ONDARA CELEBRA PLE ORDINARI AQUEST DIJOUS 28 DE SETEMBRE 2023

La sessió es podrà seguir en directe a temps real pel canal de YouTube de l’Ajuntament d’Ondara en l’enllaç següent:

https://www.youtube.com/c/ondara/live

Posteriorment, el ple es podrà visualitzar en el canal oficial de l’Ajuntament, disponible mitjançant l’enllaç:

https://www.youtube.com/user/OndaraOficial

Ondara, 26.09.23. L’Ajuntament d’Ondara celebra ple ordinari de la Corporació Municipal aquest dijous 28 de setembre de 2023 a les 20:30 hores. L’ordre del dia és el següent:

ORDRE DEL DIA

1.EXP. PLENS/2023/11, EXP.PLENS/2023/12 I EXP.PLENS/2023/13. APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS (13 I 27 DE JULIOL 2023 I 10 D’AGOST DE 2023).

2.EXP. PLENS/2023/14. DECRETS DE L’ALCALDIA PRESIDÈNCIA I REGIDORIA DE CONTRACTACIÓ. DONAR COMPTE.

3. EXP. 1793/2023. MATÈRIA 4009. INFORME MOROSITAT I PMP TRIMESTRAL 2023.

4. EXP. 1794/2023. MATÈRIA 4009.PRESSUPOST. EXECUCIÓ PRESSUPOST. DONAR COMPTE.

5. EXP. 2227/2023. MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA A L’ESPAI PÚBLIC D’ONDARA. APROVACIÓ.

6. EXP. 2254/2023. MATÈRIA 4009. PRESSUPOST GENERAL.MODIFICACIÓ DE CRÈDITS. SUPLEMENT DE CRÈDIT I CRÈDIT EXTRAORDINARI AMB CÀRREC AL ROMANENT DE PROVISIONAL.

7. EXP. 1584/2023. MATÈRIA 2003 CORPORACIÓ 2023-2027. RÈGIM DEDICACIÓ I RETRIBUTIU.

8. EXP. 2229/2023. 4020. ORDENANCES FISCALS. MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER ACTIVITATS DE LES ESCOLES ESPORTIVES MUNICIPALS. APROVACIÓ PROVISIONAL.

9. EXP. 2030/2023. MATÈRIA 4009. PRESSUPOST. RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS. APROVACIÓ

10. EXP. 1970/2023 MATÈRIA. 4009 PRESSUPOST. LÍNIES FONAMENTALS PRESSUPOST 2024.

11.EXP. 1887/2023. MATÈRIA 2005. REGLAMENT REGULADOR DE L’ÚS I LA NORMALITZACIÓ DEL VALENCIÀ. APROVACIÓ PROVISIONAL.

12. EXP. 2354/23. MATÈRIA 1001.MOCIÓ INICI CURS ESCOLAR 2023- 2024.

13. EXP. 2434/23. MATÈRIA 1001.MOCIÓ SOBRE LA PUJADA DEL REBUT DE L’AIGUA A LA COMUNITAT VALENCIANA.

14.EXP. PLENS/2023/14. INFORMES DE L’ALCALDIA PRESIDÈNCIA.

15.EXP. PLENS/2023/14. PRECS I PREGUNTES.

Publicado en Actualitat, Política.