ONDARA SE SUMA A LA CAMPANYA “MANS AL RIU” I REALITZARÀ LA NETEJA DEL LLIT DEL RIU ALBERCA EL 29 DE SETEMBRE

mans al riu ondara 2019 (1) mans al riu ondara 2019 (2)

Des de la Regidoria de Medi Ambient d’Ondara s’anima a la ciutadania a participar en la jornada de conservació del llit fluvial

Ondara, 05.09.19. El diumenge 29 de setembre tindrà lloc a Ondara la campanya “Mans al riu”, consistent en la neteja del llit del riu Alberca al seu pas pel nucli urbà. Es tracta d’una iniciativa organitzada per Fundació Limne amb la col·laboració de la Regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament d’Ondara (que dirigeix Pere Picornell), i Global Omnium. “Mans al Riu» és la històrica campanya de voluntariat ambiental de la Fundació Limne, una entitat sense ànim de lucre enfocada a la restauració d’ecosistemes mitjançant la participació ciutadana. Aquesta campanya, que se celebra un cop a l’any, complirà enguany la seua desena edició i, seguint l’esperit d’anys anteriors, perseguirà crear consciència en la ciutadania sobre la necessitat d’atendre a l’estat dels nostres rius frenant, en la mesura del possible, les pràctiques que els degraden.

«Mans al Riu» és una jornada de neteja de rius que s’organitza alhora en diversos municipis i que pretén visibilitzar l’estat dels nostres ecosistemes i fer una gestió responsable dels nostres residus. Des de Limne assenyalen que «cada any arrepleguem dels rius desenes de neveres, pneumàtics, bombones de butà, mobles o altres andròmines que no pertoquen a la natura». Per això, i amb ànim de resoldre el problema, durant el transcurs de la jornada els monitors informen els i les participants sobre el destí que correspon a cada residu, donant també detalls de la recollida municipal.

La campanya “Mans al riu” a Ondara serà una macro neteja de residus de tot el llit de l’Alberca al seu pas pel nucli urbà. L’objectiu és fomentar la participació de la ciutadania, i per a això, s’ha fet una crida a la població per a participar en aquesta jornada de neteja, que pretén conservar i millorar el llit del riu en aquest entorn urbà ondarenc. La jornada començarà a les 10 hores, amb punt de trobada a l’aparcament del carrer Picasso. L’activitat culminarà amb un dinar, gentilesa de l’Ajuntament, per a totes les persones participants. L’organització, amb ànim de proveir tot el material necessari, prega inscripció prèvia (fins el 24 de setembre) per telèfon al 654076533 (Fundació Limne) o al 965766000 (Ajuntament d’Ondara), o per correu en participa@limne.org .

L’activitat, oberta a la participació de tota la ciutadania, té un marcat caràcter lúdic i didàctic, ja que, a més de millorar l’espai fluvial on s’actuarà, es farà incís en els mitjans que hi ha hui en dia per a gestionar els residus. El Regidor de Medi Ambient d’Ondara, Pere Picornell, ha aprofitat per a fer una crida a la participació ciutadana en aquesta activitat, compromesa i solidària amb el medi ambient.

LA CIUTADANIA D’ONDARA DECIDIRÀ LA DESTINACIÓ DELS PRESSUPOSTS PARTICIPATIUS 2019 A TRAVÉS D’UNA NOVA CONSULTA CIUTADANA D’INVERSIONS

PRESSUPOSTOS-PARTICIPTIUS

  • Els Pressuposts Municipals d’Ondara contemplen 50.000 euros per a executar els projectes triats per la població

  • Els veïns i veïnes empadronats a Ondara majors de 16 anys podran presentar els projectes del 9 al 20 de setembre en el portal https://participa.ondara.org/ o també de forma presencial a l’Àrea Tècnica de l’Ajuntament; les votacions seran del 7 al 18 d’octubre

Ondara, 03.09.19. L’Alcalde d’Ondara, José Ramiro, i el Regidor de Democràcia Participativa i Transparència, Miguel Gomis, acompanyats pel tècnic municipal d’Informàtica, Pere Sastre, han donat a conèixer aquest matí els detalls del projecte de pressuposts participatius 2019 i la seua aplicació a través de la consulta ciutadana de Propostes d’Inversions. Enguany 2019, dins dels Pressuposts Municipals d’Ondara, es contempla una partida de 50.000 euros adscrita als projectes triats per part de la població d’Ondara. La Consulta pretén que siguen les persones empadronades a Ondara (majors de 16 anys) les que proposen inversions a partir de realitats i necessitats que observen, identifiquen i amb les que conviuen com a ciutadans i ciutadanes d’Ondara.

participa ondara (2)

Es tracta d’una experiència que es duu a terme per segon any consecutiu a Ondara, com ha indicat l’Alcalde, José Ramiro, per a qui “la participació ciutadana és vital per al que és la vida d’un poble, i que els veïns i veïnes puguen decidir on va a invertir-se els diners municipals”. Ramiro ha destacat que, en breu, començaran les obres del projecte triat per la ciutadania en 2018 (el circuit pump-track i el de calistènia que es crearà a una part del Parc Tossals). L’Alcalde ha matisat que aquesta segona edició del Projecte de Pressuposts Participatius permet, des de l’experiència, millorar el procés; com per exemple, en incloure que perquè un projecte siga executat, la participació haurà de ser del 5% del cens votant (unes 300 persones; en cas de no arribar a eixe percentatge mínim, la votació s’elevarà a ple). D’aquesta manera es persegueix incrementar el nombre de persones que decidisquen on invertir eixos 50.000 euros, per a tindre una participació prou representativa. També ha recalcat que la consulta “Ondara Participa” permet detectar necessitats de la ciutadania que, malgrat no resultar les més votades, són tingudes posteriorment en compte pel Govern local per a portar-les a cap o implementar-les amb altres partides pressupostàries. Per exemple, la instal·lació de protectors per a viratges que l’Ajuntament va col·locar a la piscina municipal el passat mes de març, va sorgir arran de les propostes realitzades en la consulta ciutadana de 2018, i ha permès homologar la piscina per a competicions. Però no és l’única proposta que s’ha dut a terme, gràcies a ser identificada com un projecte interessant per a la ciutadania en les propostes presentades en 2018; de fet, s’han posat en marxa també l’adquisició de fons per a la biblioteca; la nova redona enfront del Sanchis Guarner (que s’ha fet amb càrrec a les inversions financerament sostenibles); els carrils bici d’Avinguda d’Alacant (fons de l’IVACE); o la millora de la comunicació entre Av. Marina Alta i Antic Camp de Futbol.

IMG_5028

Per al Projecte de Pressuposts Participatius 2019 podrà ser triat un únic projecte de 50.000 euros, o bé diferents projectes fins a esgotar aquesta quantitat. Les veïnes i els veïns d’Ondara podran participar de dues formes: proposant projectes d’inversions, i votant els projectes en funció de les seues prioritats. El Govern Municipal d’Ondara es compromet a dur a terme l’execució de dites despeses, tenint en compte els resultats de la Consulta Ciutadana, sempre que s’atenguen als criteris tècnics de viabilitat dels projectes i els límits econòmics disponibles. Segons consta en les bases, la participació haurà de ser com a mínim d’un 5% del total del cens votant de la població. En cas de no arribar a aquest mínim del 5% la votació s’elevarà al Ple Municipal perquè els Representants Públics voten les propostes presentades.

IMG_5032

Segons ha informat el Regidor de Democràcia Participativa, Miguel Gomis, el procés de la Consulta Ciutadana s’articula per fases, en les que els veïns i les veïnes poden participar de formes diferents i amb diferents graus d’implicació. Les fases seran les següents:

  • Presentació a la ciutadania: el dijous 5 de setembre a les 19:30 hores en un acte públic a celebrar a la Casa de Cultura d’Ondara es realitzarà una presentació per a col·lectius, associacions, veïns i veïnes d’Ondara.

  • Primera fase: Presentació de propostes. Del 9 al 20 de setembre de 2019. Principalment es podran fer les propostes de manera telemàtica mitjançant la plataforma web de la Consulta Ciutadana https://participa.ondara.org . En cas de necessitar assessorament es podrà fer de forma presencial en l’àrea tècnica de l’Ajuntament de dilluns a divendres en horari d’11 a 14 hores.

  • Segona fase: Valoració dels projectes presentats. Del 23 de setembre al 4 d’octubre de 2019. Una vegada finalitzat el termini de presentació de propostes, des de l’Oficina Tècnica de l’Ajuntament d’Ondara es realitzarà un procés de validació de les propostes realitzades, amb l’objectiu de verificar que totes compleixen els criteris establits en les Bases.

  • Tercera fase: Votació dels projectes. Del 7 al 18 d’octubre de 2019. La votació es podrà realitzar, previ registre per a la comprovació del cens, de manera digital mitjançant la plataforma web des de qualsevol dispositiu amb accés a internet. A més, tenint en compte la bretxa digital i per a implicar en el procés de votació al nombre més gran de persones, s’habilitaran “Punts de votació” on es donarà suport presencial a les persones que vullguen votar i no tinguen domini amb les TIC. Es podrà trobar tota la informació sobre els “Punts de votació” en la pàgina web “Ondara Participa”.

