LA POLICIA D’ONDARA FARÀ EL DISSABTE 25 DE JULIOL UNA CAMPANYA SOBRE LES MESURES DE PREVENCIÓ CONTRA LA COVID-19

Ondara. 23-07-2020. L’Ajuntament d’Ondara informa que la Policia Local d’Ondara farà aquest pròxim dissabte 25 de juliol una campanya sobre les mesures de prevenció que s’han establit contra la COVID-19. S’ha fet coincidir amb la festivitat de Sant Jaume perquè l’objectiu és evitar qualsevol rebrot a Ondara degut a una major aglomeració de gent durant eixe dia. La campanya començarà a les 18h i acabarà a les 02h de la matinada.

Es farà especial atenció al següent:

-L’incompliment de la distància de seguretat interpersonal (com a mínim 1,5 metres)

– L’incompliment de l’ús de la mascareta (recordar que les persones majors de 6 anys estan obligades a l’ús de la mascareta en tot moment a la via pública a espais a l’aire lliure i a espais tancats d’ús públic o que estiguen oberts al públic)

-L’incompliment de l’ús de la mascareta en locals d’hostaleria, restauració i locals de discoteques i bars d’oci nocturn (es farà ús de la mascareta quan no s’estiga consumint)

-L’ús inadequat de la mascareta (l’obligació de l’ús es refereix a mascaretes, preferentment higièniques i quirúrgiques i també que ha de cobrir des la part del tabic nasal fins la barbeta inclosa)

-L’ús de la mascareta no permesa (no es permet l’ús de la mascareta com a vàlvula exhalatòria excepte a l’àmbit professional per al cas que aquest tipus de mascareta puga estar recomanada).

També es farà especial atenció als locals i en relació al següent:

-L’incompliment de l’ús de la mascareta per part del personal (No fer ús de la mascareta per les persones que treballen al local)

-L’incompliment sobre l’aforament permés (superar el 75% de l’aforament permés)

-L’incompliment sobre l’aforament permés a discoteques i bars d’oci nocturn (superar un terç del seu aforament per a consum a l’interior del local)

-L’incompliment sobre mesures a l’interior de les discoteques i bars d’oci nocturn (el consum dins del local podrà realitzar-se sentat a una taula o en agrupacions de taules, preferentment mitjançant cita prèvia. Deurà assegurar-se el manteniment de la deguda distància física d’1,5 metres entre les taules o, en el seu cas, agrupacions de taules.

-L’incompliment sobre la distància física d’1,5 metres entre les taules o, en el seu cas, agrupacions de taules.

-L’incompliment sobre l’ocupació màxima per taula o agrupació de taules (no complir l’ocupació màxima de 20 persones per taula o agrupació de taules).

Aquesta campanya es realitzarà conforme estableix la Resolució de 17 de Juliol de 2020 de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, de modificació i adopció de mesures addicionals i complementàries de l’Acord de 19 de Juny del Consell sobre mesures de prevenció contra la COVID-19 en el marc del Reial Decret-Ley 21/2020 de 9 de juny de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per a fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

Publicado en Actualitat, Ajuntament.