ONDARA CELEBRA PLE ORDINARI AQUEST DIJOUS 26 D’OCTUBRE 2023

La sessió es podrà seguir en directe a temps real pel canal de YouTube de l’Ajuntament d’Ondara en l’enllaç següent:

https://www.youtube.com/c/ondara/live

Posteriorment, el ple es podrà visualitzar en el canal oficial de l’Ajuntament, disponible mitjançant l’enllaç:

https://www.youtube.com/user/OndaraOficial

Ondara, 24.10.23. L’Ajuntament d’Ondara celebra ple ordinari de la Corporació Municipal aquest dijous 26 d’octubre de 2023 a les 20:30 hores. L’ordre del dia és el següent:

ORDRE DEL DIA

1.EXP. PLENS/2023/14. APROVACIÓ DE L’ACA ANTERIOR (28 DE SETEMBRE DE 2023).

2.EXP. PLENS/2023/15. DECRETS DE L’ALCALDIA PRESIDÈNCIA I REGIDORIA DE CONTRACTACIÓ. DONAR COMPTE.

3.EXP 2201 / 2023.DECLARACIÓ EN SITUACIÓ INDIVIDUALITZADA DE MINIMITZACIÓ D’IMPACTE TERRITORIAL EN PARTIDA HORTETES DE PAMIS, POLÍGON 7, PARCEL·LA 126.

4.EXP.2698/2023. MATÈRIA 3000. APROVACIÓ PROJECTE PROPOSTA DE DIGITALITZACIÓ PER AL SERVEI D’AIGUA POTABLE I CLAVEGUERAM D’ONDARA A PRESENTAR A LA SEGONA CONVOCATÒRIA DEL PERTE DE DIGITALITZACIÓ DE L’AIGUA

5.EXP. 2237/2023. 4020. ORDENANCES FISCALS. MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS A L’ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL. APROVACIÓ PROVISIONAL.

6.EXP. 2230/2023. MATÈRIA 4020. ORDENANCES FISCALS. MODIFICACIÓ DE LA TAXA DE REPLEGA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS. APROVACIÓ PROVISIONAL

7.EXP. 2231/2023. 4020. ORDENANCES FISCALS. MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE LA PISCINA MUNICIPAL, SALA DE FITNESS I PISTES DE PÀDEL. APROVACIÓ PROVISIONAL.

8.EXP. 2273/2023. 4020. ORDENANCES FISCALS. MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA D’EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS. APROVACIÓ PROVISIONAL.

9.EXP. 2232/2023. ORDENANCES. MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA. APROVACIÓ PROVISIONAL.

10.EXP. 2228/2023. MATÈRIA 4020. ORDENANCES FISCALS. MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL IBI. APROVACIÓ PROVISIONAL

11.EXP. 2233/2023. MATÈRIA 4020. ORDENANCES FISCALS: ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA.

12.EXP. 2560/2023. MATÈRIA 4009. PRESSUPOST. RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS. APROVACIÓ

13.EXP 2716/2023. MATERIA: PARTICIPACIÓ. CONSELL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA. DONAR COMPTE

14.EXP. PLENS/2023/15. INFORMES DE L’ALCALDIA PRESIDÈNCIA.

15.EXP. PLENS/2023/15. PRECS I PREGUNTES.

Publicado en Actualitat, Política.