SINMA ONDARA HABILITA 2 ZONES DE RECOLLIDA SELECTIVA AL PARC PÚBLIC DE SEGÀRIA

SINMA Segaria 7

Es millora així el servei per als usuaris del parc i de l’Alberg, facilitant la recollida selectiva i la separació en origen dels residus

Ondara, 05.11.18. El Regidor delegat de l’empresa municipal SINMA Ondara, Francesc Giner, ha informat que s’ha procedit a habilitar en el Parc Públic de Segària 2 noves zones de recollida selectiva de plàstics, envasos, metàl·lics i tetra briks (contenidor groc), i de paper i cartró (contenidor blau), al costat dels contenidor de residus orgànics ja existents. També s’ha recol·locat el contenidor de vidre a l’entrada del Parc, per a facilitar la seua recollida posterior. A més d’incrementar la dotació, s’ha realitzat la retolació diferenciada de cada paperera de recollida selectiva, per facilitar la identificació de residus que es poden dipositar de cadascuna de les fraccions.

SINMA Segaria 3SINMA Segaria 6

Segons ha indicat Francesc Giner, una de les zones serà, específicament, per a fer ús totes aquelles persones que acudisquen a passar uns dies a les cases de l’Alberg de Segària. Aquesta iniciativa s’ha dut a terme conjuntament amb la nova direcció de l’Alberg, que va començar a gestionar-ho el passat mes de setembre. A més, l’empresa municipal SINMA ha lliurat bosses de ràfia grogues i blaves que es deixaran a les cases de l’Alberg, per a que les persones usuàries puguen separar en origen i anar finalment a dipositar els seus residus a cada contenidor.

SINMA Segaria 1

Tant Rubén Fornés, responsable de la nova direcció de l’Alberg de Segària, com el Regidor delegat de l’empresa municipal SINMA, Francesc Giner, indiquen que aquesta iniciativa pretén conscienciar a totes les persones que visiten el Parc Públic de Segària i en concret l’Alberg, a cuidar el Medi Ambient, fent un ús responsable dels contenidors i papereres, i col·laborant amb la reducció de residus i amb la recollida selectiva, separant en origen.

S’aprofita per recordar a aquelles persones que acudisquen al Parc Públic de Segària amb gossos que tenen la mateixa responsabilitat i obligacions amb les seues mascotes que en tot el terme municipal d’Ondara respecte d’allò que marquen les ordenances municipals (portar-los lligats, neteja d’orins i recollida d’excrements).

vidre

DISSABTE ES VA CELEBRAR LA JORNADA PER A CONÈIXER SEGÀRIA ORGANITZADA PER LA REGIDORIA DE JOVENTUT D’ONDARA

jornada joventut segaria (1) jornada joventut segaria (2)

Segària…segur que la coneixes?” va comptar amb la participació d’una quinzena de joves

Ondara, 05.11.18. La Regidoria de Joventut de l’Ajuntament d’Ondara, dirigida per José Ramiro, amb motiu del Dia Mundial de Protecció de la Natura, va organitzar dissabte passat 3 de novembre (la cita estava prevista per al 20 d’octubre, però es va ajornar per motius meteorològics) la jornada “Segària…segur que la coneixes? Fem un passeig i comprova-ho” a la Serra de Segària. Una activitat dirigida a joves de 14 a 30 anys que va comptar amb la participació d’una quinzena de persones. Finalment, el bon temps va acompanyar i els participants van poder gaudir, des de les 9 i fins les 13 hores, d’una ruta per Segària, en la que l’empresa EducaVerd-GreenWalks va donar a conèixer als assistents més de 20 espècies autòctones de Segària, les seues propietats i per a què s’utilitzaven antigament. L’eixida es va realitzar des de l’aparcament de Segària, i va continuar fins la Cova Fosca. L’Ajuntament d’Ondara va oferir un esmorzar a tots els assistents, consistent en entrepà i beguda.

jornada joventut segaria (3)

La Regidoria de Joventut, en col·laboració amb l’empresa EducaVerd-GreenWalks, va organitzar aquesta jornada per a realitzar un passeig guiat per la Serra de Segària on descobrir els diferents usos i propietats de les variades plantes i herbes que ofereix la serra de Segària. L’Alcalde i responsable de l’àrea de Joventut, José Ramiro, ha valorat aquesta activitat com “una oportunitat única, una experiència perfecta per a descobrir el que ens rodeja i aprendre a valorar-ho i conservar-ho”.

