LA POLICIA LOCAL D’ONDARA INTERPOSA 30 DENÚNCIES DURANT EL MES DE JULIOL EN RELACIÓ A LA NO UTILITZACIÓ O A EL MAL ÚS DE LA MASCARETA

Durant el Dia de Sant Jaume es van realitzar 14 denúncies relacionades amb la no utilització o el mal ús de la mascareta.

Ondara, 31-07-2020. Toni Galiano, Cap de la Policia Local d’Ondara, ha informat que el número de denúncies relacionades amb la no utilització o el mal ús de la mascareta ascendeix a 30 durant tot el mes de juliol. Es tracta d’una dada, segons ell, bona si es té en compte el que ha ocorregut en altres poblacions de la Marina Alta.

Durant el dissabte 25 de juliol, la Policia Local d’Ondara va realitzar una campanya per a evitar rebrots al poble ja que es tracta d’una data especial, el dia de Sant Jaume, i era previsible que es produiren aglomeracions. Toni Galiano ha confirmat que es van interposar 14 denúncies per la no utilització o pel mal ús de la mascareta.

Galiano insisteix en la necessitat que totes i tots respectem les mesures de seguretat i d’higiene pel bé de la població en general.

L’AJUNTAMENT D’ONDARA PRESENTA A LA DIPUTACIÓ D’ALACANT LA MEMÒRIA PER A LA FUTURA CONSTRUCCIÓ DE LA CASA DE LA MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES

En el ple ordinari de juliol tots els partits polítics amb representació al consistori municipal presenten una moció conjunta sobre l’inici del pròxim curs escolar amb l’aplicació de tots els protocols necessaris per a la neteja i desinfecció dels centres educatius d’infantil i primària i una sèrie d’actuacions relacionades en matèria de salut ja que la figura d’un infermer o infermera és de competència autonòmica.

