L’EFICIENT GESTIÓ DE L’EMPRESA MUNICIPAL SINMA ONDARA PROPÍCIA UN INCREMENT DE RECURSOS PROPIS DEL 52% DE 2021 A 2023

Les xifres avalen la bona gestió realitza per l’empresa municipal, que cada vegada assumeix més funcions i personal

Ondara, 31.03.23. El Conseller Delegat de l’empresa municipal SINMA, Francesc Giner, ha informat detalladament, en el ple ordinari celebrat ahir 30 de març, sobre les tasques i gestions realitzades per l’empresa municipal des de 2020, oferint també les dades de la gestió econòmica de SINMA en aquests tres últims exercicis. Un model que revela unes xifres que avalen i demostren la bona gestió realitza any rere any per l’empresa municipal d’Ondara, que cada vegada assumeix més funcions i personal. Actualment SINMA té una plantilla de personal integrada per 67 treballadors, la qual cosa dóna una idea de la magnitud assolida per l’empresa municipal.

Una xifra important de la gestió econòmica de l’empresa municipal, segons les dades aportades per Francesc Giner, és la reducció de l’aportació econòmica de l’Ajuntament d’Ondara a SINMA, any rere any, davant de l’increment dels recursos propis de l’empresa. En 2021, l’aportació de l’Ajuntament d’Ondara va ser del 88,5% del total, i els recursos propis de l’empresa suposaven l’11,5%. En 2022, l’aportació de l’Ajuntament va ser el 86,2% del total, i els recursos propis de l’empresa el 13,8%. Per al present exercici 2023, els recursos generats per la pròpia empresa ascendeixen al 15,5% del pressupost, enfront del 84,5% de l’aportació municipal, sent el pressupost total de SINMA en 2023 de 2.070.000 euros. Aquestes dades donen com a resultat que l’increment dels recursos propis de l’empresa respecte al total del pressupost de SINMA ha sigut del 4% des de 2021 a 2023, i que en, termes generals, s’han incrementat els recursos propis un 52,5% en aquest mateix període, com ha informat el Conseller delegat.

En l’apartat econòmic destaca, així mateix, la rendibilitat que s’ha aconseguit en SINMA, amb l’eficient gestió de l’empresa municipal, donat que el percentatge d’optimització dels recursos de l’empresa ha sigut del 7,5% en 2021; 8,1% en 2022, i s’estima siga del 8% enguany 2023. En 2021 aquest import (que es va destinar íntegrament a inversions extraordinàries i despeses sense ampliació de crèdit ni romanents) va ser de 138.000 euros, i en 2022, va ser de 155.700 euros.

La bona gestió econòmica ha vingut aparellada a l’augment de serveis, funcions, tasques i personal que ha assumit l’empresa SINMA en els últims exercicis. SINMA gestiona actualment diverses àrees municipals d’Ondara, com la recollida de residus i neteja viària; piscina; ràdio; brigada; escoleta; neteja; i manteniment d’edificis. En el que respecta la recollida de residus i neteja viària, des de 2020 a 2023, SINMA ha efectuat inversions per valor de 362.000 euros a càrrec de la pròpia empresa municipal. El regidor delegat de SINMA, Francesc Giner, ha destacat que s’ha implantat la 5ª fracció orgànica; també s’han cobert i ampliat les instal·lacions del RSU/punt net del carrer Tomas Edison; s’han adquirit 4 nous vehicles per ampliar i renovar la flota, a més d’escometre altres accions. Quant a la piscina municipal d’Ondara, la inversió realitzada en inversions i manteniment ha sigut de 293.000 euros (amb fons propis) en aquests 3 anualitats. Destaca que ja és una realitat el projecte de cobriment i climatització de la piscina exterior, amb les consegüents millores estructurals necessàries i la seua posterior gestió d’activitats, el que ha permès que l’oferta de cursos i activitats haja augmentat considerablement.

En l’Escoleta Infantil Municipal Mestra Joaquina Gavilà, de 2020 a 2023 la inversió realitzada per SINMA ascendeix a 34.000 euros. A nivell d’instal·lacions, s’han ampliat els patis i s’han fet totes les millores correctives exteriors en les instal·lacions; també s’ha creat una nova aula amb la redistribució d’espais, i s’ha creat un hort urbà. Francesc Giner ha explicat que algunes de les principals millores de l’Escoleta es refereixen a l’àmbit laboral, i és que la totalitat de la plantilla actual és gestionada per SINMA, incloses les treballadores de reforç. En l’àmbit educatiu, per al curs 2023/2024 s’obrirà una nova aula per a xiquets de 0 a 2 anys, sent un servei totalment nou en Ondara (fins ara no existia eixa oferta).

Respecte a la Brigada de Manteniment, la gestió de totes les competències de la Brigada les ha assumit totalment SINMA. Destaca l’adquisició d’un nou camió bolquet multifuncional i un vehicle elèctric. Quant a la neteja d’edificis municipals, és un encàrrec de gestió nou, ja que SINMA ha assumit la neteja de la piscina i pavelló municipal, l’Escoleta municipal Mestra Joaquina Gavilà, Ràdio la Veu d’Ondara, Col·legi Públic Sanchis Guarner, Col·legi públic Marjals, instal·lacions de SINMA i de la Brigada, Espai Català, Espai Jove, Aulari de música, instal·lacions del Parc de Segària, instal·lacions PFQB, Protecció civil, i ascensors de la passarel·la del Centre Comercial. Per a la Ràdio municipal, la Veu d’Ondara, es va adquirir la taula de mescles de directe i es van fer les reformes i obres necessàries per poder fer les emissions. La inversió en la ràdio amb fons propis de SINMA de 2020 a 2023 ha sigut de 23.000 euros. En l’apartat de Manteniment d’edificis i consergeria, cal destacar que s’ha creat aquest nou departament en SINMA, i quant als serveis generals, una de les novetats és el trasllat de les oficines administratives de SINMA a l’Espai Català, i s’han creat els departaments d’enginyeria tècnica i de contractació. S’ha creat la plataforma comarcal d’empreses municipals de la Marina Alta, en què està integrada SINMA, que també s’ha integrat en l’Associació Valenciana d’Empreses Municipals, així com en la nacional (AVS).

Publicado en Actualitat, Ajuntament.