EL PLE DE L’AJUNTAMENT D’ONDARA APROVA PER UNANIMITAT EL REGLAMENT REGULADOR DE L’ÚS I LA NORMALITZACIÓ DEL VALENCIÀ, I AMB EL VOT EN CONTRA DEL PP LA MODIFICACIÓ DE LA TAXA DE LES ESCOLES ESPORTIVES

La sessió va servir per a que l’Equip de Govern PSPV-Compromís fera balanç dels100 primers dies de govern de la nova legislatura

Ondara, 29.09.23. L’Ajuntament d’Ondara va celebrar ahir dijous 28 de setembre la sessió ordinària del ple de la corporació municipal corresponent al mes de setembre, que va servir, en finalitzar l’ordre del dia, per a que tant l’Alcalde, José Ramiro, com cadascun dels Regidors i Regidores de l’Equip de Govern PSPV-Compromís donaren compte i feren un repàs de les accions dels cent primers dies de govern des del començament de la nova legislatura 2023-2027. José Ramiro va destacar essencialment l’enfocament dirigit a les persones del govern municipal, amb accions com la Jornada dirigida a la Gent Gran i taller de ment activa; l’aula «PAC» contra l’abandó escolar; les accions formatives «Ondara et forma» per adults; la creació de seccions femenines de futbol en l’Ondarense; la col·laboració amb associacions del poble en diferents actes; la redacció del primer Pla de Responsabilitat Social, i la presentació a un projecte europeu d’agermanament sota el paraigües de la solidaritat, segons va ressaltar l’Alcalde.

En el que respecta als punts de l’ordre del dia, es va aprovar per unanimitat (vots a favor de PSPV-Compromís i PP) el Reglament Municipal Regulador de l’Ús i la Normalització del Valencià. Les finalitats del reglament són fer del valencià la llengua usual de l’Administració municipal; garantir el dret de la ciutadania d’adreçar-se a l’Ajuntament d’Ondara en valencià, tant oralment com per escrit i a ser atesa en valencià, i promoure l’ús del valencià en tots els àmbits de la vida ciutadana, segons va destacar el Regidor de Normalització Lingüística, Jordi Dominguis. Entre altres qüestions, el reglament comprèn la creació de l’Oficina o Agència de Promoció de l’Ús del Valencià, com a departament tècnic de l’Ajuntament d’Ondara, així com el requisit lingüístic dels llocs de treball (per a garantir les exigències lingüístiques legals i socials, el personal al servei de l’Administració local (o òrgans dependents) haurà de posseir un coneixement lingüístic simètric (valencià-castellà), adequat a les funcions que ha d’exercir).