Ondara, 31-07-2020. Ahir es va celebrar el ple ordinari de juliol, primer ple presencial des que es va decretar l’Estat d’Alarma per la COVID-19, amb una sèrie d’acords. En primer lloc, tots els grups polítics amb representació a l’Ajuntament d’Ondara van votar a favor de presentar a la Diputació d’Alacant una memòria sobre el projecte de construcció de la Casa de la Música i Arts Escèniques. Es tracta d’un edifici amb una superfície de 537m2 i amb 447 m2 d’ús útil que estarà ubicat a una parcel.la dotacional d’ús cultural al Pla Parcial de Tossals. El cost del projecte i de les obres d’aquest edifici, que seria de dos plantes, correrà a càrrec de la Diputació d’Alacant dins del Pla Planifica. José Ramiro, Alcalde d’Ondara, va afirmar que s’està plantejant una ampliació futura perquè hi ha espai suficient perquè es puga fer. «Aquest edifici és necessari ja que l’Aulari de Música s’ha quedat xicotet i, a més de donar cabuda a l’Escola de Música Gonzalo Ortolá, també pot ser el lloc idoni perquè puguen utilitzar-lo la Colla de Dolçaines i Tabals, els cors, la batukada, etc…» va dir Ramiro. També va aclarir que, quan siga el moment de fer el projecte, la intenció és preguntar els col.lectius afectats per a poder recollir totes les idees i aconseguir un projecte més interessant i atractiu. Per la seua banda, Álex Hernández, portaveu del PP, va justificar el seu vot a favor sobre el fet que aquest edifici és una necessitat i suposa un avanç per al poble d’Ondara. Va demanar que també es tinga en compte els veïns de Tossals perquè puguen aportar idees i estar informats i informades. Joan Costa, portaveu de Ciutadans, també va votar a favor del projecte perquè pot ser un edifici obert a tota la gent que està relacionada en el món de la música i la cultura.
D’altra banda, tots els grups polítics amb representació al consistori municipal van presentar una moció conjunta relacionada amb la figura d’un infermer o infermera als centres educatius d’infantil i primària d’Ondara i amb l’inici del pròxim curs escolar. La figura d’un infermer o infermera a aquestos centres és una proposta del PP d’Ondara que entenia que era necessària la seua contractació per a garantir la seguretat dels i de les alumnes amb malalties cròniques i per a altres casos. Finalment la moció conjunta estableix que la dotació d’un infermer o infermera als centres escolars és competència de la Conselleria d’Educació i de la Conselleria de Sanitat, mentre que la responsabilitat sanitària recau en el centre de salut de referència. Tot i així, es proposen una sèrie d’accions per a garantir la seguretat de totes i tots els alumnes; en concret es proposa aplicar tots els protocols necessaris que vinguen marcats per les autoritats competents en matèria de neteja i desinfecció dels centres educatius d’infantil i primària, la promoció d’un curs de primers auxilis per als treballadors i treballadores municipals que exerceixen les seues funcions als centres educatius d’infantil i primària d’Ondara, obrir un diàleg continu amb la comunitat educativa per a buscar col.laboracions formatives i en les activitats complementàries per a les i els alumnes amb necessitats per malalties cròniques, oferir a la comunitat educativa una mediació amb el centre de salut d’Ondara quan no hi haja una col.laboració estreta amb el centre educatiu per a l’aplicació dels protocols establits per Sanitat i Educació, facultar a la Regidoria d’Educació per a la programació de formació sanitària en prevenció de salut i hàbits saludables en els centres educatius i informar al Consell Escolar Municipals dels acords aprovats en la moció. Álex Hernández, portaveu del PP, va donar les gràcies per haver arribat a un acord entre totes les formacions polítiques i va afegir que «malgrat que ens haguera agradat un pla més ambiciós, estem contents». Per la seua part, Joan Costa, de Ciutadans, també va voler agrair l’esforç «de totes i tots» per arribar a aquest acord».
En el ple també es van aprovar per unanimitat altres punts, com ara iniciar la modificació de l’ordenança municipal reguladora de la venda no sedentària a Ondara perquè establisca, entre altres coses, la necessitat que les venedores i venedors no siguen eventuals i que cada lloc tinga les mateixes mesures. Aquesta modificació es presentarà al públic perquè les veïnes i veïns d’Ondara puguen aportar idees abans de la seua aprovació inicial i definitva. També es va aprovar per unanimitat la modificació dels estatuts referents a la Comunitat d’Usuaris de la Depuradora de Dénia, on està Ondara. L’objectiu és actualitzar eixos estatuts per a aconseguir estar més aprop de les noves normatives mediambientals, com ara una millor reutilització de l’aigua. José Ramiro, Alcalde d’Ondara, també va explicar que s’ha fet una modificació de crèdits per a fer front a una despesa de poc més de 8.000 euros en relació a les obres del CEIP Sanchis Guarner, una despesa originada per una desviació en el pressupost final després que s’haja fet la liquidació. Ramiro va dir que s’han agafat diners de la partida de festes per a pagar eixe deute pendent.
José Ramiro va voler informar que les obres que està realitzant Foment per a donar una solució a la incorporació a la N-332 direcció sud han patit xicotets canvis ja que havien entrat a una propietat privada sense permís.
En precs i preguntes, Álex Hernández, portaveu del PP, va preguntar per què a una rodona que està situada al terme municipal d’Ondara apareix el nom de Beniarbeig. José Ramiro va contestar que havia sigut una petició de l’anterior alcalde d’aquesta localitat, del PP, i «vam accedir a la mateixa». Per la seua banda, Jaume Femenia, regidor del PP, va preguntar sobre les obres a l’Avinguda Adolfo Suárez. En concret va comentar que alguns usuaris s’havien queixat que els guals estan massa alts i que no hi ha prou llum. José Ramiro va dir que «confie en els tècnics municipals sobre les mesures adequades dels guals i,en relació a l’enllumenat, ho revisarem perquè tot es complisca com cal». Ja per últim Joan Costa, de Ciutadans, va preguntar sobre el cost del mural que s’ha realitzat al llit del Riu Alberca, una «obra que està aconseguint que es parle bé d’Ondara». José Ramiro va dir que el cost que ha tingut ha sigut el material que ha utilitzat l’autor de l’obra que, en aquest cas, ha sigut l’artista de La Xara Tardor.

