LA REGIDORIA DE SANITAT INFORMA SOBRE EL REPARTIMENT DE MÀSCARES EN LES FARMÀCIES D’ONDARA SEGONS LA RESOLUCIÓ DE LA CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

Ondara, 21.04.20. La Regidoria de Sanitat de l’Ajuntament d’Ondara ha informat del repartiment de màscares a les farmàcies d’Ondara, tenint en compte la RESOLUCIÓ de 15 d’abril de 2020, de la Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s’efectua la donació de màscares higièniques per a la població vulnerable en l’àmbit de l’estat d’alarma Covid-19, en la Comunitat Valenciana.

DOGV Resolucion 15 04 2020 CSUSP donación mascarillas higiéenicas.pdf

El decret publicat és el següent: La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública considera que les màscares higièniques són un element que pot incrementar la protecció contra la Covid-19 i que s’ha d’utilitzar d’una manera eficient. En aquest sentit, s’ha de comptar amb la labor d’assessorament que es realitza per les oficines de farmàcia, per a informar sobre el seu ús adequat. Per resolució de l’Agència Tributària de 8 d’abril de 2020, s’ha concedit a la Generalitat Valenciana l’autorització administrativa per a la importació de béns amb l’exempció prevista en l’article 46 de la Llei 37/92, de 28 de desembre, de l’impost sobre el valor afegit, en ocasió de la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, la qual cosa permet la importació i distribució gratuïta d’una quantitat important de màscares.

En aquesta línia, la Generalitat Valenciana ha arribat a un acord amb els col·legis farmacèutics de la Comunitat Valenciana, mitjançant el qual la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública distribuirà màscares higièniques gratuïtament a través de les oficines de farmàcia a les persones majors de 65 anys i col·lectius vulnerables de major risc. Les destinatàries de la mesura que contempla aquesta resolució són les persones amb major risc de presentar complicacions en cas de contraure la Covid-19. Cal remarcar que no es tracta de població en risc de contraure la malaltia, sinó de població no exposada que en cas d’infectar-se tindria pitjor pronòstic i, per tant, major probabilitat d’hospitalització, ingrés en UCI o requeriment de ventilació mecànica.

El criteri d’identificació d’aquesta població s’ha centrat en l’edat i en les condicions cròniques que pateixen, d’acord amb la classificació dels Clinical Risk Groups (CRG). D’aquesta manera, s’ha considerat necessari proveir de màscares higièniques a la totalitat de persones d’edat superior a 65 anys i a aquelles ciutadanes i ciutadans menors de 65 anys però amb alguna de les següents condicions: malaltia significativa crònica en múltiples sistemes orgànics (Estat de salut 6), malaltia dominant crònica en tres o més sistemes orgànics (Estat de salut 7), neoplàsies dominants, metastàsiques i complicades (Estat de salut 8) o necessitats sanitàries elevades (Estat de salut 9). Aquests estats de salut inclouen la pràctica totalitat de persones amb major vulnerabilitat.

Aquesta resolució s’emmarca en les actuacions que està duent a terme la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, després de la publicació del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19 i a l’empara de la Llei orgànica 3/1986, de 14 d’abril, de mesures especials en matèria de salut pública. Per tant, i a l’empara del que es disposa en l’article 94 del Decret 105/2019, de 5 de juliol, del Consell, pel qual s’estableix l’estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat, resolc:

Primer- Donar 3.600.000 màscares higièniques a les persones i col·lectius vulnerables definits en el punt segon d’aquesta resolució, sense perjudici de la possibilitat de posteriors distribucions. Aquesta donació s’efectuarà a través dels principals magatzems distribuïdors i les oficines de farmàcia de la Comunitat Valenciana.

Segon- El col·lectiu beneficiari d’aquesta resolució, d’acord amb els criteris de prioritat i la capacitat del sistema d’informació de què disposa la Conselleria de Sanitat Universal i Salut pública (GAIA), serà el següent:

a) Persones amb edat igual o superior a 65 anys.

b) Persones amb estats de salut de major vulnerabilitat, d’acord amb el Sistema de Classificació de Pacients (SCP): estats de salut 6,7, 8, i 9.

Tercer- En les oficines de farmàcia es dispensaran les màscares directament als ciutadans i ciutadanes beneficiaris, gratuïtament. Es dispensaran 3 màscares per cada persona beneficiària.

