ONDARA IMPULSA UNA NOVA ENQUESTA SOBRE LES FESTES DE SANT JAUME

participa-enquesta-santjaume

L’enquesta es podrà realitzar tant de forma individual per part de qualsevol ciutadà, com de forma col·lectiva per les penyes i quintades d’Ondara

Ondara, 09.02.17. Des de la Regidoria de Participació Ciutadana de l’Ajuntament d’Ondara (dirigida per Zeus Serrano), amb la col·laboració de  la Regidoria de Festes i Tradicions (dirigida per Mari Carmen Velázquez), es vol conèixer l’opinió de la ciutadania respecte als festejos populars de Sant Jaume i saber en quines coses es poden millorar. Per aquest motiu s’ha elaborat una enquesta que es pot contestar on line, amb la que, des de l’Ajuntament, s’espera arreplegar l’opinió ciutadana sobre els actes programats a les festes, així com les propostes i suggeriments per al seu estudi i valoració a les reunions de la Comissió de Sant Jaume.

Els veïns i veïnes d’Ondara poden omplir l’enquesta on line, de forma anònima, en la pàgina web de l’Ajuntament d’Ondara (www.ondara.org); i també es pot omplir de forma conjunta pels membres de cada penya o quintada. En aquest cas, s’hauran de descarregar el formulari en pdf des de la pàgina web d’Ondara, i entregar-ho, una vegada omplit, en la Casa de Cultura. Tant l’enquesta on line com el formulari per a descarregar es poden trobar en l’enllaç següent: http://www.ondara.org/enquesta-sant-jaume-2016. Una altra opció, per a aquelles persones que vullguen realitzar l’enquesta i tinguen dificultat per a accedir a Internet, és acudir a la Casa de Cultura, on podran omplir l’enquesta online en els ordinadors de la Casa de Cultura, o bé en format de paper, i entregar-la allí directament.

En l’enquesta s’arrepleguen preguntes tant sobre la valoració global de les passades Festes Populars de Sant Jaume 2016; com la valoració específica de les activitats diürnes, vespertines i nocturnes, demanant a l’usuari la seua opinió sobre les activitats que llevaria o que posaria. També hi ha un apartat concret per a valorar les actuacions taurines, i un altre per a les festes de Pamis. En l’enquesta es poden indicar també altres propostes i canvis que es desitgen proposar.

L’enquesta per a ciutadans és anònima i no s’arrepleguen dades de caràcter personal. Les respostes seran tractades per a valorar les opinions per edats i sexe, i els comentaris i propostes seran tinguts en compte per a millorar les Festes Populars de Sant Jaume. En el cas de l’enquesta per a penyes o quintades, només es podrà entregar una enquesta per cada penya o quintada. Aquesta enquesta no és anònima, i el seu objectiu és conèixer les opinions de les penyes per a poder millorar els seus problemes i escoltar les seues propostes.

COMUNICAT POLICIA LOCAL ONDARA – SANT ANTONI (12 FEBRER 2017)

Des de la Policia Local d’Ondara s’informa que, amb motiu de la celebració de Sant Antoni el proper diumenge 12 de febrer, estarà prohibit l’estacionament als carrers General Bosch (a partir del Prado), i la zona del balcó del Prado i els voltants. Es restringirà l’accés de vehicles al C/ General Bosch des de les 10:00 hores, el qual romandrà tallat fins la finalització de l’esdeveniment.

A més a més, amb motiu de la cercavila que recorrerà el poble, també estarà prohibit l’estacionament en alguns carrers del seu recorregut, sent el C/ Dénia (tram CP Sanchis Guarner), el C/ Roser i el C/ Sant Vicent. Així mateix, a partir de les 11:30 hores es restringirà la circulació de vehicles pels carrers on transcórrega la cercavila. Aquests carrers seran:

C/ DÉNIA, C/ SANT JAUME, C/ ROSER, C/ SANT VICENT, PLAÇA CONVENT I ZONA PRADO.