  • Quarta: Informar dels resultats de la votació. Del 21 al 25 d’octubre de 2019

Respecte a les dates de participació, l’Alcalde ha informat que s’han modificat respecte a les de l’any passat, quan la consulta de 2018 es va fer a final de curs, entre maig i juny. Ara, amb l’experiència adquirida, s’ha decidit fer coincidir les dates amb l’inici de curs a fi d’aconseguir major participació.

IMG_5037

El tècnic d’Informàtica de l’Ajuntament, Pere Sastre, ha detallat que la plataforma utilitzada per a fer la consulta, igual que l’any passat, és la plataforma “Consul”, que ofereix moltes possibilitats i és utilitzada per moltes ciutats en matèria de participació ciutadana. També ha recordat que des del departament tècnic es prestarà assessorament i s’ajudarà a les persones que ho requerisquen per a participar.

Les propostes d’inversió que presente la ciutadania hauran de nàixer d’una necessitat pròpia o de l’entorn, i han de definir i explicar el que es pretén millorar, pensant en el bé comú, la millora de l’espai públic, la solidaritat i la convivència. Si bé no cal presentar les propostes amb una descripció tècnica massa complexa, sí que serà necessari que s’expliquen de manera clara i concreta per a facilitar la seua valoració per part de l’Ajuntament i també facilitar la votació per part de la ciutadania. A més, haurà de ser una proposta d’inversió viable tècnicament i econòmicament, competència de l’Ajuntament, i que s’ajuste a la legalitat vigent. El projecte d’inversió a presentar haurà de tindre com a localització l’àmbit territorial del municipi d’Ondara. Segons ha detallat Miguel Gomis, les propostes hauran d’estar derivades de la creació, millora i/o ampliació d’infraestructures, l’adquisició de béns de naturalesa inventariable o les despeses amb caràcter amortitzable (una inversió és tot allò que l’Ajuntament pot construir o adquirir). Per tant, les inversions que es presenten per a ser votades, han de reunir les següents característiques: que no siguen béns fungibles (és a dir, que no es consumisquen per l’ús que es puga fer dels mateixos); que tinguen una duració superior a l’exercici pressupostari (12 mesos) i que siguen susceptibles d’incloure’s en l’inventari que arreplega el patrimoni municipal. No poden ser inversions per a la consulta ciutadana les activitats (programes culturals, cursos, festes, etc), ni els serveis, com podria ser la petició de més serveis de neteja o més personal a Serveis Socials.

Podran presentar propostes d’inversió totes les persones empadronades a Ondara, independentment de la seua nacionalitat i sempre que siguen majors de 16 anys. La proposta de Projecte d’Inversió es presentarà de forma individual o també per part d’associacions o col·lectius que tinguen com a àmbit d’actuació la població d’Ondara. Cada persona major de 16 anys empadronada a Ondara, igual que els diferents col·lectius i associacions locals, podran presentar fins a un màxim de 3 Projectes d’Inversió. Des de l’Ajuntament d’Ondara s’ha animat a la ciutadania a participar en aquest procés. A més, s’ha recalcat que aquest dijous 5 de setembre a les 19:30 hores es realitzarà una presentació pública a la Casa de Cultura, animant les veïnes i veïns d’Ondara que assistisquen per a conèixer el procés i resoldre els dubtes que tinguen.

ENQUESTA ESCOLES D’ESTIU MUNICIPALS D’ONDARA 2019

Ondara, 02.09.19. Les famílies ja poden participar en l’enquesta on line que s’ha elaborat per a conèixer el grau de satisfacció i suggeriments relacionats amb les escoles d’estiu celebrades aquest estiu 2019 a Ondara, organitzades per la Regidoria d’Educació i Esports de l’Ajuntament d’Ondara, a través de l’empresa municipal PIMON.

Participa en l’enquesta de les Escoles d’Estiu Municipals Ondara 2019 en l’enllaç següent:

https://forms.gle/rzzgbtDHhT69jdrT9

COMUNICAT DE LA DIRECCIÓ DEL CEIP SANCHIS GUARNER I DE LA REGIDORIA D’EDUCACIÓ SOBRE EL COMENÇAMENT DE LES CLASSES

S’informa a la Comunitat Educativa del CEIP Sanchis Guarner i a totes les persones interessades que les classes començaran el proper dia 9 de setembre, tant a l’aulari d’Educació Infantil de Les Marjals com al de Primària. La incorporació de l’alumnat de 3 anys es farà progressivament com estava previst.

La setmana del 2 al 6 de setembre s’atendrà a les famílies en les dependències de la Casa de Cultura d’Ondara entre les 9 i les 14.00 h.

El servei de Menjador Escolar es posarà en funcionament el dilluns 16 de setembre. Les inscripcions per al menjador per a setembre es faran els dies 3,4 i 5 de setembre a la Casa de Cultura. Les inscripcions per a començar a fer ús del menjador a partir d’octubre ja es faran més endavant.

Les obres exteriors continuaran als dos centres durant les setmanes següents. L’empresa constructora i l’Ajuntament d’Ondara garantiran la seguretat de totes i tots els membres de la Comunitat Educativa.

L’AJUNTAMENT D’ONDARA CONCEDEIX LLICÈNCIA PER A LA INSTAL·LACIÓ DE PUNTS DE RECÀRREGA DE VEHICLES ELÈCTRICS A L’AVINGUDA D’ALACANT I AL COSTAT DEL CENTRE COMERCIAL

IMATGES VEHICLES ELECTRICS (3)

Ondara, 22.08.19. L’Ajuntament d’Ondara ha atorgat en Junta de Govern Local la llicència d’aprofitament o ús comú especial de domini públic municipal en favor d’Iberdrola, per a la instal·lació de tres punts de recarrega de vehicles elèctrics en la via pública, segons ha avançat l’Alcalde d’Ondara, José Ramiro, el qual ha expressat l’interès del Govern Municipal en què “el municipi compte amb una dotació suficient de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics, per facilitar la circulació d’aquest tipus de vehicles sostenibles”.

En concret, dos d’aquests punts per als que s’ha concedit la llicència es crearan al carrer Pego cantó carrer L’Atzúvia (a l’exterior del Centre Comercial Portal de la Marina) i l’altre punt, en l’Avinguda d’Alacant, enfront del número 87 d’aquest vial. Cadascun d’aquests punts comptarà amb una potència total instal·lada de 100.000 W, i pot donar servei simultàniament a dos vehicles elèctrics, de manera que es crearan en total quatre places de recàrrega de vehicles elèctrics amb enllumenat exterior al costat del Centre Comercial, i altres dues places a l’Avinguda d’Alacant. Aquestes places es pintaran de color verd i estaran degudament senyalitzades. El termini d’instal·lació és de tres setmanes. La llicència es concedeix a Iberdrola per a 4 anys, i l’autorització concedida se supedita a l’atorgament de la preceptiva llicència d’obres, que ja ha sigut sol·licitada per Iberdrola prèviament a l’execució de les obres.

Cal indicar que el municipi d’Ondara compta amb diversos punts de recàrrega convencional de vehicles elèctrics (mitjançant les instal·lacions de recàrrega ubicades a l’aparcament interior del Centre Comercial), però no hi ha punts de recàrrega ràpida, com els que es van a instal·lar ara amb el vistiplau de l’Ajuntament d’Ondara, dotant d’un servei més a l’Avinguda d’Alacant, zona que ara estarà habilitada també per a la recàrrega de vehicles elèctrics. La instal·lació dels punts de recàrrega de vehicles elèctrics ja disposen d’informe favorable de la Policia Local.

LA JUNTA DE GOVERN D’ONDARA APROVA EL PROJECTE D’ADEQUACIÓ DE PART DEL PARC TOSSALS PER A ALBERGAR UN CIRCUIT PUMP TRACK I UN DE CALISTÈNIA

emplaçament parc tossals_01

El projecte se sufragarà amb la partida dels pressuposts participatius 2018, i la seua licitació es realitzarà a principis de setembre amb l’objectiu que les obres comencen a l’octubre

Ondara, 19.08.19. La Junta de Govern de l’Ajuntament d’Ondara ha aprovat el projecte definitiu per a la creació d’un circuit per a bicicletes, patins i patinets (pump-track) i un circuit d’exercicis de força i estirades (calistènia) en una part del Parc Tossals d’Ondara, segons ha anunciat l’Alcalde d’Ondara, José Ramiro,

El projecte correspon a la iniciativa més votada en la consulta ciutadana inversions, per a invertir els 75.000 euros que destina l’Ajuntament d’Ondara als projectes triats per la ciutadania d’Ondara, a través dels pressuposts participatius 2018. La partida de pressuposts participatius 2018, que ascendeix a 75.000 euros, es destinarà íntegrament a l’execució d’aquest projecte. Una vegada aprovat el projecte en Junta de Govern, segons ha avançat l’Alcalde, José Ramiro, ara s’estan finalitzant els documents per a la licitació de les obres, que es realitzarà a principis del pròxim mes de setembre. La licitació serà oberta i estarà dividida en dos lots; un per al projecte de pump-track i l’altre per al circuit de calistènia, podent, les empreses interessades, licitar en un o en els dos lots. Segons els terminis que contempla el Govern Municipal, a final de setembre s’adjudicaran les obres, amb la intenció que els treballs comencen durant el mes d’octubre.

