L’ALUMNAT DEL CEIP SANCHIS GUARNER D’ONDARA PARTICIPA EN LA CAMPANYA «ONDARA, UNA HISTÒRIA DE COMERÇ»

Hui s’han lliurat els premis als alumnes al CEIP Sanchis Guarner participants en aquesta iniciativa

Ondara, 26.10.23. Hui 26 d’octubre s’han lliurat els premis a l’alumnat del CEIP Sanchis Guarner que ha participat en la campanya de comerç local «Ondara, una història de comerç. Descobreix els comerços d’Ondara que van ser referent a la comarca»; campanya que va culminar ahir 25 d’octubre, coincidint amb la commemoració del Dia del Comerç Local a la Comunitat Valenciana.

«Ondara, una història de comerç» ha estat una campanya de comerç local dirigida als escolars, impulsada per les Regidories de Promoció Econòmica i Educació de l’Ajuntament d’Ondara, que s’ha desenvolupat del 2 al 25 d’octubre. Una iniciativa que anava dirigida als escolars de 6 a 12 anys. Des de la Regidoria d’Educació, dirigida per Rosa Ana Marí, s’ha donat suport a aquesta campanya entre els escolars, i la ruta «Ondara, una història de comerç» ha estat realitzada, a manera de gimcana, per l’alumnat de 3er i 4t de primària del Col·legi Sanchis Guarner. El premi per cada aula que ha completat la ruta ha sigut de 250 euros en material (que s’adquirirà als comerços locals), a més del pop-it per cada alumne. Coincidint amb l’efemèride del dia del Comerç local i la culminació d’aquesta campanya, hui dijous 26 d’octubre s’han lliurat els premis als alumnes en el CEIP Sanchis Guarner, amb la presència de l’Alcalde d’Ondara, José Ramiro, i la Regidora de Promoció Econòmica, Raquel Mengual.

Cal esmentar que l’objectiu de la campanya «Ondara, una història de comerç» ha estat crear una ruta històric – comercial d’Ondara, que done valor al poble, recuperant la memòria comercial del poble, perquè no cal oblidar que «Ondara ha sigut tot un referent comercial a la Marina Alta durant la història». Per això, des de l’Ajuntament d’Ondara s’ha impulsat aquesta iniciativa amb diferents vessants (comercial, turística, educativa), i que es vertebra per mitjà d’una ruta per 15 comerços locals històrics; alguns d’ells ja tancats, i altres encara oberts, que disposen d’una placa amb un codi QR, que aporta tota la informació sobre el comerç, història i fotos antigues. Per realitzar la ruta, a manera de gimcana, els xiquets i xiquetes han arreplegat el «kit d’explorador» a la Casa de Cultura d’Ondara, i en cada comerç visitat, obtenien una peça per completar un puzle. En completar el recorregut de tots els comerços i portar el puzle complet a la Casa de Cultura, els participants obtenien un premi segur, consistent en un «pop-it» electrònic, i entraven al sorteig de 10 tablets. De moment són 15 els comerços històrics d’Ondara que han estat inclosos en la campanya «Ondara, una història de comerç», si bé la intenció és poder anar afegint i incorporant a més comerços que estiguen interessats en aquesta iniciativa, ja que encara que concloga la campanya, les plaques amb la informació romandran en els establiments, proposant així una ruta turística – comercial que perdurarà en el temps. Els comerços inclosos en la primera fase de «Ondara, una història de comerç» són Casa Rosita Grimalt, Ca la Baixaeta, Tejidos Bosch, Català la Moda, Ca Paquitina, Papereria Iñareta, Bodegas Leopoldo, Bodegas Aguilar, Ferreteria Llúzar, Carnisseria Alberto Picó, Tejidos Català, Mercat Municipal, Mobles Escrivà i La Drogueria.

L’AJUNTAMENT D’ONDARA ELEVA A APROVACIÓ PEL PLE AQUESTA SETMANA LA MODIFICACIÓ DE DIVERSES ORDENANCES FISCALS MUNICIPALS

La modificació comprèn l’impost de Béns Immobles (IBI); de l’increment dels terrenys de naturalesa urbana; de vehicles; i la taxa de l’Escola Infantil Municipal; de tractament i arreplega de residus sòlids urbans; de preus de la piscina municipal; i d’expedició de documents administratius

