ONDARA ELEVA A PLE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES DE L’IBI I DE L’ICIO PER A BONIFICAR I PROMOURE L’ÚS D’ENERGIES RENOVABLES EN EL MUNICIPI

S’aplicaran bonificacions que arriben fins als 200 euros anuals en aquelles vivendes que hagen instal·lat sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar

Ondara, 26.10.21. L’Ajuntament d’Ondara celebra aquest dijous 28 d’octubre la sessió plenària ordinària corresponent al mes d’octubre, i entre els punts de l’ordre del dia destaca la modificació de les ordenances fiscals de l’IBI (Impost sobre Béns Immobles) i ICIO (Impost de construccions, instal·lacions i obres), amb l’objectiu d’introduir beneficis fiscals per a promoure l’ús d’energies renovables en el municipi d’Ondara, segons ha detallat l’Alcalde d’Ondara, José Ramiro. Cal destacar que precisament, ahir, José Ramiro va acudir a València a arreplegar el segell “Mi Sol”, que concedeix l’Associació Valenciana d’Empreses del Sector de l’Energia (AVAESEN) i que enguany ha guardonat a onze municipis valencians “pel seu compromís amb la sostenibilitat i fomentar l’autoconsum d’energies renovables, tant en edificis públics com per a les cases de la ciutadania”. Ondara ha sigut un dels municipis premiats en aquesta edició. Entre altres aspectes, els Ajuntaments dels municipis guardonats amb aquest segell, destaquen per la creació de comunitats energètiques locals, la instal·lació d’autoconsum solar en edificis municipals, la bonificació d’imposts municipals a ciutadans i empreses que instal·len autoconsum o la difusió i conscienciació ciutadana.

En concret, en el ple, es van a modificar les ordenances per a aplicar, a partir de 2022, bonificacions que arriben fins als 200 euros anuals per immoble, a fi de fomentar les energies renovables en el municipi. En el cas de l’IBI, la bonificació anirà destinada a aquells béns immobles en els que s’hagen instal·lat sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol (instal·lació de plaques termosolars o de plaques solars fotovoltaiques). La modificació entrarà en vigor el dia que es publique al Butlletí Oficial de la Província i començarà a aplicar-se el dia 1 de gener de 2022. Tindran dret a una bonificació de la quota integra de l’impost, les edificacions l’ús cadastral de les quals siga residencial, on s’hagen instal·lat sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol. Les dites bonificacions seran les següents; en energia elèctrica, la bonificació serà del 50% de l’IBI (amb un màxim de 200 euros a l’any de quantia per immoble), del primer al tercer any des que se sol·licite; i del 25% de l’IBI (amb un màxim de 100 euros a l’any) del quart al cinquè any des que se sol·licite. Quant a l’energia tèrmica, la bonificació establida serà del 50% de l’IBI (amb un màxim de 100 euros a l’any de quantia per immoble), del primer al tercer any des que se sol·licite; i del 25% de l’IBI (amb un màxim de 50 euros a l’any) del quart al cinquè any des que se sol·licite.

L’aplicació d’aquesta bonificació estarà condicionada a que les instal·lacions per a producció de calor incloguen col·lectors que disposen de la corresponent homologació per l’Administració competent. Aquesta bonificació produirà efecte des del període impositiu següent a aquell en què se sol·licite, sempre que s’acredite davant de l’Ajuntament el compliment dels requisits exigits. La bonificació haurà de ser sol·licitada per l’interessat en el termini dels tres mesos posteriors a la instal·lació, acreditant la comunicació d’obres i el certificat final i d’especificacions tècniques de la instal·lació per a l’aprofitament d’energia solar tèrmica o elèctrica. Només podran accedir a aquesta bonificació les instal·lacions legalment implantades. Per a acreditar el compliment dels requisits exigits per a l’atorgament, haurà d’aportar-se, en el cas d’instal·lacions fotovoltaiques, el Certificat expedit per la Generalitat Valenciana d’instal·lació elèctrica de baixa tensió – Instal·lacions elèctriques de generació d’autoconsum; i la instal·lació haurà d’acreditar una contribució mínima de potència instal·lada de 3 kW. En el cas d’instal·lacions de captació solar-tèrmica degudament homologades, s’haurà d’aportar el certificat tècnic o factura de l’instal·lador, i la superfície mínima del captador solar haurà de ser de 2 m².