En el projecte, realitzat per l’Oficina Tècnica Municipal, es defineixen els treballs a realitzar per a habilitar una part del Parc de Tossals d’Ondara. Les obres se centren en les instal·lacions d’un circuit d’iniciació a la bicicleta i/o patinatge (Pump-track) i en un circuit per a exercicis de força i estirades (Calistènia). L’actuació afecta la part del parc Tossals que està en la confluència dels carrers Josep Grimalt Mauro i Enric Valor, en el cantó nord-oest del parc.

Parc Tossals planta_01

Les obres del Pump-track consisteixen en la creació d’un circuit amb una longitud de 120 metres lineals. La superfície ocupada necessària per a la construcció del circuit és de 900 m². Les pendents del circuit es formen mitjançant l’aportació de llastos i l’acabat de rodadura del circuit es realitzarà mitjançant asfaltat i pintat posterior de pintura. Quant al muntatge d’aparells i accessoris per al circuit de calistènia (que ocuparà una superfície de 200 m²), consistirà en la instal·lació de diversos aparells per a la pràctica d’aquesta disciplina mitjançant anelles, cordes, barres per a dominades, espatlera sueca, escala horitzontal, barres paral·leles americanes triples i barres per a miniparal·leles.

Les obres objecte del projecte seran executades en part d’una parcel·la de titularitat municipal, en la que recentment s’ha adequat el Parc Tossals; i que pròximament acollirà, en una altra de les seues parts, la construcció del futur Centre de Dia d’Ondara, l’acta de replantejament del qual es va signar el passat mes de juliol. El termini d’execució de les obres es fixa en vuit setmanes. Se li atribueixen cinc setmanes a l’execució del pump-track i tres setmanes a l’execució de la calistènia, podent-se solapar els temps. El pressupost total amb IVA és de 75.000 euros; sent el desglossament segons actuació de pump-track: 49.196,81 euros, i de calistènia: 25.803,19 euros (Iva inclòs).

LA REGIDORIA DE SERVEIS SOCIALS D’ONDARA INFORMA: LA CONSELLERIA D’IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES CONVOCA LES BEQUES DEL PROGRAMA DE PLANIFICACIÓ DE SERVEIS SOCIALS PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES PROFESSIONALS EN LA SECRETARIA AUTONÒMICA DE PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DEL SISTEMA

 

Ondara, 14.08.19. La Regidoria de Serveis Socials de l’Ajuntament d’Ondara informa a les persones que puguen estar interessades a presentar-se, que han sigut publicades en el DOGV, amb data 13 d’agost 2019, les bases que regulen les beques del programa de planificació de Serveis Socials per a la realització de pràctiques professionals en la Secretaria Autonòmica de Planificació i Organització del Sistema, per part de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives.

El document íntegre publicat en el DOGV:

2019_8094

Enllaç :

https://www.dogv.gva.es/va/resultat-dogv?signatura=2019/8094

Text íntegre de les bases publicades:

ORDRE 6/2019, de 6 d’agost, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s’aproven les bases que regulen les beques del programa de planificació de Serveis Socials per a la realització de pràctiques professionals en la Secretaria Autonòmica de Planificació i Organització del Sistema. [2019/8094] (DOGV núm. 8612 de 13.08.2019) Ref. Base de dades 2019/8094

PREÀMBUL

El Decret 5/2019, de 16 de juny, del president de la Generalitat, pel qual es determinen el nombre i la denominació de les conselleries i les atribucions d’aquestes, assigna en l’article 3, a la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, les competències en matèria de polítiques de prestació social, serveis socials, dependència, persones amb diversitat funcional, famílies, infància i adolescència, adopcions, joventut, dona, persones migrants i voluntariat social. L’article 39 del Decret 105/2019, de 5 de juliol, del Consell, pel qual s’estableix l’estructura bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat, estableix que la Secretaria Autonòmica de Planificació i Organització del Sistema exerceix les funcions que se li atribueixen en l’article 68 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, en matèria d’impuls de polítiques de planificació estratègica, formació i qualificació professional, avaluació de polítiques públiques i de qualitat en matèria de serveis socials, així com la coordinació del mapa de serveis socials, d’infraestructures i gestió del sistema, per a implementar el model social valencià.

En el marc de la política de la Generalitat dirigida a la millora i l’especialització professional de totes les persones amb titulació universitària que hagen acabat els estudis en dates recents, la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives considera necessari donar suport a la formació complementària d’aquest col·lectiu i ofereix, per mitjà de les pràctiques professionals, l’oportunitat de posar en relació els coneixements adquirits durant la seua formació universitària amb la gestió de les polítiques de la Generalitat en aquelles matèries les competències de les quals estan assignades a la Secretaria Autonòmica de Planificació i Organització del Sistema.

L’objectiu que es persegueix amb la concessió de les beques és proporcionar, a les persones que estiguen en possessió de les titulacions requerides i complisquen els requisits exigits, la possibilitat de formar-se amb la perspectiva d’exercir, en el futur, activitats professionals relacionades amb els estudis cursats, de millorar la ocupabilitat i fomentar la capacitat emprenedora d’aquestes persones, proporcionant-los una visió de l’Administració i del funcionament d’aquesta, que, d’una altra manera, no es podria atendre, de manera que es creen sinergies que beneficien tant les persones de la formació de les quals es tracta, com les persones empleades en els diversos serveis en els quals es duran a terme les pràctiques professionals, fet que redundarà en una eficàcia i una eficiència més grans de l’Administració a mitjà termini, i és proporcional el mitjà utilitzat a través de la convocatòria, amb les destreses a adquirir i el resultat perseguit.

Amb la publicació d’aquesta ordre es pretén establir un marc normatiu estable, amb vocació de vigència en el temps, que proporcione, a les persones que aspiren a ampliar la seua formació per mitjà del gaudi de les beques que es convocaran a l’empara d’aquesta, la informació bàsica relativa als requisits exigibles, així com una relació clara i específica dels mèrits a valorar i les puntuacions atribuïdes a cada un d’aquests, en aplicació dels principis de transparència i seguretat jurídica.

El que s’ha exposat acompleix els principis de proporcionalitat, necessitat, eficàcia, eficiència, transparència i seguretat jurídica, i aquesta ordre s’adequa als principis de bona regulació esmentats en l’article 129 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques

L’elaboració d’aquesta ordre s’ajusta al que s’estableix en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; en el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament d’aquesta llei; en la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions; així com en el Decret 132/2009, de 4 de setembre, del Consell, pel qual es regula la concessió de beques, desenvolupat per l’Ordre 17/2011, de 6 de maig, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques.

Les subvencions convocades mitjançant aquesta ordre no estan subjectes a la política de la competència de la Unió Europea en matèria d’ajudes públiques i, per tant, no necessiten notificació a la Comissió Europea, perquè no tenen els requisits de l’article 107.1 del Tractat de funcionament de la Unió Europea, ja que, pel que fa a la qualitat de les persones beneficiàries, graduades o llicenciades universitàries, i a l’objecte de les beques i pràctiques professionals d’aquestes, aquestes accions subvencionables no afecten la competència ni els intercanvis comercials entre els estats membres, i tampoc afavoreixen determinades empreses o produccions.

Per tant, amb la percepció de les beques esmentades no hi ha cap avantatge econòmic ni desenvolupament d’activitat econòmica en el mercat relacionada amb l’oferta de béns i serveis que permeten la possibilitat de falsejament de la competència que afecte els intercanvis comercials entre estats membres, als efectes assenyalats en el Decret 128/2017, de 29 de setembre, del Consell, pel qual es regula el procediment de notificació i comunicació a la Comissió Europea dels projectes de la Generalitat dirigits a establir, concedir o modificar ajudes públiques.

En virtut de les competències conferides a la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives pel Decret 5/2019, de 16 de juny, del president de la Generalitat, pel qual es determinen el nombre i la denominació de les conselleries i les atribucions d’aquestes, i les competències conferides a la Secretària Autonòmica de Planificació i Organització del Sistema pel Decret 105/2019, de 5 de juliol, del Consell, pel qual s’estableix l’estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat; en aplicació de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Decret 132/2009, de 4 de setembre, del Consell, pel qual es regula la concessió de beques, i una altra normativa aplicable, com que s’han recaptat i emés els informes preceptius exigits, de conformitat amb el que es disposa en l’article 28 de la Llei de la Generalitat 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, a proposta de la Secretaria Autonòmica de Planificació i Organització del Sistema, i de conformitat amb el Consell Jurídic de la Comunitat Valenciana,

ORDENE

Article 1. Objecte

Aquesta ordre té per objecte aprovar les bases que regiran la concessió de beques per a la realització de pràctiques professionals en el programa de planificació, incloent-hi l’ordenació i l’avaluació de serveis socials, vinculat al disseny de les polítiques d’igualtat, de drets socials universals i de societat inclusiva, en les dependències de la Secretaria Autonòmica de Planificació i Organització del Sistema.

