ONDARA CELEBRA EL DIMARTS 27 DE JUNY EL PLE EXTRAORDINARI DE L’ORGANIGRAMA DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL 2023-2024 I DEL SORTEIG DELS MEMBRES TAULES ELECCIONS GENERALS

Ondara, 23.06.23. L’Ajuntament d’Ondara celebrarà el pròxim dimarts 27 de juny de 2023 a les 20:30 hores la sessió extraordinària del Ple de la Corporació Municipal. La justificació de la sessió extraordinària és el Sorteig dels membres de les Taules per a les Eleccions Generals del 23 de juliol, i l’aprovació de l’Organigrama de la Corporació Municipal 2023-2027. Article 38 ROF.

ORDRE DEL DIA

1. EXP. 1599/2023. SORTEIG PÚBLIC PER A LA DESIGNACIÓ DELS MEMBRES DE LES TAULES ELECTORALS ELECCIONS GENERALS 23 JULIOL 2023.

2. EXP. 1591/2023. CONSTITUCIÓ DE GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS I JUNTA DE PORTAVEUS.

3. EXP.1577/2023. DONAR COMPTE DECRET DE L’ALCALDIA PRESIDÈNCIA: TINENTS D’ALCALDE.

4. EXP.1578/2023. DONAR COMPTE DECRET DE L’ALCALDIA PRESIDÈNCIA: MEMBRES JUNTA DE GOVERN.

5. EXP.1579/2023. DONAR COMPTE DECRET DE L’ALCALDIA PRESIDÈNCIA: DELEGACIONS DE L’ALCALDIA EN LA JUNTA DE GOVERN.

6. EXP.1580/2023.DONAR COMPTE DECRETS DE L’ALCALDIA PRESIDÈNCIA: DELEGACIONS A REGIDORS.

7.- EXP. 1582/2023. NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN ÒRGANS COL·LEGIATS I ORGANISMES.

8.- EXP. 1587/2023. CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS MUNICIPALS.

9.- EXP.1584/2023. RÈGIM RETRIBUTIU CORPORACIÓ 2023-2027. DEDICACIONS, INDEMNITZACIONS PER ASSISTÈNCIES, DOTACIÓ A GRUPS POLÍTICS.

10.- EXP. 1581/2023. PERIODICITAT DE LES SESSIONS DEL PLE DE LA CORPORACIÓ.

Publicado en Actualitat, Política.