D’altra banda, en la sessió plenària es va aprovar, amb els vots en contra del PP, la modificació de l’Ordenança fiscal Reguladora de la taxa per activitats de les Escoles Esportives Municipals a partir de 2024, el que suposarà l’increment de la taxa. La quota serà la fixada en la tarifa següent: Futbol 220,00 €/curs, Bàsquet 220,00 €/curs, Gimnàstica rítmica 220,00 €/curs, Tennis (2 dies/setmana) 220,00 €/curs, Pilota 200,00 €/curs, Tennis Taula (1 dies/setmana) 200,00 €/curs, i Multiesport 100,00 €/curs. S’establiran les bonificacions següents: del 10% a famílies amb dos germans inscrits en alguna activitat (aquest apartat serà d’aplicació únicament al germà menor); bonificació del 10% a les persones amb qualsevol grau de discapacitat, i es bonificarà amb un 10% als subjectes passius titulars del Carnet Jove i els subjectes passius amb la condició de família nombrosa i/o monoparental. Des de l’Ajuntament, el Regidor d’Esports, Lluís Fornés, va argumentar que des de la seua arribada es va fer un informe sobre els costs de les Escoles, i havien constatat que tot havia pujat molt (autobusos, llum, aigua,, segurs, federacions…). Des de 2016 no s’havien tocat els preus, però ara és necessari perquè s’ha comprovant que l’Ajuntament paga el 75% del cost per usuari en alguns esports, provocant un important desfase econòmic respecte els ingressos i les despeses de les escoles esportives. Després de realitzar un estudi detallat sobre les despeses de les escoles esportives i la despesa per xiquet/ta en cada esport, i comparar-ho amb la resta de la comarca, s’ha arribat a la conclusió que és necessari aplicar un augment en les quotes que les famílies aporten. Al respecte, el portaveu del PP, Àlex Hernández, va argumentar el vot en contra demanant que «es polisca aquesta mesura, es podrien buscar altres solucions com buscar sponsors, cobrar més als usuaris de fora d’Ondara, etc». Va indicar que si es negociava aquest punt podrien plantejar-se votar a favor dels pressuposts de 2024. També va concretar que la pujada de la taxa era del 70% i això suposava un gran cost per a moltes famílies (sobretot tenint en compte que hi ha famílies amb problemes econòmics per la pujada dels interessos); en canvi, la recaptació que aconseguiria l’Ajuntament amb aquesta mesura seria de 50.000 euros i eixa quantia es podria traure d’un altre lloc, segons va considerar Hernández. Concloent que «ara serem de les més cares de la comarca».

En el ple també es va aprovar per unanimitat (vots a favor de PSPV-Compromís i PP) la modificació del règim retributiu de la corporació, en tindre l’Alcalde dedicació com a Diputat Provincial. D’aquesta manera s’incorpora que en tant que l’Alcalde, José Ramiro, ostente càrrec amb dedicació parcial en l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, la dedicació de l’Alcalde en l’ Ajuntament d’Ondara serà reduïda en el mateix percentatge, de tal manera que la suma dels dos percentatges serà de 100% de dedicació. José Ramiro té aprovada actualment una dedicació del 75% de Diputació; per tant, la seua retribució en l’Ajuntament serà d’un 25%, o siga 12.000 euros bruts a l’any (cal recordar que la seua dedicació exclusiva del 100% era de 48.000 euros bruts a l’any; i en passar a tindre dedicació del 75% de Diputació, s’alliberaran 36.000 euros bruts anuals del sou de l’Alcalde, reduint així la despesa en sous dels regidors/es).

Un altre assumpte aprovat per unanimitat al ple va ser la Modificació de l’Ordenança reguladora de la Convivència Ciutadana a l’Espai Públic d’Ondara. L’objectiu de la modificació és l’encomanament del procediment sancionador d’aquesta ordenança a SUMA, per una major agilització dels tràmits. En l’apartat econòmic, el PP es va abstindre en els punts de modificacions de crèdit, i de reconeixement extrajudicial de crèdits.

En les mocions polítiques presentades per l’Equip de Govern, el PP va votar en contra, d’una banda, en la moció sobre l’inici del curs escolar, i d’altra, en la moció sobre la pujada del rebut de l’aigua a la Comunitat Valenciana. La moció sobre l’inici del curs escolar va estar presentada pel Regidor de Compromís, Lluís Fornés, que va argumentar que «el curs que ha començat amb un nivell de caos generalitzat en diferents fronts, i que sense cap dubte estem davant el pitjor inici de curs en molts anys de la Conselleria d’Educació». La moció va acordar que l’Ajuntament d’Ondara mostrara la seua condemna al caos de gestió educativa mostrat pel govern de la Generalitat Valenciana; que l’Ajuntament d’Ondara mostra la seua solidaritat amb els i les docents afectats pel caos del procés d’adjudicació; que l’Ajuntament d’Ondara mostra el seu compromís per mantenir i fomentar una educació pública de qualitat i amb garanties per a totes les parts implicades; que l’Ajuntament d’Ondara demana la dimissió de la directora general de Personal Docent de la Generalitat Valenciana pel perjudici generat a milers de professionals de l’educació i que l’Ajuntament d’Ondara demana al president de la Generalitat, Carlos Mazon, una intervenció en l’organigrama de la Conselleria que evite futures situacions com les que s’han viscut recentment en la gestió educativa. El PP va votar en contra d’aquesta moció, i la Regidora del PP, Aurora Orts, va argumentar que «la falta de previsió del govern del Botànic va generar una fallada informàtica en l’adjudicació del places, perquè va deixar el sistema informàtic sense actualitzar», assegurant que «per la seua deixadesa (del govern del Botànic) i la seua falta de previsió, s’ha generat un caos administratiu que ha de solucionar ara el govern del PP», al que s’ha sumat també «els nous processos d’estabilització de places». Assegurant que el PP «treballa per a solucionar el problema informàtic i el procés d’adjudicació de places», i que «l’anterior govern va abandonar els seus llocs de treball en veure que el seu projecte fracassava».