Ondara, 26.10.23. L’Ajuntament d’Ondara celebra aquest dijous 26 d’octubre la sessió plenària ordinària corresponen al mes d’octubre, i en l’ordre del dia destaca la modificació de diverses ordenances fiscals reguladores de taxes i imposts municipals. La modificació que s’eleva a ple comprèn la taxa de l’Escola Infantil Municipal; de tractament i arreplega de residus sòlids urbans; de preus de la piscina municipal; d’expedició de documents administratius; de l’impost de vehicles; de l’impost de Béns Immobles (IBI), i de l’impost de l’increment dels terrenys de naturalesa urbana. Els motius, segons ha explicat l’Alcalde d’Ondara, José Ramiro, han sigut diversos, entre els que estan l’actualització de l’ordenança a normativa; la inclusió d’epígrafs que no existien a l’hora d’aplicar els corresponents pagaments, o l’actualització de les taxes, que es fa necessària en el context actual d’augments dels preus dels materials o els serveis per l’increment de l’IPC, i també a causa de la incorporació de millores en instal·lacions o serveis municipals.

En el que respecta a la modificació de l’ordenança fiscal de l’IBI, el tipus de gravamen serà per a Béns Immobles Urbans 0,74 %; per a Béns Immobles Rústics 0,85 %; i per a Béns Immobles de característiques especials: 1,30 %. Cal esmentar que el tipus impositiu actual en Béns Immobles Urbans és 0,64 (en octubre de 2022 va baixar del 0,67 al 0,64). Ara, l’aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal de l’IBI suposarà una pujada d’un 14% dels rebuts de l’IBI de Bens Immobles Urbans del poble respecte al 2023 (un 9% respecte al rebut del 2022). L’ajust possibilitarà un increment dels ingressos municipals de 330.000 euros en 2024. El motiu de l’ajust de l’impost ve determinat, segons informa l’Alcalde, José Ramiro, per la necessitat de quadrar un pressupost que permeta afrontar aquest pròxim exercici projectes sense pèrdua de subvencions supramunicipals, al mateix temps que s’ajusten totes les despeses municipals el màxim possible.

La principal novetat de l’ordenança de l’IBI és que s’aplicarà un recàrrec del 50% de la quota líquida de l’impost per a aquells béns immobles d’ús residencial que es troben desocupats permanentment. S’exigirà als subjectes passius d’aquest tribut, que siguen titulars de 4 o més immobles d’ús residencial en el terme municipal que es troben desocupats per un període de 2 anys, i es reportarà el 31 de desembre, liquidant-se anualment, una vegada constatada la desocupació de l’immoble i que no concorre cap causa justificativa de les previstes legalment. En el cas de béns immobles d’ús residencial desocupats per un període superior a dos anys, el recàrrec podrà aconseguir el 100%.

La modificació de la Taxa del Servei d’Arreplegada, Tractament i eliminació de residus Sòlids Urbans augmentarà la quota de les vivendes residencials a 139,8 (actualment la quota és de 112,5 euros), el que suposa un increment de la taxa d’un 24,3% (27,3 euros al any, o 2,2 euros al mes). El motiu de l’actualització de la taxa ve derivat exclusivament per l’increment del preu del tractament dels residus en la planta del Campello. Al respecte, cal matisar que, tot i que s’ha reduït en els darrers quatre anys el cost de la recollida dels residus per part de SINMA en 5,05 euros per tona (gestió que fa directament l’Ajuntament d’Ondara per mitjà de l’empresa municipal), i que s’ha mantingut el cost per tona en la planta de transferències de Dénia, la pujada es deu a l’augment del preu (en més d’un 50%) del tractament dels residus en la planta del Campello. Cal indicar, no obstant això, que la pujada serà assumida, en part, pel propi Ajuntament d’Ondara; atès que dels 150,79 euros de cost per vivenda, 139,8 euros seran abonats pels rebuts que paguen els usuaris, i la resta serà assumit pel consistori. El percentatge del 24,3% s’aplicarà proporcionalment a la resta d’immobles que són objecte del pagament de la taxa (comerços, restauració, indústries, oficines, locals comercials, farmàcies, tallers, supermercats, estancs, gasolineres, cines, bars, restaurants, hotels, clíniques, guarderies o temples de culte, entre altres; com a novetat s’incorpora l’epígraf de «casinos» i «hotels», degut a les noves llicències d’obertura que s’han concedit). Per a la modificació de l’ordenança, s’ha tingut de referència l’informe tècnic – econòmic sobre la proposta d’actualització de les Tarifes de la Taxa. L’anterior modificació de la taxa es va realitzar fa 3 anys, a l’octubre de 2020.

