ONDARA PORTA HUI A PLE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2015, EL CONVENI AMB AVAMET I L’APROVACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI DE RESIDUS

 

També s’abordarà la transferència de crèdits amb motiu de la sentència per les factures impagades a una televisió comarcal, així com l’adhesió d’Ondara a la DO Moscatell de la Marina, i el conveni amb Ecoembes i la Generalitat

 

         Ondara, 26.05.16. L’Ajuntament d’Ondara celebra hui una sessió ordinària del ple de la corporació municipal en què es donarà compte de diverses qüestions d’índole econòmica. D’una banda, es donarà compte de la liquidació del pressupost general de 2015. D’altra banda, es donarà compte de l’informe de morositat i PMP Primer Trimestre Pressupost General 2016, en el que s’indica que “es compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostari i l’objectiu de la regla del gasto”, i es donarà compte de l’execució del primer trimestre del pressupost general de 2016.

 

En l’àmbit econòmic també es debatrà l’aprovació de transferències de crèdit del Pressupost General de 2016. L’Ajuntament abonarà 87.686 euros (inclou el pagament de les factures més els interessos) per l’execució de la sentència de la demanda d’Olimpy S.L i Radiotelevisió Marina Alta. Tenint en compte que l’Ajuntament havia reservat una partida de 100.000 euros per al pagament de la dita sentència, es procedirà a realitzar una transferència de crèdits per l’import restant per a destinar-ho a altres partides.

 

D’altra banda, el ple porta a aprovació el Conveni de Col·laboració entre l’Associació Valenciana de Meteorologia “Josep Peinado” (AVAMET) i l’Ajuntament d’Ondara per a la divulgació de les dades d’una estació meteorològica per part d’AVAMET a Ondara. El conveni serà presentat pel Regidor de l’àrea de Dinamització econòmica i Gestió estratègica, José Ramiro. Mitjançant aquest conveni, l’Ajuntament passarà a formar part d’AVAMET com a col·laborador, amb el pagament de la quota anual de soci de 50 euros; mentre que AVAMET es compromet a donar cobertura de les dades de la seua estació meteorològica ubicada a les instal·lacions de l’edifici municipal del Centre Social a través del seu portal web, tant en la “MeteoXarxa” com en la “MeteoXarxaOnline” en el seu apartat de “Xarxa d’estacions dels socis”.

 

Així mateix, el ple debatrà l’Aprovació dels Estatuts del Consorci per a l’execució de les previsions del Pla Zonal de Residus 6, Àrea de Gestió A1, atenent a l’escrit del Consorci del 29 d’abril, en el que es  comunicava que el dia 3 de març del 2016, va ser aprovada la modificació dels Estatuts, i havent finalitzat el tràmit de la publicació sense que s’haja presentat cap reclamació, i per tant, elevat a definitiu l’acord de modificació. Motiu pel qual es debatrà en el ple l’aprovació del text dels articles modificats del Consorci del Pla Zonal de Residus.

 

També es portarà al ple l’adhesió d’Ondara a la creació de la  D.O.C. Moscatell de la Marina. En aquest cas, es tracta d’una proposta del Regidor d’Agricultura, Pere Picornell, donant compte de la iniciativa de l’Ajuntament de Poble Nou de Benitatxell per a promoure la Denominació d’Origen a nivell Comarcal del “Moscatell de la Marina”. Atès que en el terme municipal d’Ondara històricament també se n’ha produït raïm de moscatell, es considera convenient que l’Ajuntament d’Ondara també estiga present en el procés de creació d’aquesta denominació d’origen, i per a això l’acord que es porta a ple inclou comunicar a l’Ajuntament de Poble Nou de Benitatxell l’interès d’Ondara d’adherir-se a la iniciativa i de formar part de les actuacions o gestions que es facen.

 

 

 

ONDARA CELEBRA PLE ORDINARI EL DIJOUS 26 DE MAIG

 

Ondara, 24.05.16. L’Ajuntament d’Ondara celebrarà el dijous 26 de maig de 2016 a les 20:30 hores una sessió ordinària del Ple de la corporació Municipal amb el següent Ordre del Dia:

 

ORDRE DEL DIA

1.- EP 700/2016. Aprovació acta anterior del dia (28/04/2016).

2.- EP 876/2016. Decrets de l’Alcaldia Presidència. Donar compte.

3.- EP 181/ 2016. 4002 SERVEIS ECONÒMICS. Liquidació Pressupost General 2015. Donar compte.

4.- EP 561/ 2016. 4002 SERVEIS ECONÒMICS, Donar compte Informe Morositat i PMP Primer Trimestre Pressupost General 2016.

5.-EP 562/2016. 4002 SERVEIS ECONÒMICS. Donar compte Execució PRIMER Trimestre Pressupost General 2016.