Quart- La prescripció de les màscares s’habilitarà informàticament en la recepta electrònica de cada persona beneficiària, que permetrà la seua identificació a través de la SIP i els registres de dispensació. S’incorporarà una única recepta, no renovable, com a producte no finançable, que no s’ha de prescriure i sense cost per al pacient o la pacient.

Imagen Farmaondara

Al respecte de la distribució de les màscares, des de les Farmàcies d’Ondara – FarmaOndara (Centre Comercial i Docttor Fleming), s’ha recordat que es repartiran de forma gratuïta 3 màscares per persona a aquelles persones majors de 65 anys o persones de risc (segons criteri dictat per l’Administració). Per a això caldrà acudir de forma escalonada a la farmàcia amb el SIP del pacient. Hi han màscares per a totes les persones mencionades, per la qual cosa no es realitzaran reserves de màscares. Es recomana acudir a la farmàcia quan s’hagen de comprar medicines o quan s’isca a fer la compra setmanal, per a no col·lapsar la farmàcia. Pot acudir un familiar o veí amb el SIP del pacient, i també es pot fer ús del telèfon del Major d’Ondara. Una vegada arreplegades les màscares, la recomanació continua sent quedar-se a casa.

LA REGIDORIA D’AGRICULTURA INFORMA SOBRE EL DESPLAÇAMENT ALS HORTS URBANS D’ONDARA DURANT L’ESTAT D’ALARMA

Ondara, 21.04.20. Divendres passat 17 d’abril, la Delegació del Govern a la Comunitat Valenciana va informar sobre les preguntes relacionades amb el desplaçament als horts per a l’autoconsum, realitzant les indicacions següents:

 1. Ha de mantenir-se no sols l’activitat de les empreses agroalimentàries en el seu conjunt, incloses les explotacions agrícoles, ramaderes, aqüícoles i l’activitat pesquera, sinó també la de les empreses que, al seu torn, els subministren els inputs necessaris per al seu funcionament. En conseqüència, en el cas d’agricultors, ramaders, aqüicultors i pescadors han de poder continuar realitzant les labors necessàries per a garantir el manteniment d’activitat.

 2. Basant-se en aquests requeriments, des d’aquesta Delegació de Govern, es recomana a fi que puguen realitzar-se les labors necessàries per al manteniment de l’activitat agrícola, que l’agricultor vaja proveït en el seu desplaçament d’un títol que acredite la propietat o inscripció en Registre Agrícola, o d’una acreditació expedida per la seua organització, cooperativa o entitat a què pertanga.

 3. Els titulars d’explotacions agrícoles hauran de complir estrictament els protocols de les autoritats sanitàries per a la prevenció i protecció contra el COVID-19 en els seus llocs de treball, disposant dels mitjans i de les mesures organitzatives necessàries per a ells i per als seus treballadors, igual que en el seu desplaçament en vehicle particular. Però abans que res, ha de prevaldre el principi de quedar-se a casa, la qual cosa suposa un canvi de paradigma per a l’agricultor, qui ha de valorar quina tasca és estrictament imprescindible en la seua explotació.

 4. L’atenció i alimentació d’animals es consideren causa de força major als efectes de la seua inclusió en els supòsits autoritzats

 5. L’atenció o recol·lecció d’horts d’autoconsum només es pot considerar autoritzat, de manera excepcional en aquells casos en què, l’explotació agrícola es trobe pròxima al domicili de l’agricultor, que haurà d’acreditar, tal qual s’indica en l’apartat 2 del present escrit, la propietat o inscripció en Registre Agrícola, o d’una acreditació expedida per la seua organització, cooperativa o entitat a què pertanga.

Respecte d’això, des de la Regidoria d’Agricultura de l’Ajuntament d’Ondara, s’ha informat en relació als horts urbans d’Ondara, que es permeten els desplaçaments a horts particulars per a autoconsum, però amb certes condicions i complint les mesures sanitàries, de desplaçament i de seguretat que marquen en les normes publicades:

 • En tots els desplaçaments, sols podrà anar una persona.

 • Els horts urbans d’Ondara amb n° imparell, podran anar dilluns, dimecres i divendres.

 • Els parells podran anar dimarts, dijous i dissabte.

 • Els diumenges no es podrà anar.

 • Es podrà anar només en horari de matí, fins les 14 hores i durant una hora.

 • Amb les mesures de protecció adequades (guants i mascareta) i sols una persona.