SANT ANTONI__recorregut

Es prega respecten la senyalització

Disculpen les molèsties

COMUNICAT POLICIA LOCAL ONDARA – X ENCONTRE CONFRARIES (11 FEBRER 2017)

Des de la Policia Local d’Ondara s’informa que, amb motiu de la celebració del X Encontre de Germandats i Confraries el proper dissabte 11 de febrer, estarà prohibit l’estacionament als carrers General Bosch, V. A. Estellés i la zona del balcó del Prado. Es restringirà l’accés de vehicles al C/ General Bosch des de les 15:00 hores, el qual romandrà tallat fins la finalització de l’esdeveniment.

A més a més, amb motiu de la processó que recorrerà el poble, també estarà prohibit l’estacionament en tot seu recorregut, sent el C/ S. Vicent, la Pça Picornell, el C/ Sant Joan de Deu, la Pça 9 d’Octubre, el C/ Josep Iturbi, el C/ Menendez Pidal, el C/ Pizarro (fins H. Cortés), el C/ Hernán Cortés, el C/ Sant Jaume, el C/ Sant Benet (fins Sol), el C/ Sol (fins Roser) i el C/ Roser (fins Església). Així mateix, a partir de les 17:30 hores es restringirà la circulació de vehicles pels carrers on transcórrega la processó.

El recorregut de la processó serà el següent:

PÇA CONVENT, C/ SANT VICENT, C/ MAJOR, PÇA PICORNELL, C/ ESCORXADOR, C/ SANT DOMÉNECH, C/ SANT JOAN DE DÉU, PÇA 9 D’OCTUBRE, C/ JOSEP ITURBI, C/ MENENDEZ PIDAL, C/ PIZARRO, C/ HERNAN CORTÉS, C/ SANT JAUME, C/ SANT BENET, C/ SOL, C/ ROSER, C/ ESGLÉSIA, C/ SANT JOAN, C/ SANT VICENT I PÇA CONVENT.

ENCONTRE CONFRARIES__recorregut

Es prega respecten la senyalització

Disculpen les molèsties

XERRADA SOBRE PÈRDUES DE MEMÒRIA A LA CASA DE CULTURA D’ONDARA

perdues memoria (1)

A més, durant aquest mes de febrer s’està impartint el cicle de xarrades “Reptes saludables”

Ondara, 07.02.17. La Regidoria del Major de l’Ajuntament d’Ondara, dirigida per Zeus Serrano, va organitzar divendres passat a la Casa de Cultura d’Ondara una xerrada sobre “Pèrdues de memòria”, que va estar impartida per l’equip de Neurologia de Marina Salut. L’activitat va comptar amb la participació d’unes quaranta persones. Zeus Serrano ha valorat positivament la gran participació de les persones assistents a la xarrada, afirmant que “aquest tipus de propostes són les que ajuden a conèixer les malalties, previndre-les i millorar el tractament”. Des de la Regidoria del Major s’ha volgut agrair la participació de les metgesses que van impartir la xerrada, i, en especial, agrair la dedicació de Tere Miralles en organitzar aquest tipus d’actes.

perdues memoria (5)

L’equip de Neurologia de Marina Salut va explicar als assistents que qualsevol pèrdua de memòria no suposa un principi de patir la malaltia d’Alzheimer; i que hi ha pèrdues de memòria que són normals amb l’edat, o que tenen relació amb factors emocionals. Es va recalcar la importància de controlar la dieta, fer exercici i no fumar, així com la importància de participar d’activitats d’estimulació cognitiva, com les que s’organitzaren a Ondara a través de la Regidoria del Major.

perdues memoria (3)

Respecte d’això, també es va convidar els assistents a participar de les xerrades organitzades per la Regidoria de Sanitat d’Ondara per a aquest mes de febrer, sota el nom “Reptes saludables”, que s’impartiran totes elles a les 19:30 hores a la Casa de Cultura d’Ondara. El passat 2 de febrer, Pedro Espinosa, Llicenciat en CC de l’Esport, va oferir la xarrada «Preparació física».

xerrada pedro espinosa

El proper dilluns 13 de febrer, la farmacèutica Sara Mud abordarà «Deixar de fumar». El dimarts 14 de febrer, la nutricionista Mª José Mulet, impartirà la xerrada «Una bona dieta». I el dilluns 20 de febrer, la psicòloga Anna Mas, explicarà «Com afrontar els nous reptes».