Article 2. Convocatòries, contingut i règim de concessió de les beques

1. La convocatòria es farà en règim de concurrència competitiva, d’acord amb les bases que s’aproven en aquesta ordre, i s’iniciarà d’ofici per resolució de la persona titular de la conselleria competent en matèria de serveis socials, mitjançant una publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

2. La convocatòria determinarà el nombre de beques, la titulació universitària específica exigida per a cada una d’aquestes, en les àrees de coneixement de dret, economia, estadística, geografia, sociologia i treball social, la dependència orgànica, el lloc de destinació i l’activitat pràctica a desenvolupar.

3. La convocatòria recollirà, d’acord amb el que es disposa en l’article 166 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions, els aspectes següents, d’acord amb el que disposen aquestes bases reguladores:

a) Referència a aquesta ordre de bases reguladores amb indicació del Diari Oficial de la Generalitat Valenciana en el qual està publicada.

b) Línia a la qual s’imputa la subvenció, així com l’import global màxim destinat a aquesta. En els supòsits de tramitació anticipada, s’ha de fer constar la línia que figure en el Projecte de la llei de pressupostos de la Generalitat, així com l’import màxim estimat d’aquesta.

c) Objecte i condicions de la concessió de la subvenció.

d) Forma i termini en què s’han de presentar les sol·licituds i l’òrgan al qual s’han d’adreçar.

e) Termini màxim per a resoldre i notificar el procediment.

f) Documents i informacions que s’han d’acompanyar amb la petició.

g) Indicació que la resolució que acorde o denegue la concessió de la beca posa fi a la via administrativa, en què s’assenyale l’òrgan i el termini per a interposar el recurs que calga.

h) Criteris de valoració de les sol·licituds que hauran de garantir la publicitat, la transparència, l’objectivitat, la igualtat i la no-discriminació en la concessió de les beques.

i) Mitjà de notificació o publicació dels diversos tràmits a formalitzar en el procediment.

4. Amb la finalitat de garantir la transparència en els procediments de concessió de subvencions, que està recollida en la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, les dades relatives a aquestes beques s’inclouran en la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS). La conselleria competent en matèria de serveis socials, a través de la Sottsecretaria, remetrà a la BDNS les convocatòries i les resolucions de concessió.

Article 3. Persones beneficiàries i requisits

1. En tot cas, seran exigibles els requisits següents:

a) Tindre la nacionalitat espanyola o ser nacional d’un estat membre de la Unió Europea. Els i les aspirants que no posseïsquen la nacionalitat espanyola hauran d’acreditar estar en possessió del nivell C1 d’espanyol, mitjançant diploma expedit per l’Instituto Cervantes o per les escoles oficials d’idiomes espanyoles.

b) No tindre més de 35 anys.

c) Estar en possessió de la titulació de grau universitari de les àrees de coneixement de dret, economia, estadística, geografia, sociologia i treball social, que haja sigut expedida o homologada per les institucions competents en titulacions acadèmiques universitàries, sense que hagen transcorregut més de cinc anys des de l’acabament dels estudis de grau.

d) No haver gaudit de beques de pràctiques professionals atorgades en la Generalitat per un període igual a 36 mesos o superior.

e) No haver incorregut en les prohibicions per a obtindre la condició de persona beneficiària establides en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, la qual cosa s’ha d’acreditar per mitjà de la declaració responsable inclosa en el model de sol·licitud, que estarà accessible en la seu electrònica de la Generalitat.

f) Capacitat: tindre les capacitats i les aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l’exercici de les pràctiques professionals.

g) Estar en possessió del nivell C1 o Mitjà de valencià, expedit o homologat per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.

h) Tindre uns coneixements mínims de llengua anglesa, corresponents al nivell B1, d’acord amb el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües, acreditat mitjançant títol o certificació expedida per escoles oficials d’idiomes, universitats, ministeris o qualsevol altre organisme oficial acreditat.

i) Disposar de cobertura sanitària.

2. No podran optar a les beques que regulen aquestes bases els qui, en el moment de publicar-se la convocatòria, estiguen gaudint d’una altra beca de pràctiques professionals en la Generalitat, excepte que es concórrega a la mateixa beca que s’estiga gaudint o que queden menys de dos mesos per a l’acabament d’aquesta.

Article 4. Criteris valoratius i baremació per a la concessió de les beques

1. Els criteris que serviran de base per a l’atorgament de les beques que es convoquen són els següents, amb la ponderació que s’estableix en cada apartat, i es fixa que el màxim de puntuació que es pot obtindre és de 29 punts.

a) Expedient acadèmic. Fins a un màxim de 13 punts.

1r. La puntuació assignada a l’expedient acadèmic coincidirà amb la nota mitjana ponderada, que donarà lloc a una valoració entre 5 i 10 punts.

Quan la ponderació s’haja fet amb un sistema de puntuació de 0 a 4, s’aplicarà el que es disposa en els apartats 13.4 i 5 de l’article primer del Reial decret 1267/1994, de 10 de juny, pel qual es modifica el Reial decret 1497/1987, de 27 de novembre, pel qual s’estableixen directrius generals comunes dels plans d’estudis dels títols universitaris de caràcter oficial, o la normativa que ho substituïsca.

2n. Altres títols acadèmics oficials que no constituïsquen un requisit per a la concessió de les beques convocades, fins a un màxim de 3 punts, atesa l’escala següent:

· Una altra llicenciatura, un altre grau o una altra diplomatura, o diversos: 1 punt.

· Postgrau de 300 hores o més en matèries relacionades amb l’objecte de la beca: 0,5 punts.

· Màster en matèries relacionades amb l’objecte de la beca: 0,5 punts.

· Doctorat en matèries relacionades amb l’objecte de la beca: 2 punts.

b) Coneixements de nivell superior de valencià, fins a un màxim d’1 punt.

Només es valorarà el certificat de nivell Superior de Valencià expedit o homologat per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, o bé el certificat de nivell C2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües, expedit per escoles oficials d’idiomes, universitats, ministeris o qualsevol organisme oficial acreditat.

c) Coneixement d’idiomes de la Unió Europea. Fins a un màxim de 2 punts.

c.1) Coneixements d’anglés, fins a un màxim d’1,20 punts.

Es valorarà cada nivell superat, a partir del B2 (aquest inclòs), d’acord amb el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües, amb 0,40 punts.

Només es valoraran els títols expedits per les escoles oficials d’idiomes, les universitats, els ministeris o qualsevol organisme oficial acreditat. En cas que el coneixement d’un idioma s’acredite per títol universitari i haja sigut valorat en l’apartat A.2, no es podrà computar també en aquest apartat.

c.2) Altres idiomes cooficials de la Unió Europea, màxim: 0,80 punts.

Es valorarà cada nivell superat, d’acord amb el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües, amb 0,10 punts.

d) Coneixements addicionals, fins a un màxim de 6 punts.

d.1) Experiència professional relacionada directament amb l’objecte de la beca, fins a 2 punts, i es computarà 0,10 per cada mes complet treballat.

d.2) Cursos de formació relacionats amb l’objecte de la beca, fins a un màxim de 4 punts, atesos els criteris que s’exposen a continuació.

Es valoraran els cursos de formació i perfeccionament vinculats a les matèries objecte de la beca a la qual s’opta, de durada igual a 15 hores o superior, i que hagen sigut cursats o impartits per la persona interessada, d’acord amb l’escala següent:

a) De 200 hores o més: 3,00 punts.

b) De 100 hores o més: 2,00 punts.

c) De 75 hores o més: 1,50 punts.

d) De 50 hores o més: 1,00 punt.

e) De 25 hores o més: 0,50 punts.

f) De 15 hores o més: 0,20 punts.

Els cursos als quals haja assistit la persona interessada, o que aquesta haja impartit, hauran de pertànyer a organismes oficials o centres de formació reconeguts, i es valoraran una única vegada, amb independència que el mateix curs haja sigut cursat o impartit en edicions successives.

En cap cas es puntuaran en aquest subapartat, ni en l’apartat C anterior, els cursos de valencià i d’idiomes.

e) Altres mèrits. Fins a un màxim d’1 punt.

Es concedirà fins a un màxim d’1 punt per als cursos de formació als quals haja assistit, o que els haja impartit la persona interessada, o publicacions d’articles científics que estiguen vinculats amb les matèries de coneixements de/d’: aplicacions informàtiques, anàlisi estadística, presentacions, anàlisi documental o de gestió de bases de dades, sempre que no siguen requisit ni es troben inclosos en la resta d’apartats d’aquest barem, i es troben acreditats degudament.

