LA REGIDORIA D’AGRICULTURA INFORMA SOBRE EL DESPLAÇAMENT ALS HORTS URBANS D’ONDARA DURANT L’ESTAT D’ALARMA

Ondara, 21.04.20. Divendres passat 17 d’abril, la Delegació del Govern a la Comunitat Valenciana va informar sobre les preguntes relacionades amb el desplaçament als horts per a l’autoconsum, realitzant les indicacions següents:

 1. Ha de mantenir-se no sols l’activitat de les empreses agroalimentàries en el seu conjunt, incloses les explotacions agrícoles, ramaderes, aqüícoles i l’activitat pesquera, sinó també la de les empreses que, al seu torn, els subministren els inputs necessaris per al seu funcionament. En conseqüència, en el cas d’agricultors, ramaders, aqüicultors i pescadors han de poder continuar realitzant les labors necessàries per a garantir el manteniment d’activitat.

 2. Basant-se en aquests requeriments, des d’aquesta Delegació de Govern, es recomana a fi que puguen realitzar-se les labors necessàries per al manteniment de l’activitat agrícola, que l’agricultor vaja proveït en el seu desplaçament d’un títol que acredite la propietat o inscripció en Registre Agrícola, o d’una acreditació expedida per la seua organització, cooperativa o entitat a què pertanga.

 3. Els titulars d’explotacions agrícoles hauran de complir estrictament els protocols de les autoritats sanitàries per a la prevenció i protecció contra el COVID-19 en els seus llocs de treball, disposant dels mitjans i de les mesures organitzatives necessàries per a ells i per als seus treballadors, igual que en el seu desplaçament en vehicle particular. Però abans que res, ha de prevaldre el principi de quedar-se a casa, la qual cosa suposa un canvi de paradigma per a l’agricultor, qui ha de valorar quina tasca és estrictament imprescindible en la seua explotació.

 4. L’atenció i alimentació d’animals es consideren causa de força major als efectes de la seua inclusió en els supòsits autoritzats

 5. L’atenció o recol·lecció d’horts d’autoconsum només es pot considerar autoritzat, de manera excepcional en aquells casos en què, l’explotació agrícola es trobe pròxima al domicili de l’agricultor, que haurà d’acreditar, tal qual s’indica en l’apartat 2 del present escrit, la propietat o inscripció en Registre Agrícola, o d’una acreditació expedida per la seua organització, cooperativa o entitat a què pertanga.

Respecte d’això, des de la Regidoria d’Agricultura de l’Ajuntament d’Ondara, s’ha informat en relació als horts urbans d’Ondara, que es permeten els desplaçaments a horts particulars per a autoconsum, però amb certes condicions i complint les mesures sanitàries, de desplaçament i de seguretat que marquen en les normes publicades:

 • En tots els desplaçaments, sols podrà anar una persona.

 • Els horts urbans d’Ondara amb n° imparell, podran anar dilluns, dimecres i divendres.

 • Els parells podran anar dimarts, dijous i dissabte.

 • Els diumenges no es podrà anar.

 • Es podrà anar només en horari de matí, fins les 14 hores i durant una hora.

 • Amb les mesures de protecció adequades (guants i mascareta) i sols una persona.

Publicado en Actualitat, Ajuntament.