ACO GESTIONA UNA COMANDA D’EPI’S PER ALS COMERCIANTS D’ONDARA

aco ondara epis

Els comerços d’Ondara continuen reforçant la seua protecció enfront del Covid-19

ACO ha gestionat la comanda de material EPI para més de 30 comerços i empreses

ACO, l’associació de comerciants i empresaris d’Ondara està treballant per a garantir la seguretat a comerciants i clients davant de la Covid-19 i ha ajudat a millorar la seguretat dels seus comerços gestionant una comanda d’EPIs que ascendeix a més de 2.000€ i que consta de més de 900 màscares i 75 gels hidroalcohòlics que serviran com a equip de protecció individual para més de 30 comerços del municipi.

Les mesures que porten implantant-se des de l’inici del confinament han sigut l’ús d’equips de protecció individual, limitació d’aforament, control de distàncies, ús de pantalles protectores o cartelleria informativa. Així mateix, els comerços que ofereixen servei a domicili també han implantat mesures de seguretat per a realitzar els repartiments. Cal destacar que molts comerços tancats continuen oferint servei a domicili pel que, si és possible, les mesures són encara molt més exigents complint de forma exhaustiva les recomanacions del Ministeri de Sanitat en aquesta matèria.

La junta directiva d’ACO ha explicat que continuen treballant per a estar al costat dels comerciants en aquests moments tan difícils i per això s’estan duent a terme accions com la gestió de la comanda d’EPIs amb l’objectiu de garantir la seguretat tant de comerciants com de clients durant aquests dies. Així mateix, ACO ha llançat diverses campanyes en les seues xarxes socials per a connectar i animar a la població així com per a informar dels clients els comerços que romanen oberts o amb servei a domicili.

LA RESIDÈNCIA D’ONDARA CONTINUA SENSE CASOS DE CORONAVIRUS ENTRE ELS RESIDENTS

Ondara, 15.04.20. La Residència Mare de Déu de la Soledat d’Ondara continua sense tindre, de moment, cap cas de contagi per coronavirus entre les persones residents, segons ha confirmat aquest matí la directora del centre, Paqui Ferrando. En la Residència d’Ondara s’estan seguint tots els protocols marcats tant per Conselleria com pel Ministeri de Sanitat, i es prenen totes les mesures necessàries d’higiene i de neteja. La Residència d’Ondara està seguint tots els protocols i el pla de contingència elaborat per a evitar el contagi per Covid-19, en un col·lectiu especialment vulnerable com són les persones majors.

La situació en la Residència d’Ondara (sense casos positius entre els residents, igual que altres residències de la Marina Alta) reflectix també la situació de la comarca, en la que hi ha menys casos positius que en resta de la Comunitat, el que podria constatar que l’arribada dels casos va ser més tardana i va donar marge d’actuació a les residències, segons considera la directora del centre.

Respecte al material sanitari, ha confirmat que la comanda que van realitzar a Marina Salut els va arribar correctament i en la Residència d’Ondara no tenen en l’actualitat carència de material. No obstant això, en el cas de guants i gel hidroalcohòlic, en ser de major ús, estan a l’espera de rebre novament.

Des de la Residència s’agraeix l’interès i les cridades de familiars i amics preocupant-se per la situació de la Residència, i s’agraeixen les donacions de particulars i empreses en aquests moments tan complicats.

ONDARA PREPARA UN PLA DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA LOCAL PER VALOR DE 150.000 EUROS

teleconferencia alcaldia (4)

Ondara, 15.04.20. L’Alcalde d’Ondara, José Ramiro, ha avançat que des de l’Equip de Govern local s’està concretant l’elaboració d’un pla de reactivació econòmica local, per a ajudar a pal·liar la crisi econòmica quan s’isca de la crisi sanitària. Aquest pla s’està ultimant i es desenvoluparà en diverses fases.

Les previsions és que aquest pla estarà preparat per a la setmana que ve, i comptarà amb propostes sobre com reactivar l’economia local, i amb mesures econòmiques concretes. El pla de reactivació econòmica local vindrà acompanyat d’una quantia econòmica municipal, dotada amb aportacions de totes les regidories. Segons ha confirmat José Ramiro, s’espera arribar a dotar, en aquesta primera fase, amb més de 150.000 euros a aquest pla local. Per a això, se sacrificaran determinades partides econòmiques en totes les àrees; per exemple, en el cas de Promoció Econòmica, la quantia del trenet de la fira es destinarà a aquest pla de reactivació econòmica local que l’Ajuntament aplicarà per a ajudar a la ciutadania i empreses locals a eixir de la crisi. També altres partides que enguany no es poden executar, com les destinades per exemple al festival Gegant, o a la Fira de la Paraula i Festacarrer.