En la taxa de l’Escola Infantil Municipalno s’actualitzen quanties econòmiques, ja que aquest servei s’autofinança amb les quotes actuals, sinó quees modifica per arreplegar la novetat de la incorporació aquest curs de l’alumnat de 0-1 anys. Cal ressaltar que l’Escoleta Municipal d’Ondara ara s’autofinança per mitjà de les quotes que abonen les famílies i dels bons infantils autonòmics, i que no hi ha aportació econòmica del propi Ajuntament per a mantenir aquest servei. Segons s’indica en l’ordenança, l’alumnat de 2-3 anys tindrà l’assistència gratuïta dins de les ajudes que aporta la Generalitat Valenciana, així com la matricula, que també és totalment gratuïta (únicament es farà un pagament a l’inici del curs de 20 euros en concepte de material). L’alumnat de 1-2 anys i 0-1 anys, pagarà 90 euros al mes en concepte d’assistència (sempre i quan hagen tramitat l’ajuda del bo infantil), a més de 20 euros en concepte de matricula a l’inici del curs, i altres 20 euros a l’inici del curs en concepte de material. Cal recalcar que en els trams de 1-2 anys i 0-1 anys, existeix la subvenció del bo infantil que s’ha de tramitar personalment a l’inici del curs per poder abonar només els 90 euros mensuals d’assistència; aquest bo infantil complementarà el pagament de l’assistència mensual i de la resta (fins el cost total de l’alumne), es farà càrrec l’Ajuntament d’Ondara. En cas de no tramitar la subvenció del bo infantil, que es denegue el bo, o de matricular a l’alumne fora dels terminis acordats sense aquesta subvenció, augmentarà a un mínim de 120 €/mes i un màxim de 280 €/mes l’assistència de l’alumne al centre. El servei de menjador estarà disponible durant tot el curs amb un preu de 4,50 euros diaris i un màxim de 80 euros mensuals, segons arreplega l’ordenança.

Quant als preus de la piscina municipal, tindran un increment d’aproximadament un 30% en 2024 per tal d’incloure les noves activitats que es desenvolupen en les instal·lacions (nova piscina coberta exterior, nous cursets i activitats, dotació i obertura del gimnàs, etc.). La necessitat d’actualitzar les tarifes d’activitats pel 2024 ve determinada també perquè fa 11 anys que no s’actualitzen (des de 2012). En aquest període, el cost del servei, al igual que el cost de la vida, ha pujat, mentre es mantenien els imports de les taxes, provocant un increment del dèficit acumulat del servei de la piscina, motiu pel qual s’ha optat per incrementar la taxa, amb l’objectiu reduir el dèficit. Quant als preus per 2024, la sessió de bany lliure a l’hivern passarà de 2,50 a 3,25 euros; i es posarà com a novetat un bo de 10 entrades, que tindrà un preu de 25 euros. Un abonament anual tindrà un cost de 135 euros (ara és 101 euros). L’increment també inclourà als abonaments trimestrals, anuals, cursets i resta de serveis.

Quant a la modificació de l’ordenança reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, cal indicar que des de 2006 no es modificava aquesta taxa. En l’ordenança es proposa una quota en funció de la potència i classes de vehicles (Turismes, Autobusos, Camions, Tractors, etc) que és la següent en els turismes: de menys de 8 cavalls fiscals (CVF)16,66 euros; de 8 fins a 11,99 CVF 45,74 euros; de de 12 fins a 15,99 CVF 110,79 euros; de 16 fins a 19,99 CVF 147,86 euros i de 20 CVF endavant 184,80 euros. L’ordenança manté la bonificació del 75% en funció de la classe de carburant que consumisca el vehicle (els vehicles elèctrics, de piles de combustible o d’emissions directes nul·les tindran bonificació del 75% els cinc primers anys, i els vehicles híbrids tindran bonificació del 75% els tres primers anys); del 75% en funció de les característiques del motor dels vehicles i la seua incidència en el medi ambient (75% per a emissions de CO2 menors de 120 grams per quilòmetre recorregut, durant els 3 primers anys); i del 50% per als vehicles històrics.

La taxa d’expedició de documents administratius no s’actualitzava des de 2005. Ara es modifica per incloure tots els conceptes de documents que s’expedeixen i els seus corresponents preus, com per exemple Certificacions, Informes Urbanístics i Informes Tècnics 60,00 euros; Certificats d’inexistència de disciplina urbanística 30,00; Certificats per a la inscripció registral de declaració obra nova 50,00; Certificat de Compatibilitat Urbanística 50,00; Certificats del Padró Municipal d’Habitants / Volants 1,00; Certificats Cadastrals Telemàtics ( per delegació GTC) 3,00, o Informes / Atestats de la Policia Local 75,00 euros, entre altres documents, fins arribar als 22 tipus diferents de documents.

