ONDARA CELEBRA PLE ORDINARI AQUEST DIJOUS 30 DE MARÇ 2023

La sessió es podrà seguir en directe a temps real pel canal de YouTube de l’Ajuntament d’Ondara en l’enllaç següent:

https://www.youtube.com/c/ondara/live

Posteriorment, el ple es podrà visualitzar en el canal oficial de l’Ajuntament, disponible mitjançant l’enllaç:

https://www.youtube.com/user/OndaraOficial

Ondara, 28.03.23. L’Ajuntament d’Ondara celebra ple ordinari de la Corporació Municipal aquest dijous 30 de març de 2023 a les 20:30 hores. L’ordre del dia és el següent:

ORDRE DEL DIA

1.EXP. PLENS/2023/2 i PLENS/2023/3. APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS (23/FEBRER/2023 I 13/MARÇ/2023).

2.EXP. PLENS/2023/4. DECRETS DE L’ALCALDIA PRESIDÈNCIA I REGIDORIA D’HISENDA. DONAR COMPTE.

3.EXP. 139/2023.MATÈRIA 2300. PATRIMONI. RECTIFICACIÓ INVENTARI DE BÉNS A DATA 31.12.2022.

4.EXP. 577/2023. MATÈRIA 4009. PRESSUPOST. RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS. APROVACIÓ.

5.EXP 803/2023. MATÈRIA 4009. PRESSUPOST GENERAL. MODIFICACIÓ DE CRÈDITS. SUPLEMENT DE CRÈDIT AMB CÀRREC AL ROMANENT DE TRESORERIA. APROVACIÓ PROVISIONAL.

6.- EXP. 47/2023. MATÈRIA 4009. PRESSUPOST GENERAL. LIQUIDACIÓ PRESSUPOST GENERAL 2022. DONAR COMPTE.

7.EXP. 1650/2022. DECLARACIÓ RESPONSABLE. MINIMITZACIÓ D’IMPACTE TERRITORIAL.

8.EXP: 739/2023. REGIDORIA D’IGUALTAT. ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT D’ONDARA A LA XARXA DE MUNICIPIS LLIURES DE TRACTA I PROSTITUCIÓ. APROVACIÓ.

9.EXP. PLENS/2023/2. INFORMES DE L’ALCALDIA PRESIDÈNCIA.

10.EXP. PLENS/2023/2. PRECS I PREGUNTES.

Publicado en Actualitat, Política.