118 PERSONES D’ONDARA ES BENEFICIEN DE LES AJUDES A AUTÒNOMS PER LA COVID-19

La Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball va publicar el Decret 44/2020, de 3 d’abril, del Consell, d’aprovació de les bases reguladores de concessió directa d’ajudes urgents a persones treballadores en règim d’autònom afectades per la Covid-19. Des de la pròpia Conselleria han informat a l’ADL d’Ondara que aquestes ajudes han sigut aprovades. Un total de 118 persones autònomes d’Ondara van sol·licitar aquesta ajuda, en concret 68 homes i 50 dones. La quantitat ascendeix a 160.500 euros, dels quals 90.000 euros corresponen a les ajudes als homes i 70.500 euros a les ajudes a les dones.


Podien ser beneficiàries les persones que reunisquen els següents requisits:

a) Haver figurat ininterrompudament d’alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms durant, almenys, el període comprés entre el 31 de desembre de 2019 i el 14 de març de 2020. 

b) Haver suspés l’activitat com a conseqüència de les mesures adoptades pel Reial decret 463/2020, de 14 de març o, en cas de mantindre l’activitat, haver reduït la facturació corresponent al mes anterior a la sol·licitud de l’ajuda en, almenys, un 75 per cent respecte de la mitjana facturada en el semestre natural anterior a la declaració de l’estat d’alarma. Quan la persona sol·licitant no porte d’alta els 6 mesos naturals exigits per a acreditar la reducció dels ingressos, la valoració es durà a terme tenint en compte el període d’activitat.

LA POLICIA D’ONDARA FARÀ EL DISSABTE 25 DE JULIOL UNA CAMPANYA SOBRE LES MESURES DE PREVENCIÓ CONTRA LA COVID-19

Ondara. 23-07-2020. L’Ajuntament d’Ondara informa que la Policia Local d’Ondara farà aquest pròxim dissabte 25 de juliol una campanya sobre les mesures de prevenció que s’han establit contra la COVID-19. S’ha fet coincidir amb la festivitat de Sant Jaume perquè l’objectiu és evitar qualsevol rebrot a Ondara degut a una major aglomeració de gent durant eixe dia. La campanya començarà a les 18h i acabarà a les 02h de la matinada.

Es farà especial atenció al següent:

-L’incompliment de la distància de seguretat interpersonal (com a mínim 1,5 metres)

– L’incompliment de l’ús de la mascareta (recordar que les persones majors de 6 anys estan obligades a l’ús de la mascareta en tot moment a la via pública a espais a l’aire lliure i a espais tancats d’ús públic o que estiguen oberts al públic)

-L’incompliment de l’ús de la mascareta en locals d’hostaleria, restauració i locals de discoteques i bars d’oci nocturn (es farà ús de la mascareta quan no s’estiga consumint)

-L’ús inadequat de la mascareta (l’obligació de l’ús es refereix a mascaretes, preferentment higièniques i quirúrgiques i també que ha de cobrir des la part del tabic nasal fins la barbeta inclosa)

-L’ús de la mascareta no permesa (no es permet l’ús de la mascareta com a vàlvula exhalatòria excepte a l’àmbit professional per al cas que aquest tipus de mascareta puga estar recomanada).

També es farà especial atenció als locals i en relació al següent:

-L’incompliment de l’ús de la mascareta per part del personal (No fer ús de la mascareta per les persones que treballen al local)

-L’incompliment sobre l’aforament permés (superar el 75% de l’aforament permés)

-L’incompliment sobre l’aforament permés a discoteques i bars d’oci nocturn (superar un terç del seu aforament per a consum a l’interior del local)

-L’incompliment sobre mesures a l’interior de les discoteques i bars d’oci nocturn (el consum dins del local podrà realitzar-se sentat a una taula o en agrupacions de taules, preferentment mitjançant cita prèvia. Deurà assegurar-se el manteniment de la deguda distància física d’1,5 metres entre les taules o, en el seu cas, agrupacions de taules.

-L’incompliment sobre la distància física d’1,5 metres entre les taules o, en el seu cas, agrupacions de taules.

-L’incompliment sobre l’ocupació màxima per taula o agrupació de taules (no complir l’ocupació màxima de 20 persones per taula o agrupació de taules).

