PACTE DE LES ALCALDIES PER L’ENERGIA I EL CLIMA: ENQUESTA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA PACES 2030

Dins del Pacte de les Alcaldies per l’Energia i el Clima, del que forma part l’Ajuntament d’Ondara, s’està elaborant el Pla d’acció (PACES).

Com següent pas del document, és necessari llançar un procés de participació ciutadana. Perquè la ciutadania participe en el procés s’ha habilitat aquesta enquesta web:

Enquesta web:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmo1UgBu9kPPfZrZ7JohGaDwnx-fdyWZSuM1_uHK3jVCDTpQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

El Pacte de les Alcaldies pel Clima i l’Energia es tracta del principal moviment europeu en el qual participen les autoritats locals i regionals que han assumit el compromís voluntari de reduir les emissions de CO₂ en un 40% abans de 2030, millorar l’eficiència energètica, utilitzar fonts d’energia renovable en els seus territoris i desenvolupar mesures per a adaptar-se a les conseqüències del canvi climàtic.

L’objectiu d’aquesta enquesta és recollir informació per a la elaboració del Pla d’Acció per al Clima i l’Energia Sostenible (PACES) del seu municipi, segons els següents paràmetres:

1. Priorització d’accions de mitigació i adaptació al canvi climàtic a incloure en el Pla d’Acció per al Clima i l’Energia Sostenible (PACES).

2. Proposta d’accions de mitigació i adaptació al canvi climàtic a incloure en el Pla d’Acció per al Clima i l’Energia Sostenible (PACES).

GRÀCIES PER LA SEUA COL·LABORACIÓ

AQUESTA SETMANA VACUNACIÓ AL PRADO D’ONDARA AMB I SENSE CITA PRÈVIA, DILLUNS I DIMARTS EN HORARI DE MATÍ, I DIJOUS EN HORARI DE VESPRADA

Ondara, 20.09.21. La Regidoria de Sanitat de l’Ajuntament d’Ondara ha informat que aquesta setmana es continuarà realitzant la campanya de vacunació massiva a recinte del Prado d’Ondara. Dilluns 20 i dimarts 21 de setembre en horari de matí, de 8:30 a 15 hores; i dijous 23 de setembre en horari de vesprada, de 15 a 20:30 hores.

La vacunació va dirigida tant a les persones que tenen cita prèvia, com a aquelles persones que no tenen cita i que per les circumstàncies que siga no s’han pogut vacunar encara.

Des de la Regidoria de Sanitat s’anima a la ciutadania que encara no s’haja posat la vacuna, que es vacune contra la covid-19. La vacuna que que subministrarà hui dilluns 20 de setembre és la de Moderna; i el dimarts i dijous, és la Pfizer.

En el Prado d’Ondara es vacuna a persones de Beniarbeig i Benidoleig, a més d’Ondara. És un dels onze punts de vacunació massiva amb què compta la Marina Alta.

ÈXIT DE LA VISITA “RIURAUS, ARA I ADÈS” A LA RUTA DELS RIURAUS D’ONDARA

Ondara 20.09.21. Ahir diumenge 19 de setembre va tindre lloc la visita “Riuraus, ara i adès” a alguns dels Riuraus d’Ondara que estan integrats en la “Ruta dels Riuraus”. Una activitat organitzada per la Regidoria de Patrimoni de l’Ajuntament d’Ondara, que dirigeix Raquel López, que va estar guiada per Maria Roselló, d’Endèmica (guia i intèrpret ambiental).

La visita va ser tot un èxit de participació, ja que es van cobrir les 30 places disponibles. Les persones participants van expressar la seua satisfacció per l’activitat; i de fet, des de la Regidoria de Patrimoni s’ha anunciat que pròximament es realitzarà una nova visita per a contemplar altres riuraus que també formen part de la ruta d’Ondara.

En concret, en la visita realitzada aquest diumenge, “Riuraus, ara i adès”, es van visitar la Casa Riurau Estarca, i la Casa Riurau Iñareta. L’eixida es va realitzar des del Prado, i va recórrer uns 5kms per camins de partides rurals d’Ondara, i al mateix temps que se n’anaven descobrint riuraus, es va aprofitar per a anar donant detalls sobre espècies de plantes endèmiques. Una ruta que va ser molt interessant per a les persones assistents.