Per últim, quant a l’ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, la modificació és realitza per a adaptar a normativa estatal. El tipus de gravamen de l’impost queda fixat en el 30 % per a qualsevol període de generació. Es concedirà una bonificació del 75% de la quota de l’impost, en les transmissions de terrenys, i en la transmissió o constitució de drets reals de gaudi limitatius del domini, realitzades a títol lucratiu per causa de mort a favor dels descendents i adoptats, els cònjuges i els ascendents i adoptants, i també es concedirà una bonificació del 75% en terrenys, sobre els quals es desenvolupen activitats econòmiques que siguen declarades d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de l’ocupació que justifiquen tal declaració.

DES DE HUI, JA ES PODEN SOL·LICITAR LES AJUDES AL TRANSPORT 2022/2023 CONVOCADES PER L’AJUNTAMENT D’ONDARA PER A ESTUDIANTS D’ENSENYANÇA REGLADA, ELS ESTUDIS DE LA QUAL NO PUGUEN REALITZAR-SE A ONDARA

L’últim dia per presentar les instàncies serà el 16 de novembre de 2023

Ondara, 25.10.23. L’Ajuntament d’Ondara ha convocat, per sisena vegada, ajudes de transport per als estudiants que cursen estudis fora del municipi. Segons informa la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament d’Ondara, dirigida per Rosa Ana Marí, i la de Joventut, dirigida per Jordi Ruíz-Orejon, les subvencions de transport van destinades als estudiants d’Ondara que hagen cursat estudis reglats d’ensenyança no obligatòria fora del propi municipi pertanyents al curs 2022/2023 (universitaris, de batxillerat, d’ensenyaments artístics o de cicles formatius de grau mitjà i superior) en modalitat presencial, sense oferta existent en el municipi d’Ondara.

Unes beques que es podran sol·licitar presentant la documentació pertinent en el Registre de l’Ajuntament, en el termini de 15 dies des de la publicació d’aquesta convocatòria (hui 25 d’octubre de 2023) en el BOP; és a dir, el termini per a presentar les instàncies és fins al dia 16 de novembre de 2023. El finançament d’aquestes ajudes es farà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 326.48.000 del pressupost de l’Ajuntament d’Ondara per un import màxim de 8.971,34 euros. Les ajudes se sol·licitaran per mitjà d’instància que es podrà descarregar des del web www.ondara.org i es presentaran en el Registre General de l’Ajuntament o en la seu electrònica https://ondara.sedelectronica.es/ .

Els estudiants que s’acullen a la dita convocatòria pública d’ajudes hauran de reunir diferents requisits: tenir almenys 16 anys complits i no superar els 30 anys d’edat; estar empadronat al municipi d’Ondara amb antiguitat mínima d’1 any; demostrar que s’ha realitzat íntegrament el curs 2022/2023; justificar que no hi ha en la localitat el corresponent centre educatiu per a cursar els estudis; trobar-se els membres de la unitat familiar o el sol·licitant al corrent dels pagaments o obligacions tributàries; i, finalment, el nivell de renda de la unitat familiar a l’últim any actualitzat no ha de superar, dividida entre el nombre de membres que la integren, l’import corresponent a l’IPREM anual (Indicador públic de renda d’efectes múltiples) per a 2022 que serà de 8.106,28 euros (14 pagues), llevat que expressament s’exclogueren les pagues extraordinàries; en aquest cas, la quantia serà de 6.948,24 euros.

La Instància i Manteniment de tercers es pot descarregar des de la seu electrònica https://ondara.sedelectronica.es/ o des del web de Joventut https://joventut.ondara.org/ . En cas de necessitar més informació o assessorament poden contactar també amb el departament de Joventut d’Ondara, per correu a joventut@ondara.org , o acudir a l’Espai Jove d’Ondara. https://joventut.ondara.org/ajudestranport

AQUEST DIJOUS 26 D’OCTUBRE COMENÇA LA RENOVACIÓ DEL FERM DEL CAMÍ VINYALS

Ondara, 24.10.23. L’Ajuntament d’Ondara informa que aquest dijous 26 d’octubre comença la renovació del ferm del Camí Vinyals, en el tram des dels voltants del túnel de l’autopista AP7 fins a l’entrada a la zona de Segària.

Les obres comencen aquest dijous 26 d’octubre amb treballs preliminars i de preparació. La pròxima setmana, el dilluns 30 i dimarts 31 d’octubre, es duran a terme els treballs d’asfaltat, i el camí estarà tallat intermitentment. Es recomana a la ciutadania no circular pel camí si no és estrictament necessari durant aquests dos dies.

El cost de l’actuació és de 47.529,85 euros (IVA inclòs) i es renovaran 4.518 m2 de camí. Les obres estan incloses en la convocatòria per a subvencions a Ajuntaments amb població de fins a 20.000 habitants per a inversions en camins municipals, any 2023, de la Diputació d’Alacant. L’aportació de la Diputació és de 37.500 euros i l’Ajuntament d’Ondara aportarà la diferència.

