L’ÀNIMA DELS LLIBRES: TEATRE MUSICAL, INFANTIL I TITELLES A LA PLAÇA MAJOR D’ONDARA

Ondara, 27.05.22. Ahir dijous 26 de maig es va oferir a la Plaça Major una actuació emmarcada en la programació cultural del passat mes d’abril (dins del Dia del Llibre Infantil) que es va haver d’ajornar per la pluja: el teatre infantil, musical i de titelles «L’Ànima dels Llibres», a càrrec de Desbaratats Teatre. Un conte amb relats, música i balls, dedicat a l’amor per la lectura i la imaginació que va ser molt divertit i va agradar molt a les famílies assistents.

REGIDORIA DE CULTURA * AJUNTAMENT D’ONDARA

ONDARA APROVA PER UNANIMITAT EN PLE LES NORMES DE MINIMITZACIÓ DELS IMPACTES GENERATS PELS NUCLIS DE VIVENDES EN EL SÒL NO URBANITZABLE D’ONDARA

Ondara, 27.05.22. L’Ajuntament d’Ondara va celebrar ahir dijous 26 de maig la sessió plenària ordinària corresponent a aquest mes de maig, i entre els punts de l’orde del dia destacava l’aprovació de les normes de Minimització dels impactes generats pels nuclis de vivendes en el sòl no urbanitzable d’Ondara. Amb aquest procés, s’engegarà la tramitació per a la legalització de vivendes en sòl rústic, arran d’una modificació en la legislació urbanística autonòmica que preveu que les vivendes ubicades en sòl rústic almenys complisquen una sèrie de requisits mediambientals. Per a això, serà necessari que les vivendes s’ubiquen en sòl no urbanitzable (comú o protegit); que estigueren completament acabades abans del 20 d’agost de 2014; i que s’ubiquen en parcel·les amb característiques rurals. El procediment per a legalitzar vivendes en sòl no urbanitzable serà el de declaració de situació individualitzada; és a dir, cada propietari ho farà per a la seua parcel·la, segons va explicar el Regidor d’Urbanisme, Francesc Giner. S’establirà un procediment per a justificar tant l’antiguitat com les condicions de la vivenda, així com la documentació a aportar per a finalment obtenir llicència de regularització de la vivenda, així com la corresponent llicència d’ocupació. Aquest punt va ser aprovat per unanimitat de tots els grups (Equip de Govern PSPV-Compromís, PP i Ciutadans).

També es va aprovar pel unanimitat el conveni de cessió d’espais de domini municipal de caràcter publicitari a benefici de l’Associació de Comerciants d’Ondara (ACO). L’objectiu del conveni és regular la cessió temporal i gratuïta d’espais publicitaris inscrits en l’inventari municipal com instal·lacions públiques de caràcter publicitari a l’Associació de Comerciants d’Ondara. Es concedeixen en total 4 opis publicitaris, situats en la via urbana del municipi per al desenvolupament d’activitats de caràcter publicitari a benefici dels comerços del municipi d’Ondara. En el conveni s’explica que després d’una sessió gratuïta de més de 10 anys a la empresa DIEXA, l’Ajuntament d’Ondara decideix acabar amb aquest contacte complint la legalitat establida. Notificant a l’empresa de la finalització de la relació establida, el municipi d’Ondara assoleix la propietat del mobiliari urbà publicitari, passant a aquest totes les responsabilitats que emanen de la seva titularitat. A fi d’estimular l’economia del municipi i establir un teixit comercial sòlid i viu, l’Ajuntament manifesta la seva relació amb l’associació de comerciants del municipi i la seva intenció de col·laborar de manera activa amb l’associació de comerciants d’Ondara, ACO.

