ONDARA CELEBRA PLE ORDINARI AQUEST DIJOUS 29 D’OCTUBRE

La sessió es podrà seguir en directe a temps real pel canal de YouTube de l’Ajuntament d’Ondara en l’enllaç següent:

https://www.youtube.com/c/ondara/live

Ondara, 27.10.20. L’Ajuntament d’Ondara celebra aquest dijous 29 d’octubre de 2020 la sessió plenària ordinària corresponent al mes d’octubre. La sessió es podrà seguir en directe a temps real pel canal de YouTube de l’Ajuntament d’Ondara en l’enllaç següent:

https://www.youtube.com/c/ondara/live

Posteriorment, el ple es podrà visualitzar en el canal oficial de l’Ajuntament, disponible mitjançant l’enllaç:

https://www.youtube.com/user/OndaraOficial

Quant a l’orde del dia, és el següent:

Ple Ordinari Ajuntament d’Ondara – Dijous 29 octubre, 20:30 hores

ORDRE DEL DIA

1. EXP. PLENS/2020/7. Aprovació de l’acta anterior (24 de setembre de 2020).

2. EXP. PLENS/2020/8. Decrets de l’Alcaldia Presidència. Decrets Regidor Delegat Territori, Planejament i Disciplina Urbanística. Donar compte.

3. EXP. 1962/2020. MATÈRIA 4002. PRESSUPOST GENERAL. MODIFICACIÓ DE CRÈDITS. TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT. APROVACIÓ PROVISIONAL.

4. EXP. 1937/2020. MATÈRIA 4020. ORDENANCES FISCALS. MODIFICACIÓ DE LA TAXA DE REPLEGA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS. APROVACIÓ PROVISIONAL.

5. EXP. 1941/2020. MATÈRIA 1402.ORGANISMES PÚBLICS. GENERALITAT VALENCIANA. CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA VICEPRESIDÈNCIA SEGONA I LA CONSELLERIA D’HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA, I L’AJUNTAMENT D’ONDARA PER A LA CESSIÓ DELS DRETS DE TANTEIG I RETRACTE. APROVACIÓ.

6.- EXP. 1523/2018. MATÈRIA 2010. CONVENIS. PROPOSTA DE PAGAMENT DE TERRENYS EN PAVELLÓ COBERT

7.- EXP.1762/20. MATÈRIA 8600.AGRICULTURA I MEDI AMBIENT. APROVACIÓ PLA LOCAL DE CREMES DEL MUNICIPI D’ONDARA.

8.- EXP. 1957/2020. MATÈRIA 1001. MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS PSOE-PSPV I COMPROMIS DE L’AJUNTAMENT D’ONDARA DE SUPORT A LA PROPOSTA SOBRE EL FONS DE COOPERACIÓ MUNICIPAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA

9.- EXP. PLENS/2020/8. INFORMES DE L’ALCALDIA PRESIDÈNCIA.

10.- EXP. PLENS/2020/8. PRECS I PREGUNTES.

Publicado en Actualitat, Política.