Aquesta campanya es realitzarà conforme estableix la Resolució de 17 de Juliol de 2020 de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, de modificació i adopció de mesures addicionals i complementàries de l’Acord de 19 de Juny del Consell sobre mesures de prevenció contra la COVID-19 en el marc del Reial Decret-Ley 21/2020 de 9 de juny de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per a fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

COMENÇA EL TORNEIG “NITS d’ESTIU” AL POLIESPORTIU D’ONDARA AMB MOLTES GANES DE PRACTICAR ESPORT PER PART DELS PARTICIPANTS

Uns 450 participants dividits en 42 equips practicaran futbol sala, futbol, i bàsquet fins al 9 d’agost

Ondara, 17.07.20. Amb moltes ganes de tornar a gaudir practicant esport. Així va començar aquest passat 15 de juliol la celebració del torneig “Nits d’Estiu”, que s’està disputant en tres disciplines esportives: futbol sala, futbol i bàsquet, en el Poliesportiu Municipal Vicent Zaragoza d’Ondara.

L’Ajuntament d’Ondara, a través de la Regidoria d’Esports que dirigeix Mar Chesa, ha impulsat per a aquest estiu aquesta iniciativa esportiva en una instal·lació habilitada com un espai segur i lliure de Covid 19-per a la pràctica esportiva aquest estiu, com és el poliesportiu municipal d’Ondara, que compta amb diverses pistes esportives a l’aire lliure que permeten realitzar les activitats en un entorn segur, en seguir el protocol especial establit per l’Ajuntament d’Ondara quant a aforament i mesures de seguretat i higiene. El torneig pot ser presenciat pel públic, amb un aforament limitat. És necessari portar màscara i llavar-se les mans per a accedir al recinte. Cal indicar que Salut Pública ha donat el vist i plau al protocol elaborat per l’Ajuntament.

Segons s’ha confirmat des de l’organització, hi ha un total de 42 equips participants; cadascú amb una mitjana d’11 integrants, sent més de 450 les persones que participen en aquest torneig d’estiu. Hi ha 10 equips de bàsquet masculí (majors de 16 anys); 8 de bàsquet femení; 7 equips de futbol 8 (de 16 a 35 anys); 8 equips de futbol 8 veterans (a partir de 35 anys), i 9 equips de futbol sala (majors de 16 anys).

Aquest triple torneig té una programació regular durant els dimecres, dijous, divendres i dissabtes, del 15 de juliol al 9 d’agost. La fase de grups s’està celebrant del 15 de juliol a l’1 d’agost; i les semifinals i finals, del 3 al 9 d’agost. Tots els dies de torneig hi haurà partits a les 20 i a les 21 hores. Es tracta d’un torneig d’àmbit local i comarcal; participen equips d’Ondara i d’altres localitats de la Marina Alta i també d’Oliva. Les persones participants han expressat en aquests primers dies de torneig, les bones sensacions que tenen de poder tornar a practicar el seu esport favorit.

JOSÉ RAMÓN SENDRA, NOU COORDINADOR DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE FUTBOL D’ONDARA

Ondara, 17.07.20. La Regidoria d’Esports de l’Ajuntament d’Ondara, dirigida per Mar Chesa, ha anunciat que José Ramón Sendra Pérez serà el nou Coordinador de l’Escola de Futbol Municipal d’Ondara, prenent així el relleu del fins ara responsable de l’escola, Vicent Moncho, que ha exercit aquest càrrec durant els últims 4 anys, i que ha hagut de deixar el lloc per motius personals. Cal destacar la urgència de comptar amb un nou coordinador en aquesta època en què cobra prioritat l’organització dels grups de treball i dels equips de l’escola de futbol de cara a la nova temporada esportiva.

Segons ha explicat Mar Chesa, José Ramón Sendra compleix els criteris que s’havien marcat; està vinculat a l’Escola Municipal de Futbol d’Ondara com a entrenador, té el títol d’Entrenador de Futbol nivell 2 i porta temps integrat en l’escola de futbol, també com a pare de l’escola.