Comunicat TROBADES DE CLUBS DE LECTURA – Anna Moner i l La mirada de vidre, protagonistes de la III Trobada de Clubs de Lectura

**Comunicat TROBADES DE CLUBS DE LECTURA **

Ondara ha estat l’encarregada d’acollir la tercera edició d’aquestes trobades organitzades per la MACMA

El dissabte 21 d’octubre la Casa de la Cultura va reunir a més de 60 lectors i lectores dels diferents grups de lectura de la Marina Alta. Com en edicions anteriors, el motiu de la trobada era escoltar de primera les explicacions de l’autor sobre el llibre que prèviament tots havien llegit. En aquesta ocasió, la novel·la seleccionada havia estat La mirada de vidre (Bromera, 2019) amb qui Anna Moner (Vila-real, 1967) va ser guardonada amb el Premi Ciutat d’Alzira 2018.

L’acte va començar amb la benvinguda als assistents per part de Nerea Mallol com a Regidora de Cultura de l’Ajuntament d’Ondara, qui va agrair als assistents i organitzadors tota l’aportació per al foment de la lectura que suposen les trobades. Seguidament va prendre la paraula Mónica Palacios, reconeguda contacontes de la Marina Alta, qui en aquesta ocasió compartir un conte d’origen nigerià, amb el que es va posar de manifest la universalitat de les narracions tradicionals i de la importància de compartir les històries.

A continuació, Moner va voler començar projectant algunes fotografies de la Barcelona de principis del s.XX. L’objectiu de l’escriptora era que els lectors podessen relacionar les imatges amb les descripcions de la novel·la. Una selecció de fotografies de les principals vies de la capital catalana, que com bé va assenyalar Moner, entre altres coses permeten contextualitzar aspectes com són la forma de vestir o la manera com es relacionen les diferents classes socials de l’època.

Per tal de continuar desgranant La mirada de vidre, Vícen Mulet i Llúcia Boronat, bibliotecàries de Gata de Gorgos i d’Ondara, respectivament, van voler preguntar-li a Moner per alguns aspectes de l’obra, com és la sinistra obscuritat i atrocitat presents en la història, i que inclús, tal i com van confessar alguns dels presents, va posar a prova la capacitat dels lectors per continuar amb el llibre. A partir d’aquestes i d’altres preguntes del públic, Moner va explicar que ella té una confiança plena amb els lectors, i per tant els tracta tal i com a ella li agrada que la tracten com a lectora. És per això que la novel·la busca la incomoditat, transitant per l’abisme nietzschià, al qual cal mirar però intentar no caure. Aquesta foscor, on tenen cabuda la venjança i la maldat, és segons l’escriptora on es troba la bellesa sublim, és a dir, aquell horror que resulta agradable al lector. A més, reconeix que la seua voluntat és posar a prova al lector, però que la literatura té eixe gran potencial, el d’apropar- se de manera segura a situacions gens desitjables, ja que en qualsevol moment, i a diferència de la realitat, tot acaba amb un senzill tancament de pàgina. Tal i com Moner confessa, primer ha estat artista plàstica i després escriptora, pel que resulta inevitable relacionar aquest bagatge artístic en el tractament estètic de la seua obra, en la que impera la dicotomia llum i ombra. Un tractament plàstic que també ha estat traslladat a la il·lustració de la coberta del llibre, la qual ha estat una obra conjunta d’ella i del seu company Sebastià Carratalà.

**Comunicat TROBADES DE CLUBS DE LECTURA **

L’AJUNTAMENT D’ONDARA ENGEGA UN PROCÉS DE PARTICIPACIÓ PER AL DIAGNÒSTIC I AVALUACIÓ DE LA SITUACIÓ SANITÀRIA A ONDARA

Es tracta del primer pas per l’elaboració del I Pla de Salut a Ondara

Ondara, 24.10.23. Des de la Regidoria de Sanitat de l’Ajuntament d’Ondara, que dirigeix Jordi Ruiz-Orejon, està fent-se el «Diagnòstic i Avaluació de la situació sanitària al municipi d’Ondara» per a la posterior elaboració del I Pla de Salut a Ondara. Per tal de comptar amb la participació de la ciutadania d’Ondara, hui s’ha presentat una enquesta digital, amb la finalitat de poder recaptar dades i on poden participar, de manera oberta, tots els veïns i veïnes d’Ondara, segons han anunciat en la presentació l’Alcalde d’Ondara, José Ramiro; el Regidor de Sanitat, Jordi Ruiz-Orejon, i el Regidor de Democràcia Participativa, Miguel Gomis.

