ONDARA REP EL PREMI DE FESTES INCLUSIVES I NO SEXISTES DE LA CONSELLERIA D’IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES PEL SEU PROJECTE “LA VERTADERA DIVERSIÓ NO FA MAL”

El premi que rep Ondara està dotat amb 10.000 euros per al departament d’Igualtat, dirigit per Raquel Mengual

Ondara, 12.11.20. L’Ajuntament d’Ondara ha rebut el Premi de Festes Inclusives i No Sexistes, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, segons la resolució publicada. En concret, Ondara ha rebut el premi en la categoria de municipis d’entre 5.001 i 10.000 habitants. El dit reconeixement, en la seua edició de 2019, anava dirigit a entitats locals que hagueren “desenvolupat projectes amb la finalitat de promoure la igualtat de gènere en les seues festes, contribuint amb això a la ruptura dels estereotips de gènere; a propiciar la participació de les dones en condicions d’igualtat i a l’eliminació de totes les maneres de discriminació i de violència contra les dones”. A la convocatòria es podien presentar les entitats locals, pertanyents a municipis l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana que, l’any anterior o l’any de la convocatòria (2019), hagueren executat projectes per a promoure la igualtat de gènere en les seues festes, ja siguen locals o d’una altra índole, amb especial insistència en l’eradicació de continguts discriminatoris.

Ondara es va presentar a aquesta convocatòria amb el projecte de la Regidoria d’Igualtat, i, segons s’ha comunicat ja a l’Ajuntament, ha rebut aquest premi, dotat amb 10.000 euros, pel seu projecte “La vertadera diversió no fa mal”, impulsat per la Regidoria d’Igualtat que dirigeix Raquel Mengual, durant les Festes Populars de Sant Jaume 2019. La dotació pressupostària del premi es destinarà al departament d’Igualtat d’Ondara.

El projecte presentat a la convocatòria, sota el lema “La vertadera diversió no fa mal”, englobava la realització de diferents actuacions durant la celebració de les Festes Populars de Sant Jaume 2019, dirigides a portar la perspectiva de gènere a l’apartat de festes del poble. Impulsat per la Regidoria d’Igualtat i la Comissió d’Igualtat d’Ondara, el projecte perseguia “incloure el valor de la igualtat i respecte des de la perspectiva de gènere, a l’àmbit festiu; de la mateixa manera que quan pensem en les festes, pensem en diversió, l’objectiu ha de ser incorporar la igualtat i el respecte com a valors consubstancials lligats a la festa”. Es tractava de llançar el missatge que “l’alcohol i la festa no poden ser una excusa per a justificar cap tipus de discriminació i, per descomptat, cap tipus d’agressió sexista”. Entre els objectius del projecte es trobaven introduir el valor de la igualtat de gènere com a valor consubstancial a la idea de festa; aprofitar l’escenari festiu per a difondre missatges de visibilització de la idea d’igualtat de gènere i conscienciar sobre la violència sexista; així com previndre, informar i remeiar situacions d’agressió (de les més lleus a les més greus) pròpies de l’ambient festiu.

Entre altres actuacions implementades al projecte “La vertadera diversió no fa mal”, es trobava el repartiment de ventalls col·leccionables amb una imatge i un missatge que en 2019 va ser “T’acompanyem. T’aconsellem buscar el suport de familiars i amistats de confiança perquè t’acompanyen en els moments difícils”; “Et maltracta, t’humilia, et menysprea. Espavila. No et vol!”, “Si eres testimoni d’un maltractament, no gires la cara”. També es van ubicar els “Punts Violeta” fixos i mòbils durant les festes; i es va activar un servei d’acompanyament, a càrrec del voluntariat del Punt Violeta, que va estar a disposició de les dones que desitjaven ser acompanyades a casa des de la zona de festa. Així mateix, es va realitzar una revisió de la música que s’emetia durant els actes en la plaça de bous i en les activitats infantils, proporcionant un pendrive amb música no sexista; i es va revisar el llenguatge utilitzat en diferents suports relacionats amb les festes, per a garantir que es tractava d’un llenguatge no sexista.

