NOTA DE PREMSA PP ONDARA : El PP critica que l’Alcalde demana comprar una empresa privada i oculta el preu en el ple

** NOTA DE PREMSA PP ONDARA

El PP critica que l’Alcalde demana comprar una empresa privada i oculta el preu en el ple.

En el ple d’anit, es va presentar en un punt del ordre del dia el conveni urbanístic amb una empresa local per a adquirir el dret a la compra per a poder en un futur ( si Conselleria d’Educació el veu favorable), construir un col·legi d’infantil i unificar les actuals escoles del poble. Segons el que es va dir en la comissió informativa a la qual van acudir els representants de cada partit polític, el preu de compra ronda els 2 milions d’euros, dada que curiosament no consta en el conveni que ahir es volia aprovar. En primer lloc, cal recordar que no es pot aprovar una construcció d’un col·legi sense els pertinents informes favorables de tots els òrgans competents, finalment si tot va bé, Conselleria d’Educació pot començar a estudiar la seua viabilitat. Amb això volem dir que és un procés llarg i molt costós, ´´PERÒ NO PODEM COMENÇAR LA CASA PER LA TEULADA´´. Ramiro vol tancar l’acord amb la indústria que està instal·lada en la parcel·la que linda amb la parcel·la de l’ajuntament que està dotada per a la construcció del col·legi, vol fer això abans de saber si podrà o no construir el col·legi. “QUE PRESSA TÉ ?’’El portaveu del PP, ÀLEX HERNÁNDEZ, deixà clar que si aquest projecte és una petició del poble el PP el recolzarà però que aquest conveni no podia ser aprovat pel seu partit perquè no te sentit. “No podem començar la casa per la teulada, primer cal tindre els informes favorables de tots els òrgans pertinents i després ja podrem negociar amb la indústria”. Hernández va insistir perquè l’alcalde anunciara al poble el valor de la parcel·la que vol adquirir i no va rebre resposta. ´´no es pot votar a favor d’un conveni urbanístic que no té una taxació econòmica ´´Hernández va acabar la seua intervenció dirigint-se a un alcalde que es va veure superat en totes les intervencions de l’oposició ´´amb els teus diners pots fer el que vulgues sense donar explicacions, però amb els diners del poble no ´´.

pp en contra

Votació del PP en el ple – Dijous 28 maig 2020

** NOTA DE PREMSA PP ONDARA

El PP critica que el Alcalde pide comprar una empresa privada y oculta el precio en el pleno.

En el pleno de anoche, se presento en un punto del dia el convenio urbanístico con una empresa local para adquirir el derecho a la compra para poder en un futuro ( si Conselleria de Educación lo ve favorable), construir un colegio de infantil y unificar las actuales escuelas del pueblo.

Según lo que se dijo en la comisión informativa a la que acudieron los representantes de cada partido politico, el precio de compra ronda los 2 millones de euros, dato que curiosamente no esta en el convenio que ayer se queria aprobar.

En primer lugar, cabe recordar que no se puede aprobar una construcción de un colegio sin los pertinentes informes favorables de todos los órganos competentes, finalmente si todo va bien, Conselleria de Educación puede empezar a estudiar su viabilidad. Con esto queremos decir que es un proceso largo y muy costoso, ´´PERO NO PODEMOS EMPEZAR LA CASA POR EL TEJADÓ´´. Ramiro quiere cerrar el acuerdo con la industria que esta instalada en la parcela que linda con la parcela del ayuntamiento que esta dotada para la construcción del colegio, quiere hacer esto antes de saber si podrá o no construir el colegio. “QUE PRISA TIENE ?’’

El portavoz del PP, ALEX HERNANDEZ, dejo claro que si este proyecto es una petición del pueblo el PP lo apoyara pero que este convenio no podía ser aprobado por su partido porque carece de sentido. “No podemos empezar la casa por el tejado, primero hay que tener los informes favorables de todos los órganos pertinentes y luego ya podremos negociar con la industria”. Hernández insistió para que el alcalde anunciara al pueblo el valor de la parcela que quiere adquirir y no recibió respuesta. ´´no se puede votar a favor de un convenio urbanístico que no tiene una tasación económica ´´ . Hernández concluyó su intervención dirigiéndose a un alcalde que se vio superado en todas las intervenciones de la oposición ´´con tu dinero puedes hacer lo que quieras sin dar explicaciones, pero con el dinero del pueblo no ´´.

Publicado en Actualitat, Política.