D’altra banda, es va aprovar, amb els vots en contra del PP, la moció sobre la pujada del rebut de l’aigua. Segons l’exposició de motius, que va ser llegida per l’Alcalde, José Ramiro, «la Generalitat Valenciana ha decidit pujar el rebut de l’aigua a 2 milions de famílies al no prorrogar la suspensió del cànon de sanejament que estava en vigor des del mes d’agost de 2022 ni establir mesures compensatòries tal com s’establia en el decret llei 19/2022, de 30 de desembre del Consell. Lamentablement, l’actual Govern de la Generalitat ha ignorat les dificultats de les empreses i les famílies treballadores valencianes per a arribar a fi de mes provocades pels alts preus de l’energia, dels aliments o la pujada de les hipoteques a conseqüència de la guerra a Ucraïna. És el mateix Govern que ha decidit suprimir impostos per valor de més de 350 milions d’euros a les famílies amb majors rendes i patrimonis. D’una banda, ha baixat els impostos a les 24.000 persones amb majors patrimonis i ha pujat el rebut de l’aigua a 2 milions de famílies de la Comunitat Valenciana. Per les raons exposades, l’Ajuntament d’Ondara insta a la Generalitat Valenciana a: 1. Paralitzar la pujada del rebut de l’aigua. 2. Prorrogar la suspensió del cànon de sanejament fins al 31 de desembre de 2023. 3. Abans del venciment, valorar la situació econòmica i, en el supòsit de no continuar amb la pròrroga, condonar el pagament del cànon de sanejament a les famílies amb rendes inferiors a 30.000€ (o superior en el cas de persones amb discapacitat, víctima de violència de gènere, que es trobe en situació de dependència, famílies monoparentals, en funció del nombre de descendents o adoptats, l’existència d’ascendents a càrrec o de pensionistes) i a la resta, prorratejar eixe pagament durant 60 mesos sense interessos». Al respecte, el PP va argumentar el vot en contra, segons va indicar el Regidor Agustín Vaquer, perquè «aquesta moció és un pamflet propagandista ple d’inexactituds ». Va detallar que «aquesta situació és degut a la mesura estrela del govern del Botànic, perquè el que es va presentar com una suspensió i exempció del pagament del cànon de l’aigua, en realitat ha sigut un engany; la lletra xicoteta de la mesura mostra que l’anunciada suspensió era en realitat una pròrroga encoberta que ara els ciutadans estan començat a pagar; deixar de cobrar no és el mateix que ajornar i ara resulta que paguem doble cànon: el del rebut habitual i el que el Botànic va ajornar»; matisant que «en el decret del Botànic de 2022 es deixava clar que es tractava d’un ajornament de les quotes, que s’exigiria en les factures posteriors des de l’1 agost de 2023 fins a 31 de gener 2025» És a dir, l’actual govern de la Generalitat Valenciana no ha pujat el rebut de l’aigua »va, assegurar el regidor del PP.

Publicado en Actualitat, Política.