L’AJUNTAMENT D’ONDARA CREARÀ UN NOU APARCAMENT DE VEHICLES AL CARRER DÉNIA AMB 24 PLACES DE COTXES I 5 DE MOTOS

Ondara, 14.11.23. L’Ajuntament d’Ondara ha aprovat en la Junta de Govern Local d’aquest dilluns 13 de novembre la signatura del conveni de cessió d’ús d’una parcel·la particular per a la creació d’un nou aparcament de vehicles al carrer Dénia; concretament al núm. 61 d’aquest carrer. Des de l’Ajuntament d’Ondara es considera de gran interès per al municipi disposar d’aquesta parcel·la per la seua situació dins del nucli urbà d’Ondara, i, especialment, per la seua proximitat a l’Escoleta Infantil municipal i al CEIP Sanchis Guarner, per tal de ser utilitzada de forma temporal i provisional com a zona d’estacionament o aparcament públic de vehicles. Segons el departament tècnic municipal, una vegada realitzades les accions i treballs de condicionament necessaris, la parcel·la tindrà una capacitat per a 24 places de cotxes i 5 de motos.

L’Alcalde d’Ondara, José Ramiro, i el Regidor de Manteniment Públic i Serveis, Miguel Gomis, han visitat aquest matí la parcel·la. José Ramiro ha destacat la seua idoneïtat com a zona d’aparcament, ja que, al no estar construïda, és preferible que es mantinga com un recinte habilitat i preparat per a l’estacionament de vehicles, en estar annex a un centre educatiu infantil.

La parcel·la en qüestió, amb una superfície de 842 m2 segons cadastre, està tancada i no té cap edificació; fita entre els carrers Dénia, Alfatares i Lepanto, i té una classificació com sòl urbà segons el Pla General. A l’Ajuntament d’Ondara (segons consta al conveni signat amb la propietària dels terrenys) li interessa aquesta parcel·la per poder ser utilitzada de forma temporal com a zona d’aparcament públic de vehicles, mentre que el propietari no decidisca lliurement disposar d’ella. Així, la propietària cedeix a l’Ajuntament d’Ondara l’ús dels terrenys perquè s’instal·le en ells un espai apte per a estacionament o aparcament públic de vehicles, però manté plenament la titularitat de la finca. Des del moment de la signatura del conveni, l’Ajuntament té plena possessió dels terrenys cedits i podrà procedir a la seua ocupació per a l’execució de l’obra i instal·lacions corresponents a l’habilitació com a zona d’aparcament.

Les obres a realitzar en la parcel·la cedida seran la neteja del terreny i regularització dels nivells; estesa de capa de saorres i obertura de buits per a accés en el tancament de parcel·la, amb un import total aproximat de les obres de 20.000 euros. Una vegada acabat el temps de cessió, aquestes obres realitzades per l’Ajuntament quedaran enterament propietat de la part cedent, sense cap cost per a ella. A més, l’Ajuntament d’Ondara retornarà la parcel·la completament tancada. Aquesta cessió és gratuïta, però mentre dure, l’Ajuntament es farà càrrec del rebuts de l’Impost de Béns Immobles corresponent a la parcel·la cedida. Concretament, es consigna que l’import del rebut d’IBI corresponent a l’any 2023 és de 1.107,78 euros. La cessió tindrà una duració mínima de 5 anys des de la firma del conveni, i es podrà prorrogar per períodes anuals.

Publicado en Actualitat, Ajuntament.