D’altra banda, l’Alcalde també ha destacat que des de l’Ajuntament s’està treballant per a protegir als veïns el màxim possible quan es puga eixir als carrers, en la fase de desescalada; per a això, estan esperant que se certifiquen mascaretes reutilitzables amb l’objectiu d’adquirir-les per als veïns i veïnes d’Ondara.

En un altre àmbit, José Ramiro ha recalcat els esforços que s’estan duent a terme des de l’administració local per a donar servei a la ciutadania en aquesta crisi. Per exemple, la setmana passada, l’Ajuntament d’Ondara va habilitar l’expedició de certificats digitals, i gràcies a aquesta mesura, que era necessari realitzar de manera presencial, 47 autònoms d’Ondara van poder obtenir aquest certificat, que és necessari per als tràmits que s’estan realitzant amb les administracions estatal i autonòmica en qüestions com les ajudes públiques.

D’altra banda, el telèfon del Major que l’Ajuntament d’Ondara va posar en en marxa al principi de l’estat d’alarma, ha realitzat ja 25 intervencions, ateses per personal municipal amb la col·laboració de l’equip de persones voluntàries.

LA POLICIA LOCAL D’ONDARA INTERPOSA 9 DENÚNCIES EN LA 4a SETMANA DE L’ESTAT D’ALARMA

policia local ondara (1) policia local ondara (2)

Ondara, 14.04.20. Amb motiu de l’Estat d’Alarma, des de la Policia Local d’Ondara es realitza una intensa labor per a fer complir les mesures de confinament decretades pel Govern. El cap de la Policia Local d’Ondara, Antonio Galiano, ha informat que en la quarta setmana de confinament per l’Estat d’Alarma, del 6 al 13 d’abril (que ha inclòs els dies festius de Setmana Santa), s’han interposat a Ondara un total de 9 denúncies; quasi totes a persones reincidents i a les que s’havia avisat prèviament. S’han intensificat els controls, s’ha identificat a un total de 73 persones i 14 vehicles, però tan sols en 9 casos no estava justificat el seu desplaçament. Tenint en compte les instruccions del Ministeri per a controlar els desplaçaments a segones residències durant aquesta Setmana Santa, Antonio Galiano ha confirmat que en el cas d’Ondara, s’han realitzat diversos controls, i no s’ha identificat a cap persona provinent de la comunitat de Madrid.

El cap de la Policia Local d’Ondara, en tot cas, considera que haver interposat 9 denúncies a Ondara en l’última setmana, amb una població de 6.000 persones, és una xifra molt baixa que demostra que la ciutadania d’Ondara ho està fent molt bé i està seguint les mesures de l’estat d’alarma. Per aquest motiu, ha agraït a les veïnes i veïns d’Ondara que es queden a casa. Des de la Policia Local d’Ondara s’ha elaborat un vídeo per a agrair el seu gest a totes les persones que ixen a les 20h als seus balcons per a aplaudir; un vídeo en què també es mostra l’homenatge que cada dia es fa des de la policia local, i que els ha portat a la Residència, farmàcia, centre de salut, supermercats, gasolinera, hospital…

Des de la Policia Local d’Ondara es recorda que el telèfon d’atenció a la ciutadania és el 965766666 o 686999897; també el 112 i el 092. El telèfon del major d’Ondara és el 677996948.

LA PARRÒQUIA CONFIRMA QUE LES FESTES PATRONALS DE LA SOLEDAT D’ONDARA NO SE CELEBRARAN AL JULIOL

soledat

Els Festers del Crist 2020 també anuncien l’ajornament, sense nova data, de les festes previstes per a juny

Ondara, 14.04.20. El rector d’Ondara, En Juan Gavilà, ha confirmat en l’entrevista realitzada en l’emissora municipal La Veu d’Ondara que les festes patronals d’Ondara en honor a la Soledat 2020, no se celebraran enguany en el mes de juliol. La seua celebració estava prevista del 10 al 13 de juliol, però després de parlar amb la Comissió de la Soledat 2020 i amb la Regidoria de Festes i Tradicions d’Ondara, s’ha acordat que aquests festejos no se celebraran en la data prevista, i que a partir del mes d’agost, es tornarà a estudiar si és possible la celebració en una data posterior, o no. Segons indica el rector local, el que està clar és que al juliol no es farà. I no és possible avançar, en l’actualitat, una nova data de celebració de la Soledat, atès que ningú pot predir com evolucionarà la situació de cara a l’estiu.