Mar Chesa s’ha reunit amb el nou coordinador de l’Escola de Futbol, José Ramón Sendra, així com amb l’ixent, Vicent Moncho, a qui ha volgut agrair públicament la gran tasca que ha realitzat durant aquests quatre anys. Respecte a Jose Ramón, Mar Chesa ha afirmat que “ ja que porta molts anys entre nosaltres, com a entrenador i pare de l’escola i estem convençuts que la seva vàlua humana i professional ajudarà a seguir impulsant l’escola com a un espai on a través de la pràctica esportiva, ensenyem valors com la solidaritat, l’esforç, l’amistat i la vida saludable als nostres fills i filles; i com l’escola està formada per jugadors, monitors i pares, vull aprofitar per donar-vos les gràcies per la confiança amb l’equip i el projecte que estem portant a terme”.

L’ALCALDE D’ONDARA FA UNA CRIDA EN AQUESTS DIES EN QUÈ S’HAURIA CELEBRAT SANT JAUME: CAL SER PRUDENTS I EVITAR CONCENTRACIONS, «NO ENS PODEM PERMETRE FER UN PAS ENRERE»

Ondara, 17.07.20. Tal dia com hui, aquesta nit de divendres 17 de juliol, haurien donat inici les Festes Populars de Sant Jaume, hui amb el tradicional xupinàs i la primera entrada de bous. Al que haurien seguit vuit dies d’uns festejos populars que compten amb la massiva participació de veïns i veïnes, penyes i quintades. Però, enguany, la crisi del Covid-19 ha impedit aquesta i altres celebracions. Per aquest motiu, l’Alcalde d’Ondara, José Ramiro, ha volgut enviar hui aquest missatge a la ciutadania d’Ondara:

Estimats veïns i veïnes d’Ondara.

A totes i a tots ens pesa no poder gaudir de les festes Patronals i Populars d’este estiu. La situació de Crisi Sanitària ens ha dut els darrers mesos a viure de manera excepcional situacions de confinament, restricció de mobilitat, tancament dels nostres comerços i empreses, entre altres, per tal de contenir l’expansió de la COVID-19. I NO ENS PODEM PERMETRE fer un pas enrere en la transmissió del virus, sobretot ara que comencen a haver-hi rebrots prop de casa, com pot ser Gandia. Per tant, per molta gana que tinguem de festa, hem de ser prudents i conseqüents en la situació que ens toca viure, i no tirar tot per terra en una concentració de gent per menuda que siga.

Per tot açò, des de l’Ajuntament d’Ondara, i de Departament de Seguretat Ciutadana, recordem que no està permesa la concentració de persones fora de qualsevol normativa que d’aplicació per a contenir la COVID-19.

Tot el que no gaudim este any dels nostres carrers, dels nostres amics i amigues, dels bons menjars i els bons vetlars, dels bous i la música, de la germanor sant jaumera, de la pilota, del cau, de la cassalla… Ho recuperarem l’any vinent. Ara ens toca salvaguardar la nostra salut.

Visca Sant Jaume i Visca Ondara.

L’AJUNTAMENT D’ONDARA SOL·LICITARÀ LA SUBVENCIÓ DEL NOU PLA PLANIFICA DE LA DIPUTACIÓ PER A ALÇAR L’EDIFICI “CASA DE LA MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES”

El Diputat Provincial d’Infraestructures visita Ondara per a conèixer les inversions realitzades emmarcades en els Plans Provincials

Ondara, 16.07.20. El Diputat Provincial d’Infraestructures i Assistència a Municipis, Javier Gutiérrez Martín, ha visitat hui Ondara per a conèixer in situ els projectes que està sufragant la Diputació Provincial d’Alacant en aquesta localitat (Centre de Dia; Accés Oest de vianants al nucli urbà), emmarcats en els plans provincials d’Obres i Serveis concedits a Ondara en anys anteriors. La visita ha sigut aprofitada per la corporació municipal per a donar a conèixer al Diputat Provincial el nou projecte per al qual es va a sol·licitar finançament autonòmic: la «Casa de la Música i Arts Escèniques», un edifici polivalent de música i art en la zona de Tossals, amb un pressupost de quasi 700.000 euros.