Cal destacar que la Ruta dels Riuraus d’Ondara està publicada en Wikiloc, el portal de referència de les principals rutes senderistes i ciclistes. Ondara, que forma part de l’Associació Ruta dels Riuraus de la Marina Alta, compta amb una ruta completament detallada, que permet als senderistes i ciclistes recórrer alguns dels Riuraus que existeixen dins del terme municipal. Es tracta d’una ruta circular, amb eixida i arribada des del Prado d’Ondara, amb 13,4 quilòmetres. Tenint en compte que tots els riuraus són propietat privada, s’han seleccionat aquells que es poden observar des del camí. Així, dels 19 riuraus catalogats a Ondara, es poden veure 10 a la ruta de Wikiloc. A la Ruta dels Riuraus d’Ondara es poden apreciar, entre altres edificacions, el Riurau Soler I, Casa Pepa, Casa dels Nispros o de Ferrando, Casa Tràpula, Casa Carrió, Casa Riurau Estarca, Vil·la Casa Riurau Maria Luisa, Casa Riurau Iñareta, o Riurau Beniarbeig.

https://es.wikiloc.com/rutas-cicloturismo/ruta-dels-riuraus-dondara-13189128

PUBLICADES LES BASES PER A LA III FASE D’AJUDES DESTINADES A MINIMITZAR L’IMPACTE ECONÒMIC PROVOCAT PEL COVID-19 A PIMES, MICROPIMES, AUTÒNOMS I PROFESSIONALS D’ONDARA

També s’han aprovat les bases del Programa Ten, específicament per a l’oci i restauració, agències de viatges i oferta recreativa, guies i empreses de turisme

Amb la seua publicació ahir 16 de setembre en el BOP, la tramitació es realitzarà durant 15 dies hàbils, fins al 7 d’octubre de 2021

Ondara, 17.09.21. L’Ajuntament d’Ondara informa que des de hui 17 de setembre i fins al 7 d’octubre de 2021 estarà obert el termini per a sol·licitar les ajudes directes dirigides als sectors més colpejats per la pandèmia, segons les bases de la tercera convocatòria realitzada per l’Ajuntament d’Ondara. Aquesta tercera fase d’ajudes directes va dirigida a les empreses, microempreses, professionals i autònoms que no van accedir a les ajudes Parèntesi de les dues convocatòries anteriors de l’Ajuntament d’Ondara. També s’han aprovat les bases del Programa Ten, específicament per a l’oci i restauració, agències de viatges i oferta recreativa, guies i empreses de turisme. Les bases van ser aprovades en la Junta de Govern Local del 13 de setembre, segons ha informat l’Alcalde d’Ondara, José Ramiro. Aquestes ajudes estan finançades per la Diputació Provincial d’Alacant.

L’Ajuntament d’Ondara agilitzarà, a través del departament ADL, la ràpida tramitació de les ajudes i facilitarà el seu accés als professionals, autònoms i microempreses. Les persones interessades a rebre més informació sobre la presentació de la sol·licitud poden contactar amb l’ADL d’Ondara (tel: 965766250, correu: adl@ondara.org ).

Podran ser beneficiaris les persones físiques o jurídiques, legalment constituïdes que, sent Pimes, micropimes, autònoms i altres col·lectius subjectes a mutualitats, que hagen reduït la mitjana mensual de facturació dels mesos compresos entre l’1 de juliol de 2020 i el 30 de juny de 2021, en almenys el 25% respecte de la mitjana mensual facturat en 2019. Els requisits per a accedir a les ajudes són Trobar-se d’alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o Mutualitat corresponent o en el règim general de la Seguretat Social i en Hisenda en data publicació en el BOP de la convocatòria d’aquestes ajudes; Que es trobe al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i amb la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), així com que no tinga deute pendent amb l’Ajuntament d’Ondara; Que el domicili fiscal es trobe en el terme municipal d’Ondara; i haver tingut despeses corrents en què hagen incorregut els sol·licitants, que s’hagen abonat efectivament, que responguen de manera indubtable al manteniment de la seua activitat empresarial, professional o comercial entre l’1 de juliol de 2020 i el 30 de juny de 2021. Aquestes despeses i la seua justificació no podran haver sigut presentats per a l’obtenció i justificació d’altres ajudes públiques. Queden excloses aquelles persones a qui se’ls haja concedit les Ajudes Parèntesi per a empreses del municipi d’Ondara (Pla Resistir), convocades anteriorment (Convocatòries I i II, realitzades en els mesos de febrer i abril 2021).