Al ple també es va aprovar per unanimitat la proposta per a la redacció del Reglament Municipal d’ús de l’Espai Jove de l’Ajuntament d’Ondara. La proposta d’acord suposa aprovar la Consulta Pública Prèvia, a través del portal web de l’Ajuntament, assenyalant expressament que aquesta publicitat es realitza a l’efecte de recaptar l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma. El Reglament de l’Espai Jove d’Ondara pretén regular el funcionament i els usos de l’Espai Jove, i serà una eina de suport que permetrà al personal del departament de joventut de l’Ajuntament d’Ondara gestionar la prestació dels serveis i avalar les seves actuacions en el desenvolupament dels mateixos. D’altra banda, també garantirà als usuaris un funcionament adequat per accedir i utilitzar els serveis i les instal·lacions de forma homogènia i cohesionada i respectuosa amb les instal·lacions i els i les joves.

En la sessió d’ahir es va aprovar per unanimitat la modificació de l’Ordenança del Preu Públic per utilització o aprofitament dels edificis municipals. En concret, es modifica l’ordenança per afegir una «fiança» de 500 euros en la Plaça de Bous «perquè els que la utilitzen la deixen com està» , segons va dir l’Alcalde. Respecte el preu per utilització, en el cas de l’Auditori Valerià Gil, la part de suplement es distingeix entre Tipus d’acte Lucratiu de caràcter o interès general, obert al públic amb Tècnic de so i llum inclòs el dia de l’actuació: Lucratiu, 500,00 €/dia, i Div./Benèfic 0 €/dia. De caràcter propi o intern, no obert a tercers o al públic: Lucratiu 400 euros/dia, i div/ benèfic 200 euros/dia. En el cas de la Plaça de Bous, per tipus d’acte o event de caràcter o interès general, obert al públic Lucratiu 500,00 euros/dia, i Div./Benèfic 0 €/dia; i de caràcter propi o intern, no obert a tercers o al públic, Lucratiu 1600 €/dia, Div./Benèfic 800 €/dia. A més es realitzarà un depòsit de 500 euros en concepte de possibles desperfectes, que es podrà retirar als set dies hàbils, si no hi ha informes o actes en contra. D’altra banda, es van acordar els preus mínims i màxims de la taxa per assistència a les activitats culturals i artístiques organitzades per l’Ajuntament d’Ondara. La quantia del preu s’aplicarà de conformitat a les següents tarifes: Concerts Música Clàssica (mínim 3,00€- màxim 40,00 €), Teatre Adults(3,00€- 20,00 €), Teatre i Espectacles Infantils (3,00€- 20,00 €), Espectacles Musicals (5,00€- 60,00 €), Altres Músiques (5,00€- 60,00 €), i Actuacions artístiques sense cost (0€) Dins de les quantitats assenyalades per a cada tipus d’activitat i de conformitat amb el pressupost de cadascuna, el Regidor/a de cultura fixarà l’import concret corresponent a aquest.

En la sessió es va aprovar, amb els vots a favor de l’Equip de Govern i en contra de PP i Ciutadans, una modificació de crèdits del Pressupost en vigor, en la modalitat de crèdit extraordinari i de suplement de crèdit per valor de 221.000 euros, finançat amb càrrec al romanent de Tresoreria resultant de la liquidació de l’exercici anterior. PP i Ciutadans van votar en contra argumentant que hi havien partides amb les quals no estaven d’acord.

EL PP D’ONDARA DENÚNCIA DAVANT DE LA FISCALIA ANTICORRUPCIÓ A UNA REGIDORA DE L’AJUNTAMENT I DIVERSES EMPRESES LOCALS

  • El portaveu del PP, Álex Hernández, confirma que el seu partit ha sigut l’artífex de la denúncia presentada en Fiscalia Anticorrupció per a la investigació de contractes emmarcats en la iniciativa “La Joia de la Cultura” per a fer cultura segura en els temps de pandèmia
  • José Ramiro: «Aquest és el vostre model d’oposició: denunciar pel penal a regidors i regidores»