LES EMPRESES MUNICIPALS D’ONDARA PASSEN SATISFACTÒRIAMENT UNA AUDITORIA DE COMPTES PER PRIMERA VEGADA

Tant per a l’Alcalde, José Ramiro, com per al Regidor delegat, Francesc Giner, passar l’auditoria de comptes externa amb aquests resultats reflectix “la transparència i el bon fer dels comptes públics de les empreses municipals d’Ondara”

Ondara, 11.11.20. Per primera vegada des de la seua creació (l’any 2009), les Empreses Municipals d’Ondara han passat una auditoria de comptes, de forma satisfactòria i sense inconsistències en els seus comptes, segons han anunciat l’Alcalde d’Ondara, José Ramiro, i el regidor delegat de les empreses municipals, Francesc Giner. En concret, s’han auditat els comptes anuals de PIMON i SINMA de la passada anualitat 2019, per una auditoria independent. Cal recalcar que a data 1 de gener de 2020, ambdós empreses municipals es van fusionar, mitjançant un procés d’absorció (SINMA va absorbir a PIMON), com a mesura d’eficiència dels recursos públics i d’aposta per l’estabilitat pressupostària. Tant per a l’Alcalde com per al regidor delegat, el passar l’auditoria de comptes externa, per primera vegada i amb aquests resultats, reflectix “la transparència i el bon fer dels comptes públics de les empreses municipals d’Ondara”.

Segons s’indica en l’informe de l’auditoria realitzada, en l’apartat d’observacions, “els comptes anuals PIMES adjuntes expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de la Societat a 31 de desembre de 2019, així com dels seus resultats corresponents a l’exercici acabat en la dita data, de conformitat amb el marc normatiu d’informació financera que resulta d’aplicació i, en particular, amb els principis i criteris comptables continguts en el mateix”.

Segons consta en l’informe de l’auditoria externa a les empreses municipals d’Ondara, els riscs més significatius detectats han sigut els següents. D’una banda, “s’han revisat els saldos històrics de l’immobilitzat material i intangible que consta en el balanç de situació de la societat al tancament de l’exercici, on s’ha obtingut evidència suficient i adequada sobre la seua integritat, existència, propietat, valoració i exposició». Dels crèdits a llarg termini entre parts vinculades, “s’ha verificat que els dits crèdits són verídics i que es corresponen a una eixida real de tresoreria i que s’han registrat al seu valor raonable”. “S’han revisat subvencions d’explotació rebudes de l’Ajuntament d’Ondara, verificat que s’han imputat correctament als projectes objectiu pels quals van ser atorgades i que s’han registrat correctament a resultat de l’exercici”. Respecte a la fusió de les empreses, en l’informe s’indica que amb data 17 d’octubre de 2019, l’únic soci de la societat, l’Ajuntament d’Ondara, va adoptar en Junta General Extraordinària i basant-se en el projecte comú de fusió de les mercantils “SERVEIS INTEGRALS DE NETEJA I MEDI AMBIENT´D’ONDARA SLU”, com a societat absorbent i “PROMOCIONS I INICIATIVES MUNICIPALS´D’ONDARA SLU” com a societat absorbida, amb la consegüent dissolució i extinció sense liquidació de la societat absorbida i transmissió en bloc del seu patrimoni social a la societat absorbent. Amb data 4 de desembre de 2019, davant del notari d’Ondara es va elevar a públic el dit acord mitjançant Escriptura de “Fusió de Societats” i inscrita en el Registre Mercantil amb data 24 de gener de 2020. Les operacions realitzades per la societat absorbida a efectes comptables es consideren realitzades per compte de la societat absorbent a partir de l’1 de gener de 2020. Davant de la dita situació s’ha comprovat l’escriptura de fusió que inclou el projecte de fusió i aprovació de les Juntes Generals, on s’ha verificat que el patrimoni social transmès correspon amb els actius, drets i obligacions vigents a la data de la combinació de negoci a efectes comptable. S’ha verificat que en la memòria dels comptes anuals de 2019, arreplega de forma explícita l’operació de fusió per absorció.

