ONDARA OBRI EL PERÍODE DE SOL·LICITUDS PER A AJUDES ECONÒMIQUES PER A LA PINTURA DE CASES I EDIFICIS

Les sol·licituds es podran presentar fins al 31 de gener, i les ajudes ascendiran a 7 €/m² de façana pintada

Ondara, 15.12.17. L’Ajuntament d’Ondara va aprovar ahir en Junta de Govern les bases de les ajudes econòmiques per a la pintura de cases i edificis d’Ondara. Segons han anunciat l’Alcalde d’Ondara, José Ramiro; la Regidora d’Hisenda, Raquel López, i el Regidor d’Urbanisme d’Ondara, Francesc Giner, les bases regulen la convocatòria i concessió, en règim de concurrència competitiva, de les ajudes econòmiques que l’Ajuntament d’Ondara podrà atorgar a fi de col·laborar en el finançament de la pintura de façanes de cases i edificis del sòl urbà dins dels terminis establits. Aquestes ajudes econòmiques tenen la forma de subvencions a fons perdut. Les bases estan ja publicades en la seu electrònica de l’Ajuntament d’Ondara (http://ondara.sedelectronica.es), i les sol·licituds es poden presentar des d’avui 15 de desembre fins al 31 de gener de 2018, inclusivament. Les sol·licituds per a l’obtenció de les ajudes hauran de ser presentades en el Registre General de l’Ajuntament d’Ondara.

jose ramiro - francesc giner - raquel lopez

Les ajudes aniran destinades a finançar les depeses de pintura de façanes de cases i edificis del sòl urbà d’Ondara. Les subvencions s’atorgaran, fins a esgotar la consignació disponible, per orde cronològic de presentació i segons les preferències següents:

1- Àrea de Rehabilitació Integrada (ARI): Tindran preferència les vivendes unifamiliars (màxim 3 plantes) dins de la dita àrea; i dins d’ella, aquelles que tinguen algun grau de protecció arquitectònica o urbanística. En segon lloc, es prendran en compte els edificis plurifamiliars d’aquesta mateixa àrea.

2- Fora de l’Àrea de Rehabilitació Integrada: Una vegada concedides totes les subvencions atendibles en l’ARI, s’atendran les sol·licituds de la resta del nucli urbà d’Ondara. Dins d’aquest cas, tindran preferència primer les vivendes unifamiliars (màxim 3 plantes), i en segon lloc els edificis plurifamiliars.

Podran ser objecte d’aquesta subvenció tots aquells edificis l’antiguitat dels quals supere els 20 anys i les seues destinacions siguen residencials o tinguen una utilitat pública o social sense ànim de lucre. Podran ser beneficiaris de les ajudes el propietari/s de l’edifici, usuaris o no del mateix; els inquilins o arrendataris de l’edifici o vivenda comptant amb l’autorització per escrit del propietari; i la comunitats de propietaris de l’edifici, siguen o no usuaris de les vivendes. Es considera pressupost subvencionable el cost real de la pintura de façanes a via pública, (el preu total de les obres, justificat mitjançant factures emeses per l’empresa que les execute; l’IVA no s’inclou com a concepte subvencionable).

L’Ajuntament atorgarà una subvenció de 7 euros per metre quadrat de façana pintada. A més, les actuacions que resulten subvencionades també gaudiran d’una bonificació del 100 % en la taxa de llicència d’obres i de l’impost de Construccions, Instal·lacions i Obres, així com de la taxa d’ocupació de via pública per materials, bastides, etc. La quantia global de la convocatòria ascendeix a 15.000 euros, finançant-se amb càrrec al Pressupost General de l’Ajuntament d’Ondara. La concessió de les ajudes s’efectuarà fins a esgotar el crèdit disponible, de conformitat amb el pressupost municipal per a l’exercici.