Ondara, 27.05.22. La Fiscalia Anticorrupció està investigant (i per això ha demanat informació a l’Ajuntament d’Ondara) l’existència o no d’irregularitats en algunes contractacions portades a cap per l’Ajuntament d’Ondara en l’àmbit cultural, en concret, referides a contractes emmarcats en la iniciativa “La Joia de la Cultura” per a fer cultura segura en temps de pandèmia. La denúncia presentada davant Fiscalia Anticorrupció qüestiona contractes en matèria de cultura, i demana informació sobre tres empreses vinculades a la Joia de la Cultura, i sobre la Regidora de Cultura d’Ondara, Raquel Mengual. Al respecte, la Fiscalia ha demanat (arran de la denúncia), entre altres coses, informació sobre les delegacions que té atribuïdes Raquel Mengual en matèria de contractació (la capacitat de contractar recau, per cert, sobre la Junta de Govern Local, a instància i requeriment dels tècnics de les diverses àrees, però en cap cas sobre la Regidora de Cultura).

Aquest assumpte va ser abordat ahir en el ple ordinari del mes de maig d’Ondara per un dels punts de l’ordre del dia (aprovar definitivament el procediment de revisió d’ofici d’una factura d’una de les empreses objecte d’investigació). En concloure el punt, l’Alcalde d’Ondara, José Ramiro, va aprofitar per preguntar directament al PP si aquest partit estava darrere de la denúncia presentada davant la Fiscalia Anticorrupció sobre aquest tema, al que el portaveu del PP, Álex Hernández, va confirmar que el seu partit sí que havia sigut l’artífex de la denúncia presentada en Fiscalia Anticorrupció. Àlex Hernández va matisar, no obstant, que ells no havien denunciat a la Regidora de Cultura, i va argumentar que en la seua labor de fiscalització del govern han presentat moltes coses en Fiscalia, que «entra d’ofici on veu alguna irregularitat». Va afirmar que «nosaltres vam veure una irregularitat i vam presentar un escrit a la Fiscalia Anticorrupció d’Alacant, perquè és el més adequat, millor que anar al Jutjat de Dénia a presentar la denúncia i fer-nos la foto com han fet altres ací, i, fins al moment, no ens hem pronunciat ni hem volgut fer mal a cap persona en particular».

Per la seua banda, José Ramiro va indicar que de les paraules d’Hernández s’interpretava que «no és l’única cosa que heu enviat a Fiscalia», afegint que «de l’altre no s’ha sabut res ni s’ha demanat informació», i que «açò (aquesta denúncia) també quedarà en res, perquè res hi ha». Asseverant que «aquest és el vostre model d’oposició: denunciar pel penal a regidors i regidores; el model que criticàveu quan el PP estava al govern».

Respecte al punt en qüestió que va donar origen al debat, en el ple es va aprovar definitivament (amb l’abstenció de PP i Ciutadans) el procediment de revisió d’ofici i per tant es va declarar, amb caràcter definitiu, la nul·litat de ple dret del l’acord municipal de la Junta de Govern Local de data 1 d’octubre de 2021 pel qual s’aprovava a la mercantil MAXIMLED,S.L. una factura per import de 4.005,10 € (presentada el 20/09/2021) en concepte de “lloguer d’escenari, so i llums, La Joia de la Cultura, agost 2021”; ja que tal acord vulnera allò establert en l’article 47.1.e) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en relació als articles 37 i 39.1 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic. Sobre aquest assumpte, cal recordar que al Ple Ordinari de desembre 2021 es va aprovar la revisió d’ofici d’aquesta factura de la mercantil Maximled SL arran d’una petició de la Fiscalia Provincial Anticorrupció. Després d’iniciar-se la revisió d’ofici d’aquesta factura i després d’haver demanat al lletrat assessor la normativa aplicable i el procediment a seguir, es va sol·licitar el dictamen al Consell Jurídic Consultiu perquè es pronunciara sobre la possible causa de nul·litat de la factura. Després de rebre la corroboració del Consell Jurídic Consultiu, la conclusió és que, al no haver-hi previ expedient de contractació que puga emparar la factura aprovada (manca total i absoluta del procediment de contractació exigible), l’acord que aprova la factura adoleix del vici de nul·litat absoluta o radical; i així procedeix que siga declarat pel Ple municipal, com a òrgan competent. Aquesta conclusió ha estat corroborada pel Consell Jurídic Consultiu, que en el seu Dictamen de 13 d’Abril de 2022, ratifica les consideracions municipal i emet dictamen favorable a la revisió d’ofici de l’acord de la JGL d’1 d’octubre de 2021. Per tant, aquesta factura serà sotmesa a un procés de revisió d’ofici. L’Alcalde d’Ondara, José Ramiro, va explicar al ple que l’Ajuntament d’Ondara havia pres la iniciativa de revisar aquesta factura en no existir expedient de contractació.

