COMUNICAT OFICIAL CLUB CICLISTA LA MARINA SOBRE AJORNAMENT PROVES GENER I FEBRER XXXV VOLTA LA MARINA

Comunicado del CLUB CICLISTA LA MARINA

Debido a la situación actual por la que estamos pasando todos, la propagación del virus COVID-19 ha supuesto el aplazamiento de las pruebas de enero y febrero de la XXXV VOLTA LA MARINA .Les comunicamos que la crisis sanitaria del Coronavirus ha provocado que no se realicen la gran mayoría de las pruebas planeadas para estas fechas, a nivel autonómico y nacional.El protocolo a seguir obliga a posponer y cancelar eventos, además de cerrar locales y lugares de ocio, para minimizar todas las aglomeraciones posibles.

Queremos comunicarles principalmente que estamos trabajando para darles un calendario nuevo que podrán ver en nuestra pagina www.voltalamarina.com

Igualmente, seguiremos notificándoles de todas las modificaciones, tanto en nuestra web como en nuestras redes sociales. Como ya les hemos comentado, por favor consulten las páginas oficiales.En estos momentos en las que el miedo invade las calles, les pedimos tranquilidad y mucho ánimo para afrontar la situación. Está en manos de todos nosotros ser responsables y colaborar en mantener la calma.

Muchas gracias a todos.

LA ADL-AFIC ONDARA INFORMA DE LA CONCESSIÓ DIRECTA D’AJUDES A EMPRESES I PERSONES TREBALLADORES DEL SECTOR DE L’HOSTELERIA

LA ADL-AFIC ONDARA INFORMA DE LA CONCESSIÓ DIRECTA D’AJUDES A EMPRESES I PERSONES TREBALLADORES DEL SECTOR DE L’HOSTELERIA, TANT ALLOTJAMENT COM RESTAURACIÓ, AGÈNCIES DE VIATGES, ACTIVITATS ARTÍSTIQUES, RECREATIVES I D’OCI, PER LA COVID-19 EMPCOV

Ondara, 02.02.21. L’ADL- AFIC d’Ondara informa que la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball ha publicat l’aprovació de les bases reguladores de concessió directa d’aquestes ajudes dirigides a donar suport a la viabilitat econòmica de les empreses i persones treballadores en règim d’autònom de la Seguretat Social afectades per la Covid-19, per a reforçar la seua continuïtat i possibilitar el manteniment dels seus treballadors i treballadores.

Podran ser beneficiàries d’aquestes ajudes amb la següent quantitat:

1. Les empreses i persones enquadrades en el règim de treballadors autònoms de la Seguretat Social que, a la data de publicació d’aquest decret, disposen d’almenys un compte de cotització amb persones treballadores en alta en l’àmbit de la Comunitat Valenciana i l’activitat econòmica de la qual es classifique en algun dels codis de la CNAE-09 que figuren en l’annex. I la quantitat de l’ajuda ascendirà a 600€ per cada contracte laboral a jornada completa i a 300€ per a jornada parcial, amb un límit de 12.000€

2. Les persones enquadrades en el règim de treballadors autònoms de la Seguretat Social que desenvolupen a la Comunitat Valenciana una activitat econòmica classificada en algun dels codis de la CNAE-09 que figuren en l’annex. L’ajuda ascendirà a 600€.

Exclusions

Quedaran excloses les persones treballadores autònomes que:

Incórreguen en alguna de les prohibicions previstes en els apartats 2 i 3 de l’article 13 de la Llei general de subvencions. No obstant això, s’exonera els beneficiaris de l’obligació d’estar al corrent de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. Amb l’excepció de la bonificació de quotes a la Seguretat Social i de la prestació extraordinària estatal per a treballadors autònoms afectats per la crisi ocasionada per la Covid-19.

Règim de compatibilitat

Aquestes subvencions són compatibles amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o entitat, pública o privada, nacional, de la Unió Europea o d’organismes internacionals.

La sol·licitud es presentarà de manera telemàtica en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana, a través del procediment habilitat a aquest efecte i denominat «EMPCOV 2021 Suport a la viabilitat d’empreses i persones treballadores en règim d’autònom afectades per la Covid 19».