6.-EP 838/2016. 2010.CONVENIS. Conveni de Col·laboració entre l’Associació Valenciana de Meteorologia « Josep Peinado « ( AVAMET) i l’Ajuntament d’Ondara per a la divulgació de les dades d’una estació meteorològica per part d’AVAMENT a Ondara.

7.-EP 790/2016. 1206 ENTITATS. Consorci per a l’execució de les previsions del Pla Zonal de Residus 6, Àrea de Gestió A1. Aprovació Estatuts.

8.- EP 875/ 2016. 4002. Serveis Econòmics. Transferències de crèdit del Pressupost General de 2016. Aprovació provisional.

9.- EP 898/2016. 2010 Convenis. Conveni Generalitat Valenciana i Ecoembes i Ajuntament d’Ondara. Acceptació prorroga.

10- EP 826/2016. 8601 Agricultura. Adhesió Creació D.O.C. « Moscatell de la Marina»

11.- Precs i preguntes.

L’AJUNTAMENT PUBLICARÀ EN LA WEB MUNICIPAL EL TEXT ÍNTEGRE DE LES NORMATIVES EN TRAMITACIÓ APROVADES PEL PLE

 També s’han iniciat les gestions per a autoritzar l’entrada dels Regidors de l’oposició a la plataforma “Gestiona” per a augmentar la transparència i fiscalització

 

Ondara, 04.05.16. L’Alcalde d’Ondara i Regidor de Democràcia Participativa i Transparència, Zeus Serrano, ha anunciat que a partir d’ara, l’Ajuntament publicarà en la Seu Electrònica de la pàgina web municipal el text íntegre de totes les ordenances, reglaments i normatives aprovades provisionalment pel ple de la corporació municipal, amb l’objectiu de “fer un pas endavant en la transparència dels documents de l’Ajuntament, que permetrà una major participació de les veïnes i veïns d’Ondara,”, de manera que “tothom podrà valorar el document íntegre per a presentar suggeriments o al·legacions, si ho considera oportú”.

 

Les normatives en tramitació es podran consultar en la pàgina web www.ondara.org, en l’apartat de “Serveis municipals”-“Seu Electrònica”, on ja es poden consultar, per exemple, les tres ordenances aprovades provisionalment pel ple del passat 28 d’abril del 2016 (l’ordenança de circulació, l’ordenança de festes del poble i l’ordenança de la taxa per drets d’examen).

 

A més, des de la regidoria de Modernització en l’Administració, dirigida per José Ramiro, s’està treballant per tal d’apropar més l’administració als ciutadans, amb solucions ja implementades com poden ser les emissions en directe dels Plens municipals o la nova web de tota la informació del poble (laveu.ondara.org), i altres que es posaran en breu en marxa, com és la publicació de la nova web institucional de l’Ajuntament; la possibilitat de presentar documentació a processos selectius telemàticament, i l’accés a la plataforma GESTIONA als regidors de l’oposició, per a consultar els llibres de registre. Referent a aquesta última proposta, el regidor ha volgut remarcar que “mai s’havia permès accedir als llibres de registre des de la mateixa plataforma que empra l’ajuntament, tot i que s’havia demanat en la legislatura passada”, segons va dir. En eixe sentit, el regidor ha recordat que “és una reivindicació que ja vaig transmetre a l’anterior equip de govern a principis del 2013, quan estàvem en l’oposició, i que sempre ens havien negat, inclús amb informes dels tècnics”, segons ha manifestat José Ramiro. Respecte a eixe futur accés, el que facilitarà, “mitjançant el sistema informàtic que ja tenim a l’ajuntament, el dret de tot regidor a l’accés a la informació dels Registres”, a més, ha sentenciat que “allò que ens van negar en el seu moment, nosaltres ens avancem a posar-ho en marxa, tot i que en cap moment ens ho han demanat”, segons aclareix el regidor de Modernització en l’Administració.

 

Zeus Serrano, responsable de l’àrea de Transparència, ha manifestat que aquestes accions van encaminades a l’objectiu “d’augmentar la transparència i democratitzar la funció de l’oposició”, i que aquesta autorització de l’entrada al “Gestiona” servirà per a que “els regidors i regidores de l’oposició tinguen accés directe a la documentació per a poder fiscalitzar el dia a dia de l’Equip de Govern”. El “Gestiona” és la plataforma informàtica, a la que està adherida l’Ajuntament d’Ondara, que permet el registre d’entrada i eixida de documents, conservació d’arxius, tauler d’anuncis, etc. El “Gestiona” incorpora totes les ferramentes necessàries per a complir amb la Llei de Transparència.