LA REGIDORIA DE SANITAT D’ONDARA INFORMA DEL CURS GRATUÏT ONLINE «INTOLERÀNCIES I REACCIONS AL·LÈRGIQUES INFANTILS» DEL COL·LEGI D’INFERMERIA D’ALACANT

La Regidoria de Sanitat de l’Ajuntament d’Ondara, dirigida per Mª Carmen Velázquez, ha informat de la pròxima celebració, via telemàtica, del curs gratuït del Col·legi d’Infermeria d’Alacant titulat “Intoleràncies i reaccions al·lèrgiques Infantils”.

El curs es podrà realitzar a través de SalusLife, servei de formació online del Col·legi dirigit a la ciutadania, i podrà ser realitzat per totes les persones majors de 18 anys. Les persones entre 14 i 18 anys podran inscriure’s després d’incloure el consentiment dels seus pares.

La inscripció es pot realitzar ja a través de la següent adreça web: https://www.saluslife.app/alicante .

El curs “Intoleràncies i reaccions al·lèrgiques Infantils” s’impartirà entre el 23 de novembre i el 21 de desembre, a través d’aquesta web:

https://www.saluslife.app/cursos/intolerancias-y-reacciones-alergicas-infantiles

Un 30% de les xiquetes i xiquets europeus pateix rinitis o conjuntivitis al·lèrgica, mentre que fins a un 20% pateix asma i un 15% afeccions cutànies al·lèrgiques. Si a açò li unim que entre el 3-7% pateixen algun tipus d’intolerància, pareix necessari que les mares, pares i la resta de persones que estiguen en contacte amb ells, hagen de saber identificar els signes i símptomes d’alarma tant en intoleràncies com de reaccions al·lèrgiques que puguen causar una anafilaxi i com a conseqüència la mort del menor. El curs “Intoleràncies i reaccions al·lèrgiques infantils” està estructurat en 5 temes, en els que s’aclariran les diferències entre intolerància i al·lèrgia, es detallaran les causes i intoleràncies més comunes, es defineix què són les al·lèrgies, els seus símptomes i com actuar en cas de la seua detecció, inclús s’aborda com actuar davant d’una reacció anafilàctica.

La formació es realitzarà a través d’un complet, però al mateix temps senzill, campus virtual. Aquesta activitat està emmarcada en la política del Col·legi d’Infermeria d’Alacant de promocionar la salut i la prevenció de la malaltia entre els membres de la nostra societat.

COMENCEN LES OBRES DE MILLORA DE SEGURETAT I COL·LOCACIÓ DE JOCS INFANTILS AL PARC DE l’ERA D’ONDARA

Les obres estan sufragades per la Diputació d’Alacant amb 32.356 euros i permetran adequar la zona verda per a aconseguir un parc segur i amb disseny ordenat

Ondara, 11.11.20. Hui s’ha signat l’acta de replantejament per a l’inici de les obres de millora del Parc de l’Era d’Ondara; un projecte de la Diputació Provincial d’Alacant, sufragat al 100% per la Diputació, dins de les subvencions a Ajuntaments per a inversions en zones verdes de titularitat municipal (anualitat 2019). La inversió ascendirà a 32.356,79 euros i el termini d’execució és de dos mesos. Amb aquesta actuació al Parc de l’Era es pretén adequar la zona verda per a aconseguir un parc segur i amb disseny ordenat, que s’integre en l’entorn, i millore paisatgística i ambientalment aquest espai; al mateix temps que garantir el compliment de les normatives, minimitzant els riscs per als usuaris; millorar la funcionalitat, accessibilitat, estètica i caràcter lúdic dels espais verds municipals, i crear un lloc per a l’ús recreatiu de les persones, on els xiquets/tes puguen jugar i els adults passejar i relaxar-se.

