ONDARA CELEBRA PLE ORDINARI AQUEST DIJOUS 30 DE MAIG 2024

La sessió es podrà seguir en directe a temps real pel canal de YouTube de l’Ajuntament d’Ondara en l’enllaç següent:

https://www.youtube.com/c/ondara/live

Posteriorment, el ple es podrà visualitzar en el canal oficial de l’Ajuntament, disponible mitjançant l’enllaç:

https://www.youtube.com/user/OndaraOficial

Ondara, 28.05.24. L’Ajuntament d’Ondara celebra ple ordinari de la Corporació Municipal aquest dijous 30 de maig de 2024 a les 20:30 hores. L’ordre del dia és el següent:

ORDRE DEL DIA

 1. 1EXP. PLENS/2024/5, PLENS/2024/6 I PLENS/2024/7. APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS (25/ABRIL/2024 I 14/MAIG/2024).
 2. EXP. PLENS/2024/8. DECRETS DE L’ALCALDIA PRESIDÈNCIA I REGIDORIA DE CONTRACTACIÓ. DONAR COMPTE.
 3. EXP 1179/2024. MATÈRIA: INFORME MOROSITAT I PMP TRIMESTRAL. DONAR COMPTE.
 4. EXP 1212/2024 MATÈRIA PRESSUPOST. EXECUCIÓ PRESSUPOST. DONAR COMPTE.
 5. EXP 77/2024. MATÈRIA 4002 PRESSUPOST. COMPTE GENERAL PRESSUPOST 2023. APROVACIÓ.
 6. EXP. 1429/2024. MATÈRIA 4009. PRESSUPOST. RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS. APROVACIÓ
 7. EXP. 1530/2024.MATÈRIA 1200. ENTITATS . PROPOSTA SOL·LICITUD D’ADHESIÓ A LA ALIANÇA DE CIUTATS PER EL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLES
 8. EXP. 1463/2024. MATÈRIA 4004. SUBVENCIONS ECONÒMIQUES. CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ ECONÒMICA DE CARÀCTER DIRECTA I NOMINATIVA «FESTERS DEL CRIST D’ONDARA». MODIFICACIÓ BENEFICIARI DE LA SUBVENCIÓ A L’ASSOCIACIÓ «COFRADÍA DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA AGONÍA ONDARA».
 9. EXP. 994/2024. MATÈRIA 3002. SUBVENCIONS. CONSELLERIA DE JUSTÍCIA I INTERIOR . SUBVENCIONS DESTINADES AL VOLUNTARIAT AMBIENTAL EN PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS PER A L’EXERCICI 2024.”RECTIFICACIÓ ACORD J.G.L. DE DATA 09.04.2024 “ RATIFICACIÓ ACORD JGL. DE DATA 14 DE MAIG DE 2024.
 10. EXP. 934/2024. MATÈRIA 1601. UTILITZACIÓ EDIFICIS MUNICIPALS. ÚS PLAÇA DE BOUS. CONSELLERIA DE CULTURA I ESPORTS
 11. EXP. 1495/2024. MATÈRIA 1001.MOCIÓ PER A ADHERIR-SE AL CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA FVMP I LA GENERALITAT PER A MOBILITZAR SÒL PÚBLIC EXISTENT PER A LA PROMOCIÓ I CONSTRUCCIÓ D’HABITATGE PÚBLIC AL PLE DE L’AJUNTAMENT D’ONDARA
 12. EXP.1556/2024.MOCIÓ. DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE NOMENAMENT DE L’ACTUAL ESPAI JOVE NEBULOSSA
 13. EXP. 1547/2024.MATÈRIA 1001. MOCIÓ PER LA DEFENSA DE LES ESCOLES OFICIALS D’IDIOMES I CONTRA LES RETALLADES EN GRUPS I PROFESSORAT
 14. EXP. PLENS/2024/8. INFORMES DE L’ALCALDIA PRESIDÈNCIA.
 15. EXP. PLENS/2024/8. PRECS I PREGUNTES
Publicado en Actualitat, Política.