 

 

 

 

EL PLE APROVA PER UNANIMITAT L’ORDENANÇA DE FESTES

El PP va votar en contra de l’informe sobre compatibilitat de l’Alcalde, i del rebuig a l’escrit de l’entitat Cultural i cívica Plataforma Valencianista PLV i Circul Cívic Valencià sobre la celebració de la Trobada d’Escoles

 

Ondara, 29.04.16. El ple ordinari celebrat ahir a l’Ajuntament d’Ondara va aprovar, per unanimitat de tots els grups polítics, l’Ordenança reguladora Festes del poble d’Ondara. Es tracta de la primera ordenança de festes que s’elabora al municipi, i el seu objectiu, segons va manifestar la Regidora de Festes, Mª Carmen Velázquez, és “aconseguir un equilibri entre el gaudi de la festa i el respecte per la convivència respectuosa”, així com regular aspectes de les festes relacionats amb la plaça de bous, l’ús de la via pública, el so, els garitos, etc; al mateix temps que servirà també per a reforçar l’actuació de la Policia Local. Tots els grups polítics, tant l’Equip de Govern PSPV-Compromís com el Partit Popular, van votar favorablement l’ordenança.

 

També es va aprovar per unanimitat l’Adhesió i aprovació dels Estatuts i el nomenament d’un representant de la corporació en l’Associació “Ruta dels RiuRaus (el representant titular d’Ondara serà l’Alcalde, Zeus Serrano, i el suplent, el primer tinent d’alcalde, José Ramiro), així com el Conveni de col·laboració entre Conselleria d’Educació i l’Ajuntament d’Ondara, per al desenvolupament de projectes de formació professional dual. A més es va aprovar amb el vot favorable de tots els grups polítics una moció sobre el Servei de Transport amb autobús de l’IES Xebic, (en la que es deixava de manifest que la parada dels autobusos a l’aparcament junt amb el MasyMas és, en l’àmbit de la seguretat viària, el més segur tant per als estudiants com per a la circulació); i també va ser aprovada per unanimitat l’Ordenança reguladora de la taxa per drets d’examen.

 

L’aprovació provisional d’una modificació en l’Ordenança Municipal Circulació va comptar amb el vot a favor de l’Equip de Govern i l’abstenció del PP. En aquest cas, es va aprovar el text íntegre enviat per SUMA, que incorpora els canvis legislatius en matèria de circulació, i s’adapta a la  realitat actual  de  mitjans de  control que disposa  la Policia Local, deixant-se sense efecte els estacionaments d’alta rotació.

 

L’aprovació de l’informe sobre compatibilitat de l’Alcalde Zeus Serrano, va eixir endavant amb el vot en contra del PP, si bé el Regidor del PP, Isidro Catalán, va manifestar que “no estem en contra de l’Alcalde ni de la seua activitat”. L’informe en qüestió era per a ratificar l’acord de data d’octubre del 2015, pel que  s’emet   un informe   favorable   a   la   Conselleria  de   Sanitat   Universal   i   Salut Pública, respecte a la petició Zeus Serrano de compatibilitat de la seua funció de Personal Laboral Especial de la Conselleria de Sanitat Universal (és metge resident) i la segona activitat  per a exercir el càrrec d’Alcalde d’Ondara. La corporació entén, segons consta en l’informe, que “no resulta assimilable l’exercici del càrrec representatiu sense contraprestació retributiva amb l’exercici d’una activitat professional”, i que “no  cal considerar anàloga a una qualificació d’activitat professional l’exercici del càrrec d’alcalde, que no té dedicació exclusiva ni parcial, i, en conseqüència, no percep cap contraprestació econòmica per l’exercici del dit càrrec representatiu”.

favor equip govern contra pp

El PP també va votar en contra de la proposta de la Regidoria d’Educació en rebuig de l’escrit de l’entitat Cultural i cívica Plataforma Valencianista PLV i Circul Cívic Valencià. Dita associació ha presentat un escrit davant l’Ajuntament d’Ondara manifestant el seu “desacord i rebuig de l’autorització de la Trobada d’Escoles en valencià” que se celebra a Ondara el 21 de maig, ja que entenen que “aquestes activitats organitzades per l’entitat radical filocatalanista “Escola Valenciana” suposen “enaltiments catalanistes o menyspreu als nostres símbols”. Enfront d’això, la Regidora d’Educació, Mar Chesa, va defensar la Trobada, i va recordar al grup popular el seu vot a favor de la celebració de la mateixa, en el ple del passat mes de setembre. A més, va recalcar que la Trobada “és una festa lúdica que ajuda a potenciar l’ensenyament en valencià”, a més “d’acostar l’escola a la població que les alberga, d’estimular la col·laboració entre les associacions veïnals del poble i amb l’Ajuntament que les acullen en la     seua preparació, d’impulsar la germanor entre els habitants de la localitat organitzadora i la resta de la comarca durant un cap de setmana, de passar a ser una important promoció per als municipis que tenen la sort de fer-les i de convertir-se en un important estímul econòmic per a l’hostaleria i el comerç del lloc on s’executen les Trobades”, afegint que “la unitat lingüística del català, anomenat a les nostres terres valencià, és inqüestionable, com així ho afirma qualsevol entitat lingüística i cultural mínimament  seriosa  i  que  no  pretenga  ser  qualificada d’acientífica o d’ignorant”. Afegint que “pensem que les més de dues-centes mil persones que participen, any rere any, en les Trobades organitzades per Escola Valenciana en una vintena de municipis de les nostres comarques des de fa tres dècades, no poden estar tan equivocades ni haver estat tan reiteradament enganyades; defensem, i a més estem orgullosos de fer-ho, l’organització de les properes Trobades en la nostra Vila, a més de donar-li suport   a   l’entitat   encarregada   de   la seua     organització   i   de   dipositar   la nostra total confiança en la seua tasca i la seua ètica”.