LA PREINSCRIPCIÓ EN LES ESCOLES ESPORTIVES MUNICIPALS D’ONDARA ES REALITZARÀ DEL 15 DE JUNY FINS AL 21 DE JULIOL 2022 EN LA WEB WWW.ESPORTSONDARA.COM

Ondara, 26.05.22. La Regidoria d’Esports de l’Ajuntament d’Ondara, dirigida per Mar Chesa, ha donat a conèixer que de cara a la pròxima temporada, les preinscripcions per a les Escoles Esportives Municipals es realitzaran des del 15 de juny i fins al 21 de juliol, al igual que l’any passat, en la web engegada per l’àrea d’Esports municipal: www.esportsondara.com

Del 15 de juny al 21 de juliol 2022 s’ofereix la possibilitat de reservar la plaça esportiva per a millorar la gestió dels equips i entrenadors de la temporada 2022-2023. Fins al 21 de juliol es podrà formalitzar la inscripció, aportant tota la documentació necessària en l’apartat de «Matrícules Esportives Obertes 2022-2023» de la web www.esportsondara.com . Per a poder realitzar la inscripció s’haurà d’abonar la totalitat de la taxa corresponent a cada escola, o bé 50 euros en concepte de reserva de plaça, i en començar la temporada, s’abonarà la resta.

Des de l’Ajuntament d’Ondara s’ofereixen per al nou curs 2022-2023 un total de set disciplines esportives: futbol, bàsquet, gimnàstica rítmica, tennis-taula, pilota valenciana, escola multiesportiva (de 4 a 6 anys), i tennis. Des de la Regidoria d’Esports es recorda als usuaris la necessitat de formalitzar la inscripció en el període fins al 21 de juliol, i s’ha animat a les famílies a inscriure els xiquets i xiquetes en alguna de les Escoles Esportives Municipals, l’objectiu de les quals és la formació integral de valors relacionats amb la pràctica esportiva. Quant als preus de les Escoles Esportives Municipals, es mantenen els mateixos que aquest curs 2021-2022, amb descomptes per ser resident a Ondara i per tindre germans inscrits.

REGIDORIA D’ESPORTS * AJUNTAMENT D’ONDARA

Comunicat CEIP Sanchis Guarner: EL CEIP SANCHIS GUARNER D’ONDARA FINALITZA EL PROJECTE «CULTURA GASTRONÒMICA» AMB UNA SÚPER MASTERCLASS

*Comunicat CEIP Sanchis Guarner*

En el passat mes de març, l’escola Sanchis Guarner d’Ondara va ser seleccionada d’entre totes les escoles de la Comunitat Valenciana per a participar en el projecte anomenat «Cultura Gastronòmica» en el que ha participat l’alumnat de tercer, quart, cinquè i sisè de primària.