Respecte a l’Ordenançafiscal de l’impost Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), la modificació que s’eleva a ple arreplega que gaudiran d’una bonificació del 95%, les construccions, instal·lacions i obres en què incorporen sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar per a autoconsum. L’aplicació d’aquesta bonificació estarà condicionada al fet de que les instal·lacions per a la producció de calor incloguen col·lectors que disposen de la corresponent homologació de l’Administració competent. La bonificació entrarà en vigor el dia que es publique en el Butlletí Oficial de la Província i començarà a aplicar-se a partir dels 15 dies de la seua publicació en el BOP.

En la sessió plenària d’aquest dijous, també s’eleva a l’orde del dia la proposta de nomenament de Jutge/Jutgessa de Pau Titular i Substitut/a, vist que el període de quatre anys pel qual van ser anomenades les actuals Jutgessa de pau i la seua substituta, està a punt d’expirar (7/12/2021). Finalitzat el termini, s’han presentat les sol·licituds de les mateixes persones que actualment ocupen els dits càrrecs: per a Jutgessa titular, Juana Peris Gallego, i com a suplent, Magdalena Amalia Server Oliver. De manera que el ple de l’Ajuntament d’Ondara proposarà el nomenament de Juana Peris Gallego per a ocupar el càrrec de Jutgessa de Pau Titular d’Ondara, i de Magdalena Amalia Server Oliver per a ocupar el càrrec Jutgessa de Pau Suplent d’Ondara. Aquest acord serà comunicat i es proposarà el seu nomenament al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana als efectes de l’article 101.1 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder judicial.

Pel ple també passa una modificació del reglament de concessió de condecoracions, honors i distincions l’Ajuntament. En concret la modificació es referix que els nomenaments s’iniciaran amb la corresponent proposta per qualsevol veí/veïna major de 16 anys o associació del poble registrada en el Registre d’Associacions de l’Ajuntament al llarg del mes de setembre, i que l’Ajuntament disposarà dels mitjans per a garantir la màxima difusió a les propostes, així com cridarà un jurat independent format per tres persones relacionades en el món de l’Art, la Cultura i l’Educació.

També es porta a l’ordre del dia del ple l’elaboració del reglament municipal d’edificis, Auditori Municipal i Plaça de Bous; en concret, en aquest cas, el que s’eleva a ple és aprovar la Consulta Pública Prèvia, a través del portal web de l’Ajuntament, assenyalant expressament que es realitza a l’efecte de recaptar l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma.

COMUNICAT POLICIA LOCAL D’ONDARA – TOTS SANTS – 1 NOVEMBRE 2021

La Policia Local d’Ondara informa que amb motiu del Dia de Tots Sants, el proper dilluns 1 de novembre de 2021 a partir de les 7:00 hores, estarà prohibit l’estacionament en l’últim tram del carrer Dénia direcció al cementeri.

A partir de les 10:00 hores, i fins a les 18:00 hores, estarà tallat el camí Alfatares direcció a Ondara a l’altura de la bifurcació, quedant només l’accés al cementeri des del carrer Dénia. Només s’autoritzarà el pas als veïns que resideixen a la zona.

Es prega respecten la senyalització.

Disculpen les molèsties.

Policia Local d’Ondara – Més prop de tu

AVANCEN A BON RITME LES OBRES PER A CREAR EL JARDÍ “EL CARAGOL” AL PARC PÚBLIC TOSSALS D’ONDARA

L’alumnat del taller d’ocupació “Et Formem” està habilitant aquesta nova zona d’esplai, que comptarà amb un jardí de ribera, un estany i una séquia; tot això recreant la forma d’un caragol

Ondara, 26.10.21. L’Ajuntament d’Ondara està habilitant una nova zona de jardí en l’àrea verda del parc públic Tossals. En concret, en l’últim dels quadrants d’aquesta zona verda que faltava per completar (en els altres tres quadrants està el pump track; el centre de Dia i una zona enjardinada mediterrània). El projecte s’està realitzant al quadrant que està davant del pump track (el que fa cantó entre els carrers Enric Valor i Juan Luís Vives). Les obres van començar en el primer trimestre d’enguany 2021, i s’espera que els treballs culminen en el primer trimestre de 2022. Les obres van a bon ritme i ja s’ha donat forma al jardí, amb la instal·lació de les zones humides centrals, tal com han confirmat l’Alcalde d’Ondara, José Ramiro, i el Regidor de Parcs i Jardins, Pere Picornell.