 

El grup municipal del PP va votar en contra de la proposta de la Regidoria d’Educació, en considerar, segons va manifestar la regidora popular Antonia Ivars, que el problema és “la introducció del catalanisme a Ondara” i va relacionar les Trobades amb la recent decisió del ple de l’Ajuntament de tornar a hissar el “Penó de la Conquesta”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’EQUIP DE GOVERN PORTA A PLE LA PRIMERA ORDENANÇA DE FESTES D’ONDARA

 

L’objectiu és que els festejos es desenvolupen de forma compatible amb una convivència respectuosa

 

Ondara, 27.04.16. L’Ajuntament d’Ondara celebrarà aquest dijous 28 d’abril la sessió plenària ordinària corresponent al mes d’abril, i entre els punts de l’ordre del dia s’inclou l’aprovació provisional de l’ordenança reguladora de les Festes del poble d’Ondara. Es tracta de la primera ordenança de festes que s’elabora al municipi, i el seu objectiu, segons ha manifestat la Regidora de Festes, Mª Carmen Velázquez, és “aconseguir un equilibri entre el gaudi de la festa i el respecte per la convivència respectuosa”. Després de la seua aprovació inicial, es podran realitzar les al·legacions oportunes en el període corresponent abans de la seua aprovació definitiva.

 

Des de l’Equip de Govern d’Ondara es pretén “promoure aquest   Reglament per a refermar les nostres tradicions i aconseguir alhora una major participació popular en  la programació i desenvolupament de la festa, així com fer possible que els festejos es desenvolupen d’una manera compatible amb la convivència respectuosa i el civisme”.  També s’estima oportú “regular els drets i deures de totes les persones, comissions, penyes i, en general, tots els agents socials que en el seu conjunt fan possible la celebració dels diferents actes”.

 

Entre altres aspectes, l’ordenança regula la composició i funcions de la Comissió de Sant Jaume; dels Quintos; la utilització de la plaça de Bous, o les condicions d’obertura dels garitos i el seu règim de funcionament, així com les possibles infraccions i sancions, i els seus responsables. De manera que queden per escrit una sèrie de normes de comportament (com que els voltants del garito han d’estar nets abans de les 6 hores), i entre altres mesures, es faculta a la Policia Local d’Ondara a actuar en cas d’infraccions (per exemple, les motivades per excés de decibels o música fora dels horaris regulats, ja que l’ordenança recull que els garitos podran tenir la música fins a les 2 hores o fins a les 4 hores en caps de setmana). Aquesta circumstància ve motivada per petició expressa de la Policia Local, per a poder actuar en cas de queixes veïnals.

 

Respecte a les condicions d’obertura dels garitos i el seu règim de funcionament, la Regidoria de Festes ha mantingut reunions prèvies amb la Comissió de Sant Jaume, en les que s’ha acordat que les penyes i quintades, a excepció dels Quintos de l’any en qüestió, faran el pagament efectiu d’un preu anual en el compte de l’Ajuntament, en concepte de dret a connexió elèctrica dels garitos.

 

El preu estipulat pretén pal·liar les excessives despeses de recursos, personals, físics i energètics, que generen els distints garitos any rere any. Per a respectar al màxim els principis d’equitat i proporcionalitat, es proposen dos trams; un primer tram, que aniria destinat a gravar a aquells garitos que presenten un consum de recursos físics i energètics menor (s’estableix el requisit d’aquest tram per als garitos que estiguen dotats d’elements bàsics com són una cambra refrigeradora, un congelador, les llums bàsiques i una aixeta de cervesa). I un segon tram, per a aquells garitos que, a més de tenir els elements bàsics, també disposen d’altres com a cuina elèctrica, forn elèctric, aire condicionat, o altres elements d’alt consum.

 

 

 

ONDARA CELEBRA PLE ORDINARI EL DIJOUS 28 D’ABRIL

 

 

Ondara, 26.04.16. L’Ajuntament d’Ondara celebrarà el dijous 28 d’abril de 2016 a les 20:30 hores una sessió ordinària del Ple de la corporació Municipal amb el següent Ordre del Dia:

 

ORDRE DEL DIA

 

1.- EP 487/2016. Aprovació acta anterior del dia 31/3/2016.