Les sol·licituds per a l’obtenció de les ajudes hauran de ser presentades en el Registre General de l’Ajuntament d’Ondara (Plaça del Convent núm. 2) i es presentaran en l’imprès normalitzat. El termini de presentació de la documentació serà el comprés entre l’endemà de la publicació de la convocatòria en la pàgina web municipal (15 de desembre de 2017) i el dia 31 de gener de 2018, inclusivament. Les persones interessades poden consultar les bases íntegrament en la seu electrònica de la pàgina web municipal (http://ondara.sedelectronica.es).

EL SERVEI DE RECOLLIDA DE FEM ES REALITZARÀ PORTA A PORTA EN TOT EL CASC HISTÒRIC D’ONDARA

porta a porta

 

Els contenidors de recollida selectiva del carrer Roser es traslladaran al cantó dels carrers Sant Jaume i Roser

Ondara, 13.12.17. El Regidor delegat de l’empresa municipal SINMA Ondara, Francesc Giner, ha informat que amb l’objectiu de millorar el servei de recollida de fem que es presta a la ciutadania, a partir d’ara es realitzarà la recollida porta a porta de residus orgànics i restes, en tots els carrers de la zona del casc històric d’Ondara. Per a poder prestar correctament el servei, s’insta als veïns i veïnes del casc històric a depositar les bosses davant les portes dels domicilis a partir de les 21:00 hores.

A més, a partir d’aquest dijous 14 de desembre, es realitzarà el canvi d’emplaçament de l’illa soterrada de contenidors del carrer Roser amb carrer Església, que des d’ara es trasllada a una nova ubicació, en el cantó dels carrers Sant Jaume i Roser. Allí es col·locaran contenidors aeris per a depositar de forma selectiva el paper i cartó, plàstics, envasos metàl·lics i vidre.

Els carrers que comprenen la zona de la recollida porta a porta de residus orgànics i restes són: Serra, Llimoners, Ferrers, Major, Sant Vicent, Plaça Picornell, Escorxador, Baixada de la Puríssima, Sant Antoni, Sant Cristòfol, Sant Benet, Maestrat, Plaça Major, Sant Joan, Lluís Santonja, Església, Verge del Roser, Sant Josep, La Roda, Trinquet, Bonaire, Llibertat, Sol, Dénia fins carrer Sol, Trinitat i Sant Domènec.

carrer roser

Des de l’Ajuntament d’Ondara i des de l’empresa municipal SINMA es remetrà una carta als residents del centre històric informat sobre aquestes mesures, i recordant que la zona continuarà disposant de dues illes completes de recollida selectiva; una ubicada en la zona del Llavador (a 2 minuts del carrer Roser) i l’altra, és la nova que estarà operativa des del dijous 14 de desembre en el carrer Sant Jaume cantó carrer Roser (a menys de 3 minuts de l’illa soterrada del carrer Roser amb Església, que deixarà d’estar operativa aquesta setmana).

El Regidor delegat de SINMA, Francesc Giner, ha recalcat que “s’està fent un esforç perquè el nostre poble siga un lloc més habitable, i és en la gestió de residus on tant ajuntaments, com empreses municipals i veïnes i veïns, tenim una responsabilitat comuna. Per això, els animem a continuar fent una correcta selecció de residus, i contribuir així a reduir el cost que comporta tirar-ho tot junt. És important separar des de casa el paper i cartó, plàstics, envasos metàl·lics i vidre dels residus orgànics i restes”. Afegint respecte a les mesures preses en el Centre Històric d’Ondara que “som conscients que els canvis poden causar confusió o molèsties, però creiem que si col·laborem totes i tots millorarem l’espai públic i l’ambient als carrers d’Ondara”.

Les mesures que s’implementen aquesta setmana per a la recollida porta a porta de tots els carrers del centre històric formen part de les millores en el servei d’arreplegada de fem que s’estan duent a terme enguany, i que es veuran incrementades amb noves millores previstes en 2018.

