ONDARA CELEBRA PLE ORDINARI AQUEST DIJOUS 25 D’ABRIL 2024

La sessió es podrà seguir en directe a temps real pel canal de YouTube de l’Ajuntament d’Ondara en l’enllaç següent:

https://www.youtube.com/c/ondara/live

Posteriorment, el ple es podrà visualitzar en el canal oficial de l’Ajuntament, disponible mitjançant l’enllaç:

https://www.youtube.com/user/OndaraOficial

Ondara, 23.04.24. L’Ajuntament d’Ondara celebra ple ordinari de la Corporació Municipal aquest dijous 25 d’abril de 2024 a les 20:30 hores. L’ordre del dia és el següent:

ORDRE DEL DIA

1. EXP. PLENS/2024/2, PLENS/2024/3 I PLENS/2024/4. APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS (28/FEBRER/2024, 27/MARÇ/2024 I 09/ABRIL/2024).

2. EXP. PLENS/2024/5. DECRETS DE L’ALCALDIA PRESIDÈNCIA I REGIDORIA DE CONTRACTACIÓ. DONAR COMPTE.

3. EXP. 1054/2023. MATÈRIA 4009. PRESSUPOST. RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS. APROVACIÓ

4. EXP. 1148/2024. MATÈRIA 4009. PRESSUPOST GENERAL. MODIFICACIÓ DE CRÈDITS TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT. APROVACIÓ PROVISIONAL.

5. EXP. 1156/2024. COMANDA DE GESTIÓ A L’EMPRESA MUNICIPAL SINMA DEL SERVEI DE COMUNICACIÓ INSTITUCIONAL I PREMSA. APROVACIÓ.

6. EXP. 1184/2024. MATÈRIA 2005. NORMATIVA MUNICIPAL. INICIATIVA PER A LA REDACCIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA DELS PATROCINIS PRIVATS D’ACTIVITATS MUNICIPALS

7. EXP. PLENS/2024/5. INFORMES DE L’ALCALDIA PRESIDÈNCIA.

8. EXP. PLENS/2024/5. PRECS I PREGUNTES

Publicado en Actualitat, Política.