Els cursos de formació als quals haja assistit, o que els haja impartit la persona interessada, que estiguen vinculats amb les matèries de coneixements de/d’: aplicacions informàtiques, anàlisi estadística, presentacions, anàlisi documental o de gestió de bases de dades, podran ser valorats amb un màxim d’un punt, i es computaran de la manera següent:

– Cursos de 50 hores o més: 0,50 punts.

– Cursos de 25 hores o més: 0,25 punts.

– Cursos de 15 hores o més: 0,10 punts.

Els cursos als quals haja assistit la persona interessada, o que aquesta els haja impartit, hauran de pertànyer a organismes oficials o centres de formació reconeguts, i es valoraran una única vegada, amb independència que el mateix curs haja sigut cursat o impartit en edicions successives.

f) Entrevista

Les persones candidates que siguen convocades en aquesta fase hauran de passar una entrevista presencial en el lloc i l’hora que determine la comissió avaluadora. La citació dels i les aspirants a les beques es farà en la seu electrònica o el portal institucional de la Generalitat en Internet.

L’entrevista versarà sobre la formació, la trajectòria acadèmica i professional, i els coneixements d’aquestes persones entorn de les matèries relacionades amb l’objecte de les beques convocades.

L’entrevista podrà ser valorada amb un màxim de 6 punts i el resultat se sumarà a la puntuació obtinguda per cada aspirant en els apartats anteriors d’aquest barem, a fi d’obtindre, com a resultat, la puntuació final del procés de selecció.

2. En cas d’empat, es resoldrà a favor de les persones que, en el moment d’acabament del termini de presentació de les sol· licituds, hagen acreditat, en aquest ordre: el reconeixement, per l’òrgan competent, de tindre certificat de discapacitat igual al 33 % o superior, ser víctima de violència de gènere o ser víctima d’accions terroristes.

Dins d’aquesta prelació, es considerarà la persona candidata que tinga la puntuació més alta obtinguda, atenent els criteris següents i amb l’ordre següent:

a) En primer lloc, la candidata o el candidat que haja obtingut més puntuació en l’apartat relatiu a l’entrevista.

b) Si persisteix la igualtat, qui haja obtingut més puntuació en l’apartat relatiu a l’expedient acadèmic.

c) Si persisteix la igualtat, qui haja obtingut més puntuació en l’apartat relatiu als coneixements de valencià.

d) Si persisteix la igualtat, qui haja obtingut més puntuació en l’apartat relatiu als coneixements d’idioma de la Unió Europea.

e) Si persisteix la igualtat, qui haja obtingut més puntuació en l’apartat relatiu als coneixements addicionals.

f) Si persisteix la igualtat, qui haja obtingut més puntuació en l’apartat relatiu a altres mèrits.

g) I si encara persistira la igualtat, es dirimiria per ordre alfabètic de cognoms i nom, començant per la lletra que es designe en sorteig, que fixa l’ordre dels i les aspirants a totes les proves selectives que se celebren en el conjunt de les administracions públiques valencianes, tal com estableix el Decret 3/2017, de 13 de gener, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat del personal de la funció pública valenciana, que serà publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana per l’òrgan competent, mitjançant resolució a aquest efecte.

Article 5. Import de les beques

1. La dotació econòmica de cada beca serà l’establida en la convocatòria, tenint en compte la resolució a què es refereix l’article 17.1 del Decret 132/2009, de 4 de setembre, del Consell, pel qual es regula la concessió de beques que estiga vigent en aquest període.

Sobre aquest import s’haurà de practicar la retenció corresponent, a compte de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, així com la cotització corresponent a la Seguretat Social en els termes establits en el Reial decret 1493/2011, de 24 d’octubre, pel qual es regulen els termes i les condicions d’inclusió en el règim general de la Seguretat Social de les persones que participen en programes de formació, en desplegament del que es preveu en la disposició addicional tercera de la Llei 27/2011, d’1 d’agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de Seguretat Social. A més, es procedirà al finançament de la quota d’empresa de la Seguretat Social de les persones adjudicatàries d’aquesta ordre, amb càrrec a l’aplicació pressupostària corresponent que s’establisca en la convocatòria corresponent, pels imports que s’establisquen en la normativa vigent en la matèria.

2. L’import màxim destinat a finançar les beques es determinarà en la convocatòria corresponent, amb càrrec a l’aplicació pressupostària dels pressupostos de la Generalitat que es determine en aquesta.

Article 6. Durada de les beques

La durada màxima de les beques és de 12 mesos, comptats des de la data que s’indique en la resolució de concessió, i podrà ser prorrogada, mitjançant resolució expressa i sense necessitat de nova convocatòria, quan el desenvolupament de l’activitat que s’estiga efectuant ho requerisca o ho aconselle, fins a un període màxim de 12 mesos addicionals, sempre que hi haja crèdit adequat i suficient en els pressupostos de la Generalitat per als exercicis als quals afecten, tant la concessió inicial com la pròrroga.

Article 7. Forma, termini de presentació de sol· licituds i acreditació dels requisits

1. Els i les aspirants a obtindre una beca hauran de presentar, per via electrònica, la sol· licitud i el currículum de manera completa, segons models normalitzats, en el termini que assenyale la convocatòria corresponent.

Els dos documents són obligatoris i estaran accessibles en la seu electrònica de la Generalitat.

2. Per a poder fer la presentació electrònica, la o el sol· licitant podrà utilitzar els certificats electrònics incorporats al document nacional d’identitat, els certificats electrònics reconeguts i els sistemes de signatura electrònica avançada que s’admeten per l’Administració segons la normativa vigent.

3. La presentació de la sol· licitud en el registre electrònic es podrà acreditar mitjançant el rebut expedit per aquest de manera automàtica. Es podrà recuperar aquest justificant de registre accedint a l’àrea personal.

4. A l’efecte del còmput de terminis, serà vàlida i produirà efectes jurídics la data d’entrada que es consigne en el rebut expedit pel registre electrònic. La recepció en dia inhàbil s’entén efectuada el primer dia hàbil següent. Es consideren inhàbils els dies que tinguen la condició de festes oficials a la Comunitat Valenciana.

5. Cada aspirant només podrà presentar una única sol· licitud en què opte exclusivament a una de les beques convocades, amb independència que es tinga més d’una de les titulacions exigides en les convocatòries corresponents. En cas que una mateixa persona, dins del termini establit, presentara més d’una sol· licitud, s’entendrà que l’última presentada reemplaça les sol· licituds anteriors.

6. Amb la finalitat de reduir càrregues administratives a les persones interessades, juntament amb la sol· licitud i el currículum no s’ha d’acompanyar cap documentació.

7. Les i els sol· licitants que hagen sigut seleccionats per a la fase d’entrevista, hauran de presentar la documentació acreditativa dels mèrits detallats en el currículum en el moment en què acudisquen a aquesta.

Si la documentació presentada no té els requisits exigits en la convocatòria, o no s’hi aporten alguns dels documents preceptius, es requerirà la persona interessada perquè, en el termini màxim i improrrogable de 10 dies hàbils, esmene o acompanye els documents preceptius, de conformitat amb l’article 68 de la Llei 39/2015, de 2 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en relació amb l’article 23.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i amb l’article 15.5 del Decret 132/2009, de 4 de setembre, del Consell, pel qual es regula la concessió de beques, i amb indicació que, si no ho fa així, es considerarà que desisteix de la seua sol· licitud, amb la resolució prèvia dictada a aquest efecte.

8. Els mèrits no acreditats suficientment no es tindran en compte a l’efecte de la valoració d’aquests. El compliment temporal dels mèrits s’ha d’entendre referit a la data d’acabament del termini de presentació de sol· licituds.

9. En cas que, revisada la documentació aportada, es comprova que la puntuació atorgada per a l’accés a l’entrevista és inferior a l’obtinguda, d’acord amb els mèrits al· legats en la sol· licitud, i ocasiona que altres sol· licitants puguen obtindre una puntuació superior dins de l’especialitat corresponent, aquests seran citats al més prompte possible per a fer l’entrevista i presentar la documentació corresponent.

Article 8. Ordenació i instrucció del procediment

1. L’ordenació i la instrucció del procediment correspondrà a la Secretaria Autonòmica de Planificació i Organització del Sistema, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, la qual, d’ofici, acordarà totes les actuacions necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut dels quals s’ha de dictar la resolució.

2. En qualsevol moment al llarg del procediment, l’òrgan instructor podrà sol· licitar als òrgans, les administracions i les entitats competents, la transmissió telemàtica de les dades que siguen necessàries per a la instrucció correcta del procediment, per a permetre la comprovació dels fets sobre els quals s’haja de pronunciar la resolució. Les transmissions de dades tindran la naturalesa jurídica de certificats quan siguen signats electrònicament per qui tinga la titularitat de l’òrgan responsable de les dades transmeses i conste expressament aquesta naturalesa.

3. En tots els casos es garantirà la inalterabilitat de les sol· licituds d’inici i del currículum, així com de la documentació que s’hi acompanye, una vegada presentades i admeses en el registre electrònic.