L’AJUNTAMENT REALITZA ACTUACIONS AL LLAVADOR PER A RECUPERAR-HO I EVITAR ACTES DE VANDALISME

S’han instal·lat reixes a les finestres i a la porta, i s’ha pintat per dins i per fora tot l’edifici

Ondara, 03.02.17. L’Ajuntament d’Ondara, a través de les Regidories d’Urbanisme (dirigida per Francesc Giner) i Via Pública (dirigida per Pere Picornell) ha impulsat la realització d’una sèrie d’intervencions al Llavador, amb l’objectiu de recuperar aquest espai per al poble, i evitar els actes de vandalisme que ha patit en reiterades ocasions aquest històric immoble de titularitat municipal.

Les actuacions que s’estan realitzant des d’aquesta setmana inclouen la col·locació de reixes, tant a la porta d’accés a l’edifici del Llavador, com a les finestres. L’objectiu és que el Llavador puga quedar tancat i evitar l’accés a l’interior del mateix, perquè no es puguen realitzar pintades ni altres actes de vandalisme que danyen la instal·lació, com ocorre reiteradament.

Així mateix, s’està executant una intervenció de millora integral en aquesta zona de descans i esplai. Els treballs realitzats per l’Ajuntament d’Ondara, a través de les brigades municipals, inclouen la pintura i millora de la imatge del Llavador, tant a l’interior com a l’exterior de l’immoble, així com l’arreglament i pintura del mur perimetral del recinte.

llavador (2)llavador (3)

Des de l’Ajuntament es demana la col·laboració ciutadana per a mantindre en bones condicions aquest espai. Quan finalitzen els treballs, s’establirà un horari d’obertura en què el Llavador s’obrirà per a poder ser visitat.

llavador (1)llavador (4)

JORDI SERRA, NOU GERENT DE LES EMPRESES MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT D’ONDARA

Substitueix a l’anterior gerent de les empreses des del passat mes de juliol, Isabel García Casabó

Ondara, 02.02.17. Jordi Serra Ferrer és des de hui el nou gerent de les empreses municipals de l’Ajuntament d’Ondara. El Consell d’Administració de les Empreses Municipals d’Ondara (PIMON i SINMA), dóna compte hui del cessament de l’anterior gerent, Isabel García Casabó, i del nomenament oficial del nou gerent, Jordi Serra. El Conseller Delegat de PIMON i SINMA, Francesc Antoni Giner, s’ha reunit aquest matí amb Jordi Serra a l’Ajuntament d’Ondara prèviament a la celebració del Consell d’Administració de les empreses.

Jordi Serra Ferrer és Llicenciat en Economia i Llicenciat en Investigació i Tècniques de Mercat. En l’apartat professional té experiència com a tècnic comptable, tècnic d’estudis de mercat i opinió, i com a Diputat Autonòmic (portaveu àrea ocupació i SERFEV) a les Corts Valencianes. En l’actualitat està en el sector educatiu, amb una beca per a investigació social.

Amb la designació de Jordi Serra, es nomena al candidat que havia quedat en segon lloc en el procés de selecció per a la borsa de treball creada per al Contracte Especial d’Alta Direcció per al lloc de Gerent de les empreses públiques municipals Promocions i Iniciatives Municipals d’Ondara, S.L.U. (PIMON) i Serveis Integrals de Neteja i Medi Ambient d’Ondara, S.L.U. (SINMA). Cal recordar que la selecció es va efectuar de manera externa a l’Ajuntament al juny de 2016, després de la publicació per part de l’Ajuntament d’Ondara de la corresponent convocatòria per a la selecció del lloc de treball de gerent de les empreses municipals, d’acord amb els principis d’igualtat, objectivitat, mèrit i capacitat.