Seran subvencionables els conceptes de despesa corrent abonada en el període comprés entre l’1 de juliol de 2020 i el 30 de juny de 2021. Aquestes despeses i la seua justificació no podran haver sigut presentats per a l’obtenció i justificació d’altres ajudes públiques. Les ajudes van adscrites a cobrir despesa corrent: la quota d’autònoms, el lloguer mensual del local de negoci, les despeses l de consultoria i assessoria; despeses de contractes de subministrament d’energia elèctrica i gas, del local de negoci; despeses de servei de telefonia i internet referits necessàriament a l’activitat.

Respecte a la quantia de les ajudes, se subvencionarà el 100% del total dels conceptes subvencionables justificats i degudament pagats, exclosos els imposts indirectes, fins al límit màxim de 2.000 euros per entitat beneficiària. En tractar-se d’una subvenció ex-post la justificació es presenta com un requisit previ per a la concessió i pagament de la subvenció.

Les sol·licituds es presentaran en el registre de l’Ajuntament d’Ondara en imprès normalitzat de sol·licitud que està ja disponible en la web municipal https://ondara.sedelectronica.es . En la pàgina web municipal està disponible la informació i documentació de la convocatòria i s’habilitarà l’accés a la seu electrònica perquè siga el mitjà preferent per a presentar la sol·licitud. El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils a partir de l’endemà a la publicació de la convocatòria en el BOP d’Alacant (16 de setembre 2021). D’altra banda, també s’han publicat les bases per a regular les ajudes del Programa Ten dirigides específicament a Pimes, Micropimes i autònoms d’Ondara dels següents sectors productius en l’àmbit turístic: Oci i hostaleria, Allotjament reglat Agències de Viatge i Oferta receptiva, Guies i empreses de turisme actiu; en les mateixes condicions que les ajudes anteriorment mencionades.

FINS AL 6 D’OCTUBRE ES PODEN PRESENTAR LES OFERTES PER A GESTIONAR EL TRINQUET MUNICIPAL D’ONDARA

Ja ha conclòs l’anterior concessió, que ha durat 4 anys

Fins al pròxim 6 d’octubre es poden presentar per Registre d’Entrada les ofertes a la licitació que està publicada a Plataforma de Contractació de l’Estat

Ondara, 17.09.21. L’Ajuntament d’Ondara ha aprovat en Junta de Govern el plec de condicions administratives i tècniques per a la contractació de la gestió de les instal·lacions del Trinquet Municipal d’Ondara,una vegada acabada l’anterior concessió que hi ha durat 4 anys, segons ha informat la Regidora d’Esports de l’Ajuntament d’Ondara, Mar Chesa.

La presentació d’ofertes es realitzarà per Registre d’Entrada en l’Ajuntament d’Ondara de dilluns a divendres de 9 a 14 hores, fins al 6 d’octubre de 2021. A fi d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació relativa a la seua activitat contractual,l’ Ajuntament compta amb el Perfil de Contractant que es troba allotjat en la Plataforma de Contractació del Sector Públic, sent el seu accés el següent:

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/

Tota la documentació referent a la gestió integral de les instal·lacions del Trinquet Municipal d’Ondara, es pot consultar en la plataforma.

Quant al plec de condicions aprovat, la gestió integral de les instal·lacions del Trinquet Municipal comprèn el contingut següent: Organitzar i administrar la utilització de les instal·lacions del Trinquet, sota la direcció i supervisió de l’Ajuntament; Organitzar i gestionar la celebració de partides, competicions o tornejos de Pilota, amb les col·laboracions que el contractista considere en les diferents entitats públiques (Ajuntament, Federació, etc.) i entitats privades o associacions; Manteniment, conservació, neteja i reparació ordinària de les instal·lacions.; Inclou els servicis de consergeria i custòdia de l’edificació; la prestació del servici de la barra-bar ubicat en l’edifici del Trinquet; i en general, qualssevol altres funcions que siguen necessàries per a l’adequat i eficient ús i manteniment de les instal·lacions del Trinquet Municipal. La prestació del servici en el Bar-Cafeteria es dispensarà, com a mínim en el següent horari: De dilluns a divendres, de 17:00h a 22:00h. I dissabtes, diumenges i festius de 9,30h a 14:00h i de 15:30h a 20:00h.