 

2.-EP 700/2016. Donar compte dels Decrets de l’Alcaldia Presidència.

 

3.- EP 490/2016. 4003 Ordenances. Ordenança Municipal Circulació. Modificació: Aprovació provisional.

 

4.- EP 629/2016. 1001 Associació «RUTA DELS RIURAUS” Adhesió i aprovació Estatuts i nomenament representant de la Corporació.

 

5.- EP 654 /2016. 5800 Conveni col·laboració entre la Generalitat Valenciana a través de la Conselleria d’Educació, investigació, cultura i esports i l’Ajuntament d’Ondara, per al desenvolupament de projectes de formació professional dual del sistema educatiu en la Comunitat Valenciana.

 

6.- EP 1803/2016. Aprovació Informe sobre compatibilitat de l’Alcalde Zeus Serrano Soler.

 

7.- EP 539/2016. 5803 Servei de Transport en autobús. XEBIC D’ONDARA.

 

8.- EP 682/2016. 4020 Ordenança reguladora Festes del poble d’Ondara.

 

9.- EP 699/2016. 4020 . Ordenances Fiscals. Ordenança reguladora de la taxa per drets d’examen.

 

10.- EP 718/2016. Proposta Regidora d’Educació rebuig de l’escrit de l’Entitat Cultural i cívica Plataforma Valencianista PLV i Circul Cívic Valencià.

 

  1. Precs i preguntes.

L’EQUIP DE GOVERN D’ONDARA VA CELEBRAR AHIR LA SEGONA ASSEMBLEA PARTICIPATIVA AMB LA CIUTADANIA

 

Van explicar els pressuposts i les línies estratègiques i polítiques que s’estan seguint, així com les mesures impulsades per cada regidoria

 

Ondara, 15.04.16. Ahir, l’Equip de Govern d’Ondara va celebrar una assemblea informativa oberta a la ciutadania amb l’objectiu d’explicar les línies estratègiques i polítiques que s’estan seguint des de l’Ajuntament; també es va donar compte dels pressuposts i de les actuacions de cadascuna de les regidories, explicades per cadascun dels regidors/es delegats. Aquesta va ser la segona assemblea oberta a la ciutadania celebrada per l’Equip de Govern, després de la que va tenir lloc l’1 de juliol del 2015, a penes dues setmanes després de la constitució de l’Ajuntament després de les passades eleccions municipals (en aquella ocasió, l’assemblea va tenir una major participació veïnal que en la cita d’ahir).

 

L’Alcalde d’Ondara i responsable de les àrees de Participació i Transparència, Zeus Serrano, va argumentar que aquesta primera etapa de diagnòstic de la situació municipals ha comportat, durant aquests mesos,  la realització d’una anàlisi de les diferents àrees municipals, en que han vist aquelles coses que volen solucionar, si bé va demanar a la ciutadania “paciència” perquè queda molt per fer “i no es pot arreglar en un any”. Entre els principals problemes que s’han trobat, va fer especial insistència en la brutícia de carrers i parcs; una cosa al que ja han tractat de posar solució.

 

Zeus Serrano va explicar davant el públic com s’ha elaborat el pressupost municipal d’Ondara per a enguany 2016, i quins són els condicionants que li afecten. Respecte d’això va indicar que un 97% de les despeses se’n va en personal (suposa el 40% de les despeses, i encara hi ha carències de personal); pagament del deute, despeses corrents (el manteniment de les instal·lacions suposa el 24% del pressupost; 1.337.200, tenint en compte que ara s’han millorat les condicions dels contractes de manteniment), subvencions i transferències a PIMON i SINMA. I va indicar que les limitacions del pressupost vénen condicionades pel pagament de préstecs (el deute de l’Ajuntament és de 3.074.436 euros, i en els pressuposts l’amortització de capital més interessos ascendeix a 590.000 euros), els convenis urbanístics (signats per l’anterior Equip de Govern, amb una partida de 30.000 euros en els pressuposts d’enguany), i la sentència per les factures dels anys 2005-2009 de Canal 37 (la sentència del TSJCV és ferm i ascendeix a 65.393 euros més interessos de demora; per a aquest pagament s’han reservat 100.000 euros del pressupost).

 

A pesar del “poc marge que tenim”, Zeus Serrano va argumentar que encara així s’ha aconseguit millorar la neteja dels carrers, amb augment de personal, i s’ha augmentat la brigada municipal. Considerant que “s’està invertint en el que ens sembla més important, i això és millor que fer grans obres”.