Qualsevol alteració que es puga produir amb posterioritat a l’admissió de la sol· licitud i que no siga merament tècnica a l’efecte de lectura, emmagatzematge, arxiu o transmissió, es considerarà no efectuada.

4. Les notificacions i les comunicacions al llarg de tot el procediment seran electròniques.

Article 9. Comissió avaluadora, procés de selecció i borsa de reserva

1. Les sol· licituds presentades seran valorades per una comissió avaluadora, la qual elevarà una proposta motivada de resolució a la persona titular de la Sotssecretaria. La comissió avaluadora estarà integrada pels membres següents:

a) Presidència: la persona titular de la Secretaria Autonòmica de Planificació i Organització del Sistema, o la persona en qui delegue, amb rang de director general.

b) Vocals:

• La persona titular d’una subdirecció general en la Secretaria Autonòmica de Planificació i Organització del Sistema.

• Una persona tècnica del grup A1 o A2 adscrita a la Direcció General d’Atenció Primària i Autonomia Personal.

• Dues persones tècniques del grup A1 o A2 adscrites a una direcció general dependent de la Secretaria Autonòmica de Planificació i Organització del Sistema, una de les quals exercirà la secretaria de la Comissió.

2. La comissió avaluadora podrà requerir assessoria externa o de personal funcionari de la Generalitat quan ho considere convenient.

3. La comissió avaluadora, estudiades les sol· licituds i la documentació presentada, elevarà a l’òrgan competent una llista provisional per a la publicació d’aquesta durant 10 dies hàbils, ordenada segons la puntuació obtinguda per tots els i les aspirants, a fi que aquests facen les al· legacions oportunes en aquest termini.

Estudiades les al· legacions, s’elevarà a l’òrgan competent la llista definitiva, que contindrà la relació de persones admeses i excloses.

En el mateix acte es convocaran les i els candidats que hagen obtingut, en cada beca, les 10 millors puntuacions, per a fer una entrevista, en la qual es valorarà l’adequació del perfil personal i professional de les i els aspirants a l’activitat a desenvolupar. La falta d’assistència pel candidat o la candidata a aquesta entrevista serà causa d’exclusió del procés selectiu.

Feta l’entrevista i conclosa la selecció, es publicarà, durant un termini de 10 dies hàbils, la llista amb les persones que resulten beneficiàries de les beques, i aquestes podran formular les al· legacions que consideren oportunes.

Transcorregut el termini d’al· legacions indicat en el punt anterior, es tancarà el procés selectiu, i la comissió avaluadora, en el termini de 10 dies hàbils, elevarà la proposta de resolució a l’òrgan competent, que contindrà la relació de persones beneficiàries de les beques i una borsa de reserva.

4. La borsa de reserva es constituirà en ordre decreixent de puntuació obtinguda pels i per les aspirants que, després d’haver concorregut a l’entrevista inclosa en el procés selectiu, hagen sigut avaluades per aquest concepte i no hagen resultat adjudicatàries de les beques.

En cas que es produïsquen vacants durant el període de gaudi de les beques, a causa de renúncies, abandons, incompliments d’obligacions o qualsevol altra incidència, es podrà concedir una beca nova, per la resta del període màxim de gaudi d’aquesta, entre els i les integrants de la borsa regulada en aquestes bases. En aquest cas, la concessió es farà segons l’ordre prioritzat de la borsa, atenent cada una de les especialitats que constituïsquen aquesta borsa de reserva.

Si la vacant es produïra una vegada transcorreguda la meitat del període de durada de la beca, aquesta es podrà declarar deserta.

La condició d’integrant de la borsa de reserva no generarà, en cap moment, una relació laboral amb la Generalitat, ni el compromís d’accedir a la condició de becari.

5. En cas de quedar deserta alguna de les categories o les especialitats professionals de les beques proposades per absència de sol· licituds, es procedirà d’acord amb els criteris següents per a la provisió de la beca:

1. Afinitat:

a) Quan no hi haja aspirants en la borsa de reserva de Treball Social, s’acudirà a la borsa de reserva de Sociologia, i en cas que no hi haja, tampoc, aspirants en aquesta, s’acudirà a la borsa de reserva d’Economia.

b) Quan no hi haja aspirants en la borsa de reserva de Sociologia, s’acudirà a la borsa de reserva de Treball Social, i en cas que no hi haja, tampoc, aspirants en aquesta, s’acudirà a la borsa de reserva d’Economia.

c) Quan no hi haja aspirants en la borsa de reserva d’Economia, s’acudirà a la borsa de reserva d’Estadística, i en cas que no hi haja, tampoc, aspirants en aquesta, s’acudirà a la borsa de reserva de Geografia.

d) Quan no hi haja aspirants en la borsa de reserva d’Estadística, s’acudirà a la borsa de reserva d’Economia, i en cas que no hi haja, tampoc, aspirants en aquesta, s’acudirà a la borsa de reserva de Sociologia.

e) Quan no hi haja aspirants en la borsa de reserva de Geografia, s’acudirà a la borsa de reserva de Sociologia, i en cas que no hi haja, tampoc, aspirants en aquesta, s’acudirà a la borsa de reserva d’Economia.

f) Quan no hi haja aspirants en la borsa de reserva de Dret, s’acudirà a la borsa de reserva de Treball Social, i en cas que no hi haja aspirants en aquesta, s’acudirà a la borsa de reserva de Sociologia.

2. Dins de cada borsa de reserva especialitzada es nomenarà l’aspirant amb més puntuació.

6. Les publicacions de llistes es faran en la seu electrònica o en el portal institucional de la Generalitat en Internet.

7. Les comissions que es constituïsquen a l’empara d’aquesta ordre s’ajustaran als principis de composició i presència equilibrada entre dones i homes, establits per la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre dones i homes.

Article 10. Concessió, notificació, publicitat, termini de resolució i recursos

1. Dins de l’àmbit d’aplicació d’aquestes bases, i en l’àmbit de cada convocatòria, es delega en la persona titular de la Sotssecretaria la facultat de dictar la resolució de concessió de beques de pràctiques professionals.

2. La resolució de concessió es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, amb l’expressió de les bases, la convocatòria, el programa i el crèdit pressupostari al qual s’imputen les beques atorgades, la llista de les persones beneficiàries, les quantitats concedides i la finalitat d’aquestes.

La publicació de la resolució esmentada tindrà els efectes de notificació a les persones interessades, d’acord amb el que es disposa en la legislació bàsica de procediment administratiu comú, i s’inserirà la informació corresponent en la seu electrònica o el portal institucional de la Generalitat en Internet.

3. El termini màxim per a dictar i publicar la resolució serà de tres mesos, a comptar de la data de publicació de la convocatòria, sense perjudici que es puga ampliar en els termes previstos en la legislació bàsica del procediment administratiu comú.

Conclòs aquest termini sense que s’haja dictat i publicat cap resolució expressa, les persones interessades podran entendre desestimades les seues sol· licituds per silenci administratiu.

4. Les resolucions de l’òrgan concedent esgoten la via administrativa.

Article 11. Incompatibilitats

L’obtenció d’una beca en el marc d’aquestes bases és incompatible amb l’acompliment de les activitats pròpies de qualsevol altra beca o ajuda, així com amb la realització de qualsevol activitat laboral remunerada que supose concurrència amb l’objecte i la dedicació de la beca obtinguda, o que impedisca el compliment de les obligacions derivades del desenvolupament normal d’aquesta.

La persona beneficiària ha de comunicar a l’òrgan concedent, tan prompte com es conega, l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos que financen l’activitat subvencionada.

Article 12. Obligacions de l’òrgan concedent i pla de control

1. En relació amb les persones beneficiàries de les beques, la conselleria competent en matèria de serveis socials s’obliga a:

a) Proporcionar el suport necessari, així com facilitar la utilització dels mitjans, els instruments i els equips que resulten necessaris per al desenvolupament normal de la seua activitat.

b) Designar una tutora o un tutor per a la coordinació, l’orientació i la direcció tècnica de l’activitat que hagen d’exercir. La direcció tècnica de les becàries i els becaris recaurà sobre el personal tècnic de la Secretaria Autonòmica de Planificació i Organització del Sistema o, si no n’hi ha, de l’òrgan que tinga atribuïdes les competències en disseny de les polítiques d’igualtat, de drets socials universals i de societat inclusiva. La persona que exercisca la tutoria assignarà les funcions que han de dur a terme les persones beneficiàries de les beques durant les pràctiques professionals, farà el seguiment i prestarà el suport necessari, resoldrà els dubtes que puguen sorgir i avaluarà l’aprofitament obtingut per les persones beneficiàries.

c) Vetlar pel desenvolupament adequat del programa de formació.

d) Tramitar l’alta en el règim general de la Seguretat Social i efectuar les cotitzacions corresponents, en aplicació del que es disposa en el Reial decret 1493/2011, de 24 d’octubre.

e) Expedir el certificat corresponent d’aptitud i aprofitament a favor de la becària o el becari, després de l’acabament del termini de la beca i de l’informe favorable de la persona que en faça la tutoria.

f) Es farà una comprovació material de la realització efectiva de l’activitat, l’existència de la condició o el compliment de la finalitat, en els termes establits en el pla de control que s’aprove d’acord amb el que s’estableix en l’article 169.3 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions.