L’enquesta consta de diverses preguntes (algunes tancades i altres obertes) i es pot fer a través d’aquest enllaç https://es.surveymonkey.com/r/ondara-salut

sent l’enquesta totalment anònima per a les persones que l’emplenen. L’enquesta d’avaluació de la situació Sanitària a Ondara es descriu en aquest enllaç així: «Volem conèixer la seua opinió en referència a la situació actual de tots els elements i agents que componen l’Organigrama en l’àmbit de la salut del municipi, així com de la resta de Centres i llocs comuns entorn de la salut que acudeix la ciutadania d’Ondara». A banda de l’enquesta, també es poden enviar propostes de millora, idees i qualsevol proposta relacionada amb la salut, per poder millorar la sanitat d’Ondara, a través de correu electrònic: ondara@plansalud.org i per WhatsApp o Telegram al 722 35 15 28.

Per completar el procés participatiu i comptar amb la major participació possible, també es faran enquestes a peu de carrer, concretament les primeres seran demà dimecres 25 d’octubre al mercat ambulant, on l’empresa encarregada del treball instal·larà un Punt Informatiu, perquè tota la ciutadania puga rebre informació i participar de manera oberta. El Regidor de Sanitat, Jordi Ruiz-Orejon, ha remarcat en la presentació «la necessitat de tindre plans que puguen vertebrar les polítiques municipals, i que aquests compten amb la participació dels veïns i les veïnes d’Ondara, per tal de poder traçar un vertader full de ruta que done resposta a les necessitats reals dels ondarencs i les ondarenques». Aquest projecte està subvencionat per la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana.

ONDARA CELEBRA PLE ORDINARI AQUEST DIJOUS 26 D’OCTUBRE 2023

La sessió es podrà seguir en directe a temps real pel canal de YouTube de l’Ajuntament d’Ondara en l’enllaç següent:

https://www.youtube.com/c/ondara/live

Posteriorment, el ple es podrà visualitzar en el canal oficial de l’Ajuntament, disponible mitjançant l’enllaç:

https://www.youtube.com/user/OndaraOficial

Ondara, 24.10.23. L’Ajuntament d’Ondara celebra ple ordinari de la Corporació Municipal aquest dijous 26 d’octubre de 2023 a les 20:30 hores. L’ordre del dia és el següent:

ORDRE DEL DIA

1.EXP. PLENS/2023/14. APROVACIÓ DE L’ACA ANTERIOR (28 DE SETEMBRE DE 2023).

2.EXP. PLENS/2023/15. DECRETS DE L’ALCALDIA PRESIDÈNCIA I REGIDORIA DE CONTRACTACIÓ. DONAR COMPTE.

3.EXP 2201 / 2023.DECLARACIÓ EN SITUACIÓ INDIVIDUALITZADA DE MINIMITZACIÓ D’IMPACTE TERRITORIAL EN PARTIDA HORTETES DE PAMIS, POLÍGON 7, PARCEL·LA 126.

4.EXP.2698/2023. MATÈRIA 3000. APROVACIÓ PROJECTE PROPOSTA DE DIGITALITZACIÓ PER AL SERVEI D’AIGUA POTABLE I CLAVEGUERAM D’ONDARA A PRESENTAR A LA SEGONA CONVOCATÒRIA DEL PERTE DE DIGITALITZACIÓ DE L’AIGUA

5.EXP. 2237/2023. 4020. ORDENANCES FISCALS. MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS A L’ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL. APROVACIÓ PROVISIONAL.

6.EXP. 2230/2023. MATÈRIA 4020. ORDENANCES FISCALS. MODIFICACIÓ DE LA TAXA DE REPLEGA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS. APROVACIÓ PROVISIONAL

7.EXP. 2231/2023. 4020. ORDENANCES FISCALS. MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE LA PISCINA MUNICIPAL, SALA DE FITNESS I PISTES DE PÀDEL. APROVACIÓ PROVISIONAL.

8.EXP. 2273/2023. 4020. ORDENANCES FISCALS. MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA D’EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS. APROVACIÓ PROVISIONAL.

9.EXP. 2232/2023. ORDENANCES. MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA. APROVACIÓ PROVISIONAL.

10.EXP. 2228/2023. MATÈRIA 4020. ORDENANCES FISCALS. MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL IBI. APROVACIÓ PROVISIONAL

11.EXP. 2233/2023. MATÈRIA 4020. ORDENANCES FISCALS: ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA.

12.EXP. 2560/2023. MATÈRIA 4009. PRESSUPOST. RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS. APROVACIÓ

13.EXP 2716/2023. MATERIA: PARTICIPACIÓ. CONSELL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA. DONAR COMPTE

14.EXP. PLENS/2023/15. INFORMES DE L’ALCALDIA PRESIDÈNCIA.

