PREN POSSESSIÓ COM A NOVA OFICIAL DE LA POLICIA LOCAL D’ONDARA L’ÚNICA AGENT ASPIRANT AL LLOC

Ondara, 25.05.22. A partir de l’1 de juny, exercirà com a Oficial de la Policia Local d’Ondara Mª Deseada Torres, que fins ara ha sigut Agent d’aquest cos de seguretat local. Ella ha sigut l’única agent de la Policia Local d’Ondara que ha aspirat al lloc d’Oficial, havent-se presentat al corresponent procés selectiu, i havent superat els exàmens per a la plaça d’Oficial de la Policia Local en millora d’ocupació. Es tracta d’un procés de millora d’ocupació temporal, aprovat per la Mesa General de Negociació, fins a cobrir la plaça definitiva a través del procés corresponent, de manera que ocuparà aquest lloc per un any (el procés per a l’obtenció de la plaça d’Oficial en propietat està previst que comence a finals d’enguany). Hui s’ha procedit a lliurar-li els galons en presència de l’Alcalde, José Ramiro; el Cap de la Policia, Antonio Galiano, i agents de la plantilla.

Mª Deseada Torres va ser l’única agent de la plantilla local que va optar al lloc. Passarà de ser Agent a ser Oficial, pujant a una escala superior, i convertint-se en la segona al comandament, després del Cap de la Policia Local, Antonio Galiano. La plaça d’Oficial és de comandament intermedi en la plantilla d’Ondara, ja que aquesta està vacant en la RPT de l’Ajuntament d’Ondara, passant de ser grup C1 a grup B. Algunes de les comeses que tindrà la nova oficial són: Supervisar els serveis encomanats als Agents al seu càrrec, així com que aquests facen una utilització correcta del material que els haja sigut assignat; Vetlar pel compliment dels serveis encomanats als Agents a les seues ordres; Donar compte la prefectura dels serveis meritoris que realitze el personal dependent d’aquest, així com de les irregularitats que pogueren cometre’s; Col·laborar amb els Agents en la realització de les funcions encomanades, assumint les actuacions, i en conjunt, el lloc de major responsabilitat o perill, si n’hi haguera; Auxiliar en les seues funcions a la prefectura; Coordinar al personal del seu Grup, sent aquests els Caps de Grup; Revisar diàriament, abans d’iniciar el servei, el material amb vista a la deguda conservació i manteniment, i qualsevol altra que es derive del seu càrrec.

Publicado en Actualitat, Ajuntament.