l’Ajuntament d’Ondara, s’està desenvolupant del 15 al 26 de novembre. Es tracta de la 4a edició d’aquesta iniciativa. El programa formatiu Ondara Activa torna a apostar per la formació d’emprenedors, per l’empresa i el comerç.

“Ondara Activa” 2021 s’està desenvolupant amb classes presencials adaptades a les condicions sanitàries, tutories per a crear empreses i com a novetat, visita a les pròpies instal·lacions d’empreses comarcals per a conèixer la seua experiència: Ale-hop, Alondra, Garmol i Servicolor.

Precisament, ahir els integrants del programa van acudir a visitar les instal·lacions de l’empresa local Servicolor. Hui aniran a visitar Alondra, dijous Ale-hop i el divendres, Garmol.

La posada en marxa de la nova web d’Ondara Activa, www.ondaractiva.com és una de les principals novetats de la quarta edició del programa Ondara Activa 2021. El Programa formatiu Ondara Activa 2021 “Crea o consolida el teu negoci a Ondara” és un servei gratuït de formació i mentorización per a desencolupar un projecte emprenedor o consolidar un negoci amb majors garanties d’èxit.

El programa s’executa aquesta segona quinzena novembre i es divideix en 4 fases/àrees de suport:

SESSIONS FORMATIVES

En diferents àrees empresarials, màrqueting i vendes, finances i finançament, estratègia empresarial de la mà d’experts professionals amb més de 20 anys d’experiència. El programa formatiu s’imparteix del 15 al 26 de novembre, de dilluns a divendres, en horari de 16:00h a 20:30 hores, en la Casa de la Cultura d’Ondara. Els professors que imparteixen les sessions són Pepe Crespo, Pedro Reig, Isaías Pérez i Guillermo Salvador.

TALLERS AMB EMPRESARIS

Masterclass de la mà de destacades empreses comarcals i visites a les empreses col·laboradores.

TUTORIES: ACOMPANYAMENT I MENTORITZACIÓ

Mentoríes personalitzades que permetran un seguiment i correcte desenvolupament dels teus projectes i el seu continu avanç.

AJUDES I SUBVENCIONS

A través d’oficina ADL d’Ondara, destinades a persones emprenedores i empreses de fins a 3 anys d’activitat.