El preu del contracte s’ha fixat en la quantitat de 120 euros anuals, a l’alça. El contracte tindrà una duració de 2 anys amb possibilitat de pròrrogues anuals fins a un màxim de 2 anys més (en total 4 anys: duració inicial més possibles pròrrogues), el Valor Estimat del Contracte s’estima en la quantitat de 7.480,00 €, IVA exclòs. El contractista haurà d’estar donat d’alta en l’activitat econòmica corresponent (IAE), complir les obligacions tributàries, laborals i de la seguretat social, i haurà de subscriure una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per import de 750.000 euros, entre altres condicions.

El contractista es retribuirà per la seua gestió per mitjà de l’explotació de la barra i pel preu tarifari per utilització de les pistes, organització de competicions, i entrades del públic. Respecte als criteris d’adjudicació es valorarà la millora del preu de licitació; l’experiència en el sector de l’hostaleria; la proposta d’instal·lació o equipament de la barra; o la proposta de gestió de les instal·lacions (horaris, millores, mitjans personals adscrits, o activitats, entre altres).

“ONDARA ACTIVA” REPRÈN EL PROGRAMA FORMATIU AMB CLASSES PRESENCIALS I VISITA A EMPRESES COMARCALS

Del 15 al 26 de novembre es reprèn el programa formatiu, que compta com a recurs amb la nova web www.ondaractiva.com

Ondara 16.09.21. L’Alcalde i Regidor de Promoció Econòmica de l’Ajuntament d’Ondara, José Ramiro, ha presentat, acompanyat per Pedro Reig, especialista en Màrqueting i Negoci, i Ana Cotaina, tècnica ADL d’Ondara, la nova edició del programa d’impuls local per a la creació i consolidació d’empreses “Ondara Activa” 2021. Es tracta de la 4a edició d’aquesta iniciativa, que ha tingut molt bons resultats en les seues edicions anteriors, i que en 2020 no es va poder celebrar per la pandèmia. En concret, s’ha presentat el programa formatiu Ondara Activa, que es desenvoluparà del 15 al 26 de novembre. Es tracta de la segona acció que s’impulsa enguany, després de la primera acció del programa que va tenir lloc el passat mes de maig, amb taula redona “Reinventar-se en els temps de covid” que va comptar amb empresaris de la comarca que han reinventat els seus negocis a causa del covid.

José Ramiro ha destacat que, amb la nova edició “Ondara Activa”, l’Ajuntament d’Ondara torna a apostar per la formació d’emprenedors, per l’empresa i el comerç. En aquest sentit ha recordat l’aposta del Govern Local per a fer una realitat l’Espai Català en 2022 (i transformar Casa Català en un espai municipal per a la promoció econòmica, l’empresa i l’ocupació local), ajudant així que les empreses establisquen el seu model de negoci a Ondara.

Respecte al programa d’impuls local per a la creació i consolidació d’empreses “Ondara Activa” 2021, el programa formatiu es desenvoluparà amb classes presencials adaptades a les condicions sanitàries, tutories per a crear empreses i com a novetat, visita a les pròpies instal·lacions d’empreses comarcals per a conèixer la seua experiència: Ale-hop, Alondra, Garmol i Servicolor.

La posada en marxa de la nova web d’Ondara Activa, www.ondaractiva.com és una de les principals novetats de la quarta edició del programa Ondara Activa 2021. Les persones interessades a participar, poden presentar ja la seua sol·licitud i el seu projecte-idea de negoci en la web d’Ondara Activa. Pot participar en aquest programa qualsevol veí/veïna del municipi d’Ondara amb una idea empresarial-idea de negoci, o persona interessada que haja iniciat o vullga iniciar una activitat en el terme municipal d’Ondara. El Programa formatiu Ondara Activa 2021 “Crea o consolida el teu negoci a Ondara” és un servei gratuït de formació i mentorización per a desenrotllar un projecte emprenedor o consolidar un negoci amb majors garanties d’èxit. Es tracta d’uns tallers online amb formació especialitzada en diferents àrees empresarials, tutories personalitzades per a orientar millor el negoci al mercat així com aportar informació de les ajudes i subvencions que millor encaixen amb les necessitats específiques del projecte i/o empresa. El programa s’executarà entre setembre i novembre de 2021.