Durant 8 sessions, l’alumnat ha treballat un llibre didàctic amb el qual han aprés a realitzar una recepta típica. En l’última sessió els xiquets i les xiquetes han gaudit de l’experiència d’una SUPER MASTERCLASS impartida per la reconeguda xef Noelia Pascual, campiona mundial a la millor paella, i el xef italià Fernandini Bernardi, de l’Asociació Europea d’Eurotoques.

Els alumnes s’han encarregat de seleccionar els ingredients i de realitzar la recepta seguint les instruccions dels xefs. Per últim han gaudit degustant les seues pròpies creacions gastronòmiques.

Aquest projecte ha comptat amb la col·laboració de Scolarest, Anaya i Eurotoques.

*Comunicat CEIP Sanchis Guarner*

PREN POSSESSIÓ COM A NOVA OFICIAL DE LA POLICIA LOCAL D’ONDARA L’ÚNICA AGENT ASPIRANT AL LLOC

Ondara, 25.05.22. A partir de l’1 de juny, exercirà com a Oficial de la Policia Local d’Ondara Mª Deseada Torres, que fins ara ha sigut Agent d’aquest cos de seguretat local. Ella ha sigut l’única agent de la Policia Local d’Ondara que ha aspirat al lloc d’Oficial, havent-se presentat al corresponent procés selectiu, i havent superat els exàmens per a la plaça d’Oficial de la Policia Local en millora d’ocupació. Es tracta d’un procés de millora d’ocupació temporal, aprovat per la Mesa General de Negociació, fins a cobrir la plaça definitiva a través del procés corresponent, de manera que ocuparà aquest lloc per un any (el procés per a l’obtenció de la plaça d’Oficial en propietat està previst que comence a finals d’enguany). Hui s’ha procedit a lliurar-li els galons en presència de l’Alcalde, José Ramiro; el Cap de la Policia, Antonio Galiano, i agents de la plantilla.

Mª Deseada Torres va ser l’única agent de la plantilla local que va optar al lloc. Passarà de ser Agent a ser Oficial, pujant a una escala superior, i convertint-se en la segona al comandament, després del Cap de la Policia Local, Antonio Galiano. La plaça d’Oficial és de comandament intermedi en la plantilla d’Ondara, ja que aquesta està vacant en la RPT de l’Ajuntament d’Ondara, passant de ser grup C1 a grup B. Algunes de les comeses que tindrà la nova oficial són: Supervisar els serveis encomanats als Agents al seu càrrec, així com que aquests facen una utilització correcta del material que els haja sigut assignat; Vetlar pel compliment dels serveis encomanats als Agents a les seues ordres; Donar compte la prefectura dels serveis meritoris que realitze el personal dependent d’aquest, així com de les irregularitats que pogueren cometre’s; Col·laborar amb els Agents en la realització de les funcions encomanades, assumint les actuacions, i en conjunt, el lloc de major responsabilitat o perill, si n’hi haguera; Auxiliar en les seues funcions a la prefectura; Coordinar al personal del seu Grup, sent aquests els Caps de Grup; Revisar diàriament, abans d’iniciar el servei, el material amb vista a la deguda conservació i manteniment, i qualsevol altra que es derive del seu càrrec.

CULMINA LA SEGONA FASE DEL TALLER D’OCUPACIÓ “ET FORMEM: ONDARA APOSTEM PEL TEU FUTUR V” DESPRÉS DE 12 MESOS DE DURACIÓ

  • La primera fase va tindre una duració de 6 mesos, pel que en total, aquest taller s’ha impartit durant 18 mesos, sent el més llarg efectuat fins a la data a Ondara
  • S’ha contractat a 20 persones, que durant any i mig han rebut formació i han realitzat treballs com a auxiliars de vivers, jardins, conservació i millora de muntanyes, destacant la creació del nou parc El Caragol en la zona de Tossals

Ondara, 24.05.22. Hui 24 de maig s’ha celebrat a la Casa de Cultura d’Ondara l’acte de cloenda del taller d’ocupació “Et Formem – Ondara apostem pel teu futur V”, en el que els participants han rebut el seu corresponent diploma. En l’acte de cloenda han participat Rocío Briones, Directora General de Formació i Ocupació del Labora, i Samuel Sánchez Tècnic d’enllaç i de seguiment de Labora. Per part de l’Ajuntament, han participat l’Alcalde d’Ondara, José Ramiro; la Regidora de Personal, Raquel López, i el Regidor de Medi Ambient, Pere Picornell, entre altres membres de la corporació municipal.