 

 

L’ALUMNAT DE 1r D’ESO DE l’IES XEBIC VISITA L’AJUNTAMENT D’ONDARA

L’Alcalde, José Ramiro, i el Regidor d’Urbanisme, Francesc Giner, van acompanyar els/les alumnes, que van simular la celebració d’una sessió plenària i van conèixer de primera mà el funcionament de l’administració local

davnor

Ondara, 13.12.17. L’Ajuntament d’Ondara ha sigut objecte d’una visita per part de l’alumnat del primer curs de l’ESO de l’IES Xebic d’Ondara. El dilluns 11 de desembre, els i les alumnes de 1r van acudir al consistori ondarenc per a conèixer in situ el treball que es desenvolupa a l’administració local; els serveis que es presten a la ciutadania, i la forma de funcionament d’aquesta institució. La visita va estar impulsada i organitzada per l’IES Xebic i pel Centre d’Informació Juvenil d’Ondara. En la visita, els/les alumnes van estar acompanyats per l’Alcalde d’Ondara, José Ramiro, i pel Regidor d’Urbanisme, Francesc Giner.

En primer lloc, l’alumnat va conèixer la història de l’edifici que alberga l’Ajuntament d’Ondara (antic convent franciscà del segle XVII), i després van realitzar una visita per les oficines i pel departament tècnic, on se’ls va informar sobre les tasques que es desenvolupen diàriament, i el que es pot sol·licitar als tècnics municipals.

Per a culminar la visita, l’alumnat va participar en la simulació d’un ple de l’Ajuntament, amb dos punts en l’ordre del dia; d’una banda, es va debatre sobre la possible instal·lació de xarxa wifi gratuïta als carrers d’Ondara, i d’una altra, es van elaborar i van sotmetre a votació els pressuposts que els propis alumnes havien elaborat. En la celebració del ple, van comptar amb la participació de José Ramiro i Francesc Giner.

norsdr

Des de l’organització de l’IES Xebic i del Centre d’Informació Juvenil d’Ondara es valora aquesta activitat de visitar l’Ajuntament com a positiva i satisfactòria, amb la intenció que es realitze de manera continuada els anys vinents.

LA REGIDORIA DE FESTES I TRADICIONS IMPULSA LA DECORACIÓ NADALENCA DE CARRERS I PLACES D’ONDARA

sdrdecoracio nadal (11)

Els arbres de Nadal han sigut decorats per l’alumnat dels col·legis Marjals i Sanchis Guarner

Ondara, 12.12.17. La Regidoria de Festes i Tradicions d’Ondara, dirigida per Mª Carmen Velánzquez, ha realitzat un gran esforç enguany per a traslladar l’esperit nadalenc als carrers i places del nucli urbà d’Ondara. S’ha instal·lat enllumenat nadalenc, així com grans llaços rojos en diversos emplaçaments, i s’han decorat dos arbres nadalencs.

Els arbres adornats són l’avet de la Plaça del Convent, i un gran arbre que s’ha instal·lat a la Plaça del País Valencià. Per a la seua decoració s’ha comptat amb la col·laboració de l’alumnat dels Col·legis Marjals i Sanchis Guarner d’Ondara.

decoracio nadal (1)decoracio nadal (9)

Els xiquets i xiquetes que estudien en ambdós centres han elaborat bonics adorns i detalls amb motius nadalencs que s’han col·locat en ambdós arbres de Nadal, per a poder ser visitats durant aquestes dates assenyalades. La Regidora de Festes i Tradicions, Mª Carmen Velánzquez, ha volgut agrair a l’alumnat i professorat dels col·legis d’Ondara la seua inestimable col·laboració.

 decoracio nadal (10)sdr

A més, des de la Regidoria de Festes i Tradicions s’ha procedit a la instal·lació de grans llaços rojos que adornen alguns dels emplaçaments del nucli urbà, com les Places del Convent, del País Valencià, Nou d’Octubre, del Centre Social, el Moll del Prado i la Placeta de les Escoles. 

 decoracio nadal (4)decoracio nadal (3) 