El Jardí “el Caragol” és una nova zona verda que garantirà llocs d’esplai i que afavorirà la biodiversitat de la zona, amb la creació d’un bosc de ribera i espècies autòctones. Comptarà amb zones humides: un estany i una séquia; plantes de ribera i de zones humides, així com zones de descans. El jardí “El Caragol” s’està creant entorn de la geometria de la seua xicoteta plaça en forma de caragol, d’ací el seu nom. Estarà compost per espècies vegetals que s’adapten perfectament a les condicions ambientals, amb la premissa que siga de baix manteniment. En els diferents espais predominarà el color, les textures, les formes que seran l’essència d’aquest xicotet ecosistema aquàtic. La col·lecció botànica és molt àmplia, destacant la sèrie vegetativa des del mateix interior de l’aigua fins a la formació del bosc de ribera amb la seua fauna associada, donant un alt valor paisatgista.

L’execució del projecte està anant a càrrec de l’alumnat del Taller d’Ocupació denominat “Et Formem :Ondara apostem pel teu futur V”. Aquest taller s’està impartint a Ondara gràcies a una subvenció concedida pel Labora Servei – Valencià d’Ocupació i Formació per a la realització d’aquest programa mixt d’ocupació i formació. Per a aquest programa, es van contractar a 20 persones, que reben formació i realitzen treballs com a auxiliars de vivers, jardins, conservació i millora de muntanyes.

ONDARA S’ADHEREIX A LA COMMEMORACIÓ DEL 25 D’OCTUBRE, DIA DEL COMERÇ LOCAL, LLANÇANT LA CAMPANYA DE PROMOCIÓ LOCAL “EL COMERÇ ÉS VIDA”

Se sortejaran 100 carros de la compra i es repartiran 500 exemplars d’un llibre de receptes de cuina tradicionals d’Ondara aportades per comerços del poble

Ondara, 25.10.21. “Comprant al comerç local fas una Ondara millor. El comerç és vida”. Sota aquesta premissa, l’Ajuntament d’Ondara, a través de la Regidoria de Promoció Econòmica que dirigeix l’Alcalde, José Ramiro, ha llançat hui la nova campanya de promoció econòmica local, amb la col·laboració d’ACO, l’associació de comerciants i empresaris d’Ondara.

En l’Ajuntament d’Ondara, l’Alcalde, José Ramiro; la presidenta d’ACO, Inma Peiró, i la tècnica ADL d’Ondara, Ana Cotaina, han presentat aquesta iniciativa, que s’ha donat a conèixer hui, 25 d’octubre coincidint amb la commemoració de l’efemèride del Dia del Comerç Local declarat per la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sector Productius, Comerç i Treball: “Dia del Comerç local, 25 d’octubre, la festa de les nostres tendes i parades”. Precisament, l’Ajuntament d’Ondara es va adherir en el ple del passat mes de setembre 2021 a aquesta commemoració, l’objectiu de la qual “és posar en valor la importància del comerç local com a part de la vida d’un poble”, tal com ha recalcat José Ramiro.

Quant a la campanya que s’ha impulsat a Ondara per la Regidoria de Promoció Econòmica, amb la intenció de fidelitzar als clients del comerç local d’Ondara, es van a sortejar 100 carros de la compra entre les persones que realitzen compres en els establiments locals adherits a la campanya. A més, s’ha editat un llibre de receptes de cuina tradicionals d’Ondara, que han sigut aportades i elaborades per alguns dels comerços del poble. L’Ajuntament d’Ondara ha editat 500 exemplars d’aquest receptari, que serà repartit també als clients, en els comerços adherits a aquesta campanya. La campanya de l’Ajuntament d’Ondara “El comerç és vida” es desenvoluparà en els comerços adherits del 2 al 30 de novembre, i la clientela podrà participar en el sorteig realitzant una compra mínima de 20 euros.