 

Respecte a les empreses municipals, Josep Carles Femenia, Regidor d’Urbanisme i delegat de PIMON i SINMA, va explicar que s’han estudiat les despeses reals, s’han adaptat els contractes i s’han creat noves places en neteja i en les brigades, amb el que s’ha millorat el servei de neteja municipal, que era un dels principals problemes que s’havien detectat. A més s’ha realitzat una gran inversió per a posar a punt el camió de recollida de fem. En l’apartat d’urbanisme, s’està atenent les persones que acudeixen a l’Ajuntament pel tema dels convenis urbanístics, i respecte al Pla General (que podria tenir un cost estimat d’uns 300.000 euros, segons va explicar), va avançar la intenció d’iniciar-ho, però va matisar que estan molt condicionats, econòmicament, pel pagament de la sentència de Canal 37.

josep carles femenia

El Regidor de Manteniment, Medi Ambient, i Agricultura, Pere Picornell va explicar que s’estan realitzant les labors necessàries de manteniment; estan impulsant les neteges de parcel·les, i l’arreglament de camins, encara que es disposa de poc pressuposts (ara s’està a l’espera de rebre una subvenció de la Diputació per a arreglar el camí de Vinyals). Des del seu departament s’ha impulsat l’adhesió d’Ondara a la Denominació d’Origen Moscatell de la Marina Alta; s’han realitzat diversos cursos de plaguicides (que tenen molta demanda), i s’han creat dues zones per a gossos, entre altres mesures, com la creació de cases-niu per a mussols en zones rurals. A més promouran que es reunisca el Consell Agrari Local; i es va a realitzar una ordenança per a promoure un banc de terres, entre altres pròximes mesures.

pere picornell

La Regidora d’Educació, Formació i Esports, Mar Chesa, va explicar en l’apartat educatiu l’adhesió de l’Ajuntament d’Ondara al programa XarxaLlibres que ha atès un total de 349 sol·licituds, ingressant 33.180 euros a les famílies, qualificant aquest programa com “una bona mesura”. També va destacar que Ondara serà seu de la Trobada d’Escoles en Valencià, el 21 de maig, que aconseguirà atraure a milers de persones al poble. En educació va avançar que enguany està inclòs en el pressupost realitzar les obres necessàries per a convertir la casa del conserge del Col·legi Sanchis Guarner en una biblioteca per al centre. A més, s’ha regularitzat la situació elèctrica de l’Escoleta després de realitzar les millores en electricitat necessàries.

 

En l’apartat de formació va recalcar les jornades de formació per a la comunitat educativa i les famílies sobre les comunitats d’aprenentatge, i la participació d’Ondara en la “primavera Educativa” el 14 de maig a València, per al que es disposaran dels recursos adequats. D’altra banda, enguany s’ha realitzat una oferta pública per a les escoles i campus d’estiu.

 

En l’àmbit esportiu, s’han regularitzat els contractes dels monitors i s’ha apostat per la formació. També s’ha augmentat el nombre de monitores en gimnàstica rítmica per a atendre la gran demanda d’aquest esport. La quota que paguen els usuaris s’ha incrementat lleugerament per a assumir el material, equipament i regularització de tots els contractes de les escoles. D’altra banda, s’ha realitzat un estudi i anàlisi per a atorgar les subvencions amb criteris objectius als distints clubs. També s’han efectuat millores i adequacions al trinquet municipal (per a regularitzar la instal·lació elèctrica), entre altres actuacions.

mar chesa

La Regidora d’Igualtat i de Cultura, Raquel Mengual, va destacar en l’àmbit de la Igualtat l’elaboració del Pla d’Igualtat, mitjançant l’observatori de la UNED, així com la creació, el passat mes de setembre, de la Comissió d’Igualtat. En Cultura s’han valorat els cursos oferits, s’ha completat l’oferta amb noves propostes; es realitzen presentacions literàries tots els mesos, i s’ha ampliat l’horari de la Casa de Cultura (ara és de 9 a 21 hores, gràcies a l’augment de la plantilla amb una nova plaça de conserge), entre altres iniciatives. A més s’han impulsat noves propostes, com el primer festival de Jazz, la jornada solidària d’octubre o el festival Gegant a Segària (ambdós amb cost zero per a l’Ajuntament, gràcies a les participacions voluntàries). També se li ha donat un nou impuls al Prado com a escenari per a realitzar exposicions. I s’ha creat i obert a la ciutadania el Consell de Cultura.

raquel mengual

La Regidora de Festes i Serveis Socials, Mª Carmen Velázquez, va explicar en l’àmbit dels serveis socials que Ondara torna a estar integrada en la Massma des de l’1 de gener, i va detallar els diferents serveis que s’ofereixen a la ciutadania. En l’apartat de Festes, va destacar que en Sant Jaume els actes taurins es gestionaran per la Comissió de Bous, i va detallar les col·laboracions de l’Ajuntament en els diferents esdeveniments festius que se celebren al poble (Soledat, Crist, festes de Pamis, Sant Antoni, falla de Pamis, etc). També va recalcar la disminució del cost del Mig Any de Sant Jaume respecte a l’any anterior.

