118 PERSONES D’ONDARA ES BENEFICIEN DE LES AJUDES A AUTÒNOMS PER LA COVID-19

La Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball va publicar el Decret 44/2020, de 3 d’abril, del Consell, d’aprovació de les bases reguladores de concessió directa d’ajudes urgents a persones treballadores en règim d’autònom afectades per la Covid-19. Des de la pròpia Conselleria han informat a l’ADL d’Ondara que aquestes ajudes han sigut aprovades. Un total de 118 persones autònomes d’Ondara van sol·licitar aquesta ajuda, en concret 68 homes i 50 dones. La quantitat ascendeix a 160.500 euros, dels quals 90.000 euros corresponen a les ajudes als homes i 70.500 euros a les ajudes a les dones.


Podien ser beneficiàries les persones que reunisquen els següents requisits:

a) Haver figurat ininterrompudament d’alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms durant, almenys, el període comprés entre el 31 de desembre de 2019 i el 14 de març de 2020. 

b) Haver suspés l’activitat com a conseqüència de les mesures adoptades pel Reial decret 463/2020, de 14 de març o, en cas de mantindre l’activitat, haver reduït la facturació corresponent al mes anterior a la sol·licitud de l’ajuda en, almenys, un 75 per cent respecte de la mitjana facturada en el semestre natural anterior a la declaració de l’estat d’alarma. Quan la persona sol·licitant no porte d’alta els 6 mesos naturals exigits per a acreditar la reducció dels ingressos, la valoració es durà a terme tenint en compte el període d’activitat.

Publicado en Actualitat, AFIC.