CONCLOUEN ELS TREBALLS PER A COL·LOCAR IL·LUMINACIÓ EN EL PARC TOSSALS

S’ha dotat d’il·luminació els vials interiors del parc Tossals

Ondara, 25.10.21. Aquesta setmana han culminat els treballs per a col·locar il·luminació interior en els vials del parc Tossals d’Ondara. Segons ha confirmat el Regidor de Parcs i Jardins, Pere Picornell, els treballs s’han realitzat durant les últimes setmanes i han consistit en la instal·lació de 17 fanals LED de 30W i 4 metres d’altura, prèvia estesa del cablejat.

L’emplaçament de l’actuació s’ha realitzat en l’interior del parc Tossals que es troba situat entre els carrers Enric Valor, Josep Grimalt Mauro, Poeta Teodor Llorente i el carrer Joan Lluís Vives. S’han col·locat els fanals en els vials de vianants interiors del parc, amb forma de creu i amb un espai central circular. L’ús a què es destinarà és el d’enllumenat vial ambiental en parc.

Aquest projecte ha sigut executat amb l’ajuda del Pla +PROP 2020, de la Diputació Provincial d’Alacant, dins de la convocatòria de concessió de subvencions d’infraestructures i assistència a municipis, amb un pressupost de 31.567,50 euros.

LA REGIDORIA DE MEDI AMBIENT I AGRICULTURA D’ONDARA INFORMA SOBRE LA FIGURA D’ASSESSOR PER A LES AJUDES PER LA PLAGA DE XYLELLA

LA REGIDORIA DE MEDI AMBIENT I AGRICULTURA D’ONDARA INFORMA SOBRE LA FIGURA D’ASSESSOR PER A LES AJUDES PER LA PLAGA DE XYLELLA

En atenció als Ajuntaments afectats per la plaga Xylella fastidiosa, des del Departament de Sanitat Vegetal de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per mitjà del present comunicat, volem fer arribar la informació següent:

Donada la important labor que suposa la intervenció per part dels Ajuntaments en el procés de la lluita contra la plaga Xylella fastidiosa i, sent coneixedors de la càrrega de treball i les dificultats que això pot comportar, s’ha considerat convenient per part d’aquesta Administració introduir la figura d’Assessor Jurídic en la Província d’Alacant.

Les tasques principals de l’Assessor Jurídic, estaran relacionades amb l’ajuda en la gestió i tramitació dels expedients de les Ajudes Indemnitzatòries de Xylella, així com d’aquells relacionats amb les ajudes destinades a la replantació de parcel·les fructícoles el cultiu de la qual siga o haja sigut destruït, com a conseqüència de les mesures destinades a evitar la propagació de Xylella fastidiosa (quan es realitze la convocatòria de les dites ajudes).

Les dades de contacte són:

RUBÉN MUÑOZ SÁNCHEZ

(+34) 610 856 417

Email: munozsanchezruben@gmail.com

(També es pot acudir a l’Ajuntament d’Ondara per a més informació , tel. 965766000 )

Amb aquesta figura pretenem facilitar als interessats l’accés a la documentació necessària per a la presentació de documentació (sol·licitud de llenya, sol·licitud de còpia de comunicacions, presentació d’ajudes…) i l’assessorament per a poder omplir-les correctament. Recordem que tota la informació actualitzada de la situació de la plaga Xylella es troba disponible en l’enllaç següent:

http://www.agroambient.gva.es/va/web/agricultura/xylella-fastidiosa

BÀNDOL:

Per la present, comuniquem a la població d’Ondara el següent:

La Conselleria d´Agricultura de la Comunitat Valenciana posa a disposició de totes i tots els afectats directament per la “Xylella” un assessor per ajudar en la tramitació dels expedients d´indemnització i de replantació derivats de l´eradicació i control de la Xylella.

Una vegada cada dues setmanes el assessor, Rubén Muñoz Sánchez, es trobarà a les dependències municipals d´aquest ajuntament per tal d´atendre personalment a cadascuna de les persones afectades.