http://laveu.ondara.org/wp-content/uploads/2021/09/ONDARA-ACTIVA-PROGRAMA-FORMATIVO-PDF.pdf

El programa s’executarà en la segona quinzena novembre de 2021 i es divideix en 4 fases/àrees de suport:

SESSIONS FORMATIVES

En diferents àrees empresarials, màrqueting i vendes, finances i finançament, estratègia empresarial de la mà d’experts professionals amb més de 20 anys d’experiència. El programa formatiu s’impartirà del 15 al 26 de novembre, de dilluns a divendres, en horari de 16:00h a 20:30 hores, en la Casa de la Cultura d’Ondara. Els professors que impartiran les sessions són Pepe Crespo, Pedro Reig, Isaías Pérez i Guillermo Salvador.

TALLERS AMB EMPRESARIS

Masterclass de la mà de destacades empreses comarcals i visites a les empreses col·laboradores.

TUTORIES: ACOMPANYAMENT I MENTORIZACIÓN

Mentoríes personalitzades que permetran un seguiment i correcte desenvolupament dels teus projectes i el seu continu avanç.

AJUDES I SUBVENCIONS

A través d’oficina ADL d’Ondara, destinades a persones emprenedores i empreses de fins a 3 anys d’activitat.

“AJUDA’NS A FER UNA ONDARA MILLOR”; LA NOVA CAMPANYA DE PARTICIPACIÓ PER A ANIMAR A LA CIUTADANIA A PROPOSAR SUGGERIMENTS O PRESENTAR QUEIXES PELS CANALS OFICIALS

15.09.21. L’Ajuntament d’Ondara vol animar que les veïnes i veïns del poble presenten queixes, propostes i suggeriments sobre qüestions d’índole municipal que siguen modificables o esmenables pel propi consistori, a través dels seus diferents departaments municipals. Amb aquesta mesura, segons recalca l’Alcalde d’Ondara, José Ramiro, es pretén animar a la ciutadania a què si el que busquen és una solució real (en compte d’únicament repercussió en diferents fòrums) que acudisquen directament a qui té la potestat de resoldre els problemes, en el cas que siguen una competència municipal, i notifique la incidència, queixa, proposta en qüestió, tenint el compromís de l’Ajuntament de donar una resposta. Així mateix, es recorda a la població que les xarxes socials no són el canal més oportú per a fer arribar queixes, comentaris o propostes a l’Ajuntament d’Ondara.

Des de la Regidoria de Participació Ciutadana d’Ondara , dirigida per Miguel Gomis, s’ha posat en marxa la campanya “Ajuda’ns a fer una Ondara millor”, que es concreta en l’edició d’un fullet tríptic que es repartirà en els diferents edificis i espais municipals i al que es donarà difusió online:

http://laveu.ondara.org/wp-content/uploads/2021/09/diptic-queixes-i-suggeriments_compressed.pdf

Aquesta campanya consisteix, d’una banda, a informar la població sobre el canal oportú per a transmetre a l’Ajuntament d’Ondara les queixes o suggeriments que es consideren. Aquest canal és el Registre d’Entrada, que pot ser tant físic (oficina del Registre d’Entrada, en l’Ajuntament d’Ondara, amb horari de 8:30 a 14 hores), com amb certificat electrònic a través del https://ondara.sedelectronica.es/ , en el tràmit “queixes i suggeriments”. En presentar per Registre d’Entrada, el ciutadà tindrà el compromís de l’Ajuntament d’Ondara que es donarà una resposta en un temps prudencial i es derivarà la proposta, queixa o suggeriment al departament que corresponga.

D’altra banda, sota l’epígraf “Quin problema tens?”, la campanya també inclou informació sobre els principals telèfons d’interès: Policia Local (092), SINMA (965085045), Ajuntament (965766000), Serveis Socials (965587667), Emergències (112) i altres incidències (Centre de Salut, fugues d’aigua, talls de llum, etc). Amb això es pretén donar una resposta ràpida i una atenció directa a alguns dels principals problemes que puga tenir un ciutadà, i s’anima que ho notifiquen a través d’aquests telèfons.