Article 13. Pagament i justificació

1. L’import de cada beca s’abonarà a les persones beneficiàries per mensualitats vençudes, amb l’expedició prèvia, per part de la persona titular de la Secretaria Autonòmica de Planificació i Organització del Sistema, d’una certificació que acredite un nivell satisfactori de dedicació i aprofitament.

2. En cas que, concedida la beca, algun període de desenvolupament de les pràctiques no es faça durant un mes complet i implique una meritació econòmica, a favor del beneficiari/ària, inferior al que correspon a un mes natural, la prestació econòmica serà proporcional a aquest període. En aquests supòsits es garantirà, en tot cas, el dret d’audiència a l’interessat o la interessada.

Article 14. Obligacions, drets de les persones beneficiàries i renúncia

1. Les persones beneficiàries de les beques tenen les obligacions següents:

a) Incorporar-se a les dependències de la Secretaria Autonòmica de Planificació i Organització del Sistema o, si no n’hi ha, de l’òrgan que tinga atribuïdes les competències en disseny de les polítiques d’igualtat, de drets socials universals i de societat inclusiva, en el termini que s’indique en la resolució de concessió.

La no incorporació injustificada de la persona adjudicatària de la beca corresponent en la data indicada, s’interpretarà com una renúncia a la beca concedida. En aquest cas, es podrà concedir una nova beca al candidat o la candidata que corresponga segons la regulació de la borsa de reserva per a substitucions.

b) Dur a terme l’activitat que ha motivat la concessió de la beca durant tot el període de gaudi d’aquesta, d’acord amb les directrius que ordene qui exercisca la direcció tècnica de cada una de les persones beneficiàries de les beques.

c) Estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social, amb anterioritat a dictar-se la proposta de resolució de concessió de les beques, de conformitat amb el que s’estableix en l’article 14.1.e de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i complir les altres obligacions que s’estableixen en aquest article 14, així com les que es deriven del conjunt de les bases d’aquesta ordre.

d) Guardar el degut secret i la confidencialitat dels assumptes en què intervinga.

e) Aportar, en el termini dels 10 dies hàbils següents a la notificació de la resolució de concessió, omplit i subscrit degudament per la persona beneficiària, l’imprés de domiciliació bancària, en el qual han de constar el número de compte en el qual es rebran les transferències mensuals, que es troba disponible en el portal institucional de la Generalitat en Internet.

2. La condició de persona beneficiària no genera cap relació laboral ni administrativa amb la Generalitat, i les quantitats abonades en cap cas tindran el caràcter de salari o retribució, sinó d’ajuda econòmica per a les despeses que la beca comporta.

3. Durant el període de gaudi de les beques, les persones beneficiàries hauran d’exercir les pràctiques amb un horari màxim de 30 hores setmanals, que es distribuiran de la manera en què les organitze la persona que s’assigne com a tutora.

4. A l’acabament del període de durada de les beques, i en el termini màxim de 30 dies, les persones beneficiàries de les beques hauran d’entregar, a la Secretaria Autonòmica de Planificació i Organització del Sistema, una memòria sobre les activitats dutes a terme i els coneixements adquirits.

El lliurament de la memòria i l’informe favorable posterior per part de la direcció tècnica seran condicions indispensables per al pagament de l’import de l’últim mes del període de durada de les beques.

5. La persona que exercisca la tutoria podrà proposar que es deixen sense efecte beques concedides, amb l’audiència prèvia de les interessades i dels interessats, en cas d’incompliment de les obligacions que tenen les i els beneficiaris de les beques i, en particular, quan no duguen a terme l’activitat que va motivar la concessió de les beques o deixen de tindre els requisits necessaris per a ser beneficiaris, o quan s’incomplisquen, sense causa que ho justifique, les condicions restants establides per aquesta ordre.

6. La renúncia a les beques suposarà la pèrdua de tots els drets inherents a aquestes, i, per tant, l’import d’aquestes es deixarà de percebre a partir d’aquest moment.

7. En els supòsits en què, per raó de part, adopció o acolliment, s’interrompa el període de durada establit, la interessada o l’interessat continuarà reportant i percebent l’import de la beca atorgada i recuperarà, amb posterioritat, el període interromput. Igualment, en casos d’ingrés hospitalari prolongat, es recuperarà amb posterioritat el temps de pràctiques interromput.

8. Durant el període de vigència de les beques, i amb la finalitat que la quantia de les ajudes concedides no minve de manera indirecta, es podran abonar ajudes complementàries per a compensar les despeses derivades de l’assistència a cursos, seminaris, esdeveniments o altres activitats que, a consideració de la tutora o el tutor responsable de la formació, s’entenguen necessàries o convenients en funció dels propòsits de les beques. En aquests casos, aquestes despeses els les rescabalaran en els termes que, per al personal de la Generalitat i l’adscrit funcionalment al servei d’aquesta, estableix el Decret 24/1997, d’11 de febrer, del Consell.

Article 15. Reintegrament

En els supòsits previstos en l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, serà procedent el reintegrament de la quantitat percebuda i l’exigència de l’interés de demora corresponent des del moment del pagament de la beca fins a la data en què s’acorde la procedència del reintegrament, quan s’incórrega en algun dels casos d’incompatibilitat amb la beca previstos expressament en aquestes bases. En la tramitació del procediment de reintegrament es garantirà, en tot cas, el dret d’audiència a la persona interessada.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Única. Sense incidència pressupostària

A l’efecte del que es disposa en l’article 26.3 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, s’indica que l’aplicació i l’execució d’aquestes bases reguladores no comporten un increment de despesa pública, més enllà dels crèdits consignats a aquest efecte en els pressupostos anuals de la Generalitat, dins del programa i les línies pressupostàries corresponents per a finançar les diverses convocatòries.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Única. Beques professionals ja concedides

Les beques professionals que s’hagen concedit d’acord amb l’Ordre 1/2017, de 25 d’abril, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s’aproven les bases i es convoquen sis beques per a la realització de pràctiques professionals en la Secretaria Autonòmica de Planificació i Organització del Sistema, continuaran regint-se per aquesta norma mentre la durada d’aquestes no haja acabat, incloent-ne les pròrrogues.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA ÚNICA

Queda derogada l’Ordre 1/2017, de 25 d’abril, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s’aproven les bases i es convoquen sis beques per a la realització de pràctiques professionals en la Secretaria Autonòmica de Planificació i Organització del Sistema, sense perjudici del que s’estableix en la disposició transitòria única; de manera que queden derogades, així mateix, totes les disposicions de rang igual o inferior que s’oposen al que es disposa en aquesta ordre

DISPOSICIONS FINALS

Primera. Autorització

S’autoritza la Sotssecretaria perquè, en l’àmbit de les competències que té, adopte les mesures necessàries per al desenvolupament i l’aplicació d’aquesta ordre.

Segona. Vigència

Aquesta ordre entrarà en vigor l’endemà de la publicació d’aquesta en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

València, 6 d’agost de 2019

La vicepresidenta del Consell

i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives,

MÓNICA OLTRA JARQUE

 

SANITAT MANTÉ HUI 9 D’AGOST L’ALERTA PER CALOR ALTA EN 5 ZONES TERMO CLIMÀTIQUES DE LA COMUNITAT VALENCIANA, ENTRE ELLES, LA MARINA ALTA

Ola de calor 2018 documento final. Cast-Val-web_01 Ola de calor 2018 documento final. Cast-Val-web_02

Triptico ola de calor 2018 Castellano-Valencià-web

  • Es recomana no exposar-se en les hores més caloroses del dia, utilitzar roba folgada i protegir-se el cap

  • S’aconsella hidratar-se, així com evitar l’excés d’alcohol, les begudes amb molta cafeïna i els menjars copiosos

Ondara, 09.08.19. La Regidoria de Sanitat d’Ondara ha informat que la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, segons les prediccions del Centre d’Estudis Ambientals del Mediterrani CEAM, manté l’alerta per temperatures altes i extremes en cinc zones termo climàtiques de la Comunitat (l’alerta s’activa quan les temperatures altes i o/extremes es produeixen dos dies consecutius ).

La predicció de la CEAM per a aquest divendres 9 d’agost és de nivell roig o extrem (temperatures que podrien superar els 41 graus) en 10 zones termo climàtiques de la Comunitat Valenciana, mentre que 12 zones termo climàtiques (entre elles, la Marina Alta ) se situen hui en nivell taronja o alt (temperatures que podrien superar els 39 graus). La previsió per a aquest dissabte 10 d’agost apunta a un descens generalitzat de les temperatures. Els municipis compresos en cada zona es troben detallats en l’enllaç següent: https://www.ceam.es/ceamet/val/temperatura/infozonas.html  .

