EL PP D’ONDARA DENÚNCIA DAVANT DE LA FISCALIA ANTICORRUPCIÓ A UNA REGIDORA DE L’AJUNTAMENT I DIVERSES EMPRESES LOCALS

  • El portaveu del PP, Álex Hernández, confirma que el seu partit ha sigut l’artífex de la denúncia presentada en Fiscalia Anticorrupció per a la investigació de contractes emmarcats en la iniciativa “La Joia de la Cultura” per a fer cultura segura en els temps de pandèmia
  • José Ramiro: «Aquest és el vostre model d’oposició: denunciar pel penal a regidors i regidores»

Ondara, 27.05.22. La Fiscalia Anticorrupció està investigant (i per això ha demanat informació a l’Ajuntament d’Ondara) l’existència o no d’irregularitats en algunes contractacions portades a cap per l’Ajuntament d’Ondara en l’àmbit cultural, en concret, referides a contractes emmarcats en la iniciativa “La Joia de la Cultura” per a fer cultura segura en temps de pandèmia. La denúncia presentada davant Fiscalia Anticorrupció qüestiona contractes en matèria de cultura, i demana informació sobre tres empreses vinculades a la Joia de la Cultura, i sobre la Regidora de Cultura d’Ondara, Raquel Mengual. Al respecte, la Fiscalia ha demanat (arran de la denúncia), entre altres coses, informació sobre les delegacions que té atribuïdes Raquel Mengual en matèria de contractació (la capacitat de contractar recau, per cert, sobre la Junta de Govern Local, a instància i requeriment dels tècnics de les diverses àrees, però en cap cas sobre la Regidora de Cultura).

Aquest assumpte va ser abordat ahir en el ple ordinari del mes de maig d’Ondara per un dels punts de l’ordre del dia (aprovar definitivament el procediment de revisió d’ofici d’una factura d’una de les empreses objecte d’investigació). En concloure el punt, l’Alcalde d’Ondara, José Ramiro, va aprofitar per preguntar directament al PP si aquest partit estava darrere de la denúncia presentada davant la Fiscalia Anticorrupció sobre aquest tema, al que el portaveu del PP, Álex Hernández, va confirmar que el seu partit sí que havia sigut l’artífex de la denúncia presentada en Fiscalia Anticorrupció. Àlex Hernández va matisar, no obstant, que ells no havien denunciat a la Regidora de Cultura, i va argumentar que en la seua labor de fiscalització del govern han presentat moltes coses en Fiscalia, que «entra d’ofici on veu alguna irregularitat». Va afirmar que «nosaltres vam veure una irregularitat i vam presentar un escrit a la Fiscalia Anticorrupció d’Alacant, perquè és el més adequat, millor que anar al Jutjat de Dénia a presentar la denúncia i fer-nos la foto com han fet altres ací, i, fins al moment, no ens hem pronunciat ni hem volgut fer mal a cap persona en particular».

Per la seua banda, José Ramiro va indicar que de les paraules d’Hernández s’interpretava que «no és l’única cosa que heu enviat a Fiscalia», afegint que «de l’altre no s’ha sabut res ni s’ha demanat informació», i que «açò (aquesta denúncia) també quedarà en res, perquè res hi ha». Asseverant que «aquest és el vostre model d’oposició: denunciar pel penal a regidors i regidores; el model que criticàveu quan el PP estava al govern».

Respecte al punt en qüestió que va donar origen al debat, en el ple es va aprovar definitivament (amb l’abstenció de PP i Ciutadans) el procediment de revisió d’ofici i per tant es va declarar, amb caràcter definitiu, la nul·litat de ple dret del l’acord municipal de la Junta de Govern Local de data 1 d’octubre de 2021 pel qual s’aprovava a la mercantil MAXIMLED,S.L. una factura per import de 4.005,10 € (presentada el 20/09/2021) en concepte de “lloguer d’escenari, so i llums, La Joia de la Cultura, agost 2021”; ja que tal acord vulnera allò establert en l’article 47.1.e) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en relació als articles 37 i 39.1 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic. Sobre aquest assumpte, cal recordar que al Ple Ordinari de desembre 2021 es va aprovar la revisió d’ofici d’aquesta factura de la mercantil Maximled SL arran d’una petició de la Fiscalia Provincial Anticorrupció. Després d’iniciar-se la revisió d’ofici d’aquesta factura i després d’haver demanat al lletrat assessor la normativa aplicable i el procediment a seguir, es va sol·licitar el dictamen al Consell Jurídic Consultiu perquè es pronunciara sobre la possible causa de nul·litat de la factura. Després de rebre la corroboració del Consell Jurídic Consultiu, la conclusió és que, al no haver-hi previ expedient de contractació que puga emparar la factura aprovada (manca total i absoluta del procediment de contractació exigible), l’acord que aprova la factura adoleix del vici de nul·litat absoluta o radical; i així procedeix que siga declarat pel Ple municipal, com a òrgan competent. Aquesta conclusió ha estat corroborada pel Consell Jurídic Consultiu, que en el seu Dictamen de 13 d’Abril de 2022, ratifica les consideracions municipal i emet dictamen favorable a la revisió d’ofici de l’acord de la JGL d’1 d’octubre de 2021. Per tant, aquesta factura serà sotmesa a un procés de revisió d’ofici. L’Alcalde d’Ondara, José Ramiro, va explicar al ple que l’Ajuntament d’Ondara havia pres la iniciativa de revisar aquesta factura en no existir expedient de contractació.

Publicado en Actualitat, Política.