En primer lloc, el Diputat Provincial, en la seua primera visita realitzada a Ondara, ha sigut rebut en l’Ajuntament per l’Alcalde, José Ramiro; el Regidor d’Urbanisme, Francesc Giner, i membres de la corporació municipal; entre ells el portaveu de Ciutadans, Joan Costa (del mateix partit polític que Javier Gutiérrez, el qual és el portaveu del grup Ciutadans en la Diputació Provincial d’Alacant). En la visita a Ondara també ha participat Oscar Mengual, Diputat Provincial pel PSPV de la comarca.

Després del pas per l’edifici consistorial, on li han explicat els projectes que s’estan duent a terme a Ondara amb finançament provincial, s’ha realitzat la visita precisament a un d’aquests projectes; el Centre de Dia (obra inclosa en el Pla d’Obres i Serveis de la Diputació d’Alacant 2017, a la qual la Diputació destina 337.500 euros). El Centre de Dia s’està alçant en una parcel·la municipal en la zona urbana de Tossals; les obres avancen a bon ritme, i prestarà servei per a 30 places, en una edificació de planta única.

Molt prop, també en la zona de Tossals, està previst construir una nova dotació municipal amb l’ajuda de la Diputació Provincial d’Alacant. L’Alcalde, José Ramiro, li ha explicat al Diputat Provincial d’Infraestructures la intenció del govern local de què Ondara siga inclosa en el nou Pla d’Inversions i Finançament en Infraestructures PLANIFICA 2020-2023 de la Diputació Provincial d’Alacant (que substitueix als Plans Provincials d’Obres i Serveis). L’objectiu és elevar a ple aquest mes de juliol la proposta del projecte “Casa de la Música i Arts Escèniques” per a presentar-la dins del termini previst.

En la seua visita a l’emplaçament on es construirà aquest edifici, el Diputat Provincial d’Infraestructures i Assistència a Municipis, Javier Gutiérrez, ha expressat que “la Diputació està al costat dels pobles per a fer inversions d’aquestes característiques”, amb la intenció que “la Diputació siga el motor de l’economia, el motor del sector de la construcció, després de la crisi del Covid-19”. Respecte al projecte sol·licitat per Ondara, ha indicat que “són els propis Ajuntaments els que tenen la decisió final; són ells els que ens traslladen una necessitat de la ciutadania, i nosaltres l’única cosa que podem fer és recolzar-ho”. Recalcant que “el Pla Planifica és un pla transparent i equitatiu amb criteris objectius; és el major pla inversor de la Diputació d’Alacant de la història; amb més de 100 milions d’euros en tota la província i que suposa una ferramenta perquè la província es vertebre i l’administració pública estiga al costat dels pobles”.

CASA DE LA MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES

El projecte que Ondara sol·licitarà que s’incloga en el Pla Planifica 2020-2023 de la Diputació Provincial d’Alacant és la “Casa de la Música i Arts Escèniques”, un nou edifici polivalent de música i art, que es construirà en la parcel·la dotacional que disposa l’Ajuntament enfront de la zona verda de Tossals. La parcel·la de sòl urbà dotacional es troba ubicada al carrer Enric Valor nº13 i disposa de tres façanes (el carrer Enric Valor, el carrer Pintor Murillo i la seua façana més llarga recau a un vial de vianants). La parcel·la (en la que actualment estan ubicats de manera temporal un parc per a gossos i un depòsit de vehicles) disposa d’una superfície de 1.160 m². Després de l’aprovació definitiva de la modificació puntual del Pla Parcial Tossals, aquesta parcel·la queda reservada per a l’ús dotacional docent. En ella es pretén alçar un edifici de dues plantes amb una superfície construïda total d’uns 530², amb la que es doblegarà l’espai de l’Aulari de Música, on actualment s’imparteixen les ensenyances musicals a Ondara. Per a la seua creació, des de l’Ajuntament d’Ondara se sol·licitarà a Diputació una inversió de quasi 700.000 euros (el pressupost total de la dotació ascendeix a 697.728 euros, segons la memora tècnica inicial).

Cal indicar que actualment existeix al municipi una instal·lació (Aulari de Música) que ofereix alguns dels usos que es pretenen en el nou edifici. Però la dita instal·lació ofereix problemes de funcionalitat tant per l’espai existent, com per la pròpia configuració de l’edifici que no s’ajusta a les necessitats. Per tant, la solució proposada pretén cobrir les necessitats existents quant a superfície i quant a programa i configuració de la instal·lació; sent un edifici que acollirà les escoles de música, teatre, agrupacions musicals, etc. El termini d’execució per a la realització de les obres descrites s’estima en 14 mesos.

