EL PP DEMANA L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT D’ONDARA AL PLA VIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA PER AFAVORIR L’ACCÉS A LA VIVENDA DELS MENORS DE 35 ANYS

**COMUNICAT PP ONDARA**

El Partit Popular d’Ondara acaba de presentar una moció per a l’adhesió de l’Ajuntament d’Ondara al PLA VIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA. Esta moció està destinada a la construcció d’habitatge públic per a afavorir l’accés a joves menors de 35 anys. El portaveu del PP, Àlex Hernández, ha afirmat «en els últims anys hem vist com l’habitatge en el nostre municipi s’ha encarit molt, els lloguers estan en uns nivells inassolibles per a molts i tot és degut a la gran demanda i la poca oferta que tenim actualment».

És per això que el PP local, després d’una reunió esta setmana amb diversos Diputats autonòmics (Noelia Císcar, José Ramón González, Javier Gutiérrez, José Salas i Manuel Pérez) a Ondara, llança esta iniciativa al ple de l’Ajuntament perquè se cedisquen parcel·les de domini públic i es puguen construir habitatges públics que faciliten el lloguer, la compra fins i tot el lloguer amb opció a compra. Els Diputats van poder veure de primera mà la urgència que té la nostra població en habitatge i la col·laboració entre la GV i l’Ajuntament d’Ondara podria ser clau per a solucionar l’actual problema. «És una decisió important que haurà de decidir la corporació local, ara sabrem si els polítics estan realment de part del ciutadà o no, és una gran oportunitat única ja que la inversió econòmica ve a través del Govern Autonòmic i no de les arques municipals», ha ressaltat Àlex Hernández.

**COMUNICAT PP ONDARA**

El Partido Popular de Ondara acaba de presentar una moción para la adhesión del Ayuntamiento de Ondara al PLAN VIVE DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. Esta moción está destinada a la construcción de vivienda pública para favorecer el acceso a jóvenes menores de 35 años. El portavoz del PP, Álex Hernández, ha afirmado “en los últimos años hemos visto como la vivienda en nuestro municipio se ha encarecido mucho, los alquileres están en unos niveles inalcanzables para muchos y todo es debido a la gran demanda y la poca oferta que tenemos actualmente”.

Es por eso que el PP local, después de una reunión esta semana con varios Diputados autonómicos (Noelia Císcar, José Ramón González, Javier Gutiérrez, José Salas y Manuel Pérez) en Ondara, lanza esta iniciativa al pleno del Ayuntamiento para que se cedan parcelas de dominio público y se puedan construir viviendas públicas que faciliten el alquiler, la compra incluso el alquiler con opción a compra. Los Diputados pudieron ver de primera mano la urgencia que tiene nuestra población en vivienda y la colaboración entre la GV y el ayuntamiento de Ondara podría ser clave para solucionar el actual problema. “Es una decisión importante que se deberá decidir la corporación local, ahora sabremos si los políticos están realmente de parte del ciudadano o no, es una gran oportunidad única ya que la inversión económica viene a través del Gobierno Autonómico y no de las arcas municipales”, ha resaltado Álex Hernández.

**COMUNICAT PP ONDARA**

Publicado en Actualitat, Política.