Les funcions del gerent, són, entre altres, la direcció, gestió i administració de les societats en els termes que preveu els seus estatuts; ostentar la representació legal de les mercantils en aquelles matèries o assumptes en què el Conseller Delegat o el President se la conferisquen; exercir la Direcció immediata del personal de les mercantils; dirigir, inspeccionar i impulsar els projectes, iniciatives, activitats, obres i serveis de les mercantils, així com elaborar l’avantprojecte del pressupost de les mercantils, entre altres funcions. Entre els requisits per a presentar la sol·licitud a aquest lloc de treball, es trobava disposar de la titulació de Titulat Universitari Superior. La convocatòria pública es va realitzar en el període del 3 al 23 de novembre de 2015, i posteriorment es va dur a terme el procés de selecció, culminant en juliol de 2016 amb el nomenament d’Isabel García Casabó. Ara, després del seu cessament, s’ha nomenat com a gerent al següent candidat seleccionat, que, des de hui mateix, comença a realitzar la seua funció al capdavant de les empreses municipals.

AL FEBRER, CICLE DE XERRADES «REPTES SALUDABLES» A ONDARA

Ondara, 02.02.17. La Regidoria de Sanitat de l’Ajuntament d’Ondara, dirigida per Zeus Serrano, proposa per a aquest mes de febrer el Cicle de Xerrades “Reptes Saludables”, amb quatre ponències, que es desenvoluparan totes elles a les 19:30 hores a la Casa de Cultura d’Ondara.

El dijous 2 de febrer, amb Pedro Espinosa, Llicenciat en CC de l’Esport, «Preparació física».

El dilluns 13 de febrer, a càrrec de la Farmacèutica Sara Mud, «Deixar de fumar».

El dimarts 14 de febrer amb la Nutricionista Mª José Mulet, «Una bona dieta».

El dilluns 20 de febrer, a càrrec de la psicòloga Anna Mas, «Com afrontar els nous reptes».

REGIDORIA DE SANITAT -A JUNTAMENT D’ONDARA

HUI 1 DE FEBRER, L’AJUNTAMENT D’ONDARA S’INTEGRA EN L’OFICINA DE REGISTRE VIRTUAL

Permetrà a l’Ajuntament d’Ondara tindre un major control i millor gestió de la documentació que s’envia a altres administracions, a més de suposar un estalvi econòmic

Ondara, 01.02.17. La Regidoria de Modernització de l’Administració, dirigida per José Ramiro, ha anunciat que des de hui 1 de febrer, l’Ajuntament d’Ondara està integrat en l’ORVE; la plataforma del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública que funciona com a oficina de registre virtual, per mitjà de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació.

El projecte ORVE és una aplicació en el núvol que permet digitalitzar i signar electrònicament la documentació presentada per registre, i intercanviar seients registrals a través del Sistema d’Interconnexió de Registres (SIR). En aquest cas, en estar integrada en l’ORVE, l’administració local d’Ondara permet des de hui digitalitzar el paper que presenta el ciutadà en les oficines del registre municipal, i enviar-ho electrònicament a la destinació a l’instant, siga quin siga la seua ubicació geogràfica o nivell d’administració competent, a les administracions integrades en la dita plataforma.

Aquesta oficina virtual, que està activada ja en l’administració local d’Ondara, suposarà per a l’Ajuntament d’Ondara un estalvi econòmic quant a l’enviament de documentació (és gratuït l’enviament de documents entre les administracions adherides a l’ORVE), al mateix temps que permetrà millorar la gestió i mantenir un major control de la documentació i del procés d’enviament.

El Projecte ORVE forma part del conjunt de solucions del Servei compartit de gestió del Registre que s’anirà adaptant gradualment a fi de complir els requeriments legals previstos en el la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. En el cas de l’Ajuntament d’Ondara, els sistemes han sigut ja adaptats i el personal ha rebut formació per a poder implantar hui mateix aquest servei.