L’AJUNTAMENT D’ONDARA CONVOCA AJUDES AL TRANSPORT PER A ESTUDIANTS D’ENSENYANÇA REGLADA ELS ESTUDIS DE LA QUAL NO PUGUEN REALITZAR-SE A ONDARA

L’Ajuntament destina una partida de 5.000 euros en el pressupost municipal per a aquestes beques de transport per al curs 2017-2018

Ondara, 31.10.18. L’Ajuntament d’Ondara ha convocat per primera vegada ajudes de transport per als estudiants que cursen estudis fora del municipi, segons ha sigut acordat en la Junta de Govern Local celebrada ahir dimarts 30 d’octubre, tal com ha informat l’Alcalde d’Ondara, José Ramiro. Les subvencions de transport van destinades als estudiants d’Ondara que hagen cursat estudis reglats d’ensenyança no obligatòria fora del propi municipi pertanyents al curs 2017/2018 (estudis universitaris, de batxillerat o Cicles Formatius de Grau Mitjà i superior). Unes beques que es podran sol·licitar presentant la documentació pertinent en el Registre de l’Ajuntament, en el termini de 15 dies des de la publicació d’aquesta convocatòria en el BOP.

Els estudiants que s’acullen a la dita convocatòria pública d’ajudes hauran de reunir diferents requisits: no superar els 30 anys d’edat; estar empadronat en el municipi d’Ondara amb antiguitat mínima d’1 any; demostrar que s’ha realitzat íntegrament el curs 2017/2018; justificar que no hi ha en la localitat el corresponent centre educatiu per a cursar els estudis; trobar-se els membres de la unitat familiar o el sol·licitant al corrent dels pagaments o obligacions tributàries; i, finalment, el nivell de renda de la unitat familiar a l’últim any actualitzat no ha de superar, dividida entre el nombre de membres que la integren, l’import corresponent a l’IPREM anual (6.454,03 euros). En les bases per a la concessió de les ajudes es detalla que en els criteris de valoració es tindrà en compte si es tracta de família nombrosa; família monoparental; si es té alguna discapacitat; també la distància entre el domicili familiar i el centre d’estudi, entre altres variables. No poden ser beneficiaris d’aquestes ajudes aquells que gaudisquen de beques o altres ajudes a l’estudi per a la mateixa finalitat. Així mateix, les beques regulades en aquestes bases són incompatibles amb altres ajudes que tinguen la mateixa finalitat.

El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 15 dies des de la publicació de la convocatòria en el BOP. Termini en què s’haurà de fer la sol·licitud i lliurar tota la documentació necessària en el Registre de l’Ajuntament d’Ondara. Les ajudes regulades mitjançant aquesta convocatòria se sol·licitaran mitjançant instància dirigida a l’Alcaldia d’Ondara i es presentaran en el Registre General de l’Ajuntament. Les normes reguladores es publicaran íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província d’’Alacant, en el tauler d’edictes de l’Ajuntament, i en la pàgina web oficial de l’Ajuntament d’Ondara, www.ondara.org.

El finançament d’aquestes ajudes es farà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 48000.326 del pressupost de l’Ajuntament d’Ondara, amb una consignació màxima de 5.000 euros. Els estudiants universitaris, de batxillerat o Cicles Formatius de Grau Mitjà i superior podran sol·licitar la beca si realitzen estudis que no puguen cursar-se a Ondara. La Instrucció del procediment es durà a terme per la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament d’Ondara (dirigida per Mar Chesa), que examinarà les sol·licituds. Realitzades les comprovacions, s’elevarà proposta perquè la Junta de Govern Local prove la concessió de l’ajuda corresponent, i el pagament als beneficiaris informats favorablement, prèvia fiscalització de l’expedient per la Intervenció Municipal.

LA CAMPANYA DE SERVEIS SOCIALS “LA QUARTA POTA” ARRIBA A ONDARA


btr

El dia 16 de novembre se celebrarà a Ondara la Jornada de portes obertes de la Massma

Ondara, 31.10.18. Què fa una cadira gegant a la plaça del Centre Social d’Ondara? “La quarta pota” és una campanya de divulgació promoguda per la Generalitat Valenciana a través de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, amb la que es pretén posar en valor als serveis socials municipals i als seus professionals, com a puntals fonamentals de l’estat del benestar, junt amb la sanitat, l’educació i el sistema de pensions. En el marc d’aquesta campanya, la Regidoria de Serveis Socials de l’Ajuntament d’Ondara, dirigida per Mª Carmen Velázquez, ha anunciat l’organització d’una jornada de portes obertes, el divendres 16 de novembre de 2018, de 17:30 a 19:30 hores, per a donar a conèixer i presentar a la ciutadania d’Ondara i de la comarca, la labor que es realitza per part de la Massma (Mancomunitat de Serveis Socials de la Marina Alta) a Ondara.