També s’ha col·locat enllumenat nadalenc a les façanes de l’Ajuntament i del Prado, així com en l’antiga travessia, en els vials per on transcorrerà la cavalcada del dia 5 de gener. A més, s’han posat llums amb rètols felicitant aquestes festes en els accessos al nucli urbà.

decoracio nadal (12)  decoracio nadal (7)

D’altra banda, la Regidora de Festes i Tradicions, Mª Carmen Velázquez, ha anunciat que, en col·laboració amb l’Associació de Comerciants i Empresaris d’Ondara (ACO) i amb els Festers de la Soledat 2018, el dimecres 3 de gener a les 18 hores s’oferirà a la Plaça del País Valencià una gran xocolatada per a públic infantil, amb animació musical. En l’acte, els xiquets i xiquetes d’Ondara podran entregar les seues cartes que seran arreplegades pels emissaris dels Reis Mags.

L’ALCALDE D’ONDARA PARTICIPARÀ EN LA CONCENTRACIÓ EN OLIVA PEL TREN DE LA COSTA I ANIMA A LA CIUTADANIA A ASSISTIR A AQUEST ACTE REIVINDICATIU PERQUÈ ARRIBE EL TREN A LA COMARCA

La concentració tindrà lloc aquest dissabte 16 de desembre a les 18:30 hores al Parc l’Estació d’Oliva

Ondara, 12.12.17. L’Alcalde d’Ondara, José Ramiro, ha expressat el seu suport a la mobilització que tindrà lloc aquest dissabte 16 de desembre a Oliva per a exigir el tren. José Ramiro ha rebut la carta de l’Alcalde d’Oliva, David González, en la que anuncia una campanya reivindicativa per a demanar a Foment que execute la línia ferroviària fins a Oliva. Campanya que inclourà la mobilització convocada per a aquest dissabte 16 de desembre en el Parc de l’Estació d’Oliva amb el lema “Donem llum al tren” – “Per la inclusió de les fases 1 i 2 del Tren de la Costa en el Pla de Millora de Rodalies”. José Ramiro assegura que Oliva comptarà amb el suport d’Ondara en aquesta reivindicació, confirmant la seua assistència a l’acte, i ha aprofitat per a fer una crida a la participació de la ciutadania d’Ondara en aquesta mobilització per a reivindicar l’arribada del tren a la comarca.

manifestacio oliva tren

Està previst que durant la setmana del 18 al 22 d’aquest mes de desembre se signe entre el Ministeri de Foment i la Generalitat el pla de millora del servei de rodalia de la Comunitat, que suposa una inversió de més de 800 milions d’euros. Un projecte que exclou a Oliva, ja que només contempla part de la primera fase del Tren de la Costa. L’estudi del Tren de la Costa està dividit en 4 fases. La primera d’elles comprèn duplicar la via des de Cullera a Gandia i la prolongació d’aquesta fins a Oliva, de manera que la segona fase executaria la connexió entre Oliva i Dénia. De moment, dins d’aquest pla, només està prevista l’execució de la doble via fins a Gandia, havent-se exclòs la resta de la Fase 1, com és la prolongació fins a Oliva, i per descomptat la Fase 2 d’arribada fins a Dénia.

Per aquest motiu, es van a dur a terme una sèrie d’actuacions reivindicatives fins que la unió ferroviària dels municipis de la Safor i la Marina Alta es faça realitat. Entre elles, aquesta concentració del dissabte a Oliva.

JUANA PERIS I MAGDALENA AMÀLIA SERVER JUREN EL SEU CÀRREC COM A JUTGESSA DE PAU D’ONDARA I SUPLENT

  • Està previst que demà prenguen possessió dels seus càrrecs

  • La proposta del seu nomenament va ser aprovada per unanimitat de totes les forces polítiques i referendada pel TSJCV, sent aquesta la primera vegada que Ondara comptarà amb una Jutgessa de Pau