Per a una millor atenció, les persones hauran d´aportar la següent documentació:

Fotocopia del DNI.

Certificat cadastral que acredite la titularitat de la parcel·la afectada per la Xyllela.

Certificat de titularitat del compte bancari.

Preguem que tot afectat es passe per l’ajuntament per a deixar les seues dades personals (nom i DNI) i així l’assessor poder consultar l’informe personal d’eradicació de cada persona. D’aquesta manera serà més fàcil tramitar els expedients.

http://laveu.ondara.org/wp-content/uploads/2021/10/MODEL-DOMICILIACIO-BANCARIA.pdf

http://laveu.ondara.org/wp-content/uploads/2021/10/SOLICITUD-AJUDES-INDEMNITZACIO.pdf

LA COMISSIÓ D’IGUALTAT D’ONDARA REPRÈN L’ACTIVITAT DIRIGIDA A LA CIUTADANIA AMB XERRADES-COL·LOQUI MENSUALS RELACIONADES AMB LA DEFENSA DE LA IGUALTAT I EL TREBALL CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Ahir va tindre lloc la primera de les xerrades amb la unitat MAAT (Violència de gènere i menors) de la Policia Local d’Ondara

Ondara, 22.10.21. Des d’aquest mes d’octubre 2021, es reprenen les activitats propostes per la Comissió d’Igualtat d’Ondara, amb la celebració de xerrades – col·loqui mensuals, obertes a tota la ciutadania, amb la participació de persones i col·lectius vinculats amb la defensa de la igualtat i el treball contra la violència de gènere, segons ha explicat la Regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament d’Ondara, Raquel Mengual.

La primera de les xerrades – col·loqui va tindre lloc ahir dijous 21 d’octubre a la Casa de Cultura d’Ondara, i va comptar amb la participació de la unitat MAAT (Violència de gènere i menors) de la Policia Local d’Ondara. Al municipi d’Ondara, el protocol d’actuació davant de casos de violència de gènere, vigent des de 2006, engloba l’actuació conjunta de Policia Local i Guàrdia Civil. La Policia Local d’Ondara té aquest departament específic, denominat MAAT, que es dedica en exclusiva al seguiment, control i suport a les víctimes en casos de violència de gènere. Tant Policia Local com Guàrdia Civil mantenen un contacte continu amb les víctimes; quan es detecta un cas, es realitza la valoració de riscs; s’assessora sobre sistemes de seguretat i es realitza el seguiment fins que finalitza el perill. Per part de les responsables del MAAT de la Policia Local d’Ondara, es van exposar ahir les dades de la situació de seguiment de la violència de gènere al municipi, fent constar que hi han 11 casos actius, sent d’ells 1 de risc alt.

Per part de la unitat MAAT van participar dues policies locals d’Ondara que van explicar a les persones assistents a la xerrada les funcions d’aquesta unitat; qui la compon i com treballen, abans, durant i després de detectar un cas de violència de gènere. Van explicar i van detallar els tipus de violència de gènere, i els protocols de cada etapa; també van donar a conèixer la figura de l’agent tutor; un nexe amb la comunitat educativa per a detectar casos de violència domèstica en els centres educatius. A més, van insistir en la necessitat que siga la víctima qui denuncie, i van recomanar que l’entorn de la víctima l’assessore adequadament. En l’apartat de col·loqui, les agents van respondre les preguntes de les persones participants i van resoldre dubtes sobre temes com a ordres d’allunyament.

Des de l’àrea d’Igualtat s’ha destacat la importància de realitzar aquest tipus d’accions dirigides a la ciutadania, i s’ha recalcat que a partir d’ara el tercer dijous de cada mes s’oferiran aquestes xerrades relacionades amb la defensa de la igualtat i el treball contra la violència de gènere.

LA SALA D’ACTES DEL CENTRE SOCIAL TRINI REYES D’ONDARA COMPTA AMB NOU MOBILIARI DES D’AQUESTA SETMANA

Ondara, 22.10.21. La Regidoria de Benestar Social de l’Ajuntament d’Ondara, dirigida per Mª Carmen Velázquez, ha informat que des d’aquesta setmana, la sala d’actes del Centre Social Trini Reyes compta amb nou mobiliari. Concretament, amb unes noves taules amb capacitat per a 102 persones assentades còmodament.