A més, des de l’Ajuntament d’Ondara es recorda a la ciutadania que els membres de l’Equip de Govern d’Ondara estan a la seua disposició perquè contacten directament amb ells/elles en els casos oportuns; i per a això el seu contacte (correu electrònic, telèfon) està a disposició de tota la població en la web institucional de l’Ajuntament d’Ondara. Aquesta part del fullet, amb les frases “T’escoltem, l’equip de govern està amb tu”; “trasllada’ns les teues propostes o queixes, estem a la teua disposició”, inclou les formes de contacte amb cadascú dels 8 membres de l’Equip de Govern d’Ondara:

AQUEST DIJOUS 16 DE SETEMBRE, VACUNACIÓ AL PRADO D’ONDARA AMB I SENSE CITA PRÈVIA

Ondara, 15.09.21. La Regidoria de Sanitat de l’Ajuntament d’Ondara ha informat que demà dijous 16 de setembre, en horari de vesprada, es continuarà realitzant la campanya de vacunació massiva a recinte del Prado d’Ondara, en horari de 15 a 20:30 hores.

La vacunació va dirigida tant a les persones que tenen cita prèvia aquest dijous, com a aquelles persones que no tenen cita i que per les circumstàncies que siga no s’han pogut vacunar encara.

Des de la Regidoria de Sanitat s’anima a la ciutadania que encara no s’haja posat la vacuna, que es vacune contra la covid-19. La vacuna que que subministrarà és la Pfizer.

En el Prado d’Ondara es vacuna a persones de Beniarbeig i Benidoleig, a més d’Ondara. És un dels onze punts de vacunació massiva amb què compta la Marina Alta.

ONDARA REALITZA MILLORES EN DIVERSOS CARRERS DEL NUCLI URBÀ

Les obres començaran el proper dilluns 20 de setembre en els carrers Sant Benet, Sol i Trinitat

Ondara, 15.09.21. La Regidoria de Mobilitat Urbana d’Ondara, dirigida per Francesc Giner, ha impulsat l’execució d’un projecte de reforma en uns quants carrers del nucli urbà d’Ondara (Sol, Sant Benet i Trinitat). Aquestes reformes es vénen a sumar a les recents millores implantades recentment en el nucli antic, amb la col·locació de pilars automàtics retràctils per a crear una àrea semipeatonal.

En concret, les obres que es van a executar a partir del proper dilluns 20 de setembre i durant la setmana que ve, comprenen per un costat la reparació de les lloses de la vorera i la calçada (que es troben en mal estat) en els carrers Sant Benet i Sol. D’altra banda, es va a reparar la vorera del carrer Santíssima Trinitat, que es troba esclafada pel pas de vehicles.

Per a l’execució d’aquestes tasques s’ha contractat a una empresa local, dins de la Borsa de Proveïdors locals del Pla de Reactivació Econòmica.

ONDARA HA GAUDIT DE LES SEUES FESTES PATRONALS EN HONOR A LA SOLEDAT DOS ANYS DESPRÉS DE LES ÚLTIMES

Diumenge, per primera vegada, la Mare de Déu de la Soledat es va traslladar a la Plaça de Bous per a l’emotiu acte de l’Ofrena

Ondara, 14.09.21. Aquest diumenge passat, amb un magnífic espectacle pirotècnic que es va poder contemplar en tot el poble, van culminar els festejos patronals en honor a Mare de Déu de la Soledat 2020-21. Han passat més de dos anys des de la celebració de les últimes festes patronals (en juliol de 2019), després que l’any passat no es pogueren celebrar els festejos degut a la pandèmia. En aquest 2021, els ondarencs i ondarenques han pogut tornar a gaudir dels actes en honor a la seua patrona, que s’han celebrat amb moltes ganes i molt fervor; complint, això sí, amb totes les mesures que marca la normativa anti-covid. Unes festes organitzades per la Comissió de Festes de la Soledat 2020-21, en unes dates atípiques (setembre en compte de juliol) i que han suposat el retard de l’edat de la Cort d’Honor als 19 anys (en compte de 18) i de la Cort Infantil a 7 anys (en compte de 6). Els actes s’han adaptat i centralitzat a la plaça de bous, amb reserva d’entrades, control d’accés i reducció d’aforament. Els festejos han sigut organitzats per la Comissió de Festes de la Soledat 2020-21, amb el protagonisme de les Corts d’Honor Major i Infantil; l’Associació Mare de Déu de la Soledat i la Parròquia Santa Anna, representada pel seu rector Joaquin Silvestre.