15.EXP. PLENS/2023/15. PRECS I PREGUNTES.

APLEGA A ONDARA LA SETMANA MÉS TERRORÍFICA DE L’ANY AMB LA PROGRAMACIÓ D’ESPANTA LA POR 2023

Ondara, 23.10.23. Des de la Regidoria d’Infància, Adolescència i Joventut (dirigida per Jordi Ruíz-Orejon) i la Regidoria de Cultura (dirigida per Nerea Mallol) de l’Ajuntament d’Ondara s’ha presentat la programació «Espanta la Por 2023»; un ampli ventall d’activitats per a aquesta setmana al voltant dels «monstres valencians», amb la proximitat de la festivitat de Tot Sants (1 de novembre).

«Espanta la Por 2023»: La programació presentada comprèn totes les edats, des d‘infantil i primer cicle de primària amb l’actuació de “Dorotea, bruixes i bruixots” a l’Auditori municipal el divendres 27 d’octubre; segon i tercer cicle de primària amb l’escape room “Els monstres oblidats” el dimarts 24, dimecres 25 i dijous 26 d’octubre; l’adolescència i la joventut amb les activitats de maquillatge terrorífic i realitat virtual programades per a divendres 27 i dissabte 28 d’octubre a l’Espai jove de 18 a 20 hores; i la població general, amb el passatge terrorífic que ha organitzat la Comissió del Crist 2024 per a dissabte 28 d’octubre a la Plaça de Bous i en què col·labora l’Ajuntament d’Ondara. El «Passadís Terrorífic» d’aquest dissabte tindrà un horari infantil de 18 a 20 hores; i a partir de les 22 hores, està qualificat com de «por extrema» (preu 3 euros, entrada per la porta d’arrastre). La programació d’Espanta la Porculminarà diumenge 29 d’octubre a les 19 hores a l’Auditori municipal, amb un teatre infantil basat en el conte de Dani Miquel “La Maria no té por”, a càrrec de la companyia Disparatario; una fantàstica obra amb personatges, titelles i titelles gegants que segur faran la delícia del més menuts.

La programació ha estat presentada pel Regidor d’Infància, Adolescència i Joventut, Jordi Ruiz, i per la Regidora de Cultura, Nerea Mallol, acompanyats per la bibliotecària Llúcia Boronat, i el tècnic de l’àrea de Joventut Pedro Gil. Aquest programa es fonamenta en la difusió de l’imaginari dels monstres i els personatges terrorífics de la cultura popular valenciana, seguint la campanya que, des de fa uns anys, va encetar el Museu Etnogràfic de València i que a Ondara ve duent-se a terme des de fa temps. Algunes de les activitats programades estan finançades per la subvenció atorgada al municipi d’Ondara dins del «Pla Corresponsables» del Ministeri d’Igualtat i la Conselleria de Benestar Social de la Generalitat Valenciana.

LA CONSELLERIA DE SANITAT ASSUMIRÀ LA GESTIÓ DIRECTA DEL DEPARTAMENT DE SALUT DE DÉNIA

La concessionària continuarà prestant el servei fins al 30 d’abril per a garantir el procés de transició

La Conselleria de Sanitat va anunciar, el passat divendres 20 d’octubre de vesprada, que assumirà la gestió dels departaments de salut de Dénia i Manises a partir de la finalització dels contractes de concessió l’any que ve, i promourà per a això una transició planificada, rigorosa i ordenada. Fonts autonòmiques assenyalen que «tant l’informe d’anàlisi de situació, com el clima social i laboral generat en ambdós departaments, unit a la necessitat de garantir la seguretat jurídica, han sigut determinants per a prendre la decisió».

Conselleria assegura que «des del passat mes de juliol s’està treballant per a aconseguir vetlar per la seguretat assistencial per als i les pacients dels dos departaments i evitar situacions tan lamentables com les que es van viure amb les reversions d’Alzira i Torrevella. En aquest sentit, s’han publicat els anuncis previs per a la licitació de diversos serveis i s’han sol·licitat diversos informes l’Advocacia de la Generalitat per a evitar una inseguretat jurídica que poguera generar problemes en la prestació de l’assistència».

«El principal objectiu de la Conselleria ha sigut, des del principi, garantir l’assistència als i les pacients, que no es vegen perjudicats en cap moment del procés. En aquest sentit, la setmana passada ja es van publicar en la plataforma de contractació del sector públic els anuncis previs per a licitar els serveis de bugaderia, neteja, manteniment d’equips i infraestructures, logística, seguretat, alimentació de pacients, gasos medicinals, electricitat o gas. Aquests anuncis permeten acurtar els terminis per a la presentació d’ofertes, que es poden reduir de 35 a 15 dies, així com agilitzar altres tràmits necessaris per a finalitzar el procés de licitació. Tot això amb l’objectiu que les i els pacients no queden desprotegits en el moment en què es produïsca el canvi de titularitat de la gestió d’ambdós departaments».