mari carmen velazquez

El portaveu de l’Equip de Govern, i Regidor de Promoció Econòmica, Modernització i Comunicació, José Ramiro, va indicar que s’ha ampliat la partida de formació en 2016 i s’ha reubicat l’àrea d’ADL i SERVEF (ara està a la planta baixa de la casa consistorial) per a optimitzar els recursos de l’Ajuntament. En l’apartat comercial, ha recordat la negociació sobre la Zona de Gran Afluència Turística i l’acord arribat amb el Centre Comercial per a l’obertura de festius; acord que serà revisat de nou enguany. També ha avançat que un dels objectius en l’àmbit comercial és enfortir l’Associació de Comerciants i Empresaris d’Ondara (ACO).

jose ramiro

Respecte a la regularització d’empreses i comerços, va avançar que hi ha 80 actuant sense llicència; en la meitat dels casos, a causa de la falta de recursos humans de l’Ajuntament. En aquest sentit, s’ha posat remei a la situació amb la contractació del tècnic, ara en jornada completa. En l’altra meitat dels casos, es va a realitzar una campanya de regularització perquè les empreses aporten la documentació que falta. Quant a la modernització, s’ha treballat per a estalviar en telefonia mòbil i fixa; així com en dominis web en desús, i s’ha millorat i legalitzat el sistema d’Internet. A més s’ha aconseguit estalviar amb l’emissió de plens en directe. José Ramiro ha avançat que l’estalvi amb aquestes i altres mesures serà d’uns 13.000 euros en dos anys. Quant a la comunicació, va detallar que el pla de comunicació municipal està en fase d’elaboració, i va explicar els convenis per a accions publicitàries que s’han signat amb determinats mitjans de comunicació per a la difusió de les iniciatives locals; convenis, va recalcar, realitzats amb total transparència i aprovats per Junta de Govern. També va anunciar la creació d’una nova pàgina web amb la comunicació municipal, i quant a la ràdio, va detallar les inversions de modernització i millora que s’estan realitzant per a poder obrir-la a la participació de la ciutadania.

 

La Regidora d’Hisenda, Personal i Patrimoni, Pepa Gasquet, es va referir a l’àrea de patrimoni per a destacar el trasllat de l’arxiu històric municipal a la casa de Cultura, amb l’objectiu que siga accessible per a la ciutadania i puga comptar pròximament amb personal.

pepa gasquet

Per la seua banda, Zeus Serrano, com a responsable de les àrees de Sanitat i Major, va explicar que tots els mesos s’estan realitzant xerrades i conferències sobre temes relacionats amb la Salut i que es realitzarà una campanya de material ortopèdic. Quant a Majors, s’han augments els tallers d’estimulació cognitiva, així com els materials dels cursos. Respecte a l’àrea de Seguretat Ciutadana, en Protecció Civil s’ha incrementat la dotació per a atendre l’augment de serveis prestats, i en Policia Local, “s’ha reestructurat el cos de Policia Local perquè funcione de forma més eficient” i s’ha creat la borsa d’agents.

 

Zeus Serrano va culminar l’assemblea afirmant que “la temporada no ha sigut fàcil i ens hem trobat moltes sorpreses”, però “hem superat l’etapa més difícil i ara continuarem treballant a posar en marxa les nostres propostes”.

zeus serrano 1

Des de la Regidoria de Modernització s’ha anunciat que el vídeo amb la gravació íntegra de l’assemblea s’emetrà el proper dijous 21 d’abril a les 20:30 hores des del  canal youtube de l’Ajuntament d’Ondara,  a què es podrà accedir directament des de la pàgina web municipal, disponible mitjançant l’enllaç: http://www.youtube.com/c/ondara/live. Una vegada publicat es podrà visualitzar en el canal en qualsevol moment.

 

 

 

L’EQUIP DE GOVERN CELEBRARÀ EL DIJOUS 14 D’ABRIL L’ASSEMBLEA PARTICIPATIVA AMB LA CIUTADANIA D’ONDARA

 

 

Es tracta d’una assemblea oberta a tota la ciutadania que tindrà lloc a les 20 hores a l’Auditori Municipal

 

Ondara, 12.04.16. Aquest dijous 14 d’abril a les 20 hores se celebrarà a l’Auditori Municipal d’Ondara una Assemblea Informativa. Es tracta d’un acte públic, obert a tots els veïns i veïnes d’Ondara que vullguen assistir, en el que l’Equip de Govern de l’Ajuntament d’Ondara explicarà davant la ciutadania les línies estratègiques i polítiques que s’estan seguint des de l’Ajuntament; també explicaran els pressupostos, detallant perquè s’han realitzat així, i es donaran compte de les actuacions de cadascuna de les regidories.