Ondara, 11.12.17. Aquest matí, Juana Peris Gallego i Magdalena Amàlia Server Oliver han acudit al Palau de Justícia de Dénia per a jurar els seus càrrecs com nova Jutgessa de Pau d’Ondara, i Jutgessa de Pau suplent. Han estat acompanyades per l’Alcalde d’Ondara, José Ramiro. Es tracta de la primera vegada en què una dona accedirà a aquest càrrec de representant del Poder judicial en el poble, tant de titular com de suplent, al municipi d’Ondara. Els jutges/jutgesses de pau i els seus substituts són nomenats per a un període de quatre anys per la sala de govern del Tribunal Superior de Justícia. Està previst que després de realitzar hui el jurament, demà prenguen possessió dels seus càrrecs a l’Ajuntament d’Ondara.

alcalde - jutgesses pau

El 20 de desembre de 2017 expira el període de 4 anys pel qual va ser nomenat l’actual Jutge de Pau d’Ondara, Juan Felipe Roselló, i substitut José Antonio Alarcón, i per aquest motiu, el Tribunal Superior de Justícia de Comunitat Valenciana va requerir a la Corporació d’Ondara que iniciara els tràmits administratius per a l’elecció del jutge/jutgessa de pau titular i substitut/a. El ple extraordinari de l’Ajuntament d’Ondara del passat 13 de novembre va aprovar per unanimitat de tots els grups polítics (PP, PSPV i Compromís) proposar el nomenament de Juana Peris Gallego per a ocupar el càrrec de Jutgessa de Pau Titular d’Ondara, i de Magdalena Amàlia Server Oliver per a ocupar el càrrec Jutgessa de Pau Suplent d’Ondara.

El seu nomenament es va proposar al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que les va convalidar i va nomenar per al càrrec. El passat 7 de desembre va ser publicat en el BOP el seu nomenament pel TSJCV. I hui 11 de desembre, Juana Peris Gallego i Magdalena Amàlia Server Oliver han realitzat el jurament al Palau de Justícia de Dénia.

L’AJUNTAMENT D’ONDARA CONSENSUA AMB MITJANES I GRANS SUPERFÍCIES ELS FESTIUS D’OBERTURA EN 2018

festivos obertura (1)

Es tancarà dos diumenges de Setmana Santa i Pasqua, els dos últims diumenges d’agost, tots els diumenges de setembre, i els dos festius locals de 2018

Ondara, 11.12.17. L’Ajuntament d’Ondara ha arribat a un acord amb les direccions de mitjanes i grans superfícies radicades a Ondara per a consensuar els festius d’obertura en 2018. L’acord ha sigut acordat a l’Ajuntament d’Ondara per part d’Alcalde i responsable de l’àrea de Comerç i Promoció Econòmica, José Ramiro, i dels representants del Centre Comercial Portal de la Marina, Mercadona, Aldi, Aki, i MasyMas. Arran d’aquest conveni, i igual que durant 2017 i 2016, l’Ajuntament d’Ondara deixa en suspens l’acord plenari de juliol de 2015, pel qual es prenia la iniciativa de sol·licitar la revocació de la declaració de zona de gran afluència turística (ZGAT) per al municipi d’Ondara. Cal recordar que des de 2007, Ondara compta amb la declaració de ZGAT, de conformitat amb la legislació d’horaris comercials de la Comunitat Valenciana (llavors vigent).

festivos obertura (2)

L’Alcalde i responsable de Comerç i Promoció Econòmica, José Ramiro, ha recordat que en l’àmbit municipal únicament es pot actuar en aquelles temporades afectades per ser ZGAT (que comprèn les temporades de Setmana Santa, Pasqua, i estiu (de l’1 de juliol al 30 de setembre), però no fóra d’aquestes dates, ja que en la resta de temporades (incloent Nadal i altres dates assenyalades) el calendari ve determinat per la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, que és qui determina els festius que poden obrir els comerços (que seran 11 en 2018).