ONDARA VA CELEBRAR EL DISSABTE EL MIG ANY DE SANT JAUME 2017

Centenars de persones van gaudir de les activitats, que van comptar amb propostes per a totes les edats: pilota, cercavila, música en directe, “bous amb carretons”, parc infantil, disc mòbil i paella per a quasi 600 persones

Ondara, 30.01.17. Dissabte passat, Ondara va celebrar el Mig Any de Sant Jaume amb diversos actes i activitats, que van comptar amb una altíssima participació. Una celebració organitzada per la Regidoria de Festes i Tradicions d’Ondara, dirigida per Mari Carmen Velázquez, amb la col·laboració de la Comissió de Festes de Sant Jaume, la Penya Taurina i el Club de Pilota d’Ondara.

parc infantilbous carretons (9)bous carretons (2)bous carretons (6)bous carretons (3)bous carretons (8)

Les activitats del Mig Any de Sant Jaume van començar en el Prado, on els xiquets van participar al matí en el parc infantil amb unflables i activitats, i en el taller i jocs de pilota, organitzats pel Club de Pilota d’Ondara. A la vesprada, centenars de xiquets i xiquetes de totes les edats, acompanyats pels seus pares, van participar en la solta de “bous amb carretons” a la plaça del Convent, que va ser un èxit total, i en la que els més menuts es van divertir moltíssim.

bous carretons (7)bous carretons (5)

La cercavila amb la Xaranga l’Atril va comptar amb la presència de moltes penyes i quintades, i la paella del Mig Any al Prado va ser tot un èxit de participació i va comptar amb l’assistència de quasi 600 persones, agrupades per penyes i quintades. A la paella li va seguir una disco mòbil amb DJ Montaner, i una festa amb música en directe a càrrec dels grups Solar i Capital 90 en la carpa annexa al Prado.

selfie penyes i quintadespenyes (1)penyes (2)prado paellaconcert solarcapital 90

En l’àmbit esportiu, el trinquet municipal d’Ondara va congregar a la vesprada als amants de la pilota amb la 1a Trobada de Penyes de Mig Any, organitzada per Escoto amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Ondara, en la que van resultar guanyadors “Els Maina”.

trobada penyes trinquet (1)trobada penyes trinquet (2)

La Regidora de Festes i Tradicions d’Ondara, Mari Carmen Velázquez, ha valorat positivament totes les activitats celebrades amb motiu del Mig Any de Sant Jaume, indicant que aquesta oferta festiva i d’oci va destacar per la seua bona organització i pel bon ambient que es va poder apreciar entre els assistents, que van viure aquest avanç de les Festes de Sant Jaume amb molta il·lusió i entusiasme.

Més imatges del Mig Any de Sant Jaume en aquest enllaç:

https://www.facebook.com/pg/laveudondara/photos/?tab=album&album_id=1377462798940491

COMUNICAT POLICIA LOCAL D’ONDARA -MIG ANY SANT JAUME 2017

MIG ANY 2017__recorregut

Des de la Policia Local d’Ondara s’informa que, amb motiu de la celebració del Mig Any de Sant Jaume aquest dissabte 28 de gener, estarà prohibit l’estacionament als carrers General Bosch, V.A. Estellés i la zona del balcó del Prado. Es restringirà l’accés de vehicles al carrer General Bosch des de les 10:00 hores, el qual romandrà tallat fins la finalització de l’esdeveniment.

A més a més, amb motiu de la cercavila que recorrerà el poble a les 13:00 hores, també estarà prohibit l’estacionament en alguns carrers del seu recorregut, sent el carrer Roser i el carrer Sant Vicent. Així mateix, a partir de les 12:30 hores es restringirà la circulació de vehicles pels carrers on transcórrega la cercavila. Aquests carrers seran: Germanies, Avinguda Marina Alta, carrers Sant Jaume, Roser, Sant Vicent, Plaça del Convent i zona del Prado.

Es prega respecten la senyalització

Disculpen les molèsties