El termini per a la presentació de sol·licituds s’iniciarà a les 09.00 hores del dia 4 de febrer i finalitzarà a les 23.59 hores del dia 17 de febrer de 2021.

En la pàgina web de LABORA :

https://www.labora.gva.es/es/empreses/busque-ajudes-subvencions/ajudes-foment-de-l-ocupacio

Ayudas fomento del empleo – Generalitat Valenciana (gva.es)

estarà disponible la informació sobre la convocatòria i s’habilitarà un accés a la seu electrònica per a formular la sol·licitud, que s’efectuarà en dos tràmits.

ANNEX

CNAE-09 als quals es dirigeixen les ajudes

5510 Hotels i allotjaments similars

5520 Allotjaments turístics i altres allotjaments de curta estada

5530 Càmpings i aparcaments per a caravanes

5590 Altres allotjaments

5610 Restaurants i llocs de menjars

5621 Provisió de menjars preparats per a esdeveniments

5629 Altres serveis de menjars

5630 Establiments de begudes

5914 Activitats d’exhibició cinematogràfica

7911 Activitats de les agències de viatges

7912 Activitats dels operadors turístics

7990 Altres serveis de reserves i activitats relacionades amb aquests

8230 Organització de convencions i fires de mostres

9001 Arts escèniques

9002 Activitats auxiliars a les arts escèniques

9003 Creació artística i literària

9004 Gestió de sales d’espectacles

9102. Activitats de museus

9103. Gestió de llocs i edificis històrics

9311 Gestió d’instal·lacions esportives

9312 Activitats dels clubs esportius

9313 Activitats dels gimnasos

9319 Altres activitats esportives

9321 Activitats dels parcs d’atraccions i els parcs temàtics

9329 Altres activitats recreatives i d’entreteniment

Las persones interessades en aquestes ajudes pot acudir a l’ADL-AFIC Ondara o cridar al 965766250

COMENÇA EL NOU CURS “ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA A PERSONES DEPENDENTS EN INSTITUCIONS SOCIALS” QUE IMPARTEIX L’AJUNTAMENT D’ONDARA

14 alumnes es formen en atenció sociosanitària per a tindre una professió en el sector de l’atenció social

Ondara, 01.02.21. L’Ajuntament d’Ondara ha començat a impartir el nou curs de formació “Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials”. Aquest curs correspon al nivell de certificat de professionalitat II, i s’imparteix a Ondara gràcies a la subvenció tramitada per l’ADL -AFIC d’Ondara, segons han donat a conèixer des de les Regidories de Formació (que dirigeix Mar Chesa) i d’Atenció Social (que dirigeix Mª Carmen Velázquez).

Es tracta d’una ajuda de la Generalitat Valenciana – Labora -Servei Valencià d’Ocupació i Formació per un total de 37.044 euros, que sufragarà el personal docent i material necessari per a realitzar el curs. El curs té una durada de 490 hores (es va iniciar el dia 22 de gener i finalitzarà el proper 30 de juny de 2021). Aquest programa s’imparteix a la Casa de Cultura d’Ondara en horari de 16 a 20:30 hores de dilluns a divendres.

14 alumnes estan cursant aquest programa, formant-se en aquesta especialitat per a tindre una professió en el sector de l’atenció social, que correspon a un nivell de certificat de professionalitat II. El curs s’està impartint de forma presencial per a 10 alumnes, i de forma virtual per 4 alumnes.

Càritas arreplega a Ondara 25 tones de roba usada l’any 2020

Càritas ha remès a l’Ajuntament d’Ondara l’informe de 2020, en el que es detalla que finalitzat l’any 2020, “salvant el confinament i la irregularitat que ha portat la pandèmia, podem indicar que ha sigut un exercici brillant, hem mantingut tots els llocs de treball, la nostra principal preocupació, i arreplegat 25.282 kg de roba i calçat a Ondara”.