Segons s’estableix en el conveni acordat per l’Ajuntament d’Ondara i les grans superfícies per a 2018, es podrà obrir 11 dies dels 20 festius aperturables per ser ZGAT , en concret els dies 25 de març, 30 de març i 2 d’abril (Diumenge de Rams, Divendres Sant i Dilluns de Pasqua); els cinc diumenges del mes de juliol (1, 8, 15, 22 i 29 de juliol), els dos primers diumenges d’agost (5 i 12 d’agost), i el dimecres 15 d’agost de 2018.

Dels 20 dies festius o diumenges en què es podria obrir en 2018 a Ondara per ser ZGAT, no s’obrirà en 9 festius. En concret, es tancaran dos diumenges de Setmana Santa i Pasqua (diumenges 1 i 8 d’abril); així com també es tancarà els dos últims diumenges del mes d’agost (19 i 26 d’agost), i els cinc diumenges del mes de setembre (2, 9, 16, 23 i 30 de setembre de 2018). A això cal afegir que els comerços també romandran tancats els dos dies de festius locals (dilluns 9 de juliol, Festivitat de la Soledat, i dijous 26 de juliol, Festivitat de Santa Anna). Sent un total d’11 els dies de festius aperturables per ser ZGAT i festius locals, en els que no es podrà obrir a Ondara en 2018.

LA REGIDORIA DE JOVENTUT D’ONDARA POSA EN FUNCIONAMENT EL CENTRE D’INFORMACIÓ JUVENIL

CIJ ONDARA

Està duent a terme dos projectes amb la col·laboració de l’IES Xebic: el punt d’informació juvenil i el projecte de corresponsals

Ondara, 07.12.17. La Regidoria de Joventut de l’Ajuntament d’Ondara, dirigida per l’Alcalde, José Ramiro, ha impulsat la nova posada en funcionament del Centre d’Informació Juvenil d’Ondara, que es troba ubicat a la Casa de Cultura, en horari de 9 a 14 hores de dilluns a divendres, per a oferir assessorament i informació als jóvens del municipi. A més, s’ha habilitat un correu electrònic: joventut@ondara.org i un Whatssapp amb el número 677 99 72 01, perquè les persones interessades puguen contactar amb el Centre d’Informació Juvenil d’Ondara.

Una de les principals i noves iniciatives que s’ha posat en marxa des del Centre d’Informació Juvenil d’Ondara són dos projectes que es desenvolupen en col·laboració amb l’IES Xebic: El Punt d’Informació Juvenil i el projecte de Corresponsals.

El Punt d’Informació a l’IES naix per a cobrir la necessitat de difusió i recollida d’informació dels jóvens que acudeixen a aquest centre educatiu. La figura de l’informador pretén ser una figura bidireccional que ofereix informació però també arreplega inquietuds, aportacions i necessitats que presenten els jóvens. La informació oferida pot ser de diversos àmbits; cursos, convocatòries de beques, associacionisme juvenil, participació juvenil, etc. El Punt d’informació està ubicat al Hall de l’entrada principal de l’IES Xebic en horari de 9.50 a 11.30 hores els dimarts i els dijous.

D’altra banda, el projecte de Corresponsals es duu a terme en col·laboració amb l’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) i pretén buscar jóvens voluntaris a l’IES (alumnes) que servisquen d’informadors o informadores a la resta de la classe i que arrepleguen també informació i inquietuds de l’alumnat per a poder traslladar-la al Centre d’Informació Juvenil i a la Regidoria de Joventut. Es tracta d’una figura molt pròxima als estudiants, que és capaç de motivar-los i animar-los, tant en la participació com en la formació de propostes o suggeriments.

Des que es va posar en funcionament, tant el Centre d’Informació Juvenil com el Punt d’Informació Juvenil d’Ondara ja han pogut atendre consultes que van des de demandes d’informació de cursos, difusió de convocatòries de pràctiques professionals remunerades o diferents propostes presentades.