Cal esmentar que el Taller d’ocupació “Et Formem – Ondara apostem pel teu futur V” ha constat de 2 fases; la primera de 6 mesos (de desembre 2020 a maig 2021), i la segona de 12 mesos (de maig de 2021 a maig de 2022). Aquest Taller d’Ocupació s’ha gestionat per l’ADL-Afic d’Ondara, amb una subvenció de 240.206,40 euros per a la primera fase, i 482.716,80 euros per a la segona (fent un total de 722.923,20 euros) concedida pel Labora – Servei Valencià d’Ocupació i Formació (Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball). El Taller d’Ocupació “Et Formem: Ondara apostem pel teu futur IV i V” s’ha finançat pel LABORA GVA, el Fons Social Europeu, i l’Ajuntament d’Ondara, sent l’aportació municipal de 35.000 euros. Han participat un total de 20 persones amb dificultats d’inserció laboral empadronades a Ondara, que durant aquest temps han estat contractades mitjançant un contracte de formació i aprenentatge.

En l’acte de cloenda s’han lliurat els certificats de professionalitat als alumnes. L’Alcalde, José Ramiro, ha manifestat que «Labora ha apostat per Ondara per a dur a terme aquests cursos formatius, i Ondara aposta per la seva gent, la qual ha realitzat un treball magnífic que té un impacte real en el municipi». Per la seua banda, Rocío Briones ha aprofitat per remarcar la importància de les institucions Labora, que aposten “per l’ocupabilitat formativa, la qual és la base per a un creixement dinàmic, donat suport aquelles persones que més ho necessiten”.

Per mitjà d’aquest taller, els seus 20 integrants (10 persones contractades en el grup de l’especialitat en “Manteniment de jardins i zones verds” i altres 10 en el grup de l’especialitat “Repoblacions forestals i tractaments silvícoles” (ambdós amb certificat de professionalitat 2) han rebut formació bàsica i també tècnica, a més de realitzar els treballs en les especialitats forestal i de jardineria. L’equip directiu i formatiu ha estat integrat per quatre persones: directora, 1 docent de l’especialitat de jardineria, 1 docent de l’especialitat de forestal i 1 docent de suport. Aquesta segona fase del taller ha correspost al nivell II (la primera fase de 2021 va ser el nivell de professionalitat I). Les persones contractades han realitzat diferents labors en el parc públic Segària i en el departament de parcs i jardins municipal (com per exemple, els treballs per a la creació del nou jardí El Caragol en el parc Tossals).

En l’apartat de jardineria, s’han realitzat treballs centrats en la construcció del Parc el Caragol en la zona de Tossals (parc que ha sigut objecte d’una visita institucional després de l’entrega dels diplomes). En la zona s’ha dut a terme el manteniment d’altres jardins i zones verdes municipals; replantejament i moviment de terres per a la posterior plantació d’elements vegetals, instal·lació d’infraestructures del parc; instal·lació del reg per goteig; construcció de vials, plaça i zones de descans; col·locació de pont i de l’assetjat de pals de fusta; plantació d’arbratge, arbusts, plantes i plantes hidrofites; control fitosanitari, i decoració superficial amb pedres i roques, així com la instal·lació de mobiliari urbà (bancs, taules, papereres, cartells) al Parc el Caragol, que estarà pròximament obert per al gaudi de la ciutadania.

