ONDARA DÓNA EL PRIMER PAS PER A TINDRE UNA GRAN ZONA ESCOLAR UNIFICADA AL COSTAT DEL SANCHIS GUARNER

Passa per ple el conveni per a poder obtindre en un futur els terrenys annexos al col·legi de primària, amb l’objectiu final de construir allí el col·legi d’infantil, i tindre així escoleta, infantil i primària en una mateixa gran àrea escolar

Ondara, 25.05.20. L’Ajuntament d’Ondara donarà aquesta setmana un gran pas per a convertir en realitat un dels principals projectes del govern local per a l’actual legislatura: la unificació dels centres d’educació infantil i primària. En el ple ordinari d’aquesta setmana (que se celebrarà de forma telemàtica aquest dijous 28 de maig), s’inclourà en l’ordre del dia, previ pas per la comissió informativa d’avui, el conveni amb què començarà l’operació per a unificar els col·legis d’infantil i primària. L’Alcalde d’Ondara, José Ramiro, ha qualificat el projecte com “un projecte de legislatura que cohesionarà les instal·lacions docents i millorarà la vida de les famílies amb alumnat de distints nivells”.

Mapa3D-1_01

El Govern Municipal d’Ondara té previst procedir a la concentració de les dotacions escolars municipals (infantil i primària) en una mateixa zona, de manera que s’acabe amb l’actual dispersió que crea problemes de mobilitat, seguretat viària i coordinació a les famílies amb xiquets i xiquetes en edat escolar. Es considera que la zona adequada per a concentrar aquestes dotacions és la zona d’Alfatares, on ja es troben l’escoleta d’infantil i l’edifici del CEIP Sanchis Guarner (primària). Això suposaria que l’actual edifici de Marjals s’unificara al costat del Sanchis Guarner i evitar així que continue dividit com fins ara, amb tots els inconvenients que això comporta. Per a fer açò possible fa falta que, d’una banda, es procedisca a modificar el PGOU de 1989 per a fer viable aquesta unificació o concentració de sòl dotacional amb finalitat docent o educativa. Però, d’altra banda, perquè aquest projecte puga fer-se realitat, és necessari que la indústria existent en l’actualitat, Vibroaspre (adscrita a la fabricació de blocs de formigó) i ubicada al costat de la zona d’ampliació del CEIP Sanchis Guarner es trasllade. És una exigència de la Conselleria d’Educació que una dotació docent no pot estar ubicada al costat d’una indústria d’eixes característiques; per això, per a fer viable el projecte urbanístic, és necessari que la indústria existent es trasllade en un altre lloc. Amb aquesta finalitat es van obrir negociacions amb els propietaris de Vibroaspre perquè l’empresa es traslladara en un altre lloc de forma voluntària, i al mateix temps l’Ajuntament d’Ondara poguera adquirir els corresponents terrenys.

El projecte començarà amb la negociació i adquisició dels terrenys annexos al col·legi Sanchis Guarner. Aquest primer pas precedeix a la modificació urbanística per a fer d’aquests terrenys sòl dotacional per a Educació. L’Ajuntament haurà de realitzar una modificació puntual del pla general per a reordenar la zona, millorar les parcel·les i adequar-les a les necessitats educatives i convertir el sòl industrial en sòl dotacional educatiu. La dita modificació haurà de passar els tràmits autonòmics. Una vegada aprovada definitivament la modificació, es procediria a la urbanització de la zona i a la construcció del nou centre a través del Pla Edificant de la Generalitat Valenciana. Segons ha confirmat l’Alcalde, José Ramiro, en els primers contactes mantinguts amb la Conselleria d’Educació, es va confirmar el suport de Conselleria al projecte i la futura construcció del nou centre amb el Pla Edificant.

Amb la realització de la iniciativa, afirma, es consolidaria una àrea docent única en la qual s’inclouria igualment l’actual Escola Infantil Municipal amb alumnat de 0 a 3 anys, (que està al costat del col·legi de primària). Un pla d’unificació que pretén aglutinar els centres en una mateixa àrea urbana i així facilitar i millorar la vida de les famílies amb alumnat de distints nivells que, fins ara, arrepleguen als fills i filles en dos diferents ubicacions com són els col·legis Sanchis Guarner i Marjals. La primera fase del projecte ha començat avui, amb el pas per la Comissió Informativa de l’Ajuntament d’Ondara, prèvia al ple, del Conveni amb l’empresa Vibroaspre S.L (mercantil propietària dels terrenys contigus al Sanhis Guarner); conveni que serà elevat a aprovació pel Ple d’aquest dijous. Després d’això, s’iniciaran els contactes amb les diferents Conselleries i es realitzarà l’estudi urbanístic preliminar sobre la nova urbanització dels carrers.

El Conveni que s’eleva al ple permet aconseguir la satisfacció d’un interès públic (com és l’ampliació del sòl qualificat com dotacional en la zona descrita del municipi, a fi de concentrar i augmentar l’oferta educativa d’Ondara) alhora que s’ofereix facilitar les condicions per a l’eixida de la indústria de la seua actual ubicació. Atès que la viabilitat del projecte municipal exigeix la modificació de l’ordenació vigent, i que la dita modificació pot implicar i involucrar a diferents Administracions, i atès que la mercantil Vibroaspre S.A tampoc pot escometre el trasllat de la seua activitat i desmantellament de les seues finques a curt termini, segons manifesta, se subscriu el Conveni que té com a objecte instrumentar la cooperació entre l’Ajuntament d’Ondara i la mercantil Vibroaspre S.A, amb vista a la possible adquisició pel consistori de les finques que la mercantil està disposada a transmetre-li, en tant l’Ajuntament duu a terme l’activitat necessària per a verificar la viabilitat del projecte que pretén desenvolupar i la necessitat del seu emplaçament en el dit àmbit, consistent en la qualificació, obtenció i gestió d’un àmbit dotacional d’equipament, que comprèn les esmentades finques, i que requereix les corresponents actuacions amb totes les possibles Administracions implicades per al seu informe favorable, autorització o aprovació, si és el cas.

Publicado en Actualitat, Ajuntament.