La visita per a signar l’acta de replantejament ha comptat hui amb la presència de l’Alcalde d’Ondara, José Ramiro; el Regidor d’Urbanisme, Francesc Giner; i el Regidor de Parcs i Jardins, Pere Picornell, acompanyats de tècnics municipals i de la Diputació, encarregada de l’execució de l’obra.

L’actuació millorarà les instal·lacions existents al parc públic conegut com Parc de l’Era (el quel es troba en la confluència dels carrers José Iturbi i Menéndez Pidal, al costat de l’edifici de l’Aulari de música, que té un ús intens i continuat, per la qual cosa vindria a complementar les infraestructura públiques de la zona). L’objecte principal de les obres és resoldre els problemes existents de seguretat, en especial per als xiquets, a més de dotar a la zona de les infraestructures necessàries per al seu ús com a zona verda, atès que en l’actualitat el parc consta únicament d’una zona amb arenes i, a més, no té mobiliari urbà. Les condicions actuals del parc provoquen que la zona es trobe en total desús.

Com a actuació imprescindible s’ha de resoldre el problema de la barana de la zona, que té una caiguda superior a un metre i tampoc compleix amb el requisit mínim quant a la separació màxima entre barrots, el que suposa un problema de seguretat. Per tant, l’actuació anirà encaminada a modificar les condicions de la barana per a solucionar aquests problemes. D’altra banda es proposa l’habilitació d’una zona infantil per a xiquets de poca edat, amb la creació d’una zona de jocs infantils i la seua corresponent superfície, adequada segons les normatives aplicables, que millorarà les condicions didàctiques del parc. En aquest aspecte, es dotarà a aquest espai d’una zona de jocs infantils, proveïda de paviment de cautxú, amb la instal·lació d’un conjunt de jocs infantils compost per multi-jocs de 2 torres amb teulada, tobogan, barra de bombers i escaleta d’accés, per a xiquets des de 3 anys, i una instal·lació de joc infantil de moll múltiple de 4 places per a xiquets de 3 a 9 anys.

Es preveu també la instal·lació de mobiliari urbà, així com la millora de la superfície de pas per funcionalitat, eliminant les arenes existents per a evitar entollades i disposar d’una superfície més homogènia i salubre per a l’ús previst. Com a part de la millora del parc i atès que es tracta d’una zona verda, es realitzarà una adequació consistent en enjardinament que millore les condicions ambientals i estètiques.

NOTA DE PRENSA PARTIDO POPULAR ONDARA: El Partido Popular de Ondara solicita la convocatoria de un pleno extraordinario para aprobar la bajada del IBI de urbana a la población

**NOTA DE PRENSA PARTIDO POPULAR ONDARA **

10-11-20

«El Partido Popular de Ondara, solicita la convocatoria de un pleno extraordinario para aprobar la bajada del IBI de urbana a la población.

El portavoz del Partido Popular, Àlex Hernández, explico a los medios que pretenden con esta solicitud de convocatoria de pleno extraordinario, y como quieren hacer para que la gente ahorre en este impuesto y pague menos en 2021.

Hay un gran desconocimiento sobre este impuesto, mucha gente se cree que no se puede bajar y que debido a la renovación catastral del 2013 siempre tenemos que pagar más, y esto no es cierto, esto es falso. El recibo del IBI y lo que pagamos todos por él, es competencia de cada ayuntamiento y puede incrementarlo o bajarlo cada año, tras la aprobación en el pleno por quien gobierna ese año y tiene la mayoría, ahora mismo PSOE y COMPROMÍS.