ÈXIT DE LA CONFERÈNCIA SOBRE LES COMARQUES CENTRALS

 

 

 comarques centrals (4) comarques centrals (3)

L’esdeveniment es va celebrar a la Casa de Cultura d’Ondara davant alcaldes i regidors de la comarca

 

Ondara, 11.04.16. La conferència sobre les comarques centrals, impartida dissabte passat a la Casa de Cultura d’Ondara, va ser tot un èxit. Davant d’un nombrós públic, majoritàriament regidors i alcaldes de la comarca, Vicent Ortuño, geògraf, va fer una breu introducció sobre l’evolució i història de les diferents divisions territorials que han afectat la nostra comarca, i el convidat especial, l’economista Néstor Novell, va exposar la seua visió sobre l’evolució que ha experimentat el nostre país en els darrers 20 anys, quan ell amb Júlia Salom i altres especialistes, van començar a treballar sobre el projecte de les Comarques Centrals.

 

Al llarg de vora dues hores, va fer vore la situació actual, de d’un punt de vista econòmic, dels valencians i del seu territori, així com les possibles alternatives que ell considera necessàries fer per a redreçar la tendència actual a la concentració de bona part d’activitat econòmica en les dues àrees metropolitanes que ens limiten, l’àrea metropolitana de València i la conurbació Alacant-Elx, (tot i que aquesta darrera no estava massa d’acord amb nomenar-la així). Eixa tendència, va dir, demostrada per les xifres dels darrers 20 anys, només es pot corregir i mitigar si els diferents agents econòmics, socials i culturals de la comarca s’uneixen i adopten estratègies d’actuació conjunta. La mateixa tendència (va exposar) que cal contemplar per als ajuntaments, ja que aquests estan, cada dia més, encaminats a mancomunar activitats ja que, si van sols, els són molt deficitàries avui, i cada dia ho seran més (recollides d’escombreries, instal·lacions de tipus cultural o de lleure,…). Tot acompanyat de xifres que demostraven que no eren mesures intuïtives, sinó necessàries.

 

El resultat va ser una allau d’informació que des de l’organització es considera que pot ser de gran interès “perquè molts integrants de la política comarcal comencen a pensar, a discutir i a plantejar possibles accions en la línia del que ens va comentar Néstor Novell”, qualificant la trobada de “profitosa”. L’Alcalde d’Ondara, Zeus Serrano, també va avançar que “aquesta línia de facilitar conferències per al coneixement de temes que ens afecten com a societat i com a poble, continuarà amb la que ens farà Josep Vicent Boira sobre  el fonamental “corredor del mediterrani”; sens dubte Boira és un dels més profunds coneixedors del tema”.

ONDARA ACOLLIRÀ AQUEST DISSABTE LA CONFERÈNCIA “PER A QUÈ LES COMARQUES CENTRALS?”

 

 

 

L’acte l’introduirà Vicent Ortuño Ginestar, geògraf, que parlarà sobre la divisió comarcal, i sobre el tema central de la reunió ho farà Néstor Novell, economista, i un dels màxims impulsors de les Comarques Centrals

 

Ondara, 05.04.16. Ondara acollirà aquest dissabte 9 d’abril a les 18 hores la trobada – conferència “Per a què les comarques centrals?”; acte organitzat per l’Ajuntament d’Ondara. L’Alcalde d’Ondara, Zeus Serrano, ha manifestat que “des de les passades eleccions municipals i autonòmiques,  i com a conseqüència del canvi experimentat en les nostres institucions, s’ha recuperat un tema que va tenir una certa importància fa uns anys i que els darrers havia estat soterrat, i és el tema de les Comarques Centrals i l’anàlisi territorial”. “A causa de la seua importància i transcendència, des de l’Ajuntament d’Ondara hem considerat oportú i convenient, informar-nos millor sobre eixe tema i no parlar d’oïda, i hem organitzat una trobada-conferència on se’ns parlarà sobre el tema”. Afegint que “als responsables polítics ens cal saber sobre les repercussions i motius de defensar una possible divisió territorial o una altra”.

 

Amb eixa finalitat, se celebrarà la conferència que tindrà lloc el dissabte dia 9 d’abril a la Casa de Cultura d’Ondara (o a l’Auditori segons les confirmacions que puguen haver) a les 18:00 hores. L’acte l’introduirà Vicent Ortuño Ginestar, geògraf, que parlarà sobre la divisió comarcal, i sobre el tema central de la reunió ho farà Néstor Novell, economista, i un dels màxims impulsors de les Comarques Centrals i amb nombroses publicacions sobre eixa qüestió. La xarrada de Néstor Novell anirà al voltant de “Per a què les Comarques Centrals?”. A continuació s’obrirà un debat.

 

El tema “entra dins d’un projecte més ampli d’oferir conferències per a promoure el coneixement i el debat sobre temes d’àmbit territorial que tant ens afecten i sembla que la gent no té massa clars”. Des de l’Alcaldia s’afegeix que “ara estem en contacte per a dur Josep Vicent Boira per tal que ens explique la importància i transcendència per a nosaltres del corredor mediterrani i el seu enllaç europeu; també una altra sobre infraestructures, etc.”. Les conferències van dirigides a tothom, però preferentment a alcaldes i regidors.