També els Festers del Crist 2020 han anunciat que s’ha decidit ajornar les festes del Barri del Crist previstes per al mes de juny, i que més avant decidiran quan les programen (s’ajornen, de moment, sense nova data de celebració).

Nota de premsa PP Ondara – EL PP D’ONDARA DESTINA TOT EL SALARI DE 2 MESOS A FINALITATS BENÈFIQUES

Nota de premsa PP Ondara – EL PP D’ONDARA DESTINA TOT EL SALARI DE 2 MESOS A FINALITATS BENÈFIQUES

**Nota de premsa PP Ondara**

«Els 4 regidors que representen el Partit Popular d’Ondara, després que l’actual govern local dirigit per PSPV i COMPROMÍS declinaren la proposta dels populars de baixar-se el sou el 50%, han decidit invertir les seues retribucions de dos mesos en la compra de menjar per a CÀRITAS i també en la impressió d’uns llibres infantils educatius. Aquests llibres a més, han sigut distribuïts entre diferents comerços d’Ondara, perquè es repartisquen gratuïtament.

El portaveu del partit popular Álex Hernández va explicar sobre aquesta aportació a CÀRITAS: sempre és un bon moment per a ajudar als altres, però en aquestes circumstàncies, encara és mes important.

Sobre la iniciativa dels llibres el popular va dir: hem observat que en altres municipis s’estava fent, i creiem que els xiquets i xiquetes d’Ondara també ho mereixen.

Hernández va finalitzar dient: la política és una cosa passatgera, ha de ser una cosa vocacional i no dependre del seu sou al 100%. Està clar que cal cobrar perquè inverteixes molt temps en això, però hem d’entendre que hi ha gent que ho està passant molt mal i el nostre deure és donar exemple».

**Nota de premsa del PP d’Ondara**

EL PP DE ONDARA DESTINA TODO EL SALARIO DE 2 MESES A FINES BENÉFICOS.

Los 4 concejales que representan el Partido Popular de Ondara, después de que el actual gobierno local dirigido por PSPV y COMPROMÍS declinaran la propuesta de los populares de bajarse el sueldo el 50%, han decidido invertir sus retribuciones de dos meses en la compra de comida para CÁRITAS y también en la impresión de unos libros infantiles educativos. Estos libros además, han sido distribuidos entre distintos comercios de Ondara, para que se repartan gratuitamente.

El portavoz del partido popular Álex Hernández explicó sobre esta aportación a CÁRITAS: siempre es un buen momento para ayudar a los demás, pero en estas circunstancias, todavía es mas importante.

Sobre la iniciativa de los libros el popular dijo: hemos observado que en otros municipios se estaba haciendo, y creemos que los niños y niñas de Ondara también lo merecen.

Hernández finalizó diciendo: la política es algo pasajero, tiene que ser algo vocacional y no depender de su sueldo al 100%. Está claro que hay que cobrar porque inviertes mucho tiempo en ello, pero debemos entender que hay gente que lo está pasando muy mal y nuestro deber es dar ejemplo”.

**Nota de premsa del PP d’Ondara**

UN DE CADA TRES FANALS D’ONDARA NO S’ENCENDRÀ COM A MESURA D’ESTALVI EN ENLLUMENAT PÚBLIC

Es van a parar les fonts per a realitzar reparacions i manteniment

Ondara, 08.04.20. Des d’aquesta setmana, segons ha informat el Regidor de Manteniment Públic i Serveis de l’Ajuntament d’Ondara, Pere Picornell, no s’encendrà un de cada tres fanals del nucli urbà d’Ondara (excepte Pamis i zona del Centre Comercial). Es tracta d’una mesura d’estalvi energètic, amb la que es disminuirà el cost en enllumenat públic durant aquest temps de confinament.

La setmana passada ja es va procedir a rebaixar un 50% la potència de les llums led que van ser substituïdes en 2019 (que incloïen tot el Barri del Crist, així com carrer Blasco Ibáñez i perpendiculars), al que ara se sumarà també l’apagat d’un de cada tres fanals de tot el nucli urbà per a estalviar.

mde

mde

** Fotos arxiu canvi llums 2019** 

 

D’altra banda, Pere Picornell també ha anunciat que l’Ajuntament pararà les fonts ubicades a les rotondes d’Av. Doctor Fleming i carrer Dolors, i es realitzaran tasques de manteniment i reparació.