El actual Equipo de Gobierno con el Alcalde Socialista ahora hace 3 años que no introducen la reducción del tipo impositivo para que el recibo baje, para que la gente pague menos. Esta decisión está haciendo que el dinero de los vecinos de Ondara, NO se quede en sus bolsillos, que es donde debería estar y ahora mismo donde más lo necesita la gente.

Nuestra propuesta es simple y clara, actualmente el tipo impositivo está al 0,67% y queremos que se baje un 0,12%, para que nos entendamos mejor, una vivienda convencional de 110 metros cuadrados está pagando hoy en día 413€ aprox. y si no se aprueba nuestra propuesta el año que viene pagara 454€ aprox. Si se aprueba nuestra propuesta pasara a pagar 373€ aprox. el próximo año. Esto es muy sencillo, o gobiernas para la gente, o gobiernas para quien nos está gobernando, es decir para el político.

No hay excusas!!! la gente debe de saber que en el 2015 cuando nuestro partido, el PP gobernaba, los ingresos totales de IBI de urbana y de rústica en ONDARA, eran de 1.890.718,70€, ahora ingresan 600.000,00€ más anualmente. DÓNDE ESTÁ EL DINERO QUE SE HA INGRESADO DE MÁS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS? EN DECIR QUE ES PARA AMORTIZAR LO QUE SE HACÍA SIN ESTOS INGRESOS YA EN 2015? SE HA BAJADO ALGÚN OTRO IMPUESTO? SE HA BAJADO ALGUNA OTRA TASA? SE HA INAUGURADO ALGÚN EDIFICIO MUNICIPAL NUEVO? SE HA MEJORADO ALGÚN SERVICIO?

Desde el PP pensamos sinceramente que las excusas se les han acabado, ya no vale con decir «la culpa es del PP’’, SEÑORES Y SEÑORAS, LLEVAN 6 AÑOS GOBERNANDO!!!!!

Dicho todo esto, espero que voten a favor de nuestra propuesta y los ciudadanos de Ondara se den un respiro el próximo año.’ Ahora más que nunca estas medidas son las que demuestran que se gobierna para el pueblo, y no se utiliza el pueblo para el que gobierna que es lo que se está haciendo«.

**NOTA DE PRENSA PARTIDO POPULAR ONDARA **

CONTINUA L’APOSTA PER LA CULTURA SEGURA A ONDARA, AMB L’OBRA “@RITA_TROBADOR” D’ESCLAFIT TEATRE A L’AUDITORI MUNICIPAL

Ondara, 09.11.20. Ahir es va oferir a l’Auditori Municipal d’Ondara l’obra @Rita_Trobador, a càrrec d’Esclafit Teatre. Una obra per a majors de 15 anys, emmarcada dins de la campanya «Connecta’t a la Cultura en Família» de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Ondara per a aquest mes de novembre, i del Festival d’Arts Escèniques Tardor 2020, patrocinat per la Diputació Provincial d’Alacant.

Des de l’Ajuntament d’Ondara s’ha confeccionat per a aquest mes un complet programa cultural amb iniciatives per a tots els públics per a fer «cultura segura», coincidint amb la setmana de la fira de comerç; així com diverses activitats culturals durant la resta del mes de novembre, prenent com a emplaçament la Plaça de Bous i l’Auditori Municipal d’Ondara (edificis municipals que compten amb un protocol específic per a evitar contagis per covid-19).

En aquest cas, l’obra @Rita_Trobador, d’Esclafit Teatre, va comptar amb l’assistència d’un centenar de persones a l’Auditori Municipal. Els intèrprets van donar les gràcies al públic per assistir, per apostar per la cultura, i a l’Ajuntament d’Ondara per fer «cultura segura».