Finalment, des de Sanitat s’assenyala que «les concessionàries ja han sigut informades i en el cas de Dénia s’ha acordat que l’empresa continue prestant el servei fins al 30 d’abril, per a afavorir així un procés de transició ben planificat, rigorós, ordenat i amb totes les garanties de seguretat jurídica i assistencial. En aquest moment està pendent de realitzar part de la tramitació administrativa necessària, que la falta de previsió de l’equip anterior i les circumstàncies derivades de l’any electoral, han impedit agilitzar per a dur a terme una transició segura abans del 30 d’abril. La finalitat és evitar el caos que es va produir en l’assistència sanitària a Alzira i Torrevella en el moment en què van finalitzar ambdós contractes».

LA VI CURSA SOLIDÀRIA D’ONDARA 2023 A BENEFICI DE L’AECC RECAPTA 8.420 EUROS PER LA INVESTIGACIÓ CONTRA EL CÀNCER

Més de 1.100 persones van participar en la cursa d’ahir, amb una marea taronja prenent els carrers d’Ondara

Ondara, 23.10.23. La VI Cursa Solidària d’Ondara a benefici de l’Associació Espanyola Contra el Càncer va tindre lloc ahir diumenge 22 d’octubre amb una altíssima participació de persones de totes les edats (més de 1.100 persones d’Ondara i de la comarca van assistir a aquesta cursa). Aquest esdeveniment solidari, que va estar organitzat per la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament d’Ondara i la Junta Local de l’AECC, amb la col·laboració del Club d’Atletisme d’Ondara, va aconseguir el seu objectiu: recaptar fons per a la lluita contra el càncer. Enguany s’han recaptat un total de 8.420 euros en aquest esdeveniment solidari.

Abans del començament de la marxa amb la «marea taronja», els 8.420 euros van ser lliurats simbòlicament en un gran xec a nom d’AECC, que va ser atorgat per l’Alcalde d’Ondara, José Ramiro, i el Regidor d’Esports, Lluís Fornés, a la presidenta de Junta Local d’AECC, Mª Carmen Bisquert, i membres de la Junta Local. Abans de l’eixida de la cursa, a l’escenari instal·lat al costat de la plaça de Bous, Mª Carmen Bisquert va donar lectura al manifest en què va destacar que la recaptació es destinarà a la investigació contra el càncer; va agrair la disposició dels participants d’Ondara i altres pobles de la rodalia per a donar suport a una iniciativa que, segons va remarcar “ens permet avançar en el impacte social i emocional de la malaltia, encara que quede molt per treballar”. Va centrar bona part del seu discurs al càncer de mama; al respecte, va indicar que més de 34.000 persones van ser diagnosticades de càncer de mama a Espanya l’any passat, ressaltant que gràcies a la investigació i a la conscienciació sobre el càncer de mama, la supervivència mitjana a 5 anys és del 85%; no obstant, va matissar que el càncer de mama metastàtic encara té mal pronòstic, afirmant que «el càncer és igual per a tots, però no tots som igual enfront del càncer».

La cursa va tindre 4.200 metres de recorregut per a caminants i 7.000 metres per a corredors (amb eixida i arribada al carrer General Bosch, davant de la plaça de Bous) per un nou circuit per les partides Xebics, Mollons i Alfatares (els corredors van arribar fins a Torrecarrals). La cursa va ser realitzada per caminants de totes les edats; molts d’ells xiquets i xiquetes; alguns inclús en carret de bebè. Els corredors i corredores van realitzar una ruta de 7 km. Totes les persones inscrites van rebre una camiseta commemorativa taronja de la cursa. Per a animar la cursa, es va oferir “zumba” a càrrec d’Esther Calatayud. Es van lliurar trofeus per als tres primers classificats de cada categoria.

L’Alcalde d’Ondara, José Ramiro, i el Regidor d’Esports, Lluís Fornés, han agraït l’esforç realitzat per la Junta Local de l’AECC i el Club d’Atletisme Ondara en l’organització de la caminada, així com van expressar el seu agraïment a totes les persones que han col·laborat, tant negocis i empreses, com a participants en la carrera, Policia Local i Protecció Civil. Més de 1.100 persones van participar en la cursa d’ahir. A més, 150 empreses locals i comarcals han contribuït econòmicament en la cursa solidària.

CLASSIFICACIONS: (www.somesport.com )