ELS PROPIETARIS D’IMMOBLES QUE NO SIGUEN VIVENDES I ELS HAGEN COBRAT EL REBUT DE FEM PODEN ACUDIR A L’AJUNTAMENT D’ONDARA PER A REVISAR LA SEUA SITUACIÓ

En aquelles propietats a què se’ls va detectar una incidència en 2016 als efectes de la revaloració cadastral, SUMA està passant al cobrament el rebut de fem, després d’haver sigut donades d’alta en el Cadastre com a vivenda

Ondara, 28.10.20. L’Ajuntament d’Ondara ha detectat que alguns propietaris d’immobles estan acudint a reclamar pel cobrament del rebut de la taxa de fem per part de SUMA.

Des de l’Ajuntament d’Ondara es recorda a la ciutadania que en 2016 i 2017, la Direcció General del Cadastre va realitzar el municipi d’Ondara un procés de revaloració cadastral. Amb aquest procés, el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques pretenia que es regularitzaren a efectes cadastrals i fiscals els immobles (edificis, cases, pisos, xalets, piscines, terrasses, etc…) que no estaven donats d’alta en el Cadastre, o que, estant donats d’alta, havien experimentat alguna modificació o ampliació, que tampoc s’arreplegava en aquest registre administratiu (per exemple, cases d’apers o casetes agrícoles en un principi, que posteriorment s’havien convertit en vivendes). En aquest procés es van regularitzar unes 300 propietats.

En el rebut de fem que SUMA està passant al cobrament enguany 2020 (i que engloba els últims 4 anys), ja s’ha contrastat i aplicat la taxa de fem a totes aquelles propietats que van ser regularitzades pel Cadastre, i que després de la revisió, compten actualment com a “vivendes”, i per tant, són objecte del pagament de la taxa de recollida i i tractament de residus sòlids urbans, igual que totes les vivendes d’Ondara.

No obstant això, des de l’Ajuntament d’Ondara s’indica que les persones que consideren que el cobrament del fem a la seua propietat és un error ja que no es tracta d’una vivenda, poden acudir a l’Oficina Tècnica Municipal de l’Ajuntament d’Ondara, a fi que el departament tècnic puga realitzar la corresponent inspecció per a determinar si hi ha una incidència, i si no es tracta d’una propietat habilitada com a vivenda, i així poder tramitar que es tracta d’un error, en cas necessari. Per a més informació, els veïns poden dirigir-se a les oficines de l’Ajuntament d’Ondara, o per telèfon al 965766000.

Publicado en Actualitat, Ajuntament.