Amb @Rita_Trobador, la companyia Esclafit Teatre va fer una proposta molt innovadora i molt interessant; es va donar veu a tres dones de tres èpoques distintes perquè mostren la situació de discriminació que ha patit la dona al llarg del temps. Són Azalais, una poetessa occitana, nascuda l’any 1146; Sor Isabel de Villena, l’abadessa del Convent de la Trinitat durant el segle XV i Rita, una youtuber que ha decidit estudiar Història per investigar el paper de dones com les anteriors, silenciades en un mon fet per i per a homes, contra el qual ella es rebel·la. Aquesta obra, escrita i dirigida per Joan Nave, és, en veu de l’autor «un cant i un crit d’autoafirmació de les dones. Una obra de determinació i de lluita». Una obra portada a l’escenari per l’actriu Roo Castillo i el mateix Joan Nave.

PATRIMONI MANTINDRÀ LA TORRE DEL RELLOTGE OBERTA DURANT ELS 3 CAPS DE SETMANA DE LA FIRA

També romandrà oberta, com sempre, la Plaça de Bous, i es realitzarà visita turística a elements arquitectònics patrimonials els dies 21 i 22 de novembre

Ondara, 09.11.20. La Regidoria de Patrimoni de l’Ajuntament d’Ondara, dirigida per Raquel López, ha anunciat que la Torre del Rellotge, declarada BIC i recentment posada en valor per a fer-la visitable, romandrà oberta al públic durant els tres caps de setmana de la Fira d’Ondara 2020; en concret, obrirà els dies 14, 15, 21, 22, 28 i 29 de novembre (dissabtes i diumenges) en horari matutí. Cal indicar que si bé la Fira de Comerç d’Ondara 2020 se celebrarà del 17 al 22 de novembre, el Concurs de Tapes comprendrà del 13 al 29 de novembre, durant els tres caps de setmana que estarà oberta la Torre del Rellotge.

A més, Raquel López ha recordat que la Plaça de Bous també romandrà oberta durant aquests caps de setmana i serà visitable (cal indicar que la Plaça de Bous d’Ondara està oberta al públic durant tot l’any, amb accés pel Bar de la Plaça de Bous).

Junt amb això, des del departament de Patrimoni es tornaran a oferir visites turístiques guiades a elements arquitectònics patrimonials del nucli urbà d’Ondara. Es realitzaran durant el cap de setmana del 21 i 22 de novembre, dissabte i diumenge, amb eixida a les 11:30 hores des del Moll del Prado. La visita guiada recorrerà llocs com el Prado, el Claustre de l’Ajuntament, Casa de Cultura, l’antic Palau Castell, Torre del Rellotge, Trinquet, Llavador, i la Plaça de Bous.

D’aquesta manera, es complementaran les propostes comercials, culturals i gastronòmiques de la Fira d’Ondara 2020, amb una proposta també patrimonial i arquitectònica.

Tant les visites guiades com l’accés a la Torre del Rellotge comptarà amb tots els protocols i mesures de seguretat enfront del covid-19.

**Les fotos corresponen a visites guiades a elements patrimonials d’Ondara, realitzades abans de la pandèmia**

ONDARA HABILITA UN PUNT D’ENCONTRE FAMILIAR, AMB FONS PROVINENTS DEL PACTE D’ESTAT CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Aquesta iniciativa està finançada amb part dels fons que li corresponen a Ondara en aplicació del Pacte d’Estat Contra la Violència de Gènere

Ondara, 09.11.20. Ja s’ha posat en marxa a Ondara el Punt d’Encontre Familiar, que s’ha habilitat, a iniciativa de la Regidoria d’Igualtat (que dirigeix Raquel Mengual) a les instal·lacions de l’antiga infermeria de la Plaça de Bous, al costat de les dependències de la Policia Local d’Ondara.