EL PROPER DIJOUS 23 DE JULIOL, DONACIÓ DE SANG AL CENTRE SOCIAL TRINI REYES D’ONDARA

Ondara, 14.07.20. El proper dijous 23 de juliol es realitzarà una nova donació de sang a Ondara, de 17 a 20:30 hores. Igual que les donacions anteriors, en aquesta ocasió se celebrarà al Centre Social Trini Reyes d’Ondara, segons ha confirmat la Regidora de Sanitat, Mª Carmen Velázquez.

En la donació se seguiran totes les mesures i protocols de seguretat necessaris. En aquest cas no serà precís telefonar abans a un número de telèfon. Sí que és aconsellable que les persones que vagen a donar sang, acudisquen amb les mesures preventives com indiquen les autoritats sanitàries.

Des de la Regidoria de Sanitat es recalca la importància de donar sang, sobretot en aquests moments, perquè a més d’haver-hi poques reserves, un donatiu salva 3 vides.

FESTIVITAT DE LA SOLEDAT D’ONDARA 2020: UNA FESTA SENSE FESTA

Ondara, 14.07.20. Ahir dilluns 13 de juliol va ser a Ondara la festivitat de la Mare de Déu de la Soledat, festivitat que va comptar amb la tradicional Missa en honor a la Patrona d’Ondara a la Parròquia de Santa Anna. Un únic acte d’un programa festiu que enguany no se celebra pel Covid-19. Ahir, no obstant això, membres de la corporació municipal d’Ondara, encapçalats per l’Alcalde, José Ramiro, van participar en aquesta tradicional Missa patronal.

Ahir va ser un dia festiu local, enguany sense festa, en un estiu atípic en què totes les festes d’Ondara previstes per als mesos de juny i juliol de 2020 (Festes del Crist a juny, Festes Patronals de la Soledat, del 10 al 13 de juliol, i Festes Populars de Sant Jaume, del 17 al 25 de juliol) es van suspendre a l’abril, davant la crisi sanitària derivada del coronavirus, així com per les restriccions relatives a la coordinació d’actes festius en els pròxims mesos. I és que per a l’Ajuntament d’Ondara, «la seguretat i la salut de les persones és una prioritat absoluta», tal com va indicar el Regidor de Festes i Tradicions, Miguel Gomis.

Quant a les Festes de la Soledat, els festejos patronals passaran a realitzar-se en l’edició de 2021; és a dir, no hi haurà un ajornament de dates per a enguany (se suspèn definitivament la Soledat de 2020). La Comissió Soledat 2020, serà la mateixa comissió l’encarregada d’organitzar els festejos de 2021, podent destinar a la pròxima edició de les festes la partida econòmica que han anat obtenint des de fa mesos. A més, la principal novetat per a la pròxima edició, és que a partir del 2021 correrà un any l’edat dels participants en les corts d’honor major i infantil (perquè puguen ser els mateixos d’enguany que no han tingut festa). Així, els membres de la cort major, dames i damos, seran els joves que complisquen 19 anys (en compte de 18 com fins ara); mentre que els integrants de la cort infantil seran xiquets i xiquetes que complisquen 7 anys (en compte de 6). Aquesta mesura es durà a terme d’ara endavant en tots els festejos patronals d’Ondara; no sols en els de 2021.

També les Festes Populars de Sant Jaume 2020, previstes des d’aquest divendres 17 de juliol al dissabte 25 de juliol, queden definitivament suspeses, i celebraran la seua pròxima edició en juliol de 2021. Cal recordar al respecte que els portaveus de tots els grups polítics amb representació municipal (PSPV, PP, Compromís i Ciutadans) van acordar en el mes de maig corroborar la proposta presentada per la Regidoria de Festes, que va traslladar la voluntat manifestada pels quintos i quintes d’enguany, de que la quintada de 2021 estiga integrada pels i les joves que compliran 19 anys, i quedar-se així per a anys venidors. D’aquesta manera, la proposta compta amb el vistiplau municipal.