ONDARA ELEVA A PLE DEMANAR A L’IVACE SUBVENCIÓ PER A LA FASE IV DE LA MILLORA DE LES CONDICIONS DE L’ÀREA MARJALS I AV. ALACANT I POLÍGON INDUSTRIAL MARJALS 5-6-7

Ondara, 27.02.24. L’Ajuntament d’Ondara celebra aquest dimecres 28 de febrer el ple ordinari corresponent a aquest mes, i entre els punts de l’ordre del dia destaca sol·licitar a l’Institut Valencià de Competició Empresarial (IVACE) la inclusió de la Fase IV dels projectes de Millora de les condicions de l’àrea Marjals-Avinguda d’Alacant i Polígon Industrial Marjals 5, 6 i 7 en la convocatòria per a Projectes d’ Inversió per a la Millora, Modernització i Dotació d’Infraestructures i Serveis en Polígons, Àrees industrials i enclavaments tecnològics, anualitat 2024; i així mateix facultar a l’Alcaldia Presidència per tal que sol·licite la màxima subvenció possible per a la quarta fase d’aquests dos projectes. Per això passarà pel ple d’aquest dimecres l’aprovació de les memòries tècniques dels dos projectes.

Respecte a la Memòria Tècnica «Millora de les Condicions de l’àrea Marjals i Av. Alacant» Fase IV, inclou millores en la mobilitat urbana consistents en instal·lació d’aparca-patinets i ampliació de la xarxa de ciclo-carril, millora de la xarxa contra incendis mitjançant la instal·lació d’hidrants, millora de la zona verda del polígon, millora viària consistents en renovacions de voreres, asfaltat i optimització d’aparcaments i al ferm de la via i senyalització horitzontal i vertical per millorar l’accessibilitat universal, amb un pressupost estimat de 199.699,73 euros.

Quant a la Memòria Tècnica «Millora al Polígon Industrial Marjals 5, 6 i 7», Fase IV, consisteix en l’ampliació de la dotació per a la vigilància mitjançant circuit tancat de televisió (CCTV), millores en la mobilitat urbana consistents en adequació l’habilitació d’aparcaments per a patinets, millora de l’enllumenat en la zona d’accés de vianants amb solucions energèticament eficients, millora de la zona verda del polígon i regeneració paisatgística, amb creació de zones bio-saludables i senyalització horitzontal i vertical per millorar l’ accessibilitat universal, amb un pressupost estimat de 199.886,92 euros.

Publicado en Actualitat, Política.