La principal novetat de les Festes Patronals es va viure el diumenge 12 de setembre, Dia de l’Ofrena, quan la Mare de Déu de la Soledat es va traslladar per primera vegada per a aquest emotiu acte a la Plaça de Bous, on va tenir lloc l’ofrena floral, en la que van participar associacions i col·lectius d’Ondara, i públic en general. Ondara va poder gaudir així d’aquest acte dins de la plaça de Bous; emplaçament que, a més de permetre les mesures de seguretat, va aconseguir un espectacular lluïment de l’Ofrena floral a la patrona. A continuació es va oficiar la missa a la Plaça de Bous. Prèviament, en el trasllat de la imatge de la Mare de Déu, es va parar a la plaça del Convent perquè des de la Residència Verge de la Soledat es poguera realitzar la seua ofrena floral. En l’acte de l’ofrena van estar presents José Ramiro, Alcalde d’Ondara; Miguel Gomis, Regidor de Festes i Tradicions, i Joaquín Silvestre, rector d’Ondara. Les festes de la Soledat han comptat per a la seua celebració amb la col·laboració de la Regidoria de Festes i Tradicions de l’Ajuntament d’Ondara.

El divendres a la nit va tindre lloc l’altre acte emblemàtic de les Festes de la Soledat que s’ha celebrat en la Plaça de Bous: la Coronació de les Regines 2020-2021. La Regina Major 2021 és Alicia Teresa Ruiz Álvarez; i la Cort d’Honor està integrada per Ana García Poquet (1ª Dama), Àngela Quinto Fornés (2ª Dama), Marc Estellés Monago, Javier Mohedano Gómez, Aitana Valero Pous, Anna Oliver Puigcerver, Ailén Pèrez Soldevila, Luismi Parra Valle i Carolina Costa Escura. La Regina Infantil 2021 és Nayara García Martínez i la Cort d’Honor Infantil 2021 la integren Clara Perles Miñana i Pedro Luis Ferrando Tineo. Els Festers d’Honor 2021 són Dora Martí Cabrera i Berto Salort Morell. La Comissió Soledat 2021 la formen Esperanza Monago Granados, Carlos Estellés López, Inés Tineo Cadena, Pedro Luis Ferrando Bolufer, Inma Valle Márquez, Miguel Parra Ardoy, Isabel Pous Obon, Jaume Valero Escortell, Magda Miñana Garrido, Pere Perles Toro, Mª Rosario Poquet Ramiro, Rafael Beteta Bermúdez, Patricia Martínez Vidal i Francisco José García Esteban.

Fotos Gaspar
Fotos Gaspar
Fotos Gaspar

Cal destacar que per primera vegada, la Coronació va estar amenitzada com a novetat per música en directe a càrrec de la Universal Chamber Orchestra, que va interpretar magnífiques i reconegudes bandes sonores de cine (Cinema Paradiso, Piratas Del Caribe, Juego De Tronos, Brave Crepúsculo, Alicia en El País, Avatar , Leyendas De Pasión, El Piano Avengers, Regreso Al Futuro…). Posteriorment va actuar el grup Pupil·les.

La Coronació va comptar amb la participació de les Regines de 2019, Marta Femenia Mud i la xiqueta Naiara Moll Cabrera, les quals van cedir el testimoni a les Regines de 2021.

L’Alcalde d’Ondara, José Ramiro, va agrair en el seu discurs de l’acte de Coronació el seu esforç a la Comissió i a les Corts d’Honor Soledat 2020-2021, que “han treballat moltíssim per a poder oferir una programació plena d’estima i cura”, adaptada a les circumstàncies; i va fer una menció especial a l’acte que ha unit al poble d’Ondara amb la seua patrona, en la plaça de bous, destacant que, entre els principals identificatius del poble d’Ondara, està «la nostra manera de viure col·lectivament, la nostra plaça de bous i la nostra patrona»; que s’han aconseguit unir en un mateix esdeveniment (l’Ofrena d’enguany) a la plaça de bous, amb la imatge de la Soledat. L’Alcalde també va avançar que “ja tenim Cort d’Honor i Comissió de festes per al 2022, sense haver acabat unes festes, ja estan en marxa les altres”.

Enguany no es va poder realitzar per seguretat la processó religiosa ni les populars carrosses pels carrers. Sí que es van oferir altres actes molt vistosos i que van agradar molt, com el musical infantil de Peter Pan en l’auditori i la revetla en la plaça de bous amb l’espectacle Musical Top Talent.