Càritas València en el seu projecte de “persones en risc d’exclusió social”, ha desenvolupat en el transcurs del 2020 les accions següents: Acció Social mitjançant les empreses d’inserció Koopera i Arropa València, han donat treball a cinquanta operaris, del col·lectiu “persones en risc d’exclusió social”. En enguany van ser quinze treballadors d’inserció els que van finalitzar el programa, i en l’actualitat vuit d’ells han accedit al mercat laboral ordinari.

LA REGIDORIA DEL MAJOR D’ONDARA REPRÈN EL PROGRAMA “MENT ACTIVA” AMB ACTIVITATS DES DE CASA

Donada la situació de restriccions per covid-19 i a fi de cobrir la necessitat de les persones majors, s’ha reinventat un format de treball distint

Ondara, 01.02.21. La Regidoria del Major d’Ondara, dirigida per Mª Carmen Velázquez, ha anunciat que a partir d’aquest dimarts 2 de febrer, es reprèn el programa de memòria – ment activa, que s’impartia per part d’aquesta Regidoria al Centre Social, i les sessions presencials del qual es van haver de suspendre per la pandèmia. A pesar de les restriccions per a evitar contagis per covid-19, des de la Regidoria del Major es vol continuar cobrint les necessitats de les persones majors. Per aquest motiu, s’ha reinventat un format de treball distint perquè les persones majors realitzen en els seus domicilis l’activitat en forma de quadern de treball.

El programa està impartit per la tècnica TASOC Tere Fullana, que entregarà el quadern amb les activitats als usuaris els dimarts i dijous, en el mateix horari que tenien de classe presencial, i s’arreplegaran als 15 dies. La tècnica estarà a les dependències del Centre Social per a fer les entregues i arreplegades dels quaderns, i atendrà a les persones usuàries del programa. Des de l’àrea del Major s’està avisant personalment a tots els usuaris de la represa del servei.

btr

ONDARA MILLORA EL CAMÍ RURAL “CAMÍ DE XÀBIA” EN LA PARTIDA TOSSALS

S’ha canalitzat el barranc, reforçat el marge, i millorat la seguretat viària

Ondara, 01.02.21. L’Ajuntament d’Ondara, a través de la Regidoria de Medi Ambient (dirigida per Pere Picornell) ha dut a terme en els últims dies la millora del Camí Xàbia, que discorre per la partida Tossals. En aquest camí s’ha canalitzat el barranc amb formigó i s’ha reforçat i reparat el marge entre la via i el barranc. A més, s’han col·locat puntals de senyalització per a millorar la seguretat de la circulació viària. L’actuació ha inclòs la col·locació d’un nou espill per a major visibilitat en l’encreuament entre el Camí Vell de Dénia i el camí Xàbia. El Camí Xàbia és habitualment utilitzat per senderistes i caminants, i acull el trànsit dels veïns que van a les casetes o bancals d’aquesta partida rural.

Les obres realitzades estan emmarcades també en el Pla de Pluvials, en incloure la canalització d’una aigüera. Segons ha indicat Pere Picornell, els treballs s’han executat a càrrec del pressupost de pluvials de l’Ajuntament d’Ondara, anualitat 2020, i han comptat amb un pressupost de 12.000 euros.

EL DILLUNS 8 DE FEBRER DE 2021, NOVA DONACIÓ DE SANG AL CENTRE SOCIAL TRINI REYES D’ONDARA

Ondara, 01.02.21. El proper dilluns 8 de febrer de 2021 es realitzarà una nova donació de sang a Ondara en horari de 17 a 20:30 hores. Igual que les donacions anteriors, en aquesta ocasió se celebrarà al Centre Social Trini Reyes d’Ondara, segons ha confirmat la Regidora de Sanitat, Mª Carmen Velázquez.

En la donació se seguiran totes les mesures i protocols de seguretat necessaris. Als donants se’ls atendrà amb totes les garanties del protocol en prevenció de covid-19. Des de la Regidoria de Sanitat s’anima a la població d’Ondara i de pobles veïns a donar sang en un moment en que és tan necessari, i es recalca la importància de donar sang, sobretot en aquests moments, perquè a més d’haver-hi poques reserves, un donatiu salva 3 vides.