Aquesta nova dotació permet comptar amb un espai igualat per a la realització d’activitats cognitives, tallers d’associacions i oci i gaudi de la UPJ Ondara.

Des de la Regidoria de Benestar Social s’ha agraït la subvenció de 4.000 euros concedida per la Diputació Provincial d’Alacant per a aquest equipament; una ajuda que ha sigut complementada pel propi Ajuntament d’Ondara per a adquirir tot el mobiliari instal·lat aquesta setmana.

MOLTA ASSISTÈNCIA A LA XERRADA “EL DÍA DE TODAS ELLAS” CELEBRADA A LA CASA DE CULTURA D’ONDARA AMB MOTIU DEL DIA MUNDIAL CONTRA EL CÀNCER DE MAMA

Ondara, 21.10.21. Dimarts passat 19 d’octubre, amb motiu del Dia Mundial de la Lluita contra el Càncer de Mama, va tindre lloc a la Casa de Cultura d’Ondara la Xerrada Informativa per explicar els processos i avanços sobre el càncer de mama “El día de todas ellas” a càrrec de la Dra. Begoña Patiño, de l’equip de cirurgians de mama de l’Hospital de Dénia Marina Salut, i la tècnica de radiologia de l’hospital, Raquel Ordúñez.

La xerrada va tindre una alta assistència de públic i va resultar de molta utilitat per a les persones assistents. Va comptar amb la participació de la presidenta de la Junta Local de l’AECC d’Ondara, Mª Carmen Bisquert, i membres de l’associació, i amb l’assistència de les Regidores de Sanitat, Mª Carmen Velázquez, i de Cultura, Raquel Mengual.

La xerrada “El día de todas ellas” va estar organitzada per la Junta Local d’Ondara de l’Associació Espanyola Contra el Càncer, amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Ondara. Van ser moltes les persones que van assistir a aquesta interessantíssima xerrada, en què es van abordar els avanços sobre aquesta malaltia i es van resoldre els dubtes de les persones assistents.

El Dia Internacional de la lluita contra el Càncer de Mama se celebra mundialment per iniciativa de l’Organització Mundial de la Salut el 19 d’octubre, amb l’objectiu de crear consciència i promoure que cada vegada més dones accedisquen a controls, diagnòstics i tractaments oportuns i efectius. Des de la Regidoria de Sanitat de l’Ajuntament d’Ondara, dirigida per Mª Carmen Velázquez, es pretén visibilitzar aquesta malaltia i per això, enguany, conjuntament amb l’empresa municipal SINMA Ondara, s’ha impulsat la iniciativa de col·locar dos contenidors roses per a la recollida de vidre, dins de la campanya ‘Recicla Vidre per elles’ en col·laboració amb la Generalitat Valenciana i la Fundació Sandra Ibarra. A més, s’ha instal·lat un gran llaç rosa en la façana de l’Ajuntament des de principis de mes.

EL DIMARTS 26 D’OCTUBRE DE 2021, NOVA DONACIÓ DE SANG A ONDARA, EN AQUESTA OCASIÓ, EN LA CARPA DE LEROY MERLÍN

Ondara, 19.10.21. El dimarts 26 d’octubre de 2021 es realitzarà una nova donació de sang a Ondara en horari de 17 a 20:30 hores. La donació se celebrarà en aquesta ocasió en la carpa casa-jardí ubicada a l’aparcament de Leroy Merlín d’Ondara, segons ha confirmat la Regidora de Sanitat d’Ondara, Mª Carmen Velázquez; qui ha agraït a l’empresa el seu oferiment per a acollir aquesta jornada de donació. En la donació se seguiran totes les mesures i protocols de seguretat necessaris. Als donants se’ls atendrà amb totes les garanties del protocol en prevenció de covid-19.

Des de la Regidoria de Sanitat s’anima a la població d’Ondara i de pobles veïns a donar sang en un moment en que és tan necessari, i es recalca la importància de donar sang, sobretot en aquests moments, perquè a més d’haver-hi poques reserves, un donatiu salva 3 vides.

REGIDORIA DE SANITAT * AJUNTAMENT D’ONDARA