Per a donar difusió a aquesta campanya, s’ha instal·lat a la plaça del Centre Social d’Ondara una cadira gegant a qui li falta una pota; amb ella, es representa que els quatre pilars bàsics del benestar social són: sanitat, educació, pensions i serveis socials. Aquesta cadira amb tres potes simbolitza que moltes vegades ens falten alguns d’aquests pilars i entre tots hem d’aconseguir que no siga així, com recalca la responsable de l’àrea a Ondara, Mª Carmen Velázquez. La cadira romandrà unes quantes setmanes a la plaça del Centre Social d’Ondara anunciant aquesta campanya “La quarta pota”, que es farà amb motiu de tindre ací la cadira.

quarta pota (4)

L’Alcalde d’Ondara, José Ramiro, i la Regidora de Serveis Socials, Mª Carmen Velázquez, han presentat aquest matí la Jornada de Portes Obertes que se celebrarà per part de la Massma al Centre Social d’Ondara, dins de la campanya de divulgació “La quarta pota”. La Jornada serà inaugurada per l’Alcalde, José Ramiro, el 16 de novembre a les 17:30 hores. L’objecte de la jornada és difondre i donar a conèixer el treball dels equips dels serveis socials i els programes que s’ofereixen des de la Massma, a més de transmetre la idea d’un nou model de serveis socials basat en el dret subjectiu i en la prevenció, i que forme part dels serveis essencials convertint-los en universals.

SINMA ONDARA COL·LOCA CONTENIDORS AERIS EN ELS CARRERS SANT JAUME I PINTOR SOROLLA PER A SUBSTITUIR ALS SOTERRATS

A causa de les avaries i les males olors, i amb l’objectiu d’evitar molèsties i millorar el servei de recollida de fem, s’ha procedit a la substitució de dues illes de contenidors soterrats dels carrers Dénia i Pintor Sorolla

Ondara, 30.10.18. El Regidor delegat de l’empresa municipal SINMA Ondara, Francesc Giner, ha informat que a causa dels problemes mecànics, d’avaries i de males olors d’algunes illes de contenidors soterrats, i amb l’objectiu d’evitar molèsties i millorar el servei de recollida de fem que es presta a la ciutadania d’Ondara, s’ha procedit a la substitució de dues illes de contenidors soterrats per altres contenidors aeris.

L’illa de contenidors soterrats del carrer Dénia cantó amb Sant Jaume s’ha substituït per una illa completa de contenidors de recollida selectiva en el carrer Sant Jaume, a uns metres de l’anterior, on s’han col·locat contenidors aeris per a depositar de forma selectiva el paper i cartó, plàstics, envasos metàl·lics i vidres, a més de residus orgànics.

01 - Retirada Carrer Dénia 101 - Retirada Carrer Dénia 2

01 - Retirada Carrer Dénia 301 - Retirada Pintor Sorolla 1

Les obres realitzades per la Brigada Municipal han englobat a més la delimitació de l’espai mitjançant senyalització horitzontal i l’habilitació d’un nou pas de vianants al carrer Sant Jaume per a accedir a aquesta nova zona de contenidors de forma directa i segura.

Nova ubicació 2Nova ubicació 1

D’altra banda, els contenidors soterrats de residus orgànics ubicats al carrer Pintor Sorolla (plaça de la Pilota) s’han substituït per altres aeris en la mateixa ubicació.

01 - Retirada Pintor Sorolla 201 - Retirada Pintor Sorolla 3

02 - Estat Contenidors Carrer Dénia 1 01 - Retirada Pintor Sorolla 4

Des de l’Ajuntament d’Ondara i des de l’empresa municipal SINMA es pretén, amb aquestes mesures, evitar les molèsties dels contenidors soterrats en aquests emplaçaments. Els motius per a la seua retirada són els problemes d’olors i abocaments líquids depositats en el fons dels contenidors soterrats, i els problemes amb els motors que realitzen l’elevació de la plataforma on es troben depositats els contenidors d’orgànic.

02 - Estat Contenidors Pintor Sorolla 102 - Estat Contenidors Carrer Dénia 3

Segons va explicar en l’últim ple el Regidor delegat de SINMA, Francesc Giner, els contenidors soterrats d’Ondara estan obsolets pel seu sistema mecànic d’emmagatzematge i de buidatge; i això estava motivant situacions de males olors i contínues avaries. Per això, la seua substitució per altres contenidors aeris en aquests casos és la millor opció, com assegura Francesc Giner.