Les zones climatològiques en alerta per calor extrema són l’1, 7, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 19 i 23, que corresponen a les comarques de l’Alcalatén, Els Ports, L’Alt Maestrat, El Baix Maestrat, La Plana Baixa, L’Alt Millars, La Vall de Cofrentes-Ayora, L’Alt Palància, El Camp de Morvedre, El Camp de Túria, La Serrania, La Ribera Alta, La Foia de Bunyol, La Ribera Baixa, L’Horta Sud, L’Horta Nord, La Canal de Navarrés, La Costera, La Vall d’Albaida, L’Alcoià i El Comtat.

Les zones en alerta per calor alta són la 2, 5, 6, 8, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27 i 28, que es corresponen amb l’Alcalatén, L’Alt Maestrat, La Plana Alta, El Baix Maestrat, La Plana Baixa, El Camp de Morvedre, L’Alt Millars, L’Alt Palància, La Safor, La Marina Alta, El Comtat, L’Alcoià, La Marina Baixa, L’Alt Vinalopó, La Costera, El Vinalopó Mitjà, l’Alacantí, El Baix Vinalopó i La Vega Baja.

Recomanacions davant la calor

Aquest augment de temperatures ha provocat que s’active el protocol per a advertir la població sobre els riscs que pot ocasionar aquesta situació. Les indicacions estan dirigides especialment als col·lectius més vulnerables a la calor: les persones majors, les persones amb malalties cròniques, els que treballen exposats a altes temperatures, així com xiquets i xiquetes.

Es recomana evitar eixir al carrer en les hores més caloroses del dia, utilitzar roba folgada, lleugera i de colors clars i protegir-se el cap amb una gorra o barret. En la llar s’aconsella tancar les persianes i abaixar els tendals en les façanes exposades al sol, a més de situar-se en les zones més fresques de la casa.

Finalment, s’insta a la població a beure aigua ben sovint, encara que no es tinga set; evitar l’excés d’alcohol i les begudes amb molta cafeïna; i substituir les menjars copiosos i calents per plats freds, fruites i verdures fresques.

La ciutadania pot consultar més informació i recomanacions per a protegir la salut en cas de temperatures extremes en la pàgina web de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública: https://www.san.gva.es/ola-de-calor .

Alertes sobre els nivells de calor

Des del CEAM diàriament s’estableix un mapa en què es registra el risc previst durant tres dies consecutius en les 28 zones termo climàtiques que hi ha establides a la Comunitat Valenciana. En el dit mapa s’indica el nivell verd, groc, taronja o roig (normal, moderat, alt i extrem) que marca una sèrie d’actuacions i intervencions per part de Sanitat en funció del risc.

Per a establir una alerta d’intervenció en salut pública, s’ha de detectar un nivell de risc alt o extrem almenys dos dies consecutius. En aquest cas, des de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública s’alerta sobre el risc de temperatures elevades i s’ofereixen consells i s’expliquen les mesures preventives que cal adoptar.

ONDARA IMPULSA UNA NOVA ENQUESTA PERQUÈ LA CIUTADANIA VALORE LES FESTES DE SANT JAUME 2019

*FOTO GASPAR – QUINTÀ 2019*

Sant Jaume Quintades quintos 2019 foto gaspar

Ondara, 07.08.19. Una vegada culminades les Festes Populars de Sant Jaume 2019 (que van concloure dissabte passat 3 d’agost amb les festes a Pamis), des de l’Ajuntament d’Ondara, a través de les Regidories de Democràcia Participativa (dirigida per l’Alcalde, José Ramiro) i de Festes i Tradicions (dirigida per Miguel Gomis), es vol conèixer l’opinió i valoració de la ciutadania respecte als festejos populars de Sant Jaume 2019 i saber en quines coses es poden millorar.

Per aquest motiu s’ha elaborat una enquesta que ja es pot contestar on line en l’enllaç següent: https://goo.gl/forms/1O1gqZtYSrRuaMu43 . També es pot realitzar l’enquesta a través d’un bàner específic en la pàgina web de la Veu d’Ondara. Amb aquesta enquesta, des de l’Ajuntament s’espera arreplegar l’opinió ciutadana sobre els actes programats en les festes; les novetats de 2019 i la consolidació de les activitats dutes a terme; així com les propostes i suggeriments per al seu estudi i valoració en les reunions de la Comissió de Sant Jaume.

En l’enquesta es plantegen preguntes tant sobre la valoració global de les Festes Populars de Sant Jaume 2019; com a valoració específica de les activitats diürnes, vespertines i nocturnes, demanant a l’usuari la seua opinió sobre les activitats que llevaria o que posaria. També hi ha un apartat concret per a valorar les actuacions taurines, i un altre per a les festes de Pamis. En l’enquesta es poden indicar també altres propostes i canvis que es desitgen proposar. A més, hi ha preguntes específiques sobre activitats concretes; el pregó; els actes del dia de Sant Jaume; l’entrada de les quintades; la Nit de Germanor; les partides de pilota de festes; les activitats per a públic infantil; les pistes lliscants; els concerts del Rock&Moll, el taller d’oci saludable, o la Nit de rock.

Sant Jaume Quintades quintos 2019 foto gaspar Sant Jaume Quintades prequintos foto gaspar

*FOTOS GASPAR – DIA DE SANT JAUME * QUINTADES

Sant Jaume Quintades 0308 Sant Jaume Quintades 0264

*FOTOS GASPAR – DIA DE SANT JAUME * QUINTADES

Sant Jaume Quintades 0302Sant Jaume Quintades 0266

*FOTOS GASPAR – DIA DE SANT JAUME * QUINTADES

També sobre el concurs de retalladors; sobre el fet de que els carretons isqueren des de la Residència; sobre l’espectacle de varietats per a majors, i sobre el punt violeta. També sobre serveis com la campanya de reciclatge dirigida a penyes i quintades; la neteja viària i recollida de fem, o la neteja viària post festes.

L’enquesta és anònima i no s’arrepleguen dades de caràcter personal. Les respostes seran tractades per a valorar les opinions per edats i sexe, i els comentaris i propostes seran tinguts en compte per a millorar les Festes Populars de Sant Jaume.

Cal destacar que, una vegada finalitzades les Festes Populars de Sant Jaume 2019, des de la Regidoria de Festes i Tradicions, dirigida per Miguel Gomis, s’ha realitzat una valoració molt positiva de les novetats d’aquesta edició, donada l’alta participació registrada en els diferents esdeveniments, i la bona resposta de la ciutadania en tots els actes programats.

revetla

  revetles (2) revetles (1)

retalladors (2) sant jaume 2019 (6)

prego (2) prego (1)

grand prix carretons

bous unflables (2) bous unflables (1)

LA JUNTA LOCAL D’ONDARA DE L’AECC VA REALITZAR AHIR UNA CAMPANYA SOLAR DE PREVENCIÓ DE CÀNCER DE PELL A LA PLATJA DE L’ESTANYÓ

campanya solar aecc ondara (2)campanya solar aecc ondara (3)

Ondara, 05.08.19. La Junta Local d’Ondara de l’Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC) va organitzar ahir diumenge 4 d’agost a la platja de l’Estanyó (Les Marines) una campanya de prevenció del càncer de pell. La campanya va comptar amb la col·laboració de FarmaOndara, de la Doctora Ana Morell (dermatòloga), el Doctor Eduardo De la Morena (president de Creu Roja Dénia) i la Doctora Patiño; de la Creu Roja, i dels Ajuntaments de Dénia (va acudir el Regidor de Platges de Dénia, Pedro Doménech) i d’Ondara (amb la presència de l’Alcalde d’Ondara, José Ramiro, i la Regidora de Sanitat, Mª Carmen Velázquez). Es tracta del tercer any consecutiu en què des de la Junta Local d’Ondara se celebra aquest tipus de campanya solar a la platja, per a la visualització de pigues.

campanya solar aecc ondara (1)campanya solar aecc ondara (5)

Aquesta campanya preventiva i informativa, celebrada en horari matutí en un dels dies de més afluència de persones a la platja com és el primer diumenge d’agost, va tindre un resultat espectacular. Es van realitzar un total 65 consultes, com ha confirmat la presidenta de la Junta Local de AECC, M.ª Carmen Bisquert, qui ha qualificat aquesta campanya com tot un èxit, donada la gran participació registrada, en un ambient molt saludable. L’acció va consistir a oferir al públic informació sobre el càncer de pell, les pigues sospitoses, els tipus de melanoma i com detectar-los i previndre’ls. Per a això es va comptar amb la col·laboració de professionals de la salut, i d’una taula amb material informatiu.

campanya solar aecc ondara (4)

Des de la Junta Local d’Ondara de la AECC han volgut agrair la col·laboració de FarmaOndara, de la Dra. Ana Morell i Dra. Patiño, de la Creu Roja, i dels Ajuntaments de Dénia i d’Ondara. L’acció impulsada ahir a la platja per part de l’AECC també va comptar amb la presència de l’Alcalde d’Ondara, José Ramiro, i la Regidora de Sanitat, M.ª Carmen Velázquez, els qui van celebrar la realització d’aquest tipus de campanyes informatives per a millorar la salut a través de la prevenció.

campanya solar aecc ondara (7)campanya solar aecc ondara (6)