ONDARA APROVA PER UNANIMITAT EN PLE LES NORMES DE MINIMITZACIÓ DELS IMPACTES GENERATS PELS NUCLIS DE VIVENDES EN EL SÒL NO URBANITZABLE D’ONDARA

Ondara, 27.05.22. L’Ajuntament d’Ondara va celebrar ahir dijous 26 de maig la sessió plenària ordinària corresponent a aquest mes de maig, i entre els punts de l’orde del dia destacava l’aprovació de les normes de Minimització dels impactes generats pels nuclis de vivendes en el sòl no urbanitzable d’Ondara. Amb aquest procés, s’engegarà la tramitació per a la legalització de vivendes en sòl rústic, arran d’una modificació en la legislació urbanística autonòmica que preveu que les vivendes ubicades en sòl rústic almenys complisquen una sèrie de requisits mediambientals. Per a això, serà necessari que les vivendes s’ubiquen en sòl no urbanitzable (comú o protegit); que estigueren completament acabades abans del 20 d’agost de 2014; i que s’ubiquen en parcel·les amb característiques rurals. El procediment per a legalitzar vivendes en sòl no urbanitzable serà el de declaració de situació individualitzada; és a dir, cada propietari ho farà per a la seua parcel·la, segons va explicar el Regidor d’Urbanisme, Francesc Giner. S’establirà un procediment per a justificar tant l’antiguitat com les condicions de la vivenda, així com la documentació a aportar per a finalment obtenir llicència de regularització de la vivenda, així com la corresponent llicència d’ocupació. Aquest punt va ser aprovat per unanimitat de tots els grups (Equip de Govern PSPV-Compromís, PP i Ciutadans).

També es va aprovar pel unanimitat el conveni de cessió d’espais de domini municipal de caràcter publicitari a benefici de l’Associació de Comerciants d’Ondara (ACO). L’objectiu del conveni és regular la cessió temporal i gratuïta d’espais publicitaris inscrits en l’inventari municipal com instal·lacions públiques de caràcter publicitari a l’Associació de Comerciants d’Ondara. Es concedeixen en total 4 opis publicitaris, situats en la via urbana del municipi per al desenvolupament d’activitats de caràcter publicitari a benefici dels comerços del municipi d’Ondara. En el conveni s’explica que després d’una sessió gratuïta de més de 10 anys a la empresa DIEXA, l’Ajuntament d’Ondara decideix acabar amb aquest contacte complint la legalitat establida. Notificant a l’empresa de la finalització de la relació establida, el municipi d’Ondara assoleix la propietat del mobiliari urbà publicitari, passant a aquest totes les responsabilitats que emanen de la seva titularitat. A fi d’estimular l’economia del municipi i establir un teixit comercial sòlid i viu, l’Ajuntament manifesta la seva relació amb l’associació de comerciants del municipi i la seva intenció de col·laborar de manera activa amb l’associació de comerciants d’Ondara, ACO.

Al ple també es va aprovar per unanimitat la proposta per a la redacció del Reglament Municipal d’ús de l’Espai Jove de l’Ajuntament d’Ondara. La proposta d’acord suposa aprovar la Consulta Pública Prèvia, a través del portal web de l’Ajuntament, assenyalant expressament que aquesta publicitat es realitza a l’efecte de recaptar l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma. El Reglament de l’Espai Jove d’Ondara pretén regular el funcionament i els usos de l’Espai Jove, i serà una eina de suport que permetrà al personal del departament de joventut de l’Ajuntament d’Ondara gestionar la prestació dels serveis i avalar les seves actuacions en el desenvolupament dels mateixos. D’altra banda, també garantirà als usuaris un funcionament adequat per accedir i utilitzar els serveis i les instal·lacions de forma homogènia i cohesionada i respectuosa amb les instal·lacions i els i les joves.

En la sessió d’ahir es va aprovar per unanimitat la modificació de l’Ordenança del Preu Públic per utilització o aprofitament dels edificis municipals. En concret, es modifica l’ordenança per afegir una «fiança» de 500 euros en la Plaça de Bous «perquè els que la utilitzen la deixen com està» , segons va dir l’Alcalde. Respecte el preu per utilització, en el cas de l’Auditori Valerià Gil, la part de suplement es distingeix entre Tipus d’acte Lucratiu de caràcter o interès general, obert al públic amb Tècnic de so i llum inclòs el dia de l’actuació: Lucratiu, 500,00 €/dia, i Div./Benèfic 0 €/dia. De caràcter propi o intern, no obert a tercers o al públic: Lucratiu 400 euros/dia, i div/ benèfic 200 euros/dia. En el cas de la Plaça de Bous, per tipus d’acte o event de caràcter o interès general, obert al públic Lucratiu 500,00 euros/dia, i Div./Benèfic 0 €/dia; i de caràcter propi o intern, no obert a tercers o al públic, Lucratiu 1600 €/dia, Div./Benèfic 800 €/dia. A més es realitzarà un depòsit de 500 euros en concepte de possibles desperfectes, que es podrà retirar als set dies hàbils, si no hi ha informes o actes en contra. D’altra banda, es van acordar els preus mínims i màxims de la taxa per assistència a les activitats culturals i artístiques organitzades per l’Ajuntament d’Ondara. La quantia del preu s’aplicarà de conformitat a les següents tarifes: Concerts Música Clàssica (mínim 3,00€- màxim 40,00 €), Teatre Adults(3,00€- 20,00 €), Teatre i Espectacles Infantils (3,00€- 20,00 €), Espectacles Musicals (5,00€- 60,00 €), Altres Músiques (5,00€- 60,00 €), i Actuacions artístiques sense cost (0€) Dins de les quantitats assenyalades per a cada tipus d’activitat i de conformitat amb el pressupost de cadascuna, el Regidor/a de cultura fixarà l’import concret corresponent a aquest.

En la sessió es va aprovar, amb els vots a favor de l’Equip de Govern i en contra de PP i Ciutadans, una modificació de crèdits del Pressupost en vigor, en la modalitat de crèdit extraordinari i de suplement de crèdit per valor de 221.000 euros, finançat amb càrrec al romanent de Tresoreria resultant de la liquidació de l’exercici anterior. PP i Ciutadans van votar en contra argumentant que hi havien partides amb les quals no estaven d’acord.

Publicado en Actualitat, Política.