ONDARA VA CELEBRAR EL CAP DE SETMANA LES INTERESSANTS JORNADES DE PATRIMONI I HISTÒRIA AMB PROPOSTES I ACTIVITATS PER A TOTS ELS PÚBLICS

Aquesta iniciativa de la Regidoria de Patrimoni d’Ondara va comptar amb contacontes; tallers de pintura prehistòrica, una conferència sobre art prehistòric a Ondara, i amb un viatge per a visitar el MARQ ahir diumenge en què van participar mig centenar de persones

marq visita (2)dav

Ondara, 29.10.18. Les Jornades de Patrimoni i Història d’Ondara, organitzades per la Regidoria de Patrimoni de l’Ajuntament d’Ondara (que dirigeix Raquel López), es van celebrar amb una alta participació de la ciutadania aquest passat cap de setmana, el dissabte 27 i diumenge 28 d’octubre. Les jornades de Patrimoni i Història d’Ondara van comptar amb activitats per a tots els públics; el dissabte, un conta contes especial relacionat amb l’art rupestre; tallers de pintura prehistòrica, una conferència sobre l’art rupestre prehistòric a Ondara, i el diumenge, un viatge per a visitar el MARQ i les seues exposicions d’art prehistòric. La Regidora de Patrimoni, Raquel López, ha valorat molt positivament la celebració d’aquesta iniciativa per a la difusió del patrimoni, i ha avançat la intenció del seu departament de donar-li continuïtat en el temps amb noves edicions de les Jornades de Patrimoni i Història d’Ondara, donada la satisfacció general dels assistents.

jornades patrimon activitats infantils (1)jornades patrimon activitats infantils (2)

El programa de les Jornades de Patrimoni i Història d’Ondara va començar el dissabte al matí amb un conta contes d’art rupestre a càrrec de l’arqueòleg Jordan Labios a la Casa de Cultura, que va estar basat en els llibres “El Misteri de la Cova” (sobre el paleolític superior) i “Epi i Nea, la Trobada de dos mons” (sobre la revolució neolítica). Es tracta de dues obres didàctiques del Museu de Prehistòria de València amb les que es va aconseguir acostar la cultura i el patrimoni als més menuts i menudes, que van gaudir molt amb aquesta interessant proposta lúdica i educativa. A continuació, els xiquets i xiquetes participants van realitzar tallers de pintura prehistòrica i sílex per a conèixer la prehistòria, i van poder conèixer objectes de l’època.

jornades patrimon activitats infantils (3)jornades patrimon activitats infantils (4)

jornades patrimon activitats infantils (5)jornades patrimon activitats infantils (6) jornades patrimon activitats infantils (7)jornades patrimon activitats infantils (8)

A la vesprada, la Casa de Cultura va acollir, amb una alta assistència de públic, la conferència “L’art rupestre prehistòric a Ondara. Context artístic i cultural”, a càrrec de Virginia Barciela, professora ajudant – Doctora de la Universitat d’Alacant, àrea de Prehistòria. En aquesta conferència, Virginia Barciela, la professora que va fer la troballa de l’Ídol Oculat d’Ondara, va oferir detalls sobre aquest descobriment i sobre altres mostres d’art prehistòric en la zona. Cal recordar que en 2014, es va realitzar la troballa d’aquesta pintura prehistòrica a la Serra de Segària: l’Ídol Oculat. La dita pintura, de 2 centímetres, va ser descoberta, calcada i catalogada per Virginia Barciela, qui va explicar als presents el descobriment, però sense desvelar la ubicació exacta per a evitar que el lloc patisca espolis.

conferencia (1)conferencia (2)

davdav

I el diumenge 28 d’octubre es va efectuar una visita, guiada per l’arquitecte Josep Ahuir, al MARQ (Museu Arqueològic Provincial Alacant). En aquesta visita es va passar la jornada a Alacant, coneixent les interessants exposicions prehistòriques del MARQ. Mig centenar de persones d’Ondara van participar en aquest viatge, que va estar subvencionat per la Regidoria de Patrimoni. Allí van gaudir també d’un dinar de germanor.

marq (2)marq (3)

EXPOS RUPESTRE (1) EXPOS RUPESTRE (2)

marq (1)marq visita (1)

dinar diumenge mde

COMUNICAT POLICIA LOCAL D’ONDARA – TOTS SANTS 1 NOVEMBRE 2018

La Policia Local d’Ondara informa que el dijous dia 1 de novembre de 2018, a partir de les 7:00 hores, estarà prohibit l’estacionament en l’últim tram del carrer Dénia direcció al cementeri.