ONDARA OFEREIX L’ESCOLETA INFANTIL DE NADAL DEL 26 DE DESEMBRE AL 5 DE GENER

escoleta-infantil-de-nadal

Serà gratuïta per a l’alumnat matriculat aquest curs en l’Escoleta

Ondara, 07.12.17. La Regidora d’Educació d’Ondara, Mar Chesa, ha anunciat que l’empresa municipal PIMON, encarregada de la gestió de l’Escola Infantil Municipal d’Ondara, oferirà durant el període de vacances escolars nadalenques el servei d’Escoleta Infantil de Nadal per a l’alumnat d’1 a 3 anys a les instal·lacions de l’Escola Infantil Municipal d’Ondara. Aquest servei serà gratuït per als alumnes de l’escola infantil, i tindrà un cost de 30 euros per a aquells alumnes que no estiguen matriculats.

L’Escoleta Infantil de Nadal s’oferirà del 26 al 29 de desembre i del 2 al 5 de gener (amb 8 dies en total) en horari de 9 a 14 hores, i amb l’opció matinera des de les 8 hores. No hi haurà servei de menjador. La inscripció s’haurà de realitzar per als 8 dies en total, no havent-hi opció de dies solts.

Les inscripcions s’hauran de realitzar de l’11 al 15 de desembre, i es poden realitzar on line a través de l’enllaç:


https://goo.gl/forms/mglD9vcnqprADgsn1

L’adjudicació de places es farà per rigorós orde d’inscripció, tenint en compte que el nombre màxim de places és de 35 xiquets xiquetes/.

escoleta 3

AHIR ES VA CELEBRAR LA FIRA D’ENTITATS SOLIDÀRIES I AMIGUES AL PRADO D’ONDARA

  • Es va commemorar el Dia Mundial de les Persones amb Diversitat Funcional amb la lectura d’un manifest

  • 12 entitats d’àmbit comarcal van participar en la fira

fira entitats solidaries (4)fira entitats solidaries (3)fira entitats solidaries (2) fira entitats solidaries (1)fira entitats solidaries (21)fira entitats solidaries (20)fira entitats solidaries (9)

fira entitats solidaries (14)fira entitats solidaries (5)

 

Ondara, 04.12.17. Ahir diumenge 3 de desembre, el Prado d’Ondara va acollir la celebració de la Fira d’Entitats Solidàries i Amigues; un esdeveniment d’àmbit comarcal en què van participar dotze associacions i col·lectius de la Marina Alta: ADIMA, Tapis Gata, Tapis Xàbia, Tapis Dénia, AMADEM, LUDAI, Obrint Camí, C.P.E.E. Raquel Payà, TACTE, Creu Roja Xàbia, TDAH+16 i Condenados al Bordillo.

Durant tot el matí, els expositors van donar a conèixer la important labor social, d’integració, assistència, i ensenyança, que realitzen aquestes associacions de la Marina Alta en favor de les persones amb diversitat funcional i de les seues famílies. Aquesta fira es va celebrar el 3 de desembre, coincidint amb la commemoració del Dia Mundial de les Persones amb Diversitat Funcional.

fira entitats solidaries (13)

En el transcurs de la jornada, es va projectar el curtmetratge “Fugitius habituals” del C.P.E.E. Raquel Payà, (Premi Samboric-Mice 2017), i es va llegir el manifest elaborat per organització amb motiu del Dia Mundial de les Persones amb Diversitat Funcional. A més dels expositors, va haver-hi animació per als xiquets i xiquetes amb unflables i parc infantil, i la jornada va estar amenitzada amb la música de dolçaina i tabalet.

La Regidora d’Atenció Social de l’Ajuntament d’Ondara, Mª Carmen Velázquez, va agrair la presència de tots els col·lectius participants en aquesta fira, i els va expressar el seu suport i reconeixement per la seua tasca. A més, la fira va comptar amb la visita de l’Alcalde d’Ondara, José Ramiro, i membres de la corporació municipal.

fira entitats solidaries (19)fira entitats solidaries (18)fira entitats solidaries (17) fira entitats solidaries (16)fira entitats solidaries (10)fira entitats solidaries (11) fira entitats solidaries (12)fira entitats solidaries (15)fira entitats solidaries (8)fira entitats solidaries (7)