Quant a l’apartat forestal, l’alumnat ha realitzat treballs centrats en el Parc municipal de Segària i en la Serra de Segària; treballs silvícoles: poda, tala, clares i aclarides de les masses forestals arbòries i arbustives; obertura i manteniment de vies forestals i sendes; treballs de correcció hidrològic forestal; repoblació forestal, amb arbusts i arbres autòctons, sembra i plantació; control fitosanitari forestal en plantes, sòls i instal·lacions, i maneig de tractors forestals.

COMUNICAT POLICIA LOCAL ONDARA XXII CURSA POPULAR 28 MAIG 2022

Ondara, 24.05.22. Des de la Policia Local d’Ondara s’informa que, amb motiu de la celebració de la XXII Cursa Popular Vila d’Ondara el proper dissabte 28 de maig, estarà prohibit l’estacionament des de les 08:00h als carrers General Bosch i V. A. Estellés. Així mateix, La circulació romandrà restringida a tota la zona fins la finalització de l’esdeveniment.

A més a més, amb motiu dels recorreguts de les diferents categories per alguns carrers de la població, també estarà prohibit l’estacionament a partir de les 14:00h, quedant restringida la circulació pels carrers per on transcórreguen els diferents recorreguts de les curses, en el transcurs de les mateixes.

Es prega respecten la senyalització

Disculpen les molèsties

EDUARDO BELLVER PRESENTA EL SEU LLIBRE “ME ESTOY SECANDO” A LA CASA DE CULTURA D’ONDARA

Ondara, 24.05.22. Divendres passat 20 de maig, Eduardo Bellver va presentar a la Casa de Cultura d’Ondara el seu llibre “Me estoy secando”, acompanyat per Pepe Tormo, i per la guitarra i cançons de Marta Fornali. L’acte està inclòs en la programació de la Regidoria de Cultura d’Ondara per a aquest mes de maig.

«Me estoy secando. Divagaciones rimadas» és el segon poemari publicat per Eduardo Bellver . Nascut a Barcelona en 1958, inconformista estrelat contra murs, va aprendre a rodejar-los; àcrata aburgesat, hippie comercialitzat, treballador jubilat parcialment. Totes aquestes contradiccions li van espentar a escriure i en 2019 va publicar el seu primer llibre: Retales y Momentos. Actualment, viu a Ondara.

REGIDORIA DE CULTURA * AJUNTAMENT D’ONDARA

DEL 13 AL 25 DE JUNY, III TORNEIG NITS D’ESTIU D’ONDARA

Ondara, 24.05.22. L’Ajuntament d’Ondara, a través de la Regidoria d’Esports que dirigeix Mar Chesa, ha tornat a impulsat per a aquest estiu de 2022 la celebració del III Torneig Nits d’Estiu d’Ondara, que es disputarà en 2 disciplines esportives: futbol sala i bàsquet (masculí i femení), al Pavelló Municipal d’Ondara.

Des de la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament d’Ondara, en col·laboració amb els clubs esportius locals, es proposa per a les nits d’aquest estiu 2022 aquest torneig, que enguany tindrà una programació del 13 al 25 de juny.

Es tracta d’un torneig d’àmbit local i comarcal, i cal fer la inscripció fins al 5 de juny. El preu de les inscripcions és de 25 euros per cada equip; i de 10 euros per cada jugador/a. La participació pot ser tant masculina com femenina. Les inscripcions es poden realitzar ja per telèfon: Bàsquet 687009793, Futsal 655589699.

El III Torneig Nits d’Estiu tindrà lloc des del 13 fins al 25 de juny. L’organització es reserva el dret de poder modificar les dates segons les necessitats del torneig. Hi haurà un mínim de 4 equips per modalitat, amb un màxim 10. Es lliuraran premis per als 3 primers classificats de cada categoria.

REGIDORIA D’ESPORTS * AJUNTAMENT D’ONDARA