Aquesta instal·lació s’ha creat a Ondara amb part del finançament que li correspon al municipi en aplicació del Pacte d’Estat Contra la Violència de Gènere (Ondara va rebre 17.997 euros, que s’han de destinar a la realització de projectes o programes a què tinguen com a finalitat el desenvolupament de les mesures del Pacte d’Estat en matèria de violència de gènere, com la realització de campanyes de sensibilització i prevenció de totes les maneres de violència contra les dones; Reforçar els serveis municipals d’atenció i informació a víctimes de violència contra la dona; o al Reforç dels Punts d’Encontre Familiar, entre altres mesures).

El punt d’encontre familiar és un servei específic que presta temporalment atenció professional especialitzada per a facilitar que els xiquets, les xiquetes i els adolescents puguen mantenir relacions amb els seus familiars o persones afins durant els processos i les situacions de separació, divorci, protecció d’infància i adolescència o altres supòsits d’interrupció de la convivència familiar. Les persones beneficiàries són les xiquetes, els xiquets o els adolescents, així com les persones majors d’edat amb capacitat judicialment modificada subjectes a la pàtria potestat prorrogada, les relacions familiars de la qual s’hagen de facilitar mitjançant aquest recurs, d’acord amb una resolució judicial o administrativa. Les persones usuàries són les persones familiars i afins que tinguen establit l’exercici del règim de visites en un punt d’encontre familiar.

Cal destacar que dins del Pla de Reactivació Econòmica Local, s’ha recorregut a empreses locals d’Ondara per a condicionar el Punt d’Encontre (en concret, Escaioles Molina, Pintura Felipe Olmedo, Mobles Escrivà, Servicolor, Larouch Art de Carrer), i mencionar de forma especial a Núria Iñareta per la donació de material escolar, llibres i jocs, per a dotar de recursos al Punt d’Encontre.

EL DIJOUS 19 DE NOVEMBRE, DONACIÓ DE SANG AL CENTRE SOCIAL TRINI REYES D’ONDARA

Ondara, 06.11.20. El dijous 19 de novembre es realitzarà una nova donació de sang a Ondara en horari de 17 a 20:30 hores. Igual que les donacions anteriors, en aquesta ocasió se celebrarà al Centre Social Trini Reyes d’Ondara, segons ha confirmat la Regidora de Sanitat, Mª Carmen Velázquez.

En la donació se seguiran totes les mesures i protocols de seguretat necessaris. Als donants se’ls atendrà amb totes les garanties del protocol en prevenció de covid-19.

Des de la Regidoria de Sanitat s’anima a la població d’Ondara i de pobles veïns a donar sang en un moment en que és tan necessari, i es recalca la importància de donar sang, sobretot en aquests moments, perquè a més d’haver-hi poques reserves, un donatiu salva 3 vides.

ATENCIÓ: LA REGIDORIA D’ESPORTS D’ONDARA INFORMA DEL TANCAMENT AL PÚBLIC DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS, DINS DE LES MESURES ADDICIONALS EN LA COMUNITAT VALENCIANA ENFRONT DEL CORONAVIRUS

Ondara, 06.11.20. La Regidoria d’Esports de l’Ajuntament d’Ondara anuncia el tancament de les instal·lacions esportives municipals d’Ondara per al públic, tant per a entrenaments com per a partits, pel nou Decret provinent de la Generalitat Valenciana, que entrarà en vigor aquesta mitjanit, i tindrà efectes de moment fins al 9 de desembre.

L’activitat esportiva federada continuarà amb normalitat, sols afecta a l’assistència de públic.

Enllaç al Decret publicat al DOGV hui 6 de novembre:

https://www.dogv.gva.es/datos/2020/11/06/pdf/2020_9360.pdf?fbclid=IwAR3xg3R25-JBVv1zGhOMMub3ZvkCJkWPV-uKwh94d_6hAg1MB-IoeaSzwzk

https://coronavirus.san.gva.es/documents/469630/886624/Medidas_adicionales_CV_20201106_VAL.pdf?fbclid=IwAR0ZKiTyrWHI3Xp1OA5VAj2U3-_DCQgz0GDMfatJLmA5mKVnOKrVOwVOqeY