A partir de les 10:00 hores, fins a les 18:00 hores, estarà tallat el camí Alfatares direcció a Ondara a l’altura de la bifurcació, quedant només l’accés al cementeri des del carrer Dénia.

Només s’autoritzarà el pas als veïns que residisquen a la zona.

Es prega respecten la senyalització

Disculpen les molèsties

TORNEN A IMPARTIR-SE ELS TALLERS COEDUCATIUS PER A L’ALUMNAT DEL CEIP SANCHIS GUARNER

tallers coeducacio (1) tallers coeducacio (2)

S’impartiran a 220 alumnes de 1r, 2n i 3r de primària amb l’objectiu de trencar amb els estereotips de gènere i educar en igualtat

Ondara, 26.10.18. La Regidora d’Igualtat d’Ondara, Raquel Mengual, ha informat que ja han començat a impartir-se els tallers coeducatius al CEIP Sanchis Guarner, impartits per l’observatori d’Igualtat de la Uned, a través de la Regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament d’Ondara.

Es tracta del tercer any consecutiu en què la Regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament d’Ondara, a iniciativa de la Comissió d’Igualtat, ofereix aquests tallers per a l’alumnat. Aquests tallers s’estan realitzant en horari lectiu per a un total de 220 alumnes, dels cursos de 1r, 2n i 3r de primària del Sanchis Guarner.

Segons ha avançat Raquel Mengual, aquests tallers tenen molt bon resultat i són molt eficaços per a avançar en l’àmbit de l’educació en la igualtat i per a trencar amb els estereotips sexistes en àmbits com el professional, per exemple.

Aquests tallers són una ferramenta de suport als centres educatius en promoció de la Igualtat entre xiquetes i xiquets. La finalitat és contribuir a la igualtat real entre xiquets i xiquetes. La realització de dinàmiques coeducatives i de foment de la Igualtat és imprescindible per a potenciar una actitud crítica des de la infància. Els objectius d’aquests tallers són entendre la coeducació com a part de la nostra vida, en igualtat de drets i oportunitats; valorar els jocs i joguets que desenvolupen actituds que potencien els valors en les relacions d’igualtat i respecte a les diferències; i dotar l’alumnat de les ferramentes necessàries perquè siguen capaços de detectar per si mateixos prejuís i estereotips de gènere en qualsevol context.

LES PERSONES MAJORS QUE REALITZEN EL CURS DE MEMÒRIA – MENT ACTIVA D’ONDARA COMENCEN EL PROGRAMA DE VOLUNTARIAT A L’INSTITUT

Ondara, 26.10.18. Ahir dijous 25 d’octubre va començar a dur-se a terme de nou el programa de voluntariat que alguns dels participants del taller de memòria-ment activa (impartit per l’Ajuntament d’Ondara) realitzaran al llarg del curs a l’IES Xebic d’Ondara.

aulas majors ies (1)aulas majors ies (2)

Aquest mes d’octubre ha començat a impartir-se el taller de memòria-ment activa, que està impartit per Tere Fullana al Centre Social d’Ondara els dimarts i els divendres. Alguns dels participants en aquest taller, igual que en curs passat, formen part del programa de voluntariat a l’IES Xebic d’Ondara. El començament del programa a l’IES va comptar ahir amb la presència de l’Alcalde d’Ondara, José Ramiro i la Regidora d’Atenció Social, Mª Carmen Velázquez. A través d’aquest programa, les persones voluntàries participen en grups interactius a l’institut, socialitzant, compartint activitats amb els alumnes, i mostrant-los com treballar en grup. És el tercer any consecutiu en què es desenvolupa aquest programa de voluntariat de persones majors a l’institut, la resposta del qual és molt positiva a nivell social, tant per als alumnes de l’institut com per als voluntaris, que es consoliden en la seua gran validesa per a la societat.

aulas majors ies (3) aulas majors ies (4)

aulas majors ies (5) aulas majors ies (6)

Des de l’Ajuntament d’Ondara es valora de forma molt positiva els diversos cursos i activitats en grup, dirigits a les persones majors, que s’imparteixen al Centre Social durant aquesta temporada, amb la finalitat de millorar l’estimulació cognitiva, l’activitat física o les habilitats manuals de les persones majors; unes propostes que serveixen al mateix temps com a activitat lúdica i com a teràpia.