ONDARA APROVA PER UNANIMITAT TOTS ELS PUNTS DE L’ORDRE DEL DIA DEL PLE ORDINARI DE MARÇ

Ondara, 31.03.23. El ple ordinari celebrat ahir per la Corporació Municipal d’Ondara va aprovar per unanimitat de totes les forces polítiques, Equip de Govern (PSPV-Compromís), PP i Ciutadans, tots els punts de l’ordre del dia, entre els quals es trobava la proposta de la Regidoria d’Igualtat per l’adhesió de l’Ajuntament d’Ondara a la Xarxa se Municipis Lliures de Tracta i Prostitució. Aquest acord, que va ser presentant per la Regidora d’Igualtat, Raquel Mengual, inclou impulsar la creació d’una Mesa contra la tracta i la prostitució; la creació i/o seguiment de normativa municipal relativa a la prostitució i l’explotació sexual; també que l’Ajuntament d’Ondara es compromet a utilitzar amb les víctimes de tràfic i prostitució, els mateixos protocols ja adoptats en casos de violència de gènere, i a seguir establint mesures de prevenció i de sensibilització amb campanyes que informen a la ciutadania que la prostitució equival a la violència de gènere, entre altres acords adoptats.

En la sessió també es va aprovar per unanimitat una declaració d’impacte territorial d’una vivenda; així com un reconeixement extrajudicial de crèdits i una modificació de crèdit amb càrrec al romanent de tresoreria per valor de 350.500 euros, que, segons va detallar la Regidoria d’Hisenda, Raquel López, principalment es destinarà per a sufragar la part que assumirà l’Ajuntament d’Ondara d’excés del cost de les obres de Construcció de la Casa de la Música i Arts Escèniques (l’Ajuntament d’Ondara realitzarà una aportació de 256.800,65 euros més del que estava previst, degut a l’increment dels preus que s’ha produït des de la redacció de la Memòria Valorada).

D’altra banda, al ple es va aprovar la modificació de l’inventari de Béns, i es va donar compte, per part del Secretari- Interventor Municipal, Juan Noguera, de la liquidació del pressupost de l’Ajuntament d’Ondara de 2022, que dóna com a resultat un romanent de tresoreria de 2.630.056 euros.

En la sessió, en l’apartat d’informes d’Alcaldia, José Ramiro va explicar els detalls de l’estat de l’edifici del Cafè Sendra, en el qual es troba l’emissora de ràdio municipal, sent un edifici compartit per tres propietaris; un d’ells el propi Ajuntament. Davant del mal estat i deteriorament de la façana s’ha tractat d’arribar a un acord econòmic amb els altres propietaris, sense èxit, en no haver aconseguit un acord econòmic en el preu de compravenda del local de la planta baixa i soterrani, segons el document tècnic de taxació. Per aquest motiu, de moment no es va a poder realitzar una actuació en l’immoble. No obstant això, segons va avançar l’Alcalde, el següent pas serà la constitució de la propietat horitzontal per a poder emprendre un projecte de rehabilitació integral de l’edifici que incloga façana, goteres, pilars i ascensor.

En l’apartat del plecs i preguntes, el portaveu del PP, Àlex Hernández, va demanar solucions a les queixes veïnals que (va dir) els havien arribat per la baixada de la lluminositat dels fanals del centre del poble, des que es van canviar les lluminàries la setmana passada. Respecte d’això, tant l’Alcalde José Ramiro com el Regidor de Serveis, Pere Picornell, van explicar que s’han estat fent proves aquests dies en haver canviat més de 250 lluminàries, indicant que, quan finalitzen els treballs i les proves, els fanals es quedaran amb els «lumens» que indica el projecte dels tècnics de l’Ajuntament. Van indicar, no obstant això, que amb el canvi de les lluminàries hi haurà un estalvi energètic del 70%.

Publicado en Actualitat, Política.